Kryon: Vragen en Antwoorden 176 t/m 200

Kryon: Vragen en Antwoorden
176 t/m 200

Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Alfabetische lijst van vragen en antwoorden.

       ====================================

176. Het verleden veranderen.
177. Het zilveren fluidekoord.
178. Hoger Zelf.
179. Holle Aarde. 1.
180. Holle Aarde. 2.
181. Homo Floriensis.
182. Homosexualiteit.
183. Hoofd-problemen.
184. Hoofdrichting tijdens slaap.
185. Horrorfilms.
186. Huilen bij boodschappen Kryon.
187. Huilen in baarmoeder.
188. Humor.
189. Hypnotherapie.
190. Hypothyreoidie. (“langzame”schildklier)
191. I AM-beweging.
192. Illuminati.
193. In de steek gelaten dieren.
194. Indigokinderen. 1.
195. Indigokinderen. 2.
196. Intentie. 1.
197. Intentie. 2.
198. Intentie. 3.
199. Interdimensionale attributen.
200. Internationale taal.

=================

Vraag 176: Het verleden veranderen.
Lieve Kryon: Mijn vraag heeft te maken over het met liefde veranderen van het verleden. Onlangs raakte ik de weg kwijt tijdens het zoeken van een bepaald restaurant voor mijn zoon en eindigde na zo’n 35 kilometer rijden in een hoofdstraat van mijn woonplaats. Terwijl ik reed herinnerde ik mij vele gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in mijn leven terwijl ik in deze buurt opgroeide. Niet alle herinneringen waren plezierig – de meeste hadden te maken met ‘tekorten’ in de jeugd, pijnlijke seksuele uitdrukkingen of gevoelens van alleen zijn. Terwijl die herinneringen aan de oppervlakte kwamen herinnerde ik mij dat het Nu werkelijk alles is dat bestaat en dat ik waarschijnlijk sterke berichten van liefde en ondersteuning zou kunnen sturen naar de jongere Brian die deze gebeurtenissen momenteel ervaart. Ik vertelde mijn kleine Brian dat hij niet alleen was en dat ik bij hem ben in liefde en dat alles goed zal komen.

Is dit waar? Kunnen wij liefde sturen naar het ‘verleden’ of naar de ‘toekomst?”Of zelfs naar onszelf? Kan ik helpen om het verleden te genezen door deze liefde vanuit het Nu te sturen? Als wij deze liefdesenergie kunnen sturen, heeft het dan ook potentieel?

Antwoord:

Mijn antwoord zal heel kort zijn. Ja. Jouw beschrijving is precies wat wij vertellen. Dit is precies hoe het verleden wordt herschreven. Jij wordt gezegend voor deze prachtige uitleg.

Vraag 177: Het zilveren fluidekoord.
Lieve Kryon: Ik las zo‘n dertig jaar geleden in een boek dat als het lichaam sterft het zilveren koord wordt verbroken. Dat als het lichaam wordt gecremeerd voordat het zilveren koord is verbroken het spirituele lichaam pijn lijdt. Wat is de waarheid in de huidige energie? Hebben wij nog steeds enkele dagen nodig om het zilveren koord te verbreken?

Antwoord:

Geliefde, het ‘zilveren koord’ is een metafoor voor de inter-dimensionale verbinding van de mens en het Hoger Zelf. In de nieuwe energie is het nu DEEL van de mens en is de verbinding niet langer zoals die was.

Denk er op deze manier aan: In de oudere energie, om kracht tot je te nemen, hadden jullie een koord van buitenaf nodig om je te verbinden met het energiereservoir van God. Nu, in deze nieuwe energie, ZIJN jullie die krachtbron. Daardoor is deze hele metafoor over het zilveren koord gepromoveerd tot iets dat veel groter is en vol van beloften is.

En, tussen haakjes, er was nooit een ‘verbreking’ proces. Als jullie overgaan hebben jullie een herenigingsproces. Het lichaam is gewoon een karkas……niets meer. Jullie essentie is weer verbonden met het kosmische raster van God en is weer HEEL

Geloof mij, jullie zullen het menselijk lichaam niet missen en er zelfs nooit meer aan denken. Het gaat voorbij zoals bij jullie het geboortevlies – jullie thuis voor negen maanden – en wat verdwijnt uit je bewustzijn nadat jullie zijn geboren. Het is niet belangrijker dan dat.

Vraag 178: Hoger Zelf.
Lieve Kryon: Mijn vraag is: Als wij ons Hoger Zelf kennen, wat volgt er dan?

Antwoord:

Dan zijn jullie compleet, lieverd…..net als waneer je alles weet wat er te weten is. Bereid je maar voor. Het kan een tijdje duren. (glimlach)

Vraag 179: Holle Aarde. 1.
Lieve Kryon: Ik heb een beetje gelezen over de ‘Holle Aardetheorie’ en het is gebaseerd op wat Admiraal Byrd vele jaren geleden vond op een van zijn ontdekkingstochten.

In een recent boek werd Mont Shasta en zijn omgeving genoemd als bestaan en opening voor een beschaving die deze omgeving thuis noemt. Ik heb het nagekeken op internet en er is een persoon die vertelt over het bestaan van deze mensen van wie gedacht wordt dat zij overlevenden zijn van Lemurie en over hun relatie ten opzichte van ons. Een van de dingen die naar buiten werden gebracht is dat zij wachten op 12: 12, dezelfde tijd waaraan Kryon refereerde. Heeft Kryon enige informatie over deze mogelijkheid?

