Handboek voor Lichtwerkers Deel 5 Het systeem. Deel 2 Begrijpen wie jullie zijn.

Handboek voor Lichtwerkers Deel 5

Het systeem. Deel 2
Begrijpen wie jullie zijn.

Deze live channeling werd gehouden in Granada, Spanje.

Lee Carroll – 19 Augustus 2007
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Deze channeling is door Lee en Kryon herbekeken en er is aan toegevoegd om een helderder begrip te krijgen. Vaak bevatten deze Shasta-channelings zeer basale informatie van Kryon maar er wordt veel emotie overgebracht terwijl dit op papier niet mogelijk is. Het is door Kryon uitgebreid door toegevoegde uitleg van moeilijke concepten die live en onder tijdsdruk werden gebracht. Deze uitbreiding zorgt voor een nog betere communicatie dan het geval is bij bandopnamen

Veel plezier bij het tweede deel van deze “hoogstaande” channeling die werd gehouden in Granada, Spanje.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dient. 

De deur naar mijn partner opent zich snel omdat ik nooit wegga. Hij is zo aan de energie van Kryon gewend omdat ik altijd aan de andere kant van de deur ben. Misschien is dit voor jullie moeilijk voor te stellen maar het is niet anders dan spreken met je Hoger Zelf. Wij hebben de mensheid altijd uitgenodigd om op vele manieren te channelen. Jullie kunnen het noemen zoals jullie willen, maar als jullie kijken naar de grote Kunst op de Aarde, kunnen jullie er dan aan twijfelen dat die van God kwam? Het werd gechanneld! Als jullie luisteren naar de mooiste muziek van jullie planeet, begrijpen jullie dan dat die door de pijplijn binnen kwam stromen? Deze energie is altijd beschikbaar, altijd onderdeel van het systeem.

Voor jullie is er een hele dag voorbij gegaan sinds onze laatste communicatie. Maar voor mij was het maar een moment geleden. Wij gaan nu dus door met de lering, op deze tweede dag. Gisteren hadden wij het over het systeem. Wij vertelden dat het een verwarrende plaats is die jullie inter-dimensionaal de andere kant van de sluier noemen. Wij zeiden dat het geen plaats is maar eerder een inter-dimensionale staat van energie, een waar jullie naartoe kunnen gaan wanneer jullie dat maar willen. Maar vanwege jullie 3D-ervaring willen jullie dat het een plaats is. Dat is wat jullie realiteit wil zien. Maar als jullie je de les van gisteren herinneren zullen jullie nu begrijpen dat deze inter-dimensionale energie altijd om jullie heen is. En als jullie naar die ruimte toegaan lijkt die vaak chaotisch en verwarrend. Als jullie in zo’n situatie komen, kunnen jullie geen chocola maken van wat daar aan de hand is.

Laten wij nu beginnen met wat logica te scheppen die jullie lijken te missen. In die inter-dimensionale ruimte liggen alle voor jullie. Dit zijn potentiëlen van wat jullie zullen doen, wie jullie zullen ontmoeten, en wat jullie doelen in het leven zijn. De reden waarom deze dingen verwarrend lijken is omdat geen van hen al gemanifesteerd is. In dit rasterwerk van energie zitten alle potentiëlen van jullie leven, en ook dat van de anderen om jullie heen. De logica is dit: Als jullie met een doel naar die plaats gaan en je verbinden met die inter-dimensionale energie, tekenen jullie de lijnen van energie die het “zoek en vind” zijn waarom jullie vragen.

Als er gebieden zijn waarvan jullie denken dat zij nergens op slaan, bedenk dan dat er anderen zijn die hetzelfde doen en als deze lijnen elkaar ontmoeten is er synchroniciteit. Ik verwacht niet dat jullie dit begrijpen want het gaat om een inter-dimensionale taal. Maar ik zeg het evengoed zodat degenen van jullie die in een meditatieve staat van lezen zijn, het voor zich kunnen zien.

Gisteren vertelden wij jullie dat dit een praktische dag zou zijn waarop wij over mensen en over het systeem gaan spreken en dat gaan wij ook doen. Wij gaan jullie zes stellingen geven. Wij aarzelen om het regels te noemen, dus zullen wij zeggen dat het helpende hints zijn. Dit zijn hints om jullie te helpen met manifesteren en met het systeem te werken. Door het systeem te manifesteren bedoelen wij er echt, feitelijk, mee in contact te komen en het te gebruiken. Geen moment zullen wij jullie vragen om het te begrijpen. Jullie hebben heel vaak de zin gehoord: “God werkt op mysterieuze manieren.” Wel, het is alleen mysterieus voor een schepsel in 3D! Er zitten in feite grote logica en doelen in. Het is helemaal niet mysterieus. Sommige van deze stellingen kunnen vertrouwd klinken want wij hebben er enkele al in andere lessen gebruikt. Toch is dit de eerste keer dat wij hen op deze manier samenvoegen.

