Handboek voor lichtwerkers. Deel 3: Het esoterische tot het maximum.

Handboek voor lichtwerkers.

Deel 3: Het esoterische tot het maximum.

Deze Live channeling werd gehouden in Mt. Shasta, Californië

 (Kryon zomerlicht conferentie)
16 juli 2007 – Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Deze channeling is door Lee en Kryon herbekeken en er is aan toegevoegd om een helderder begrip te krijgen. Vaak bevatten deze Shasta-channelings zeer basale informatie van Kryon maar er wordt live veel emotie overgebracht terwijl dit op papier niet mogelijk is. Het is door Kryon uitgebreid door toegevoegde uitleg van moeilijke concepten die live en onder tijdsdruk werden gebracht. Deze uitbreiding zorgt voor een nog betere communicatie dan het geval is bij bandopnamen. Deze speciale channeling zal Les Drie van het Handboek voor lichtwerkers genoemd worden. Dit is de serie die Kryon schiep om degenen te helpen die zich beginnen af te stemmen op de “woo woo”-dingen om hen heen. Daarom dient hij altijd gepresenteerd te worden in samenhang met de andere boodschappen uit deze serie.

Geniet van deze verbeterde boodschap die werd gebracht op de zeer krachtige Kryon zomerlicht conferentie op 16 juni 2007

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Laat de naam jullie geen angst aanjagen. Ik ben zuster Kryon; ik ben broeder Kryn. Kan het zijn dat de zaal gevuld is met een energie die verder gaat dan de verwachtingen en van plaatsen komt die jullie niet kunnen begrijpen? Op deze plaats bestaat er een energie die jullie zo goed kent dat hij jullie harten aanraakt.

Wie jullie ook zijn en wat jullie cultuur ook is of waar jullie ook vandaan komen, het raakt je hart, nietwaar? Waarom? Als ik vertel dat jullie allemaal iets gemeen hebben dat verder gaat dan jullie geloven, maar, echt waar, jullie komen allemaal van dezelfde plaats. Er is een gezamenlijkheid – een waarheid die zegt dat jullie op een bepaalde manier allemaal hetzelfde zijn; thuis is voor jullie allemaal hetzelfde. Misschien is dat het wat jullie voelen als jullie hier naartoe komen? Terwijl jullie samenkomen met mensen die jullie “nooit meer zullen zien” – voelen jullie dan toch de verbinding? Wat zegt dat jullie? Begrijpen jullie dat de bruggen en verbindingen die jullie hier hebben gebouwd diepgaand “buiten de tijd” liggen? Wisten jullie dat dit een plaats is waar liefde wordt gegenereerd? Wisten jullie dat dit een plaats is waar het veilig is om anders te denken?

Jullie kwamen hier niet allemaal om naar de “spookshow” te kijken, nietwaar? (gelach) Sommigen van jullie doorstaan gewoon deze esoterische tijd. Ik weet wie jullie zijn, dus laat mij jullie zeggen: Er wordt van jullie gehouden om je geduld…..zoveel gehouden om je geduld! Wisten jullie dat er niet een gids, engel of andere entiteit aan deze zijde van de sluier jullie lastig zal vallen? Als jullie hiervandaan gaan en zeggen: “Het kan mij niets schelen! Ik geloof hier niet in! Die vent was niet echt aan het channelen, weet je? Hij deed alsof.” Als jullie totaal in ongeloof weggaan verandert dat niets aan de manier waarop zuster/broer Kryon over jullie voelt.

Het is vrije keuze voor de mensen, en die wordt gerespecteerd. Als jullie eraan toe zijn om de deur van jullie geloof te openen is het jullie tijd, en niet eerder. God plaatst geen energieën op mensen die niet geraakt willen worden door de energie van deze ervaring.

Laat mij jullie vertellen hoe deze boodschappen gestructureerd zullen worden en wat de boodschap vanavond en morgen zal zijn. Vanavond gaan wij ons met het esoterische bezighouden. Morgen gaan wij het hebben over natuurkunde en astronomie. Deze channelings zullen verschillend zijn. Zij worden apart gehouden, maar in mijn realiteit worden zij tegelijkertijd gehouden. Voor jullie zijn het twee channelings die tegenovergesteld zijn maar toch aan elkaar verbonden zijn. Als boekensteunen houden zij elkaar in balans. Als je de ene leest vergeet dan niet om de andere ook te lezen. Morgen (zondag) zal ik dus iets doen dat ik al lang niet meer heb gedaan.

Ik zal pure natuurkunde geven, pure wetenschap. Ik zal sommige dingen verklaren tot aan de limiet waarvoor daar toestemming voor is om hen te onthullen en hints geven over de manier waarop dingen werken en waarom zij werken zoals zij dat doen. Ik zal enkele onverklaarbare dingen uitleggen die de astronomen zien en sommige van de dingen die natuurkundigen totaal gemist hebben. Ik zal zelfs sommige wetten van de natuurkunde herschrijven waar jullie voor een logisch systeem afhankelijk van zijn. Maar vanavond is voor de woo woo-groep. (meer gelach) Ik wist dat jullie dit leuk zouden vinden. Mijn partner zei mij dit woord te gebruiken.

Het woo woo-spul.

Ik ken de dingen waarvoor jullie het meest bekritiseerd worden. Ik weet wie hier zijn. Ik weet wat sommigen van jullie doorstaan vanwege het geloof dat jullie hebben dat buiten het geaccepteerde denken van jullie cultuur gaat. Sommigen van jullie zijn hier helemaal alleen en weten dat als je teruggaat, met niemand kan delen wat je hier hebt meegemaakt, en toch willen jullie dit! Liefst zouden jullie iemand apart nemen en zeggen: “Ik ben ergens geweest en ik weet dat ik geraakt ben. Op de een of andere manier werd ik geraakt. Ik weet niet eens wat mij geraakt heeft maar ik weet dat het mij goed doet. Ik voel mij bekrachtigd om dingen te doen die ik voorheen niet kon doen. Ik ben helemaal alleen en ik zou willen dat ik het met jou zou kunnen delen.” Maar dat kunnen jullie niet, nietwaar? Als dat over jou gaat wil ik je een boodschap geven: Het is niet nodig om iets daarvan met een ander te delen, echt niet. Ga gewoon weg en wees vreugdevol, genezen, gezegend en draag een bewustzijn en een licht bij je dat, door jouw acties, een verhoging laat zien aan je familie, je medewerkers en jouw cultuur. Laat dat jouw boodschap zijn. Want dat is de manier en zo is die altijd geweest.