Antwoord:

Deze informatie is compleet beantwoord in de nieuwste channelingen. Ik heb mijn partner instructie gegeven om de tweede channeling vanaf Mount Shasta in juni 2004 vrij te geven (op het web) binnen twee maanden na deze vraag-en antwoord serie.

In die channeling beschrijven wij deze Lemuriers en hoe hun samenleving eruit ziet en wat er gebeurde dat hen in staat stelde om dimensionaal naar jullie toekomst te gaan.

Er is geen holle Aarde die menselijke wezens bevat zoals jullie die kennen. Er zijn echter inter-dimensionale wezens die hebben gewacht om naar de oppervlakte van de planeet te komen als de planeet ooit op de plaats zou komen waardoor zij zouden kunnen komen. Dat zijn de Lemuriers. Die tijd is nu en zij zijn er feitelijk ook. Zij wachten niet tot 2012 dat het ‘boekeinde’ is van de Venustransitie. (zie de eerste Mt. Shasta-channeling op de website van juni 2004)

Er moet hierover nog veel begrepen worden en een deel hiervan zal esoterisch zijn en verder gaan dat de reikwijdte van wat normaliter wordt gezien als de ‘praktijk van boodschappen’ van Kryon. Het is echter niet anders dan jullie geloof in gidsen en engelen en valt voor een groot deel in dezelfde categorie…..degenen die hebben gewacht om jullie te kunnen helpen.

Vraag 180: Holle Aarde. 2.
Lieve Kryon: Is de Aarde hol en zijn er wezens die daar leven? Jean.


Antwoord: 

Zoals jullie erover denken is de planeet niet hol. Jullie realiteit laat dit heel duidelijk zien door al tientallen jaren in kaart gebrachte geologie. Jullie ruimtevoertuigen hebben er informatie aan toegevoegd en die is allemaal geldig.

Het verwarrende is dat als jullie verder gaan dan 4D, alles in het fysieke verandert, inclusief wat jullie je realiteit noemen. Op een inter-dimensionale manier bevat de Aarde een ‘enkelvoudige’ levenskracht’, entiteiten die jullie en de planeet helpen en zelfs op plaatsen waar JULLIE komen en gaan op je weg door de sluier! Dus…..Is de Aarde hol? Je zou kunnen zeggen dat dit zo is als je het op een inter-dimensionale manier bekijkt. Denk hieraan: Waar denken jullie dat ik ‘ben?’ Ik ben een deel van de ondersteuningsgroep voor de planeet. Daardoor ben ik ‘in’ de Aarde.

Er is informatie gegeven over mensen die het in- en uitgaan hebben gezien van entiteiten in de Aarde. Dat zij in de toekomst uit de Aarde zouden komen. Dit is allemaal buiten 4D. Dat is het altijd geweest maar het verandert niet de realiteit ervan. Er is inderdaad veel in en uitgaan en zij zullen inderdaad naar buiten komen als de ondersteuningsgroep naar voren komt. Maar deze dingen passen allemaal in wat ik jullie eerder heb verteld over de veranderende energie van de Aarde.

Een van de moeilijkste dingen in deze veranderende tijden is voor jullie om het verschil te kennen tussen jullie oude 4D-energie en de nieuwe realiteiten van de inter-dimensionale aspecten van JULLIE. Jullie wetenschap heeft nu de inter-dimensionaliteit van materie toegegeven en dat betekent dat jullie niet langer lijden onder een hersenziekte als jullie claimen dingen te zien die buiten 4D liggen. Er zijn er velen die het komen en gaan zien op een niveau dat hen doet overtuigen dat de Aarde hol moet zijn. Zij claimen alleen inter-dimensionaal helder zien. Vier daarom het feit dat de Aarde is wat hij in elke dimensie moet zijn om steun voor jullie voort te brengen.

Vraag 181: Homo Floriensis.
Lieve Kryon: Wetenschappers hebben onlangs skeletten ontdekt van een hobbit-achtige levensvorm die niet groter werd dan een driejarig modern kind. Deze tengere mensen die schedels hadden met de grootte van een grapefruit leefden 18.000 jaar geleden tussen dwergolifanten en Komododraken op een afgelegen eiland in Indonesië. Zij hebben verteld dat zij behoren tot een soort mensen die compleet nieuw is voor de wetenschap en hebben hen Homo floriensis genoemd naar het eiland waarop zij werden gevonden. (Flores)

Vertelde jij niet dat er maar een soort mensen was?

Antwoord: 

Geliefde, ik heb jullie verteld dat er vele jaren geleden vele soorten mensen waren en dat zij allemaal stopten met zich te ontwikkelen behalve de soort die jullie nu zien. Deze ontdekking is gewoon een bewijs van wat wij hebben gezegd. Hier is een voorbeeld van een compleet andere soort mens die nu niet meer bestaat. Er waren wel 17 soorten mensen tegelijkertijd maar zij zijn allemaal uitgestorven, behalve jullie.

Er is nergens in de aardse evolutie iets dat hierop lijkt. ( dat een soort geen variëteiten heeft)

Vraag 182: Homosexualiteit.
Lieve Kryon: Ten aanzien van homoseksualiteit of transseksualiteit, waarom zijn zij zo en waarom worden zij door het grootste deel van de samenleving niet geaccepteerd? 


Antwoord: (van het Kryon-hoofdkantoor)
Er is vaak een grote hoeveelheid informatie over onderwerpen die niet noodzakelijkerwijs tussen alle onderwerpen in vraag en aanbod staan. Kryon heeft nu al veertien jaar lang vele channelingen gebracht over vele onderwerpen. Homoseksualiteit was er een van en wel vanaf het begin.