De eerste stelling is de belangrijkste: Maak geen aannamen over wat dan ook. Dit betekent dat jullie je driedimensionale concept over hoe de dingen werken als het op Spirit aankomt, moeten weggooien. Als het komt op werken met het systeem, maak dan geen aannamen over wat dan ook. Dit is het moeilijkste dat een mens kan doen! Zelfs in diepgaande meditatie maken mensen aannamen. Zij zitten en openen die deur en proberen te begrijpen waar de stemmen vandaan komen. Wij zeggen ronduit: “Probeer het niet te begrijpen.” In plaats daarvan zeggen wij: “Gebruik het gewoon.” Als je erom vraagt dat je pad getoond kan worden, neem dan niet aan dat je weet wat het zal zijn. Neem ook niet aan dat je weet hoe het je getoond zal worden! Neem niets aan en ga voorwaarts en laat je verrassen.

Nummer twee: Zie jezelf als deel van de chaos. Jullie staan niet alleen als driedimensionaal schepsel dat opeens in deze soep van potentiëlen geplaatst is. In plaats daarvan zijn jullie een van de potentiëlen in de soep. Wij vragen jullie dus om dat deel van het systeem te claimen. Soms zeggen wij, bezit het, en maak het een deel van jullie. Sommigen zeggen “Nou, dat klinkt heel gemakkelijk. Dat zal ik doen.” Het is niet makkelijk want jullie zien jezelf altijd apart van God. Jullie zeggen: “Ik ben hier, God is daar. Ik probeer God te bereiken.” Wij zeggen in plaats daarvan dat jullie jezelf moeten zien als een deel van God en daardoor als een deel van het systeem.

Dan, nummer drie: Wees niet bang om erin te stappen. Jullie doen dit op vele manieren. Wij hebben jullie al vele jaren verteld dat het beste dat een mens ooit kan vragen is: “God, vertel mij wat ik moet weten.” Dat zijn jullie die het systeem binnengaan. Het is de activator voor het binnenstappen van de schijnbare chaos. Het is een weten dat jullie klaar zijn voor iets dat jullie kunnen doen, zelfs zonder te begrijpen wat het is.

De eerste drie stellingen gaan dus over jullie. Maak geen aannamen, bezit het systeem en stap erin klinken als eenvoudige dingen. Maar begrijp dat de meeste mensen het niet op die manier doen en moeite met hen alle hebben. Nogmaals, het concept van God is dat jullie aparte entiteiten zijn, en niet samen met God. Daar zitten jullie dan op Aarde en geloven in de leringen die zeggen dat de energie van Spirit apart is en apart van ieder mens. Toch, als jullie het systeem elke dag van je leven gaan gebruiken moeten jullie je erin plaatsen. Dat klopt op geen enkele manier met wat jullie is geleerd maar het moet nu jullie realiteit gaan worden. Daarom gaat zelfwaarde daarvoor in de plaats komen, nietwaar? Want een mens die voelt dat hij waardeloos is zal nooit in staat zijn om te grijpen naar het feit dat hij een deel van God is.

De volgende, nummer vier, is dit: Vertrouw en volg de eerste instincten. Deze regel gaat over het vertrouwen van je eerste intuïties  Hoe vaak hebben jullie een situatie gehad waarbij jullie zeiden: “Oh, had ik mijn eerste gedachte maar opgevolgd?” Dit is feitelijk een deel van het systeem en dit is de manier waarop het aan jullie verschijnt. Het is vaak het allereerste gevoel dat jullie over een situatie hebben. Sommigen noemen het intuïtie, maar het is meer dan dat.

Sommigen van jullie moeten leren om dit te doen want velen van jullie zijn niet gewend aan hoe dat eerste instinct voelt. Een deel van het systeem is dus te beginnen met begrijpen hoe intuïtie en instinct voelen.“Wel, Kryon, hoe doen wij dat? Wat denken jullie van: erom vragen: Lieve Spirit, laat mij de tekenen herkennen als ik heen voel en hoor, en mij realiseren wat zij zijn.” De belofte is dat jullie hen altijd zullen krijgen, maar hoe helder zij in jullie geest opkomen hangt van jullie af. Er zijn bepaalde mensen die feitelijk hun instincten onderdrukken. Zij houden er niet van en zij zitten hun logica in de weg. Velen denken helemaal niet met hun hart en alleen met hun hersenen. Maar heel vaak is het eerste instinct een proces van “hartsverbinding.”

De volgende, nummer vijf, wordt heel vaak verkeerd begrepen. Weg zijn de dagen waarop de mens gaat zitten wachten tot God iets doet. Het systeem is helemaal om jullie heen. Het is klaar voor het vervullen van jullie behoeften, maar als jullie nooit de deur openen, gaat er nooit iets gebeuren. Toch blijven mensen bidden: “Ik wil zo graag genezen worden! Ik wil graag een partner in mijn leven. Ik wil graag weten wat ik geacht word met mijn leven te doen.” Zij gebruiken alle tijd om dagelijks te bidden en te mediteren en vragen, gaan nooit de deur uit, zijn constant aan het bidden. Dat is een grootse manier om iemand te ontmoeten, nietwaar?

