Kryon: Vragen en Antwoorden 1 t/m 25

Kryon: Vragen en Antwoorden
1 t/m 25

Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Alfabetische lijst van vragen en antwoorden.

====================================

 1. 11.11.
 2. 48 stappen.
 3. Aantal goddelijke families.
 4. Aardasverhoging.
 5. Aardbeving Sumatra.
 6. Aarde-ellipsen.
 7. Aarde-test.
 8. Aarde-veranderingen.
 9. Abortus.
 10. Ademhalen.
 11. Advies Kryon.
 12. Afnemende talenten.
 13. Afrika. 1.
 14. Afrika. 2.
 15. Agartha, Shamballah, Hitler.
 1. Alkalinewater.
 2. Allergieën. 1.
 3. Allergieën. 2.
 4. Altijd in staat van liefde.
 5. Alzheimer – Lang leven.
 6. Alzheimer. 1.
 7. Alzheimer. 2.
 8. Alzheimer. 3
 9. Amerikaanse Indianen.
 10. Andere technieken.

==================
Vraag: 1. 11.11.
Lieve Kryon,was datum van de Harmonische Convergentie was in augustus 1987?

Antwoord: (van Lee): Jullie hebben gelijk! De datum van de Harmonische Convergentie was in augustus 1987. De 11:11 gebeurtenis was gesteld door Solara (een kanaal) op 11 januari 1992. Toch heeft Kryon verband gelegd tussen de 11:11 en de harmonische Convergentie en heeft er altijd over gesproken alsof zij op een energetische manier gelijktijdig plaatsvonden. Denk aan de gebeurtenis van 1992 als een viering van de 1987 gebeurtenis. Op die manier heeft Kryon erover gesproken.

Vraag: 2  48 stappen. 

Lieve Kryon, ik heb op een andere webpagina gelezen dat Kryon 48 stappen voor de mens heeft gegeven om te leren. Natuurlijk moet je bij hen veel geld betalen voor elke stap. Het herinnert mij aan andere sites die dezelfde techniek gebruiken. Zij hebben 101 dingen die je moet leren waarbij je voor elke stap moet betalen. En natuurlijk kun je in beide gevallen andere mensen vertellen over de stappen die je hebt gezet omdat je als je het al kunt zien, het geen business meer is.

Ik wil weten of Kryon echt 48 stappen voor de mensheid heeft gegeven. Als dat zo is, waarom moeten wij dan betalen om hen te leren?

Antwoord:

Geliefde, in de 16 jaar waarin ik boodschappen bracht door mijn partner (Lee) heb ik nooit 48 stappen achter elkaar gegeven. Als toevoeging: Ik heb vaak tegenovergestelde boodschappen gegeven – dat er geen algemene stappen zijn naar verlichting. Jullie kunnen dit terugvinden in alle gepubliceerde boodschappen die vrij te vinden zijn op internet.

De weg naar ascensie en verlichting brengt alles samen tot maar een stap – waarbij jullie de deur openen met pure intentie en aan jullie eigen complexe proces beginnen. Het is een reis naar binnen die uniek is voor ieder mens die vaak gevuld is met leren via en schijnbaar stap voor stap proces dat ook uniek is voor ieder mens. Jullie zijn lineair en leren in een rechte lijn en dat is ook de reden waarom zo velen vragen hoe die lijn eruit ziet. Maar dat proces is even speciaal als de mens waar het bij hoort. Daarom kunnen wij geen algemene informatie geven over de stappen naar verlichting. Zij worden geïnspireerd en getemperd door voorbije levens en huidige acties van ieder mens op zijn of haar pad.

De enige prijs voor deze kennis is de tijd van de mens en pure intentie om het te bezitten en te begrijpen en om dat belang op hun leven te plaatsen in die mate dat zij in staat zijn om het proces te beginnen. Hoed je voor degenen die langzaamaan kerninformatie aan jullie willen geven voor geld om jullie te vertellen dat jullie te goddelijk zijn om ermee om te gaan, of dat jullie een lidmaatschap nodig hebben om God te vinden want dat is niet de weg van Spirit.

De uitwisseling van energie in jullie economische omgeving is gepast binnen een ruilhandelssysteem (iets voor iets).

Jullie zouden een product kunnen krijgen dat was gemaakt in liefde of door een soort training met speciaal gefaciliteerde techniek, of misschien ontvangen jullie gespecificeerde lineaire instructies over hoe jullie jezelf en anderen kunnen helpen door een speciale uitdaging. Zij zijn allemaal gepast binnen jullie cultuur want zij presenteren energie voor energie en zorgen ook voor een systeem van balans binnen jullie economie. (waarbij iedereen wint door iets te krijgen wat hij nodig heeft)

Maar kerninformatie is van iedereen op de planeet en is vrij. Gezegend is de mens die begrijpt dat deze informatie in hem zit en dat die daar altijd is geweest. Het enige wat zij nodig hebben is het openen van het boek van het leven en de kennis van de meesters en hun eigen intentie om te zeggen: “Lieve God, ik ben er klaar voor. Zeg mij wat ik moet weten.”

Dat is het moment waarop de engelen binnenstromen om jullie voeten te wassen.

Vraag 3: Aantal goddelijke families.

Lieve Kryon: Hoeveel goddelijke families zijn er?

Antwoord:

Een! De jouwe!

Vraag 4: Aardasverhoging.

Lieve Kryon, zal er een verhoging aan de uiteinden van de aardas komen? Ik hoopte dat wij allen de noodzaak voor zo’n drastische gebeurtenis hadden voorkomen. Nu ben ik er niet zo zeker van.

Antwoord:

Wees er zeker van dat er, zoals wij in 1989 al aangaven, geen aardasverhoging zal komen. Dat zou niet alleen maar een drastische gebeurtenis zijn, het zou ook het grootste deel van de mensheid uitroeien. Dit is geen gebeurtenis die jullie leven zou verrijken of jullie in een positie zou plaatsen om een vredige planeet te scheppen!er is ook geen lijn met het verleden die de planeet mogelijk laat verschuiven. In plaats daarvan staan jullie voor een uiteindelijk neutraal magnetisch punt en een potentieel mogelijke draai van noord-zuid polariteit. Hoewel dat dramatisch is voor het leven op de planeet is het geen uitroeiende gebeurtenis. Het is ook niet iets dat potentieel in jullie leven zal gebeuren maar jullie zitten er dichterbij dan jullie denken.

