Kryon: Vragen en Antwoorden 351 t/m 375

Kryon: Vragen en Antwoorden
351 t/m 375

Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Alfabetische lijst van vragen en antwoorden.

====================================

351. Vrije keuze.
352. Vrije wil.
353. Waarom grijpt God niet in?
354. Waarom metaforen.
355. Waarom scheppen wij?
356. Waarom terug naar de Aarde?
357. Waarom zijn wij hier?
358. Walk-ins. 1.
359. Walk-ins. 2.
360. Walvissen en dolfijnen.
361. Wanneer laten wij God helpen?
362. Wanneer zijn wij klaar?
363. Was de maanlanding echt?
364. Wat als Al Gore had gewonnen?
365. Wat kan ik doen?

366.Wat moet ik weten?
367. Water/magneetfilter.
368. Wel of geen kinderen?
369. Welke plek op Aarde?
370. Wereldverbeteren.
371. Wetenschap moeilijk te begrijpen.
372. Weven.
373. Wicca.
374. Wie is Kryon?
375. Wie zijn wij echt?

============================

Vraag 351. Vrije keuze.
Lieve Kryon: Ik heb jouw boodschap over de spirituele winter herlezen en jij hebt weer aangegeven dat de Aarde de enige planeet met vrije keuze is…..een die zijn eigen dimensionaliteit kan veranderen. Als mensen het concept van vrijheid kunnen aanvaarden weet ik dat het goddelijke informatie is en het God ook helpt. Als mensen echter, willen wij dat er op de hele Aarde vrede is. Waarom is die vrijheid om een potentieel te veranderen ook niet aanwezig op andere planeten? 

Antwoord: 

Op bepaalde manieren is dat wel zo. Zie je, wat jullie hier doen zal alle andere planeten beïnvloeden en zelfs ook de planeten die nog niet zijn geschapen. Zij hebben dan wel niet jullie goddelijke component maar wat jullie doen zal hun bewustzijn veranderen. Jullie zijn daarom de katalysator voor iets dat zo groot is dat jullie het niet kunnen bevatten. Het is een test die al eonenlang in de planning zat en die uiteindelijk de potentiëlen van andere planeten waarop leven is, zal veranderen. Maar jullie zijn de enigen die dit kunnen doen…..deels engel…..deels mens en jullie bestaan hiervoor.

Andere planeten zijn vrij om hun realiteit te veranderen als resultaat van wat zij beslissen. Maar alleen jullie zijn vrij om meesters te worden terwijl jullie op Aarde zijn en jullie huidige vibratieniveau veranderen en daardoor de structuur van tijd voor allen te veranderen. Zoek hierover nooit naar bewijs want je zult het nooit vinden. Dat is onderdeel van de uitdaging, maar als jullie niet op Aarde zijn is dat het hoofdbestanddeel van jullie energiezoektocht.

Vraag 352. Vrije wil.
Lieve Kryon, ik ben in Amsterdam. Kun jij commentaar geven op de kwestie van vrije wil op andere planeten? Ik ben er nieuwsgierig naar om dat te begrijpen.

Antwoord:

Geliefden, ik heb jullie al zoveel verteld – en ik blijf dat doen – over het unieke van de Aarde en jullie begrijpen het nog steeds niet echt. Het universum wemelt van het leven. Jullie zijn maar een van de vele werelden met intelligentie en cultuur en levenskracht. Toch was jullie planeet ontworpen om een plaats te zijn waar iets diepgaand moest worden besloten. Deze puzzel is zo heersend dat jullie hem aan de andere kant van de sluier ‘de grote kwestie’ noemen.

Verborgen aan de andere kant van de sluier zijn de antwoorden op de vraag waarom jullie hier zijn en daar gaat het allemaal over en toch zal jullie dualiteit jullie dat niet laten zien. Het is zo dat de eerlijkheid van wat jullie aan het doen zijn, nooit geweld aangedaan zal worden. Deze “Grote kwestie” is bij jullie allen op cellulair niveau bekend en iedere keer als jullie overgaan is de eerste vraag die jullie stellen: “Hoe staat het er nu voor?”

Dit scenario vereist dat de Aarde uniek is in zijn energie en bevolkt wordt door mensen die allemaal hetzelfde zijn. Wat jullie de ‘ziel’ noemen moet van een goddelijke familie zijn die jullie God noemen….en dat is ook zo.

Verstoringen om dit scenario door buitenstaanders te laten verstoren zijn niet toegestaan en toch proberen velen het. Jullie zijn goed verborgen in jullie eigen melkwegstelsel. Op een dag zullen jullie andere intelligente werelden ontdekken. Als jullie dat doen zullen jullie ook ontdekken dat de meerderheid twee zonnen moet hebben om leven te kunnen ontwikkelen. Jullie ontwikkeling werd getrokken en geduwd op steeds veranderende manieren om de benodigde evolutionaire opzet te bereiken en door een ontwerp hebben jullie maar een zon. Dit betekent dat er maar weinigen ooit naar jullie zullen zoeken in dit kleine zonnestelsel in de hoek van een melkwegstelsel dat zeer gemiddeld in zijn plaatsing is.

Jullie planeet is totaal uniek. Hoewel velen in het universum ‘keuze’ hebben is die van jullie de enige planeet met vrije keuze om spiritueel naar een plaats te gaan waar het feitelijk het goddelijke aanraakt…..vrije keuze om een hele wereld met wezens naar de ascensiestatus te brengen, of naar de vernietiging. Geen enkele andere wereld heeft deze vrijheid, of zo’n contract, of het doel van deze Aarde. Die van jullie is de enige met vrije keuze over hoe laag of hoe hoog hij wil vibreren!

De beschrijving “Enige planeet met Vrije Keuze’ betekent dus veel meer dan jullie denken. Op een dag zullen jullie begrijpen dat de Aarde uniek…..de enige plaats waar God in de lichamen woont die mensen worden genoemd.

Vraag 353. Waarom grijpt God niet in?
Lieve Kryon; Onze wereld is betrokken bij ongelooflijke pijn en lijden en zelfs bij lessen waarin wij elkaar pijn doen. Hoe wordt dit verantwoord? Hoe voelt God/ de bron zich hierbij? Waarom wordt dit toegestaan?

Antwoord: 

Allereerst gaat God niet over jullie wereld, geliefde. Dat doen jullie. Hoe eerder jullie je dat realiseren, hoe beter. Daardoor is er geen ‘toestemming’ voor wat dan ook. De energie van de Aarde is wat jullie hebben geschapen door vrije keuze.

Al mijn werk heeft tot nu toe bestaan uit het uitleggen hiervan. Jullie leven in een dualiteit die vrijuit elke energie kan claimen die het maar wil, zonder ingrijpen van buitenaf. Daarom heet het ook een test. Dit is jullie al heel vaak verteld: De reden voor het lijden en het pijnbrengende gedrag is dat jullie tot op nu een lagere energie van bestaan hebben gekozen. Dat is wat er verandert aangaande de grote opwaardering. De jullie voorspelde toekomst met Armageddon is niet uitgekomen en veel van wat er verder is voorspeld is ook niet uitgekomen! Jullie hebben de toekomst veranderd en gaan voorwaarts naar een hogere energie en een verheven doel van vrede op Aarde. Al onze leringen hebben daarom gezegd: Aanschouw de veranderingen! Wees niet bang om het licht hiervoor vast te houden en met beide voeten op de grond te blijven staan.

