Kryon: Vragen en Antwoorden 301 t/m 325

Kryon: Vragen en Antwoorden
301 t/m 325

Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Alfabetische lijst van vragen en antwoorden.

====================================

Pure intentie.
302. Puzzel.
303. Reeks van wonderen.
304. Reiki.
305. Reïncarnatie. 1.
306. Reïncarnatie. 2.
307. Reïncarnatie. 3.
308. Relativiteitstheorie.
309. Roem.
310. Rommelcellen.
311. Rouwverwerking.
312. Ruimte/Tijd.
313. Sai Baba.
314. Scheppen.
315. Schizofrenie. 1.
316. Schizofrenie. 2
317. Science Fiction.
318. Seksuele energie.
319. Seth
320. Slapeloosheid.
321. Smeltende gletsjers.
322. Spirit.
323. Spoken en geesten.
324. Spreken tegen je cellen.
325. Stamcelonderzoek.

=======================

Vraag 301. Pure intentie.
Lieve Kryon, in boek 9 geef jij aan dat de trein van het collectieve bewustzijn langzamer gaat op het spoor. (ondanks dat wij de tijdverschillen niet opmerkten) Waarom lieten wij dit langzamer gaan als wij sneller gaan? Komt dit soms door iets anders op het spoor?

Vraag:  Lieve Kryon, ik ben voor altijd veranderd als resultaat van jouw channeling en ik ben heel dankbaar om hier nu te zijn. Ik ben een beetje verward wat er precies wordt bedoeld met ‘intentie geven’? Voor mij is dit vreemd taalgebruik. Tot nu toe heb ik het geïnterpreteerd als eerlijkheid om iets te veranderen….of toestemming geven om waarheden of geschenken te accepteren. Het zou helpen als dit wordt verhelderd. 

Antwoord: 

Het is meer dan intentie, of eerlijkheid, of toestemming geven. Wij hebben het omschreven als: “Pure intentie” Deze energie is al vaak beschreven en uitgelegd. Het is geen “passieve intentie” of “boze intentie.” Het is de kern van jouw passie …..als jouw eigen zijn ermee weerklinkt. Het is de energie die Abraham in de parabel in zijn hand had toen hij wilde toesteken met de dolk, klaar om zijn zoon te offeren. Dit is “Pure intentie” Dat is wanneer jullie op de knieën liggen voor God en het allen maar jij en het universum is. Het wordt aangedreven door een spirituele motor die niet terug kan gaan als hij eenmaal in gang is gezet.

** Intentie is uitgelegd in de Kryonboeken:

Intentie – (Bk 2) pag. 87, 119, 133.

Intentie – (Bk 6) pag. 20, 41, 42, 44, 46, 48, 68, 88, 100, 109,163, 169, 185, 189, 253, 272, 276, 290, 307, 377.

Intentie – (Bk 7) pag. 59, 98, 177, 239, 322, 382, 413.

Intentie – (Bk 8) pag. 80, 117.

Vraag 302. Puzzel.
Lieve Kryon, vele jaren geleden vond ik mijn eigen dimensionaal analysesysteem uit dat voor mij zeer waardevol is geweest bij mijn natuurkundige ontwikkeling. In dit systeem zijn alle virtuele aantallen in de natuurkunde weergegeven in een tabel met twee parameters waarvan er een dimensie is.

Dit systeem heeft zeven positieve dimensies, zeven negatieve dimensies en de nuldimensie. Bijvoorbeeld: Inductie is zevendimensionaal, snelheid is nuldimensionaal, bekwaamheid een min vijf, massa en energie hebben beide drie dimensies, actie vier dimensies enzovoort.

Voor mijn persoonlijke waarde bij mijn leerproces wil ik graag weten of dit systeem enige waarde heeft met betrekking tot het “elf plus nul” systeem waar jij over sprak? Als dat zo is heb jij dan misschien enkele suggesties?

Ten tweede: de huidige staat van de funderingen van de wiskunde zit nog steeds vol tegenstrijdigheden. Komt dit omdat de wiskunde nog altijd wordt bekeken vanuit een twee- of driedimensionaal systeem?

Omdat de natuurkunde momenteel min of meer is gebaseerd op wiskunde, is het daardoor mogelijk dat dit wat behoudend is? Ik bedoel dat natuurkunde (en het bovennatuurlijke) meer fundamentele concepten volgen en wiskunde echt een “taal van precieze perceptie” is en daardoor eerder volgend zou moeten zijn dan leidend in de ontwikkeling van beide?

Ten derde, wil jij zo vriendelijk zijn om informatie te geven over het concept van “voedingswaarde van atomen” en het verschil tussen atomen die Engelenlichamen vormen ten opzichte van menselijke mentale lichamen of menselijke fysieke lichamen?

Antwoord:

Jouw zienswijzen zijn meer wel dan niet correct maar nog niet helemaal binnen de puzzel die voor jou ligt. Je kunt eenvoudigweg geen 4D kwantitatieve logica toepassen op een multi-dimensionale puzzel. Inter-dimensionaal denken en logica worden door de mensen nog niet helemaal begrepen. Jullie hebben nog steeds

Stel je dit voor: Je hebt een jigsaw puzzel voor je liggen maar op de een of andere manier zijn alle hoeken voor jou verborgen. Zij zijn helemaal uit jouw blikveld verdwenen. Daardoor heb jij volledig zicht op elk stukje maar geen idee hoe zij moeten samenpassen in de puzzel. Jouw hersenen vertellen jou dat zij allemaal naast elkaar moeten passen. Maar hoe?

Wat als elke stukje een tekeningetje op de achterkant zou hebben wat je zou moeten raden (en wat je niet kunt zien), maar dat wel op een andere plek in de puzzel past? Zelfs als je de achterkant zou kunnen zien, hoe zou je dan een stukje van de puzzel op twee plaatsen kunnen leggen? Begrijp je dit? Jullie hebben geen concept van inter-dimensionaliteit – geen model, geen overzicht.

Ik zal jou een hint geven: Maak de tabel waar de puzzel in zit, transparant. Plaats dan een spiegel onder de tafel. De spiegel is de integere nul van inter-dimensionale wiskunde. Het stelt jou in staat om de potentiëlen van beide te zien van wat er aan de achterkant van de stukjes te zien is en hoe die zouden kunnen passen in een puzzel die geen voor- en achterkant heeft.

Kun jij je een realiteit voorstellen zonder jullie soort tijd? Nee. Kun jij denken aan een natuurkundig model dat materie in staat stelt om zichzelf te vliegen? Nee. Kun jij je een realiteit voorstellen waarin alles is verbonden door een constante die nog niet is ontdekt en die jullie in staat stelt om deel van alles uit te maken? Nee.

Wiskunde is geen diepgaande realiteit. Het is een constructie die past in een specifieke realiteit die helpt de manier uit te leggen waarop alles werkt. Het is prachtig en logisch maar het staat niet alleen als levenskracht. Het verklaart alleen wat er aan de hand is. En ja, het kan goddelijkheid en inter-dimensionale wezens verklaren en de manier waarop God natuurkunde gebruikt om universa te scheppen.