Biologie navigeert om te overleven en het is daarbij afhankelijk van magnetisme. Zoogdieren op het land en in de oceaan, vogels, amfibieën en zelfs insecten zijn allemaal afhankelijk van het aardmagnetisme voor hun richtingsgevoel. Zie deze verhogingen als langzaam en de generaties dieren op Aarde zullen zich aanpassen zoals zij dat steeds hebben gedaan.

Vraag 5:  Aardbeving Sumatra.

Lieve Kryon, was de onderzeese aardbeving bij Sumatra een resultaat van het testen van de golven die daaruit voortkomen?

Antwoord:

Nee. Het was het resultaat van de verandering op jullie planeet van menselijk bewustzijn. Wij hebben jullie hier in 1989 over verteld. Jullie weersveranderingen zijn door hetzelfde veroorzaakt. Beginnen jullie nu te begrijpen hoe krachtig jullie zijn in het veranderen van jullie realiteit?

Vraag 6:  Aarde-ellipsen.

Lieve Kryon, is er iets speciaals aanwezig op het tweede focale punt (naast de zon) dat ervoor zorgt dat de Aarde (en de andere planeten) in een ellips laat bewegen in plaats van een duidelijke, ronde cirkel rondom onze enige zon?

Antwoord:

Nee, maar dat was wel zo en het patroon is er nog. Jullie waren van origine een stelsel met twee zonnen. Stelsels met twee zonnen zijn rijp voor het ontwikkelen van leven, zoals jullie dat zien. In tegenstelling tot wat mensen zeggen die jullie bang willen maken: Deze zon komt nooit meer terug.

Vraag 7: Aarde-test.

Lieve Lee en Kryon, allereerst wil ik jullie bedanken voor al het inspirerende werk dat jullie in de laatste jaren hebben verricht. Het heeft mij diep geraakt en het heeft mijn leven veranderd. Ik ben begonnen met het lezen van boek 10 maar ik heb een vraag die mij de laatste paar dagen bezighoudt.

Jij spreekt over de Aarde als een planeet voor lessen, een test die miljarden wezens betreft en de energie van de rest van de kosmos. Als dat een echt onbevooroordeelde test is of wij op een natuurlijke wijze worden teruggetrokken door het licht (het werkt) dan lijkt het mij dat de boodschappen die wij ontvangen van jou en andere kanalen een vooroordeel brengen naar het “testgebied” die de waarde van de test ondermijnen. Begrijp mij niet verkeerd, ik ben een fervent lezer van jouw boeken en verzamel daar steeds nieuw begrip uit als ik hen lees vanwege mijn spirituele groei. Het is gewoon een kleine vraag die aan mij knaagt.

Antwoord:

Ik begrijp jouw vraag helemaal en je hebt het niet bij het verkeerde eind. Om je te helpen met je logische puzzel geef ik je dit: In een schoolklas heb je vrije keuze. Op de planken van de schoolklas liggen boeken met antwoorden. Jullie hebben vrije keuze om erin te kijken of niet. Als je ernaar kijkt heb je de keuze welk boek je neemt – de wetenschappelijke antwoorden, de religieuze antwoorden, de filosofische antwoorden en nog veel meer.

Met de test op Aarde is dat hetzelfde, behalve dat bij een omhooggaande energie de boeken toenemen. Jullie hebben nog steeds de keuze om hen te negeren of degene te kiezen die ouder zijn. Er zit dus integriteit in dit alles. Er wordt jullie geen test gegeven zonder dat de antwoorden beschikbaar zijn. De test is altijd gegaan over het ontdekken waar de boeken zijn.

Vraag 8:  Aarde-veranderingen. 

Lieve Kryon: Ik ben mij onlangs bewust geworden van jouw communicaties en heb vrede gekregen als resultaat daarvan. Ik werd mij bewust van de aardeveranderingen die er op de planeet gebeuren en veel angst en bezorgdheid veroorzaken. Ik woon in Biloxy, Mississippi met mijn US Air Force-man en een 3 jaar oude zoon. Ik ben niet meer zo bang en heb toestemming gegeven om op een hoger niveau te werken. Ik weet alleen niet hoe ik het zaakje in beweging moet zetten om mijn man uit de luchtmacht te krijgen zodat wij ver van het water kunnen gaan leven om de vloedgolven en getijdengolven te ontlopen. Misschien moet ik wel hier blijven en proberen de Aarde te ondersteunen in dit speciale gebied?

Mijn instinct zegt mij dat het tijd is om weg te gaan van het water maar dat komt deels door de angst om mijn familie kwijt te raken. Ik heb er de laatste tijd veel over gelezen en ik wil jou oprecht danken voor de vrede die ik in mijn ziel heb. Ik wil zo graag na 2012 hier op Aarde zijn met mijn man en mijn zoon en het leven nog lang samen te ervaren. Ik weet dat het een beetje tegengesteld is aan het gevoel van vrede door jouw communicaties en toch angstig te zijn voor de aardveranderingen waarvan ik weet dat zij moeten komen.

Antwoord: 

Geliefde: Laat mij jou iets geven om over na te denken: De lichtwerkers worden werkers genoemd omdat zij energie verankeren. Dat doen zij soms op plaatsen waar potentieel gevaar is. Mijn partner (Lee) woont niet alleen vlak bij het water maar ook bij actief aardbevingsgevaar. Het is een heerlijke plaats waar hij de energie verankert. Er zijn anderen om hem heen die precies hetzelfde doen! (Deepak Chopra, Loisa Hay en vele andere lichtwerkers die in Zuid Californië leven, precies op de aardbreuklijn).