Jullie moeten eruit stappen en tegen de deuren duwen. Hier is dus nummer vijf: Jullie moeten in actie komen. Die komt in velerlei vormen en eert wat jullie cultuur ondersteunt. Maar in het algemeen betekent het de deur uitgaan en naar plaatsen gaan waar jullie kunnen communiceren met de potentiëlen van synchroniciteit. Waar jullie ook naar zoeken, het zal het systeem van de mensheid erbij betrekken. Daarom kunnen jullie niet in de kamer blijven zitten en verwachten dat er antwoorden komen.

Velen zeggen: “Lieve Spirit, toon mij wat ik geacht word te weten.” Dan gaan zij zitten en gebeurt er niets……en gebeurt er niets. In hun wanhoop staan zij op en gaan naar een esoterische boekwinkel. Zij lopen in het gangpad en er valt een boek op hun hoofd! God heeft gesproken! Dan zeggen zij vaak: “Dit is het boek waar ik naar heb gezocht. Wat een openbaring. Dank u, God.” En dit is hoe het werkt. Jullie moeten opstaan en gaan, en als jullie dat doen is nummer zes heel belangrijk: Verwacht synchroniciteit.

Synchroniciteit wordt omschreven als energieën die in lijn komen met doelen. Deze situaties lijken op toevalligheden maar dat zijn zij niet. Luister. Dit is de sleutel. Jullie hebben gehoord dat er geen toeval bestaat, maar er zijn mensen buiten jullie geloof die zeggen: “Dat is idioot. Dat klopt niet.” Synchroniciteit lijkt op – en verschijnt als – toeval. Het lijkt vaak op toeval, maar dat is het niet. Het is jullie op de juiste tijd, op de juiste plaats met potentiëlen waarom jullie gevraagd hebben, op lijn.

Maar als jullie synchroniciteit en in lijn zijnde potentiëlen hebben, moeten jullie er ook zijn om hen te ervaren, nietwaar? Jullie moeten dus in actie komen en of het nou een telefoontje is of een elektronische communicatie, of dat het iets met je lichaam is, jullie moeten naar plaatsen toegaan waar de synchroniciteit en het systeem kunnen werken. Dit zeg ik voor degenen in de zaal en voor degenen die dit horen of lezen. Er zijn mensen die dit nog steeds niet willen doen want zij geloven dat er meer heiligheid zit in het afwachten en bidden. Probeer in plaats daarvan de balans van dingen te begrijpen. Er is een tijd om te vragen en er is een tijd voor ontvangen. Die worden op verschillende plaatsen gedaan! Als jullie alle tijd doorbrengen op de vraagplaats, zal er geen ontvangen zijn.

Dat zijn de stellingen. Nu ga ik jullie enkele praktische dingen geven voor het gebruik van deze stellingen. Wij gaan het hebben over sommige situaties en jullie uitleggen hoe Spirit werkt. Sommigen van jullie kennen deze dingen, maar misschien hebben jullie hen nooit samengevoegd.

Het eerste, het moeilijkste voor een mens, is timing. Gisteren zeiden wij dat jullie klok niet Gods klok is. Wij vertelden ook dat het onmogelijk is om 3D-tijd te plakken op een inter-dimensionaal potentieel. Het is frustrerend voor de mensheid dat God geen dingen aflevert op momenten waarop jullie dat vragen maar als jullie hen nodig hebben. Zie je, het is onzinnig om jullie een antwoord te geven dat jullie in je zak kunnen stoppen. Als jullie naar een plaats gaan waar jullie denken het nodig te hebben en het uit je zak halen, is dat het verkeerde antwoord! In plaats daarvan moet dit het scenario ontmoeten van synchroniciteit en de energie van het juiste moment.

Laat mij jullie iets over een specifiek mens vertellen. Hij dacht dat hij het systeem gebruikte en zijn best deed. In feite begreep hij niet echt hoe het werkt en had hij aannamen gemaakt. Deze mens had een opdracht uit te voeren. Hij was zeer zachtaardig en hij werkte als chef op een fabriek. Hij had de leiding over vele werknemers en was een goede chef want hij hield van zijn mensen, kende hun families en respecteerde hen allemaal. Hij stond voor een uitdaging omdat hij een van zijn medewerkers moest ontslaan. Hij had instructies gekregen om het aantal medewerkers met een terug te brengen. Daarom zou een van zijn ondergeschikten zijn baan kwijtraken.

Nu, dit is een gewoon onderdeel van het leven. Jullie gaan een situatie binnen en jullie willen weten hoe je ermee om moet gaan. Dat is een goed verlangen, nietwaar? Het is een eerbare vraag aan God: “Lieve Spirit, ik ken deze man, ik houd van deze man, ik ken zijn familie. Leid mij hier alstublieft bij. Wat moet ik zeggen? Wat is de beste manier? Ik ben er nieuwsgierig naar.”

