Handboek voor lichtwerkers. Deel 2  Het begrijpen van je dualiteit.

Handboek voor lichtwerkers.

Deel 2  Het begrijpen van je dualiteit.

Deze live channeling werd gehouden in San Diego, Californië.

Lee Carroll / 28 juni 2007.
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Van Lee: Deze transcriptie is feitelijk een combinatie van drie live channelings over dit onderwerp die over een periode van drie maanden zijn gehouden. Zij vertegenwoordigen een van de moeilijkste onderwerpen voor de nieuwe tijd en Kryon wilde dat ik het goed zou doen! Als jullie luisteren naar de live audio ontvangen jullie alleen maar een deel van wat er in deze transcriptie wordt gepresenteerd. Het is een onderwerp dat zijn uitwerking zal hebben en velen zullen het ongelooflijk vinden, of beledigend, of duister. Het roept kwaadheid op in sommigen en ongeloof bij velen, maar het is kernwaarheid en het moet begrepen worden. Zonder deze kennis zal er een grote barrière blijven bestaan die jullie schijnbaar voor eeuwig een veldslag laat leveren in jullie zoektocht naar verlichting. 

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Er zijn mensen die zouden zeggen dat dit soort communicatie onmogelijk is, te moeilijk. “Wat is het proces,” zeggen zij, “dat een mens in staat stelt te spreken alsof hij de link is?” Ik zeg jullie dat dit proces makkelijk uit te leggen is, want de mens is de engel op Aarde. Er is een directe pijplijn naar Spirit en jullie hebben die het Hoger Zelf genoemd. Dit spirituele deel van de mens is er als een antenne die jullie hele leven al heen en weer wiegt in de wind. Sommigen van jullie weten al wat je ermee kunt doen en verbinden zich met deze heilige pijplijn. De meesten doen dat niet. Maar als jullie dit doen verschijnen jullie meest diepgaande meditaties. De uitnodiging in deze nieuwe energie is te leren om die pijplijn te ontwikkelen en je op die energie af te stemmen.

Er zijn er velen die zich beginnen af te stemmen op de energie van het Hoger Zelf. Dit zijn degenen die voor het eerst in hun leven ontdekken dat er meer is dan zij altijd over God dachten. Ik heb jullie 18 jaar geleden verteld dat de Aarde hoger begint te vibreren. Wat jullie vandaag in jullie nieuws zien is de opschudding die er gaande is en dat gaat nog erger worden. Dit wil zeggen dat er velen zijn die zich loswrikken van hun mythologie en de vraag stellen: “Wat is echt, en wat niet?” Zij zeggen: “Waarom voel ik in mijn hart, mijn ziel, dat God groter is dan mij is verteld?” Dan zullen sommigen bij de woorden gebracht worden die ik de laatste 18 jaar heb gebracht en zullen zij overweldigd worden door de leringen. “Waar moet ik beginnen,” zullen zij zeggen, of: “Wat moet ik nu doen? Waar is het beginnershandboek zodat ik mij niet door al dit “hoge” materiaal heen moet worstelen om de basis te vinden?”

Het antwoord is wat jullie horen en lezen en ik heb mijn partner gevraagd om een serie channelings te houden om het beschikbaar te maken in de grootste zaal die hij kent, zodat de meesten het kunnen zien, met vrije keuze om het te onderzoeken of niet.

Er zijn mensen die pas aan deze reis zijn begonnen en hier zitten en de vraag stellen: “Wat is het wat ik voel? Kan het echt zo zijn dat een mens doet wat hij doet? (channeling) En als het niet zo is, waarom voel ik dan dat het wel zo is?” Dat zijn goede vragen en het antwoord is de de Aarde inderdaad hoger trilt en het bewustzijn zich laat openen. Ieder van jullie heeft Lemurische karaktertrekken – zo niet direct, dan indirect. Dat wil zeggen dat jullie afstammen van het Lemurische ras, degenen die een kwantumkijk op het universum hadden, die het eerst ontwaakten voor de informatie over wie zij waren. Hier zitten jullie dan, op deze dag waarop er een ander ontwaken aan de gang is en jullie in de frontlinies zitten…..omdat de eersten die ontwaken de oude zielen zijn. Wij hebben jullie dit eerder verteld. Dus, oude zielen, jullie kunnen dan wel al die ervaring hebben, maar jullie hebben nog steeds de aardse, driedimensionale regels die op jullie drukken, en een culturele mythologie over wie jullie zijn en wie God is.

