Handboek voor lichtwerkers. Deel 1: Het verwerkelijken van je spiritualiteit.

Handboek voor lichtwerkers.

Deel 1: Het verwerkelijken van je spiritualiteit.

Deze live channeling werd gehouden in de Delphi Universiteit en spiritueel centrum – De Tempel van Wijsheid in McCaysville, Georgia.

Lee Carroll – 7 juni 2007
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische Dienst.

Ik ben mij bewust van waar wij zijn (sprekend over het zijn in de Tempel van Wijsheid op de campus van Delphi). Dit is een tempel die is gebouwd als eerbetoon aan de majesteit van de mens. Dit een geheiligde plaats die eert wat intuïtief wordt geweten over de pracht die binnenin ieder van jullie is. Het is een plaats die is toegewijd aan de liefde van God, aan de liefde van de mens en de compassievolle lessen over vrede op Aarde. Hij is toegewijd aan vrede binnenin en laat niet verloren gaan aan iedereen die dit hoort of leest dat dit een geheiligde plaats is en het hier is waar wij deze nieuwe boodschap brengen…. het is de perfecte plaats hiervoor.

In deze situatie hebben jullie energie die zelfs stroomt uit de stoelen waarin jullie zitten. Er komt energie uit de muren, vanuit de vloer, zelfs vanuit de stenen die hier zijn (hoofdzakelijk sprekend over de kristallen die recht voor Lee liggen), en zij allen vertegenwoordigen hun kracht en synchroniciteit en zingen hetzelfde lied. De elementen weten wie jullie zijn! Oh, geliefden, is dat te esoterisch voor jullie?

Sommigen van jullie zijn misschien overdonderd door de energie van de groep die in deze plaats stroomt en zijn zelfs misschien onbewust van de andere groep die hier altijd is geweest. De elementen die zich gevestigd hebben in het gebouw weten wie jullie zijn en enkelen van hen zijn oud. Geselecteerd uit de wouden die ouder zijn dan jullie…..en toch weten zij wie jullie zijn. Zie je, jullie zijn een deel van God, het engelenrijk, de creatieve kracht van de planeet en zij zien jullie anders dan jullie jezelf zien. Zij zien niet wat jullie in de spiegel zien want zij voelen dat een engelachtige aanwezigheid de zaal heeft gevuld. Zij vragen zich af waar die engelen het vandaag over gaan hebben en wat er zo’n energie binnenbrengt. Zij horen en zien jullie pracht. Zij zingen een groots lied en jullie kunnen het zelfs niet horen. Maar ik kan dat wel. Dat kan ik altijd. Jullie weten zelfs niet wie jullie zijn, echt niet.

Zo is het ontworpen, mensen. Het ontwerp zorgt voor jullie vrije keuze om met antwoorden te komen. De opdracht is, zoals jullie hier in de stoelen zitten, spiritueel te ontwaken tot een punt waarop jullie de muur verwijderen die jullie van God gescheiden houdt. Het wordt dualiteit genoemd en het vertegenwoordigt de vrije wil van de mens om een onzichtbare muur neer te halen – een muur die voor velen onzichtbaar is maar die een onderdeel van spiritueel bewustzijn is. Het is een muur die als hij is afgebroken, de geheimen van het leven zal onthullen en van de reden waarom jullie hier zijn. En dat, geliefden, is waar wij het vanavond over willen hebben.

Laten wij voordat wij beginnen een paar dingen duidelijk maken. Allereerst, Ik Ben Kryon. Ik weet waar ik ben en ik weet wat er op deze plaats gebeurt…..en ik heb er ontzag voor. Er is puurheid in de begeleiding van degenen die dit hebben gebouwd en in de dingen die hier gebeuren. Er zijn hier levens gered! Ik zal jullie straks gaan vertellen wat ik daarmee bedoel.

Ik spreek over een groep oude zielen. Er zijn hier geen eerstelingen (in de zaal waar de channeling wordt gehouden) Ieder van jullie is hier eerder geweest. Jullie hebben allemaal een Akashakroniek die uitgebreid is.

Er zijn Lemuriers in de zaal. Er zijn er die uit de mysteriescholen komen. Ik heb sjamanen in de zaal! Er zijn diepgaande genezingstechnieken in de zaal en er zijn mensen in de zaal die zichzelf hebben genezen en ook aanwezigen die dat willen doen.

Laat duidelijk zijn, geliefden, dat jullie jezelf door vrije keuze in deze tempel hebben gebracht. Jullie hebben de mogelijkheid om anders weg te gaan dan jullie gekomen zijn, ieder van jullie, waar jullie je ook op het pad bevinden.

Synchronisch gezien hebben jullie deze situatie voor jezelf geschapen en daarom ben ik dus hier. Ik hoop dat er oplossingen naar voren komen voor waar jullie voor kwamen en dat jullie kennis zullen ontvangen voor de vragen die op het puntje van je tong liggen. Zij zijn persoonlijk en uniek voor jullie en je eigen pad en zijn er klaar voor om mee om te gaan. Het is inderdaad een goed moment voor genezing. Er is geen betere tijd. Jullie zijn naar de juiste plaats gekomen.

