Handboek voor lichtwerkers. Deel 4 Het Systeem Deel 1: Begrijpen wie jullie zijn.

Handboek voor lichtwerkers. Deel 4

Het Systeem Deel 1:

Begrijpen wie jullie zijn.

Deze live channeling werd gehouden in Granada, Spanje.

Lee Carroll – 18 augustus 2007
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Deze channeling is door Lee en Kryon herbekeken en er is aan toegevoegd om een helderder begrip te krijgen. Vaak bevatten deze Shasta-channelings zeer basale informatie van Kryon maar er wordt veel emotie overgebracht terwijl dit op papier niet mogelijk is. Het is door Kryon uitgebreid door toegevoegde uitleg van moeilijke concepten die live en onder tijdsdruk werden gebracht. Deze uitbreiding zorgt voor een nog betere communicatie dan het geval is bij bandopnamen.

Veel plezier bij deze “hoge” channeling die werd gehouden in Granada, Spanje.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Dit is een veilige plaats en zelfs voordat wij beginnen wil ik zeggen dat dit een veilige, zeer veilige plaats is. Als jullie er vandaag voor kiezen om je hart te openen zal geen negatief ding zich met jullie kunnen verbinden. Jullie zitten bij familie, dus laat de energie van deze plaats in jullie stromen zodat jullie een dispensatie van begrip zal worden gegeven want wat wij gaan doen is complex. Ik heb mijn partner instructies gegeven dat dit moet worden opgeschreven en dat deze twee dagen samen een les zullen vormen. Dit zal een gevorderde lering zijn voor een gevorderde groep die gegeven wordt voor lichtwerkers die er klaar voor zijn om deze dingen te horen.

Het is waar dat dit kerninformatie zal zijn, maar het is gevorderde kerninformatie want wij gaan beginnen met het scheppen van de serie over het systeem en hoe het werkt.

Het meest verkeerd begrepen attribuut van God is hoe een mens met Spirit werkt. Dit is de crux van frustratie en zo vaak voelen lichtwerkers dat zij vast zitten. Zij begrijpen het communicatiesysteem niet of wat zij verder moeten doen. Zij weten zelfs niet echt wie zij zijn! Zij wachten op iets onzichtbaars van een plaats die zij betwijfelen. Het systeem van God is zo, weet je? Het systeem sluit niet aan op jullie omdat jullie in 3D zijn. Dit is wat wij in deze eerste sessie, vandaag, willen doen: wij willen het hebben over de natuurkunde van het systeem – de verwarring. Wij zullen uitleggen wat het is. In de volgende sessie, morgen, zullen wij uitleggen hoe jullie met het systeem werken en voorbeelden geven. Het systeem van God – het is complex.

Het systeem van God.

Laten wij bij het begin beginnen. Volgens de mensen die deze dingen bijhouden behoort 85% of meer van de planeet bij enig geloofsysteem dat naar God zoekt – 85%. Waar zij ook op deze planeet zijn, zij geloven in God. Het gaat op vele verschillende manieren binnen vele verschillende organisaties. Het is overweldigend, nietwaar, dat er inderdaad iets is meer dan jullie zelf op de planeet is. Je zou dus kunnen zeggen dat er bewijs is dat de hele planeet, of het grootste deel ervan, op hun eigen manier betrokken is bij de zoektocht naar God.

De grote vraag is nu: “Waarom zou dat jullie wat schelen? Zijn jullie bang voor God? Nee. Mensen zoeken niet in angst naar God. De mens wil weten waarover het gaat. Dat is intuïtief menselijk gedrag. Zo gauw een mens in staat is om het te doen, gaat hij op zoek naar God. Gezegend is de mens die op zijn eigen manier naar God zoekt. Zelfs als zij in een gebouw zitten en zingen en eren met doctrines die door mensen zijn gemaakt.