Bij het esoterische moet ik eerst met jullie de uitdagingen doorlopen die wij hebben als wij vanaf deze kant van de sluier aankomen in een driedimensionaal bestaan (jullie kant), en ons best doen om jullie inter-dimensionale informatie te geven. Hier is een voorbeeld: Probeer eens een kleur uit te leggen aan een mens die nooit heeft kunnen zien. Zij hebben niet eens de ervaring van het kunnen zien en toch moet jij proberen de kleuren blauw en rood uit te leggen. Dat is de moeilijkheid voor ons bij al onze boodschappen.

Sinds het begin der tijden is dit speciale universum zo opgezet dat alles wat jullie zien enkelvoudig is. En jullie zijn lineair in jullie zienswijze. Deze lineariteit van jullie zienswijze bevestigt totaal dat wat jullie geloven echt

is en wat jullie niet geloven, onecht is.Als jullie het niet kunnen zien, bestaat het niet. Als jullie het niet kunnen zien, kunnen jullie er zelfs niet over praten. Zelfs al hebben jullie onzichtbare machten om je heen die jullie vanzelfsprekend vinden, zoals magnetisme en zwaartekracht, kunnen jullie niet verder gaan dan dat. Beide zijn bewijsbaar zijn op het “kunnen zien” niveau want jullie kunnen het effect ervan dagelijks heel helder zien.

Maar als jullie niet kunnen zien wat anderen zien……de kleuren van de energie rondom dingen, dan is het opeens gek. Daarom zijn er mensen die zeggen: “Ik kies ervoor om lineair te zijn. Sommigen van jullie in de zaal zijn zo. Het is gemakkelijk en jullie zijn eraan gewend, maar het is gebaseerd op lineariteit en jullie weten het niet eens.

Jullie overleving hangt af van wie jullie zijn in een lineaire wereld en tot nu toe waren jullie hersenen getraind om jullie niets te laten zien dat niet paste in jullie lineair bestaan. Daarom hebben jullie een bevooroordeelde realiteit; zelfs als jullie ogen je feitelijk kleuren laten zien, ontkent jullie brein dat. Het past niet in jullie lineaire realiteit.

Elk mens in deze zaal is zo lineair en er zo aan gewend dat geen van jullie zich realiseert hoe “realiteitskreupel” jullie in werkelijkheid zijn.

Als driedimensionale, lineaire mensen, komen jullie voor een, zeven uur durende conferentie waar elke spreker zijn boodschap aan jullie brengt met een woord tegelijk. En jullie hersenen moeten een woord tegelijk horen. Het is alsof jullie hele realiteit zich op een klein smal spoor bevindt terwijl jullie alleen maar vooruit gaan, nooit terug of omhoog of omlaag of naar links of rechts – alleen maar vooruit. Het is alsof jullie op een dunne draad balanceren en alles om jullie heen ook op die manier werkt. Maar jullie zijn eraan gewend en daarom lijkt het niet beperkt te zijn.

Als jullie een boek nemen, lezen jullie dat op een lineaire manier, een woord tegelijk. Zelfs als je een snelle lezer bent, lees je maar een pagina tegelijk. Het is nog steeds lineair…..de ene na de andere. Jullie zijn echt “realiteitskreupel” en weten het zelfs niet eens.

Als jullie, zoals wij, een kwantumrealiteit hadden, zouden jullie alles conceptueel ineens zien. Jullie zouden het hele mogelijk potentiële scenario zien en alle boodschappen ineens, buiten de lineariteit. Jullie zouden een zaal zoals deze binnen kunnen komen en alle boodschappen van de hele dag in een paar seconden kunnen ontvangen, net alsof jullie dat de hele dag op een lineaire manier zouden hebben gedaan. Jullie zouden een boek kunnen nemen en het “lezen” door het aan te raken en het even vast te houden. Dit is iemand die omhoog kan gaan, omlaag, links, rechts, vooruit en terug in een reliteit die jullie je niet kunnen voorstellen. Jullie zagen hiervan vandaag een voorbeeld. (Lee’s video over de begaafde kinderen in Japan die eerder op het seminar werd vertoond)

In het algemeen is een ware inter-dimensionale menselijke ervaring zeer zeldzaam. Jullie zijn met een reden in 3D omdat dit de energie is die jullie hebben ontwikkeld. Jullie hebben de controle over je eigen realiteit en over de zienswijzen die jullie over het geheel hebben. Jullie zitten dus in wat jullie hebben geschapen. Jullie leven wordt geleefd in 3D en jullie lopen straks hiervandaan met een stap tegelijk, in 3D.

Als wij daarom over esoterische dingen spreken is daarvoor weinig bewijs omdat het zichzelf niet in 3D bewijst.Maar voor degenen die bereid zijn om vanavond met mij deze brug over te gaan wil ik spreken over de meest esoterische dingen in jullie geloofssysteem en wij zullen er vele bespreken.

Het lijkt erop dat er geen wetenschap achter deze dingen zit. Dat komt alleen maar omdat jullie idee over wetenschap totaal op 3D is gebaseerd. Als jullie buiten de 3D-doos gaan reiken zal jullie wetenschap inderdaad op een dag het esoterische op waarde schatten. Dan zullen de theorieën, de stellingen en de regels op inter-dimensionale basis geschoeid zijn.

Dat is de manier! De onzin van vandaag is daarom de waarheid van morgen en dat is het al zolang jullie mensen zijn.

Zou het niet leuk zijn als jullie in een tijdmachine zouden zitten en aan je voorouders zouden moeten uitleggen dat jullie met iedereen op Aarde kunnen spreken met een klein apparaat in je hand, of dat jullie beelden door de lucht kunnen sturen, tot in de ruimte, en die bijna overal op Aarde kunnen ontvangen?

Ik wens jullie hierbij veel succes want jullie zouden niet ver komen voordat zij jullie wilden stenigen, verbranden, of op zijn minst negeren als “een van hen – de griezels, die heulen met de duivel.” Hebben jullie dat in jullie cultuur wel eens gezien?

Dan zijn er degenen die zeggen: “Ik geloof nergens in als ik het niet kan zien.” Laat mij het hier eerst even over hebben want dit komt bij jullie heel veel voor.