Degenen waar ik het over heb zouden op de planeet kunnen leven waar zij maar willen maar hebben in plaats daarvan gekozen voor delen van het land die door de veranderingen op een dag zullen bewegen. Omdat zij hier zijn zal de Aarde MINDER bewegen dan hij gedaan zou hebben als zij er niet waren, maar zij hebben geen angst.

Vier wie je bent! Als de tijd juist is, ga dan weg door synchronische omstandigheden en nooit door angst. Jullie zijn op de juiste plaats, houden energie vast en zenden licht naar waar dat het meest nodig is. Wij bemoedigen alle lichtwerkers om zich heen te kijken en te vieren ……zelfs degenen die op plaatsen zijn die gevaarlijk lijken door het potentieel van aardeveranderingen.

Ten laatste, weet dit: De aardeveranderingen waar wij het twaalf jaar geleden over hadden nemen toe, Hebben jullie onlangs weersveranderingen gezien? Actieve vulkanen? Opwarming van de oceanen? Magnetische veranderingen van jullie rasters? Deze dingen zullen jullie milieu gaan veranderen maar geen van hen zijn ‘geregelde rampen.’ Het resultaat ervan zal inderdaad vele mensen verjagen maar er zullen vele waarschuwingen zijn en er zullen lichtwerkers op plaatsen zijn waar zij het hardst nodig zijn.

Eer het proces. Leef niet in angst voor wat Spirit doet. Vier je familie en weet dat jullie je op eigen plekje bevinden.

Vraag 9: Abortus.

Lieve Kryon, bedankt voor de vele communicaties die jij hebt gegeven. Zij waren op vele manieren verlichtend. Ik hoop dat dit geen lompe vraag is maar het is een onderwerp wat ik nog niet ben tegengekomen in de collectie vragen en antwoorden. Ik wil weten: Wat is de moraal over bet beëindigen van iemands nieuwe leven in het fysieke, door abortus? En wat is het karma voor de persoon die helpt om abortus te plegen? Ik denk dat het afhankelijk is van wanneer het leven begint. Het begin van het leven is zeer belangrijk voor degenen die tegen abortus zijn en zeggen dat het toegestaan is. 

Het jij onderscheidend antwoord om degenen te leiden die jouw woorden ontvangen?

Antwoord(van Lee Carol) 

Wij hebben al vaak geprobeerd om de mening van Kryon te vertellen omdat het echt een belangrijk onderwerp is in onze samenleving. Kryon zegt dit: “Menselijk leven begint feitelijk bij de intentie van de betrokken entiteiten tijdens de planningssessie om het te scheppen.” Dit is geen biologisch antwoord en het zal beide kanten niet bevredigen.

Dit plaatst het ver voor elke morele biologische beslissing. Kryon heeft gezegd dat er geen oordeel is over de keuze van de mens…..inclusief deze. Als het zich voordoet moet er ook niet met vreselijk karma voor betaald worden. Maar er IS energie geschapen die iedere betrokkene beïnvloedt. Soms komen en gaan die levens om lessen te scheppen voor de betrokkenen want die beëindigde levens komen meestal direct weer terug, vaak bij de volgende zwangerschap. ( en veranderen soms van geslacht) Als er geen zwangerschap is, is dat vaak in een zeer nabije familiegroep.

God zit wat deze dingen betreft niet in een vacuüm en vaak worden deze dingen opgezet en uitgevoerd met toestemming vooraf van alle partijen.

Dit is heel anders dan onze samenleving wenst te geloven. Zij willen een zwart/wit antwoord voor wanneer het leven begint en een aantal regels over wat je er wel en niet mee kan doen. In plaats daarvan geeft Kryons antwoord eer en waarde aan het feit dat jullie hier niet bij toeval zijn en dat de dingen die in jullie leven gebeuren niet willekeurig zijn, Niet te vergeten dat jullie vrije keuze de vrije keuze van God is. (omdat jullie een stukje van God zijn)

Dus laten wij de biologisch culturele beslissingen aan degenen die ze willen nemen, maar wij hebben de spirituele antwoorden vaak gehoord……dat deze dingen veel verder gaan dan het lijkt en allemaal onderdeel zijn van spirituele opzetjes, en dat zij geëerd worden.

Vraag 10: Ademhalen.

Lieve Kryon: Ik ben een beoefenaar van Middendorf Ademwerk, de ervaring van het ademhalen. Heb jij enige informatie hierover? Ik had ervaringen terwijl ik hiermee werkte en ik voelde een inter-dimensionale realiteit, en ik vraag mij hier dingen over af. Heb jij informatie voor mij over hoe ik die ademhaling verder kan ontwikkelen? Gaat het om verbinden met onze inter-dimensionale realiteit of moet ik het werk in een andere richting focussen?

Antwoord:

Geliefde, laat mij eerst iets zeggen over ademhalen in het algemeen want er zijn vele trainingsmethoden als toevoeging aan degene die jij hebt genoemd. Het antwoord is ja.

Ademhalen mag heel gewoon lijken in zijn functie maar het is echt een genezing- en meditatietechniek die diepgaand is als men zich daarop richt. Zoals je al weet, als je jezelf traint volgens een bepaalde methode is dat in combinatie met intentie en bewustzijn en dat zal je niet alleen door stressvolle situaties helpen maar je ook brengen naar een hogere plaats waar je gemakkelijker een verbinding kunt hebben met goddelijke deel van jezelf.

Ga dus door met je werk en verspreid het woord! Voor velen gaat ademhalen automatisch en is het heel normaal. Dat geldt nogmaals ook voor eten en drinken……en toch zijn eten en drinken processen waaromheen heel veel informatie en systemen zijn om te focussen, in balans te komen, voor welgevoelen, welzijn en zelfs toenemen van vibratie. Dat geldt ook voor ademhalen.

Vraag 11:  Advies Kryon.

Lieve Kryon: Welk advies zou jij mensen over de hele wereld willen geven in dit sleuteljaar?