Wij vertelden jullie dat het weer zou gaan veranderen, en dat deed het ook. Wij waarschuwden jullie voor zware stormen, magnetische varianten en aardbevingen. Dat is nu allemaal gebeurd. Het zijn geen straffen van God maar eerder bewegingen van Gaia door jullie eigen vibrationele veranderingen.

Daarom zeggen wij jullie nogmaals: neem je verantwoordelijkheid voor wat jullie hebben geschapen en ga nu verder om het in balans te brengen, te verwijderen wat duidelijk ongewenst is en stroop je mouwen op. Zoals wij het zien, toont jullie recente geschiedenis aan dat dit goed onderweg is. Er is veel goed nieuws maar dat zullen jullie niet in jullie media zien.

Versaag niet. Jullie zijn de dingen op een grootse manier aan het veranderen. Weet dat her generaties kan duren om het te bereiken maar jullie zijn de voorlopers en hebben al een verschil gemaakt.

Vraag 354. Waarom metaforen.
Lieve Kryon: waarom gebruik jij zo vaak metaforen of parabels? Als je dat doet zeg je zelfs dat er lagen van betekenis zijn en verhalen binnen verhalen. Waarom geef jij het ons niet recht voor zijn raap? Verberg jij soms iets? Ik las bijvoorbeeld de channeling die jij op 21 september 2002 gaf over ‘medescheppen uitgelegd’ – ‘Zingen in het koor.’ Ik ben een intelligent en intuïtief persoon en de informatie was voor mij zo helder als koffiedik. Er moet een reden zijn waarom jij de informatie niet helder en direct geeft, zonder metaforen en parabels en ons te laten raden naar wat jij echt meent. Wat is de reden hiervoor?

Antwoord:

Laat mij beginnen met jou dit te vragen: Waarom gaat het in vele geschriften precies zo? Door de hele geschiedenis heen heeft God tegen de mensen in verhalen en parabels gesproken. Als je dat aan Kryon vraagt dien je de vraag uit te breiden tot alle channeling en de meeste verhalen in de Geschriften.

De gedachte dat wij iets zouden verbergen is erg grappig. In plaats daarvan proberen wij jullie de geheimen van het leven te onthullen binnen een structuur van jullie dualiteit. Het ‘directe verhaal’ zou niet te bevatten zijn! In plaats van jullie iets te brengen dat gedoemd is om op de vloer van jullie logica en intellect te vallen geven wij jullie de rijke textuur van verhalen die dingen vertellen die binnen jullie eigen begrip en dimensionaliteit liggen. Dat zorgt ervoor dat degenen die verder willen gaan dan hun begrip zich kunnen verbinden met hun eigen goddelijkheid. Dit is een zeer oud concept en het is al heel vaak uitgelegd. Wij brachten jullie zelfs een channeling genaamd: “Het Onuitlegbare Uitgelegd.”

“Zingen in het Koor” is een concept dat jullie is gegeven van buiten jullie tijd en ruimte. Het lijkt veel op de parabel van de verloren zoon die jullie in een spirituele dispensatie werd gegeven en alleen maar om begrepen te worden in jullie dimensionaliteit. Zelfs jullie profeten van 400 jaar geleden gebruikten metaforen en puzzels om te proberen jullie concepten te geven zodat jullie, als de toekomst er eenmaal was, in staat zouden zijn om hen te gebruiken. Nostradamus sprak in vele genummerde kwatrijnen!

Wat betekent “Zingen in het Koor?” Het betekent dat er een realiteit is die veel verder gaat dan wat jullie zien of zelfs maar kunnen beginnen te begrijpen. Het is multi-gelaagd en beantwoordt aan energieën die jullie nog niet bestuderen of er zelfs van denken dat zij niet bestaan. Dat is de manier van God. Maar het is ook een realiteit die JULLIE zijn maar die alleen maar gedeeltelijk gezien kan worden door jullie dualiteit. (goddelijke mensen).

Als jullie je beginnen te verbinden met je Hoger Zelf, dat is verstopt in JULLIE, maar alles weet, kunnen jullie het onuitlegbare uitleggen. Het “Koor” spreekt eenvoudigweg over een concept dat onuitlegbaar is……dat alles zegt dat alles is verbonden met alles en op harmonie van vibratie antwoordt. Jullie kunnen niet alleen scheppen. Jullie moeten het concept hebben van “proberen overal bij te passen”en “je harmonieuze noot”te vinden om een beter leven te scheppen. Jullie moeten de melodie onderscheiden!

Als jullie het concept binnen de onbevattelijke dingen begrijpen kunnen jullie jezelf visualiseren binnen iets dat nog niet is onthuld. Jullie kunnen deel uitmaken van iets dat jaren weg is van feitelijke spirituele ontdekking……zelfs als het intuïtief wordt gebruikt.

Wat hebben wij jullie dus te vertellen als wij channelen? Wij proberen om informatie te brengen binnen de menselijke ervaring zodat jullie de concepten kunnen begrijpen. Als wij jullie echter het “ronduit” zouden vertellen, zoals jij aangaf, zou het zijn als het uitleggen van de werking van de interne verbrandingsmotor aan een miereneter…..in woorden, taal en concepten die zelfs nog niet bekend zijn…..zelfs nog niet begrepen kunnen worden. Is dit helder genoeg?

Intelligent en intuïtief zijn is gerelateerd aan jullie eigen menselijke ervaring in jullie eigen realiteit en spirituele ontwikkeling. Door de tijd heen was de geschiedenis vol met intelligente, intuïtieve mensen die van begripsniveau naar begripsniveau gingen. Als wij in het verleden een elektronische wetenschappelijke rekenmachine zouden geven aan een intelligente en intuïtieve mens die de wiskunde nog niet had ontdekt, wat zou hij daar dan mee doen?

Als wij 600 jaar geleden de formule voor echte inter-dimensionale fysica zouden geven aan slimme, intuïtieve mensen, wat zouden zij daarmee doen Wat zou een gemeenschap zonder elektriciteit doen met een transistor of een gloeilamp? Zeer waarschijnlijk zouden zij al deze dingen in de modder gooien! Dit heeft te maken met spirituele evolutie van het bewustzijn. Deze dingen komen in lagen van ontdekken inde loop der tijden. Jullie houden ervan om te geloven dat jullie bewust genoeg zijn om alles te begrijpen. Jullie houden ervan om te geloven dat jullie aan de top van de kennisketting staan. Dat is gewoonweg niet het geval. Jullie gaven jezelf deze restricties om dit een test te maken. Weten jullie nog?

Daarom is het onze taak om jullie verhalen te brengen op een niveau dat jullie kunnen begrijpen, het feit erend dat jullie genoeg vertrouwen hebben in het onbekende om het dagelijks te gebruiken. De parabels zijn het ‘voertuig’ om te reizen naar plaatsen die jullie niet kunnen begrijpen. Jullie kunnen de metaforen gebruiken om de motor te starten zonder te weten hoe die werkt. Hun realiteit is dat als zij op een of andere manier gaan rijden, er iets zal gebeuren en het hen naar plaatsen toebrengt. Zonder enig begrip van de fysica van de innerlijke werking van een complex voertuig gaan zij comfortabel en snel van plaats naar plaats.