Als spiritueel man, zakte hij op zijn knieën en vroeg om antwoord. Hij had een afspraak gemaakt met de medewerker en hij wist dat hij dit binnen drie dagen zou moeten regelen. Maar hij kreeg helemaal geen antwoord en daar vertrouwde hij toch op. Hij had geen instinct. In plaats daarvan leek het erop dat God op vakantie was en was was nog geen augustus. Geen antwoord.

De tweede dag ging hij weer op de knieën  “Ik weet dat ik heb geluisterd, maar ik ontvang helemaal niets en ik moet het weten omdat ik morgen een afspraak heb. Lieve Spirit geef mij de informatie zodat ik in staat zal zijn om dit op een eervolle manier te doen. Hoe kan ik dit het best benaderen? Niets. Helemaal niets.

Dit is nu het moment waarop de mens gefrustreerd raakt: “Ik zit helemaal vast. God luistert niet. Ik kan God helemaal niets schelen. Ik heb iets belangrijks te doen en heb gebeden en is helemaal geen antwoord.” Dan geven vele mensen het op. Ah, maar zij weten niets van het systeem! Als jullie helemaal geen antwoord krijgen, wat denken jullie dan dat er aan de hand is? Ik zeg jullie dat in het systeem – de plaats die jullie “chaos” noemen, vele dingen gebeuren. Er is geen 3D-antwoord behalve dit: Wees stil. Wees stil, mijn familie en vertrouw op Spirit.

De derde dag brak aan. De medewerker kwam naar zijn kantoor en ging zitten. Nog steeds geen antwoord en de chef zweette. Hier zat hij dan en moest het over enkele ogenblikken gaan zeggen en nog steeds geen antwoord, alleen stilte. Uiteindelijk keek hij naar de man in de stoel. Hij glimlachte, zoals hij altijd deed. De chef dacht aan de kinderen van de man en zijn hart deed pijn. De baan betekende zoveel voor de man! Hij bood hem een kop koffie aan. Daar zaten zij dan en de chef ordende zijn gedachten.

Maar voordat hij kon spreken nam de medewerker het woord.

“Ik ben blij dat je mij naar kantoor hebt geroepen. Ik weet niet hoe ik dit moet vertellen maar ik heb een betere baan gevonden. Sorry, ik weet dat wij vrienden zijn en je op mij rekent. Maar ik ga het bedrijf verlaten. Het zal een groot verschil voor mijn familie zijn.

De chef glimlachte en hij wist het – het antwoord was niet in het nu dat hij verwachtte, het ging erom hoe hij zichzelf voorbereidde!

Dat is de manier waarop het werkt. Dat heet synchroniciteit en toch begrijpen jullie nog geen gram van wat er als chaos of kansen uitziet. Het zou een verleiding zijn om te zeggen: “Wat een toeval” en daarbij niet aan God of hemzelf te denken. Maar de realiteit is dat het steeds om het systeem ging.

Maak geen aannamen over timing. Wij hebben jullie dit vanaf het begin verteld. Als mensen ergens om vragen, voelen zij zich alsof zij een treinkaartje hebben gekocht. Zij verwachten dat de trein met God erin zal komen. Zo werkt het niet. Het is helemaal geen kaartje. Het is een verzoek om synchroniciteit zonder enige aanname of verwachtingen.

Dezelfde dingen zouden wij kunnen zeggen over het afleveren van antwoorden. Dit is het andere ding dat mensen doen. Zij vragen ergens om en verwachten een compleet antwoord. Zo gaat dat in 3D, nietwaar? Als jullie naar de dealer gaan en een auto kopen, krijgen jullie het hele ding, nietwaar? Dat verwachtten jullie toch? Jullie zouden waarschijnlijk protesteren als jullie vandaag de banden zouden krijgen en morgen de rest. Maar dat is wel de manier waarop synchroniciteit werkt – stukje voor stukje. Wat wij zeggen is dat de antwoorden vaak in gedeelten komen en jullie erom vragen om het tot een geheel te verbinden. Maak geen vooronderstellingen over hoe het antwoord eruit gaat zien of hoe jullie het zullen ontvangen of dat het compleet of incompleet zal zijn, of zelfs waar het vandaan zal komen.

“Kryon, wat is mijn pad? Wat word ik geacht te doen? Ik wil mijn doel in het leven kennen.” Dit horen wij heel vaak. O, lieve mensen, die vraag van jullie is zo 3D! Jullie denken dat jullie maar een pad hebben. Hoe enkelvoudig! Is dat alles wat jullie doen? Jullie worden geacht naar de planeet te komen en maar een ding te doen? Jullie vragen je hele leven lang aan Spirit: “Wat is dat ene ding dat ik geacht word te doen? Ik zoek er echt naar. Ik weet nog niet wat het is. Het lijkt erop dat jullie op straat naar een prijs gaan zoeken waar jullie naam op staat. Dan zouden jullie dat de rest van je leven gaan doen. Oh, lieve mensen, Jullie hebben geen idee wie jullie zijn. Jullie potentiëlen zijn zo complex.