Antwoord:

Lieve mensen, stop ermee om bang te zijn voor deze veranderingen en begin aan de oplossingen! Jullie hangen eraan om de dingen te laten zoals zij zijn en dat is als op de rem te trappen van een trein die een poging doet om te ontsnappen aan de vloedgolf. Laat de trein rijden. Laat de snelheid toenemen en gooi kolen op het vuur van verandering. Op een dag zullen jullie het allemaal vieren.

Vraag 12: Afnemende talenten.

Lieve Kryon, ik ben altijd in staat geweest om de emoties van mensen te voelen op een emotioneel niveau. Afgelopen jaar begon ik andere energieën en entiteiten te zien maar langzaamaan is alles weggegaan. Ik weet dat ik als mens enorm ben gegroeid – spiritueel, emotioneel en mentaal. Kun jij mij helpen uit te zoeken waarom deze geschenken zijn verdwenen?

Antwoord:

Ja! Jij ervaart wat vele lichtwerkers al weten. Jouw ‘geschenken’ waren afgestemd op een ouder radiostation (metafoor!) Toen dit station werd vernieuwd veranderde het zijn zendfrequentie naar een nieuwe en hogere frequentie. Degenen die doorgaan met afstemmen op het oude station zullen daar zeer weinig vinden. Degenen die zoeken naar het nieuwe station en de nieuwe frequentie zullen vernieuwde en toegenomen kracht vinden!

Begin dus met de zoektocht naar het nieuwe station. Hoe? Begin met het proberen van nieuwe wegen. Verander je meditatietechnieken. Gooi procedures weg. Ga Spirit vragen om begeleiding om de nieuwe energie te vinden. Jullie zijn hier niet in het donker. Als jullie met dit proces beginnen zal er altijd antwoord komen. Er is altijd antwoord voor degenen die vragen: “Lieve God, vertel mij wat ik zou moeten weten.

Kijk naar antwoorden die je niet zou verwachten. Gooi de vooroordelen weg over wat je zou verwachten van Gods antwoord of wat jij denkt te moeten zien als antwoord in jullie realiteit. Laat de energie naar je toe stromen op manieren waarvan jij nooit dacht dat die zouden gebeuren.

Vraag 13: Afrika. 1.

Lieve Kryon, waar ik ook kijk op het internet of in boeken, magazines of TV wordt Afrika gezien als het donkerste continent – bijna niet te redden. Ik woon in Afrika (Kaapstad, Zuid Afrika om precies te zijn) en van waar ik ernaar kijk zie ik Afrika als de toekomst van de wereld! Wij hebben in Afrika ideeën die veel verder gaan dan in de rest van de wereld – wij zijn een voorbeeld voor de rest van de wereld – een voorbeeld voor degenen die met racisme te maken hebben, met consensus, discussie en overtuiging. 

Natuurlijk hebben wij hoge misdaadcijfers en natuurlijk hebben wij AIDS, maar waarom zou dat moeten betekenen dat wij het niet kunnen omdraaien? Waarom houd jij het bij de “veilige ‘ gebieden? Verhelder dit alsjeblieft voor mij…..en vergeef mij alsjeblieft mijn agressie die door zou kunnen klinken – het is niet de bedoeling, het is gewoon een gepassioneerde vraag.

Antwoord:

Neem ons het antwoord vol vrede niet kwalijk. Je hebt gelijk. Afrika zal uiteindelijk de weg wijzen naar een nieuwe tijdgeest voor de planeet. Er is iets opmerkelijks aan de gang en de volgende generaties zullen dat zien. Het heeft te maken met grote samenwerking op de planeet om uit te vinden dat ‘gezondheid winst oplevert.’ Wij hebben het hier eerder over gehad. Er gaat iets gebeuren dat voordelig is voor juist het bewustzijn dat jij beschreef en dat over Zuid Afrika gaat.

En met de tweede vraag bedoelde jij een eventuele komst van mijn partner naar Zuid Afrika? Het is hem niet gezegd. Er zijn Zuid Afrikanen die deze boodschap zullen ondersteunen. velen doen dat al. Op bepaalde delen van de Aarde is het veel beter om de spirituele waarheid te horen van degenen die de cultuur kennen en die daar al hun levens hebben doorgebracht, dan van een Amerikaan die hier gewoon heeft gereisd. Ik ben Kryon, en ik ben ook in Zuid Afrika.

Vraag 14:  Afrika. 2.

Lieve Kryon, als het universum zich omvormt in deze periode van ascensie/transitie, waarom lijkt heter dan op dat er zo weinig spirituele aandacht wordt gegeven aan het Afrikaans continent? Terwijl er daar toch zeker een religieus ontwaken is door de omstandigheden die zielen kiezen (bijvoorbeeld. Armoede, HIV/AIDS, etc.) dit wordt volgens mij zeer langzaam omgezet in spiritualiteit. Wat is jouw informatie over de staat van het spiritueel ontwaken op het Afrikaanse continent?

Antwoord:

Geliefde, deze vraag is misschien de beste die je in jullie tijd kunnen stellen. Het lijkt er inderdaad op dat de Afrikaanse situatie in tegenstelling staat tot een ontwakende Aarde. Voor alle uitleg moet je teruggaan naar de informatie die wij 12 jaar geleden gaven Kryon boek 1, 1989) Wij vertelden jullie toen dat er een potentieel was dat liet zien dat om de planeet vooruit te laten gaan met de snelheid waarop hij lijkt te gaan, er tot een procent van de bevolking zou moeten vertrekken. Dit was voor de meesten van jullie verrassende informatie en sommigen vroegen zich af waar dat zou gaan beginnen. Een ramp, misschien? Een komeetinslag? Zoals jullie weten verliezen mensen op het Afrikaanse continent bij tientallen miljoenen het leven. Daaraan toegevoegd is het leven troosteloos voor de komende tien jaar……misschien zelfs voor de komende generatie. Jullie ziekte die jullie AIDS noemen vervult schijnbaar deze profetie.