Een uittreksel uit Kryon Boek 6 blz. 306.

Vraag uit het boek: Lieve Kryon, ik ben homo en een verlicht mens. Ik leef in een Amerikaanse samenleving die mij nauwelijks tolereert en feitelijk zelfs enige wetten heeft die tegen mijn manier van leven zijn. De kerk waartoe ik behoorde heeft mij uitgestoten omdat ik slecht was en anti God. Ik denk niet dat ik tegen de menselijke ethiek inga. Mijn liefde is net zo echt als die van welke heteroseksueel dan ook en ik ben een lichtwerker. Vertel mij wat ik zou moeten weten.

Antwoord uit het boek: Geliefde, over minder dan twee generaties zullen er mensen zijn die dit boek vinden en om deze vraag moeten lachen. Voordat ik antwoord geeft, laat mij jou en degenen die dit lezen vragen om een fenomeen over de mens en “God” te onderzoeken.

Dertig jaar geleden werd trouwen tussen twee rassen beschouwd als verkeerd door de wetten van God. Nu vindt jullie samenleving het gewoon. De spirituele bezwaren eromheen werden verwijderd of herschreven door degenen die goddelijk geïnspireerd waren en gemachtigd waren om dat te doen. Daarom veranderen jullie huidige interpretaties van de instructies van God met het tolerantieniveau van jullie samenleving – een interessant iets – hoe de interpretaties van God regelmatig veranderen om te passen bij een veranderende cultuur!

De waarheid is natuurlijk dat jij je in een situatie bevindt die een test voor jou is. Juist nu, in deze tijd, heb jij ermee ingestemd in jouw cultuur te komen met een attribuut dat jou kan vervreemden van jouw vrienden en religieuze volgelingen. Je hebt te maken gehad met angst om verworpen te worden en moest tegen de stroom in zwemmen om zo te zeggen, net als een dagelijkse gebeurtenis. Jouw contract is daarom goed opgezet en jij zit er middenin. Zoals zo velen als jij, heb je een goddelijke belangstelling voor jezelf. Je voelt je een deel van een goddelijke familie. Wat een tegenstelling, om veroordeeld te worden als slecht door degenen die hoogspirituele leiders zijn die God interpreteren voor de cultuur van vandaag.

Ik zeg dit: Wat is jouw intentie? Is het rondlopen met liefde voor allen om jou heen en een verlicht mens te worden in deze nieuwe tijd? Is het om degenen te vergeven die jou zien als een spirituele aantasting van de samenleving? Kun jij dit soort tolerantie voor hen hebbende zij niet voor jou lijken te hebben? Kun jij verder kijken dan het feit dat zij vrijelijk citeren uit hun geschriften om jou te veroordelen terwijl zij niet de liefdestolerantie lijken te hebben die de hoeksteen is van hun eigen boodschap?

Als het antwoord ja is, is er niets anders wat jij hoeft te doen. Jouw INTENTIE is alles en jouw leven zal geëerd worden met vrede over degenen die onrust veroorzaken, en tolerantie voor het niet tolereerbare. Jouw seksuele attributen zijn gewoon chemie en opzetjes binnen jouw DNA. Zij zijn in overeenstemming gegeven als geschenken voor jou om te ervaren in dit leven. Kijk op die manier naar hen en voel je goed met het feit dat jij een perfecte spirituele creatie onder God bent – geliefd zonder maat – net als alle mensen. Maar dat wist jij al, nietwaar?

Vraag 183: Hoofd-problemen.
Lieve Kryon: al een paar jaar heb ik doffe gevoelens aan beide zijkanten van mijn hoofd. Onlangs had is een koude plek op mijn rechter slaap. Het is alsof iemand een ijsklontje tegen mijn slaap houdt. Ook hoor ik een hoog geluid in mijn rechteroor. Ik denk dat het toevoegingen zijn die wij moeten accepteren. Heb ik daar gelijk in? Kun jij mij dit uitleggen?

Antwoord:

Er zijn hier twee dingen gaande. Het hoofdonderwerp is bloedsomloop. Je zou er goed aan doen om hiervoor medische hulp in te roepen. Het tweede, aangaande de oren, is zeer typisch voor vele lichtwerkers en wij hebben die informatie eerder gegeven: (http://kryon.com/inspiritmag/archives/Q-A%20archives/2002-Q&A/Q&A-11-1.html#5)

Het is een symptoom van spirituele groei.

Er zijn vele manieren om de bloedstroom in jouw hoofd te onderzoeken. Wees niet bang voor deze situatie. Die werd jou gegeven om ernaar te kijken. Dan zul jij in actie komen. Het zal jou een lange tijd laten leven. Gezegend ben jij voor jouw werk op deze planeet.

Vraag 184: Hoofdrichting tijdens slaap.
Beste Kryon: in welke richting kunnen wij ons hoofd plaatsen als wij slapen? Één kanaal suggereert dat het helpt om onze hoofden naar het Noorden te laten wijzen. Maar er is geen opheldering over de toepassing wereldwijd alsof het alleen maar relevant is voor het noordelijk halfrond. Ik voelde mij zeker anders toen ik met mijn hoofd naar het Noorden toe sliep in India. Nu ben ik in Tanzania, op het zuidelijk halfrond maar heel dicht bij de evenaar. Houd ik nu mijn hoofd naar Noord of Zuid als ik ga slapen? Of maakt het de richting gewoon niet uit?

Antwoord:

Uw vraag is een goed idee, omdat het laat zien dat er hieromtrent wellicht een misverstand bestaat. Slapen met je lichaam geplaatst een in bepaalde richting, en ook bepaalde lichaamsoefeningen (met inbegrip van spinnen) zijn alleen tijdelijk evenwicht. Zij worden niet beschouwd als instructies voor een mensenleven.