Wij hebben jullie dit eerder verteld maar jullie moeten het nogmaals horen in de context van deze lering. Het geheiligde pad dat jullie in je DNA hebben, is voor vandaag. De ironie is dat jullie daar heel goed in zijn! Jullie kunnen het doen, eraan meedoen en tegelijkertijd aannamen maken over hoe het zou moeten zijn, dus zitten jullie op de grond en schreeuwen uit tegen God: “Waar is mijn pad?” Het systeem heeft ankers van licht nodig. Waar leven jullie? Waar werken jullie? Is het daar moeilijk? Misschien is dat jullie pad – om op moeilijke plaatsen te zijn en daar je licht te laten schijnen? Er zou veel licht moeten zijn op plaatsen waar het moeilijk is, om heiligheid te scheppen waar het duister is, om vreugdevol te zijn en de enige in de buurt te zijn die dat doet, omdat dit is waar je goed in bent. En steeds zeggen jullie: “Ik doe niets voor een ander. Ik moet mijn pad kennen…..moet mijn pad kennen.” Toch is de mens gefrustreerd en snapt niets van het pad waar zij al op lopen en wat zij heel goed doen, en morgen, kan alles anders zijn!

Elke dag van jullie leven hebben jullie een plaatsje voor het licht van God om daar te komen schijnen. Het is vaak op plaatsen waar er niemand anders is om te schijnen. Hebben jullie daar wel eens aan gedacht? Er zijn evenveel paden als er dagen in het jaar zitten. Dat is synchroniciteit. Wat is jullie passie? Als jullie die volgen is dat het waarheen jullie pad je zal leiden.

Jullie “pad” is veranderbaar en het is geen “ding.” Toch willen mensen vaak dat er maar een ding is. “Ik ga genezer worden,” zeggen zij en denken dat dit Gods wil is. Zij hebben het helemaal uitgevogeld. Zij hebben een aanname gemaakt maar toch – een enkelvoudig, net alsof zij een of andere ontmoeting met God hadden en God daarmee instemde! Zij maakten die overeenstemming helemaal alleen. God was er niet eens bij. En als zij obstakels tegenkomen zeggen zij: “Hoe kan dat nou? Ik word geacht genezer te zijn.” Zij maakten de aanname dat wat zij zien, hun “pad” is. Er zit geen synchroniciteit in. Zij zijn geen deel van het systeem, zie je? Zij volgen het systeem niet. In plaats daarvan ploegen zij door hun eigen visioen in drie dimensies. Soms is het moeilijk om dit aan 3D-schepselen uit te leggen die elke dag in die realiteit werken; om het verschil te “voelen” tussen wat jullie voor jezelf hebben gevisualiseerd en wat het systeem voor jullie voor jullie heeft.

De volgende vraag zou zijn: “Wat is de stem van God? “Lieve Spirit, ik heb op antwoorden gewacht. Ik moet uitleg hebben.” Dan denken mensen dat zij dingen in hun hoofd zullen horen. Misschien zal het op de muur geschreven worden! Ik zeg jullie nogmaals – de reden dat wij jullie vertellen je eerste instinct te volgen is dat dit het voertuig is voor communicatie. Deze intuïtie is een product van synchroniciteit. Het is een zeer echte manier van God, dit systeem, dit communiceren met de mensheid. Mensen houden er niet van omdat het verschijnt op een andere manier dan zij erover dachten, en dus vinden zij het niet van God. Zij vinden dat zij lang genoeg gewacht hebben op antwoorden van God, niet van henzelf.

Sommigen van jullie krijgen een gedachte en zeggen: “ Dat heb ik zelf gedacht. Dat kan God niet zijn.” Dat is nu juist wie het wel is! Maar dat zijn jullie die de synchroniciteit gebruiken omdat jullie de intentie hadden om daarin te gaan. Denken jullie dat jullie het niet waard zijn om deze boodschappen op deze manier te ontvangen? Zijn jullie niet geheiligd? Intuïtie is de manier. Zo werkt het! Maar nogmaals, de aanname is dat God groot is en jullie klein zijn. Daarom is wat jullie persoonlijk denken niet wat God jullie vertelt. (denken jullie) Wen eraan dat intuïtie het antwoord is. Toen mijn partner met het proces van channeling begon, zelfs nadat hij de deur naar Kryon had geopend, zelfs nadat hij boodschappen had ontvangen, geloofde hij het niet. Zelfs na bevestiging van degenen die de waarheid kennen, zei hij in zijn intellectuele geest: “Ik bedenk dit maar.” Dit komt omdat wanneer jullie channelen het voelt alsof de menselijke geest erbij betrokken is. Nou, dat is ook zo! Dat moet ook. Het betreft al jullie DNA, jullie emotionele staat en jullie intellect – allemaal verbonden met de bron.

Uiteindelijk liet hij het gaan en realiseerde zich dat channelen ook zijn eigen heiligheid gebruiken was. Toen werd het duidelijker. Vertrouw op je intuitie want dat zijn de woorden van God. Sommigen hebben zelfs gezegd dat het berichten van de Heilige Geest zijn. Dit is een andere naam voor het Hoger Zelf. Veel geloofssystemen hebben verschillende namen voor dezelfde energie, maar het gaat er altijd om hoe jullie de boodschappen ontvangen. Zie je, jullie zijn een deel van het systeem.