“Ik moet het zien,” zeggen zij “En, Mister New Age, spreek mij niet over vreemde dingen in de ether. Praat mij niet over intuïtieve bewegingen die jij kinesiologie noemt. Praat mij niet van numerologie, van astrologie. Kom bij mij niet aan met vorige levens. Klets niet over Lemuriers in de berg. Ik kan hen niet zien omdat zij niet bestaan. Dat zijn allemaal sprookjes.”

Er zijn overal om jullie heen onzichtbare dingen en jullie nemen hen als vanzelfsprekend aan, maar zij zijn een deel van jullie realiteit in 3D. Op de een of andere manier vinden jullie die wel geldig, nietwaar? Lucht is te klein om te zien, maar de microscoop laat het wel zien. Aha! “Daarom is het niet echt onzichtbaar,” zeggen jullie. Liefde is een emotie die wordt gevoeld en is onzichtbaar. Dat kunnen jullie begrijpen omdat jullie het kunnen voelen en ervaren. Zwaartekracht en magnetisme zijn zo groot dat jullie de resultaten constant kunnen zien, dus kunnen jullie hiermee ook uit de voeten in jullie 3D-geest. De 3D-geest lijkt dus alleen dingen toe te staan die door een apparaat gemeten kunnen worden of die het lichaam kan voelen als “echt.” Maar ik heb het over iets waar jullie moeite voor zullen moeten doen omdat het alleen gezien en ervaren kan worden met spirituele intentie…….door de 3D-regels een beetje te veranderen.

Daarom kunnen de onzichtbare dingen waarover ik spreek alleen ervaren worden door jullie realiteit te veranderen……iets waarvoor jullie toestemming hebben. Als jullie je 3D-vooroordeel een beetje kunnen opschuiven kunnen jullie met mij die brug overgaan naar een kwantumstaat – al is het maar voor even. Dit is het begin van de verzachting van de valse realiteitsdoos waarin jullie zitten en van de beweging naar “het toestaan van onzichtbare dingen” als deel van jullie mogelijkheden. Hoe zouden jullie je voelen als er op een dag een apparaatje was dat in staat is om inter-dimensionale energie te “zien?” Zou dat een sprookje zijn, of zou het okay zijn? Jullie zullen die beslissing waarschijnlijk eerder moeten nemen dan jullie denken.

De waarheid – Het Grote Misverstand.

Een van de moeilijkste dingen om tegen een bevooroordeelde 3D-geest te spreken en een die werkelijk de lineariteit van jullie denken laat zien is een van de meest basale dingen waarmee jullie moeten omgaan: Wat is waarheid? “Oh, goed, Kryon gaat ons vertellen wat waarheid is!” Ja, dat ga ik, en jullie zullen het niet leuk vinden, want het is niet in 3D.

Waarheid is het attribuut van wanneer het menselijk hart trouwt met de liefde van God en het resultaat is de passie voor een spiritueel pad dat die mens verhoogt.

Sommigen van jullie hebben die ervaring gehad, en jullie kennen je waarheid, nietwaar? Jullie zullen vaak zeggen: “Dit is mijn waarheid.” Maar hoe voelen jullie je als dat niet de waarheid van een ander is? Zij kunnen hun eigen waarheid hebben, niet die van jullie, maar die kan net zo gepassioneerd zijn door hun huwelijk met hun liefde van God. Wij zij zien in hun potentiëlen en wat zij doen – de acties die zij ondernemen, de integriteit die zij hebben voor Spirit, de richting waarop zij gaan – kan heel, heel anders zijn dan die van jullie. Wat denken jullie daarvan? Hebben zij het mis?

“Kryon, vertel jij ons dat er vele waarheden zijn?” Ja, maar meer dan dat. Er zijn inderdaad vele waarheden. Maar het menselijk brein, gebaseerd in de enkelvoudigheid, schreeuwt het uit: “Er moet maar een waarheid zijn! Dit is de kern van alle spiritualiteit – een waarheid! Er kunnen geen meerdere waarheden bestaan. Wij kijken allemaal naar de ENE waarheid. Die is verantwoordelijk voor alle religies op de planeet en voor de meeste oorlogen. Dat is de hetzelfde als de zoektocht naar God.”

En ik zeg: “Hoe 3D van jullie!” Wat als er vele realiteiten van waarheden zijn die allemaal naar dezelfde plaats leiden? Zouden jullie dat goed vinden? Want dat is de manier waarop het werkt. Als jullie echt de ene enkelvoudige waarheid nodig hebben zal ik die jullie geven: Jullie zijn allemaal verbonden. Hoe vinden jullie dat? Maar denk er eens over na – kennen alle deeltjes van de aardse machine het volledige plaatje? Weten zij waarom zij bestaan? Niet in een lineaire wereld. Wat als jullie allemaal deel uitmaakten van een gigantische “waarheidsmachine” en allemaal samenwerken voor een doel dat jullie echt niet begrijpen? Ik zeg jullie dat deze waarheidsverbindingen als de spaken van een wiel zijn. Er zijn er miljarden en zij leiden allemaal naar het centrum en zij worden allemaal waarheid genoemd.

Sommigen zeggen: “Daar houd ik niet van.” Dat doen jullie niet omdat het niet in jullie lineaire doos past. Laten wij het over voedsel hebben. De voeding voor het leven is voedsel. De voeding voor jullie spirituele groei is jullie waarheid. Het is jullie passie. Wat gaan jullie doen, gebaseerd op de waarheid die jullie hebben over het huwelijk tussen jullie en je Hoger Zelf? Wat gaan jullie in het leven doen? Wat jullie ook doen, het is jullie waarheid en die is alleen bij jullie bekend. Dat is persoonlijk. Maar het is de lineariteit van het menselijk bestaan dat het dan weer wil generaliseren en het wil toepassen op groepen mensen en het een doctrine noemen. Stop het in een doos en jullie zullen je beter voelen, nietwaar? Het is veel makkelijker als jullie een autoriteit buiten jezelf hebben om je te vertellen wat jullie waarheid is; dan is het niet jullie verantwoordelijkheid meer.

