Zeven Parabels. Nummer 1: De Teermijn

Zeven Parabels.

Nummer 1: De Teermijn

Door Lee Carroll & Kryon / 7 januari 2017
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Lee Carroll groet Henk!

Het was een koude novemberdag toen ik werd uitgenodigd om met mijn vrouw de vertaling van een livesessie in New York voor te dragen bij de Verenigde Naties. De Vereniging voor Verlichting en Transformatie, een meditatietak van de VN ontmoet alleen regelmatig mensen voor verlichting van gedelegeerden en hun uitgenodigde gasten. Kryon gaf de kortste parabel ooit die samenvatte hoe wij onszelf kunnen veranderen en dat dit Alles verandert! Dit was ook een van de eerste parabels die ooit voor een groep werden gegeven. Veel plezier ermee…..

Zegeningen,

www.kryon.com

 

De Parabel van de Teermijn

Door Lee Carroll & Kryon

 

Stel jezelf eens voor dat je samen met andere mensen in een teermijn loopt waarvan de grond bedekt is met teer, smerig van top tot teen, niet in staat om je snel van plaats tot plaats te bewegen omdat de teer zo dik is. Terwijl jullie van plaats naar plaats ploeteren raken jullie gewend aan deze condities en jaar na jaar hebben jullie samen met anderen op deze manier geleefd. Net zoals de zwaartekracht is de hoedanigheid van de teer gewoon geaccepteerd. Dit is een levensfeit voor iedereen. Dit is jouw denkbeeldige staat.

Opeens, maar snel, wordt jou door God een geschenk aangeboden. Het is een “magisch” stuk gereedschap dat jouw lichaam reinigt en dit ook schoon houdt, zelfs als jij je in de teer bevindt. Als een energieveld houdt het feitelijk de teer bij jou vandaan terwijl jij er doorheen loopt. Jij accepteert het geschenk en het werk dat daarbij hoort en je begint te leren hoe je het moet gebruiken. Langzaamaan verander jij. Voor anderen begin jij een buitenbeentje te worden want jij bent fris en schoon terwijl de anderen om jou heen nog steeds in de donkere, stroperige teer lopen.

Jij begint je te realiseren hoe jij dit – mede – voor jezelf hebt geschapen, maar jij realiseert je ook dat dit een zeer persoonlijk geschenk was en dus vertel jij niets.

Nu, denk jij dat de anderen om jou heen jou zullen negeren terwijl jij vrijuit door de teer loopt terwijl je er niet door wordt bevuild of dat jouw voeten besmeurd worden? Wat denk jij dat er zal gebeuren? Ah, kijk! Zij staan op het punt om te veranderen! Het eerste dat zal gebeuren is dat waar jij ook loopt, er ruimte zal zijn, want zij zullen de weg voor jou vrijmaken. Het tweede dat zal gebeuren is dat zij jou zullen vragen hoe zoiets mogelijk is. En als zij het “magische” gereedschap van God vinden zullen zij het allen voor zichzelf gebruiken en steeds meer mensen zullen dit gaan doen en “schoon” worden – ieder schept het voor zichzelf persoonlijk – net zoals jij dit hebt gedaan..

Als jij stilletjes een tijdje verder leeft, kijk dan eens naar wat er met de mensen om jou heen is gebeurd. Meer dan de helft van hen is nu “schoon” en zit niet meer onder de teer. Stop en denk er eens over na wat er werkelijk is gebeurd.

Jij hebt niet geëvangeliseerd met jouw geschenk en je hebt de mensen om je heen ook niet gevraagd om te veranderen en toch zijn zij desondanks veranderd. Dit is de manier waarop de verandering van maar een mens…. schept voor velen!

Wij zeggen jullie, lieve mensen, dat als jullie jezelf veranderen, dit het begin is van veranderingen om jullie heen. Mensen kunnen zich niet afzijdig houden als zij vrede en liefde bij jou vandaan zien komen. Het is ontwapenend en liefhebbend tegelijk. Als een magneet onder andere magneten zal jouw polariteit uiteindelijk een effect hebben op de uitlijning van iedereen om jou heen en jouw bestaan zal nooit meer hetzelfde zijn.

LEE’S NASCHRIFT:

Kijk eens naar deze korte parabel die enkele van de helderste antwoorden bevat over de werking van de nieuwe energie op de planeet. In deze parabel heeft Kryon mensen in een teermijn die “bedekt zijn met teer en die van top tot teen smerig zijn en niet in staat om snel van de ene plaats naar de andere te gaan omdat de teer zo dik is.”