Maar sommigen willen dit niet doen. In plaats daarvan willen het volledige schema van de motor hebben voordat zij ergens naartoe gaan. Daarom is jullie ‘modder’ de spirituele onthulling en verandering van leven voor een ander. Iets dat helpt om de vibratie van de planeet zelf te veranderen.

Vraag 355. Waarom scheppen wij?
Lieve Kryon, waarom scheppen wij? Als alle stukjes van God bestaan in een staat van liefde en compassie en broederschap voor het scheppen zou het erop lijken dat zo‘n staat perfect zou zijn. Waarom zouden wij dit allemaal moeten scheppen? Waarom zijn wij niet tevreden zoals wij zijn in de volheid van onze realiteit?

Antwoord: 

Scheppen is voor engelwezens – die jullie God noemen – als tegen een mens aan ademen. Er is vreugde aan deze kant van de sluier en die wordt gedeeltelijk gegenereerd door nog meer goddelijke schepping. Denken jullie dat God eenvoudigweg een kracht is die in de hemel rondtolt en elke dag zichzelf viert? Het antwoord is nee. De definitie van perfectie is een energie waarmee jullie vrij zijn om perfectie te scheppen.

Jullie kunnen niet beginnen om de geest van God te rationaliseren als jullie de geest van een mens hebben. Net zoals jullie huisdieren jullie niet kunnen helpen bij jullie volgende carrièreverandering. Dit is geen stelling over gedrag maar eerder een voorbeeld over hoe de dualiteit en een enkelvoudige dimensionaliteit jullie gedachten compleet vormen.

Vraag 356. Waarom terug naar de Aarde?
Lieve Kryon: ik begrijp dat wij in ons geheugen dingen zijn kwijtgeraakt over onze oorsprong. Ik begrijp zelfs waarom dit nodig is. Mijn vraag: Hebben wij na de dood geheugenverlies over de huidige levenservaringen? Als dat zo is, ook al is het maar gedeeltelijk, zou dat erop lijken dat dit de menselijke worsteling nog frustrerender maakt. Waarom zouden wij teruggaan als wij alle pijn, worsteling en frustratie onthouden die wij als mens hebben doorstaan? 


Antwoord:

Nee, na een periode van aanpassing hebben jullie de geest van God. Jullie herinneren je alles en zien het hele plaatje zeer duidelijk. Jullie wijsheid is sterk en jullie kunnen vaak niet wachten om terug te gaan. Dit mag tegen je gevoel ingaan over wat jij nu als pijn en worsteling ziet, maar je ziet dat niet zo als je compleet bent. De dualiteit verbergt alleen het grote plan en wie jullie werkelijk zijn als jullie op de planeet zijn. Als je in jouw natuurlijke, eeuwige staat bent, ben je een deel van de planning van het universum zelf…..een schepper van energie en een grote meester van liefde.

Jouw beslissing om terug te gaan is gebaseerd op jouw liefde voor het universum en alles wat daarin is en op de weinige momenten die ‘nog een menselijk leven’ heten en om terug te komen en de enige planeet van vrije wil die Aarde genoemd wordt, verder te veranderen.

Wij hebben het hier in de laatste tien jaar veel over gehad. Zoek het op. Je zult verrast zijn als je ziet hoeveel je daar zult vinden.

(Zoek ook de channeling uit Philadelphia van 27 juli 2003)

Vraag 357. Waarom zijn wij hier?
Lieve Kryon, ik heb een vraag die niemand nog voor mij heeft kunnen beantwoorden. Het is een vraag die mij perplex liet staan en mij al heel lang dwars zit. Ik zou het zeer appreciëren als jij mij hierop een begrijpelijk antwoord zou willen geven.

Waarom zijn wij hier eigenlijk? Ik begrijp het doel van de menselijke uitdaging niet. Waarom dragen wij de sluier van vergetelheid in onze menselijke vorm met ons mee? Waarom gebeurt dit eigenlijk allemaal?

Antwoord: 

Geliefde, deze vraag is heel vaak gesteld en beantwoord in de afgelopen jaren. Jij vraagt naar de betekenis van het leven! Het is een van de meest gestelde en een van de meest geëerde vragen. Wij worden nooit moe om jullie het antwoord te geven.

Denk eens na. Als jullie inderdaad oneindig en stukjes van God zijn en hier vrijwillig kwamen, is er iets dat verborgen is, nietwaar? Waarom zouden jullie anders, nietwaar? Waarom de vrije keuze? Waarom het lijden van de mensheid en alle rivaliteit. Dit moet allemaal leiden naar iets opmerkelijks dat verborgen is in een spiritueel overzicht.

Laat mij jullie dit vragen: Is er iets dat jullie je kunnen voorstellen dat God niet zou kunnen bereiken? Waarschijnlijk zeggen jullie: niets. God kan alles doen. Het antwoord is feitelijk dit: God is bevooroordeeld! God is bevooroordeeld in liefde. Het is daarom dat als er in het universum een situatie is die moet worden beoordeeld zonder dit vooroordeel……binnen een onbevooroordeeld en neutraal speelveld buiten het bewustzijn van God , is er een methode. In dit geval, heet die methode: Aarde.

Heb jij ooit de uitdrukking “De enige planeet met vije keuze’ gehoord? Vroeg jij je niet af wat dat betekende? Betekent dit dat alle anderen planeten met leven niet kunnen kiezen? Natuurlijk niet. Het betekent dat dit de enige is (op dit moment) die zijn eigen vibratieniveau kan kiezen. Zij zijn de enigen met de macht en de mogelijkheid om (1) hun eigen spirituele bron te herkennen en (2) die te gebruiken om de realiteit van de Aarde te veranderen. Op dit moment is de Aarde de enige planeet die bevolkt is door goddelijke schepselen.

Wij hebben jullie in het verleden hier veel informatie over gegeven. Zoek maar op! Het verklaart waarom ET’s komen en gaan maar verder niet veel doen. ( dan bijvoorbeeld landen en zichzelf laten zien) Het verklaart waarom ET’s met jullie willen paren (dat kunnen zij biologisch, maar niet spiritueel) Zij willen jullie Hoger Zelf klonen! (dat kunnen zij niet) Zij voelen jullie ongelooflijke kracht en dat kunnen jullie niet! (kosmische humor omtrent jullie dualiteit). Het verklaart waarom jullie maar een zon hebben (de meeste planeten hebben een systeem met twee zonnen. De mogelijkheden voor leven zijn bij twee zonnen veel groter en er zijn meer potentiëlen voor planeten binnen de ‘levenszone.’ Jullie hebben er maar een en het maakt jullie veel minder zichtbaar en voor ander leven moeilijker te traceren.

Noem het een test maar het is geen test over jullie. Het is een test van energie en vibratie. Daarom, als je er een naam aan zou moeten geven, zeg dan dat jullie in een ervaring zitten en niet in een test. Dat is nauwkeuriger. Julie zijn de vrijwillige testers die de Aarde ervaren maar dat is volkomen voor jullie verborgen als jullie komen en gaan, en komen en gaan. Dit is ook de hoofdbetekenis van ‘gelijk ‘geschapen’. Het betekent dat jullie allemaal goddelijke schepselen zijn wier spirituele ambities hetzelfde zijn. Het is wat jullie daarmee doen dat jullie realiteit en die van de planeet verandert.

