De Parabels van Kryon: Angenon en Verehoo

De Parabels van Kryon:
Angenon en Verehoo

Lee Carroll / 25 april 2019

Vertaald vanuit het Engels vanaf de video door Henk Steur

Angenon en Verehoo waren gidsen. Angenon was een beetje anders want hij was eerder mens geweest en hij wist dus hoe dit was. Verehoo was nooit mens geweest en had altijd tot een engelengroep behoord. Zij beiden waren leven na leven bij een mens geweest en zowel Angenon als Verehoo waren opgewonden. Zij waren op weg naar weer een planningssessie voor weer een begeleiding van een menselijk leven…. zij zouden deze energie al snel gaan ontmoeten, een ziel die als mens een bewaker van het licht zou gaan worden. Onze twee, Angenon en Verehoo gingen samen dus naar de planningssessie en zouden de entiteit ontmoeten de wij Wo noemen. In een voorgaande parabel die een jaar geleden in deze zaal werd verteld hebben wij al eerder van Wo gehoord. Wo staat nu in de Zaal van Planning die de poort is naar de Grot van Creatie. Wo was er klaar voor om terug te gaan naar de planeet Aarde met zijn karma intact. Angenon, Verehoo, Wo, en alle anderen waren bijeen om de lessen voor Wo te plannen en de huidige ervaringen die zij zullen hebben. Het is duidelijk dat deze planning niet verward dient te worden met voorbestemming. Weer gaat Wo naar de Aarde om blootgesteld te worden aan het passende karma en heeft hij de kans om daar doorheen te gaan, net zoals in het verleden.

Dit ook om Wo de kans te geven om de vibratie van de planeet te verhogen door zijn binnenkomst. Wo is er dus klaar voor om naar de planeet te gaan en zijn karma weer op te pakken waar hij dit had achtergelaten. Hij had ook plannen met andere entiteiten die voor hun lessen terug naar de Aarde gingen en met de Hoger Zelven van degenen die al op Aarde waren. Wo, die de vorige keer als man was geïncarneerd had nu besloten om vrouw te worden. De gidsen waren bereid om samen met haar naar de Aarde te gaan. Zij had gebruik gemaakt van het attribuut om geboren te worden op de eerste dag van de maand september. Zij zou het moeilijk gaan hebben met controle en in de eerste jaren van haar leven misbruikt worden door haar vader, misbruikt door haar stiefvader en zelfs door de broer van haar stiefvader. Toen zij elf jaar oud was droeg zij een – zelf ontworpen – zware karma-last met zich mee en Angenon en Verehoo keken zorgvuldig toe hoe haar omstandigheden zich ontwikkelden. Lieve mensen, er bestaat niet zoiets als voorbestemming (predestinatie), jullie lessen zijn op voorhand besloten en bepaald. De oplossingen zijn aan jullie als jullie op Aarde zijn. Als jullie bijvoorbeeld als hamers naar de Aarde worden gestuurd moeten jullie niet verrast zijn als zij zich in de buurt van spijkers bevinden en dit is logisch en geen voorbestemming. De attributen van de op 1 september geborene zijn dus bekend en jullie zullen niet verrast zijn van de problemen die zij tegen komt en waar zij doorheen moet gaan.