Er zijn ook veel vragen over zakendoen. Ik zei jullie al dat deze boodschap praktisch zou zijn, dus geef ik jullie twee voorbeelden. Hier is advies voor degenen die proberen om banen mede te scheppen zodat zij kunnen helpen om de benodigde overvloed te ontwikkelen die in de samenleving nodig is. Allereerst, geliefden, God is niet in het donker. God weet van de samenleving waarin jullie wonen.

Spirit begrijpt dat jullie overvloed nodig hebben om op de plaats te kunnen blijven waar jullie zijn, om eten te kunnen kopen, voor het transport enzovoort. God is niet tegen geld! Zo gauw jullie dat weten zullen jullie veel vrediger zijn. In feite, hangt het van jullie af om de overvloed die jullie nodig hebben om te leven, te manifesteren, door synchroniciteit. Met andere woorden: geld is een deel van het systeem. Het is even goddelijk als elk ander deel van jullie pad als jullie het spiritueel behandelen.

Heeft iemand jullie ooit verteld dat Spirit wilde dat jullie een beetje zouden lijden? Misschien wordt er van jullie verlangd dat jullie zonder auto naar het werk gaan? Misschien zouden jullie niet moeten eten. Misschien zouden jullie een tijdje in de kou moeten verblijven omdat jullie geen huis kunnen vinden? Wat voor lichtwerker is dat? Als anderen naar jullie kijken, zeggen zij dan: Ik zou graag zoals hij willen zijn – ongelukkig, wanhopig, ongelukkig, hongerig, koud.” Dat slaat nergens op, nietwaar? Nee. Het is juist het tegenovergestelde. Spirit wil dat jullie overvloed hebben, en overvloed wordt uitgelegd als voeding voor elke dag, in vreugde. Hoe kunnen jullie licht hooghouden als jullie constant bezig zijn met overleven?

Wat is jullie voedingsbron? Maken jullie je daar druk om of zien jullie het als een deel van het systeem? Schrijven jullie het aan Spirit toe of leggen jullie er beslag op omdat jullie denken dat God niets van geld af weet? Gezegend is de mens die alles in de samenleving en zichzelf integreert en begrijpt dat het goddelijk is. Dit zijn de lichtwerkers die gezond zijn, in balans en mobiel zijn. Zij zijn degenen die het verschil maken op de planeet. Dat is zakendoen.

Geld is alleen een uitdagende energie als het een bron van zorgen is of als jullie het niet onder controle hebben. Dat is het als jullie het als een god op zichzelf gaan zien en de uitdagende energie die erbij betrokken is naar je toetrekken. De uitnodiging is om het gewoon te zien als nog een ding in jullie gereedschapskist – zoals liefde, compassie en vreugde. De angst om het niet te hebben zal de afwezigheid ervan in de hand werken.

Een ander deel van zakendoen heeft te maken met samenwerken met een ander in een onderneming. Jullie kunnen beter het systeem gebruiken dat ik jullie zojuist gegeven heb dat bestaat uit synchroniciteit en potentiëlen  Het advies is om iemand te zoeken die spiritueel van jullie houdt. Dat partnerschap zal voortduren zolang als jullie verkiezen en er zal nooit verraad zijn. Omring je met degenen die van je hart houden en de partnerschappen zullen blijvend zijn. Ik heb het over geldzaken en zakendoen. Ik heb het over welk commercieel ding jullie in je samenleving ook doen. “Oh, dat is vreemd. Kryon heeft het over commerciële dingen.” Ja, dat doe ik. Als jullie in de samenleving leven is dat een deel van jullie. Als jullie leven in een cultuur, is die een deel van jullie. Dus waarom gebruiken jullie de gereedschappen niet om het te laten werken als een deel van jullie? Er is voor God geen scheiding tussen commerciële en spirituele dingen. Zij zijn allemaal een deel van jullie dagelijkse gang van zaken en worden gezien als een deel van de energie van jullie tijd op Aarde. Zij die zich willen afscheiden en sommigen heiliger noemen dan anderen overwegen niet de “heelheid” van jullie taak op de planeet. Nogmaals zeg ik dat jullie alles als heilig moeten zien om de energie van het licht op de planeet te laten vloeien en alles waar jullie lopen te zien als een deel van het systeem van God.

Relaties zijn moeilijk, en natuurlijk is er de aanname van: “die ene die er voor jou is.” Maar zo hoeft het niet te zijn. Het kunnen vele relaties zijn over een periode die een tijdlang met jullie optrekken voor een doel dat pas later duidelijk kan zijn. Laat mij jullie enige dingen onthullen over relaties – een onthulling over romance. Velen van jullie hebben partners in je leven. Anderen niet. Dit is dus voor degenen die dat niet hebben en ook voor de wijsheid van degenen die dat wel hebben zodat zij hun kinderen over het systeem kunnen leren.