Over Noord en Zuid? Ja, probeer een paar nachten je hoofd te wijzen naar de pool die zich het dichtst bij is. Wanneer je op de evenaar bent, zal het er niet toe doen. Wat zegt dit jou over de evenaar? Er is veel verborgen hierover ten opzichte van enkele vormen van de bewustzijn op de planeet, en waar de meeste onbalans en onrust is. Die op de evenaar zal de moeilijkste tijd en evenwicht hebben.

Vraag 185: Horrorfilms.
Lieve Kryon: Kun jij mij alsjeblieft vertellen of ik overgevoelig ben met betrekking tot mijn afkeer voor horrorfilms etc. …of kunnen die ons echt beïnvloeden? 


Antwoord: 

Nee, jij bent niet overgevoelig. Wat het bewustzijn ingaat is altijd een persoonlijk proces. Meestal worden jullie angstaanjagende verhalen gezien als fantasie en er wordt vaak zelfs van worden genoten om het avontuur. De meeste mensen kunnen de realiteit van fantasie scheiden. Soms worden die twee echter vermengd.

Hoe weet je nu of dat zo is? Gebruik jouw intuïtie en ‘voel’ het als een filmpresentatie of boek de karakteristieken heeft van plezier om het avontuur of dat het een verandering in de geest inhoudt door de angst die het opwekt. De waarheid ligt meestal in de intentie van de schepper ervan. Plezier of shock? Plezier of angst? Als je wat tijd neemt om het te onderzoeken zal de waarheid helder voor je worden. Elk individueel mens is verschillend en de tijd van ontwikkeling van de vroege menselijke geest is zeer, zeer gevoelig.

Gebruik dus jouw onderscheidingsvermogen en het zal jullie geleiden. Ieder geval is anders dus eer het met toewijding en de antwoorden zullen je gegeven worden.

Vraag 186: Huilen bij boodschappen Kryon.
Lieve Kryon en Lee: Ik was onlangs bij de channeling in New Hampshire channeling (November 2002). Dank je voor het delen van Kryon met iedereen. Ik moet dit vragen: Vaak als ik jouw boeken lees, moet ik huilen vanuit een plaats diep van binnen.

Ik voelde mij heel goed in New Hampshire en zat achteraan op de vloer, maar zo gauw als de channeling begon, stroomden de tranen over mijn wangen en hield ik mijn gezicht bedekt zoadat niemand het zou zien. Net zoals het zo vaak gaat als ik Kryon lees. Kryon, waarom verwar ik liefde en treurnis?

Antwoord: 

Zoals bij bovenstaande vraag is het een algemene menselijke ervaring om deze emotie te voelen tijdens een ontmoeting met Spirit. Hoe zal ik dit beschrijven? Hoe kan ik zovele energieën beschrijven met zo weinig woorden?

In het Engels is er maar een woord voor Liefde. In sommige talen zijn er wel zeven. Er is liefde van mens tot mens in een liefdesrelatie….in een broer-zus relatie ….in een moeder-dochter relatie, het gaat maar door en elk ervan is weer anders. Toch hebben jullie maar een woord.

Wat denk je van de relatie van de mens met het Hoger Zelf? Dat is een van de meest diepgaande van allemaal. Het combineert de liefde van een moeder voor haar kind met een gecompassioneerde energie van hereniging. Ja, er is herinnering en daarin de vreugde van wat jullie cellen weten dat er aan de andere kant van de sluier is. Er is ook een enorme gepastheid voor wat er gebeurt in de zaal waarin jullie zitten of in de kamer waarin je dit leest. Het is als een overzicht over alles……waar de gastheren van de hemel letterlijk bij je zitten en je hand vasthouden. Droefheid? Nee. Maar het voelt wel zo omdat het zo gemakkelijk tranen laat vloeien.

Ga naar waar de moeders hun kinderen geboren laten worden en kijk naar de tranen op hun wangen als zij hun kinderen voor het eerst vasthouden. Kijk ernaar als zij hun emoties niet onder controle kunnen houden en maar blijven huilen alsof zij in het aangezicht van hun eigen afstamming kijken. Vraag jezelf dan dit af: Droefheid? Nee, het is VREUGDE.

Vraag 187: Huilen in baarmoeder.
Waarom huilen baby’s in hun moeders baarmoeder en heeft dat enige betekenis?

Antwoord:
Niet meer betekenis dan als zij dat doen als zij geboren zijn. Het is gewoon de manier van een kind om ongenoegen te tonen met de omgeving waarin het zich bevindt……zowel in als buiten de baarmoeder.

Vraag 188: Humor.
Hallo Kryon: Ik waardeer jouw gevoel voor humor: het brengt mij veel plezier om met jou te lachen om onze dualiteit. Hoe werkt humor tussen spirituele entiteiten? Hoe is er verschil in humor als wij leren en als wij dat niet doen? Welke andere dingen (buiten onze dualiteit) maken jullie aan het lachen?


Antwoord:

Geliefde, dank je voor deze diepgaande vraag! Humor is een van de weinige energieën die ongerept door de sluier heengaat. De andere is liefde. Zij hebben een relatie en men huilt als men lacht en ook bij verdriet. Zij beïnvloeden ook beide het menselijk lichaam en zij zijn katalysatoren voor chemische veranderingen.

Het is er ook aan de andere kant van de sluier. Glimlachen en lachen wij niet als wij jullie omhelzen? Ja. Dansen wij niet met jullie? Ja. Geloof mij, het is allemaal onderdeel van wat jullie het Kosmische Raster van heiligheid noemen.

