Zeven Parabels. Nummer 7: Aaron en de Wereldbol van Essenti

Zeven Parabels.

Nummer 7: Aaron en de Wereldbol van Essentie

Door Lee Carroll & Kryon /16 maart 2017
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Groetjes, Henk! 

Hier is een kort verhaal dat Kryon heeft verteld voor een groot publiek in Sedona, Arizona,  over de zoektocht van een man naar jeugd, heling en wijsheid.

Geld was geen probleem terwijl hij op zoek was naar zijn moeilijk te bereiken droom en over de wereld reisde.

Zegeningen,

LEE

PS:  Ik zou niet in staat zijn om alles wat ik doe zonder hulp te doen en ik ben gezegend met het beste supportersteam op de planeet.

www.kryon.com

Aaron en de Wereldbol van Essentie

Door Lee Carroll & Kryon

Lieve mensen, Kryon geeft jullie deze parabels en deze verhalen met een doel want zij zijn metaforisch en worden normaal gesproken niet gepresenteerd over een feitelijk bestaand persoon op Aarde. Deze parabels en deze verhalen worden jullie in liefde gegeven – oh, zoveel liefde! Zij hebben te maken met het zelf-bewustzijn van mensen en zij hebben te maken met heling en potentieel lange levens.

Aaron was op Aarde als een rijk man en toen hij in zijn 40e jaar was aangeland was hij verstoord over wat hij in de spiegel zag. Wat hij daar zag was een man die begon te veranderen en ouder werd. Hij vond wat hij zag niet leuk, zijn gezicht, zijn postuur en waar dit naar toe zou gaan ook niet. Om zich heen zag hij dat zijn vrienden allerlei ziekten kregen en sommigen van hen overleden zelfs.

Hij zei dus tegen zichzelf: “Wat kan ik doen om dit te veranderen? Er moet zeker een antwoord hierop zijn. Ik weet dat ik met een bepaalde reden zo rijk ben.”

Aaron was een godsvruchtig man met een grootse afstamming. Hij dacht, ik zal mijn rijkdom gebruiken om te ontdekken wat sommigen de Fontein der Jeugd noemen en dus ging hij naar een zeer wijze man en vroeg hem: “Bestaat de Fontein der Jeugd?”

De sjamaan zei tegen hem: “Niet helemaal, maar er is iets dat wij kennen als de “Wereldbol van Essentie” Die is echt en fysiek; die zal jouw leven verlengen en jouw ziekten genezen. Hij zal jou ook grote wijsheid brengen.”

“Oh, wijze man,” zei Aaron, “vertel mij waar ik deze Wereldbol van Essentie kan vinden.”

“Wel,” antwoordde de wijze man: “Een van de manieren is het vinden van de Kelk van Christus!”

“Oh, nee!” onderbrak Aaron hem. “Dat is de Heilige Graal en daar geloof ik niet in. Mijn religie steunt deze dingen niet.”

De wijze man glimlachte en zei: “Aaron, geloof het of niet, de Wereldbol van Essentie, de Kelk van Christus en de Heilige Graal werden allen meegedragen in de Ark des Verbonds.”

Aaron dacht na. Hoe kon dit zo zijn? De Ark was er duidelijk vóór Christus. Aaron negeerde het laatste wat de wijze man zei en ging alleen verder met wat hij hoorde en hem interesseerde.

“Zeg mij waar ik moet zoeken om deze Wereldbol van Essentie te vinden?”

De sjamaan antwoordde: “Hij is voor jou als jij ervoor kiest want wij kunnen in jouw contract duidelijk zien en weten dat jij degene kunt zijn die hem kan vinden. Alles wat jij hoeft te doen is jouw zoektocht te beginnen en erop vertrouwen dat God jou de weg zal wijzen.”

Aaron was zeer opgewonden want hij interpreteerde het zo dat hij degene was die voorbestemd was om de Wereldbol van Essentie voor de planeet te vinden! Als die eenmaal was gevonden, dacht Aaron, zijn er veel mensen die ik zou kunnen helpen en helen – want hij zou een lang leven hebben, net zoals degenen om hem heen….. zijn vrienden, zijn familieleden.

Oh, dit was nog veel beter dan hij had gedacht. Hij geloofde de Wijze want er was geen enkele reden om dit niet te doen.

Aldus begon Aaron aan zijn reis en dacht na over waar hij eerst naar toe zou gaan. Als antwoord op zijn vraag kwam het intuïtieve antwoord: “Ik zal eerst naar de plaatsen op de planeet gaan waarvan ik weet dat zij de hoogste energie bezitten.” Dus ging hij naar Sedona (Publiek lacht omdat dit verhaal in Sedona wordt verteld). Hij zocht overal en sprak met de bewakers van de canyons. De bewakers zeiden: “Jij zult dit niet in de kloof vinden. Jij zult op andere plaatsen moeten kijken.”

Zijn reis bracht hem dus op enkele van de meest geheiligde plaatsen op Aarde.

“Waar is de meest heilige plaats?” vroeg Aaron zich af. Alweer antwoordde hij zichzelf en zei: “Het is mijn thuis! Daar ga ik naar toe!” Dus ging Aaron naar het Heilig Land en zat bij vele religieuze leiders waarvan sommigen nog nooit hadden gehoord van de Wereldbol van Essentie, en anderen die zeiden: “Ja, wij hebben ervan gehoord en wij weten ervan. Ga verder zoeken want jij bent zeker degene die hem zou kunnen vinden.”