Hun kunst en hun compassie is de zoektocht naar God. Laat er geen oordeel over zijn door jullie broeders en zusters want zij hebben de liefde van God, net als jullie.
Dan is er nog de rest van jullie – degenen die zich op plaatsen als deze bevinden, een esoterische plaats, en in zichzelf kijken en zeggen: “Er moet meer dan een doctrine zijn.” Wat het moeilijk maakt is dat jullie een reis gaan maken die buiten jullie dimensionaliteit gaat – buiten jullie realiteit – en jullie begrip en de comfortabele zone die jullie 3D is.

De eerste vragen die jullie zullen stellen zijn: “Wie ben ik? Wie ben ik in het schema van het universum? Wat word ik geacht te doen? En hoe moet ik dat doen? Waar moet ik beginnen? Dit zijn geldige vragen maar elk van hen is moeilijk. Het antwoord op hen allen is niet een antwoord dat jullie met logica kunnen onderscheiden, maar dat willen jullie wel want jullie zijn driedimensionale schepselen en verwachten dat jullie realiteit Gods realiteit is. Toch is de waarheid dat jullie op het punt staan om een inter-dimensionale zoektocht te beginnen naar een stukje van jezelf. Daarom kan op geen van deze vragen een antwoord naar jullie tevredenheid gegeven worden en daar ligt de frustratie van veel van jullie…..zoeken naar God in 3D.

Er zijn verschillende manieren waarop ik kan beginnen en dus gaan wij nu een klein schepsel opvoeren. Het is een mier en die heeft een taak. Alle andere mieren willen dat hij het aangezicht van God gaat zoeken en zij weten intuïtief dat het aangezicht van God op een plaats is. De mier gaat op weg en begint zijn reis. Hij bevindt zich op een reusachtig schilderij dat zo groot is als een muur. Het schilderij is inderdaad het aangezicht van God en het is prachtig. De kleuren zijn levendig, het gezicht is vreugdevol. Het is zo echt dat je er bijna in zou willen klimmen……maar de mier heeft hier helemaal geen idee van. Alles wat de mier weet als hij de ene stap na de andere zet is, dat er een heleboel kleur op zijn pootjes zit. En hoeveel de mier ook reist op het schilderij, hij heeft er geen idee van hoe het aangezicht van God eruit ziet. De mier is te klein om het hele overzicht te hebben en zal doorgaan met alleen maar stukjes van de puzzel te zien.

Hij gaat dus terug en rapporteert aan de andere mieren: “Ik heb gelopen en gelopen. Ik raakte het aangezicht van God, maar het is alleen maar een kleur. Maar als je lang genoeg loopt verandert de kleur in een andere kleur.” Daarom is de realiteit voor de mieren dat het aangezicht van God steeds van kleur verandert. Er is voor de mier geen mogelijkheid om het hele plaatje te zien, nietwaar? Met de mensheid is het net zo want de mensheid ziet God als een deel van de driedimensionale omgeving van de mensheid en maakt aannamen over God.

Hier is een belangrijke: God is niet in jullie tijdraam. “Kryon, kom op! Wij weten beter dan dat. Wij weten dat God tijdloos is. Wij weten wat jij ons al jarenlang leert.” Dus zeg ik tegen jullie: waarom doen jullie dan niet net alsof jullie het begrijpen, want als jullie om iets vragen zijn jullie zo teleurgesteld als het niet gebeurt in jullie tijdraam! Velen van jullie wiebelen op je voeten en wachten op de aflevering van het pakketje dat jullie bij God hebben besteld. Jullie denken dat Gods klok jullie klok is, nietwaar? Maar dat is niet zo, en als dat niet zo is, wat gaan jullie dan met deze kennis doen? Hoe willen jullie daar ooit chocola van maken? Wij zullen het daar morgen over hebben.