De materie die engelwezens vormt is niet veel anders dan die van jullie zelf. Jullie kunnen geen natuurkundig principe scheppen dat een engel van jullie scheidt. Misschien is het tijd om echt de boodschap te begrijpen: Jullie zijn hetzelfde als de engelentiteiten van het universum! Hetgeen jullie van hen scheidt is niet jullie atomische structuur, het is het feit dat jullie opereren in een 4D wereld waar meer dan de helft van jullie echte structuur voor jullie is verborgen.

Jullie begrijpen niet dat jullie het heft in handen hebben. Jullie begrijpen of geloven niet dat jullie zonder je lichaam kunnen reizen en ogenblikkelijk overal in het universum kunnen zijn. Jullie geloven niet dat jullie de baas over je eigen cellen zijn. Jullie zijn hierin zo beperkt door te denken dat jullie slaven zijn van de elementen en de lichamen waarin jullie bestaan altijd hopend dat zij jullie goed zullen behandelen.

Stel je de grootste artiest ter wereld voor op een andere planeet in een andere samenleving. Hij groeit op terwijl hij weet dat hij kan tekenen en schilderen maar waar hij ook zoekt, hij heeft geen model. Niemand schildert of tekent op deze nieuwe planeet. In feite zijn er geen materialen voor en tot zijn afgrijzen merkt hij dat de meeste van die entiteiten zelfs geen handen en vingers hebben! Maar hij wel! Zijn hele leven lang weet hij al dat hij ongelooflijk kunstige schilderijen kan schilderen; verbazingwekkend binnen de schaal van rijkdom en pracht.

Maar degenen om hem heen denken dat hij gek is en hebben zo’n manier van denken uitgebannen voor een sterfelijk wezen en hebben religies ontwikkeld die zeggen: “Alleen God kan schilderen” en: “Alleen God heeft vingers.”

Zie je? Van binnen weten jullie wel beter. Maar aan de buitenkant moeten jullie de verf nog vinden of een oppervlak om op te schilderen of, in sommige gevallen, twijfelen jullie eraan of jullie wel handen hebben!

Dat is het verschil tussen jullie en de engelen. Jullie goddelijkheid is intuïtief en onbeperkt maar jullie realiteit leeft ergens anders – op een plaats waarvan jullie is verteld dat jullie geen meester kunnen zijn, met religies die jullie op de knieën houden.

Vraag 303. Reeks van wonderen.
Lieve Kryon, past een Cursus in Wonderen bij de leringen van Kryon? Of is het oude energie? Dient het ergens toe?

Antwoord:

Wij hebben aangegeven dat als jullie naar een nieuwe realiteit gaan enkele van de Oude tekstboeken herschreven moeten worden. De onderwerpen en leringen uit die boeken passen in een oude tijdgeest die niet langer meer hier is. Dit geldt echter niet voor alle leringen. Als bijvoorbeeld een oude tekst een geschiedenis vertelt van dingen die leiden naar een oude profetie die niet langer geldig is wordt het tijd om de waarde van dat boek opnieuw te bezien. Er zijn echter ook enkele leringen die al heel lang vertellen over de bekrachtiging van de mens en leringen brengen die regelrecht leiden naar jullie mogelijkheid om je cellulaire structuur te controleren door bewustzijn.

Eerder dan een oude of ouderwetse lering is degene waarover jij spreekt, net als vele anderen die hetzelfde onderwerp op dezelfde manier benaderen, niet alleen waardevol maar wordt nu nog relevanter dan ooit. Let alleen hierop: Gebruik wijsheid en onderscheidingsvermogen als je kijkt naar de culturele aspecten rondom deze oude en diepgaande leringen. Er kunnen enkele elementen in zitten die door jullie cultuurveranderingen herbezien moeten worden.

Als bijvoorbeeld een lering jullie vertelt dat je per paard moet rijden naar een plaats met een nieuwe herijking van kosmische energie, wat zullen jullie dan doen? Zullen jullie binnen jullie kosmopolitische gemeenschap proberen om een paard te vinden en de exacte instructies op te volgen of zullen jullie de context begrijpen waarin het geschrevene werd gegeven en in plaats daarvan je eigen huidige transportmogelijkheden gebruiken om sneller op die plaats van begrip te komen?

Begrijpen jullie dat? De hoofdleringen kunnen heel gangbaar zijn maar hang hen niet op aan de details die misschien zijn gegeven door mensen met goede intenties maar wel uit oude culturen. Herijk de details en gebruik deze prachtige gereedschappen!

Vraag 304. Reiki.Lieve Kryon, ik ben Reiki-meester en ik heb een vraag over deze energie en andere oude energieën – bijvoorbeeld de Keltische runen. Veranderen deze energieën in deze dagen? Worden zij vervangen door EMF. Als ik Reiki gebruik als een levende, heilige energie (in het Duits “Schöpferkraft” (Schepperkracht) is het dan niet allemaal hetzelfde?

Antwoord:

Wij hebben deze informatie vaak gechanneld: Veel van de oudere gebruiken komen juist nu naar voren als belangrijke spelers bij genezing op de planeet. Reiki is daar een van. Hoe kun je weten of een proces van de oude of van de nieuwe energie is? Dat is makkelijk! Werkt het nog steeds? Wordt het binnen jouw praktijk gewaardeerd? Als het antwoord op deze vragen Ja, dan is het levensvatbaar en zou jij ermee door kunnen gaan. Dat is makkelijk, nietwaar? Als het niet meer werkt past het niet langer bij de energie die jullie op de planeet hebben geschapen.

EMF is een nieuw en prachtig gereedschap. Het vervangt echter niets maar geeft jullie eerder nog een krachtig stuk gereedschap in het kabinet van de lichtwerker.

Vraag 305. Reïncarnatie. 1.
Lieve Kryon: er is iets dat mij al een tijdje hindert: het onderwerp “terugkomen“ nadat je hebt geleerd. Het lijkt erop dat veel mensen hier zijn om te leren en zoals jij zegt naar de andere kant van de sluier gaan (zoals wij allemaal) en hun overgang volgen en dingen zien met een goddelijk perspectief. Dan kiezen zij er vaak voor om terug te komen en door andere lessen te gaan. Deze aarde-ervaringen, zoals jij weet, houden vaak een hoop lijden in.

Voor mij klinkt dit extreem frustrerend. Vanuit mijn zienswijze aan deze kant van de sluier zou ik er nooit voor kiezen om terug te komen. Het feit dat ik aan de andere kant de dingen anders zie “vanuit een groter perspectief” en ondanks dit alles terug te komen voegt nog meer toe aan mijn frustraties. Het zorgt ervoor dat deze cirkel lijkt op een nooit eindigende cirkel van lijden waarover ik nooit vrijwillig controle heb (tenminste hier).

