Kryon: Vragen en Antwoorden 426 t/m 450

Kryon: Vragen en Antwoorden
426 t/m 450

Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Alfabetische lijst van vragen en antwoorden.

====================================

427. Is Lee ziek?
428. Jezus.
429. Kennis over de toekomst.
430. Klassieke genezingsmethoden.
431. Kryon en Lee.
432. Kryon wel-niet in talkshow?
433. Kryonboek De Reis naar Huis.
434. Lemuriers of engelen?
435. Leven de 144.00 nu?
436. Leven zonder Ziel of Spirit?
437. Licht en dimensionaliteit.
438. Lijdt het universum onder onze vrije wil?
439. Linker- en rechterdelen van ons lichaam.
440. Maria Magdalena. (incl. Wikipedia)
441. Mens in de vijfde dimensie.
442. Mensen en magnetische velden.
443. Moet ik gekwetst blijven?
444. Mohammed en Martelaarschap.
445. Naar wie richt ik mijn gebeden?
446. Niet naar het volgende niveau kunnen gaan.
447. Nieuw Jeruzalem.
448. NU-tijd.
449. Opschudding in de katholieke kerk.
450. Oude ziel.

==========================

Vraag 426. Is Kryon het Paulusdeel van Christus? Is Lee ziek?
Ben jij het “Paulusdeel” van de Christusentiteit waarvan Seth vertelde dat hij in deze eeuw zou terugkeren?

Antwoord:

Nee. Die energie stroomt nu in jullie als jullie aangeven daartoe de pure intentie te hebben.

Vraag 427. Is Lee ziek?
Liefste Kryon, ik voel dat Lee helemaal niet gezond is. Is hij ziek? Als dat zo is, zal hij herstellen? Jullie channelings betekenen zoveel voor mij omdat ik zoveel heb geleerd en ik ben jou en Lee heel dankbaar. God zegene jou, Lee!

Antwoord: (van Lee, maart 2004:)

Ik waardeer het zeer om jouw bericht te mogen ontvangen! Ik voel mij niet alleen heerlijk maar ik voel mij ook alsof ik nog nooit zoveel energie heb gehad. In feite heb ik al sinds acht maanden geleden geen koutje meer gehad (heel zeldzaam) en ik voel dat mijn afweersysteem gezonder is dan ooit. Ik ben mijn tiende boek aan het schrijven, presenteer tweemaal per week en ben pas 60 geworden!

Laat jouw goede gedachten omhoog blijven komen. Ik ben dankbaar voor jouw bezorgdheid, maar ik voel mij ieder jaar beter!

Vraag 428. Jezus
Lieve Kryon, heeft een persoon genaamd Jezus echt bestaan? Of was het een groep met de Christusenergie die de kerk van hem een persoon deed maken?

Vraag:

Lieve Kryon, ik heb al vele jaren gekeken naar de (astrologische) geboortekaarten van Jezus en ik heb er een gevondendie, als hij niet echt is, toch wel heel intrigerend is. Daarom vraag ik: Kun jij aljeblieft onthullen wat de exacte datum en de geboortetijd van de geboorte van Jezus Christus waren? En welke laag van het DNA is de “astrologische laag” waarover jij het hebt gehad? Ik geloof echt dat dit kan helpen om de astrologie in lijn te brengen met de energie waarover jij hebt gesproken.

Vraag:

Lieve Kryon, toen Jezus hier kwam, wist hij toen van ons eeuwige werk van het opbouwen van het universum? Weet hij hoeveel wij van hem houden?

Vraag: 

Lieve Kryon, ik ben geen christen maar ik ben nieuwsgierigom te weten of het verhaal over Jezus accuraat is. Stierf hij aan het kruis of werd hij gespaard en kon hij met een eigen familie ergens anders gaan wonen?

Vraag:

Lieve Kryon, was Jezus niets anders dan een Kristalkind? Bezat hij iets dat gewoonweg niet werd begrepen in zijn tijd? Had hij ander DNA of verhoogd DNA? Deze tijd is zo opwindend en de dingen zijn zo helder geworden dat ik anderen wil gaan vertellen wat ik nu begrijp.