Jullie denken dat God op jullie lijkt. Wij hebben dit eerder gezegd. Mensen hebben het beeld van God geschetst als een mens. Engelen zijn de meest voorstelbare heilige wezens die komen en gaan in hun miraculeuze inter-dimensionale vorm en toch schilderen jullie hen in 2D! Jullie geven hen vleugels en een huid, geven hen een naam en zeggen: Dit is een engel, en hij lijkt op God.” Nee, dat doet hij niet – hij lijkt op jullie!

Dan zijn er lichtwerkers die zeggen: “Wij weten beter dan dat. Wij weten dat God niet op een mens lijkt.” Oh, echt? Laat mij dan het schilderij zien waarvan jullie denken dat het op God lijkt. Er zijn er maar heel weinig want jullie kunnen een inter-dimensionaal wezen niet schilderen. Jullie denken dat God lineair is. De manier waarop jullie het hele proces benaderen is: “Ik ben ziek; ik ga naar een plaats waar ik genezen kan worden. Ik zal dat krijgen en dan ga ik weer.” Oh, hoe lineair van jullie. Begrijpen jullie niet dat jullie met Spirit in de energie moeten zwemmen? Begrijpen jullie niet dat jullie in plaats van dat rechtlijnige je moeten uitstrekken om het aangezicht van God te kunnen aanraken? Wat denken jullie hiervan? “Ik heb in mijzelf de healing die ik nodig kan hebben als ik ziek word. Ik zal mijn ziekte herstellen voordat die zich manifesteert en daarom zal ik nooit meer ziek worden. Je zou dus kunnen zeggen: “Wat? Dat slaat nergens op. Help ons hiermee, Kryon!” Ik zal echt mijn best doen, maar jullie moeten het idee dat God op jullie lijkt en in 3D leeft, weggooien.
Jullie realiteit is niet Gods realiteit.

Waar is God?

Hier zitten jullie dan en vragen: “Waar is God?” Ik heb het antwoord en het is “Nee.” Er is geen plaats voor God. Het is een onmogelijke vraag. En jullie zeggen: “Er moet een antwoord zijn op de vraag waar God is! Wij hebben gehoord dat God in de hemel is. Er zijn straten geplaveid met goud en er zijn mooie, grote huizen.” O, misschien, jullie denken esoterisch dat God leeft in wat jullie de grote centrale zon noemen? Geen van deze dingen is correct. Het antwoord op de eerste vraag is gewoon een replica van een van jullie 3D-steden. De tweede, de grote centrale zon, is een metafoor voor een plaats. Het is een metafoor voor het centrum van elk atoom dat bestaat. God is niet in een plaats omdat het concept van “plaats’ niet in een kwantumstaat kan bestaan.

Hier is nog een voorbeeld van de afwezigheid van “waar.’ Paranormaal begaafden op jullie planeet zullen proberen contact op te nemen met de doden want het menselijk brein zegt: “Zij zijn heengegaan.” Dat komt omdat de menselijke ziel in de lineaire tijd opgehouden is te bestaan.Mensen geloven dat de zielenergie ergens naartoe is gegaan…..naar een plaats. Daarom gebruiken de paranormalen hun driedimensionale zienswijze en gaan naar een plaats waar zij “de zielenergie van de overledene” benaderen. Zij krijgen een boodschap en brengen die mee terug en iedereen is opgewonden en onder de indruk. Laat mij jullie vertellen wat er echt gebeurde. De overledene ging helemaal nergens heen! De zielenergie is nu in een inter-dimensionale ruimte waar er geen verleden en geen toekomst is. Er is geen tijd aan de andere kant van de sluier. Hoe kunnen jullie een verleden hebben als er geen tijd is?