Al wat het doet is een cirkel scheppen van eindeloos lijden (hoewel soms ook met vreugde en vrede tijdens de ervaringen). Is dit de manier waarop het werkt, of zie ik het verkeerd?

Antwoord:

Vanuit jullie zienswijze heb jij gelijk. Jij zou er inderdaad nooit voor kiezen om in de moeilijkheden terug te komen. Maar je hebt niet de geest van God terwijl je hier bent en dat is het grote verschil. Door jouw beperkte zienswijze over de manier waarop dit echt werkt vraag jij je zelfs af of je wel iets te vertellen hebt en of jij er wel iets aan kunt doen.

Jullie staan aan het roer en wat jullie vandaag op een grootse manier doen beïnvloedt het volgende leven….heel erg.

De enige manier om deze vraag te beantwoorden is met een metafoor. Onthoud dat niet alles is wat het lijkt en jullie zitten niet in een pot met een deksel erop. Als jullie uit de pot gaan kunnen jullie zowel de maaltijd die klaargemaakt wordt, het voedsel om je heen, en de keuken zijn. Jullie realiseren je ook dat jullie lid zijn van het team van chefs. Dat is allemaal verborgen terwijl jullie in het donker in de pot zitten en alleen maar de hitte voelen.

Hier is de metafoor…..een poging om je voor te stellen: Jij bent een groot toneelspeler. Jij bent in zoveel plaatsen geweest om te spelen en je bent er erg goed in. Elke dag kom je weer terug op het toneel om voor publiek een rol te spelen en daardoor feitelijk de energie van het theater te veranderen. Je houdt er erg veel van en je wordt steeds beter. Het theater reageert ook en het publiek is vaak onder de indruk van jouw geweldige capaciteiten.

Na een van de laatste voorstellingen ga jij naar de manager van het theater en vraagt hem om een bijeenkomst met alle acteurs en begeleiding omdat jij een aankondiging wilt doen. Als zij allemaal samenzijn zeg jij: “Ik heb dit stuk steeds weer gespeeld. Ik ken alle lijnen en kan eventueel ook alle andere rollen spelen. Breng alsjeblieft een pittige rol in het stuk…..een waarin ik mijn talenten volledig kan ontplooien. Maak mij de slechterik of degene die vermoord wordt. Ik kan prachtige doodsscènes spelen. Ik wil iets dat mijn talent uitdaagt.”

Als het doek de volgende keer opgaat heb jij inderdaad de rol waarom je vroeg: Jij bent een lichtwerker op Aarde die de uitdaging heeft om tot de bodem van de tank met Aarde-energie te gaan om haat uit te drukken, om door de dood te gaan, uitdagingen van ziekte, en drama te scheppen om anderen te laten ontwaken.

Zie je? Je kunt het niet geloven terwijl je hier bent maar je leven is jouw eigen ontwerp en het verandert de planeet en de energie in het “theater” terwijl jij hier bent. En wat er ook in het toneelstuk gebeurt, jij kunt nauwelijks wachten om weer ‘het toneel’ op te gaan.

Daarom wordt er zoveel van jou gehouden. Jij bent een deel van een groots plan dat jij niet kunt zien maar waarin jij wel de leiding hebt. Wat onaanvaardbaar voor jou is terwijl jij hier bent is jouw passie als je hier niet bent. Dit is de waarheid, maar die kan niet goed voor jou voelen terwijl je in ‘de pot’ zit.

Vraag 306. Reïncarnatie. 2.Lieve Kryon: Hoelang moet een entiteit met een missie als de onze door deze cyclus van ‘in-en -uit-lessen’ gaan? 

Antwoord:

Zie je hoe compleet dit voor jullie verborgen is? Waarom zou je een cyclus van succes willen doorbreken? Waarom zou je vragen verlost te worden van zoiets groots als dat waarvoor je hier bent gekomen? Alles wat jullie zien is het lijden en de cyclus van uiterlijke wanhoop. Jullie voelen dat jullie slachtoffers zijn en begrijpen nooit dat dit de rol is die jullie spelen in het grote toneelstuk van de Aarde en dat jullie volkomen op je plaats zijn. Jullie zien het hele plaatje niet. Sommigen van jullie zien het zelfs als een straf!

Gezegend is de mens die weet dat er van hem wordt gehouden en dat wat hij doet een verschil maakt voor de planeet, wat er ook voor hem ligt. Dat is degene die zegt: “Laat maar komen,” want alles is in overeenstemming met mijn ziel en ik ben de machinist van mijn eigen bestaan.

Vraag 307. Reïncarnatie. 3.Als wij weer terugkomen in de ‘leerschool‘ gaan wij dan verder op het niveau waarop wij zaten of moeten wij weer vanaf het begin beginnen?

Antwoord: 

Een van de mooiste vragen van vandaag! Ieder van jullie heeft een metaforische ‘kruik‘. deze kruik wordt gevuld als jullie de waarheden van het leven en van het universum om je heen leren kennen.

Als jullie de DNA activeren of je spiritueel bewustzijn, vult deze kruik zich.

Als jullie terugkomen op de planeet is die kruik nog steeds gevuld tot de graad waarop die was toen jullie vertrokken. Dit verklaart waarom sommigen van jullie ‘gewoon’ weten wanneer het tijd is om levenskeuzen te maken. Jullie hoeven niet opnieuw te beginnen. Het ‘was’ er eenvoudigweg al.

Er zijn in jullie maatschappij vele lichtwerkers die rondlopen met kruiken die zijn gevuld met wonderbaarlijke kennis en praktische spirituele ervaringen. Sommigen zullen die kruik nooit openen omdat het een leven van vrije keuze is. Ook…..iets dat wij al eerder hebben gezegd……kunnen enkelen waarvan je dat het minst zou verwachten de lichtwerkerskast openen en de kruik eruit nemen. Als jullie dat doen, ligt er meesterschap voor je open! Schijnbaar zonder enige oefening weten jullie heel veel!

Er lopen meesters tussen jullie in….misschien ben jij er een van? Je zult het nooit weten totdat jouw pure intentie de kruik begint te openen.

Vraag 308. Relativiteitstheorie.Lieve Kryon, de relativiteitstheorie is gebaseerd op drie stellingen: (1) De constante snelheid van het licht, (2) het principe van relativiteit, en (3) relativiteit van tijd. Wat moeten wij denken van deze drie stellingen? 

Antwoord:

(1) De snelheid van het licht is variabel van tijdraam tot tijdraam. Het is geen constante van het universum.

(2) Alles is inderdaad relatief zoals de theorie zegt, maar de regels zijn voor iedere realiteit uniek.

(3) Tijd zal relatief zijn ten opzichte van welke snelheid van het licht ook binnen de constructie van de realiteit die het vertegenwoordigt. Daarom kunnen jullie niet het universum inkijken en ‘onmogelijke natuurkunde’ zien. Men zou deze stellingen moeten vieren want zij zijn het begin van de uitleg over hoe niets alleen staat. Als er een ding verandert, verandert het de hele realiteit. Zo gaat het ook met elk mens op de planeet.