Waarlijk, humor is geheiligd. Het kalmeert de menselijke geest en schept de chemie van tolerantie, vergeving en zelfs gezondheid. Is het een wonder dat wij het gebruiken als een hoeksteen van dit werk dat jullie “van Kryon” noemen? Andere dingen die ons aan het lachen maken zijn onze eigen interacties met universele energieën die jullie niet kunnen begrijpen als jullie hier zijn.

Vraag 189: Hypnotherapie.Lieve Kryon: Ik ben hypnotherapeut en wil het hoogste en het beste uit iedere cliënt naar voren halen. Ik heb bestudeerd wat mijn leraren mij hebben geleerd, maar ik wil nog meer! Het voelt alsof ik van binnenuit wordt gevraagd om mijn werk heel anders te doen dan in alle boeken en klassen over hypnotherapie wordt gezegd. Met wat voor reden een cliënt ook mijn kamer binnenkomt heb ik alleen maar het verlangen om te praten over wat zij zijn vergeten, dat zij al heel zijn en dat er veel van hen gehouden wordt. Ik wil eigenlijk helemaal niet praten over de reden waarom zij naar mij toegekomen zijn. Ik wil hen van binnen wakker schudden, hun waarheid. Als wij echt onszelf en anderen zouden eren, zouden dan onze problemen niet verdwijnen? Wij zouden er gewoon voor kiezen om ons niet te overeten, drugs te gebruiken, depressief te zijn etc.

Antwoord: 

Lieve genezer, alles wat jij zei is correct. Steeds weer hebben wij gezegd dat de kerninformatie……de wonderen…..de lichamen…..en zelfs de informatie over ascensie zijn opgeslagen in elke cel. Een deel van wat wij doen is dat meer beschikbaar te maken nu de sluier langzaam wordt opgetild in deze nieuwe energie.

Maar kijk naar jouw vraag. Het gaat niet over de mensen die naar jou toekwamen maar het gaat eerder om JOU! Het gaat over jouw frustratie om door lagen van een systeem te gaan dat niet fijn is afgestemd om anderen te helpen die naar jou toekomen om deze realiteit te ‘zien’.

Het antwoord? Vraag om hulp om een systeem te creëren waarbij jij jouw geschenken en gereedschappen kunt gebruiken om een raam van herinneringen te openen voor degenen die voor jou zitten. Leid hen langzaam naar zelfontdekking…..dat zij de antwoorden en de opslagplaats ervan hebben om hen te vinden.

Wat jij nodig hebt is wat wij aan elk verlicht menselijk wezen op de planeet vragen te scheppen. Geduld.

Er wordt innig van jullie gehouden.

Vraag 190: Hypothyreoidie. (“langzame”schildklier)
Lieve Kryon, ik heb een vraag over mijn gezondheid. Ongeveer 15 jaar geleden ben ik behandeld voor hypotherioidie (traag werkende schildklier) en de toenmalige behandeling bestond uit het vernietigen van de klier met radioactief jodium. Ik ben sindsdien gebonden aan synthetische hormoonvervanging en heb aan mijn gezondheid gewerkt door tegen mijn cellenstructuur te spreken. Is het mogelijk dat dit kan gebeuren?

Antwoord: 

Ja, maar beperk jouw spirituele visie niet alleen tot het weer laten groeien van een orgaan. Dit zal op een dag gewoon worden, zowel door de wetenschap als door bewustzijn, maar je hoeft daar niet op te wachten. Begin in plaats daarvan te werken met ‘substantie, kern-intentie’. Het idee is om jouw lichaam de hormonen te laten produceren, zelfs zonder een nieuwe schildklier!

Vraag 191: I AM-beweging.
Lieve Kryon: Ik was student van de IK BEN activiteit maar was daarmee ongelukkig vanwege alle beperkingen waarmee je moet leven en de regels die je moet volgen om erbij betrokken te zijn. Mijn vraag is deze: Is het waar dat de opgestegen meesters verschenen aan de Ballards en hen al deze boodschappen dicteerden? Volgens oud-studenten heeft mevrouw Ballard alles uitgevonden. St. Germain beloofde goede gezondheid, geld, jeugd en de ascensie, maar tot nu toe heeft geen enkele student dit bereikt.

Antwoord:

Dit is geen specifiek antwoord op jouw bepaalde manier van volgen van het spirituele maar een algemeen antwoord voor allen die soortgelijke vragen hebben. Wees je er allereerst van bewust dat God geen restricties in je leven plaatst. Jullie manier van leven kiezen jullie zelf zodat die je zo goed mogelijk kan helpen om jouw eigen goddelijkheid te vinden. Vele menselijke leraren uit het verleden hebben jullie regels gedicteerd maar dat waren regels van de leraren zelf, niet van de bron. Vaak gaat het om wat de leraar voelt dat jullie helpt met minder verwarring, maar het blijven menselijke regels. Soms gaan jullie samen met anderen van gelijke gezindheid en leven in communes en proberen een leefstijl te forceren waarvan zij denken dat het ascensie in jullie levens zal brengen.

De waarheid is dat de meesters die op Aarde rondliepen jullie vertelden dat jullie lichaam je tempel is en dat al het andere dingen zijn die jullie beslissen uit te vinden om het te laten werken. Jullie tempel is compleet en in staat om een licht te laten schijnen voor anderen, waar je ook gaat. De meesters legden geen beslag op jullie maar liepen tussen de mensen en hielden van hen om wie zij waren, precies om wat zij waren. De regels waren: geduldig te zijn met anderen om je heen en een voorbeeld voor hen te zijn.