Antwoord:

Geliefden, wij brengen dit antwoord met veel respect voor degenen die van deze menselijke meester houden. Het dient geen doel om informatie te geven die schadelijk zou zijn voor welke studie of zoektocht van de mens naar het goddelijke binnenin dan ook.Daarom geven jullie wij vaak de actuele geschiedenis van sommige meesters die de Aarde bewandelden niet. Wij zien de zoektocht naar het goddelijke als het belangrijkste wat een mens kan doen. Zelfs de feiten van de geschiedenis zijn niet correct. Soms brengen de voordelen van de zoektocht van de mens naar het licht en naar de realisatie dat God in ons allen aanwezig is.

Jezus was een echt persoon. Zijn geboorte en dood waren heel verschillend met wat daarover is gerapporteerd maar hij bewandelde de Aarde als een verlichte ziel wiens wonderen en leringen het begin waren van een nieuwe dispensatie. Hij leerde eenheid en het princie dat men allen persoonlijk met God kon praten. Hij zei: “Jullie kunnen net zoals ik zijn!” en dat is ook onze boodschap…..dat meesterschap binnenin ieder van jullie zit. Als je echt meer wilt weten over de geschiedenis staat dat heel duidelijk in de Rollen (de Dode Zee-rollen?), maar niet in jullie Geschriften.

Als je voelt dat Jezus een speciaal bewustzijn had, zoals zovele nieuwe kinderen dat hebben, heb je gelijk! Zijn DNA was zonder enige van de beperkingen die jullie hebben maar hij had degene die jullie nu aan het leren zijn. De astrolosiche laag van zijn DNA (de lagen die reageren op de energie van andere planetaire bewegingen) was leeg en neutraal. (Deze laag, en ook zijn naam, zal dit jaar aan jullie worden uitgelegd)

En ja, hij weet van jullie liefde en van alle dingen die jullie goddelijkheid weet. Net zoals jullie is hij interdimensionaal en is hij tegelijkertijd op vele plaatsen aanwezig. Wisten jullie dat dit ook voor jullie geldt?

Spirituele verlichting gaat niet over het volgen van welk mens of welke entiteit in het universum dan ook. Het gaat over het weten dat God binnenin je resideert en dat je een oneindig deel van zijn universele plan bent. Deze informatie is jullie door vele meesters gebracht en zit in vele culturen door de hele geschiedenis van de planeet heen.

Jezus, net als alle andere meesters die de Aarde bewandelen, gaf jullie niet alleen boodschappen van bekrachtiging maar hij “wandelde rond” zodat jullie konden zien dat een mens feitelijk kon zien dat wat hij zei ook door hen gedaan zou kunnen worden. Velen van jullie staan op het punt om hetzelfde te realiseren.

Vraag 429. Kennis over de toekomst.
Kryon, heb jij enig idee over wat de onmiddellijke (en niet zo onmiddellijke) toekomst zal kunnen brengen?

Antwoord:

Geen entiteit kan jullie over je toekomst vertellen maar wij kunnen jullie inzichten in energieën geven die gebaseerd zijn op wat jullie nu doen.

De potentiële toekomst of educatie zal er een zijn die de komende generatie in gang zal gaan zetten.Het zal een dynamisch systeem zijnwaarin de kinderen het klaslokaal zullen gaan veranderen om het maar zo uit te drukken.De leraar zal maar een doel hebben…..dat de kinderen bepaalde concepten kunnen leren en aan het eind van het leerjaar bewijzen dat zij alles hebben geleerd dat van hen werd verwacht. Elke schoolklas zal in staat zijn om te beheren hoe lang dit zal duren en hoeveel tijd er aan elk concept of aan elke stap besteed zal worden, gebaseerd op wat de collectieve groep studenten beslist.

Dit zal uiteindelijk leiden tot een ontwikkelde klas waarin de studenten, gebaseerd op hun prestaties, de termijn zullen bepalen. De klassen die hun termijn eerder beëindigen zullen langere vakanties hebben.

De klas zal in staat zijn om collectief andere studenten te verwijderen uit de klas die hen afhouden van hun leren en/of individueel degenen helpen die dit nodig hebben. Dus in plaats van dat het systeem beslist wie er in een klas past, zullen de studenten dat doen. Het zal een veel bemoedigender systeem zijn en het zal altijd onder de leiding van de leraar zijn. Maar het is een heel ander systeem dan dat wat jullie vandaag hebben waarin het systeem alles bepaalt. In de toekomst zal de student alles bepalen.