De volgende dingen kunnen ingaan tegen wat jullie is geleerd, en als dat zo is, stop dan en weeg de energie van waarheid. Neem niet voetstoots aan dat alles wat jullie hier horen en lezen, de waarheid is want wij willen dat jullie je eigen onderscheidingsvermogen gebruiken. Gebruik het intellect in combinatie met je hart en vraag Spirit: “Kan het zo zijn? Is het juist?” Sommige van deze dingen zullen jullie eigen kerngeloofsystemen uitdagen – alles dat jullie is geleerd. Dat is wat wij vandaag doen…..al het donkere naar voren brengen.

Ik verklaar dat dit les twee is van het Lichtwerkershandboek. De eerste les schiep een begrip dat er meer op Aarde gebeurt dan jullie denken – het begin –de Harmonische Convergentie – de verhoogde gereedschappen en nieuwe intuïties en de opening van energie waar jullie deel van uitmaken. Dit alles zit in les een. Wij hebben deze plaats uitgekozen voor les twee. (San Diego) Laten de luisteraars en de lezers weten dat de plaats waar deze informatie wordt gegeven de oorsprong van Kryon is. Hier in deze zaal zitten familieleden die in hun menselijke lichamen geduldig waren voor mijn partner in de eerste dagen van channeling.

Zij gaven hem het voordeel van het onervaren zijn en lieten hem vinden wat hij moest vinden. Zo werd het een volledige cirkel en is hij weer terug in de energie waar het begon, niet ver vandaan bij waar het fysiek begon. De reden waarom wij deze zaal kozen is omdat het onderwerp moeilijk is en iets dat jullie zouden moeten weten. Het is geen slecht nieuws. Het is gewoon diepgaand nieuws. Let op, want als je dit nog niet eerder hebt gehoord, zal het de kern van je geloofssysteem uitdagen en opschudden. Sommigen zullen boos zijn en anderen niet. Sommigen zullen zich genoodzaakt voelen om terug te slaan…..de meesten zullen dat niet. Dit zijn energieën die de kern van jullie dualiteit zijn……de studie naar het licht en donker in jullie.

Dualiteit uitleggen.

Het eerste dat jullie, naast het feit dat er goddelijkheid in jullie is, moeten weten, is dat er op deze planeet iets is dat dualiteit heet. Die dualiteit toont zich als een balans voor de goddelijkheid……de donkerste energie die jullie ooit kunnen bezitten en die jij is met jouw naam erop. Het komt in jullie bij de geboorte en gaat niet weg voor jullie laatste adem. Sommigen noemen het het Schaduw Zelf. Sommigen noemen het het Donkere Zelf. Anderen noemen het slecht en weer anderen noemen het de duistere kant. Dit attribuut van jullie heeft een naam, en het heet dualiteit.

Dualiteit is volledig gepast want het is een ontworpen deel van jullie. Het is vanaf de geboorte met jullie verbonden en het gaat niet mee naar de andere kant van de sluier want deze planeet is de heksenketel van dualiteit, waar de test wordt gehouden. Deze test is dat engelen net doen alsof zij mensen zijn en naar het speelveld komen en door deze dualiteit proberen de balans tussen de twee te vinden. Het is een test van energie, niet van de mens, maar het voelt alsof het een test van jullie ziel is. Zoals jullie misschien hebben gemerkt moet elk mens voor zichzelf beslissen of het waar is of niet. Jullie moeten dat individueel beslissen, zonder evangelisaties van enige organisatie, zonder degenen die jullie vertellen wat jullie wel of niet moeten geloven. De dagen beginnen te vervagen waarop jullie eenvoudig je zielengeloof op de wagen van de geschiedenis en de mythologie legden die hij vertegenwoordigt. Deze nieuwe energie begint individueel onderzoek naar spirituele dingen …..een verlangen om de echte waarheid te kennen.

Als jullie terugkomen op Aarde krijgen jullie iets dat jullie niet hadden gepland en ik wil jullie daarover vertellen. Ik wil jullie vertellen hoe krachtig het is en ga jullie er voorbeelden van geven. Dan wil ik zeggen wat jullie eraan kunnen doen. Laten wij voordat wij verdergaan eens kijken wat deze energie van dualiteit voor jullie geschiedenis heeft gedaan want dit is de basis en de kern van alle religieuze mythologie. Het is zelfs de basis en de kern voor de Griekse goden. De dualiteit van de mensheid ligt aan de basis van alle verhalen die er zijn over magie, over goed en slecht, over donker en licht – de krachten die hier zijn.

De mens, zelfs in deze moderne cultuur, wordt geleerd dat er lang geleden in de hemel er een worsteling was. Dit is, tussen twee haakjes, niet gebeurd. Er is geen worsteling aan de andere kant van de sluier. Worsteling en conflict zijn concepten die hun basis in de dualiteit hebben. Denk daar eens over na. God doet niet mee aan jullie 3D-ervaring en toch baseren jullie zoveel spirituele geschiedenis alsof het zo was. Engelen vechten niet, er is geen gevecht om de macht en het paradigma van jullie bewustzijn kan niet toegepast worden op de werken van Spirit.