Als ik jullie zou vertellen dat er maar een soort voedsel is, wat zouden jullie dan zeggen? Dat zouden jullie ook niet leuk vinden. Wat als er een reusachtige voedselengel naar beneden zou komen en zei: “Stop hiermee! Jullie gaan allemaal stoppen met eten wat jullie eten en gaan het veranderen. Er is maar een soort voedsel.” Jullie zouden zeggen: “Dat werkt niet. Dat is belachelijk. Dat is raar.” En ik zeg jullie dat dit hetzelfde attribuut is als het op spirituele waarheid aankomt. Spirituele voeding is individueel en uniek. De zoektocht naar waarheid is niet de zoektocht naar dat ene ding waaraan iedereen mee kan doen. Dat is een zeer op 3D gebaseerde, enkelvoudige gedachte.

Dit is waar jullie naar moeten kijken. Ik heb zojuist verteld dat er een waarheid is voor elk mens in deze zaal, een die geïsoleerd en afgescheiden en uniek is. Toch is hier tevens een kwantumeffect. Als jullie samenkomen smelten die waarheden op een of andere manier samen naar een gezamenlijk doel toe, nietwaar? Er is een samenhang binnen jullie intuïtie van het aangezicht van God. Er is een samenhang van waar de waarheid van de dag vlak voor jullie wordt gemanifesteerd. En degenen die dit ervaren voelen zich daar goed bij, want zij zien het grotere beeld.

Het interessante is dat hoewel jullie hier als individuen die unieke waarheden zoeken, zijn gekomen, jullie samen maar een doel hebben omdat er in de samenhang tussen de waarheden een synchroniciteit is en dat is de liefde van God. Het Hoger Zelf dat jullie hebben, dat esoterische ding dat jullie niet kunnen zien, lijkt de lijm die het kwantumeffect laat werken….het allemaal op zijn plaats lijkt te leggen. Daar is jullie enkelvoudigheid!

Intelligente cellen?

Laten wij het hebben over intuïtieve bewegingen. Hier houdt de moderne farmacie niet van – dat er lichtwerkers zijn die hun eigen lichaam gebruiken om medicijnen en voedsel te testen die zij zouden moeten innemen. Jullie noemen het kinesiologie – spieren testen. Op de een of andere manier wordt jullie lichaam geacht te weten, verdergaand dan jullie hersenen en intellect weten, wat er wel of niet goed voor jullie is. Daarom zien jullie lichtwerkers bezig met het testen door hun eigen lichamen en dat lijkt raar voor degenen die dat geloof niet delen. “Te griezelig!” zeggen zij. “Dat is het vreemdste dat ik ooit heb gezien. Wat doen die mensen?”

Laten wij het in perspectief zetten. Zullen jullie die esoterische brug met mij overgaan? Waarvoor is jullie biologie ontworpen? Mijn partner, ik wil graag dat jij langzaam gaat. Wat als jullie een ziekte in je lichaam hadden? Laten wij aannemen dat het zoiets als kanker is en dat het nu in jullie aanwezig is. Oh, intellectueel wiens brein aan de top van de evolutionaire ladder staat – waarom weet jij dat niet? Waarom waarschuwen jouw hersenen jou niet? Ben jij niet afgestemd op de cellulaire structuur van elke cel? Zouden jouw hersenen niet het bericht moeten ontvangen dat er iets in jou groeit dat ongepast is, maar dat misschien wel jouw dood zal veroorzaken? Elk systeem in je lichaam heeft een bedrading om met jouw hersenen te kunnen spreken! Dus, waarom weet jij dat niet?

Ik zal het zeggen. Jullie hebben je op die manier ontwikkeld want jullie lichaam is altijd EERST in de overlevingstand. Als er een protocol voor de zenuwen zou zijn om jullie te informeren over antilichamen die in jullie bezig zijn, zouden jullie steeds in angst leven – zeer slecht voor het overleven. Nu worden jullie daar vandaan gehouden. Het is een totale en complete blokkade. Jullie kunnen het met je meedragen en het bij toeval ontdekken, te laat. Dat lijkt niet juist, nietwaar? Toch zijn jullie ontworpen om een bewustzijn te hebben waarin het brein gelooft dat de defensieve systemen van het lichaam goed genoeg zijn om overal voor te zorgen en het jullie dus niet lastig zal vallen met de details.

Maar jullie cellulaire structuur weet er alles van, denken jullie niet? Iedere cel weet wat er aan de hand is. Jullie hebben dus een onderbewust systeem dat met deze dingen werkt. Misschien is er al maandenlang iedere dag een veldslag gaande binnen jullie cellen terwijl jullie daar geen idee van hebben. Er bestaat dus een systeem dat de innerlijke kennis in jullie kent en dit communiceert naar jullie. Het gaat helemaal buiten het intellectuele om (zeer moeilijk te geloven voor logische denkers) en het heet kinesiologie.

Probeer het eens. Je lichaam zal jou informatie geven als je het vraagt op en manier die buiten het intellectuele omgaat. Is het echt? Het wordt door velen in praktijk gebracht, dus is het realiteit. Hetzelfde proces wordt gebruikt bij wat jullie de pendel noemen. Je vingers pakken de pendel aan het eind van de ketting of het koord

en de richting waarop hij gaat helpt jullie te beslissen wat te doen. Toch rennen velen die dit zien gillend de andere kant op: “Jullie moeten deel uitmaken van een duivelse cultus!” zeggen zij. Op de een of andere manier hebben zij wat jullie doen verbonden met mythologie. “Jullie gebruiken de energie van de duivel,” zeggen zij. “Jullie gebruiken de pendel!”

Wat er aan de hand is bij het proces van de pendel is gewoon “mini kinesiologie.” Het zijn letterlijk de spieren van de vingers, verdergaand dan jullie mogelijkheid om hen te controleren, die antwoorden op een vraag over de cellulaire structuur. Als jullie proberen om je vingers heel stil te houden, bewegen de spieren om jullie een boodschap te brengen – door de pendel de ene of de andere kant op te laten zwaaien. Het is innerlijke intelligentie die poogt om buiten jullie intelligentie om te gaan door middel van jullie spieren, en dat werkt. Wat zouden jullie denken van een dokter die steeds zijn pendel raadpleegt als jullie een dosering willen weten? (Kryon-glimlach) Wel, er zijn er die dat doen. Er is er zelfs een hier. Gebruik dit proces, als je wilt, om uit te zoeken wat er in je lichaam aan de hand is. Wat is het beste voor jullie? Voor welke soorten voedsel zijn jullie allergisch? Jullie lichaam weet al deze dingen. Maar het intellect is bezig met overleven – in de 3D-doos – en het zal jullie niets vertellen.

Astrologie.