Er zijn er veel op Aarde die ontwaken. Wees je daarvan bewust. Zo oud als jullie allemaal zijn, zijn er een paar die pas de belofte van het ontwaken naar een Grootsere God hebben ontdekt. Velen hebben het inderdaad gevoeld! Zij wisten op de een of andere manier dat zij spirituele wezens waren maar zij komen hier helemaal nieuw en hebben nooit gehoord van de dingen waarover wij spreken.

Wij zien het grotere plaatje en wij weten wie jullie zijn. Steeds als jullie op Aarde komen onderzoeken jullie of de esoterische dingen ditmaal iets voor jullie zijn. Velen van jullie lijken te zijn geboren voor deze onderzoeken naar het esoterische. Voor die tijd wezen jullie af wat jullie werd gegeven als spiritualiteit over jullie familie en van de manier waarop dingen werken en volgden jullie je eigen koers, sommigen zelfs ondanks de liefde van jullie familie. Zie je, ik weet wie hier zijn en wie dit lezen. Denken jullie niet dat wij al die tijd mee jullie meegelopen hebben? Denken jullie dat de engelen er niet waren tijdens de verstoringen en frustraties? Denken jullie dat wij de tranen niet hebben gezien? Denken jullie dat wij er niet waren toen jullie om hulp riepen? Oh, wij waren er. Ik weet wie hier zijn.

De mensheid ontwaakt in andere tijden en op andere manieren. De oude zielen op de planeet beginnen massaal te ontwaken voor een opwaardering waar wij al twintig jaar over vertellen. Maar velen weten niet wat zij daarmee aan moeten. Zij worden opgewonden en vragen: “Waar is het begin van de informatie? Waar is de kennis? Hoe kan ik sneller gaan? Waar is het boek voor beginners waartoe ik mij kan wenden?”

Ik heb mijn partner (Lee) nu al achttien jaar veel informatie gegeven op dezelfde manier als waarop dat vandaag gebeurt. Hij zit voor de mensen en spreekt mijn communicatie uit en vertaalt die in zijn taal zodat dit comfortabel is voor hem en leesbaar voor jullie. Dit zijn de woorden van Kryon en in die periode is er zoveel behandeld! Veel ervan is “Hogere informatie” en veel ervan is Kerninformatie”, allemaal verstrengeld en afhankelijk van de groep die nu voor mij zit. Maar voor degene die ontwaakt voor deze massale opwaardering is er geen boek voor beginners, geen beginpunt, geen belofte als basis om op te bouwen.

Jullie zouden kunnen beginnen met het lezen van het eerste Kryonboek waar ik mijn partner voor heb gevraagd om het de titel: De Eindtijden, te geven. Dat was een cryptische tijd voor hem en hij leerde toen hoe hij moest channelen. Hij kon zich nog niet zo met mij versmelten als hij dat nu kan. Het was ook communicatie voor 1989 en niet voor vandaag. Het bericht was dus niet zo helder als vandaag, niet zoals het nu is. Het was niet zo persoonlijk, niet zoals nu. Ik vraag jullie om in te schepen voor een taak waarover ik mijn partner heb verteld. Er moet een handboek komen dat nooit een fysiek boek moet worden dat uit vele hoofdstukken bestaat. Het zal instructiesets brengen voor degenen die willen beginnen met het begin.

De channeling van vanavond zal kerninformatie brengen – deel 1 – die de lezer meeneemt naar het begin van deze nieuwe energie en alles dat daarmee samenhangt. Dit is waar het begint. Dit is waarop de mens de belofte zal ontdekken. Dit is wat sommigen van jullie nodig hebben als opfrissing want er is ook informatie die vanavond wordt gebracht die jullie niet kennen.

Dus zeggen wij: “Het begint,” en deze channeling willen wij het eerste hoofdstuk noemen van het handboek. Wij noemen het: “Het verwerkelijken van je eigen spiritualiteit.”

Waarheid – De basis voor Geloof en Actie.

Voordat wij gaan beginnen moeten wij het over een belofte hebben waarover wij eenmaal eerder hebben gesproken: “Wat is Waarheid?” In jullie eigen realiteit, binnen de muren van perceptie die jullie om je 3D-geest opgebouwd hebben, zijn er absolute waarheden in wiskunde en wetenschap. Als jullie die driedimensionale muren gaan afbreken en het systeem van inter-dimensionale dingen binnengaan, met name spirituele zaken, veranderen alle regels van de realiteit. Wat ik jullie dus ga vertellen kan voor sommigen van jullie ongemakkelijk voelen want jullie zullen dat wegen op een driedimensionale manier in plaats van op een veelvoudig dimensionale manier vanwege de manier waarop jullie geest werkt.

Waarheid is voor jullie pad relatief en veelvoudig. Sommigen zullen direct zeggen: “Kryon, dat vinden wij niet leuk. Er moet maar een waarheid zijn want waarheid vormt de basis voor de richting van de zoektocht der mensheid naar God. Daarom kan er maar een waarheid zijn en ook maar een God.” Betekent een God ook een waarheid, of kunnen jullie inderdaad vele wegen naar de ene God zien leiden?

Als jullie in de dood naar de andere kant van de sluier gaan wees dan niet geschokt als je daar anderen aantreft die geen deel uitmaakten van jouw kerk of jouw waarheid. In plaats daarvan zijn er vele waarheden, en met pure intentie zijn het allemaal gepassioneerde wegen die naar God en naar de familie van God leiden.