Maar in deze mythologie viel er een engel vanuit de hemel en zijn naam was Lucifer. Dat is moeilijk omdat er niet zoiets als een hemel bestaat! Nogmaals, jullie hebben “plaatsen” geschapen in een inter-dimensionale staat – en dat is onmogelijk.

E is maar een thuis, de plaats waar jullie zijn als jullie niet hier zijn…..en het is geen plaats. Het is een staat van inter-dimensionale energie en hij is tijdloos. Maar, zoals de mythologie zegt, was die gevallen engel verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een plaats voor zichzelf, een slechte plaats, Hel genaamd, waar jullie naartoe gaan als jullie je niet gedragen. Nu, stop het verhaal. Klinkt dit voor jullie echt als God? Of klinkt dit als mensen? Ik vraag dit alleen omdat jullie op een bepaald moment de waarheid moeten ontdekken en een scheiding maken tussen wat jullie is verteld en wat jullie intuïtie je toeschreeuwt. Lees verder en bedenk of jullie familie zoiets zou scheppen: De Hel is waar jullie automatisch naartoe gaan als jullie overlijden! (Volgens de mythologie) Daar lijden zij eeuwig.Uit! Tenzij jullie natuurlijk iets doen terwijl jullie op Aarde zijn, bij een groep horen, dit uitdragen en in de doos van jullie cultureel geloof blijven zitten. Nogmaals, klinkt dat voor jullie als God of klinkt dit als een schepping van de mens?

Geliefden, nogmaals zeggen wij dat er geen Lucifer is. Ik zal jullie iets vertellen over de mensheid en het is zeer interessant. Bij al het goede dat jullie overkomt zeggen jullie: “God is goed. Dit heeft God voor mij gedaan. Ik ben heel blij dat ik dicht bij God sta omdat God dit deed.” En als er iets slechts gebeurt zeggen mensen vaak: “Dit is afschuwelijk; dit is de duistere zijde. De duivel heeft mij te pakken. Ik weet niet wat er is gebeurd.” Deze houding betekent natuurlijk dat mensen niet verantwoordelijk zijn voor al het goede en het slechte! Zij leven gewoon hun leven en hopen dat zij niet in de verkeerde energie worden getrokken terwijl zij zich met hun eigen zaken bezighouden! Maar als zij geluk hebben zal de worsteling tussen God en Satan hen niet raken. De mens zal uiteindelijk winnen en naar de Hemel gaan als hij sterft, als hij zich tenminste heeft gedragen en zijn macht heeft weggegeven aan de mythologie van de geschiedenis…..die gevonden kan worden in meer dan 700 versies van spiritueel geloof op deze planeet, in vele vormen en structuren en regels met vele variaties.Klinkt dit als God? Nee! Het is de mythologie van de mens die door spirituele leiders vaak is opgesmukt met veel integriteit – leiders die er zeker van zijn dat hun pad het juiste is.

Ik zeg jullie dit niet om een van hen te oordelen. Het is gewoon waarheid en geschiedenis. Wij hebben jullie vanaf het begin verteld dat wij alle zoektochten naar God eren. Maar de zoeker naar nieuwe energie moet voor zichzelf de waarheid gaan onderscheiden en dus helpen wij jullie hierbij…..geven jullie een nieuw perspectief. Het zal de toekomst veranderen en het begin zijn van een hoger vibreren van de Aarde.

Weet dat dit niet een boodschap is om jullie in een andere spirituele doos te trekken! Er is geen organisatie rondom het Kryon-werk, of bij de New Age in het algemeen. Er is geen plaats om waar dan ook aan deel te nemen, geen structuur, geen bezoek, geen historische profeet om te aanbidden, en geen centraal boek of regels. Dit is een nieuw paradigma van spiritualiteit waarin miljoenen de waarheid beginnen te onderzoeken die in henzelf aanwezig is – alle regels, alle doctrine, alle liefde die hen naar deze plaats brachten. Zij zullen het controleren ten opzichte van wat zij voelen en wat zij om zich heen zien. Velen vragen zich af hoe zo’n grote, wereldwijde groep mensen zo collectief in hun gedachten kan zijn, zonder leiderschap of structuur of lidmaatschap van wat dan ook. Dit is de nieuwe manier van dingen waarbij hetgeen je binnenin ontdekt waar en echt is in plaats van wat je werd verteld door degenen die de mythologie van de geschiedenis napraten…..en waar de meesten het zelf ook niet mee eens zijn.