Laten wij naar een andere gaan. Astrologie. Ongelukkigerwijs kan ik vanavond niet met jullie over astrologie spreken omdat dit niet esoterisch is. Het is extreem natuurkunde. Het is de oudste wetenschap op de planeet. Ik wil de astrologie dus uitstellen tot morgen.

Ik zal jullie de natuur ervan geven, hoe het werkt en waarom het werkt. Misschien zal ik de magie eruit halen en sommigen van jullie vinden dat misschien niet leuk want velen houden van het mystieke van dat alles. De definitie van het mystieke is de onverklaarde wetenschap van God.

Numerologie – Een energiesysteem.

Ik wil een onderwerp aansnijden dat heel moeilijk is en dat het esoterische beschrijft. Het 3D-deel van jullie moet zichzelf compleet opzij schuiven voor deze uitleg om zelfs maar in de buurt te komen. Als ik jullie ga vertellen hoe numerologie werkt moet ik jullie vertellen over de andere kant van de sluier. Ik moet jullie vertellen over een inter-dimensionale staat van kwantumschap die de manier vertegenwoordigt waarop de dingen voor jullie werken, maar waarvan jullie onbewust zijn.

In deze snaar van realiteit waarop jullie je bevinden, die lineair is in een tijdraam dat zo beperkt is – kunnen jullie de klok niet stilzetten. Hij tikt hoe dan ook verder. Jullie kunnen niet met een andere snelheid vooruit gaan. Jullie kunnen hem niet terugdraaien of terug laten gaan. Wat een beperking! Stel je nu eens voor dat je naar een plaats gaat waar helemaal geen tijd is, waar de realiteit ineens alle kanten op kan gaan. Daar is een enorme hoeveelheid verwarring voor jullie omdat alles willekeurig lijkt te zijn. In plaats van ordelijke, enkelvoudige 3D-realiteit lijkt het daar op chaos!

Wat jullie zien is elk mogelijk potentieel voor jullie en je buurman en ieder ander op de planeet, allemaal tegelijk op een plaats. Er is geen tijdlijn, voor geen van hen. Daarom zijn er niet alleen de potentiëlen van wat jullie misschien gaan doen nadat jullie deze bijeenkomst hebben verlaten, maar ook de potentiëlen van wat jullie deden in wat jullie het verleden noemen – alle potentiëlen die er waren en die jullie hebben gemist of niet deden – allemaal samen op een plaats. Kunnen jullie je iets voorstellen dat zo chaotisch is? Dus zitten jullie hier en kijken ernaar en het lijkt zo verwarrend en ongeorganiseerd. En alles wat jullie zeggen is: “Geef mij dat lineaire ding terug waarin het allemaal zo eenvoudig was.”

Dit is een kwantumstaat. En voor jullie, als jullie de brug van 3D maar een klein stukje oversteken naar die kwantumstaat, lijkt die chaotisch – ongelooflijk chaotisch – omdat er geen zichtbare regels zijn. Er is blijkbaar geen “systeem” omdat de dingen die jullie zien niet volgen wat jullie in 3D verwachten. Zij zijn niet eenvoudig of enkelvoudig of georganiseerd op een manier die jullie kunnen begrijpen. Dus zeggen jullie: “Haal mij hieruit!” Dit is vergelijkbaar met de situatie waarin jullie iemand hebben die vanaf de geboorte blind is en die opeens een beetje kan zien door nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen. Maar als zij dat hebben zeggen zij: “Bedek mijn ogen! Het is veel te verschillend van de eenvoud die ik gewend was.” Zo gaat het ook met het 3D-individu die naar achter de sluier gaat en alles op chaos lijkt. Dat is het niet, maar het is niet waar zij aan gewend zijn.

Zelfs jullie beste wetenschappers hadden in de eerste dagen van de kwantumfysica moeilijkheden. Zij zagen de aanwezige disorganisatie en de willekeur en protesteerden. Zij schreeuwden zinnen als: “Mijn God kan niet chaotisch zijn. Ik wil geen deel zijn van een systeem dat chaotisch is. Dat is niet de manier waarop het universum werkt. Er moet een systeem zijn, er moeten wetten zijn, geen chaos.” En zij hebben gelijk. Voor nu zeggen wij tegen jullie dat wat 3D-verwarring schijnt te zijn kwantumorganisatie is. Er is feitelijk een systeem en dat heeft te maken met vibratie en energie.

In dit systeem zet alles dat vibreert op welke frequentie dan ook op een inter-dimensionale manier potentiëlen op die zijn ‘gemerkt’ door hun trillingsgraad. Dit is heel moeilijk uit te leggen. Zij worden dan ‘gemerkte potentiëlen  Dat zijn potentiëlen die het meest in aanmerking komen om zich te manifesteren in de 3D-realiteit omdat er een unieke vibratie om hen heen is die tegenovergesteld is aan degene die niet vibreren.

Daar komt bij dat er snaren van vibratie zijn die prachtig zijn tussen al die potentiëlen  Er zijn snaren tussen wat chaos lijkt te zijn tussen de ene persoon en de andere, hoe zij elkaar ontmoetten, wat zij doen. Jullie noemen dat toeval maar een lichtwerker noemt het synchroniciteit. Hoe je het ook noemt, het vertegenwoordigt een systeem met regels, maar regels die niet conform aan die in 3D zijn.

Velen zeggen: “Er bestaat geen toeval.” Dit gezegde gooit olie op het vuur van de logische denkers die dan zeggen: “Dat is het vreemdste wat ik ooit gehoord heb. Is er geen toeval? Natuurlijk is er toeval. Nee, er is geen toeval. Het zijn manifestaties van potentiëlen in realiteiten die gebaseerd zijn op de vibratie van de kwantumattributen en dat heeft te maken met wat jullie medescheppen noemen. Het is niet noodzakelijk wat jullie planning noemen, maar er is organisatie bij betrokken.

Het is een prachtig systeem. Kijk: Wat bracht jullie hier? Hebben jullie een goddelijke openbaring? Is er hier iets aan de hand – is hier een energie? Die is er. Ik weet wie hier is. En jullie denken dat dit toeval is? Wat bracht jullie in de stoel hier voor mij? Wat bracht jullie ogen op deze pagina gericht en jullie oren ertoe om dit te horen? Daar heb ik het over. Dat is geen toeval. Er is een systeem en jullie maken daar deel van uit.