Degenen die eisen dat er maar een waarheid is, zal ik iets zeggen. Er is inderdaad een generieke waarheid, een kernwaarheid, en dat is deze: dat zij in het centrum van elk atoom in jullie universum, de liefde van God op een persoonlijke manier zullen vinden. Dat is de kernenergie. Dat is de waarheid. Maar jullie kunnen zeggen: “Wel, wat lief!” En ik zal zeggen: Oh nee, ik heb het niet over lief. Ik heb het over natuurkunde. Er is een energie in de kern van elk atoom die zorgt dat dingen werken en als je die energie van God wegneemt, stort alles ineen. Je zou kunnen zeggen dat het de ruimte is tussen de elektronevel en de nucleus van het atoom die dingen laat blijven bewegen en hen gescheiden houdt. Het vertegenwoordigt meer dan jullie ooit kunnen meten, meer dan jullie zullen weten. Het is basisnatuurkunde en het is de liefde van God. Dat is de kernwaarheid en wetenschappers staan op het punt om die te realiseren. Zij zullen het anders noemen maar er zal de realisatie zijn van een intelligente kracht die dingen aan de gang houdt.

Hier is de definitie van waarheid: Dat is als een mens zijn hart trouwt met de passie van God en ontdekkingen schept. Het is een kennis van een persoonlijke zoektocht, als je wilt, zonder verder ook maar iets te weten. Het is een willen, uit vrije keuze, om dingen uit te zoeken over de God binnenin. Dat is waarheid. Daarom hebben jullie veelvuldige waarheden. Maar nogmaals, een mens hoeft dat niet noodzakelijkerwijs leuk te vinden. Jullie zeggen: “Er moet maar een waarheid zijn, een doctrine, een gebouw.” En wij zeggen: “Hoe 3D van jullie!” De realiteit van jullie bestaan is op God geplakt en jullie hebben besloten dat God ook 3D is. Dit komt overeen met jullie menselijke ervaring. Zien jullie niet hoe beperkt dit is? Het is een cartoonfiguur die tot leven komt en uit de 2D-pagina stapt en een mens ontmoet en daarbij schreeuwt van verwarring en frustratie omdat hij 3D voor het eerst ziet.

Hij kan er niet mee omgaan en begrijpt het niet….want het slaat nergens op. Daarom gaat hij terug naar zijn domein op zijn bladzijde en tekent mensen in 2D zodat het voor hem allemaal begrijpelijk is. Jullie worden dan weergegeven als een 2D-tekening door de beperkingen van de waarnemer.

In ieder van jullie zal jullie de “familie” ontdekken. Deze “familie” is de intuïtieve “groep” die het geheel van God vormt. In de kern van de familie is er hetzelfde systeem van inter-dimensionale werking en het komt van de liefde van God en de compassie van wat jullie Spirit noemen.

Daarom is jullie waarheid wat jullie doen als je jouw passie volgt om manifestatie in je leven te scheppen. Wat de meeste mensen niet – en niet zullen – begrijpen, is, dat het systeem de lijm tussen jullie vele waarheden is. Moeilijk uit te leggen in 3D, nietwaar? Maar tussen de veelvoudige waarheden van jullie zoektochten naar wat jullie geacht worden te doen is er een lijm van kennis en synchroniciteit waarbij alles samenwerkt binnen de potentiëlen van het systeem om dingen te laten plaatsvinden in 3D. Er is hier meer aan de hand dan het lijkt.

De beginnende vooropstelling.

Laten wij nu bij het begin beginnen. Jullie zoeken niet naar een doctrine. Jullie zoeken niet naar een profeet. Jullie stappen af van de pagina van 3D-geloof, van het volgen van anderen binnen een generieke doos van geloof en gaan in plaats daarvan naar het geloof dat God veel groter is dan alles dat jullie ooit verteld is.

Jullie kijken naar waarom jullie hier zijn en weten dat de zoektocht jullie niet alleen je eigen pad zal onthullen maar ook dat jullie onderdeel zijn van een groots systeem. Het is een inter-dimensionaal systeem van hoe dingen werken en het is intuïtief en wordt gedeeld door anderen over de hele wereld.

Het is intern – dat wil zeggen dat het is “ingebouwd in de cellen van de mensheid.” Het is prachtig en het zal ook de God binnenin onthullen tot die mate dat jullie je eigen profeet kunnen worden, je eigen meester en het onthult goddelijkheid binnen jullie eigen eeuwige bestaan.

Het zal jullie brengen tot het realiseren dat jullie eerder hebben geleefd en dat dit absoluut een kern van het systeem is, niet vreemd of raar, maar eerder een wijze observatie van hoe alles in elkaar past. Het zal ïn het gezicht vliegen” van degenen die vasthouden aan de 3D-mythologie die hen is gegeven in een veel minder verlichte tijd en energie op deze planeet.

Wees niet kritisch op jezelf als jullie niet volgen wat er door andere mensen of organisaties tegen jullie is verteld over wat zij gepaste spiritualiteit vinden. Hun waarheid is anders dan die van jullie. Hun zoektocht naar God is anders dan die van jullie. Gezegend is de mens die op welke manier dan ook op zoek is naar God! Gezegend is de mens die zit, er klaar voor is om te gaan, en zegt: “God, vertel mij wat ik moet weten. Ik wil de muur afbreken, die dualiteit tussen 3D en veelvoudig D. Ik wil de muur afbreken om mijn eigen pracht te vinden. Ik weet dat die daar is. Ik kan het voelen. Toon mij het pad naar mijn eigen openbaring.”