Wat zorgt voor de duw – en trekbewegingen van energie van deze mythologie op Aarde, is zeer echt. Het is het ongeloof dat jullie hebben dat er zoiets groots als God in jullie kan zitten. Er is jullie geleerd dat jullie onwaardig zijn geboren, stof zijn en daarom geven jullie de macht van het goede en het kwade weg. Daar zitten jullie dan, machteloos, radeloos over het feit dat deze twee diepgaande machten juist bij jullie in de ziel zitten. Zien jullie dat? In die staat van waardeloosheid zijn jullie rijp voor bijna iedereen om je te vangen in in hun eigen systeem van God. 85% van de bevolking van de planeet heeft inderdaad voor zichzelf dozen geschapen waarin zij dit alles op en 3D –manier kunnen verklaren.Is het niet interessant dat het eerste wat een mens doet als hij op leeftijd komt, het zoeken naar antwoorden op deze dingen is? Het is God in jullie DNA die jullie ertoe brengt om te gaan zoeken naar de Schepper.

Hier is de waarheid. Er is een stukje van God dat tegelijk met jullie hier komt en wij hebben het daar onlangs over gehad. Het zit in jullie en het wacht erop om te ontwaken en het is een kwantumenergie. (inter-dimensionaal – niet in 3D) Het is prachtig. Het is licht.Er is een reden waarom jullie worden geprikkeld en aangetrokken om in deze stoelen te zitten zodat jullie een deel van alles kunnen zijn. Het is geen toeval dat jullie hier zijn of dit lezen. Het is met jullie volledige toestemming, weet je? Jullie kunnen misschien niet weten wat jullie eraan moeten doen, maar weet dit: alleen al jullie bestaan en het vragen om veranderingen op de planeet! Wisten jullie dat? Gewoon door hier te zijn en te luisteren, helpen jullie de planeet. Dat is een boodschap voor een andere dag.

Dit stukje God in jullie heeft balans, want ook in jullie zijn er het donkerste van het donker en het lichtste van het licht. Daarom is dit dualiteit. Wij hebben dit al gezegd maar het is goed dat jullie het nog eens horen.

De 3D-benadering van de veldslag.

De 3D-benadering van de veldslag is dat jullie een vijand hebben die je moet verslaan. In 3D moeten jullie veldslag leveren en doden het. Dan is het weg en staan jullie zegevierend op en zeggen: “Het slechte deel in mij is verslagen en nu is het weg.” Voor jullie is dat redelijk. Er zijn dus veel plaatsen waar jullie naartoe kunnen gaan om “het monster binnenin” te verslaan en jullie hoeven daarbij niet ver voor hulp te zoeken. Maar zo is het niet met dualiteit want die is jullie hele leven bij jullie. Om die te verslaan betekent dat de dood van de mens. Maar velen zeggen: “Het is niet logisch om een vijand te hebben die zo sterk binnenin mij is…..en hem gewoon daar te laten. Ik moet er iets mee doen.” Maar jullie moeten er iets mee doen zonder het concept van eliminatie. In plaats daarvan noemen wij het balans…….en dit, geliefden, is een goed concept voor bijna elk levend mens. Het moet het instinct tot overleven in de kernzin van het woord uitvlakken. Het zet de gevoelens van vlucht of vecht om en vervangt hen door een wijsheid die wij jullie al 18 jaar proberen te geven.

Daarom is deze les twee de kennis van dat wat binnenin jullie is en wat jullie niet eens willen toegeven. Het is moeilijk te geloven dat jullie God binnenin hebben…..maar hij is niet moeilijk te vinden. Maar om te geloven dat er ook een kern van het slechte in jullie is, is een belediging voor jullie intellectuele zelf en van de integriteit die de meesten van jullie voor een eerlijk leven meedragen.

Met andere woorden: Dit concept moeten jullie “buiten de doos” onderzoeken.

Onthullingen over de waarheid van dualiteit.

De dualiteit onthult zichzelf op vele verschillende manieren. Ik zou hen niet op een lijst moeten zetten maar voor degenen die hier pas aan meedoen zal ik het toch doen.

