Zeven Parabels. Nummer 6: John de Heler

Zeven Parabels.

Nummer 6: John de Heler

Door Lee Carroll & Kryon / 18 februari 2017
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Groetjes, Henk! 

Hier is een verhaal dat de potentie heeft om gerelateerd te zijn met velen van jullie die deze woorden lezen want het is bekend dat degenen die interesse hebben in de parabels van Kryon ook bemiddelaars en helers zijn. Dit uit zich niet alleen in vele dingen die momenteel met helers gebeuren, maar deze parabel geeft ook de “Gouden Regel” voor heling.  Weet jij wat die is?

Zegeningen,

LEE

John de Heler

Door Lee Carroll & Kryon

John de Heler was een spirituele man. Hij had een fijne praktijk en hij begreep zijn vak goed. Vele mensen kwamen naar John en werden genezen en toch waren er altijd een paar die niet genazen. Maar John begon zich ongemakkelijk te voelen want zie je, er was een nieuwe energie en hij wist dat de nieuwe tijd er was. John voelde zich om een aantal redenen niet comfortabel. De belangrijkste was het feit dat zijn helingspraktijk in zijn ogen niet zo succesvol was als voorheen. Met andere woorden had hij geen vrede. Hij had steeds minder sessies op zijn tafel en dit liet John zich zelfs afvragen of hij wel een heler was!

John wilde vaak mediteren want hij was een krachtige meditator. Het geleidde zijn leven en hij begreep krachtige communicatie met God en luisterde naar hetgeen God te zeggen had. Dit had eerder altijd gewerkt en hij wist dat het weer zou werken. Wij zullen jullie even betrekken bij de conversatie tussen John, zijn gidsen en zijn Hoger Zelf. Dit zal verlichtend voor jullie zijn en belangrijk voor het verhaal.

Zo gauw John zat, zeiden zijn engelgidsen: “Oh, John, hallo! Hoe gaat het met jou?” (het waren zeer familiaire en vriendelijke gidsen – zoals zij dit allemaal zijn). John negeerde de activiteit en begon met zijn ademhalingsceremonie (en hoorde hen niet). Even later was John er klaar voor en was hij dus voorbereid.

Zijn hoofd en voeten waren in de juiste positie. Hij keek naar het noorden. Zijn handen stonden omhoog. “Oh, God,” begon John, en zijn gidsen onderbraken hem: “Hallo, John, wij houden van jou!” John zei: “Ik heb hulp nodig. Niets werkt er meer,” en hij noemde een van de mensen die bij hem op de tafel hadden gelegen bij naam. “Ik heb al heel lang aan zijn rug gewerkt, maar er gebeurt niets!”

Hij ging verder: “Ik bid hiervoor om hulp. Heel deze persoon. Zorg dat dit gebeurt….. geef mij dit…. doe deze dingen.” Hij wist bijna niet waar hij om moest vragen want er waren zoveel verzoeken.

Zijn engelgidsen antwoordden: “Oh, John, WIJ HOUDEN HEEL INNIG VAN JOU!

Alle kracht die jij nodig hebt is hier en wij staan voor jou klaar.” Toen gaven zij hem zo’n ongelooflijke liefdeswassing dat hij wist dat hij in de aanwezigheid van God was.

John voelde dat hij antwoorden had en hij geloofde dat de dingen zouden gaan veranderen. Maar de volgende keer waarop hij de man met de rug weer zag, realiseerde hij zich dat het slechter was geworden. John deed er alles aan wat hij kon en toch was er geen genezing. Thuis ging hij weer mediteren met hetzelfde resultaat. Hij moest lang zitten voordat hij in de goede positie was en God er zou zijn en hij zou de liefde van zijn engelgidsen voelen en die van zijn Hoger Zelf. Zij zouden zeggen: “Oh, John, wij houden zeker van jou. Jij bent zo krachtig!”

En John zou God smeken: “Oh, alsjeblieft, toon mij wat ik moet doen in mijn behandelkamer.” En zo ging het leven voor John op deze manier door.

John had een zuster. Het was bijna een belediging dat zijn zus ook gezondheidsproblemen had en dat hij niet in staat leek om daar iets aan te doen. Dus zat hij bij haar en stuurde haar energie. Hij gebruikte zijn kennis, de dingen waarvan hij wist dat zij werkten, maar zijn zus werd niet beter. Zij leek er altijd door geplaagd te worden.

Uiteindelijk, na lange tijd, had John zijn grens bereikt. In zijn boosheid stormde hij naar zijn meditatieruimte, ging op de bank zitten en riep uit: “Ik heb het helemaal gehad! Waar zijn jullie?”

“Hoi, John, hoe gaat het met jou?” Zijn engelen antwoordden hem direct. John was er zo van ondersteboven dat hij bijna van zijn meditatiekussen viel.

“Hoe kunnen jullie hier zo snel zijn? Ik ben er nog niet klaar voor.” “Wij zijn hier altijd geweest, John,” antwoordden zijn gidsen. “Wij zijn zelfs bij jou in de behandelkamer.”

“Jullie hebben mij verteld dat ik krachtig ben, jullie gaven mij ongelooflijke antwoorden. Ik voelde hen in de liefde die jullie stuurden. Toch gebeurt er niets! Ik ben helemaal ten einde raad. Wat kan ik doen?”