Hier is nog iets om te overdenken: Waarom, na een leven van hindernissen, lijden en zorgen, zou een mens ooit weer terugkomen? Toch doen jullie dat! Kun jij dat verklaren? Ik wel. Als jullie niet hier zijn zien jullie het grotere plaatje. Als jullie niet hier zijn kunnen jullie nauwelijks wachten om terug te gaan en meer te doen…..om verder te gaan met de ervaring en te helpen bij deze energietest.

Geef mij hier eens antwoord op: Waarom kwam jij in dit leven terug? Met een dreigend Armageddon en profetie die jullie vertelde dat dit het ‘einde’ zou zijn, waarom zou jij deze speciale tijd hebben uitgekozen om terug te komen? Jij denkt dat het toeval was (of erger….een soort straf) NEE. Sommigen van jullie hebben er feitelijk op gewacht om juist deze tijd uit te kiezen. Waarom? Denk jij dat je hier bent gekomen om op een afschuwelijke manier te sterven? Het antwoord is nee. In plaats daarvan kon jij nauwelijks wachten om terug te komen en alles te veranderen! Aan de andere kant begrijp jij dat er geen vaststaande toekomst is. De dingen die staan ‘geschreven’ door jullie beste profeten zijn alleen potentiëlen van wat er zou kunnen gebeuren op basis van de energie van het moment.

Daarom moeten jullie begrijpen dat er hier sprake is van een groot geheim….dat bij iedereen bekend is en toch verborgen is op het bewustzijnsniveau. Het gaat over een nieuw universum en de beginnende energie daarvan. Het gaat over de Aarde die zorgt voor een onbevooroordeeld antwoord op een grote universele vraag. Waar zal de energie zich vestigen? Als de uiteindelijke meting wordt gedaan, wat zal daarvan dan het resultaat zijn?

Nu wordt het mooi: De laatste meting zou nu gedaan worden. Alle profeten hebben jullie dit verteld. Zij allen noemden deze tijd jullie ‘eindtijd.’ Toch hebben jullie dingen veranderd en gingen van het spoor van oude profetieën af. Nu hebben jullie iets geschapen dat niet werd verwacht en dat buiten de schaal ligt van welke profetie er ook is gegeven. Bewijs het zelf maar! Ga maar zoeken naar profetie die jullie huidige situatie beschrijft. Dat kunnen jullie niet vinden. Zijn de profetieën van de eeuwen uitgekomen? Nee, dat deden zij niet. Daarom is het raster veranderd en daarom zitten jullie nu op een plaats die de test heeft uitgebreid.

Wat er op Aarde gebeurt zal uiteindelijk het leven in een heel universum beïnvloeden. Wat jullie nu doen is bekend bij allen aan de andere kant van de sluier. Dit is de reden voor alle leringen geweest en waarom er nu zo velen zijn met dezelfde boodschap….een opbeurende boodschap die jullie uitdaagt om door te gaan en oplossingen te vinden voor wat er voorheen onoplosbaar was …..en feitelijk jullie goddelijkheid te ontdekken.

Dit is ook waarom wij over jullie “Big bang” spreken. Die was er niet. Het was een universele dimensionale opwaardering die alles ineens, schijnbaar vanuit het niets, schiep. Maar er is een rijke en eindeloze geschiedenis over en over wat de beginnende energie was. Jullie waren ook daarvoor hier maar toen……dat is een ander verhaal.

Het vooroordeel van God is liefde. Als jullie naar een hogere vibratie gaan wordt deze juichende sectie hoorbaar voor jullie eigen cellen.

Daarom houden wij zoveel van jullie.

Vraag 358. Walk-ins. 1.
Lieve Kryon: Heeft de walk-in theorie iets te maken met stoornis met meervoudige persoonlijkheden?

Antwoord:

Nee, dat heeft het niet. Walk-ins zijn degenen die een contract hebben afgesloten met anderen om de ruimte te delen van wat jullie een ziel zouden noemen. Op een gebalanceerde manier die zich niet aan anderen toont. De een gebruikt de tijd om op te groeien en de ander komt snel als het daarvoor de tijd is. Dit is een systeem dat zorgt voor een zeer snelle terugkomst van een ziel, veel sneller dan bij het proces van reïncarnatie. Een walk-in zijn is een uiterst efficiënte manier om terug te gaan naar de Aarde waarbij de tijd wordt geëlimineerd die normaal gesproken nodig zou zijn om op te groeien als een ziel reïncarneert. Meestal hebben walk-ins speciale taken of werk uit te voeren. Dit systeem is heilzaam voor jullie allemaal.

Vraag 359. Walk-ins. 2.
Lieve Kryon: Ik wil graag weten over walk-ins. Ik denk dat ik er een ben. Geloof mij, ik ben er een en als dat zo is, ga ik dan naar thuis?

Antwoord:

Een echte walk-in is een moeilijk ding om te begrijpen want jullie moeten beginnen iets anders te begrijpen dat wij hebben geleerd over het feit dat jullie niet enkelvoudig zijn. Jullie hebben vele stukjes en delen en soms smelten die zelfs samen met een andere energie. Aan deze kant van de sluier zijn jullie ‘enkelvoudig’. Dit is dus niet eenvoudig. Aan de ‘thuiskant’ van de sluier zijn jullie meervoudig en dat is jullie natuurlijke staat. Dit betreft meer dimensies dan jullie kunnen zien of waartoe op dit moment jullie klaar zij om het te begrijpen.

Om redenen die jullie niet kunnen bevatten komt er soms een deel van jullie naar de Aarde en groeit op. Dan later, meestal door een of andere traumatische ervaring, gaat het andere deel met jullie verder. Sommigen hebben dit gezien als twee verschillende entiteiten waarbij de ene de plaats voor de andere opwarmt, en dan vertrekt. (glimlach)

Er zijn echt twee verschillende soorten ervaringen met walk-ins. De ene is zoals ik zojuist heb verteld waarbij twee entiteiten in overeenstemming zijn betrokken en er hiervan een komt om te beginnen waarna de ander komt en het overneemt als het daarvoor de tijd is. Dan gaat het origineel op de achterbank zitten, versmelt en wordt een deel van het geheel van de levenservaring. Dat is wat wij jullie in het verleden over walk-ins hebben verteld. Nu is er zelfs nog iets meer om te weten omdat jullie nu op een punt zijn aangekomen waar geavanceerde informatie mogelijk is.

De tweede soort walk-in-ervaring is als er een ‘verhoging’ is van het eerste menselijke bewustzijn naar zo’n graad dat het lijkt dat er een ander mens is gearriveerd! In feite is het juist het andere deel. De reden ervan zit in de timing en het gaat ook over levensdoel. Vaak is een walk-in iemand die ineens een doel heef na de ervaring. Dat klopt, maar het doel komt door het feit dat alle delen nu samen zijn en ervan bewust zijn wat er gedaan moet worden. Soms is het zo dramatisch dat zelfs het walk-in-individu het verleden als een ander persoon ziet!

Soms hebben zij zelfs hun naam veranderd. De aanvoerlijnen en ‘wetten’ achter walk-ins zijn niet in een tabel weer te geven omdat zij oneindig variabel zijn. Soms arriveert het andere deel nooit en is de timing niet goed. Soms komt het zo sterk aan dat het angstaanjagend is!