Wij moedigen jullie aan om te stoppen en om je heen te kijken. Vraag je dit af: Wat kun je het beste doen om goddelijke helderheid voor jezelf te scheppen en tegelijkertijd een vuurtoren voor anderen op de planeet te zijn? Als jij je met anderen hebt afgezonderd in een andere leefstijl, wie help je dan eigenlijk? Jezelf? En als dat zo is, op welk punt ga je dan de groep verlaten om de wereld in te gaan waar je nodig bent? Als je dat vraagt is het antwoord dat de leraren je zullen zeggen is dat het ongebruikelijk is. “Je kunt niet weggaan!” Als je dat hoort weet je dat de leefstijl over de leraar gaat en niet over God.

Alle boodschappen zijn erop gericht om jullie het licht voor de Aarde te laten zijn. Wees een mens in balans in het centrum van onbalans en loop tussen degenen die hulp nodig hebben zodat zij kunnen worden blootgesteld aan jullie liefde. Dat deden alle meesters.

Dus als je in vreemde kleding gaat lopen, vreemde liedjes gaat chanten, vreemd voedsel gaat eten en leeft in een groep mensen die hetzelfde doen, moet je jezelf op een bepaald moment afvragen of je bepaalde menselijke regels volgt of die van Spirit. Wie wordt er geholpen?

Vraag 192: Illuminati.
Lieve Kryon, ik las ergens dat Kryon sprak over het bestaan van illuminati maar ik kan het niet meer vinden. Zoals ik het mij herinner bestaan zij maar raken zij momenteel hun macht kwijt, of vallen als groep(en) uiteen. Kun jij mij iets meer vertellen?

Antwoord: Van Lee:

Kijk alsjeblieft naar http://www.kryon.com/k_chaneldallas03.html, en lees het gedeelte dat ‘samenzwering” heet.

Vraag 193: In de steek gelaten dieren.Lieve Kryon: Ik woon in Spanje. Neem mij niet kwalijk als ik een vraag stel die jij al eens hebt beantwoord maar het vertalen van jouw boeken gaat erg langzaam en het kan zijn dat ik niet alle informatie die jij hebt gegeven bijeen heb gesprokkeld. Ik ben erg bezorgd over in de steek gelaten dieren. Het lijkt erop dat veel mensen dieren kopen voor hun kinderen en als zij opgroeien zij hen ergens achterlaten. Laatst zag ik een jong katje in het midden van de straat. Ik reageerde niet onmiddellijk want ik had kunnen stoppen en het mee kunnen nemen zonder uit de auto te stappen. Ik ging dus verder en keerde bij de eerste gelegenheid om en ging terug om te kijken of ik het beestje mee kon nemen, maar ik was te laat. Iemand had het al doodgereden. Dit gebeurde een paar maanden geleden maar ik heb nog steeds veel medelijden met het katje. Ik wil alleen maar weten wat voor soort entiteit deze dieren zijn en hoe dit past in onze wereld.

Zijn dit entiteiten die dit soort leven uitkozen zoals wij dat doen met menselijk leven? Ik zie dat er zoveel in de steek worden gelaten en steeds als ik dat zie doet mijn hart pijn…..ik wil graag meer over hen weten
.

Antwoord: 

Geliefde, inderdaad is het antwoord al eerder gegeven maar laten wij het nogmaals doen zodat jullie het allemaal begrijpen. Dieren zijn hier op Aarde om drie redenen.

(1) De balans van het biologische leven……de cirkel van energie die voor jullie nodig is om te leven in wat jullie de ’natuur’ noemen.

(2) Om te eten. Ja, het is waar. Veel dieren bestaan als voeding voor jullie, en dat is gepast. Het is een harmonie tussen mens en dier, en dat is het altijd geweest. Herinner jij je de buffels die vrijwillig naar de stammen kwamen om dan geslachtofferd te worden? Dit zijn verhalen die jullie weer eens zouden moeten onderzoeken. De ongepastheid van de huidige cultuur is hoe deze kostbare schepsels worden behandeld. Wist jij dat als er een ceremonie zou zijn ter ere van hun dood, zij jullie beter zouden voeden? Wist je dat er een ceremonie is waardoor alle mensen op deze manier zouden kunnen profiteren? Misschien wordt het tijd dat jullie dat gaan zien.

(3) Om geliefd te zijn en geliefd te worden. In vele culturen dienen dieren als surrogaatkinderen, wordt er van hen gehouden en voor hen gezorgd. Het geeft mensen een kans om compassie te tonen als zij dat nodig hebben. Het is ongelooflijk belangrijk voor velen en het zorgt voor een balans en voor het centreren van velen.

Weten dieren dit allemaal? Op een basisniveau weten zij dat. Niet op de manier waarop jullie ‘weten’, maar in een cellulair bewustzijn begrijpen zij dat zij hier zijn ten dienste van de planeet Aarde. Als je hen eert in deze drie gevallen zal balans het resultaat zijn. Jouw gevoelens over hun behandeling zijn belangrijk.Matig jouw reacties door de spirituele logica van hun gepastheid en hun diensten aan de mensheid. Eer hen in alle drie gevallen.

Vraag 194: Indigokinderen. 1.
Ik heb vele jaren als leraar met jonge kinderen gewerkt in Toronto, Canada. Ik heb duidelijk enkele karakteristieke attributen gezien bij indigokinderen. Is het mogelijk dat het indigogedrag zich anders vertoont naarmate men dichter bij de polen komt?