Vraag 309. Roem.Lieve Kryon Ik speel gitaar en heb een grote wens om rock Ster te worden. Hoewel er geen garantie is dat ik dit zal bereiken wil ik hier toch voor gaan. Hopelijk zal er financiële zekerheid komen als onderdeel hiervan. Daarbij komt dat er een potentieel is voor beroemdheid en adoratie van anderen dat ook heel aantrekkelijk is. Nadat ik de Kryonboeken 1 en 5 heb gelezen en nu boek zes lees denk ik dat mij verteld wordt dat dit voor mij een incorrecte route is omdat het gevuld is met negativisme als hebzucht en ego. Kan men lichtwerker zijn en evengoed het verlangen naar beroemdheid hebben? Ik het goed voor mij om dat verlangen, die passie, te volgen om een beroemde rock Ster te worden? Kunnen roem en fortuin in iemands contract staan? 

Antwoord:

Roem op zichzelf is een ongepast doel want het is een attribuut dat niemand helpt behalve degene die het verlangt en het is een product van het menselijk ego. Maar misschien is dit feitelijk niet aan de hand in jouw leven.

Je kunt inderdaad in de potentiëlen voor jou leven gaan en roem zien. Maar het zal het resultaat zijn van jouw talenten, de passie die jij hebt met jouw muziek en het zal niet alleen maar een doel zijn. Spirit heeft beroemde mensen nodig. De valkuilen zijn legio maar iemand die in balans is kan roem bereiken en het accepteren met gratie en volwassenheid en daardoor doorgaan als een nog groter muzikant.

Denk je eens in wat een lichtwerker rock Ster zou kunnen doen! Het universum zou er van houden! Het is dus geen NEE zoals jij wel zou kunnen denken. Als het wordt gedaan met integriteit, een onder controle gehouden ego en met professionaliteit kan roem een reusachtige hulp zijn voor duizenden toekijkers want de beroemdheid kan een leven in licht leiden en anderen dingen tonen waarvan zij dachten dat die niet konden bestaan. Hoe behandelt de beroemdheid anderen? Hoe gaat de beroemdheid om met de media? Hoe gaat deze beroemde lichtwerker om met geld? Zie je? Als jij inderdaad steeds wordt bekeken door het publiek denk er dan eens aan wat je hen kunt laten zien als jij een leven in balans leidt en een ego dat in balans is.

Hier is een feit: Als zoiets gebeurt wordt de beroemdheid nog veel beroemder! De mensheid houdt van talent dat gecombineerd wordt met een ego dat in balans is. Zij zouden van jou houden en meer willen weten over hoe jij dat deed. Dan heb jij de kans om het hen te vertellen.

Vraag 310. Rommelcellen.
Lieve Kryon: Mijn kinderen zijn geboren toen ik 41 en 43 was. (zij zijn nu 15 en 17) Vanwege mijn leeftijd zijn er geheugentests gedaan. Beide uitslagen waren goed. Toch vertelde de arts dat sommige cellen een beetje ‘gedeukt’ zijn alsof er iemand op heeft gekauwd. De kinderen zijn gezond, liefhebbend en zelfbewust. Zijn de ‘gedeukte cellen’ tekenen van nieuw DNA? Of hebben wij gewoon geluk dat de kinderen geen lichamelijke problemen hebben door de ingedeukte cellen? 

Antwoord: 

Ja, het heeft met jouw leeftijd te maken, door het geven van geboorte en nee, het zal geen probleem zijn. De cellen lijken gedeukt maar het DNA is goed. Als jullie meer gaan weten over het menselijk genoom zullen jullie begrijpen hoe complex het is. Zie het als cosmetisch. De gedeukte cellen worden niet meer gebruikt.

Vraag 311. Rouwverwerking.

Lieve Kryon, als wij opeens het verlies van een geliefde ervaren (mens of huisdier) door een ongeluk of een trauma, wat zijn dat behulpzame, concrete manieren om die gevoelensshock te verminderen die iemand voelt? ( Ik denk ook dat het nog moeilijker is als lichtwerker omdat ik weet dat de geliefde op een plaats van liefde en vreugde is en er toch nog steeds die sluier is die het gevoel van afgescheidenheid zo echt en pijnlijk laat voelen) Is er een manier waarop wij energetisch nog steeds in contact kunnen zijn met de tegenwoordigheid van degenen die wij verloren zijn?

Ik weet dat jij het eerder over rouw hebt gehad maar ik zou met name enkele acties of dingen willen weten die zouden helpen bij de eerste scherpte van de pijn en de shock aan deze kant van de sluier.

Antwoord: 

Geliefde, jij hebt gelijk. Jullie zijn gebouwd om te rouwen en dat is niet alleen toepasselijk maar het wordt geëerd en begrepen. Desondanks staan wij vlakbij jullie als jullie hier doorheen gaan al is het vaak niet voldoende.

Er zijn meerdere dingen die jullie kunnen doen om met meer gratie door dit proces te gaan: Zoek een plaats waar je een ander fysiek kunt helpen. Ga naar een bejaardentehuis en ga mensen voorlezen, ga met hen wandelen en help hen bij hun therapie. Ga naar plaatsen waar mensen rouwen en luister alleen maar naar waar zij doorheen gaan. En deze kan heel vreemd lijken: doe oefeningen! Jullie lichaamschemie kan jullie helpen in balans te komen als jullie deze dingen doen.

Het verdriet zal langzaam afnemen maar jullie zullen altijd een plaats in je hart hebben waar het een beetje pijn doet. Dit is normaal. Probeer dat nooit uit te schakelen of als ongepast te voelen. De reden waarom deze dingen zo moeilijk zijn is dat jullie waarlijk zijn verbonden op een niveau dat verder gaat dan het lichamelijke. Jullie dualiteit ziet degene die jullie verloren zijn als ‘voorgoed verloren.’ Dat is jullie realiteit en er is niets dat jullie kunnen doen om het te veranderen

Toch kan ik jullie iets vertellen dat van pas kan komen – 100 procent. Jullie zullen een reünie hebben met degenen die jullie zijn ‘verloren en die zal groots zijn! Ik spreek uit ervaring want ik heb er vele malen naar gekeken….zelfs nu ik spreek. Er is niets in het universum dat daarop lijkt – als de liefde van God zich manifesteert tussen entiteiten die beiden verbonden zijn in menselijk leven en aan de andere kant van de sluier maar die elkaar al een hele, hele lange tijd niet hebben gezien.