Dan de vraag: “Kom ik ook thuis?”. je zou iets niet goed kunnen begrijpen. Een echte walk-in IS na de ervaring thuis! De hele reden voor een walk-in-ervaring is een tijdverhoging. Er is geen entiteit die ‘een plaatsje vrijhoudt’ voor een ander. In plaats daarvan is het een menselijke entiteit die nu ‘meervoudig’ kan zijn en die nu de rest van het hele verhaal gaat krijgen. Elke walk-in heeft een groot doel voor de Aarde en is in zijn geheel nodig ( een volledige aanvulling door delen, inclusief degene die het geboorteproces startte).

Vraag 360. Walvissen en dolfijnen.
Lieve Kryon, ik vroeg mij iets af over de manier waarop ik voel voor de walvissen en de dolfijnen. Ik heb het gevoel gehad dat ik eens naar hen toe moet gaan maar ik weet niet wat ik moet doen als ik daar ben. Help mij alsjeblieft.

Vraag: 

Lieve Kryon: Ik ben een Turks/Islamitische vrouw van 57. Ik woon in Ankara en werkt voor een project van de Europese Commissie in Turkije. Ik heb bijna alle Kryonboeken tweemaal gelezen en ik ga hen nogmaals lezen. Mijn vraag gaat over de walvissen. Waarom plegen zij massaal zelfmoord? Wat is de reden voor deze droevige gebeurtenis? Is het een soort van protest tegen de mensen?

Antwoord: 

Geliefden, wij hebben vaak gechanneld over de walvissen van deze planeet. Zij zijn de levende delen van het huidige rastersysteem! Zij bevatten de ‘geschiedenis van de Aarde’ in hun wezen en zij zijn vanwege die reden geheiligd. Zij coördineren en werken samen met het kristallijnen raster van jullie planeet dat onlangs herschreven is. Komt het jullie niet vreemd voor dat deze zoogdieren die de enigen zijn die zijn beschermd tegen jagers door meer dan 90 % van de landen….zelfs op plaatsen zonder oceaan? Denken jullie dat dit een ongelukje of toeval is? Nee. Het is cellulaire informatie waardoor de hele mensheid de walvissen beschermt en zorgt dat zij veilig zijn. Dolfijnen zijn hun neven en steunen hen als groep en zij spelen ook een rol in de ontwikkeling van de walvissen. Daarom voelen jullie je zo tot hen aangetrokken.

Walvissen plegen geen massale zelfmoord. Zij hebben niet het bewustzijn om dat te doen en het is ook nooit gebeurd. In plaats daarvan zien jullie vaak gestrande walvissen die dan door mensen gered worden zodat zij zich daarna weer op het strand kunnen werpen en sterven.

Dit gebeurt meestal aan de kusten van jullie continenten en vaak in die gebieden die ‘uitsteken’ zoals schiereilanden. Jullie Cape Cod is een goed voorbeeld in Amerika en het is ook een plaats waar dit onlangs gebeurde. (47 walvissen op een strand)

De reden ervan is dat walvissen, dolfijnen en zelfs insecten elk jaar allemaal navigeren naar hun broedgronden of migratiegebieden via het magnetisch raster van de planeet! Elke groep volgt de leylijnen van magnetische invloeden alsof zij bijna een ingebouwd kompas hebben. In feite hebben zij dat ook!

Het magnetische raster van de Aarde is zo veel veranderd, zo snel, zoals wij jullie in 1989 vertelden, dat er geen tijd genoeg is voor de scholen walvissen om genoeg tijd te hebben om zich aan te passen aan deze veranderingen. In plaats daarvan volgen vele walvissen gewoonweg de oude magnetische lijnen om daarna de dood te vinden op een strand in plaats van zich in de open oceaan te bevinden op de oude richting die zij gewend waren te nemen. Zij zijn verward en proberen het gewoon steeds weer, zoals zij dat al jarenlang deden. Deze dingen zijn tijdelijk en hoe tragisch jullie het ook zullen vinden; het is allemaal onderdeel van het ‘opbloeiende systeem’ en de kalveren zullen er in de toekomst mee om kunnen gaan en nieuwe instinctieve informatie in zich vastleggen in de loop der jaren met betrekking tot de aangepaste verbindingen met het raster. Deze informatie is nu ook zelfs bevestigd door jullie wetenschappers. (2003)

Vraag 361. Wanneer laten wij God helpen?
Lieve Kryon, ik ben boek zeven aan het lezen, hoofdstuk 3 . Ik heb net het verhaal van het “Gouden Dienblad” beëindigd. Ik ben al jaren verward over dit onderwerp en ben dat nog steeds.

Het lijkt erop dat er een denkbeeldige lijn is tussen wat wij doen en wat wij toelaten. En andere manier om het te zeggen is”Waar vertrouwen wij op en laten wij Spirit de details invullen en waar nemen wij de verantwoordelijkheid voor en gaan wij voorwaarts met onze pure intentie?” Wanneer gebruiken wij onze kracht en wanneer laten wij Spirit ons helpen?

Antwoord: 

Het antwoord is beide. Waarom sta jij jezelf niet toe om de kracht te worden waartegen jij bidt? Waarom heb jij niet het vertrouwen dat JIJ een stukje goddelijkheid bent zodat je zelf kunt deelnemen aan de oplossingen?

Zolang jullie je afscheiden van God zullen jullie op de grond zitten en steeds maar weer om hulp vragen. Als jullie opstaan en je naar het licht van God toedraaien zal de kracht die jullie hebben de kracht van God zijn.

Vraag 362. Wanneer zijn wij klaar?
Lieve Kryon, ik heb nooit geschreven op een spirituele publicatie en ben nooit in mijn leven in contact geweest met een spirituele organisatie en toch is dit al mijn tweede verzoek in een paar weken.

Mijn vraag is deze: ook al weet ik dat er voor veel mensen veel begeleiding nodig is om in deze tijd hier te komen en het werk nog steeds niet af is, zullen wij wel in staat zijn om ’onze post te verlaten’ en met andere mensen zoals wijzelf te zijn om “cellen” van harmonie, vreugde en kalmte te scheppen? (natuurlijk op synchrone wijze!)

Antwoord:

Nooit in contact met een spirituele organisatie geweest, zeg jij? Waardoor heb jij dan het inzicht dat jij liet blijken? Het is cellulaire informatie en jouw vraag beantwoordt iets dat nog niet is gechanneld.

Het antwoord? JA!

Vraag 363. Was de maanlanding echt?
Lieve Kryon, gingen de Amerikanen echt naar de maan?

Antwoord:

Ja, geliefde, dat deden zijn.

Vraag 364. Wat als Al Gore had gewonnen?
Lieve Kryon, hoe zou onze situatie nu zijn als Al Gore de verkiezingen zou hebben gewonnen?

Antwoord: 

Een schijnbaar aardige vraag met een diepgaand antwoord – en jullie zullen het niet allemaal begrijpen. Meer dan 12 jaar geleden zetten jullie een potentieel voor de planeet in beweging. Noem het “een realiteitsspoor”van de vele, als je dat wilt. Er is geen voorbeschikking, maar jullie nieuwe ’realiteitsspoor’ liet duidelijk het potentieel zien van het scheppen van jullie huidig leiderschap. Waarom denk jij dat het zo weinig scheelde? Waarom denk jij dat het ging zoals het ging? Dit was geen toeval en wat jullie meer dan tien jaar daarvoor hadden gepland gebeurde op een ongewone manier. Dit zou velen van jullie hebben moeten opvallen. “Wat is er nu eigenlijk gebeurd?”zouden jullie hebben kunnen vragen. Maar de meesten van jullie zagen het eerder als een interessante politieke gebeurtenis dan als een manifestatie van iets waarvoor jullie waren voorbestemd.