Wat dit voor jullie kan betekenen is dat de voorspellingdie jullie is gegeven over transitie nu uitwerkt. En dat alles wat jullie kunnen doen is achterover zitten en kijken naar het afschuwelijke. Wat wij onlangs hebben gechanneld echter, is dat niets verder van jullie realiteit ligt, of van jullie potentieel uit 2001. In plaats daarvan hebben wij verteld dat sinds de potentiëlen van 1989 jullie de energie voor het jaar 2001 meer hebben overtroffen dan werd verwacht. Dit betekent dat de profetie helmaal niet hoeft uit te komen. Wat jullie echter zien is de opwaardering voor oude potentiëlen die in ontwikkeling zijn, zonder de kennis die niet nodig is.

Dood is op wat voor manier ook weerzinwekkend voor jullie. Wij verwachten niet dat jullie begrijpen hoe zoiets de Aarde of Spirit kon helpen, maar op een grotere schaal is dat wel zo. Een hele generatie van de mensheid kwam hier met deze verwachting en kennis en zij hadden overeenkomsten om vroeg te vertrekken. Het is deze Afrikaanse familie waar jullie nu je aandacht op kunnen richten want zij hebben de mogelijkheid om dit hele contract te vernietigen en in gezondheid verder te gaan.

Het Afrikaanse continent is niet in een staat van spiritueel ontwaken. Zij proberen te overleven, ploegen door een verouderd spiritueel potentieel. Wat kunnen jullie doen? Visualiseer de verandering in dit scenario! Jullie veranderden het tijdraam van de Aarde zelf en dus ligt de verandering in Afrika ook in jullie mogelijkheden! Visualiseer dat zij blij zijn, met intacte families, goed gevoed en gezond en met het potentieel voor leven en vreugde. De energie die jullie in deze visualisaties kunnen ontwikkelen kan het scenario dat daar is neutraliseren……helemaal!

Jullie kunnen de breinen van de leiders veranderen de mogelijkheid voor wetenschap versnellen om degenen te bereiken die dat nodig hebben en zelfs de realiteit van de ziekte zelf veranderen. Wij vertellen jullie al die dingen, lichtwerkers, omdat dit het werk is waar jullie om hebben gevraagd. Jullie visualisaties scheppen een licht dat schijnt op de donkere plaatsen van het bewustzijn of van de wetenschap en van de hoop zelf. Jullie begrijpen nog steeds het potentieel niet van jullie energie! Is dat twee minuten per dag waard? Misschien drie? Elke dag, denk daar eens over na.

Gezegend is de ontwaakte lichtwerker die vrij van zorgen is over dood en die niet constant hongerig is. Dit is de mens die de mogelijkheid heeft om zijn energie te gebruiken om anderen te helpen die klaar zijn om hun eigen spiritueel ontwaken te laten bloeien maar die nog worden opgeslokt door een oud contract over dood en ziekten. De weinigen kunnen de velen helpen en de velen kunnen doorgaan met de Aarde op andere manieren te helpen. Dat doet familie voor familie. Geloof het maar!

Vraag 15:  Agartha, Shamballah, Hitler.

Lieve Kryon, Ik wil graag iets weten over Hitler, de waarheid over de Holocaust, Agartha en Shamballah. Is hier enige connectie met Atlantis en Lemurie?

Antwoord: 

Geliefde, Hitler bestond om de profetie over de Joden te vervullen en het te duwen naar een positie waarin zij hun eigen land konden hebben. De Holocaust was in elk onderdeel zo gruwelijk als de geschiedenis dat vertelt en het is een voorbeeld van het kwaad dat binnen elk mens op de planeet is. Wij hebben jullie al verteld dat ‘de duivel en de engelen in de hemel allemaal in jullie wonen’. Dit is heel duidelijk te zien in de Holocaust.

Agartha (Holle Aarde): Dit is een inter-dimensionaal attribuut van de planeet en het is NIET in 4D.Jullie zullen geen mensen in de Aarde vinden. Maar er is een groot aantal levensvormen en zij zijn inter-dimensionaal. Dit geldt zelfs ook voor de Lemuriers van Mount Shasta en voor vele anderen. Er is bij de mensen altijd een tendens om alles wat jullie intuïtief voelen in 4D te zien. Veel van wat hier te zien is, is echt, maar wel in een multi-dimensionale staat.

Shamballah: Jullie perspectief kan anders zijn maar laten wij zeggen dat dit de naam is van de kern- genezingsenergie van het universum. Velen ontdekken die en geven het vele namen. Het is allemaal gepast want de naam doet er niet toe. Wat belangrijk is, is dat jullie het nu gebruiken.!

Vraag 16: Alkalinewater.

Lieve Lee, Er is 50 jaar geleden door de japanners een ontdekking gedaan. Het heet Alkalinewater.

Er wordt van gezegd dat het de Fontein van de jeugd zou zijn. Zuren en alkaline spelen een belangrijke rol in ons leven. Het lichaam produceert veel zuurafval na vertering van het voedsel en deze overblijfselen moeten verwijderd worden uit het lichaam. Zo niet, dan gaat het lichaam het ergens opslaan als vet, cholesterol etc. Er is een product op de markt dat Alkalife heet, een concentratie van alkalinewater die vele mensen helpt om de natuurlijke alkalineconditie van het lichaam te herstellen en daardoor vele gezondheidsproblemen oplost. Mijn vraag is deze: Is het prettig voor het lichaam om dit water van Alkalife in te nemen, een concentratie die gemaakt is van potassium en sodium in een speciale formule? Er wordt aanbevolen om 2 druppels in een glas water te doen en dat 5 tot 6 keer per dag. Heel erg bedankt voor jouw begeleiding en voor het antwoord op deze vraag.

Antwoord:

Omdat dit niet een vraag voor Kryon is, zal ik hem beantwoorden. Ik heb van dit water gehoord en zou er graag mee willen experimenteren. Er wordt aangenomen dat de balans in het lichaam van zuur en alkaline goed wordt begrepen maar ik het altijd gedacht dat het de sleutel was naar veel meer. Dit water zou meer onder de aandacht moeten komen. Het zou dan passen in de profetie die Kryon al vaak naar voren heeft gebracht over prachtige genezingen in de toekomst door kuren met water.