Steeds als jullie 11:11 op de klok zien zeggen jullie: “Oh, wat een toeval?” Of weten jullie misschien wat de energie van 11:11 binnen de numerologie is? Het is verlichting en illuminatie. Twee enen samen, elk met de betekenis van nieuw begin. Samen een meestergetal dat verlichting en illuminatie betekent. En waarom zien jullie dat zo vaak? Het is het teken van de tijd. Het is het nummer van de tijd. Numerologie is een vibratie en als jullie kijken naar zijn waarde en jullie zien wat de getallen in je leven kunnen betekenen, let dan op. Het systeem schept dit en numerologie past perfect in een systeem van vibraties.

Ga nog een brug met mij over en laten wij het hebben over tarot waarvan sommigen zeggen dat dit het werk van de duivel is. Jullie spreiden de kaarten uit en op de een of andere manier zeggen zij wat jullie moeten doen? Is dat waarzeggerij? Nee. Dat is het niet. Tarot heeft niets van doen met het voorspellen van de toekomst. Luister: Als jullie dit voor het eerst horen, laat mij dan vertellen wat het is. De tarot-spread is een prachtige, intuïtieve manier om de chaos voor een ogenblik te ontwarren, al is het maar voor even, zodat jullie door dit systeem sommige dingen in je leven kunnen zien die jullie helpen om je energie beter te begrijpen. Nogmaals, het toont de energie van vibratie binnen het systeem waar wij over spreken.

Wat een prachtig systeem is dit! Esoterisch. Gebruik het of niet. Numerologie is er al heel lang. Het is niet iets van de New Age. Het is al heel oud. Kan het zijn dat de Ouden iets wisten dat jullie nu herontdekken? Kan het zijn dat zij van de cijfers wisten en hen steeds gebruikten? Er zijn mensen die zeggen: “Met gebruik van numerologie moet er iets op het vuur staan voor september van dit jaar. Want dit is het jaar 2007, en september is ook een 9. Wat is het?”

De negenjaar-vibratie (2007) vertegenwoordigt het einde, voltooiing, een opschudden van iets. Daar vlak na is er het jaar 2008, dat een 1 is (2008=10=1) Dit vertegenwoordigt opnieuw beginnen, enkelvoudigheid en nieuw begin. Elke negen jaar verschijnt dit weer. Jullie hebben een 9 en een 1. Dat is gewoon wiskunde. Maar wie heeft de negenjaar-cycli samengesteld. Tel de nummers samen en zie zie wat er binnen hen is gebeurd of met de potentiëlen om hen heen. Laat mij jullie een hint geven – de laatste keer dat het voorkwam (de negenjarige cyclus) zaten jullie binnen een jaar van de voorspelling over Armageddon dat jullie niet hebben ervaren. Hebben jullie dat gemerkt? Er is altijd een potentieel voor verhoging om het ene te completeren en het andere te beginnen en hier zitten jullie dan weer in het jaar van de 9. Je zou kunnen zeggen: “Maar in september 2007 moet er iets gaan gebeuren, niet?”

Er zijn verschillende data in die maand die ook een negen-vibratie hebben. Bijvoorbeeld de 18e of de 27e. Dus, Kryon, wat gaat er op een van die dagen gebeuren? Ik zal jullie zeggen wat er gaat gebeuren omdat op die dag sommigen van jullie kunnen zijn afgestemd op het esoterische en anderen gewoon rondlopen en het hen niet interesseert. Maar ik zal jullie vertellen wat er gebeurt: Het is een dag die over deze hele Aarde, welke dag het ook is, gevierd zal worden. Het is een dag van ongelooflijke viering van de opwaardering. Wees niet bang voor deze dingen. Numerologie vertelt jullie wat het intellect jullie niet vertelt dus in dit geval geeft het jullie hints over jullie eigen Aarde, over jullie spoor en over wat jullie doen. Waarom komen jullie op die dag niet als groep samen?

Waarom vieren jullie die dag niet het feit dat jullie naar 2012 toegaan? Net als de Maya’s al zeiden. Het is een tijd van verlichting, een vibrationeel patroon dat zij over duizenden jaren herhaald zagen als de vibratie van de planeet op en neer ging. Dat deden zij in hun observatoria als zij naar de zon en de maan keken. Zij berekenden het esoterische! De vibrationele opwaardering van de Aarde is wat zij zagen. In dit negende jaar, in de negende maand en op de negende vibratiedag, neem dan de tijd en zeg: “Dank je, Spirit, dat ik hier ben en dat ik leef en een verschil kan maken op deze planeet, in mijzelf, in mijn gezondheid en de liefde van mijn familie. Dank je dat ik in deze tijd een vuurtoren kan zijn.” Dit was niet het oorspronkelijke plan toen jullie opgroeiden, weet je? Het werd ergens door veranderd. Kijk maar eens naar de voorspellingen van Nostradamus. Zij zijn niet langer meer geldig. Niet echt. Jullie hebben het veranderd en opgewaardeerd. Gingen de hoek om. Dat is numerologie…..een energiesysteem.

Vorige levens.

Oh, de grote! Velen zeggen: “Hoe kan iemand zo stom zijn om in vorige levens te geloven? Er is absoluut geen bewijs. Hoe kun je zo’n verhaal van vorige levens geloven?” Jullie zullen vanuit deze stoel geen bewijs krijgen over vorige levens. Er zal nooit absoluut ondervonden bewijs voor zijn. Er zal heel veel omstandig en experimenteel bewijs omheen zijn, maar nooit iets dat het feitelijk bewijst. Jullie hebben de bevestiging intuïtief en ook de kennis die daarover is.Maar wij vragen jullie wat jullie persoonlijk begeleidde zodat jullie zo verschillen van je zuster, je broer, terwijl jullie dezelfde ouders hebben? Wat maakte jullie zo uniek? Wat gaf jullie de fobieën waarvan niemand verwachtte dat je die zou hebben als je geen ervaring van levens zou hebben om hen te scheppen? Wat zorgde ervoor dat jullie bepaalde dingen willen doen? Waarom is een artiest een artiest? Is dit willekeurig? Gaf de variëteit van biologie jullie dit alles zoals de wetenschap zegt, of kan er een systeem zijn?