Dus ging Aaron naar andere gebieden, naar Egypte dat dichtbij was. Hij stelde dezelfde vragen en kreeg steeds dezelfde antwoorden. Hij ging naar het land Peru en naar India. Hij zat bij een paar mensen die vertelden dat zij persoonlijk de wereldbol van Essentie waren – dat hij alleen maar bij hen hoefde te blijven en hen zijn aandacht en zijn bezittingen te geven. Aaron wist wel beter want hij wist dat het om een object ging dat hij zou kunnen aanraken en dat dit voor de hele mensheid was en niet alleen maar voor een groep.

Deze zoektocht kostte Aaron vele jaren; hij werd ouder en hij veranderde de hele tijd. Dit beangstigde hem en dus ging Aaron zich zorgen maken. Deze zorgen verstoorden zijn lichaamsfuncties en Aaron werd ziek.

Aaron lag op zijn sterfbed, omgeven door zijn geliefden. Hij wist dat hij de Wereldbol van Essentie niet had gevonden en dat dit ook voor zijn omstanders gold. Hij was boos op de wijze man die hem had verteld dat hij hem zou vinden. “Wat voor truc is dit?” vroeg hij. “Wat heeft God mij aangedaan?” Aaron was ziek en depressief door het feit dat de Wereldbol van Essentie hem zo compleet was ontglipt. Zijn familie had gezien hoe zijn zoektocht hem in beslag had genomen en zij zeiden hem om daarmee voor zijn eigen bestwil te stoppen. Hij was heel moe en verlangde ernaar om te gaan slapen.

De volgende morgen ontwaakte hij en ditmaal stond hij op. Hij voelde zich heerlijk, maar iets was er anders. Toen zijn gidsen dichterbij hem kwamen realiseerde hij zich dat hij inderdaad was overgegaan. Aaron was op dat moment niet blij en zei tegen zijn gidsen zodra die voor hem stonden: “Ik weet wie jullie zijn en ik weet waar ik naar toe ga. Wat voor rare truc is het dat ik niet de beloofde Wereldbol van Essentie heb gevonden want er werd mij door de Heilige man verteld dat ik dit zou doen. Hebben jullie mij allemaal bedrogen?”

Zijn gidsen glimlachten en met perfecte liefde omhelsden zij hem met hun energie. Zij vroegen hem zich om te draaien en naar beneden te kijken. Daar waar Aaron was begraven was de Wereldbol van Essentie! Daar was hij! Hij had gewicht en substantie en was de hele tijd in zijn hart geweest!

Aaron was verbluft over de implicaties van wat hij zag. Hij keek de tafel rond naar zijn verwanten en hij was geschokt want bij de levende mensen die snikten en  rouwden door zijn dood, zag hij dat er bij allen ook een Wereldbol van Essentie binnenin zat!

Toen begreep Aaron dat er niet maar een Wereldbol van Essentie was. “Hij was er voor de hele mensheid” had de wijze man gezegd. “Jij zult hem vinden als je ernaar zoekt.” Maar de wijze man had niet gezegd dat er maar een was! Toen wist Aaron het. Hij keek naar zijn gidsen en begreep het.

Hij glimlachte en zei: “Dank je wel. Nu begrijp ik mijn contract en mijn lessen.”

Toen draaide hij zich om en ging met zijn engelvriend naar het Licht – een plaats waar hij al vele malen eerder was geweest. Hij was er niet in geïnteresseerd om maar een moment langer te blijven in wat hem een lagere vibratie-energie toescheen.

Zelfs in zijn korte tijd in de nieuwe vibratie begreep Aaron dat alle dingen die hij tijdens zijn leven had geleerd mee zouden gaan naar zijn volgende incarnatie en hij kon nauwelijks wachten omdat hij wist dat de reis door de tunnel – door de grot zou gaan waar alle informatie van zijn incarnaties wordt bewaard.

Daarna door de Hal van Eer en daarna door de plannings-sessies en het teruggaan naar de planeet. Hij wist dat hij, als hij terug zou gaan, zou weten dat hij zeker de Wereldbol van Essentie zou vinden omdat die binnenin hem zou zitten. Hij zou dit als kind weten en hij zou heel lang leven omdat hij zich deze tijd zou herinneren; hij zou zich de les herinneren dat de Wereldbol van Essentie het geschenk van het waardevolle deel van God is dat binnenin ieder mens aanwezig is.

LEE’S NASCHRIFT:

Deze parabel is er niet voor niets. Kryon zegt dat er mensen onder jullie zijn die hier zitten en deze woorden bij afspraak lezen! God geeft jullie de mogelijkheid om de moeilijk te bereiken Heilige Graal te ontdekken…. want dit is de Wereldbol van Essentie die de GOD IN JULLIE IS!!! Het is het deel van God dat in ieder van ons zetelt en dat velen het Hoger Zelf noemen. Hier is een verhaal dat het uitschreeuwt: “Pak het aan en wees gezond. Leef lang. Wees in je sweet spot. God wil dat jullie blijven en lange levens leven.”

Sommigen van jullie zeggen: “Dit kan niet omdat ik om mij heen kijk en God niet in de andere mensen zie zitten.” Kryon zegt dat als maar genoeg van ons de Wereldbol van Essentie vinden, wij inderdaad om ons heen zullen kijken en de veranderingen zullen zien. Maar het moet beginnen in de zaal waarin jullie nu zitten en in zalen en kamers zoals deze over de hele planeet!!!

In jullie stilte kunnen jullie zoeken naar wat jullie vanaf je geboorte met je meedragen, jullie kunnen de manier waarop de dingen om jullie heen werken veranderen en dit zal een effect hebben op anderen en dat kan uiteindelijk het gebied waarin jullie leven veranderen!

Jullie dragen de zaden van de Universele Spirit van God in je en alle heling en wijsheid die daarbij horen. God nodigt jullie uit om naar binnen te gaan en de realiteit hiervan te ontdekken en van de vrede die daarmee komt. De hele planeet zal veranderen door wat jullie in je rustige uurtjes doen.

Lee