Vraag 312. Ruimte/Tijd.
Lieve Kryon: Onze benadering van ruimte en tijd is veranderd sinds Galileo en Newton. Wat moet er veranderd worden in Einsteins opvatting om conform te zijn binnen de nieuwe realiteit? Jij zei dat het bestaat als een negatieve tijd. (massa) Zou deze tijd (massa) een positieve tijd kunnen zijn van een andere realiteit? Is het de niet-synchroniciteit van deze tijd (massa) die wij interpreteren als negatieve tijd? (massa) Negatieve tijd (massa) bestaat niet echt.

Antwoord:

Ik zal het laatste deel eerst beantwoorden. Verwar ‘massaloze objecten’ niet met iets dat negatieve massa heet. Het is gewoon massa waarbij een van zijn attributen is veranderd zodat de zwaartekracht er anders op reageert. Verwar ook inter-dimensionale materie (donkere materie) niet met iets dat gepolariseerd is. Donkere materie is inter-dimensionale materie die onttrokken is aan jullie blikveld omdat het niet in jullie 4D is.

Dus nee, de polariteiten van massa zijn geen tegenovergestelde spiegelingen van jullie realiteit (dat is de echte vraag die jij stelt) Antimaterie is ook niet wat jij denkt en speelt in deze discussie helemaal niet mee.

Jouw benadering van tijd en massa moet verder gaan dan de leringen van Einstein. Hij gaf jullie een nieuwe dimensie om naar te kijken (tijd) en liet jullie zien hoe die variabel kon zijn; en dus verdergaand dan de doos waarin jullie zitten. De volgende fase moet gecentreerd zijn rondom nieuw werk dat jullie de ‘Supersnarentheorie’ noemen. Het moet worden opgetild om een op 12 gebaseerd wiskundig systeem te kunnen bevatten. Het moet ook een veel serieuzer begrip bevatten van hetgeen jullie nul noemen. Verscholen in deze nieuwe elegante wiskunde zitten er geheimen die even diepgaand en uitbreidend zullen zijn als degene die Einstein jullie in de veertiger jaren bracht.

Begrijp dat er geen andere realiteit op inter-dimensionale manier verscholen zit die jullie zou laten rondlopen in een omgekeerd gepolariseerde situatie. Dit is feitelijk al gesteld in de natuurkunde maar wordt nu onderzocht door het gebruik van zeer grote magnetische versnelling van deeltjes en dat laat onthullingen over zichzelf zien. Wees je er dus van bewust dat er maar een speelveld is waarin jullie zitten en werken aan een spirituele puzzel. Concentreer je op de werkelijkheid die voor je ligt.

Vraag 313. Sai Baba.
Lieve Kryon: Mijn vraag gaat over Sai Baba. Ikzelf heb deze man in India bezocht en ik zie massa‘s mensen om hem heen en hem aanbidden alsof hij een God is. Ik twijfel niet aan zijn verlichte rede en ik ben het met vele van zijn leringen eens omdat hij zegt dat ieder mens God is.

Wat ik echter niet begrijp is het feit dat hij mensen toestaat hem op deze manier te aanbidden. Massa’s mensen knielen voor hem en hij verheft zijn hand om boetedoening aan te bieden aan wie hij uitkiest. Hij staat toe dat er foto’s van zijn voeten worden genomen waarvan hij weet dat zij opgehangen worden in de huizen van de mensen om hem te aanbidden. Zijn volgelingen geloven in zelfbekrachtiging en de God binnenin maar geloven dat Sai Baba een incarnatie van God is – duidelijk een tegenstelling! Ik heb gehoord van mensen die poeder verkopen in de naam van Sai Baba en heb vele mensen horen spreken over honing die van zijn beeltenis af zou druipen. Waar gaat het hier over? Hoe kan hij mensen leren om hun eigen God te worden als hij hen wonderen laat zien die hen zich minderwaardig aan hem laten worden als zij voor hem staan?

Wie is deze man? Is hij echt een geascendeerde meester zoals hij zelf zegt te zijn? Als dat zo is, is zijn manier van leren er een van de oude energie waarin wij buiten onszelf kijken naar iemand die machtiger is dan wij. Dank je wel!

Antwoord: 

Sai baba is een huidige meester (geen geascendeerde meester die op Aarde rondloopt. Hij is echt en toch kennen de meeste westerlingen hem niet eens. Zijn DNA is geactiveerd tot op een punt waarop hij aanleunt tegen het feitelijk verlaten van de planeet. Hij kan iets manifesteren ‘vanuit het niets’ en heeft het geschenk van genezing.

Oordeel niet over waar het op lijkt want in jullie cultuur (Amerika) lijkt de houding om te aanbidden vreemd en ongepast. Bedenk je de cultuur waarin hij zit (India) en het bewustzijn van de mensen om hem heen. Hij verlangt er niet naar om aanbeden te worden en zijn boodschap vraagt daar ook niet om. Geen enkele meester wenst dit, maar de cultuur van India is heel anders dan die van jullie en de mensen voelen zich prettig met deze manier van leren.

Maak je los van de manier waarop het lijkt en wees wijs ten opzichte van de verschillen tussen de manieren waarop mensen God moeten vinden. Voor hen is dit de manier waar zij voor hebben gekozen om te luisteren en te leren. Voor jullie lijkt die ongepast. Weet dat de westerse wereld veel van Sai Baba kan leren maar zal wachten tot na zijn dood om hem op waarde te schatten. Dan zal hij voor velen een symbool van verlichting worden zoals dat bij zovele meesters ging voordat hun werk echt bekend werd.

Vraag 314. Scheppen.
Lieve Kryon, ik begrijp dat wij onze eigen realiteit scheppen, maar wat als iemand niet weet wat hij wil scheppen? Wat als iemand een staat bereikt waarin hij in harmonie is met wat er ook in zijn leven gebeurt? Waarom iets scheppen als je al vrede hebt met alles wat er gebeurt?

Antwoord: 

Jij bent een van degenen die wil weten of een boom geluid maakt als hij in het bos, waar niemand het kan horen, omvalt. Over- intellectualiseer jouw doel in het leven niet. Het antwoord: Jouw medeschepping zou moeten zijn: “Lieve God, vertel mij wat ik moet weten en scheppen. Laat mij vrede hebben in mijn leven, wat dat ook is en laat mij vieren wat er voor mij is en weten dat het goddelijk is.”

Vraag 315. Schizofrenie. 1.
Lieve Kryon: Onlangs heb ik een aantal mensen ontmoet die mij vertelden dat hun kinderen – jonge mensen van tussen de 18 en 27 – plotseling schizofrenie hebben ontwikkeld of ander onbalans zoals manische depressie, paranoia en zware depressies. Wat is er aan de hand? Kun jij iets vertellen over dit fenomeen?

Antwoord: Jij verbeeldt het je niet. Het neemt toe en dat gebeurt ook met ander mentale soorten onbalans bij kinderen. Omdat de energie van de planeet verandert wordt degenen die hier nu komen een veel grotere puzzel gepresenteerd dan het bij jullie het geval was. Dat zal resulteren in meer afwijkingen van “normaal” dan ooit daarvoor. Het gaat vereisen dat jullie werken aan je gezondheidzorg voor deze jonge mensen. Denk erom: Het is alleen onbalans, geen ziekte.