Drama is er een van. Drama. Hebben jullie die mensen wel eens ontmoet die alleen kunnen overleven door zich in drama te wentelen? De ironie is dat zij de mensen zijn die jullie zullen opbellen, de lichtwerkers, wannt jullie zijn in balans en dragen een licht en dat trekt degenen aan die dat niet hebben. Zij zeggen: “Er is meer drama dan ik in mijn leven kan dragen. Er is dit en er is dat. Ik dacht dat ik het had verwerkt, maar het is weer terug.” Dan zullen jullie hen geduldig jullie wijsheid geven, voor de 100e keer en dat zal, zoals altijd, goed zijn. Maar als jullie klaar zijn met het gesprek weten jullie wat er gaat gebeuren, nietwaar? Zij nemen jullie adviezen helemaal niet aan. Zij wilden gewoon een stem aan de andere kant van de lijn die hen vertelde wat zij al wisten! Dan zullen zij jullie de volgende dag weer bellen en zeggen: “Wel. Dit is er gebeurd en dat is er gebeurd. Het gaat gewoon maar door!” Uiteindelijk zeggen jullie hen misschien zelfs de waarheid….jullie zouden kunnen zeggen: “Ben jij je ervan bewust dat jij dit alles zelf aantrekt? Dat je dit nodig hebt om te overleven?” En zij zullen zeggen: “Nooit! Ik zou nooit om zoiets vragen!” Maar dat doen zij wel. En ik zal jullie vertellen waarom: Omdat zij zich daar lekker bij voelen want als er geen drama in hun leven zou zijn, zouden zij moeten kijken naar de sjamaan in henzelf! Gezegend is de mens die het drama heeft laten vallen en de spirituele kant heeft gezien, want vaak verbergt het drama iets dat diepgaand is – een licht dat in hun leven stroomt. Maar zij zijn daar heel bang voor! Daarom verbergt het drama dat zij om moeten gaan met de realiteit en voelen zij zich goed bij drama.

Zorgen maken is de volgende. Zorgen maken over alles! Degenen die zich zorgen maken zijn degenen die voelen dat zij machteloos zijn om ook maar iets te scheppen. Zij zijn degenen die jullie om drie uur in de nacht wakker maken en zich zorgen maken over het feit dat jullie niets hebben om je zorgen over te maken! Als jullie beginnen om dat duistere ding in jullie in balans te brengen dat dualiteit heet, is een van de dingen de verdwijnen: het maken van zorgen omdat jullie een gevoel hebben dat het systeem gaat werken en jullie inderdaad niet alleen zijn. Er is een plan en het maken van zorgen gaat wegvallen. Maar dat donkere ding in jullie wil jullie wekken en zeggen: “Kijk hier eens naar! Laten wij ons daar zorgen over maken.” Dan geeft het jullie een waslijst van dingen om je zorgen over te maken. Dat is het moment waarop jullie zelfs niet meer in slaap kunnen vallen. Dan staan jullie op. Jullie weten hoe dat voelt, nietwaar? Dat is absoluut menselijk.

Drama en piekeren leiden tot een gebrek aan zelfwaarde en angst. Jullie kijken naar jezelf in de spiegel en alles wat jullie zien is een ouder wordende mens en dat is alles waar het leven volgens jullie over gaat. “Waar is mijn jeugd gebleven?” zeggen jullie. “Waarom kan ik niet terug in de tijd gaan?” zeggen jullie. “Waar gaat het leven over? Ik ben zo’n klein deel van dit systeem.” En het donkere ding in jullie zal zeggen: “Goed, jongen, je hebt helemaal gelijk. Jij bent niets! Dat zul je ook nooit zijn. Jij bent hier toevallig. Als jij doodgaat is alles voorbij en ben jij verdwenen.” En om welke reden dan ook laat de mens zijn hoofd hangen en zegt: “Jij hebt gelijk.”

In jullie perspectief kan het niet eerlijk zijn wat ik zeg, maar eerlijk is 3D voor jullie en het vertegenwoordigt niet de grootsheid van wat mensen voor zichzelf hebben opgezet op deze planeet. De donkere kant van jullie is makkelijk naar buiten te brengen. De Godkant van jullie niet. De ironie is dat het heel makkelijk is om naar buiten te brengen dat jullie het ontkend hebben en een entiteit schiepen die verantwoordelijk is…..de duivel. Het lijkt er dus op dat de duivel overal is! En God nergens is. De realiteit is dat dit de balans van dualiteit is. Jullie moeten zoeken naar God maar jullie donkere kant drukt altijd op de knoppen. Het is zo geschapen en het is eerlijk in zijn balans.

Jullie zullen dat in het laatste deel zien want de ontdekking van het Godzelf schudt de balans voor altijd op. Er zijn redenen voor en die zijn diepgaand maar moeilijk uit te leggen in 3D. Er moet balans zijn, een yin en yang voor alles in de natuur. Het gaat altijd om balans. De test van energie op Aarde wordt gedaan door stukjes van God die zijn vermomd als mensen. Zij komen en gaan en veranderen van rol in dit energiespel. Zij worden niet getest maar doen de test eerder zelf. Waar zal de balans naar uitslaan als je hen zowel donker als licht geeft? En wat zal er met de Aarde gebeuren? Het antwoord zit in jullie verborgen maar jullie zijn een deel van het universum zelf en hetgeen waar alles over gaat (het hele universum) kijkt op dit moment naar de Aarde, de enige planeet van vrije keuze, tot nu toe.