Antwoord:

Geliefde, dat is inderdaad zo. De energie van magnetisme is heel verschillend in bepaalde koudere gebieden dichtbij de polen, en wij hebben dit in channelingen in het verleden aangegeven. In jouw omgeving is het magnetisme weer verschillend ten opzichte van andere gebieden in het westen van jouw eigen land. Dit alles verandert het potentiële bewustzijn van de mensen als zij daartoe de intentie hebben. Denk jij dat het toeval is dat de evenaar zoveel donker potentieel heeft in zoveel gebieden van de mensheid? Er is hierover nog niet al te veel gedacht.

Jij hebt Indigo’s in jouw klas maar wat verschilt is dat het gebied waarin jij leeft meer is afgestemd om de ouders te laten weten hoe zij hen intuïtief moeten opvoeden. Herinner jij je het axioma van de Indigo: Hun schijnbaar moeilijke gedragspatronen staan in directe relatie met hun school- en thuisomgeving. Indigo’s zijn niet moeilijk als zij geëerd worden en hen keuzen gegeven worden. Jij doet dit intuïtief in jouw klas en velen om jou heen doen dit thuis. Dit is een paar honderd kilometer naar het zuiden of zelfs naar het westen, niet het geval en de belangrijkste nieuwsrapportages dragen dit uit.

Gezegend zijn zij die passie hebben voor de kinderen van de Aarde want zij begrijpen dat zij ook kinderen zijn.

Vraag 195: Indigokinderen. 2.
Lieve Kryon, kun jij mij alsjeblieft vertellen of Indigokinderen en kristalkinderen hetzelfde zijn? Kan iemand die in de 60-er jaren is geboren een Indigo zijn?

Antwoord:

Lieve mens, ga niet vastzitten in deze dingen binnen jouw lineariteit. Jij wilt alles in hokjes stoppen en je daardoor ongemakkelijk voelen in jouw begrip. Weet dit: Alle kinderen die op de planeet worden geboren hebben een sterk potentieel om van het indigobewustzijn te zijn. Binnen die groep zijn er vele delen en attributen. Wat jullie een ‘Sterrenkind’ hebben genoemd is een soort Indigo. Het zelfde geldt voor ‘Kristalkinderen.’

Jaren geleden identificeerden wij een nieuwe mens die langzaam werd geïntroduceerd op Aarde. Nu zijn het er zoveel dat velen hen beginnen op te merken en in categorieën in te delen. Onze toevoeging is om dat NIET te doen maar wij weten dat jullie je daar soms beter bij voelen. Een andere naam voor deze ‘Sterrenkinderen’ is de Inter-dimensionale of zelfs Interplanetaire als jullie dat willen.Wat betreft het potentieel van degenen die in de zestiger jaren zijn geboren: Het antwoord is Ja, maar met een kwalificatie. De ‘pure’ Indigokinderen zijn pas echt langzaam gekomen in de laatste 25 tot 30 jaar maar er zijn er velen die hebben wat wij noemen “Indigobedekking” Dit is de mens die past bij alle algemeenheden maar zonder sommige van de absoluutheden die zijn begraven in wat jullie het DNA noemen en echt deze nieuwe menselijke ervaring kwalificeren.

Vraag 196: Intentie. 1.Lieve Kryon: Ik heb gelezen over het belang van het woord intentie maar ik begrijp de betekenis ervan nog niet goed. Jij zegt dat ware intentie alles is wat er nodig is maar mijn grootmoeder zei altijd: “De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens.” en mijn dochter had altijd de intentie om haar kamer op te ruimen, maar deed dat nooit. Ik denk dat intentie zeker vergezeld moet gaan van positieve actie, anders heeft het geen betekenis.

Antwoord:

Geliefde, jij hebt het andere deel weggelaten wat wij al jaren vertellen. Het heet ‘pure intentie’ en dat is een beschrijving die wij steeds weer hebben gegeven. Het is een inter-dimensionale puurheid die spiritueel is. Er is niet zoiets als de intentie om je kamer op te ruimen. Het is een spiritueel attribuut dat werd gedefinieerd als de intentie die Abraham had toen hij het mes in zijn hand had om zijn zoon dood te steken. Het werd gedreven door een puurheid die onwrikbaar is en die wordt gedreven door de kernniveau van de menselijke ziel.

Het kan niet worden veranderd of ontkend. Het is ‘puur’ als het absoluut correct is voor jouw pad en het wordt alleen op dit kernniveau gevoeld. Zie het als engelenintentie als je wilt want het heeft met jou te maken, jouw levenslessen en waarom je hier kwam. Het is krachtig en het stuwt alles vooruit als het voltooid is en in het spel gebracht wordt.

Vraag 197: Intentie. 2.
Lieve Kryon: Hoe blijft men in het heden? Intentie?

Antwoord:

Ja, dat is altijd de sleutel. Ware intentie is het spirituele deel van jullie dat altijd weet wat er gaande is. Als je met de ‘stroom’ mee wilt besteed je niet veel tijd aan het heden, In het heden willen zijn helpt je lichaam om een doel te hebben. Let ook op je voedsel. Soms zal wat je eet je meer gepast gronden. Dan is er nog altijd oefening! Het werkt……zeer grondig.

Vraag 198: Intentie. 3.
Lieve Kryon: ik geloof dat er is gezegd dat wij ons fysieke lichaam kunnen veranderen door intentie. Ik vroeg mij echter iets af over het effect van chirurgische ingrepen bij een persoon – met name implantaties van verschillende variëteiten van siliconen. Ik vraag mij af hoe zij energie kunnen beïnvloeden of zelfs onderbreken en hoe dat zit met de volgende stappen van onze evolutie.