Vraag 316. Schizofrenie. 2.
Lieve Kryon, ik werk als zuster in de geestelijke gezondheid bij de Britse nationale gezondheidsdienst met mensen die met een enorm scala aan problemen zitten. Kun jij mij helpen de psychotische ervaring begrijpen die vaak wordt aangeduid als schizofrenie, en nog belangrijker, hoe ik het beste de mensen kan helpen waarmee ik werk (ik heb door jouw werk al meer begrip van de menselijke ervaringen) binnen de strekkingen van het systeem waarin ik moet werken?

Vraag: 

Lieve Kryon: Ik zou iets willen vragen over meervoudige persoonlijkheden. Ik begrijp het psychologische aspect (net zoveel als ieder ander) van deze conditie, maar ik vraag mij af hoe het met de spirituele aspecten daarvan zit? Is de ‘fragmentatie’ iets dat hoort bij spirituele of zielenniveaus of is het alleen maar iets dat bestaat in het bewustzijn?

Antwoord:

Het actuele antwoord is dat degenen die het meest in onbalans zijn in deze omgeving degenen zijn die een diepgaande reactie vertonen op wat er normaal gesproken in de meeste mensen zit. Jullie zijn allemaal “meervoudig” maar alleen het leven dat jullie ‘nu’ hebben wordt gezien als echt of ‘het leven aan de top van de stapel.” Bij meervoudige persoonlijkheden ‘zien en voelen’ die lieve mensen vaak overblijfselen uit een vorig leven in hun DNA als zijnde echt. De enige regel in hun realiteit is dat de ‘echte meervoudigen’ moeten voorkomen in een opeenvolgende tijdlijn…..een tegelijk. Elk daarvan is feitelijk echt en elk daarvan kan door hen ‘bezeten’ worden omdat zij volledige levens hadden met elk van hen. Daarom is het voor hen zo makkelijk om van elk van hen een geschiedenis te hebben. Het is niet verzonnen!

Je ziet dus geen fantasie maar gewoonweg een toegevoegde versterking die hen in staat stelt om te handelen namens velen ‘die zij zijn geweest.’ Het is iets dat jullie niet hebben. Wij noemen dit de vele ‘uitdrukkingen’ van ieder mens. De betrokken personen zien personen uit het verleden ook niet altijd. Dat is vaak gerelateerd aan data op jullie kalender maar het is ook gerelateerd aan de realiteit van de anderen die vandaag allemaal samenwonen.

Het beste wat jij kunt doen is hen te laten begrijpen ‘wie er bovenaan is.’ Je helpt hen dan om een ‘keermuur‘ tussen uitdrukkingen te herconstrueren en helpt hen ook om naar een plaats te gaan die normaler is, die vertegenwoordigt wat jullie ervaren. Deze meervoudige situatie wordt in hun geest gezien als een ronddraaiende stapel van gepaste levens die allemaal hetzelfde lichaam delen! Het is zo omdat deze overblijfselen een DNA delen in een lichaam. Maar door hen te laten beslissen wie er ‘aan de top van de stapel zit’ laat je hen eraan wennen dat zij terug kunnen gaan naar een ‘thuisbasis’ waar zij kunnen beginnen om zich te concentreren op daar te blijven als zij dat wensen.

Probeer dus in jouw werk om hen de kennis bij te brengen wie er de ‘baas’ is (degene aan de top). Als zij dit concept vatten zullen zij begrijpen dat ‘de baas’ de persoon aan de top is. Het zal ook een veiligheidswaarde voor hen zijn zodat het niet slechter met hen zal gaan en zich prettiger zullen voelen binnen de thuisbasis van hun eigen bestaan. (de baas) Velen van hen kunnen worden geholpen om een heel normaal en productief leven te leiden zonder enige medicijnen. Dat zal gebeuren door zich het feit te realiseren dat zij niet gek zijn maar allen maar ’verhoogd’. Zij hebben de mogelijkheid om de ‘verhoging’ te controleren door nieuwe kennis.

Dit zal hen uiteindelijk laten beginnen hen uit te kiezen als zij ooit de ‘thuisbasis’ willen verlaten. Dit is genezen door bekrachtigen…iets wat wij al een hele lange tijd hebben geleerd. Denk eraan als een mens is behept met iets dat jullie niet hebben en dat verwarring schept. Het is niet iets dat ontbreekt maar iets dat is toegevoegd. Daarom hebben zij meer informatie nodig om ermee om te kunnen gaan.

Vraag 317. Science Fiction.
Lieve Kryon, welk effect heeft Science fiction gespeeld in de verhoging van het bewustzijn? Ik heb een Kryonboek gelezen dat zie dat er 50 jaar geleden een groep mensen begon met het verhogen van het bewustzijn van de planeet…..dat klinkt voor mij als Science fiction.

Antwoord: 

Wij hebben jullie al vaak verteld dat het onwerkelijke van vandaag de realiteit van morgen is. Hierdoor zouden jullie moeten weten dat veel Science fiction wordt gechanneld! Maar dat wist jij al, nietwaar?

Vraag 318. Seksuele energie.
Lieve Kryon: Deze vraag gaat over seksuele energie. Ik begrijp dat deze energie heilig is en heeft bewezen een grote uitdaging te zijn. In een omgeving die deze energie manipuleert in gevarieerde en conflicterende manieren, advertenties, pornografie, klassieke religieuze doctrines, alternatieve meditatieve praktijken, onthouding, celibaat, monogamie, polygamie etc. Wat zijn de richtlijnen in deze nieuwe tijd voor deze heilige energie als er een partner is en als die er niet is? Hoeveel verschilt dit voor een alleenstaande, een getrouwd stel, man en vrouw?

Antwoord: 

Dit antwoord is nooit veranderd. Jullie hebben vrije keuze om ermee te doen wat jullie willen. Omdat het gebruikt kan worden voor alles behalve op angst gebaseerde religieuze controle voor heilig leven gevende liefde, begrijp je dan dat dit altijd een maatstaf zal zijn van de energie van de planeet?

Wat zijn de nieuwe regels? Dezelfde als de oude: Behandel het als geheiligd, verander jezelf en verander daardoor de energie van de planeet om je heen. Als andere mensen de verhoging zien door het toevoegen van de geheiligde attributen die sommigen alleen maar als biologisch zien, zullen zij de keuze hebben tussen het te volgen of zich ervan te verwijderen. Het eindresultaat is de verandering van bewustzijn op de planeet.

Die balans zal er altijd zijn omdat seksuele energie ook gerelateerd is aan vele andere dingen Maar hoe meer het is ontdekt binnen een spiritueel raamwerk die lessen scheppen, drama en opwinding in plaats van alleen maar biologisch, des te meer zullen degenen eromheen veranderen wat zij erin zien.