Hebben jullie je ooit afgevraagd waarom jullie zo individueel zijn in wie jullie kiezen? Degenen die naar een partner zoeken hebben een idee over wat acceptabel is en wat niet. Waar komen die attributen vandaan terwijl jullie zo van elkaar verschillen? Nu ga ik iets onthullen: In het systeem zijn er synchroniteiten en potentiëlen van de partner die ergens buiten is. Dus binnen jullie eigen bewustzijn zijn jullie de verlangens gegeven die bedoeld zijn om te passen bij de synchroniteiten van degenen die in aanmerking komen en daardoor is de opstelling compleet.

Dat is naar wie jullie zoeken en waarom. Jullie zijn allemaal zo verschillend maar daar komt het verlangen naar speciale attributen vandaan. Het is niet alleen persoonlijke keuze. Het is instinct! Er is daar een potentieel dat zoekt naar degene die jullie je voorstellen. Dat bedoel ik op alle manieren – hoe hun hart eruit ziet, wat hun bewustzijn is, al die dingen. Wat vinden jullie daarvan? Het gaat niet alleen maar over wat jullie willen. Jullie persoonlijke keuzen zijn daar geplaatst omdat jullie erom hebben gevraagd.

Laat mij jullie vertellen over Mary. Mary maakt vooronderstellingen, net zoals ieder ander. Zij is lichtwerker en zij is vrijgezel en zoekt naar een partner. Dus bidt Mary tot God: “Ik wil een partner. Ik kan hem visualiseren: hij heeft mooie bruine ogen, zijn wenkbrauwen zijn een beetje borstelig en hij heeft een baard. Ik houd van mannen met haar.” Aardig specifiek, nietwaar? Mary wist dat zij zocht naar een man die er zo uitzag. “God, breng mij zo’n man. Ik zal geduldig zijn. Ik zal wachten. Breng mij een man zoals deze.”

Er kwam inderdaad een man in haar leven en hij zei: “Ik heb al een tijdje naar jou gekeken. Wij hebben een familiefeestje……een samenkomst. Het is een festival voor onze familie dat wij eenmaal per jaar houden. Ik weet niet hoe ik het moet vragen, maar zou jij met mij mee willen gaan en met mij willen dansen?” Wel, de man had geen borstelige wenkbrauwen, geen bruine ogen. Hij was helemaal haar type niet. Hij had zelfs geen baard. Normaal gesproken zou Mary nee hebben gezegd. Zij wist tenslotte waarnaar zij op zoek was. Zij zou nee zeggen omdat dit niet was wat zij aan God had gevraagd. Maar ergens had Mary de informatie gehoord om geen aannamen te maken – maak nergens aannamen over. Zij dacht hier heel goed over na, maar zij wilde deze man niet aan het lijntje houden. Zij wilde hem geen hoop geven dat zij zijn partner zou gaan worden. Daarom wilde zij geen ja zeggen, maar zij wilde ook zijn gevoelens niet kwetsen.

Dus nam Mary de beslissing om mee te gaan. “Goed, het kan geen kwaad. Ik ga mee om te dansen,” zei zij, “Ja, ik ga mee.”

Zij arriveerden op het familiefeestje en de man die haar had gevraagd werd opeens heel verlegen. “Mary, ik ben niet eerlijk tegen jou geweest,” zei hij. “Vergeef mij alsjeblieft, maar ik heb een uitermate verlegen broer die heel graag wilde dat jij hier zou komen zodat hij jou kon ontmoeten.” Mary keek om zich heen en daar was die man met donkerblauwe ogen, borstelige wenkbrauwen en een baard! Mary glimlachte en dacht bij zichzelf: “Alles klopt, behalve de ogen. Ik neem hem!” Het was hem inderdaad. Begrijpen jullie het? Je kunt de normale enkelvoudige aannamen niet maken zoals jullie gewend zijn. Ook zijn jullie niet altijd 100% in wat jullie zien, maar goed genoeg om te zien of jullie het goed hebben.

Bij een 3D-beslissing zou Mary “Nee” hebben kunnen zeggen tegen de man. Zij kon hebben gedacht: “Ik wacht op de juiste man.” Maar zij eerde de synchroniciteit. Degenen die dit allemaal in 3D willen afhandelen kennen het systeem niet, weet je? Zij begrijpen de synchroniciteit helemaal niet. Geliefden, probeer het niet te begrijpen. Gebruik het gewoon. Kijk naar de uitnodigingen en en neem ze aan, wetend dat geen eenvoudig, enkelvoudig pad is dat er gegeven zal worden. Er zijn vele mensen voor nodig om jullie naar de potentiëlen van het uiteindelijke doel te brengen, maar niet voordat jullie jezelf de flexibiliteit toestaan te gaan waarnaar jullie moeten gaan. Laat je intuïtie je hierbij dienen. Wij zijn bijna klaar.