Wo had het moeilijk met mannen. Zij had geen moeite met overvloed want dat hoorde niet bij het karma dat zij met zich meedroeg… de dingen schenen makkelijk naar haar toe te komen. Zij ging in haar werk rechtstreeks naar de top. Zij voelde zich thuis in het zakenleven en genoot ervan om haar mannelijke tegenhangers voorbij te streven. Zij probeerde het drie keer met een partner en wist dat alles passend was klaargestoomd voor de volgende stap. Wo en de gidsen wisten dat dit een zeer belangrijke incarnatie kon worden vanwege de attributen van de nieuwe tijd. In Wo’s 47e jaar werd zij geconfronteerd met een verlichte vrouw in een van de businessweken waarin men verplicht een week met elkaar doorbracht zonder daaruit – in naam van de efficiency – te kunnen ontsnappen. Angenon en Verehoo herkenden de vrouw beiden omdat het een entiteit was uit dezelfde planningssessie van 47 jaar terug. Dit was de vrouw die rond deze tijd werd verwacht en er klaar voor was om Wo te vertellen van Gods geschenken in de Nieuwe Tijd. Wo had interesse in deze vrouw en wilde meer van haar weten en wat er zo anders was aan haar en alsof het haar lot was (kosmische grap) nodigde zij haar op een avond uit en stelde deze vraag. “Waarom heb jij zoveel vrede? Waarom kun jij zo goed met mannen omgaan? Wat is jouw geheim?” Angenon en Verehoo waren buiten zichzelf van vreugde want dit waren de vragen waarop zij hadden gewacht. Zij zagen beiden het potentieel van wat er nu gaande was en dit was de mogelijkheid waar zij zich al lang op hadden voorbereid. Nooit hadden de gidsen zoiets als dit meegemaakt terwijl de vrouw van alles vertelde en Wo dit in zich opnam. Later op die avond gebeurde het…. terwijl zij alleen was opende zij zich, hief haar handen omhoog en vroeg God of zij het licht mocht zien. En alsof het licht opeens was aangestoken kwamen Angenon en Verehoo in actie. Zij had de intentie aangegeven…. Ja! Het Universum luisterde…. Ja! Er was iets dat groter was dan het menselijk intellect, en ja, zij kon vrede hebben tijdens deze incarnatie. Angenon en Verehoo waren zeer opgewonden en Wo kon bijna niet slapen door alle opwinding rondom haar bed. Wo ontmoette deze vrouw vaker en zij werden algauw vriendinnen. Zij ontmoette anderen die eerder door dit proces waren gegaan en alle informatie die zij nodig had kreeg zij ook.

Angenon en Verehoo waren al die tijd verheugd omdat Wo dingen toestond en contact had met haar Hoger Zelf. Later kwam er vanuit de engelengroep een derde gids bij hen en zo kwam het dat Wo over haar karma heen kon stappen en degenen vergeven die haar ziel hadden beschadigd. Zij vergaarde wijsheid en voelde de verantwoordelijkheid voor alles wat er gebeurde. Samen met haar wijsheid kwam er liefde en met de liefde kwam er actie. Toen kwam er een tijd waarin Wo niet alleen de mannen in haar leven tolereerde maar feitelijk een partnerschap met een van hen aanging….een partnerschap dat succesvol en liefhebbend was. Dit was heel verbazingwekkend in vergelijking met de persoon die Wo was geweest. In haar 53e jaar werd Angenon en Verehoo gevraagd om te vertrekken want Wo vibreerde nu op zo’n niveau dat er een totaal ander paar gidsen nodig was om haar te dienen. De gidsen trokken zich voor een periode van 90 dagen terug zodat Wo zonder hulp was. Maar Wo wist dat zij geen steun had en hield zich gewoon bezig met dingen waarmee mensen zich zoal bezighouden en zij kwam zonder moeilijkheden door deze periode heen. Angenon en Verehoo vierden weer feest. Je zou kunnen denken dat Wo’s engelvrienden ongelukkig zouden zijn….als zij al zorgen en verdriet hadden was het omdat zij hun geliefde vriendin Wo moesten verlaten maar zij wisten dat de delen in balans waren en dat het omhooggaan van het geheel alles verhoogde. Zij gingen dus vrijwillig weg zonder zich te verzetten en voelden niets dan liefde voor het proces.

Wij laten Wo nu achter omdat haar toekomst nog niet is gerealiseerd, net zoals jullie eigen toekomst.

=================================================

In dit verhaal is Wo een vrouw en het hele verhaal is verteld vanuit het gezichtspunt van de gidsen. Deze parabel vertelt belangrijke informatie betreffende het werk van de gidsen en het feit dat Kryon ons heeft verteld dat wij hier binnenkomen met altijd minstens twee gidsen en dat sommigen van ons een derde hebben. Bij de verlichting is er de potentie van een volledige vervanging van gidsen. Deze vervanging gaat vaak gepaard met een uitdaging van 90 dagen.

De ene gids was eerder mens geweest en de andere niet. Deze informatie geeft aan dat mensen niet altijd terugkomen als mensen. Hebben jullie je ooit afgevraagd of een van je gidsen iemand kan zijn die jullie kenden? Dit verhaal bevat bewijzen dat dit zo zou kunnen zijn. De informatie geeft aan dat deze engelen specialisten zijn in het verlenen van steun en dat de gidsen degenen zijn die altijd gidsen waren en anderen die mensen waren. Zij zijn ook bij ons als de contracten worden opgesteld. Kryon heeft ons vanaf het begin verteld dat wij een deel zijn van de energie van God en dat wij in het God-bewustzijn dingen hebben gepland die wij nu niet volledig kunnen begrijpen. De gidsen gaan dus naar de bijeenkomst en ontmoeten de mens die zij gaan begeleiden en zij plannen samen feitelijk de mogelijkheden voor het komende leven.