Dit is de manier waarop wij gewoonlijk leven in de oude energie, geketend door oude karmische lessen die wij allemaal met ons meedragen. Kryon geeft ons vijf woorden die onderdeel uitmaken van zijn kosmische humor. Hij zegt: “Dit is jullie ingebeelde staat.” Dit is de manier van Kryon om ons allen eraan te herinneren dat de aardse ervaring niet echt is en dat onze dualiteit een fantoom is. Het echte Universum is wat wij ervaren als wij niet hier zijn!

In de parabel de “magische gereedschappen van God” zitten de nieuwe energiegeschenken waarover Kryon spreekt. Opeens, als jullie de geschenken ontvangen, plakt de teer niet meer op jullie en lopen jullie schoon rond zonder teer aan je lijf.

Dit is een sterke aanwijzing over hoe de energie van de nieuwe tijd jullie beïnvloedt. Jullie zijn niet langer gehouden aan karmische contracten en jullie gaan vooruit op de planeet naar een huwelijk met je Hoger Zelf en uiteindelijk naar de ascensiestaat. Af en toe vertelt Kryon ook dat wij dit magisch gereedschap zelf mede hebben geschapen.

“Wacht even! Ik dacht dat het magisch gereedschap van God vandaan kwam” zou jij kunnen zeggen. Kryon wil dat wij ons herinneren dat wat hij “stukjes van God” noemt rondwandelen in aardse lessen. Met andere woorden vertegenwoordigen wij het Geheel en de Liefde van God.

Vervolgens ziet hij ons rondlopen in deze staat zonder dat de teer ons kan raken, wat aangeeft dat niet alleen ons oude karma is versnipperd maar dat dit ook geldt voor de karmische banden met degenen die de mogelijkheid hadden om zich met ons te verbinden. Dit is natuurlijk het onderwerp van deze parabel: laten zien hoe onze beslissingen veranderingen scheppen op een veel grotere schaal dan onze eigen kleine wereldjes. Kryon gaat door met het beschrijven over wat er met de anderen om ons heen gebeurt. Dit is echt een belangrijk concept want het gaat over de energie van de nieuwe tijd en over geschenken van God.

Zullen wij onze maatjes verliezen, onze kinderen, onze banen enzovoorts, als wij met deze energieschenken van de nieuwe tijd gaan werken? Zullen wij buitenbeentjes zijn? Luister naar wat de parabel zegt: “Denken jullie dat de anderen om jullie heen jullie zullen negeren als jullie vrijuit rondlopen zonder dat de teer jullie besmeurt en jullie schone voeten houden?” Het eerste is dat iedereen zal merken dat jullie anders zijn, maar in plaats van jullie als buitenbeentjes te zien zal het tegenovergestelde gebeuren. Anderen zullen zien hoe jullie leven en reageren. Sommigen zullen hetzelfde willen en vragen wat er met jullie gebeurde en anderen zullen gewoon blij zijn dat jullie zijn veranderd.

Voor wat maatjes en kinderen betreft, zij zullen de veranderingen zien en zij zullen zich afvragen wat is er gebeurd waardoor jullie opeens zulke uitgebalanceerde personen zijn geworden!

Als jullie spiritueel, fysiek en mentaal in balans zijn gebeurt er iets moois: Iedereen wil vrienden met jullie zijn! Mensen herkennen het speciale van wie jullie zijn en zij worden op geen enkele manier door jullie bedreigd.

Kunnen jullie zien hoe dit gedrag een baan, een huwelijk, een vriendschap of een generatiekloof kan verhogen (en niet vernietigen)? De enigen die jullie zullen krenken zijn degenen die boos zijn omdat jullie zijn veranderd – en geloof mij, dit zijn degenen die jullie sowieso al niet om je heen wilden hebben.

Als dit allemaal is gezegd en gedaan, zelfs als jullie de enige zijn die heeft besloten om de manieren van de nieuwe energie te accepteren, zullen tientallen om jullie heen worden beïnvloed door deze keuze. Dit is een deel van de manier waarop God individuele keuzen van mensen gebruikt om een energie te scheppen die vele mensen zal beïnvloeden en waarvan vele mensen zullen profiteren.

Misschien kunnen jullie de dynamiek van dit concept zien en echt begrijpen hoe een individuele beslissing voor verlichting veel belangrijker is dan hij lijkt.