Degenen die zichzelf weggeven aan de donkere energie van hun eigen dualiteit zullen zelfs verder vallen naar de volgende laag van het duister – woede, haat, geweld, dood, moord zonder berouw. “Inderdaad!”zullen jullie zeggen, Nu, Mr. Kryon, heb je het over het kwade.” Echt? Ik zeg jullie: Het is de duistere kant van wat er in de mens zit die er klaar voor is om ontwikkeld en volwassen te worden.

Als jullie daarheen willen gaan – een slecht mens zijn – hebben jullie alle macht die jullie willen tot je beschikking. Jullie kunnen er zo naartoe gaan want het is vrije keuze. God zal jullie niet in de weg staan, wisten jullie dat?

Oh, er zijn heel veel mensen die zullen zeggen: “Wel, daar is de duivel dan bij betrokken. Hij zal mij helpen. Hij zal mij naar beneden trekken.” Er zijn cultussen die hem aanbidden. De waarheid? Niemand trekt jullie ergens heen, lieve mensen. Dat is jullie vrije keuze. Vele mensen doen dat omdat zij daar macht vinden. Daar kunnen zij macht over andere mensen hebben……zorgen scheppen, drama en controle.

De dictators van deze planeet uit het heden en het verleden, daar vinden zij hun macht. Zij laten mensen rekening met hen houden. Als zij maar genoeg mensen vermoorden, schept dat inkepingen van angst op hun machtsriem. Dat is wat zij doen en dat hoef ik jullie niet te vertellen. Jullie weten het. En ik zeg jullie, hoewel het slecht is, dat de mens is die de macht van het slechte uitvoert en ondervindt. Misschien willen jullie het niet horen, maar ik moet jullie dit vertellen. Het is nodig voor jullie volledige begrip over wat er nu gaat volgen.

De mens is machtig, en wel twee richtingen op. Hij heeft de engel- en duivelenergieën in zich.”Lieve Kryon, jij hebt ons zojuist verteld dat er geen duivel bestaat. Ik geloof het niet. Ik ben op plaatsen geweest en ik heb de magie gezien. Ik heb demonen uit zien drijven. Ik heb fysieke lichamen gezien die feitelijk rondkropen op de vloer en verdwenen.” Mensen, geloven jullie in wonderen? Als dat zo is, wie heeft jullie verteld dat zij altijd met licht liepen. Herinneren jullie je dat ik heb verteld over balans? Zwarte magie is gewoon wonderen die door de donkere macht van de mens zijn geschapen. Mensen kunnen dat!

Er zijn er ook die zeggen: “Ik heb voodoo gezien. Dat is zo echt! Mensen geven zichzelf over. Zij worden gedood en worden ziek en dat alleen maar door suggestie. Dat is het kwade.” Nogmaals zeg ik: welkom bij de macht van de mens. Kijk naar jullie geschiedenis. Kijk naar de dictators die de woorden spraken die zo vele mensen overtuigden dat zij gelijk hadden en miljoenen mensen konden vermoorden. Ik zeg jullie dat dit het vermogen van de mens is, en het is machtig.

De keerzijde van de medaille.

Waarom zou ik jullie al deze dingen vertellen? Wees er niet bang voor want ik heb alleen maar verteld wat er in jullie kern zit…….en jullie hebben daar de controle over. Er is hier ook een andere kant aan. Geliefden, als jullie dit voor het eerst horen en lezen en dit voor jullie les twee is, wil ik jullie vertellen dat dit beter gaat worden! Het donkere deel van jullie zegt nu: “Ik geloof het niet! Lees niet verder! Luister niet langer.” Waarom? Omdat ik jullie nu de rest van het verhaal ga vertellen.

Het donkere deel weet dat als jullie verder kijken, alles voorbij is omdat jullie iets zullen zien dat het niet wil dat jullie het zien…….vrije keuze om balancerende kracht te zien……..en oh, wat een macht! Als jullie de brigade engelen zouden kunnen zien die om jullie heen zijn die kijken naar de energie van interesse die jullie hebben ontwikkeld, zouden jullie versteld staan. Zij staan klaar om het gevecht met jullie samen te leveren. Jullie komen naar deze planeet met een stukje God in je. Het duistere deel in jullie is daar om de beginnende energie die karma schept te temperen. Het is daar met en reden en jullie hebben het al als jullie worden geboren. Hoeveel van jullie hebben je kinderen geleerd om boos te worden als een ander kind met zijn speelgoed wil spelen? Hoeveel van jullie ouders hebben je kinderen geleerd om jaloers te zijn of woedend te worden? En jullie zullen zeggen: “Ik heb mijn kinderen nooit zoiets geleerd.” En ik zeg: ik weet het. Zij hadden het in zich toen zij hier kwamen en dat was bij jullie ook zo. Beginnen jullie het te begrijpen?