Elke krachtige energie op jullie planeet kan scheppen of vernietigen. Dat is de dualiteit van jullie bestaan en het speelveld van vrije keuze.

Vraag 319. Seth.Lieve Kryon: Hallo! Mijn vrouw en ik waren onlangs op vakantie in Sedona, Arizona en ontdekten er de Kryon boeken. Ik ben zeer geïnteresseerd en kocht verschillende boeken tegelijk. Ik ben nieuwsgierig om te weten of Kryon ooit heeft gereageerd op de gechannelde entiteit genaamd “Seth” die sprak door Jane Roberts, die vele boeken publiceerde. Ik heb veel Seth boeken en tot nu toe, zie ik geen tegenstrijdigheden tussen Seth en Kryon. Ze lijken elkaar te versterken. Bedankt.

Antwoord:

Hoe scherpzinnige gezien! Wel zeker zijn wij daarbij aangesloten! Ja. Zoek naar de liefdegegevens die goed voor jou klinken en naar het gevoel van familie. De energie die Seth brengt is ook van de familie van Aartsengel Michael… net als Kryon.

Vraag 320. Slapeloosheid.Lieve Kryon, pas in de afgelopen herfst ontdekte ik de serie Kryonboeken en heb hen daarna gretig gelezen. Ik lees dat slaappatronen veranderd kunnen worden in de nieuwe energie. Als teenager had ik problemen met slapeloosheid wat voorbijging toen ik volwassen werd. Nu, op mijn 48e lijkt dat weer terug te komen. Het lijkt erop dat ik een subtiele vibratie voel, een spanning, in mijn lichaam die mij weerhoudt om mij te ontspannen, zelfs als mijn ogen en mijn geest moe genoeg zijn om te gaan slapen.

Ik maak mij zorgen dat ik mij alleen kan ontspannen na een glas wijn, zelfs nadat ik op voorschrift van een arts een slaappil heb ingenomen. Dit gaat al een aantal maanden zo en ik geef hormonale veranderingen daar de schuld van.

Antwoord:

Geliefde, jij en vele anderen met jou hebben met hetzelfde ding te maken. Het is moeilijk om te slapen als de slaapkamer helemaal wordt gerenoveerd! Hier is het antwoord: Wees niet kwaad als je niet kunt slapen. Jij denkt dat je een bepaalde hoeveelheid daarvan nodig hebt om te kunnen bestaan? Het antwoord is ja, maar Spirit kan jou het equivalent (een gelijkwaardig iets) daarvan geven zonder dat jij ooit slaapt! Het gaat alleen om energie, weet je?

Probeer dit eens: (1) Als je niet kunt slapen, dank God voor dit alles omdat jij zo vibreert dat je niet kunt slapen – dat de verandering van energie van het DNA zo groot is dat je niet kunt slapen. (2) Vraag Spirit om jouw de benodigde energie te geven alsof je geslapen hebt. Als jij zeven uur slaap nodig hebt, sluit dan een deal met God. Jij krijgt de gelijkwaardige energie van zeven uur slaap (van Spirit) zelfs als je niet sliep (in 4D) en jij zult beloven om daar gewoon te liggen en te glimlachen en niet kwaad of gefrustreerd te worden als er aan jou gewerkt wordt!

Neem je rust. Ga niet opstaan en schoonmaken en boodschappen doen. Ga niet lezen of jezelf op een andere manier belasten. Rust en vier. Kijk dan hoe dit probleem zich vanzelf oplost. Je zult de volgende dag meer energie hebben dan je had verwacht. Herhaal dit zo vaak tot het jou niet meer hindert dat jij niet lijkt te slapen op de manier die je gewend bent. En als je net aan dit nieuwe scenario gewend bent: ZZZZZZZZZZZZZZZZZ.

Vraag 321. Smeltende gletsjers.
Lieve Kryon, op een conferentie in San Francisco afgelopen weekend werd gezegd dat er satellietfoto’s zijn van de Noordpool en van de grote gletsjer in Groenland die aangeven dat er in de afgelopen zomer twee keer zoveel ijs is gesmolten vorig jaar. (1992) Men kon niet vertellen welke zaken daarvoor verantwoordelijk waren buiten de menselijke invloeden. Zal deze trend van smelten doorzetten en gaan escaleren? Graag jouw commentaar.

Antwoord:

Ja. Jullie zien de geologie versnellen. In 1989 brachten wij jullie informatie over het potentieel voor aardeveranderingen, met name bij het weer. Nu zien jullie hier feitelijk het bewijs van deze gebeurtenis.

Alles ervan komt voort uit het menselijk bewustzijn maar jullie zien het als een product van fysieke weerspatronen, globale opwarming etc. Het lijkt daar inderdaad op maar kunnen jullie mij vertellen waarom het opwarmt? Het is niet wat jullie denken. De oceanen warmen op en dat wordt veroorzaakt door de toenemende vibratie van de Aarde. Uiteindelijk zullen jullie het begrijpen als jullie alle nieuwe gegevens ontdekken. Het is zeer gerelateerd aan de Aarde en niet aan de atmosfeer.

Onthoud dat jullie bewustzijn dit alles is begonnen. Jullie bewustzijn kan het ook stabiliseren. Als dat gebeurt zullen de wetenschappers er nog een puzzel bij hebben. Waarom stopte het?

Vraag 322. Spirit.
Lieve Kryon, ik begrijp dat wij onze eigen realiteit scheppen, maar wat als iemand niet weet wat hij wil scheppen? Wat als iemand een staat bereikt waarin hij in harmonie is met wat er ook in zijn leven gebeurt? Waarom iets scheppen als je al vrede hebt met alles wat er gebeurt?

Antwoord:

Jij bent een van degenen die wil weten of een boom geluid maakt als hij in het bos, waar niemand het kan horen, omvalt. Over- intellectualiseer jouw doel in het leven niet. Het antwoord: Jouw medeschepping zou moeten zijn: “Lieve God, vertel mij wat ik moet weten en scheppen. Laat mij vrede hebben in mijn leven, wat dat ook is en laat mij vieren wat er voor mij is en weten dat het goddelijk is.”

Vraag 323. Spoken en geesten.
Lieve Kryon, Ik heb een zeer negatieve paranormale ervaring ervaren. Ik weet dat jij vertelde dat “geesten” bestaan in een andere dimensie dan de onze maar ik wil graag meer over hen weten. Ik geloof niet in het kwade. Ik denk dat het alleen een afwezigheid van liefde is maar waarom lijkt de kracht van het duister zo sterk?

Ook….als buitenaardsen zo in onze kracht zijn geïnteresseerd  zijn kwade geesten om dezelfde reden in ons geïnteresseerd? 