In het kwantumschap van de potentiëlen die ik heb beschreven, is het dan mogelijk dat jullie eerder hebben geleefd? Het antwoord is: Ja! Het antwoord is: Vaak. Het antwoord is dat degenen die op een bijeenkomst als deze komen zich hier zeer van bewust zijn. Oude zielen komen samen om deze esoterische dingen te leren. Oude zielen worden aangetrokken door deze intuïtieve dingen. Oude zielen zitten in de zaal. Het geloof komt dus bij degenen die naar hun waarheid zoeken want dat is een onderdeel van de studie van jullie goddelijkheid. Het is kletspraat voor degenen die vastzitten in hun 3D-doos.

Ik geef jullie wat informatie over voorgaande levens die jullie misschien niet eerder hebben gehoord, maar wel moeten weten. Dit is het minst begrepen deel van de mens. Weet allereerst dit: Het dient jullie pracht niet om te weten wie jullie zijn geweest of wat jullie hebben gedaan. Het zit in de weg van jullie levensweg, echt! Het is een verwarringen daarom is het goed verborgen en daar is een reden voor. Ik zal jullie een aantal feiten gevenen ik wil jullie zeggen dat die dingen kostbare, kostbare informatie zijn. Dit is geen tijd voor esoterische regels of doctrine studies. Dit zijn kostbare dingen die jullie zouden moeten vertellen hzeer jullie geliefd zijn binnen het systeem. Er is hier een systeem!

Alles dat jullie spiritueel hebben geleerd in welk leven dan ook op de planeet, is collectief; het werd opgeslagen op een plaats die recht naar jullie DNA gaat, op een esoterisch niveau in een inter-dimensionale staat waarin jullie zijn geboren.

Jullie pikken het weer op, of je het nu gebruikt of niet, en jullie hoeven nooit terug te komen om opnieuw dingen te leren. Wisten jullie dat? En alles wat jullie hebben geleerd in al je levens blijft daar voor de volgende keer. Wisten jullie dat? En alles dat jullie hoeven te doen is het openen van het vat van levenservaringen door jullie eigen, vrije spirituele keuze en te putten uit de wijsheid van eeuwen.

De leraren die jullie dit weekend op het podium hebben gezien, hebben dit eerder gedaan! Zij hebben eerder geleefd en voelen zich daar goed bij. Het is geen product van een paar jaar op Aarde. Het is een product van het millennium. Dat is de waarheid en jullie zouden in staat moeten zijn om het te voelen, geliefden.

Laat mij jullie een ander kostbaar feit geven: Jullie hebben een vriend die op iedere reis bij jullie is geweest, en jullie weten het zelfs niet. Dit ding, dat jullie het Hoger Zelf noemen en wat jullie niet eens kunnen definiëren, is een multi-dimensionaal deel van jullie – een stukje van God. Het is een inter-dimensionaal deel van het systeem. Een deel van de schijnbare chaos en heeft een gemeenschappelijkheid met elk leven dat jullie hebben gehad. Zie je, jullie komen hier iedere keer weer op de planeet met hetzelfde Hoger Zelf. Het is een deel van wat jullie je ziel noemen en hetzelfde Hoger Zelf. Denk daar eens over na. Wat betekent dat?

Er is meer. Omdat jullie Hoger Zelf en jullie voorbije levens beide in wat jullie een kwantumstaat noemen, zijn, (inter-dimensionaal) is hier de vraag: Is er echt een voorbij leven als er geen tijd is? Hoe kunnen jullie zelfs het woord voorbij gebruiken? Als het geen voorbij leven is, wat is het dan? Het is een huidig leven, nietwaar? Alles wat jullie hebben geleerd is een optelsom van wie jullie zijn terwijl jullie op deze planeet rondlopen.

Wijze, oude zielen, jullie voelen misschien niet dat jullie gevuld zijn met wijsheid, maar sommigen van jullie weten waarover ik het heb – jullie zijn inderdaad vol van wijsheid. Jullie hebben de “straatwijsheid” van het universum en jullie weten het. Het is intuïtief  nietwaar? Jullie kunnen het bijna aanraken, maar jullie weten dat het de waarheid is. Dit Hoger Zelf kent alle personen die jullie zijn geweest. En dat is niet op een rij of opgeschreven op een lineaire lijst. Het is allemaal in een schaal gemengd en die rust op jullie schoot.

En wat wij al eerder hebben verteld is dit: Degenen van jullie die uit die schaal willen putten kunnen de beste delen van elk van die levens nemen en die toevoegen aan jullie huidige leven! Daarom zijn zij daar, lieve mensen. Het is een deel van het systeem. Zij zijn helemaal niet voorbij. Gezegend is de mens die reikt naar zijn Akasha en de wijsheid oppakt, die de leraar oppakt, de liefde van God, de priester, de non, de sjamaan. Het is allemaal daar! Het is een deel van het systeem dat jullie de waarheid zouden herkennen, want nu weten jullie waarom het zo uniek is, want het betreft de eeuwen van jullie aanwezigheid hier. Dat zijn de feiten over voorbije levens.

“Kryon, ik geloof in vorige levens. Ik geloof in kinesiologie. Ik geloof zelfs in numerologie want ik heb dat aan het werk gezien. Dat is allemaal goed maar ik heb het moeilijk met de Lemuriers in de berg!”(gelach)

Goed, ik wil dat wij dit even samenvatten. Ik wil dat jullie je geloof even terzijde schuiven en met mij de brug overgaan. De meeste mensen zeggen dat God eeuwig is. Wat God ook voor jullie moge betekenen – Bron, Spirit, Intelligente Schepper, Schepper van het Universum, Intelligent Ontwerp – de meesten voelen dat het eeuwig is. God was altijd en God zal altijd zijn. God kan tegelijkertijd op vele plaatsen aanwezig zijn. Iedereen weet dat.

God kan nu een conversatie met jullie hebben, en ook met een ander – misschien zelfs iemand uit het verleden. Wie moet God zijn om dat te kunnen? Duidelijk, God is in een kwantumstaat. Zo moet het wel zijn. Denk er eens aan: Op een bepaald niveau ontmoet God elke ziel dat op dit moment overgaat, elke minuut van de dag. God groet alle nieuwgeborenen, elke minuut, op elke plaats op Aarde. Wat een God! Overal, op dezelfde tijd, leeftijdloos en zonder tijd. God is in de potentiële toekomst, het verleden en in het nu.