Antwoord:

Dus jij wilt het hebben of seksuele aantrekkelijkheid en eigenwaarde? Dat onderwerp is niet taboe voor Spirit. Het maakt allemaal deel uit van wat jou laat doen wat je doet. Denk eraan als nog een ander gereedschap voor levenskeuze wat is gegeven in een tijd van technologie die dat ondersteunt en van een cultuur waarin het niet ongewoon is.

Er is geen spiritueel oordeel over het opkalefateren van hoe je eruit ziet om een hogere zelfwaarde te krijgen. Er is ook geen taboe omheen. Er kunnen echter wel biologische consequenties zijn. Het spirituele attribuut ervan is dit: wat brengt het jou dat anders niet zou zijn gebeurd? Schiep jij een keuze die jou stuurde naar een plaats waarop je niet was voorbereid? Als dat zo is, heb je dan goede oplossingen? Hielp het jou bij jouw eigenwaarde? De antwoorden op deze dingen zijn gevarieerd en complex maar zij worden allemaal geëerd omdat zij allemaal onderdeel zijn van wat jij met vrije keuze schept voor jezelf.

Voor Spirit is er geen verschil tussen dit en het kiezen van een nieuwe kleur voor kleding of het veranderen van je haarstijl. Het wordt niet gezien als een aantasting van jouw lichaam voor onheilige doelen (zoals sommigen van jullie geloven). Wij hebben het gehad over het feit dat seks een van de meest gerespecteerde energieën op de planeet is en dat mensen de keuze hebben om dat te respecteren of te misbruiken. Als het wordt gerespecteerd schept het heiligheid in zichzelf, met liefde en vreugde in het centrum.

De toevoeging die jij beschrijft is helemaal een culturele zienswijze voor een maatschappij die wil meedoen in dit ritueel van uiterlijk vertoon.

Omdat het jouw lichaam beïnvloedt heb ik toch nog wat advies: Alles wat wordt geplaatst in ruimten in je lichaam en dat vreemd is voor jouw systeem zal een tendens hebben om een energie van onbalans te scheppen. Maak daarom de verandering heilig. Zegen de substantie en vertel het hoeveel beter jij je zult voelen als het is aangebracht en geef toestemming om te voelen dat het daar hoort. Maak het deel van het geheel.

Vraag 199: Interdimensionale attributen.
Lieve Kryon, kun jij iets vertellen over inter-dimensionale attributen van tijd?


Antwoord: 

Wij gaan het nu weer over metaforen hebben, nietwaar? Zij zijn vaak moeilijk uit te leggen omdat wij inter-dimensionale attributen voor jullie beschrijven.

Omdat tijd relatief is ten opzichte van wat jullie waarnemen en wat om jullie heen is, zal ik een podium opzetten dat jullie wel of niet kunnen begrijpen.: Laten wij zeggen dat jullie met grote snelheid van de Aarde af bewegen (een oude realiteit), bijna met de hoogste snelheid van jullie 4D…..een snelheid die het tijdraam van JOU verandert.

Als je terug op Aarde een videocamera zou hebben en je zou kunnen kijken wat het laat zien (wat je niet kunt…..maar stel het je voor) …zou het scherm je laten zien dat de Aarde vertraagt. In jouw ruimteschip zou in jouw zienswijze de tijd echter onveranderd blijven omdat die gerelateerd is aan jouw eigen snelheid. Alles in de oude realiteit (het oude spoor) op Aarde zou gezien worden als vertragend als jij je ervan verwijdert met bijna de snelheid van het licht.

Toen wij jullie vertelden dat jullie vertraagden was dat de zienswijze van de oude realiteit, terugkijkend toen jullie sneller gingen! Dit is moeilijk te begrijpen dus in plaats van de details af te vragen vraag jezelf af: Heb jij enige versnelling van de tijd meegemaakt in de afgelopen drie of vier jaar? Als dat zo is, vier het dan en gebruik deze gevoelens voor het waarderen van het feit dat je inderdaad jouw sporen van realiteit hebt veranderd. De Aarde is nu een andere Aarde…..een die jullie hebben verhoogd!

Vraag 200: Internationale taal.
Lieve Kryon, omdat ik al meer dan 20 jaar esperantist ben zou ik meer willen weten over het idee of een neutrale, internationale taal zich in de 21e eeuw zal gaan ontwikkelen. 


Antwoord:

Het potentieel is nee en daar zijn vele redenen voor. Allereerst heeft de Aarde al een officiële internationale taal, maar die is niet neutraal. Die zal waarschijnlijk een tijdlang de voorkeur krijgen als de taal voor reizen en handel drijven.

Er is geen reden om de Aarde te ‘on-culturiseren‘. De verschillende aanwezige culturen hebben en rijke taal en geschiedenis. Als jullie computergereedschappen beter worden zal de taalbarrière langzaamaan verdwijnen. Met zakvertalers die vertalen terwijl zij ‘luisteren’ zal bijna elke taal kunnen worden vertaald.

Kosmopolieten zullen hier grotelijks van profiteren en er zal een win/win scenario zijn – de mogelijkheid en de vreugde om een originele taal te horen en die ook direct vertaald te krijgen. Dan kunnen zij beslissen of zij die taal ook zelf willen leren. Velen zullen weerstand hebben tegen deze technologie en voelen dat het een cultuur zal afhouden van het leren van een andere taal. Het echte effect zal echter zijn dat het voor veel mensen makkelijker wordt om comfortabel te reizen en de rest van jullie’ te zien en daardoor te begrijpen wat ‘familie’ echt betekent.