Als een mens zijn waarheid volgt ontdekt hij zijn passie voor God. Het is een pad naar zijn eigen persoonlijke ontdekking om God in zijn leven te vinden. Dat is waarheid. Het is verschillend omdat er zoveel individuele paden voor mensen zijn. Ieder mens is spiritueel uniek. De een werkt aan zaken van overvloed, de ander aan gezondheidszaken, weer een ander werkt aan zelfwaarde en een ander strijdt tegen angst. Veel van deze paden zijn een gevolg van ervaringen uit het verleden van mensen die op Aarde waren in een andere uitdrukking (lichaam) die de oneindige verschillen van persoonlijkheden bij geboorte scheppen – hun kracht en uitdagingen, hun vele fobieën en hun gaven. Zien jullie dat je geen spirituele doos kunt scheppen die voor iedereen van toepassing is?

De nieuwe energie – Wat is er gebeurd?

En zo begint de reis. Waar gaat dit New Age-gedoe allemaal over? Wat is deze grote opwaardering? Wij beginnen bij het begin en dat begin ligt niet zo heel ver in het verleden. In jullie tijdraam is dat 1987. Dat is hoever ik terugga omdat dit het begin is van deze energie die Kryon toestond om zich als leraar te manifesteren en alles daarvoor was in een oudere, dichtere energie. Het was een oude energie wier voorspellingen waren weggegooid. Hebben jullie gemerkt dat de energie van de Aarde vandaag de dag anders is? De oude energie vertegenwoordigde een Aarde die nu verdwenen is, als jullie dit hebben opgemerkt. Deze informatie is dus voor degenen die dit voor het eerst bestuderen en het nodig hebben om het vanaf het begin te horen.

In 1987 vond er een gebeurtenis plaats die uniek is in jullie geschiedenis. Het heette de “Harmonische Convergentie” en werd later de 11:11 genoemd. Het unieke ervan was esoterisch: De Aarde had een graad van vibreren van spirituele neutraliteit bereikt waarbij de toekomst een andere kant op kon gaan. Zij kon naar een hoger niveau gaan, een inter-dimensionaal niveau of zij kon blijven rondwentelen in de oude profetieën van dood, verderf en Armageddon. Buiten jullie lineaire tijd, en moeilijk voor jullie te begrijpen, werden alle bij het systeem Aarde betrokken Hoger Zelven geraadpleegd. Alle mensen die ooit op de planeet zijn geweest, zijn op de planeet, en potentieel op de planeet zullen zijn werd de volgende vraag gesteld: “Willen jullie doorgaan met de profetieën uit de oude energie, de potentiëlen van het Oude, of willen jullie gaan naar een nieuwe energie waarvan de Ouden jullie vertelden dat die zou komen? (de Maya’s en 2012) Het is een energie die niet in jullie huidige profetieën zit, iets dat vrede op Aarde zal scheppen, iets dat werk zal scheppen voor de Lemuriers en de oude zielen die hier zijn. Het zal spirituele vuurtorens scheppen die in groten getale zullen ontwaken. Wat is jullie keuze?”

Het antwoord was: “Wij gaan verder.” en als dramatisch bewijs van deze esoterische gebeurtenis, bijna van de ene dag op de andere, veranderde de geopolitieke structuur van de planeet en veranderde in iets dat niemand had verwacht. Tegen alles in, en tegen alle profetieën in, veranderden landen die machtige spelers waren in het eindtijdscenario van de oude energie op een grootse manier. (de Sovjet Unie, met name) Jullie keken opeens naar een realiteit die niemand had voorspeld. Geen koude oorlog! Juist datgene dat voor 50 jaar opschudding en angst had gezorgd en waar geen einde aan leek te komen, had zichzelf uitgeschakeld. De tijd voor het geplande Armageddon kwam en ging weer weg. (1999 tot 2000)

Toen kregen jullie in 2001 een uitdaging, 9/11 genaamd. Die zat in geen enkele profetie, niet in Nostradamus en niet in het Boek Openbaringen. Zoals ik de Verenigde Naties-groep twee jaar geleden vertelde zal de gebeurtenis van 9/11 twee generaties van jullie leiderschap beïnvloeden (USA) Denken jullie dat zoiets belangrijks niet in jullie oude profetieën gezeten zou hebben? Dit is het bewijs dat jullie in een nieuwe toekomst zitten. En dus zeggen wij nogmaals dat de Harmonische Convergentie van 1987, samen met de Harmonische Concordantie (21-12-2012) in de volgende jaren boekensteunen zijn voor de veranderende, opgaande energie die jullie helemaal zelf hebben geschapen. Nu zitten jullie hier in een totaal andere energie.

Als jullie dit voor het eerst lezen en willen weten wat dit voor jullie betekent, lees dan aandachtig en luister naar de logica als wij verdergaan. Hier zitten jullie dan, op een veranderende Aarde, een Aarde die nooit werd voorspeld. Jullie zouden kunnen zeggen: “Wat doe ik om een verschil te maken en hoe kan ik hogerop gaan?” Ik zal jullie zeggen, met name als jullie nieuw zijn: Juist het stellen van deze vraag verhoogt de Aarde.