Wij hebben verteld dat elke ziel op deze planeet iets achterlaat op Aarde. Het wordt nog gecompliceerder en dat zal ik jullie direct vertellen. Maar denk eens even na – jullie leven, nu, wordt voor altijd afgedrukt op het kristallijnen raster van de planeet. Voor altijd! Het moet zo zijn want de vibratie van de Aarde is de optelsom van van alle entiteiten erop. Als jullie fysieke lichaam vertrekt maakt jullie vertrek het kristallijnen raster niet minder want de energie die jullie vandaag hebben staat daarin afgedrukt en dat blijft daar ook. Als de paranormalen contact zoeken met degene die is overleden, praten zij gewoon met hetgeen er is achtergebleven in het raster. Zij spreken niet met een overleden ziel die ergens anders is. In plaats daarvan spreken zij met de energie die hier bleef.

Maar omdat de paranormale is gebaseerd in 3D, zegt hij: “Ja, ik ben ergens anders geweest.” Het concept van de toekomst of van het verleden bestaat niet aan de andere kant van de sluier. Zelfs de uitdrukking “andere kant van de sluier” is niet correct. Weten jullie waar jullie naartoe gaan als jullie mediteren? Jullie raken het raster aan dat altijd aanwezig is. Jullie reizen naar het centrum van atomische structuur. Jullie gaan in een kwantumstaat met het universum en jullie raken het aangezicht van God. Dit is gevorderde informatie want het doet een aanslag op jullie logica.

Er zijn mensen die zeggen: “God heeft de leiding” en zij begrijpen helemaal niet hoe het systeem werkt. Dit zijn degenen die zeggen dat God de leiding over alles op de planeet heeft, nogmaals, zonder het systeem te begrijpen. Laat mij jullie iets vragen. Lijkt het er echt op dat God over alles de leiding heeft? Voor de meeste mensen moet het systeem van spirituele realiteit een hiërarchie van macht hebben waarvan God aan de top staat.

Het systeem is echter zo: God heeft nergens de leiding over! In plaats daarvan is het de mens die het verschil maakt – die de God in hemzelf vindt en die ontwaakt met een licht, die dit Godlicht door zich heen laat schijnen. Daarom is het de mens die de leiding over de planeet heeft! Hoe meer jullie de deur openen en het systeem begrijpen, hoe meer licht er op de planeet zal zijn.

Er is overal dimensionale verwarring. Jullie vragen om voorspellingen en de profeet zal naar de andere kant van de sluier reizen om te zien wat de toekomst voor de Aarde in petto heeft. En wat zij zien is chaos! Dingen veranderen in 3D-ogen die kijken naar de inter-dimensionale ruimte, steeds. Er is hier geen driedimensionale logica en het lijkt op onzin. Toch moet de profeet er chocola van maken, nietwaar? Laten wij voor dit deel van de puzzel teruggaan naar de mier: Opeens is de mier weer op dat reusachtige schilderij, alleen blijft het aangezicht van God veranderen. Dan gaat de mier terug en vertelt aan de andere mieren: “Het is nog verwarrender dan ik dacht! Ik was daar bezig met mijn eigen dingen en toen veranderden de kleuren onder mijn voeten!” De andere mieren begrepen dat niet.

Laten wij nu nog een andere dimensionaliteit toepassen op schilderij van het aangezicht van God. Laten wij er een driedimensionaal schilderij van maken, geen tweedimensionaal. Opeens beklimt de mier nu heuvels van kleuren die steeds veranderen! De mier zegt: “Dit gezicht van God is zeer verwarrend want er zijn nu van kleur veranderende bergen, maar nog steeds geen aangezicht van God.” Het probleem is hetzelfde als waar wij het eerder over hebben gehad. Als jullie naar een inter-dimensionale staat gaan is er niets dat jullie zien dat lijkt op wat jullie willen zien of waar jullie voor zijn getraind om het te zien in jullie levenservaring. Daarom is er geen logica of heldere zienswijze. Jullie nemen dus beslissingen in drie dimensies die gebaseerd zijn op jullie levenservaringen, maar geen van die beslissingen is accuraat omdat zij alleen jullie realiteit weerspiegelen, niet die van God.