Al Gore was niet de energie die jullie hadden gepland en tegen alle politieke krachtsinspanningen van een oude energie in, werd hij geen president. Er is dus geen ‘wat-als’ antwoord op zo’n vraag. Je zou jezelf in het leven kunnen afvragen “Als in linksaf was gegaan in plaats van rechtsaf, wat zou er dan zijn gebeurd?” Het antwoord gaat helemaal over natuurkunde en is moeilijk uit te leggen. De realiteit…..degene die jij schept…..volgt de mens. Er is geen alternatieve realiteit als jullie daar niet zijn. Daarom is er geen alternatieve realiteit op welk ander spoor jullie ook hebben verlaten.

Daarom is er ook geen toekomst of verleden op een spoor dat niet is bereisd. Het is daar gewoon, ongebruikt. Al Gore zat niet op jullie spoor en dat andere spoor van realiteit had daarom geen manifestatie, geen medeschepping, geen menselijke intentie. Dit zijn dingen die jullie realiteit besturen voor het spoor waarop jullie zitten.

Ik weet dat dit allemaal bizar klinkt maar wacht en kijk toe als het allemaal weer gebeurt – niet noodzakelijkerwijs binnen jullie politieke systeem (USA) maar in het Midden Oosten. Tegen alles in is daar iets aan het brouwen. Jullie zullen het zien.

In liefde gegeven!

Vraag 365. Wat kan ik doen?
Lieve Kryon: ik ben mijn hele leven al op spirituele zoektocht totdat ik het Kryonmateriaal ontdekte. Het heeft mijn leven veranderd en ik ben sinds die tijd toegewijd een Kryon-volgeling geworden. Vijf jaar geleden werd mijn leven ineens op zijn kop gezet en verloor ik mijn beide lieve ouders; mijn moeder door een hartziekte en mijn vader door dementie. Ik kwam er ook achter dat mijn liefste zus aan chronische lymfeleukemie leed. Het is een zeer moeilijke tijd voor mij geweest. Ik ben de oudste van 9 kinderen en heb altijd gevoeld dat ik voor allen moest zorgen. Mijn geloofsysteem heeft mij geholpen om te gaan met de pijn en de wanhoop die ik vaak voel.

Op 14 mei 2003 werd er bij mij CLL (???) geconstateerd. Wat een schok! Het afgelopen jaar is mijn wereld drastisch veranderd en ik voel niet langer dat ik ‘ergens bij hoor.’ Ik voel mij afgesneden van mijn familie en vrienden. Ik mediteer en spreek tegen mijn cellen maar het is al heel lang geleden dat ik enig plezier in mijn leven had. Wat gaat er verkeerd? Ik begrijp dat het ‘mens zijn’ niet makkelijk is en toch had ik een actief professioneel en sociaal leven maar nu heb ik weinig plezier in mijn huidige leven. Waarom? Ik wil ook mijn bijdrage leveren maar hoe kom ik te weten waaruit die zal bestaan? Help!

Antwoord: 

Geliefde, er is niets mis met jou of met de duizenden anderen die deze dingen ervaren. Onthoud: Vuurtorens worden nooit gebouwd op veilige plaatsen. Jij ontdekte het antwoord op jouw vragen al eerder. Ga er nu ook mee aan de slag.

Verander jouw DNA en deze ziekte zal bij jou vandaan gaan. Niet alleen dat, maar een weinig bekend effect waar wij het nog weinig over hebben gehad, kan zich voordoen….wat jullie met je DNA doen zal worden ‘gezien’ door het bewustzijn van jullie DNA en voor jullie kinderen kan de verbinding met de ziekte worden verbroken. De hele mensheid is verbonden op een niveau dat overeenkomt met wat jullie wetenschappers zien in hun kwantumstudies. Wat jij doet heeft dus invloed op veel meer dan op jou alleen. Dit is ook de basis van bijna alles waarvan wij leren dat jullie voor anderen kunnen doen door jullie eigen zelfonderzoek.

Nu is het dus de tijd om een eiland van vrede te scheppen binnen de storm van het leven. Dit is iets dat jullie is gegeven omdat jullie sterk zijn en de mogelijkheid hebben om het te doen. Breek de mal waar anderen normaal gesproken in zitten. Schreeuw in plaats van “Waarom ik?” “Waarom niet!” Jullie zijn niet vrijgesteld van de menselijke ervaring omdat jullie spiritueel zijn. Jullie kunnen in plaats daarvan wel de situatie veranderen….een deel van de planeet van vrije keuze waarover wij zo vaak hebben gesproken.

Jullie zijn niet alleen en wij staan in de rij om jullie overwinningen te vieren en vast te houden als jullie huilen. Het is een groepsinspanning….die jullie vanaf het begin al hebben gevoeld. Ontsteek nu jullie lichten en laat zien wat jullie kunnen doen. De storm raast en jullie zijn kalm. Laat de liefde van God jullie zwaard zijn en de wijsheid van jullie kennis het schild. Jullie licht kan niet alleen jullie veranderen maar ook allen om jullie heen.

Zegeningen voor jou en voor allen die zoals jij in deze tijd zoveel ellende meemaken.

Vraag 366. Wat moet ik weten?
Lieve Kryon: De vraag die ik zou willen stellen is: aan welke informatie heb ik de meeste behoefte?

Antwoord: 

Waarin jij nu de meeste behoefte hebt is te weten hoe je een energie om je heen schept die jou in balans en vreugde houdt, wat er ook in jouw leven en in de wereld gebeurt. Kun jij dingen in een heilig licht zien? Kun jij licht sturen naar plaatsen die dat het meest nodig hebben wat voor vrije keuze zorgt? Of wentel jij de in het drama van de politiek? Het belangrijkste dat jij nu leert is hoe je inter-dimensionaal kunt worden bij deze dingen.

Leer er de gepastheid van te zien….het overzicht….en ga dan aan het werk en stuur licht daar de plaatsen op Aarde die daar de grootste behoefte aan hebben – het Midden Oosten, Afrika en de plaatsen van leiderschap en regeringen. Stuur hen licht met spirituele integriteit, zonder vooroordeel. Verlicht hun omgeving zodat dat hun een betere keuzemogelijkheid geeft om dingen te zien die zij nog nooit hebben gezien. Wees als de vuurtoren die op de rotsen staat en helpt om de schepen naar de veilige haven te sturen. Kies geen partij. Oordeel niet over het geloofssysteem van de schepen. Houd alleen het licht vast en anker het. Laat Spirit dan de rest doen.

Vraag 367. Water/magneetfilter.
Lieve Kryon: Ik heb een waterfiltersysteem gekregen dat magneten gebruikt die op de waterleiding zitten. Het filtersysteem claimt dat het Pi-water genereert dat ook bekend staat als ‘levend water.’ Moet ik dit type filter weinig gebruiken vanwege de gebruikte magneten? En hoe zit het met magnetische matrassen en stoelen?

Antwoord: 

Laat mij nogmaals over deze dingen spreken. Het gebruik van magneten om substanties te veranderen en cellulaire stimulatie te scheppen zit voor jullie planeet in de beginfase. Jullie beginnen je pas te realiseren dat zij materie en de biologie om jullie heen beïnvloeden en veranderen.