Medescheppen is een van de moeilijkste dingen om uit te leggen. Wij kunnen jullie vele verhalen geven maar de regels zijn hetzelfde, en de eerste is: “Maak geen aannamen.” Daar is de man die probeerde een auto voor zichzelf mede te scheppen. Hij kon niet naar de dealer gaan want hij kon zich geen nieuwe auto veroorloven. Hij kon zelfs geen tweedehandse aanschaffen op de plaatsen waar zij die verkopen. Hij had een wonder nodig. “God, geef mij een auto. Ik moet ermee naar mijn werk. Ik moet een auto manifesteren.” Luister hiernaar, want velen van jullie hebben in exact dezelfde situatie gezeten. Praktische informatie: Hier is hoe het systeem werkt.

Hij had een vriend die zei: “Ik weet niets van een auto, maar ik ken iemand die jou een lift naar je werk kan geven.” Dat is het moment waarop de meeste mensen zullen zeggen: “Nee, ik heb geen lift nodig. Ik heb een auto nodig. Ik zal tijd verliezen als ik alleen maar mee kan rijden. Ik moet ergens een auto vinden.” Maar deze mens wist van het systeem en van synchroniciteit. Hij nam het aanbod dus aan en reed mee naar zijn werk. Toen hij in gesprek kwam met de man waarmee hij meereed, zei de man: “Weet jij dat deze auto te koop is?” Jullie kennen de rest van het verhaal. Natuurlijk kocht hij de auto van de chauffeur! Dat is de manier waarop Spirit werkt. Buiten de doos van logica en binnen iets dat op chaos lijkt, is het een prachtig antwoord. Dit is de manier waarop de snaren van het raster zich verbinden met de potentiëlen van energie. En als een mens hen wil gebruiken hoeft hij alleen maar te begrijpen dat hij er deel van uitmaakt en het te gaan manifesteren.

Maar voor de meeste mensen lijkt het onlogisch en zelfs dwaas. Het lijkt niet goed dat er toevallige antwoorden zijn die je kunt plannen. Zie je, er is een systeem en het is er klaar voor om voor jullie te gaan manifesteren. Oh, er zullen uitdagingen zijn en er zal geleerd moeten worden. Gaat dat niet bij alles zo? Maar de antwoorden op zo vele van jullie medescheppende verzoeken stromen al in het systeem, als jullie dat toestaan om voor je te werken.

Wij staan op het punt om deze plaats te gaan verlaten. Het is geen toeval dat wij hier in Spanje zitten want de synchroniciteit is duidelijk. Degenen die jullie dit weekend hebben ontmoet zijn deel van wat mijn partner Het Team van Kryon noemt, en zij zijn hier door synchroniciteit. Het is geen toeval. Het is ook geen toeval dat jullie hier in de stoel zitten en hiernaar luisteren. Dus: hoe zit het met genezing? (healing) Zijn wij er klaar voor? Beginnen jullie het te begrijpen? Misschien kwamen jullie niet alleen voor een healing van Kryon. Misschien is hier iemand aanwezig die je moest ontmoeten en die een antwoord heeft. Jullie kwamen voor de ene reden en gaan weg met een andere. Deden jullie iets heel aparts om iemand te ontmoeten die jullie vandaag nog niet kennen? Het is niet te laat, maar jullie hebben het concept dat er uit deze groep misschien de synchroniciteit kan komen om anderen te ontmoeten. Misschien hebben zij de antwoorden die jullie zouden kunnen helpen op je huidige pad. Hebben jullie een voordeel door dit te weten, of niet? Dat is de vrije keuze van de mens.

Maar ik zeg jullie dat het systeem groots is en dat het hier aan het werk is. Gezegend is degene die hier is gekomen voor healing, want die is gegeven. En jullie zullen dat weten, geliefden want het ontwaakt in jullie oude zielen – een realisatie die zegt: “Ik ben echt goddelijk.” En jullie hebben dit gerealiseerd met familie om je heen die van jullie houdt. Dat is de boodschap van Kryon.

Verlaat veranderd deze plaats, anders dan jullie binnenkwamen. Begrijp dat dit niet de plaats is waar Kryon is. Het is niet waar Spirit is. Het is niet waar jullie stamlijn is. Jullie stamlijn is waar jullie ook op de planeet zijn, altijd beschikbaar op welk moment ook en waar jullie ook zijn. Zo is Kryon ook en zo is Spririt ook. Het is de familie die jullie vandaag hebben opgeroepen. Dat is de manier waarop het werkt, lieve mensen.

En zo is het gekomen dat het team deze plaats verlaat. Voelden jullie de liefde van de ene mens voor de andere? Voelden jullie het snijden door jullie culturele begrip en taal? Dat komt omdat dit het doel is van deze ontmoeting, om jullie naar een plaats te brengen waar jullie je realiseren wat jullie allemaal gemeen hebben, dat jullie een deel van de familie van God zijn. Het is moeilijk om weg te gaan. Dit zijn tijden waarop jullie toestaan dat Kryon even in jullie 3D-realiteit komt. En dat is prachtig voor ons.

En zo is het

Kryon