Maar zouden jullie deze attributen durven toepassen op een schepsel dat leeft of leefde op deze planeet? Jullie zeggen: “Nee, nee. Dat is belachelijk. Niet doen, niet doen. Dat is blasfemie.” (Godslastering) Sommigen van jullie begrijpen waar ik hiermee naartoe wil. Mensen die leren om zichzelf in een kwantumstaat te brengen zijn mensen die tijdloos worden. Jullie doen dat als jullie mediteren. Voelen jullie dat niet? Wisten jullie dat de lichaamsklok van mijn partner stopt als hij channelt? Wij hebben het hier eerder over gehad. Als jullie verder gaan dan de sluier schorten jullie je 3D-lineariteit op.
De Lemuriers deden dit, maar wel lichamelijk. Zij hadden de DNA-lagen die hen in staat stelden om een kwantumstaat te begrijpen. Zij hadden dus veel ervaring met de wijsheid van het “hoe moet dat” ten opzichte van alles. De reden hiervan is dat zij zichzelf in een tijdcapsule van vibratoire verandering konden plaatsen. Als deze Aarde ooit door de uitdaging van Armageddon zou kunnen gaan (wat zij ook deed) en zich zou bewegen naar de belofte van 2012 (wat jullie doen), zou die tijdcapsule zich openen en zijn wijsheid verstrooien over de planeet. Zij waren in staat om dit te doen omdat zij God in hun DNA hadden, net zoals jullie! Niet al te griezelig, nietwaar?

Denk je eens in. Wie waren zij? Zij zijn net zoals jullie. Zij zijn partners in deze nieuwe tijd. Zij zijn verliefd op de mensheid en wel zoveel dat zij dingen zagen aankomen die hun ras zouden bedreigen. (het terugtrekken van het ijs in de ijstijd waarin zij 50.000 jaar geleden leefden waardoor het water hun land overstroomde) en zij zetten zichzelf in deze inter-dimensionale staat. Jullie zeggen: “Wel, zij hebben lang gewacht!” Nee, dat deden zij niet! Vraag het hen maar. Voor hen is het alsof zij gisteren lunchten in Lemurie. Het is een tijdloze staat waarin zij zijn. Al wat zij deden was de straat oversteken en hier zitten julie dan!

Hoe zit het nu met die berg? Dat is echt heel eenvoudig. Het is het verzamelpunt dat zij uitkozen. Het is alleen een verzamelpunt van waaruit zij hulp verlenen aan degenen die daarom vragen. Elke keer als ik met mijn partner op het podium van deze magische plaats zat heb ik hem hieraan herinnerd – en ik zeg het nogmaals. Er ligt een uitnodiging om een Lemurier mee naar huis te nemen! Het zijn gewoon mensen die eerder in Oude tijden hebben geleefd die hoge technologie hadden (kwantumbewustzijn) in hun cellulaire structuur. Zij waren in een kwantumstaat met de elementen van de planeet. Is dit zo moeilijk? Wat weten jullie over jullie eigen inheemsen? Lemuriers wisten van de planeten, over biologie, over DNA en over magnetisme. Nu komen zij naar voren als helpers voor degenen die ook willen beginnen aan deze inter-dimensionale reis. . Het is een deel van het systeem.

Uiteindelijk gaan wij sluiten. “Kryon, ik heb het moeilijk met God. Waar is God? Wij willen dat God naar beneden komt en onze planeet op orde brengt. Oh, ik wil vrede met alles dat op het nieuws komt. Is er echt een God? Welk bewijs is er daarvoor?”

Wel, vraag het jullie astronomen die energie en potentiëlen samenvoegen. Zij krabben nu op hun hoofden. Wat is intelligent ontwerp? Zij willen het woord God niet noemen, maar zij zullen al het andere zeggen. “Er is een systeem,” zullen zij zeggen” Misschien is het niet zo willekeurig als wij dachten.” Zullen zij zeggen. Zij zien het maar zij kunnen het niet definiëren  Maar zij weten dat het intelligent is en dat het ons tegen alles in heeft geschapen.

Weten jullie wat een mens doet als hij oud genoeg is? Hij zoekt naar de Schepper! Wisten jullie dat? Het is bijna als een aanklacht dat er iets in jullie DNA zit dat jullie vraagt om God te zoeken! Als meer dan 85%van de planeet een religie heeft die gelooft in het feit dat de ziel oneindig is, moeten jullie kijken naar het waarom. Sommigen van hen willen God in een gebouw stoppen. Zij voelen zich goed als zij weten dat hij daar is zodat zij hem kunnen bezoeken en eren. En de rest van jullie? Jullie willen hem binnenin vinden omdat jullie eonen van ervaring hebben die jullie toeschreeuwen dat hij daar is te vinden. Jullie willen weten of God echt is? Hebben jullie de moed om alleen te gaan zitten en te zeggen: “Lieve God, ik wil weten of u hier wel of niet bent. In pure intentie vraag ik u het mij te laten zien.” Hebben jullie de moed om dat te doen?

Dat is de nacht waarop jullie geen slaap zullen vatten omdat dan de engelen die jullie hele leven naast jullie hebben gestaan een feestje gaan bouwen!

Jullie geven toestemming om genezing door te laten gaan, om gedeeltelijk inter-dimensionaal te zijn, om een kwantumstaat te bezoeken, om langer te leven en vrediger te zijn en vrede in jullie land te scheppen. Jullie zullen gaan bewegen op manieren waarvan jullie niet eens geloven dat zij mogelijk zijn door een kwantumintelligentie die letterlijk jullie gedachten en gebeden draagt naar waarheen zij moeten gaan. Jullie worden een partner van God en het zijn jullie die het licht dragen waar jullie bij God voor gepleit hebben om het te brengen naar degenen die het zo hard nodig hebben.

Zie je, het is een deel van het systeem waarvan zo velen hebben gezegd dat het chaotisch is, maar dat is het niet. Oh, het is prachtig. Het is liefhebbend. Jullie kunnen de snaren zien als zij vibreren – allemaal met een doel – niet chaotisch. En met intentie kunnen jullie hen controleren en je eigen waarheid scheppen, je eigen realiteit, een leven scheppen dat heel anders is dan het leven dat je dacht te hebben. Dat is het esoterische. Dat is de boodschap van Kryon. Morgen zullen wij het over natuurkunde hebben. Vanavond hebben wij het over de liefde van God.

Dit is mijn boodschap door dit heldere kanaal die in de stoel voor jullie zit. Wij verlaten het gebouw vanavond niet, weet je? Jullie wel! Als jullie morgen terugkomen zullen wij er allemaal zijn.

En zo is het.

Kryon