In die inter-dimensionale staat wordt de toekomst van de planeet weergegeven door elk mogelijk potentieel dat bestaat. Stel je de chaos eens voor, de schijnbare chaos van toekomstige potentiëlen die geschapen worden door de beslissingen van ieder mens op de planeet. Alles wat jullie zouden kunnen doen…..op een plaats vertegenwoordigd! Toch is het geen plaats. Ik heb jullie verteld dat dit gevorderde informatie zou zijn. Wat ik doe is jullie voorbereiden om te begrijpen hoe het systeem met jullie werkt en de grote pracht hiervan. Oh, het is prachtig. Zie je, voor jullie is het alleen chaos. Voor ons is het is prachtig met mooie ordelijke strengen.En ik ben nog niet eens begonnen aan het meest verwarrende deel. (gelach)

Oh, ik denk dat ik het jullie moet vertellen. Wie zijn jullie? Wel, een stukje van jullie bestaat in drie dimensies en jullie noemen het mens. Dat is een deel van jullie. Dat is niet alles van jullie, alleen maar het deel waarvan jullie denken dat jullie het zijn want dit stukje wordt gezien als geheel en compleet in jullie 3D. Dit is het deel dat ’s morgens wakker wordt en in de spiegel kijkt en zegt dat het weer een dag ouder is. Dit is het deel dat altijd op zoek is naar God op het schilderij, net als de mier, maar nooit het grote beeld ziet, ofwel het hele onderwerp.

Laat mij een beetje vertellen wie jullie zijn (en meer hierover in een volgende channeling). Als jullie op deze planeet komen is er een energie opgeslagen in de Akashakroniek. Daar is een structuur die begint bij het kristallijnen raster zodat alles wat jullie doen ook een deel van Gaia wordt. Er is ook een prachtig deel van jullie dat jullie het Hoger Zelf hebben genoemd. Dit is de spirituele ouder van je ziel.

Wij hebben dus al drie delen van jullie beschreven en toch zijn jullie je er maar van een bewust, degene die in de spiegel kijkt. Oh, het wordt nog gecompliceerder dan dit. Elke keer als jullie naar de planeet komen in een andere fysieke expressie (lichaam), hebben jullie dezelfde Hoger Zelf zielouder. Laat mij dit uitleggen. Jullie Hoger Zelf weet alles van wie jullie zijn geweest…..jullie planetaire 3D-geschiedenis. Omdat dit deel er voor al jouw delen was! Oh, het wordt zelfs nog gecompliceerder – in dit inter-dimensionale systeem van potentiëlen zijn er stukjes en delen van jullie aan de andere kant van de sluier, die jullie helpen. Dat moet wel. Denk daar eens over. Dit verklaart het systeem van medescheppen. Hoe kunnen jullie medescheppen als er maar een stuk van jullie is? Begrijpen jullie niet dat als jullie een deel zijn van de machinerie van de manier waarop dingen werken, jullie vele delen moeten zijn van de machine van realiteit? Jullie kunnen niet een deel zijn dat de andere delen vraagt om je te helpen. Zie je, dat is een oude doctrine en dat zou helemaal niets scheppen. Jullie zijn veelvoudige energieën die samenwerken om synchroniciteit te scheppen.

Laten wij dit eens aan de mier toerekenen. De mier loopt op het schilderij, de kleuren veranderen, de topografie verandert steeds en de mier is gefrustreerd. Hij geeft het nu op want hij heeft teveel gezien om er nog chocola van te kunnen maken. Hij is zichzelf tegengekomen! Hij zegt nu: “Het aangezicht van God is niet alleen ongewoon, veranderend en bewegend, maar overal waar ik kom ben ik mijzelf tegengekomen! Op de een of andere manier ben ik het aangezicht van God.” Inderdaad! Dat is het systeem.