Gezegend is de mens die vraagt: “Wat kan ik doen? Wat komt er nu?” want door deze daad van compassie voor de planeet tonen zij binnen hun eigen zelven dat zij zijn begonnen met het afbreken van de muren. Zijn jullie dat? Als dat zo is vragen jullie om de stappen naar ascensie, nietwaar? Die ga ik jullie niet geven omdat er geen stappen zijn. Oh, er is er misschien EEN: begin!!! Aldus zeggen wij dat de mens die de reis van vragen begint met: “Hoe breek ik die muur af?” het pikhouweel al in zijn hand heeft en al werkt aan de puzzel en al bezig is met wat licht door zich heen te laten schijnen.

Het veranderende systeem van Karma.

Ik zou nogmaals willen uitleggen wat er aan de hand is aangaande Karma. Dit is een oud spiritueel proces dat altijd bij jullie en de planeet Aarde zal blijven. Het is zeer bondig beschreven binnen sommige van de oudste geloofssystemen op de planeet. Hoewel nog steeds geldig, is het een energiesysteem dat geheel op zichzelf zal blijven opereren, net zoals vele andere dingen met betrekking tot de energie van het leven. Zelfs als de mens helemaal niets doet om het te zien of het te herkennen is het nog steeds aanwezig en heeft het invloed op wat de mens doet.

Belangrijk: Individuele mensen zijn niet voorbestemd om ook maar iets op de planeet te doen. Er is geen voorbestemd pad. (voorbestemming) In plaats daarvan, bij gebrek daaraan, zijn zij voorbestemd om een karmisch pad te volgen dat zij volgen omdat dat er gewoonweg is en zij komen naar de planeet met de emotionele bepakking om dat pad automatisch te volgen. Laat mij dit uitleggen. Er zijn hierbij zoveel verschillende dingen aan het werk, inclusief jullie eigen vrije wil om geen vrije keuze te hebben!

Jullie zitten nu in een veldslag en als jullie inderdaad je bewustzijn toestaan te verhogen in een achterwaartse situatie, zelfs in een verlichte, vibrerende Aarde kan de vrije wil dicteren dat hij niet langer vrij wil zijn. Het zou lijken op stemmen om niet meer te mogen stemmen! Dat is hoe krachtig jullie zijn. Jullie zijn engelen en jullie kunnen scheppen wat jullie op Aarde ook maar willen. Het donkerste donker en het lichtste licht liggen beide op het palet van jullie energiekleuren. Wat jullie ook wensen; jullie kunnen het doen. Het is een kritieke tijd.

Dingen zijn veranderd. De oude profetieën van wat jullie werd verteld dat zij zouden gebeuren zijn weggegooid en vervangen door vrije keuze van het moment. De Maya’s hebben jullie de informatie gegeven dat 2012 het begin is van plotselinge toename van een trillingsverandering in de planeet…..een nieuwe, beginnende energie. Het heeft een 11:11-energie. Inderdaad, de 2012 is levend met 11:11. De 11:11 die velen van jullie zien op de klokken gaat helemaal over de belofte van de 2012-overgang met de mogelijkheid dat de Aarde jullie steunt op een manier waarop dat nog nooit is gebeurd, lichtwerkers. Er komen veranderingen aan waar jullie niets vanaf weten. Maar ik loop nu op de zaken vooruit.

Ieder mens die op deze planeet wordt geboren krijgt direct een karmische imprint. Hij komt binnen en levert zijn kristal af in de Grot van Creatie. Het kristal is een herinneringsenergie die in verbinding staat met het Kristallijnen Raster. Het is een deel van Gaia en daarom weet Gaia dat hij er is. Zo gaat dat bij ieder van jullie. Als jullie naar deze planeet komen wordt karma opgenomen in jullie DNA en starten jullie de energie daar. Karmische energie is een energie die onderdeel is van het systeem waarover wij spreken als de levenskracht van de Aarde. Dit is het punt waarop de mens beslist om geen esoterisch pad op te gaan maar gewoon een pad van bestaand karma te volgen dat is geschapen door energieën en expressies op de planeet, samen met anderen, uit het verleden. Vaak worden mensen geboren op een plaats waar zij de laatste keer waren. Vaak volgen zij de richting van hun familie en wat hun familie ook doet, doen zij ook.

Als hun familie uit boeren bestaat, zijn zij boeren. Het is voor hen het meest natuurlijke dat er is en het is een makkelijke beslissing. Het is als een prachtige weg, zonder rotsen, om te lopen en dit is dan hun karmisch pad.

Dit pad brengt hen vaak uitdagingen omdat die ook in vorige levens voorkwamen. Vaak komen en gaan zij als de karmische energie zich ontrolt. Veel van de energieën van yin en yang worden dan gemanifesteerd. Het is inderdaad waar dat wat rondgaat weer terugkomt. Dat is allemaal onderdeel van een zeer oud systeem onder een zeer oude vibratie…..die automatisch is. Maar dat hoeft niet van jullie te zijn. Luister, want hier gaat het leuk worden. (Kryon-glimlach)

In 1989 begin ik jullie te vertellen dat jullie in deze energie de mogelijkheid hadden, zo niet de eis, om uit karma te gaan en de weg van je eigen keuze te gaan. Als oude ziel, een ziel met pracht binnenin, hebben jullie de mogelijkheid om buiten het gebaande pad te gaan. Jullie kunnen dat oude karma nemen en het opzij schuiven en vervangen door iets dat een veel hogere energie heeft……een energie met een intentie van een spirituele richting voor jullie en voor de planeet. Jullie zouden zeggen: “Ik wil mijn eigen schepping maken, mijn eigen realiteit en niet de oude opzet van karma waarmee ik binnenkwam.” Hebben jullie de zin gehoord, “het scheppen van je eigen realiteit”? Dit is wat het betekent. En de Harmonische Convergentie gaf jullie die macht.