Vraag 17:  Allergieën. 1.

Lieve Kryon: Ik heb gemerkt dat vele kinderen zware allergieën hebben voor voedsel ( mijn dochter ook). Wij hebben dit onderzocht en het schijnt dat de meeste allergieën komen door zaden, granen, groenten, eieren en zuivel. Ik heb gemerkt dat die voedingstoffen allen het potentieel voor leven in zich hebben, of in het geval van zuivel, essentieel zijn om de eerste levensstappen van het jong van dieren te ondersteunen. Mijn gevoel zegt mij dat wij de levenskracht die in dat voedsel zit niet vrijlaten (spruiten etc. bijvoorbeeld) en worden zij schadelijk voor ons. Ik zou graag jouw indrukken hieromtrent hebben.

Antwoord:

Duizenden jaren lang heeft dit voedsel voor de mensheid gewerkt. In de gevallen waar jij over spreekt blijft de hoofdschuldige de manier waarop dit voedsel wordt verzameld en verwerkt. Jullie zien die allergieën niet in derdewereldlanden en ook niet bij de kinderen die wonen op boerderijen omdat zij het voedsel direct eten. Er zal uiteindelijk een dag moeten komen waarop jullie een aantal gemaksattributen laten vallen en teruggaan naar de manier waarop voedsel was bedoeld om te vergaren en te eten.

En ja…..er zijn effecten door hoe de zuiveldieren worden behandeld. Ga terug naar de basis en een paar van die basiszaken zal helpen en zal sommige procedures uitschakelen waarvan werd verwacht dat zij gezonder voedsel schiepen. Deze procedures hebben hen er ook toe gebracht om te kijken naar buitenlands voedsel voor het menselijk lichaam.

Vraag 18: Allergieën. 2.

Lieve Kryon, help mij alsjeblieft de toename van allergieën te begrijpen. Wat kunnen wij doen om dit fenomeen te genezen?

Antwoord:

Verlaag de stappen in jullie voedselketen die jullie chemie aan vers voedsel toevoegt.

Vraag 19: Altijd in staat van liefde.

Lieve Kryon, ben jij altijd in een staat van liefde? Ik bedoel heb jij altijd een overzicht, een compassievolle diepe liefde voor alles wat is, voor ons, voor jezelf? Altijd?

Antwoord: 

Ja! En de kosmische grap is dat jullie dat ook doen.! Het zit verborgen in jullie dualiteit en het is de basisnatuur van jullie allen. Dit kan voor jullie moeilijk te geloven zijn als jullie naar de vele variaties om je heen kijken helemaal bij degenen die alleen maar hardheid lijken te bezitten en die geen enkele compassie lijken te hebben. De realiteit is dat zij dit hebben geschapen. Ieder mens heeft vrije keuze.

Vraag 20:  Alzheimer – Lang leven.

Lieve Kryon, Hoe bevrijden wij een Alzheimerpatiënt uit zijn lijden? Welke rol speelt de dood in deze nieuwe energie? 

Antwoord:

Houd van hem. Het menselijk brein kan verward en mentaal ziek zijn maar het zal liefde altijd beantwoorden. Dat is de universele wet. Als hij niet alleen is, zal hij zich prettig voelen. Zelfs zonder geheugen over het verleden, spreekt het weten van jullie om hem heen, in liefde hun hand vasthoudend, boekdelen. Hij weet misschien niet eens wie zijn hand vasthoudt maar hij zal weten dat hij niet alleen is en zal hij zich op een bepaald niveau gerust voelen.

Nu de volgende vraag

Lieve Kryon, Ik vraag mij al een tijdje iets af. Beslissen wij wanneer en hoe wij overlijden voordat wij naar de wereld komen? Is het dat waarom sommige mensen een gezond en lang leven hebben terwijl anderen aan ziekten doodgaan of aan een vroegtijdig ongeluk? Heeft dat iets met onze vorige levens te maken?

Antwoord: De menselijke dood wordt aan deze kant van de sluier niet gezien als anders dan een overgang van energie en een verfrissing van uitdrukking. Het is moeilijk te begrijpen omdat dood voor jullie pijn, lijden en rouw betekent. Kunnen jullie een begin maken met het begrijpen dat dit allemaal is opgezet? Wij zien het als onderdeel van het ‘spel van het leven.’ In elk spel komt zelfs de man met een mes in zijn borst weer overeind als het doek valt en heeft dan een feestje met de andere acteurs. De anderen weten allemaal dat het avontuur in de rol niet echt is. Maar in het spel van de Aarde zegt jullie realiteit dat het leven alles is dat er is. Daar is het op ingericht. Het moet op die manier gaan om de uitdaging van de test……eerlijk te maken.

Ja, jullie hebben allemaal een begincontract waarin jullie opgang (dood) is gepland. Soms is het om een ander de gelegenheid te geven door de diepgaande energie die wordt geschapen door de dood van een kind of door zelfmoord. Het kan dus onderdeel zijn van een overeenkomst met grote energie daaromheen of een simpel potentieel van vertrekken als het tijd is. Elk geval is anders en ja, wordt vaak ook doordrenkt met een balans uit een ervaring in een ander leven. Het is ook helemaal tijdelijk en wacht erop om herschreven te worden!

Dit alles verandert grotelijks. Deze energie brengt een verandering in het systeem van leven en dood op Aarde met zich mee. Indigokinderen komen naar de planeet zonder karmische attributen uit vorige levens. Zij zijn ‘schoon’ van dit karma en hebben ook een andere opzet. Zij hebben nog steeds een potentiële levenslijnen en dragen de informatie en wijsheid uit vorige levens met zich mee maar zij zijn zich er ook van bewust dat zij een verandering in hun begincontact kunnen aanbrengen. Dit is het grootste verschil tussen de mens van de oude en van de nieuwe energie.