Nu komen wij bij het goede nieuws. Jullie kunnen dit in balans brengen of niet. Het grootste deel van de mensheid zit gewoon en laat het toe. Dat wil zeggen dat het beeld is dat het net zo sterk in jullie aanwezig is als het andere deel. Jullie zien dat in jullie cultuur elke dag. Er is jullie verteld dat jullie naar een gebouw moeten gaan en alle afschuwelijke dingen moeten opbiechten die er in jullie geest zitten. Dat is een tijdelijke gratie van Gods woede. Dan komt het donkere ding weer en moeten jullie weer teruggaan naar dat gebouw en weer opnieuw biechten! Wat een concept van overgave. Het is een constant yin/yang, nietwaar, tussen je wassen en weer vuil worden. Wat een mythologie! Denken jullie dat God dit systeem heeft geschapen?

Dit is wat God heeft geschapen: In jullie is er een goddelijk systeem om deze dualiteit in balans te brengen op een manier waarop het niet in staat is om vaste voet te krijgen. Gebruik pure intentie en zeg: “Lieve God, ik word hier zo moe van. Laat mij zien wat ik moet weten om dit in perspectief te zetten.” Dit is het begin want het laat zien dat jullie intentie hebben, tegen de deur duwen naar de andere kant van de sluier en vragen om de goddelijkheid binnenin te ontdekken. Het begin van balans komt binnen en wij hebben jullie dat in de eerste les verteld – er komt een compleet en totaal systeem binnen. Het zet dat donkere deel van jullie op een plaats waar jullie het zelfs niet meer kunnen vinden.

De dualiteit van licht en donker werd geschapen voor het systeem van deze planeet. Maar deze twee energieën zijn heel, heel verschillend. Het donkere deel van jullie heeft geen idee wat jullie spiritueel aan het doen zijn. Denk daar eens over na. Degenen van jullie die spirituele beslissingen nemen en de landkaart van intuïtie en onderscheidingsvermogen volgen, die vertrouwen op het deeltje van God in henzelf, scheppen een energie die onzichtbaar is voor de andere kant van jullie dualiteit! Dat donkere ding heeft geen idee van wat jullie doen en hebben gedaan. Het is gewoon kwaad omdat het jullie niet meer kan bereiken.

Als jullie eenmaal in het licht stappen en aan de reis beginnen is het ding dat jullie zoveel problemen bezorgde gedoemd om onbelangrijk te zijn. Het is als een kind op de achterbank dat op de bank springt, jullie irriteert en wil weten: “Zijn wij er al?” Dat is alles wat het kan doen – op de achterbank springen. Maar het is er altijd en soms klinkt het luider dan de andere keren.

Sommigen vinden het vervelend, zelfs lichtwerkers. Zij zeggen: “Wat is het dat zo’n cyclisch attribuut is? Ik dacht dat mijn spirituele werk het helemaal rustig zou houden.” Nee, omdat het altijd klaar staat om tevoorschijn te komen. Er zijn cycli van zwakheid; nogmaals het is een balans. Moest ik jullie dat vertellen? Lieve lichtwerkers, val jezelf niet te zwaar omdat jullie door deze cycli heengaan. Soms is het moeilijk en soms is het minder moeilijk. Er zijn hoogten en diepten en dat is heel normaal. Dat is normaal omdat, lieve mensen, jullie altijd werken met de puzzel tussen dit licht en de donkere energie. Het is een doorgaande veldslag die niet voor jullie laatste adem zal eindigen. Maar degenen van jullie die het licht zijn binnengestapt zijn in het voordeel. Hoewel dit super eenvoudig zal klinken wil ik jullie herinneren aan wat ik altijd over licht heb gezegd: Een stadion gevuld met duister, met 10.000 mensen, zal worden beïnvloed door een iemand die een licht ontsteekt. Want als je een licht ontsteekt, hoe donker het ook is, kan duisternis niet bestaan.

Dit is de macht. Zien jullie de eerlijkheid hiervan? Ondanks dat de uitdagende kant van de mensheid zich intuïtief laat zien en de kant van God dat niet doet……als jullie het licht vinden drukt dat de dualiteit naar de status van vergetelheid, waar de duisternis gevangen is. Daarom is de macht aan de kant van het licht. Licht is actief en duisternis is passief. Het duister kan niet opeens opdagen en een verlichte zaal veranderen! Maar licht zal een duistere zaal totaal veranderen.