In 1989 kwam ik met mijn partner en begonnen wij te channelen dat jullie een situatie konden scheppen en met jullie vrije keuze een levensles te scheppen waarvoor jullie kwamen. Wij spraken van een implant waarover wij het nu niet meer hebben. Wij spreken er nu over omdat wij de betekenis ervan nu hebben omgezet in “de implantatie of toestemming om buiten het gebaande pad te gaan!” Jullie planten dit zelf door passie en waarheid en jullie gaan vooruit, zonder karma en gaan in plaats daarvan naar een plaats waar jullie de keuze hebben van de energie die jullie scheppen door pure intentie.

Karma is interessant. Hier is iets waar jullie nog niet aan gedacht hebben, mensen – de diepgang van karma. Ik kijk naar de zielen in deze zaal (in Georgia). In de zaal waar dit plaatsvindt zijn er acht van jullie nog in leven omdat jullie uit je karma zijn gestapt! Als jullie gewoon in die karmische groef waren gebleven waarin jullie zijn geboren en de dingen hadden gedaan die jullie wilden en de karmische weg hadden gevolgd, zouden jullie hier vandaag niet zijn. Dit komt door jullie potentiële karmische “afspraak met de dood.” Jullie zouden in de karmische plaats en tijd zijn om je potentiële dood te ervaren. Maar jullie ontpopten je uit die groef en manifesteerden je eigen levenservaring en alle karmische attributen van jullie dood vielen weg. Hier zitten jullie nu met de leiding over wanneer jullie komen en wanneer jullie gaan. Acht van jullie.

Dit is het punt waarop mensen ons aan deze kant van de sluier niet goed kunnen volgen. Omdat ik jullie zojuist een waarheid heb gegeven die krachtig en vreugdevol is, zouden jullie dit moeten vieren. Jullie zouden een standbeeld moeten maken voor de dood die jullie zijn gepasseerd. Maar dat doen jullie niet. Jullie weten niet wat er niet is gebeurd, nietwaar? Maar ik wel. Wie heeft er controle over de dood? Wat is jullie hierover verteld? Wie is hier de magere Hein? Wat jullie ook is verteld; ik zeg jullie wie de magere Hein is. Het is de mens die besluit om nooit naar God te zoeken! Het is de mens die gewoon komt en geen rol in zijn toekomst speelt…..gewoon het pad van karma bewandelt, inclusief de zwerftocht recht op zijn dood af. Er is geen oordeel over mensen die dat doen alleen maar een weergave van wat is. Maar acht van jullie zouden hier niet zijn, niet in de stoel zitten als zij niet de “weg van karma” hadden verlaten. Gefeliciteerd, familie, want jullie weten waarover dit allemaal gaat.

Voor de beginner zeggen wij dat je uit het karma kunt stappen waarmee je bent geboren en kunt beginnen met het scheppen van je eigen realiteit. Dit is het nieuwe geschenk in deze nieuwe energie.Het stelt jullie in staat om naar het bewustzijn te gaan van een nieuw soort mens die zijn eigen bestemming kiest. Sommigen noemen dat de ascensiestatus, het zelf bewegen naar een nieuwe energie van schepping zelf.

De volgende vraag is natuurlijk: “Kryon, wat moet ik doen?” Het antwoord is het moeilijkst van alles – heb geduld met het systeem. Mensen kunnen dat niet zo goed. Geduld met het systeem om jullie wensen op te pikken, is nodig. Als jullie nieuw zijn en het net beginnen te begrijpen en deze boodschap horen, is het eerste wat jullie willen doen meteen de traptreden gaan beklimmen. Jullie willen iets met je kennis en je passie en je nieuwe opwinding gaan doen. Jullie willen in 3D iets gaan doen.

Het oude paradigma zegt dat jullie iets fysieks moeten doen om iets spiritueels te manifesteren. Het zit in jullie geschiedenis en het zit in jullie mythologie, maar dat is niet de manier waarop het werkt in deze nieuwe energie.Wij weten wie jullie zijn en wat jullie willen doen. Elke waarheid is uniek en jullie waarheid kan een bal aan het rollen brengen die jullie uiteindelijk van A naar B brengt. Jullie beginnen je levenslessen te zien en jullie beginnen te ontwaken en je te realiseren dat jullie oude zielen zijn.

Velen die pas zijn begonnen dit in zichzelf te voelen, voelen zich alsof zij een kaartje hebben gekocht voor de trein en verwachten daardoor dat de trein snel zal opdagen. Wel, ik zal jullie zeggen, de rails zijn nog niet eens gelegd! Wanhoop niet, geliefden, want jullie hebben het proces gestart. Dus, terwijl jullie geduldig zijn beginnen jullie te leren en te bestuderen wat er binnenin jullie is en wat heel anders is dan jullie dachten. De beste plaats om daarmee te beginnen is te kijken naar de meesters van de planeet, want de meesters van de planeet zijn degenen die jullie moeten overtreffen omdat dit het nieuwe gereedschap van deze tijd is – meesterschap!