John’s gidsen keken naar hem en zeiden: “Oh, John, wij zijn zo blij dat je bent gekomen. Luister – het maakt niet uit hoe goed het gasstel is, het voedsel zal nooit gekookt worden als de gaspitten niet heet zijn.”

John was niet gek en hij vroeg hen: “De branders – ben ik dat?”

“Ja,” antwoordden de liefhebbende engelgidsen.

“Wat kan ik doen?” vroeg John.

“Waar kies jij voor?”

“Ik wil mijn contract uitvoeren!” verklaarde John hardop

Oh, het flitsen dat maar doorging toen hij dit zei! Want dit was alles wat zij wilden horen. Deze keer specificeerde John niet wiens rug hij wilde helen. Hij vertelde niet wat hij met name nodig had of waar de kracht vandaan moest komen of op welke dag hij zich beter moest voelen. John zei uiteindelijk: ”Ik heb heling voor mijzelf nodig. Ik wil volgens mijn contract werken. Ik wil dat mijn passie wordt vervuld. Ik wil doen waarvoor ik hier ben gekomen.”

Via zijn engelen zei God tegen hem: “John, het heeft lang geduurd voordat je dit vroeg. Jij zult het hebben! Het is van jou, zelfs terwijl je erom vraagt.”

Toen John die avond uit zijn meditatie kwam realiseerde hij zich dat de dingen waren veranderd omdat hij nieuwe vrede had gevonden. Zelfs voordat hij de behandelkamer in ging wist hij dat de dingen anders zouden zijn. God had hem verteld dat alles wat hij hoefde te doen voor zichzelf zorgen was en dat al het andere daaraan toegevoegd zou worden. Toen John de behandelkamer in ging begonnen er verbazingwekkende dingen te gebeuren want hij had toegevoegde kennis gekregen.

“Ik ga vandaag mijn handen hier leggen,” zij hij tegen zichzelf. “Het is anders. Niemand heeft mij dit gezegd, maar ik weet dat wat ik ga doen het juiste is.”

Er waren onmiddellijk resultaten. John wist dat God over zijn schouder mee keek, naar hem wenkte en zei: “Oh, ja. Dat is goed. Probeer dit nu eens.” John begon resultaten te zien als nooit tevoren! Hij vertelde degenen die naar hem toe kwamen om zich schrap te zetten voor genezing. Hij hield met hen een ceremonie voordat hij hen zelfs al had aangeraakt.

Zij dachten dat hij gek was – totdat zij werden genezen. Toen kwamen er zelfs nog meer mensen naar hem toe – John, de krachtige heler.

Zo kwam het dat John naar zijn zuster ging. John danste letterlijk in haar kamer, gloeide helemaal in de wetenschap dat er heling aan zat te komen. Hij zag haar opbeuren! Geen pijn meer en John had haar zelfs nog niet aangeraakt.

“John, wat is er gebeurd?” vroeg zij. “Ik maakte mij zo ongerust over jou!” John begreep dat hij zijn eigen kwelling had overgebracht op degenen die hij wilde genezen. Keer na keer ging hij naar de behandelkamer en bracht hij zijn eigen boosheid op hen over. Geen wonder dat er niets werkte!

“God vertelde mij dat jij zou genezen,” antwoordde John vol warmte. Toen hield hij de ceremonie met zijn zuster en hij voelde dat de vrede van God hen beiden overweldigde. Hij huilde tranen van vreugde over zijn nieuwgevonden kennis en dankte God voor zoveel coöperatieve samenwerking die zulke heerlijk resultaten voortbracht.

Zijn zus was inderdaad genezen omdat zij daar klaar voor was en omdat John eerst voor zichzelf had gezorgd – en zijn kennis en wijsheid enorm waren toegenomen.

John’s intentie had niet alleen zijn eigen leven veranderd, maar ook dat van de mensen die hij vanaf dat moment aanraakte.

LEE’S NASCHRIFT:

“Wat is de sleutel om een krachtig genezer te worden?” is een vraag die velen hebben gesteld. Ken je vak en breng JEZELF IN BALANS. Vraag erom dat je contract vervuld mag worden. Deze balans schept toegevoegde kennis, beter gereedschap en steeds toenemende wijsheid om in de nieuwe energie te gebruiken.

Al deze prachtige helingsgeschenken zijn van jullie maar zij kunnen niet geïmplementeerd worden als jullie niet eerst voor jezelf zorgen.

Als jullie alleen mediteren is het niet nodig om te smeken om heling van jullie cliënten. Bewaar dit voor groepsmeditatie als jullie samenkomen met anderen om positieve energie te sturen naar degenen om jullie heen en naar de planeet als geheel.

Jullie kennis is de basis van jullie heling en jullie intentie is jullie kracht.

Wat jullie in persoonlijke meditatie doen moet voor JULLIE zijn.

Jullie contract als helers is wat de feitelijke kracht schept om de weg vrij te maken om anderen te genezen. Hoe meer er is vervuld, hoe sterker jullie als genezer zullen zijn.

Mede-schep het totale huwelijk met jullie contract en kijk wat er gebeurt!