Er zijn verschillende dingen waarvan jullie je bewust zouden moeten zijn. Zonder volledige kennis van wat jullie doen kunnen jullie dingen veranderen of signalen afgeven aan je lichaam om dingen te doen die jullie niet hadden verwacht. De makers van deze apparaatjes, inclusief de dingen waarop jullie zitten en liggen, zitten in goede integriteit. Maar hun integriteit geeft hen niet automatisch de volledige kennis van de details van magnetische invloed op cellulaire structuren.

In deze kindertijd van jullie ontwikkeling zijn jullie je alleen bewust van de stimulerende attributen van het magnetisme. Jullie weten feitelijk niet wat er gebeurt of welke lagen van het DNA worden beïnvloed. Jullie weten wel dat het systeem bij sommige situaties lijkt te helpen en te stimuleren. Jullie zijn je ook bewust dat een mens ook kan voelen dat zij werken.

Om jullie cellenstructuren voor uren en uren te stimuleren met kleine passieve magneten is een uiterst grove manier om jullie cellen informatie te geven. Op een dag zullen jullie ontdekken hoe elegant de cellen deze krachten moeten zien….fijn afgestemd om ze te doen ontwaken voor specifieke activiteiten. Magnetisch cellen balanceren en afstemmen is een verfijnd proces dat het nodig heeft om actieve ‘ontwerpvelden’ te zien en niet een lawine van willekeurige magnetische polariteiten. Jullie gooien hen het hele lagere spectrum toe op een ruwe manier. Het lijkt op het voor het eerst ontdekken van kruiden en hen allemaal ineens met grote hoeveelheden opeten met het idee dat een van hen jullie misschien zou kunnen helpen.

Wij stellen voor dat jullie het interne balanssysteem van je lichaam gaan eren. Als je intuïtief voelt dat het systeem dat je hebt gekozen jou helpt, gebruik het dan 50% van de tijd. Magnetisme is krachtig! Om hele dagen vrijwillig in een generiek magnetisch veld te zitten alsof het een normale situatie is, is gekkenwerk. Gebruik het systeem om je lichaam te stimuleren. Gebruik daarvoor de helft van de tijd en laat het lichaam dan weer herstellen en in balans komen, al naar gelang het wenst. Dan kan het in het geval dat jullie het niet alleen positieve signalen geven, de balans weer herstellen. Als jullie het helende signalen geven kan dat het lichaam aanvullen en het verhogen.

Voor degenen die zeggen: “het helpt…..ik kan het voelen.”zeg ik dit. Jullie kunnen dezelfde reactie krijgen met een medicijn of drug. Wat jullie nog niet begrijpen is dat magnetisme zelfs nog krachtiger is dan chemie.


Vraag 368. Wel of geen kinderen?Lieve Kryon, ik heb geworsteld met de vraag of ik wel of geen kinderen moet nemen. Ik maak mij erg zorgen over overbevolking en de kwetsbaarheid van de planeet. Ik zie mijzelf als milieubewust en dat heeft invloed op veel van mijn beslissingen over hoe ik mijn leven wens te leven. Toch kijk ik ernaar uit om wat ik heb geleerd door te geven en moet zelf ook nog veel leren, en ik hoop dat mijn kind daardoor ook een lichtwerker zal worden. Het brengt mij soms tot tranen. Wil jij alsjeblieft wat licht laten schijnen op deze situatie? Dank je wel!

Antwoord:

Geliefde, jouw vraag wordt hogelijk geëerd want hij laat zien dat jij bereid bent om jouw hele levenservaring te plaatsten boven jouw eigen wensen. Toch zou je dit moeten weten: Jij bent bedoeld om kinderen te hebben en er staan er enkele te wachten om jouw leraar te zijn. (glimlach) Het antwoord is daarom een gemiddeld aantal kinderen te hebben. Plan er twee. Je zult er geen spijt van hebben en de planeet zal hen verwelkomen en ook jouw intentie om het onderwerp van overbevolking te eren.

Vraag 369. Welke plek op Aarde?
Lieve Kryon, jij hebt kort in jouw boodschappen iets gezegd over het koelere deel van de continenten die voor ons prettiger zijn om in te leven. Kun jij alsjeblieft uitleggen hoeveel en welke rol zij spelen bij de verhoging van ons bewustzijn?

Dank je. De jouwe in licht,

Christie.
Antwoord: 

Velen hebben dat nu begrepen en wat een verrassing moet het zijn om je te realiseren dat het niets met de temperatuur te maken heeft!

Onze opmerkingen van 12 jaar geleden heeft compleet en totaal te maken met het magnetisme van het raster van de Aarde. Naar de polen toegaan schept een energie die meer geleidend is voor manifestatie. Het meest gedempte bewustzijn op de planeet bevindt zich bij de evenaar. Sommige van jullie ’meest verlichte steden’ bevinden zich richting de top en de bodem van de landmassa’s van de Aarde. Sommige van de meest diepgaande problemen bevinden zich rond de evenaar. Geen mens heeft daar ooit een studie van gemaakt of zich afgevraagd: “Waarom?” het gaat over balans, niet om eerlijkheid, en iedereen die in deze gebieden is geboren heeft er actief voor gekozen om daar te zijn.

Vraag 370. Wereldverbeteren.
Hi, Kryon, ik ben Pablo uit Australië. Mijn vriendin Rachel en ik geloven dat het onze taak is om de wereld te redden. Wij denken dat wij een grote rol moeten spelen maar wij weten niet precies welke actie wij moeten ondernemen….moeten wij gaan protesteren, informeren, tegen onrecht vechten, etc.?

Of moeten wij gewoon rustig blijven? Ik denk dat en het Zelf verbeteren de weg is om te gaan maar tegelijkertijd voel ik dat wij iets meer zouden moeten doen. Heb jij advies?

Antwoord:

Geliefde, jij hebt helemaal gelijk. Er zijn twee stappen naar het doen wat jij wilt doen, en naar een zeer krachtige frustratie. Wees voorzichtig met jezelf. Wij hebben dit al heel vaak gezegd. “Waarom“ vragen sommigen, “zou dit helpen? Wij antwoorden op deze manier: Als je een race in een racewagen zou winnen, zou je al je tijd spenderen aan het prepareren van de auto of zou je er gewoon inspringen en wegrijden?

Het antwoord is natuurlijk dat er veel meer preparatie moet zijn voor de auto, dan de tijd van de race alleen. Wijze mensen kennen dit principe. Hoe meer jullie er klaar voor zijn om te doen wat jullie kwamen doen, hoe effectiever jullie gedrag zal zijn. Bereid je daarom voor. Ga hoger vibreren. Word wijs en gebruik tijd voor jouw spirituele wezen.

Als jij ervoor klaar bent, ga ja jouw licht ontwikkelen en ga aan het werk beginnen. Het werk is een concentratie van bewustzijn of licht sturen naar donkere plaatsen. Zend niet jouw ideeën of gedachten…..alleen maar licht. De metafoor is dat jij donkere plaatsen verlicht op zo’n manier dat anderen vrije keuze kunnen hebben of verborgen ideeën kunnen ontdekken die voor sommigen oplossingen kunnen bevatten voor de grootste problemen op Aarde. Het is geen evangelisch licht, het is het liefhebbende licht van wijsheid. Het eert de vrije keuze van alle mensen maar het schept een plaats die meer in balans is waar alles dat voorhanden is, gezien en geëvalueerd kan worden.