Meesterschap is het ongeldig maken van karma en het passeren van een leven in oude energie en te gaan naar een ander leven terwijl jullie in je lichaam blijven! Het gereedschap daarvoor ligt in het raster. Het gereedschap daarvoor ligt in het kristallijne. Het geheugen van de planeet gaat momenteel omhoog om een meester van dienst te zijn die jouw naam heeft! Er zijn er velen die ontwaken, velen die nu dingen doen die alleen de oude meesters konden doen en zij hebben het voor zichzelf gedaan en het is gemeengoed. Het is tussen twee haakjes ook wat men hier in de tempel leert, waarin jullie zitten. Denk daar eens over na!

Dus zeggen wij tegen jullie: overtref de meesters die voor jullie op de planeet rondliepen. Wat hadden zij dat jullie niet hebben? Het eerste is: …….. helemaal niets! Zij waren allen mensen. Zij waren geen superschepsellen en zij waren niet anders geboren dan jullie.

Degene die zei dat hij de zoon van God is was hierover heel duidelijk. Hij zei: Ik ben de zoon van God en dat zijn jullie ook!” Zijn boodschap ging over manifestatie…..om jullie te helpen begrijpen dat de pracht die hij in zich had ook bij jullie aanwezig is. Hij paste niet goed bij zijn cultuur en zijn tijd en de veroveraars van zijn land doodden hem.

Ik wil jullie vertellen wat hij jullie liet zien en wat jullie kunnen doen met meesterschap. Jullie kunnen materie veranderen, jullie kunnen je klok terugwinden in jullie DNA, jullie kunnen genezing scheppen die verder gaat dan jullie ooit hebben gedacht en het komt regelrecht van het Hoger Zelf dat binnenin jullie zit. De energie van de meesters is met jullie en de enige reden dat zij terugkwamen was: als voorbeeld te dienen zodat jullie het kunnen zien en het ook gaan doen.

De terugkeer van de meesters der Aarde.

Er zijn mensen die leren dat de meesters op een dag naar de planeet terugkeren, vele religies der Aarde claimen dit. Sommige kijken naar de hemel en zeggen: “Het komt, het komt……een tijd waarop de meesters terugkomen om ons te redden.” Zij richten al hun hoop en hun verlangens hierop en zingen liederen en houden diensten en verwachten dat zij terugkomen. Dit is wat ik jullie zeg: De mensen die dat doen begrijpen niet, zien de realiteit niet van wat er is gebeurd. De meesters zijn allemaal teruggekeerd en zij zijn hier in deze zaal aanwezig!

Waar jullie ook zijn, zij zijn er. Zij zijn een deel van de structuur van een nieuw magnetisch raster en zij zijn hier in de geest, niet lichamelijk. Zij zijn hier om jullie binnen te gaan als jullie dat willen en dat zal genezing, manifestatie en oplossingen scheppen in jullie lichamen. Het duister zal wegvluchten van het licht als jullie besluiten om de deur te openen en hen binnenlaten. Dat is de manier waarop God mannen en vrouwen op de planeet gebruikt. Als je nieuw bent en hiernaar kijkt, zeg ik je dat de meesters je lieten zien wat er nu mogelijk is. De Harmonische Convergentie zorgde ervoor dat dit mogelijk is en jullie keuze als mensen is om ernaar te kijken of niet.

Het nieuwe raster en zijn onzichtbare back-up systeem.

Er zijn back-up systemen waar jullie je niet van bewust zijn. Deze informatie is voor degenen die net ontwaken en enige informatie willen hebben vanachter de sluier. Het kristallijnen raster van de Aarde is nu een actief raster en is de lei waarop jullie nu energie schrijven terwijl jullie voorwaarts gaan. Het absorbeert alles wat jullie doen terwijl jullie van de ene plaats naar de andere gaan. Het kristallijnen raster weet waar jullie liepen en welke afdrukken jullie in de grond hebben gemaakt want het raster kent de mensheid.

Alle mensen die op deze planeet spiritueel ontwaken worden gekend door Gaia. Licht versterkt vanuit jullie intentie en heft jullie driedimensionale aspecten van realiteit op.

Er is een back-up systeem in het kristallijnen raster op de planeet….. een herinneringssysteem Het kristallijnen raster zal nooit vernietigd worden en toch zijn er systemen die zijn toegevoegd door mensen en het mensdom die het zouden kunnen verstoren op een manier die de integriteit van het geheel zou kunnen aantasten. Het zou de ketting kunnen breken; teveel elektromagnetisme op Aarde op een obscure manier zou enige tijd schade aan het systeem kunnen aanrichten.

Er is dus een back-up systeem en het is levend en sommigen van jullie weten al wat het is. Het zal altijd bij jullie zijn en het zit in de walvissen van deze planeet. Jullie houden van dolfijnen, nietwaar? Vraag er een bioloog eens naar. Het zijn echt kleine walvissen! Als wij dus spreken van walvissen bedoelen wij hen allen.