Dit is prachtige informatie en het helpt ons te begrijpen waarom de gidsen belangrijk zijn want zij staan klaar om de plannen die wij maakten te integreren. Kryon wil ook dat wij weer herkennen dat wij het verschil kennen tussen deze planning en voorbestemming. Predestinatie is een menselijk concept en geen spirituele realiteit. Onze planningssessies zijn alleen maar opzetjes voor lessen. Met andere woorden: als jullie in de schoolbanken zitten kunnen jullie alles doen wat jullie willen met de test die voor jullie ligt….weggooien, een vliegtuigje van vouwen en dit uit het raam laten vliegen….of wat energie verzamelen en er doorheen gaan. Het hangt helemaal van jullie af. In dit geval was de test door jullie geschreven in het Godbewustzijn maar herkennen jullie dit feit helemaal niet. Kunnen jullie zien dat dit volledig verschilt van predestinatie?

Wij hebben steeds volledig vrije keuze. Kryon’s humor laat die zien door zijn analogie van de hamer en de spijkers bij zijn uitleg over de manier waarop de planning werkt.

Het volgende stuk informatie betreft het feit dat de planningssessie ook wordt bijgezeten door de Hoger Zelven van de betrokkenen die op Aarde al met hun lessen bezig zijn. Kijk hier eens naar….het is de eerste indicatie dat wij samen plannen met degenen die hier al op Aarde rondlopen. Dit is de manier waarop de motor van groepskarma kan draaien. Met andere woorden: als het comité dat karma plant zou moeten wachten tot een nieuwe incarnatie om dingen te plannen zou dit niet erg efficiënt zijn. Zielen zouden in de rij moeten staan tot er iemand overleed voordat zij met hen de planning voor de volgende keer zouden kunnen maken, denk daar eens over na! Jullie zijn karmisch verbonden met ouders en kinderen en daardoor zijn er grote verschillen in leeftijd en dit verklaart hoe een kind naar de wereld kan komen en – gepast – vroegtijdig kan overlijden voor de lessen van de ouders om dan weer snel terug te komen als tweede kind van hen als dit passend is. Ik zeg niet dat God steeds met dit scenario werkt maar dat dit aangeeft hoe de planning werkt.

“Hoe kan deze planning ook de levenden betreffen?” zouden jullie kunnen vragen. Kryon heeft ons bij vele gelegenheden verteld dat wij allen een Overziel, of Hoger Zelf hebben. In feite is de zoektocht naar jullie verlichting en essentie het huwelijk met het Hoger Zelf en op de planeet blijven als krachtwerker. Dit Hoger Zelf is duidelijk een deel van ons en het is steeds in contact met God, maar de energie ervan is niet geheel in ons lichaam aanwezig en daarom is er steeds karmische communicatie met God. Dit helpt ook verklaren waarom de complexe interactie van karma doorgaat met veranderen als degenen om ons heen door hun karma heen gaan en wij door het onze. Wij werken aan het lesplan als wij door onze tests gaan. Een deel van ons houdt de score bij.