De mens van de oude energie voelt op de een of andere manier dat het contract absoluut is, dat niets het kan veranderen. Hij probeert het in het begin opgezette contract tot het einde toe te volgen. Dit is informatie die door de meesten van jullie ‘ontleerd’ moet worden. Het kind? Het weet beter. Het kan alles doen! Hebben jullie zijn gedrag opgemerkt? Het komt en is klaar om te scheppen en te manifesteren. Het is gefrustreerd dat jullie de potentiëlen niet zien of dat jullie je rondwentelen in een of ander systeem, of dat jullie een ander beginplan volgen. Hebben jullie dat gemerkt? Dit is allemaal onderdeel van het nieuwe scenario voor het menselijk leven.

Het scenario voor het menselijk leven.

Waar het plan voor een oud-geschapen leven en dood als cyclus in een machine voor karmische levenslessen energie schept om de Aarde te helpen, is dat nu uitgewist. Het nieuwe systeem bemoedigt het veranderen van het contract, inclusief het moment van overlijden, leeftijd en zelfs levensles. Het is een sprankelende verandering die een nieuwe betekenis geeft aan de dood in de nieuwe energie. Dan is er nog het volgende: Wij vertelden jullie in 1989 dat een groot aantal mensen snel uit deze tijden moest verdwijnen om plaats te maken voor de nieuwe energie. Jullie zien dat nu gebeuren. Door oorlog en ziekten worden die aantallen snel gehaald. Wat betekent dit? Het betekent dat er velen waren met de overeenkomst om nu over te gaan als de Aarde een vibratieophoging had bereikt. Dat gebeurde en het proces begon.

Wat is de reden hiervoor? Ook al zouden jullie kunnen denken dat het te vol met zorgen is om aan te denken, geven wij jullie de waarheid: De nieuwe indigokleur van de mens zal het veel beter doen op de planeet dan die van een zeer oude energie. Daarom verlaten velen de Aarde vroeg om daarna onmiddellijk weer terug te komen als mensen met een indigokleur. Dit zal zorgen voor vrede op Aarde en sneller dan al het andere.

Vraag 21:  Alzheimer. 1.

Lieve Kryon, ik heb de vraag en het antwoord gelezen over mensen met ziekten van de geest – bijvoorbeeld Alzheimer en dementie. Maar ik heb meer vragen. Jij zegt dat mensen voor dit pad hebben gekozen en dat dit lessen voor ons zijn. Omdat ik met deze mensen werk vraag ik mij af of er een plaats is waar de condities worden onthuld en als dat zo is: wat zijn de methoden? De mensen in het tehuis zitten zo onder de medicijnen en er heerst een geest onder de autoriteiten dat geen enkele andere therapie werkt – hoewel zij met gekleurd licht werken. (jammer genoeg kon de therapeute mij niet vertellen wat de kleurentherapie is) 

Wat is vanuit spiritueel standpunt gezien de beste manier om met deze mensen te werken – met hen praten alsof zij normaal zijn of meegaan in hun voorstellingsvermogen? Er is hen verteld dat zij rustig moeten zijn, zeker tegen de avond. Toch heb ik gemerkt dat hoe meer ik mij als een kind gedraag (dansen en zingen en praten als een kind) hoe meer zij praat. Ik zou er steeds mee door kunnen gaan – kun jij mij alsjeblieft verder op weg helpen?

Antwoord: 

Ik zal het tweede deel eerst behandelen. Houd van de mensen die zich in die conditie bevinden. Zoek uit wat hen aan het lachen maakt……en maak hen dan aan het lachen.

Het beste wat je kunt doen voor zo’n conditie is op de een of andere manier vreugde te scheppen. Zelfs in hun verwarring kunnen zij lachen om situaties en creatief zijn. Zij zullen jullie beter onthouden als degenen die deze emotie scheppen. Ieder van hen is heel verschillend, probeer hun ‘vreugdeknop’ te vinden en druk er zo vaak als je kunt op.

Juist nu staan jullie op het punt om enkele belangrijke ontdekkingen te doen die deze condities naar een hoger niveau brengen. Maar net als bij degenen waarbij de zenuwen weer aangroeien en zich weer verbinden en dan weer moeten leren hoe zij moeten lopen, ondanks veel pijn, zal dit attribuut er ook zijn met de regeneratie van het brein. Zelfs als er nieuwe cellen worden geschapen zullen zij niet noodzakelijkerwijs de oude herinneringen hebben maar zij kunnen worden getraind om gezond te zijn en klaar te zijn voor nieuwe herinneringen.

Dus op een dag zullen zij de mogelijkheid hebben om het proces van degeneratie van de genomen cellen tot stoppen te brengen en in plaats daarvan nieuwe paden rondom hen heen te scheppen. Sommigen zullen weer in contact komen met bepaalde herinneringen (bijvoorbeeld herkenning) maar zullen weer moeten leren wat de associatie of de herinnering feitelijk betekent.

De geschiedenis en gebeurtenissen zullen opnieuw bestudeerd en geleerd moeten worden……zelfs dingen zoals lezen. De pijn zal zijn dat het individu zijn mentale gezondheid zal terugkrijgen en zich exact zal realiseren wat er is gebeurd.

Jullie stamcellenonderzoek is heel belangrijk en jullie reiken naar een punt waarop jullie in staat zullen zijn om geboortecellen te gebruiken die niet embryonaal zijn maar even potent voor onderzoek……even losgezien van alle morele zaken hieromheen. Kijk hiernaar in de komende jaren.

Vraag 22:  Alzheimer. 2.

Lieve Kryon, Ik heb zojuist over de vraag gelezen wat er gebeurt als onze aardse lichamen doodgaan en ik wil daar nog iets aan toevoegen: Wat gebeurt er tijdens sommige ziekten als Alzheimer, wat gebeurt er met ons spirituele lichaam tijdens het verlies van geheugen of als ons aardse lichaam werkt als een plant? 