Welk ander zoogdier op de planeet wordt door overeenkomsten beschermd door 80% van de landen op Aarde? Geen een. Intuïtief weet het mensdom dat deze schepselen majestueus zijn en op de planeet moeten blijven. Het is een back-up systeem en het is heel speciaal. Nu kennen jullie het geheim van waarom jullie je zo over hen voelen.

Samenvatting.

Is het mogelijk dat er meer aan de hand is dan jullie werd verteld? Wat vertelt jullie intuïtie je over je doel hier in deze tijd op Aarde? De Harmonische Convergentie deed veel meer dan alleen maar de energie van de planeet verhogen. Het gaf jullie toestemming voor een verlichte staat, en daar zijn jullie dan.

Er is altijd de 3D-vraag: “Wat moet ik nu doen?” Gezegend is de mens die het op hartsniveau zo sterk voelt dat hij zal zeggen: “Ik zal deze reis maken. Ik zal mijn waarheid vinden.” Begrijp dat juist het proces van ontdekken licht schept op deze planeet. Jullie gaan nergens aan meedoen of bij een menselijke organisatie horen. In plaats daarvan gaan jullie je persoonlijke dingen over jezelf afvragen.

Wij gebruiken de metafoor van licht en donker vaak. Het is de beste die wij hebben. Waarlijk, op een energieniveau opent jullie nieuwsgierigheid deuren en laat het de planeet hoger vibreren.

Minder dan een half procent van de mensheid moet ontwaken om deze planeet voorgoed te veranderen. Dat komt omdat er niet veel licht nodig is om het duister te verlichten. Jullie hebben ongeveer 7 miljard mensen van wie de meesten nooit zullen ontwaken omdat zij daar niet in geïnteresseerd zijn. De grote meerderheid is bezig met overleven en maakt zich alleen druk om het volgende maal of zelfs om hun leven. Maar jullie hebben het voorrecht om jezelf bezig te houden met het esoterische, de spiritualiteit van het leven. In feite dragen jullie het lichtpotentieel van de planeet.

Het is belangrijk dat jullie begrijpen dat het systeem waarvan jullie je niet bewust zijn, weet van jullie ontwaken. Het systeem waar jullie je niet van bewust zijn weet dat jullie ogen op deze pagina zijn gericht of dat jullie dit horen of nu in de zaal luisteren. Het systeem weet van de vuurtoren die jullie zullen worden, als jullie het al niet zijn. Later zullen wij het systeem uitleggen en vertellen hoe het werkt (in een andere boodschap). Het universum weet van deze ontmoeting. Zo diepgaand is dit. Moeilijk te geloven, inderdaad, dat er zoiets in jullie 3D zou kunnen bestaan.

Laten wij nu eens toegeven aan degenen die iets meer willen weten. Als je hier nieuw bent, zal ik je vertellen dat hier rijkaards zijn. Als je deze informatie uitzoekt en meer vindt over je DNA, je mogelijkheden, je meesterschap, kun je jouw situatie veranderen en de problemen in je leven oplossen – je kunt angst verslaan. Je kunt zelfwaarde ontwikkelen en de Akashakroniek van jouw eigen bestaan aanroepen, de dingen naar je toetrekken die je nodig hebt. Je kunt gaan naar de bron van jouw eigen spiritualiteit en de sjamaan worden die je niet al te lang geleden misschien bent geweest.

Je kunt een geweldige genezer worden, als je daarvoor kiest, of iemand die mediteert en dagelijks licht laat schijnen op de planeet. Wat je ook kiest, wat jouw passie ook is, het is de reden waarom je hier vandaag naartoe kwam en waarom je dit leest.

De volgende stap is er een van waarheid. Maak geen vooronderstellingen. Geen vooronderstellingen. Ga voorwaarts met geduld en dan zullen wij het over het volgende hoofdstuk hebben. De volgende boodschap ”Leven met je eigen dualiteit.” De moeilijke. Dat zal de volgende in deze serie zijn.

Sjamanen in deze zaal, vermomd als gewone mensen, wordt het geen tijd dat jullie het vat van jullie sjamaanschap openen? Ja, jullie worden geacht genezers te zijn. Jullie wisten dat al heel lang. Het is niet te laat. Het is waarom jullie gekomen zijn.

Ik ben Kryon en ik ga jullie niet gedag zeggen. De energie van de groep blijft hier waarbij hij morgen zal worden verdeeld op manieren die jullie niet verwachten. In jullie tijdraam zal morgen enige dingen brengen die jullie nodig hebben om te horen en die mijn partner jullie zelfs buiten de channeling om zal geven – dingen die jullie moeten horen over jezelf, over dualiteit en over wat er verder gaat komen.

Jullie zijn nooit alleen. Wat jullie ook denken, wij zijn er altijd. Dat is de waarheid. Jullie weten niet wie er vandaag wie kwam zien, nietwaar? Ik zal jullie weerzien, familie, zoals ik dat al zo vaak heb gedaan.

Ik ben de energie die jullie zien als jullie op Aarde komen en ik ben de energie die jullie zien als jullie vertrekken. Sommigen noemen mij de poortwachter, alleen maar omdat ik Kryon ben, de liefhebber van de mensheid. Ik ben niet echt de poortwachter, want dat is mythologie, maar ik ben degene die bij de poort van jullie leven staat als jullie komen en als jullie gaan.

En zo is het.

Kryon.