Zeven Parabels. Nummer 3: Twee groepen strijders

Zeven Parabels.

Nummer 3: Twee groepen strijders

Door Lee Carroll & Kryon / 23 januari 2017
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Groetjes, Henk! 

Deze korte en kleine parabel is een van mijn favorieten. Er zit hier veel in verborgen aangaande wat wij geacht worden te doen met de geschenken van God in deze nieuwe tijd. Veel plezier!

Zegeningen,

LEE

Twee groepen strijders

Door Lee Carroll & Kryon

Er waren eens twee groepen strijders op een bepaalde plaats op Aarde. Elke groep wist van de nieuwe geschenken van God en elke groep bevatte strijders voor het licht. Zij begrepen hun contracten en wisten dat er donkere krachten aan het werk waren die hen van het volmaken van hun persoonlijke doelen af wilden houden. Zij vroegen God om de geschenken van de nieuwe energie en elke strijder kreeg het pakket waarom hij had gevraagd.

Elk aan de strijders gegeven pakket was persoonlijk en elk pakket bevatte drie dingen: een zwaard, een schild en wat lichaamsbescherming, een kuras. Het zwaard vertegenwoordigde de waarheid en kon nooit kapot gaan. De waarheid is puur en dat was het zwaard ook en het zorgde voor een perfecte verdediging tegen het bedrog van de duistere figuren.

Het zwaard vertegenwoordigde kennis – kennis over de zwakte van de vijand en de kennis van eonen opgebouwde archieven van de Ouden. Geen enkele energie kon dit schild doordringen omdat het geheimen en samenzweringen ongedaan maakte. Geheimen en samenzweringen kunnen niet bestaan in het licht van kennis want die hebben een donkere plaats van onwetendheid nodig voor hun kracht.

De kuras vertegenwoordigde de “mantel van de Spirit van God.” Dit was de wijsheid van spiritueel bewustzijn dat de mensen in staat stelde de “stukjes van God” te zijn die zij zijn. Daardoor vertegenwoordigde het de wijsheid van God in alle dingen – met name de wijsheid om de waarheid en de kennis te gebruiken in het aangezicht van een aanval.

Nu kwam het in werkelijkheid tot een gecoördineerde aanval door de donkere krachten. Beide lichtgroepen voelden dat zij er klaar voor waren en zij pakten snel hun krachtige geschenken om de vijand af te weren. Toen de donkere krachten waren ingesloten opende de eerste groep hun pakketten en keek vol ongeloof naar de inhoud. Alles lag in deeltjes. Er was een gebruiksaanwijzing bij met een briefje waarop stond “ER IS ENIGE MONTAGE VEREIST.”

Zij hadden geen tijd om dit te doen voordat de vijand kwam en dus werd deze groep strijders overlopen en verslagen door degenen die hen wilden controleren. Zij werden bitter en geloofden dat God hen in de maling had genomen en hen valse hoop had gegeven en een onterecht gevoel van veiligheid. Gek genoeg hadden zij na de nederlaag hun pakketjes nog maar zij dachten dat die nutteloos waren.

De andere groep had hun pakketten al lang geleden geopend. Zij hadden hun gereedschappen al eerder samengesteld en zij hadden ermee geoefend. Het was goed dat zij dit hadden gedaan want zij merkten dat zij het zwaard zo licht vonden dat zij het bijna niet goed konden gebruiken. Zij merkten ook dat het schild vele mogelijkheden had en dit gold ook voor het kuras (een borstharnas)!

Door oefening en meditatie hadden zij uiteindelijk geleerd hoe zij alles in balans konden brengen en zij waren er klaar voor. Zij realiseerden zich dat geen enkel apart stuk gereedschap werkte zonder de andere twee. De kuras, het ding dat het dichtst op het lichaam zat, was de sleutel want op de een of andere manier gaf het hen de wijsheid om het zwaard en het schild te gebruiken.

Het schild kon inderdaad op verschillende manieren gebruikt worden, afhankelijk van de situatie, en het zwaard was gemakkelijk te hanteren als het schild op de goede manier werd gebruikt. Toen de aanval kwam keek de vijand even naar deze zeer goed toegeruste strijdgroep en vluchtte. De veldslag vond niet plaats en de strijders genoten van hun overwinning. Er waren geen gevechten en er waren geen gewonden te betreuren.

LEE’S NASCHRIFT:

Er zijn enkele spirituele mensen die doorgaan met wachten totdat God “iets voor hen doet.” Als zij genezing nodig hebben vragen zij God om dit te doen en zij hopen en hopen en hopen. Als zij willen dat er situaties rondom hen veranderen, vragen zij God om dit te doen en zij wachten en wachten en wachten.

Dit komt duidelijk door de manier waarop het normaal gesproken werkte en de oude geschriften lieten dit ook zien. In feite spreekt het verhaal van Mozes ook over dit feit. God deed alles en Mozes en zijn volk kregen instructies over waarheen zij moesten gaan. Van plagen tot wijkend water tot kerfinstructies in stenen tafelen, alles werd dor God gedaan. Zelfs toen de Israëlieten in de woestijn zwierven voedde God hen door middel van voedsel uit de hemel.

Dit was de oude energie en dit was voor de tijd waarin ons mensen toestemming werd gegeven om een grotere energie te dragen en meer mogelijkheden te hebben. Toen de grote Joodse meester van liefde, Jezus, op onze Aarde rondliep, was hij de boodschapper die ons prachtige lessen gaf, hij verrichte grootse wonderen, toonde een visser hoe hij over het water kon lopen en sprak zelfs de woorden: “Jullie kunnen net zo zijn als ik!” Zijn boodschap was duidelijk. Wij worden nu nieuwe, machtige spirituele schepselen als wij daarvoor kiezen, met krachten die uit de Bron zelf komen.

Nu zitten wij in het nieuwe millennium en worden ons meer geschenken gegeven omdat – zoals Kryon zegt – wij hen in deze eeuw van liefde hebben verdiend. Zelfs nu zijn er echter mensen die op de oude manieren voelen en wachten tot God alles doet en denken dat dit werkt, maar in werkelijkheid is dit niet zo. In deze nieuwe energie wordt ons gevraagd om onze realiteit mede te scheppen.

Medescheppen vereist twee entiteiten (dat is het “mede”-deel). Het vereist samenwerking tussen de Gods-Bron en het Godsdeel van de mens dat “Hoger Zelf” wordt genoemd.

Ons wordt absoluut gevraagd om de nieuwe manieren te leren van een werkende spiritualiteit in de nieuwe energie van onze planeet. De ”hel en verdoemenis”-voorspellingen van Nostradamus zullen komen en gaan en velen zullen zich realiseren dat Kryon gelijk had.

Wij zitten in een gloednieuwe tijdgeest voor de planeet Aarde en terwijl wij de tijd waarin werd verondersteld dat alles ten einde zou komen, voorbijzeilen, kunnen wij beter gaan proberen te begrijpen hoe wij spiritueel gezien kunnen bijdragen aan het totale schema en hoe wij de ontworpen wegen kunnen vinden om met God te werken om van deze planeet een grootse plek te kunnen maken.

Degenen die dit niet doen zullen zeer teleurgesteld worden en zij zullen niet begrijpen wat er gebeurde. Leer van deze geschenken. Neem het pakket op en gebruik het! Begrijp hoe waarheid, kennis en wijsheid samenwerken om grote kracht te brengen in deze nieuwe tijd!