Antwoord:

Juist dit jaar hebben wij het feit genoemd dat jullie feitelijk ‘meervoudige entiteiten’ zijn. Jullie allemaal! Als wat jullie het normale bewustzijn noemen het lichaam verlaat door ziekte of verwonding wordt die ‘goddelijke vonk’ overgebracht naar wat jullie het Hoger Zelf noemen. Geen enkele energie gaat ooit verloren. In plaats daarvan gaat het ergens anders heen. Het leven is er voor jullie lessen. Zij hebben dit pad gekozen (geloof het of niet) en zijn hier nu en houden ruimte vrij voor anderen in een minder bewuste staat. Maar voor hen? Zij zijn al hier……en vieren en houden van jullie voor wat jullie voor hen doen!

Vraag 23:  Alzheimer. 3

Lieve Kryon, ik ben verpleegster en ik werk met oude mensen die dement zijn. Een van mijn taken is om uit te zoeken welke medicijnen hen zullen helpen om zich prettiger te voelen in hun lichaam en hen veilig en kalm te houden voor de mensen die voor hen zorgen.

Deze medicijnen zijn giftig en hebben bijverschijnselen. Ik heb de intentie om alleen medicijnen voor te schrijven die voor hun hoogste goed zijn maar op de een of andere manier lijkt het niet genoeg te zijn.

De staf die hen verzorgt wordt vaak gewond en de persoon met de ziekte lijkt ook te lijden. Help mij alsjeblieft begrijpen hoe ik hen op een betere manier kan helpen.

Antwoord:

Jouw intentie strekt jou tot eer maar je kunt dit niet voor een ander doen. Met andere woorden: Jouw intentie om hen niet te schaden is niet genoeg. Het moet hun intentie zijn maar jammer genoeg zijn zij niet in staat om dit probleem uit te werken door hun mentale omstandigheden. Het lijkt oneerlijk maar het grotere plaatje is dat hun ziel, om spirituele redenen, een levensuitdaging uitwerkt die gepast is op niveaus die jullie begrip te boeven gaan.

Er zijn substanties die hen kunnen helpen en die geen bijverschijnselen hebben. Er zijn ook energiesystemen die kunnen helpen die jullie hen niet kunnen geven in jullie instituten. Dat is een andere frustratie voor jou maar jij bent daar om de energie van dit alles vast te houden en om een licht te brengen in een anders ongemakkelijke situatie. Geloof mij, jij bent waardevol waar jij bent en degenen die niet lijken te begrijpen kunnen wel jouw zorg en in balans brengende energie voelen. Dit helpt hen.

Op een dag zullen jullie in staat zijn om hen krachtige kruiden te geven die de Ouden hiervoor gebruikten en die ook helpen om hen in balans te brengen. De substanties werden gebruikt bij de Amerikaanse Indianen en zij kunnen zeer goed gebruikt worden in jullie cultuur.

Vraag 24: Amerikaanse Indianen.

Ik ben een inheemse vrouw die graag jouw gedachten wil kennen over inheemse traditionele genezingsmethoden die toegepast worden door een genezer in mooie huizen. Wat moeten wij doen voor de doorsnee bevolking om duidelijk te maken dat wij de mensen echt willen helpen?

Antwoord: 

Wij hebben al vaak gezegd dat jullie Ouden ‘aarde wijsheid’ hadden. Dat betekende dat zij op manieren met de planeet waren verbonden die diepgaand waren maar die in de moderne tijd verloren zijn gegaan. Daarom applaudisseren wij voor de energie van degenen die dit willen delen en herontdekken.

Zoals bij vele dingen hangt de snelheid waarmee deze informatie door de algemene bevolking zal worden geaccepteerd af van hoe geïsoleerd de Grootvaders en ouders hun oude gemeenschappen willen houden. Er is nog steeds angst en rancune over de veroverende culturen……dat zij ook de laatste protocollen en ceremonies zullen vernietigen en begraven als zij de kans krijgen. Daarom zijn nieuwelingen, niet van de stam, niet altijd welkom in de kring. Er moet een tijd komen waarop de inheemsen zonder angst hun kennis zullen openstellen en zullen begrijpen dat er velen op de planeet zijn die klaar zijn om het te accepteren en te behandelen met integriteit.

Laat de wijsheid van de ouderen hoop geven aan de jongeren uit de pure lijn……dat er ook wijze jongeren zijn die opkomen in de nieuwe cultuur die de oude manieren met eer zullen ontvangen en omhelzen. Ja, zij veranderen het misschien een beetje voor de nieuwe tijd maar zij zullen de kernkennis bewaren en eer bewijzen aan degenen die genoeg van de mensheid hielden om uiteindelijk te delen wat hun voorouders wisten.

Vraag 25: Andere technieken.

Lieve Kryon, op de Kryon-website zijn er linken naar andere lichtwerkers en er is ook een link naar Gary Smith met de Heilige Merkabah Technieken. Dit is verbonden met de Melchisedek-energie, etc.

Zijn Gary Smith, Melchisedek en de Heilige Merkabah Technieken echt of verlakkerij? Ik heb Ik heb hun materiaal gelezen en ben geïnteresseerd om deze technieken te leren om verder te gaan in spirituele groei….als er inderdaad gebeurt wat zij zeggen door de technieken die zij beschrijven. Dank je wel en met veel liefde.

Sandra.

Antwoord: 

Sandra, er zit diepgaande, enorme kracht in het bestuderen van alle geheiligde geometrie. Binnen de studie van Heilig Merkabah zul jij die geometrie vinden. Het heeft de kracht om jouw cellulaire structuur te verhogen en zelfs om een begin te maken om je DNA te laten ontwaken.

Nu de hamvraag, het antwoord is altijd hetzelfde geweest. Jullie staan nu in je volle kracht om zelf te beslissen wie er kerninformatie verstrekt en wie niet. Raak de verschillende energieën die worden gepresenteerd aan. Voelt het liefhebbend aan? Voelt het bekrachtigend of juist niet? Gebruik je eigen interne spirituele intuïtie. Heb de intentie om te ‘zien’ wie wat heeft en doe dan de studie. Er is absoluut geen entiteit op de planeet, geen goeroe of spirituele leider die jou dit soort bevestiging kan geven…..van wie echt betrouwbaar is en wie niet. Er is nooit een betere tijd geweest om jouw kracht uit te proberen dan nu.