Het verhaal zet Wo neer als een misbruikt kind dat is beschadigd door vele mannen die geacht werden een deel van haar familie-steungroep te zijn. Dit is jullie gegeven om met karma dat is opgezet te zien welk persoonlijkheidstype welk resultaat daarvan heeft. Wo is overduidelijk een bovenmatig presterende vrouw zonder financiële problemen maar wel een vrouw die problemen heeft met mannen. Geen wonder dat zij er in het zakenleven van houdt om te winnen en zij geniet van de competitie met mannen. Zij wilde hen feitelijk verslaan met hun eigen methoden. Zij had drie huwelijken of relaties die stuk liepen en zij droeg een hoop boosheid met zich mee en dit gaf haar problemen die met stress gerelateerd zijn. Waar waren Angenon en Verehoo nu al die tijd? Wat hebben wij aan dit engelengedoe als zij niet helpen als iemand op deze manier in de knoop zit? Wel dit zijn eigenlijk twee vragen. De realiteit is dat Angenon en Verehoo in liefde toekeken en wisten dat alles in orde was met betrekking tot de planning. Alle 47 jaren van haar leven waren een voorspel naar een grote test die eraan kwam. Denk eens aan het geduld van de engelen. De gidsen herkenden haar direct en wisten dat dit het resultaat was van de planningssessie van 47 jaar eerder. Op haar eigen manier herkende Wo de vrouw ook omdat het verhaal vertelt dat Wo interesse in haar had en in de dingen die zij kon vertellen. De teer bleef niet aan haar plakken, maar aan alle anderen. Dit is een verwijzing naar de eerste parabel over Wo en de teermijn. Kijk eens hoe de parabels met dezelfde informatie met elkaar verstrengeld zijn. Dit ging over een verlichte vrouw die in Wo’s leven kwam en ervoor zorgde dat Wo veranderde en alles wat zij hoefde te doen was er te zijn. Het was dus zo dat Wo ergens afwist van deze vrouw met haar vrede en innerlijke vreugde en haar tolerantie ten opzichte van mannen. Onthoud dat Wo in een staat van onbalans was en ziek was. Dit was de voor haar benodigde staat om zich over te geven en haar ego los te laten en aan een andere vrouw dingen te vragen over deze met elkaar verbonden dingen. Merk ook op dat de ene vrouw de boodschapper werd voor de andere vrouw ook al zijn wij allemaal mensen en onze sekse voor God niets uitmaakt maakt het wel iets uit als het om karma gaat want bij veel van het karma is dit gegenereerd door de tegenovergestelde sekse….vader en moeder-zaken enzovoorts. Onlangs heeft de wetenschap ontdekt dat onze hersenen op verschillende manieren zijn verbonden en uiteindelijk herkent men dat vrouwen en mannen feitelijk anders denken. Echt waar….ik vraag mij af hoeveel geld zij hieraan hebben gespendeerd.

De vrouw deelde haar spirituele kennis met Wo en de gidsen waren in balans en klaar voor deze gebeurtenis…hier was de test waarop zij hadden gewacht en die zij wilden ervaren. De parabel vertelt ons dat Wo, alleen in haar kamer, om hulp vroeg en het verbazingwekkende proces startte door haar intentie. Het verhaal gaat verder met het vertellen over de veranderingen in Wo’s leven en het feit dat er een derde gids kwam om Wo verder te begeleiden. Deze gids kwam van een Meester-Engelen-begeleidingsgroep. Weer spreekt Kryon over een Meester-Engelengroep die anders is dan de normale gidsen. Voor sommigen is dit als het ontvangen van een hogere geleide-engel in hun leven. Al deze dingen zijn gepast en terugkijkend kon Wo zien dat zij verantwoordelijk was voor alle dingen die er in haar leven gebeurden….inclusief haar vrede en vanaf dat punt was zij in staat om een partner te hebben en dit ook te laten werken…. de echte test. Kijk naar wat er verder in de parabel gebeurt. Onze helden Angenon en Verehoo zijn vervangen…. wat is dit voor een verhaal waarin de “goeden” de klappen moeten opvangen? Dit zou in een film nooit werken. Hoe denken jullie dat Angenon en Verehoo zich voelden? Waren zij tenslotte niet goed genoeg om bij Wo te blijven – zij hadden het 47 jaar lang gedaan zonder boosheid of frustratie en hadden zij het niet verdiend om te genieten van de resultaten van de plannen die er gemaakt waren voor op Aarde? Wo had de intentie afgegeven voor verlichting en te gaan naar een status die Meestergidsen vereist en Angenon en Verehoo wisten dit en waren in extase van vreugde en liefde en niet van verdriet. Zij maakten zelfs deel uit van de geschiedenis van de Aarde en zij vierden dit. Zo is de Geest van God waarbij de ene entiteit zoveel vreugde kan voelen over de ander en de vreugde van de ander zo compleet kan vieren. Als men werkelijk het ware plaatje kan zien kun je het geluk van je buren vieren en dit ook menen! Zelfs als jullie voelen dat je eigen leven niet zo goed gaat als dat van hen. Sommige mensen begrijpen helemaal niet hoe dit kan….de mentaliteit van God toepassen om dit te doen…dit betekent de verbinding toepassen met het Hoger Zelf en het gaan naar zo’n balans dat daar alle gevoelens voor de mensheid op liefde zijn gebaseerd zonder ook maar enige negatieve gevoelens hierbij.

“Ik sta vlak naast jou, wat jou gebeurt, gebeurt mij en wat jij voelt is nauwelijks anders dan ik voel!”