Nu, er zit hier wel wat orde in, maar ik ben nog niet klaar met jullie de verwarrende delen te geven. Er zijn niet alleen stukjes en delen van jullie in deze inter-dimensionale soep van chaos, maar er is ook nog het onderwerp over wie jullie op Aarde waren. Wat jullie de Akashakroniek noemen is de opslag van al jullie vorige levens. Het is in 3D net als jullie. Ik heb hier Lemuriers in de zaal en zij weten waar ik het over heb. Hoeveel keer zijn jullie op Aarde geweest, Lemuriers? Sjamanen, en jullie zitten hier vandaag in de stoelen als genezers. Zo zijn jullie geïnteresseerd in de energie van genezing van het raster! En hoeveel keer op Aarde denken jullie dat ervoor nodig waren om op die plaats te komen?

Vijftig keer? Honderd? Meer? Als ik jullie zou introduceren bij wie jullie zijn geweest, hoe zouden jullie je dan voelen? En welk van de jij’en uit wat jij denkt dat het verleden is, zou je willen zijn?

Wel, ik heb nog meer verwarrend nieuws…..iets dat wij al enkele jaren vertellen.: Er bestaat niet zoiets als een vorig leven! In plaats daarvan zijn er “nu” levens want ik heb jullie verteld dat alle expressies (levens) naar het kristallijnen raster gaan, nietwaar? Dit betekent dat als jullie op de planeet aankomen (wie jullie ook zijn) in een inter-dimensionale staat, al die levens in het raster actief zijn. En de manier waarop het systeem werkt is dat zij allemaal regelrecht naar jullie DNA stromen als jullie hier komen! In jullie is elk schepsel waarvan jullie claimen dat jullie het zijn geweest. Het is wat jullie van elkaar doet verschillen.

Gezegend is de mens die zijn hart toestaat zich te openen en de Akasha laat overlopen en kan zien wat deze levens, samen met het huidige, hebben gedaan. Hij ziet de oude zielen en de stamlijn van zijn verleden. Hij ziet zielsverwanten omdat hun imprint hier voor altijd is. Het systeem is prachtig, maar voor jullie lijkt het verwarrend.

Morgen gaan wij jullie vertellen hoe jullie hier chocola van kunnen maken. Daarom moeten deze twee channelings ook samen worden gelezen. Jullie zijn geweldig op deze planeet. Ik heb jullie zojuist informatie gegeven dat elke keer dat jullie op de planeet komen, jullie iets achterlaten. Ik vertelde dat er meervoudige delen van jullie aan de andere kant van de sluier zijn die jullie inter-dimensionaliteit noemen.

Sommigen van jullie zijn slim en zeggen: “Wel, die andere delen zijn mijn gidsen als ik hier ben.” Jullie hebben gelijk! Sommigen van jullie zijn hier goed op afgestemd. Jullie zeggen: “De engelen zijn met mij.” Weer gelijk, maar ik heb nieuws voor jullie: JULLIE zijn met JULLIE! Dat is waarom contact met Spirit zo goed voelt, snappen jullie? Het is een reunie als jullie dat toestaan. Toch zijn er nog mensen die zeggen: “Ik houd hier niet van. Ik houd niet van dat idee van “Ik met Ik,” ik wil iets groters, ik wil iemand die groots en belangrijk is, naast mij.” Oh, het is een belangrijk iemand!

Deel van God, dat jij bent, eeuwig wezen dat jij bent, gevorderd wezen van God dat jij bent, deze energie vereist dat jij vele van deze verwarrende dingen begrijpt over jouw eigen veelvoudig Prachtig Wezen.