In de politiek schept het oplossingen die nog niet eerder gezien zijn. Op plaatsen waar veel ziekten zijn schept het vrede en hoop, schept het ideeën en uitvindingen die in het verleden ‘verborgen’ waren. Waar er wedijver heerst kan er vrede zijn en waar haat is, kan er begrip komen.

De frustratie? Jullie kunnen de een heel lange tijd de resultaten van wat jullie doen, niet zien. Er is geen direct antwoord waar jullie in de normale realiteit zo aan gewend zijn. Omdat resultaten het verlangen zijn van ieder mens dat actie onderneemt zal het frustrerend zijn om die niet direct te zien. Het zal jullie je zelfs laten afvragen of het wel echt werkt.

Er is niets groters dat jullie kunnen doen voor de planeet dan het vasthouden van de energie van hoop voor jullie toekomst en het sturen van een goddelijk licht naar duistere plaatsen.

Vraag 371. Wetenschap moeilijk te begrijpen.
Lieve Kryon: Veel van de wetenschappelijke aspecten van jouw boeken gaan mijn petje te boven en ik sla die delen gewoon over. Is er een eenvoudiger weg om deze concepten te begrijpen?


Antwoord:

Geliefde, je hoefde al die wetenschap niet te begrijpen of te lezen. Er zijn echter mensen die nooit de spirituele dingen waarover wij het hebben zouden geloven zonder de bevestiging van de wetenschappelijke onthullingen in 4D, in hun realiteit. Dat is de reden voor de wetenschap in de boodschappen……om hen beter te kunnen laten kiezen. Voor jou geldt echter: ontspan je en geniet van de liefde van God in je leven! Er is voor jou geen enkele reden om door te gaan met het wetenschappelijke.

Vraag 372. Weven.
Lieve Kryon, ik heb een passie voor weven. Ik weet dat de Ouden de Godin van de Aarde (of: de Moeder) afbeeldden met een spoel en een klos (om te weven) Ik voel mij sterk verbonden met de Aarde als ik achter het weefgetouw zit. Ik vraag mij af of Kryon iets wil zeggen over het spiritueel belang van weven?

Antwoord:

Geliefde, er is geen spiritueel belang van weven. Wat jij voelt is het comfort van wat jouw troost was in een andere incarnatie. Dit ‘voedt’ jou en helpt jou de emoties te herinneren die speciaal waren tijdens de vele levens waarin jij dat deed en wat voor jou het meest betekende.

Er zijn vandaag de dag vele soortgelijke dingen in de mensheid. Het komt binnen met de inter-dimensionale lagen van het DNA en jij reageert op schijnbaar onlogische activiteiten of passies die jij niet kunt verklaren. Dit is met name zo bij mensen die van dieren houden, vooral paarden.

Vraag 373. Wicca.
Lieve Kryon, wat is Kryons positie ten opzichte van het traditionele Engelse Wicca (een vorm van hekserij/heidendom) en de spirituele focus op een godin en een gehoornde god als een dualiteit van de Eenheid?

Antwoord:

Het is moeilijk als jij jezelf in een culturele doos plaatst om dan iets te verklaren dat verder kan gaan dan jouw ervaring van het echte leven. Als je naar een afgrond gaat let jij goed op waar je loopt omdat jij al jaren werkt met de zwaartekracht. Maar een cultuur die vleugels heeft, kan dat niet schelen. Zou jij hen dan dom of slecht noemen? Of zou jij naar hun vleugels kijken?

Heidendom is niet wat jullie denken. Het is een woord dat betekent: “Buiten jullie religieuze geloof” Is het dus duivelaanbidding of is het gewoon niet Christelijk zijn? Zou het kunnen dat in plaats daarvan gewoon het begrijpen van de natuur is?

Met de term heks is dat precies hetzelfde. Is een heks is een vrouw (of man) die getrouwd is met de duivel? Of is het een naam die gegeven is aan een persoon die, meer dan andere mensen, de kracht heeft om te genezen en die daardoor door degene die dat zo is geleerd, wordt gezien als slecht? Zie jij wat ik bedoel? Dit is bijna allemaal folklore die geschapen is door angstige Christenen.

De kern van Wicca is niet wat jullie denken. Wat mannen en vrouwen ermee gedaan hebben is een heel ander verhaal. Het is hetzelfde met alle religies op Aarde. Kijk dus naar de kern ervan voordat je beslist of het slecht is of gevuld met sekteachtige cultus. Misschien zijn het lichtwerkers vanuit een andere cultuur? Misschien hebben er enkelen zelfs vleugels!

De liefde van God is niet verzoenend. Het ziet jullie allemaal als meesters, wat jullie ook beslissen te doen met jullie begrip over hoe de dingen werken. Kunnen jullie dat op dezelfde manier zien?

Vraag 374. Wie is Kryon?
Lieve Lee Carroll: Jij hebt gezegd dat Kryon de naam is van een natuurkundige hulpgroep voor de Aarde.


Is dit jouw organisatie of is die van een ander? Dit is heel belangrijk voor mij.


Antwoord:

Dit was het antwoord van Kryon toen er werd gevraagd: “Wie ben jij?” Hij zegt dat alle goddelijke entiteiten een specialiteit hebben. Die van jullie is dat jullie naar planeten als de Aarde komen en steeds weer reïncarneren om te helpen bij een groter doel van het universum. Kryon is nooit mens geweest en zal dat ook nooit zijn. Zijn specialiteit is om te helpen met de natuurkunde die om jullie heen is.

Toen jullie het bewustzijn van de planeet veranderden kwam Kryon naar voren met zijn natuurkundegroep en verplaatste het magnetische raster om dat in lijn te brengen met de nieuwe attributen van jullie bewustzijn. De rasterbeweging is zelfs ook vermeld door CNN!

Het heeft dus niets met mij te maken. Dit is het antwoord van Kryon op deze vraag.

Vraag 375. Wie zijn wij echt?Lieve Kryon: Jij zegt dat wij biologisch zijn met een goddelijke toevoeging terwijl wij hier zijn en dat andere werelden deze combinatie niet hebben. Mijn vraag aan jou is: Wat zijn wij echt? Als er werelden zijn waarop alleen biologie bestaat en er zoiets als goddelijkheid is, maar die twee niet altijd hand in hand gaan zoals dat hier gebeurt, waarom is dat dan en wat zijn wij als wij niet hier zijn?

Waar is ons thuis? Jij zegt dat wij goed gekend zullen zijn door onze kleuren als mensen die deelnamen aan deze ervaring, maar waar zal dat zijn? En door wie zullen wij herkend worden? Ik heb gelezen dat God tegen Mozes zei “Dit is mijn werk en mijn glorie, om de onsterfelijkheid en het eeuwig leven voor de mens te brengen.” Ik vraag mij af of ons werk hier bestaat uit het realiseren van het feit dat wij eeuwig en onsterfelijk zijn en dat wij God zijn. Ik vraag mij ook af waarom er werelden zijn waar er geen goddelijkheid is, alleen biologie. Als dat betekent dat er ergens levensvormen zijn die primitiever dan de mens zijn, zou er dan ooit een wereld zijn waar mensen niet intuïtief leven en een deel van hun Schepper zijn? Ik stel vele vragen, ik weet het, en dat heb ik al vele jaren gedaan!

(Op deze vraag is helaas geen antwoord vermeld op de website van Kryon in Amerika)