Misschien is het tijd om dit te proberen? Zeg met pure intentie: “Lieve God, zeg mij wat ik moet weten.” Dan begint het proces. Vertel God niet wat hij in je leven moet doen. Zeg gewoon: “Ik ben er klaar voor om te weten.” Dat is een statement van wijsheid en daar beginnen jullie uit te vinden wie jullie zijn. Wees niet verrast als jullie onverklaarbare vrede hebben……en angst? Dat is de grote. Kijk eens naar waar angst begint. Het begint in de goot. Dit is een lager energie-attribuut van de mensheid. Het begint in de goot. Het heeft niets van doen met jullie verlichting en jullie derde oog. Het begint op die plaats waar jullie het kunnen controleren. Maar als jullie dat niet doen zal het snel jullie geest binnengaan.

Als jullie weer eens angst voelen opkomen, hebben jullie dan de moed, de wijsheid, de benodigde middelen om te zeggen: “Stop! Ik weet wat jij doet. Beweeg je niet.” Sta dat duister en die angst niet toe om verder te gaan dan de bodem van je hart. Laat jullie wijsheid en jullie liefde en kennis over wie God is, jullie overnemen. Dan zullen jullie merken dat de angst weggaat. Hij verdwijnt gewoon. Soms probeert het jullie in het midden van nacht te grazen te nemen! Maar zelfs dan kunnen jullie het onder controle houden, helemaal. Denk aan de liefde van God die naast jullie zit als een beschermend licht. Zeg: “Ga weg. Ga op de achterbank zitten. Ik ken jou. Jij bent het donkere deel van mij, maar jij zit niet langer achter het stuur.”

Klinkt dit eenvoudig…..misschien dwaas? Kan het zijn dat het antwoord op vele levensvragen zo eenvoudig is? Vraag maar om je heen, het is niet makkelijk. Maar het is een diepgaande stap van vertrouwen die jullie van binnen begint af te scheiden van het deel waarvan jullie dachten dat het ergens anders was. Velen voelen nieuwsgierigheid! Daarover hebben wij jullie zelfs in het eerste Kryon-boek verteld. Wij noemden het de “Implant.” Het is een implantatie van toestemming om de dualiteit te veranderen! Dat is de lichtwerker.

Ik zal jullie zeggen wat ik mijn partner (Lee) vertelde toen hij dit begon te doen. Ik zei: “Lieve partner, jij hebt nu de mogelijk om met jouw licht in de hoogste mythologie van de planeet te gaan staan – te staan in het pentagram. Doe dat terwijl anderen zich in grappige kostuums kleden en vreemde woorden zingen om jou te beschadigen. Laat hen hun magie op jou loslaten; alles wat je hoeft te doen is glimlachen om hun pogingen want jouw licht is veel grootser dan alles wat een mens tevoorschijn kan toveren met zijn eigen duister….veel grootser dan dan zelfs het duister dat een hele groep mensen kan scheppen. Jullie zijn aangesloten op de bron.” Vraag het hem maar. Hij deed het, want er was een tijd waarop een groep al hun magie op hem richtte tijdens de eerste reis naar de Verenigde Naties, en het resultaat was nihil. Duister dat gericht wordt op licht heeft geen effect. Dat is de waarheid.

Het onderwerp van deze boodschap, geliefden, is zo dat jullie de waarheid horen dat jullie machtiger zijn dan welk donker ding op de planeet ook, machtiger dan welke demon er jullie verteld is dat hij in jullie zou zitten. Als jullie bewijs willen, duw dan gewoon tegen de deur naar God. Laat ons binnen en jullie zullen weten dat wat ik jullie vandaag verteld heb, waar is. Daarom noemt men het een sluier, want het verbergt totaal wat er feitelijk is.

Pas op – vandaag hebben wij je niet gevraagd om je ergens bij aan te sluiten, niet? Vandaag hebben wij je niet gevraagd om enig protocol te volgen dat jullie ertoe brengt om vele boeken en lessen te kopen. In plaats daarvan nodigen wij jullie uit om de instructies binnen het DNA te lezen waarmee jullie hier kwamen. Laat meesterschap zichzelf tonen, sjamanen die jullie zijn!

Dat is de boodschap van vandaag. Dit is de enige in zijn soort die wij geven. Het is iets om over na te denken als jullie kijken naar de duw- en trekbeweging van de energieën van deze planeet. Gezegend zijn de mensen die de energie van vandaag en van deze boodschap voelden. Er wordt innig van hen gehouden door een entiteit die alleen maar bij hen wil zijn……ik. Het laat jullie je afvragen wie er vandaag wie kwam zien, nietwaar?

En zo is het.

Kryon.