Weg zijn de onschuldige dagen waarin jullie naar een gebouw als dit gingen en hoopten dat God iets voor jullie zou doen. Het is beter dan dat! Nu komen jullie in een gebouw en vinden je eigen meesterschap – realiseren je wie je familie is, wie de manifestator werkelijk is en jullie beginnen aan de training van zelfrealisatie.Het systeem bestaat voor jullie en het is prachtig……gevuld met liederen. “Liederen” is het enige woord dat ik kan gebruiken. Als jullie op Aarde genieten van muziek, vult die vaak jullie harten. Jullie denken dat dit alleen aan jullie kant van de sluier is, nietwaar? Wel, denk nogmaals! Oh, ik heb muziek voor jullie en als jullie mij weerzien, zal de muziek spelen, de koren zullen zingen en jullie zullen uitbarsten in licht en zingen van het aangezicht van God, waar jullie deel van uitmaken. Jullie kunnen het niet helpen, weet je? Jullie zullen met vreugde zingen en vol vreugde zijn. De liefde van God is niet gevuld met regels. Dat is de boodschap van Kryon. De liefde van God is gevuld met eenheid en compassie.

Ik ben Kryon en ik heb al achttien jaar door mijn partner gesproken en ik heb nooit, nooit verteld dat ik de enige bron ben waarnaar men zou moeten luisteren want er zijn overal stukjes van God.

Er zijn velen die op heel veel plaatsen doorkomen door menselijke kanalen met diepgaande informatie, mannelijk en vrouwelijk. Voeg alle informatie samen. Verenig de boodschappen en ontvang de grotere boodschap. Zet er geen muren omheen en zeg: “Ga niet naar de ander toe.” Luister. Als een channelaar jullie dit ooit zegt – jullie dat ooit zegt – loop dan weg! Dat is niet God aan het woord. God is jullie, familie en hij is open voor iedereen en jullie hebben elkaar op die manier nodig. Dit is altijd mijn boodschap geweest en zo zal hij altijd zijn.

Het is een goed moment voor genezing, nietwaar? Wie zijn het die gaan begrijpen wie zij zijn? Wat als jij degene bent die zichzelf vandaag gaat genezen? Is dat te groots? Zou je het toestaan? Moet je dat echt aan God vragen? Vind je het prettiger om het aan Kryon te vragen? Ik heb jouw genezing niet. Ik heb het antwoord, maar niet de genezing. Begrepen? Kun jij naar binnen gaan en je eigen majesteit gaan zien?

“Dat is te moeilijk, Kryon, ik zou liever ergens naartoe gaan en genezen worden door een hogere macht.”Dat zou je inderdaad wel willen! Dit is het antwoord dat de mensheid niet begrijpt. Genezing is een deel van het systeem van God dat jullie als mensen scheppen. Dit geheiligde systeem is een deel van jullie en het is er klaar voor om je de genezing te geven waar jullie voor kwamen. Claim dus je meesterschap. Begrijp dat jullie een deel van deze Aarde en van het systeem zijn.

Alles dat ik kan doen is jullie uitnodigen om dit licht te zien. Ik kan jullie harten niet persoonlijk raken. Ik kan jullie hersenen niet op een andere manier laten denken dan jullie willen.

Het is hier een veilige plaats, weten jullie dat? Ja, er zijn engelen hier – prachtige engelen. Zij hebben geen huid en vleugels, zoals jullie, en zij hebben namen die in licht worden gezongen. Zij bevatten stukjes en delen van wat jullie je stamboom noemen. Sommigen van hen vertegenwoordigen degenen waarvan jullie op deze planeet hebben gehouden en die zijn overgegaan. Zij zijn hier. Twijfelen jullie daar echt aan? Ik nodig jullie uit om hen te ruiken. Jullie weten hoe zij zijn omdat jullie jaren met hen hebben doorgebracht. Jullie kennen hun essentie. Laat hun individuele essenties over je heenkomen. Luister naar de emotie van hun harten met die van jullie. Want als het waar is wat ik jullie vandaag vertelde lopen jullie elke dag met hen samen in een inter-dimensionale ruimte. Geloven jullie dat?
Laat hen nu naar jullie kijken en zeggen: “Goed gedaan, mijn kind. Wij zijn trots op jou.” Wij zouden deze dingen niet zeggen als zij niet waar zouden zijn. Is dit te groots voor jullie? Wel, er is nog meer. Morgen gaat het verder.

En zo is het.

Kryon.