Antwoord:

Nogmaals, jij vraagt om kennis die vereist dat je compleet buiten het concept van jullie universele realiteit kunt denken. Kun jij dat? Hier is de test: Als je naar de andere kant van de sluier gaat is er geen lineaire tijd. Alles gebeurt direct en heeft de structuur die jullie verwachten en logisch is in jullie 4D-geest niet nodig. Als jullie ‘spoken’ tegenkomen ervaren jullie feitelijk de energie van een gebeurtenis in een andere dimensie die zich in jullie dimensie lijkt af te spelen in cirkels.

Wat jullie waarnemen als iets dat steeds weer gebeurt is iets dat maar een keer gebeurde. Is het echt? Ja. Toch is wat jullie zien van wat er gebeurt heel anders dan de realiteit van degenen die meededen aan de gebeurtenis.

Soms wordt de vraag gesteld: “Zitten deze vroegere mensen vast in een soort vergetelheid en daardoor steeds maar weer dingen herhalen?” Dit is eigenlijk een zeer grappige vraag! Jullie zijn het die gelimiteerd zijn. Jullie zitten altijd opgescheept met een enkele realiteit binnen een ongelooflijk rijk spectrum van tijd. Jullie leven in een zwart/wittijd terwijl alles om jullie heen een spectaculair gekleurde regenboogvan bestaan is. Als jullie dus met zwart/wit ogen gluren naar een prachtige kleurentint zien jullie alleen maar een klein stukje van wat daar echt is en jullie kunnen er geen chocola van maken.

Als jullie inderdaad een entiteit tegenkomen die steeds maar weer iets lijkt te herhalen, is het voor hen maar een keer. Dit is hoe NU-tijd eruitziet voor een lineaire toeschouwer. Het gebeurt in een ogenblik van universele tijd maar voor jullie lijken zij vast te zitten. Het zou jullie je kunnen laten afvragen: Wie zit er hier nu vast?

Het spoken is meestal een situatie die is overgebleven van een energie die inter-dimensionaal is. Jullie voelen en zien het en het is beangstigend. Soms lijkt het of het een doel heeft. Soms lijkt het zelfs bewustzijn te hebben. Nogmaals, dat komt door jullie observatie! Omdat jullie bewustzijn hebben zouden jullie de situatie veranderen. Ik zei jullie al dat het moeilijk te bevatten zou zijn. Met andere woorden, de daad van het kijken naar de gebeurtenis verandert wat er in jullie ogen gebeurde. Wij zijn nu terug bij de eerste vraag uit deze serie, nietwaar, waar de definitie van realiteit heeft te maken met degenen die daar zijn om het te zien.

Er bestaat niet zoiets als een kwade geest. Het grootste kwaad op jullie planeet kan gevonden worden in de geesten en intenties van de mensen die er rondlopen. Zij kunnen het duister manifesteren zoals jullie dat met licht doen. Dit is een discussie die wij al eerder hebben gevoerd. (Zie Kryon boek 9 voor meer hierover).

Daarom gaan jullie door met het scheppen van jullie eigen realiteit……kwaad en engelachtig.

Jullie zijn de enige planeet met vrije keuze!

Vraag 324. Spreken tegen je cellen.
Lieve Kryon, ik ben bereid om te praten met mijn cellen, maar ik weet niets om hen te vertellen! Is het genoeg om te zeggen “ontgif en verjong!” of hebben we meer specifiek te zijn (en misschien beleefd, zoals “alstublieft, kraakbeen laten aangroeien,” of zelfs praten over aminozuren, vitaminen, enzovoort? Is intentie genoeg of zijn woorden en stijl relevant?

Hoelang zou worden geacht genoeg gepraat te hebben voor één doel? Ik heb al tien jaar een vreselijk jeukende allergische dermatitis. Moet ik praten met mijn huid, tegen mijn immuunsysteem, of iets anders?

Antwoord: 

Ten eerste: heb je nog niet begrepen dat de gedeelten van DNA waarmee je bezig bent inter-dimensionaal zijn? Wij onderwijzen dit nu al vele jaren. Dit soort systeem is niet lineair, begrijpt jouw taal niet en zal zelfs niet beginnen te reageren op jouw logische processen.

Spreken met jouw cellen is een energetisch proces — energie is wat nodig is, niet een woordenstroom. Jouw bespreking en herformulering doen niets maar maken jouw stem moe. Jij wilt visualiseren, niet verwoorden. Ga jouw cellen bereiken met de visualisatie van wat je wenst. Zie jezelf zonder jeuk. Zie jezelf met jong DNA. Vergeet niet, het lichaam kent dat en het heeft een cellulair geheugen van jouw jonge DNA.

Dus begin met het instellen van een tijd om deze mededeling dagelijks te doen, slechts een paar minuten, en maak sterke visioenen van wat het doel voor jouw lichaamsproces is. Zie jonge huid, jonge gezondheid, en een jonge houding. Jouw lichaam zal het idee begrijpen en beginnen te voldoen aan de wil van”de baas”.

Dit is wat de meesters doen, en het werkt. Echter, je moet leren om uit jouw 3D paradigma te gaan van het willen houden van mondelinge gesprekken. “Praten met je cellen” wordt gedaan met visualisatie-energieën.

Vraag 325. Stamcelonderzoek.
Lieve Kryon: Wij zien heel veel hoop in het onderzoek naar stamcellen. Velen willen dus embryo’s gebruiken omdat die het meest geschikt zijn om dit te ontwikkelen. Jij zei dat wij dat wij anderen buiten de chemie van de geboorte zouden kunnen vinden, maar wat als wij niet kunnen wachten? Waar zijn degenen die het meest diepgaand zijn maar die niet het kompas verstoren van degenen die het leven respecteren en er niet mee willen experimenteren? 

Antwoord:

Laten wij dit in twee delen beantwoorden:

 

(1) Er zijn stamcellen in het lichaam die willen werken voor alles wat jullie wensen. Jij hebt echter gelijk: Het gaat een tijdje duren voordat jullie die kunnen lokaliseren en activeren zodat zij zich gedragen als degenen die jullie zien in de geboortechemie. Er is iets dat jullie zullen ontdekken dat de andere cellen naar hun originele staat zal terugbrengen. Maar jullie hebben dat nog niet (eigenlijk hebben jullie het wel maar is het nog niet onthuld voordat er meer onderzoek is gedaan om te zien of het echt is wat de wetenschap ziet. Dit zal nog zo’n vijf jaar duren)

(2) er zijn nu mensen die werken met de stamcellen van het resultaat van geboorte. Deze delen van de mens die betrokken zijn bij de geboorte hebben zeer, zeer actieve stamcellen. Die zitten in de placenta en ook in de navelstreng. Deze informatie is niet nieuw en er zijn laboratoria waar deze onderzoeken nu worden gedaan. Nogmaals, jullie zullen hier pas later over horen omdat de wetenschap vaker stil is…..en erop wacht tot zij zeker van hun zaak zijn.

Vier het goede nieuws dus: het feit dat jullie je diepgaande onderzoek hebben en niet verstoren wat de anderen voelen als geheiligd aangaande onderwerpen betreffende de menselijke embryo’s.