Er zal geen chaos zijn zoals vele onderwijzers zullen voorspellen. Er gebeurt iets grappigs als je leiderschapsconcepten geeft aan degenen die kunnen leiden: Zij zullen het doen!

Vraag 430. Klassieke genezingsmethoden.
Lieve Kryon, wat is de connectie tussen Reiki en andere “oude” helingsmanieren met het electromagnetische raster? Geven deze beide bronnen ons toegang tot dezelfde universele Helingsenergie?

Antwoord:

Het raster van de Aarde en alle veranderingen die zich daarbinnen hebben voorgedaan hebben de mogelijkheid voor de mensheid verhoogd om deze gereedschappen te gebruiken. Welke methode dan ook……Helende aanraking, Reiki, EMF Balancering, of de zovele andere toepassingen die geen naam hebben…..zij gaan allemaal verhoogd worden door de mogelijkheid van de mensheid om hen beter te begrijpen.

Realiseer je dit: Het zijn allemaal energietechnieken. Zij raken allen het raster aan of wat wij Het Raster op een bepaald niveau noemen. Ook al mogen zij voor jullie verschillend lijken en ook al mogen sommigen jullie vertellen dat zij geen verwantschap hebben, moeten jullie weten dat zij allen de “kern” raken van jullie realiteit……jullie spirituele verbinding met dat wat jullie God genoemd hebben.

Jullie zijn op een bepaalde manier allemaal met elkaar verbonden. Sommige van de systemen zijn meer ontwikkeld dan andere. Sommige tappen in in de energie van verschillende zijden en sommige worden juist nu ontwikkeld.Daarom zal het “oude” uiteindelijk gezien worden als de kernstukjes van de puzzel in plaats van als met elkaar concurrerende systemen. De wijzen onder jullie zullen begrijpen dat jullie kijken naar identieke energieën van God in verschillende vormen waarvan enkele er gewoon op wachten om te trouwen met de andere(n). Wij gaan door met jullie allen te bemoedigen om uit je 4D-paradigma te stappen……de oude manieren die jullie vertelden de dingen in verschillende dozen te plaatsen en hen verschillende namen te geven. De Aarde heeft dit met God gedaan. Hoe heeft dat jullie gediend? Het antwoord? Dat heeft het niet!

Vraag 431. Kryon en Lee.
Hi, Ik ben Monica uit Argentinië en ik weet niet hoe ik “Kryon” moet uitspreken. In Spanje zeg ik “Kreeon” en ik ben er niet zeker van of deze uitspraak correct is. Hartelijk bedankt.

Antwoord: (van Lee):

Monica, dank je wel voor deze vraag. Jullie staan niet alleen in het zeggen van “Kreeon” omdat alle Fransen dat ook doen. In Amerika wordt het uitgesproken als Cry-ohn, maar ik denk echt dat het weinig verschil maakt. Kryon vertelt ons dat het een “geluid in de lucht “ is en dat het iets betekent voor de energie om je heen. Toch hebben wij ook ontdekt dat elke uitspraak goede energie om zich heen schijnt te hebben.

Jarenlang hebben onze Franstaligen “Kreeon” gezegd en het zelfs anders gespeld. (Kryeon) Spreek het dus uit zoals je wilt en weet dat het jouw intentie is die wordt gehonoreerd en niet of jullie de naam allemaal op dezelfde manier uitspreken.

Vraag:

Kryon kwam als een oproep voor het Licht en niet om geld te verdienen. Kryon ging weg, hij is weg en is hier een aantal jaren geweest. Wat jij doet, Lee, is niet correct.

Antwoord: (van Lee, maart 2004):

Ik sta open voor deze kritiek en ik veroordeel jou niet voor dit commentaar. Maar omdat jij het hebt gevraagd heb ik nu de mogelijkheid om een volledig antwoord te geven.

Ik vraag iedereen om mij heen om de energie te voelen als ik channel. Als Kryon weg is zou er niets gebeuren. Als Kryon weg is zouden degenen die energie zien en voelen dit weten. In plaats daarvan is de energie toegenomen en in sommige van onze meetings hebben wij wonderen van genezing gezien. De Verenigde Naties-groep, die vorig jaar juist hiervoor kwam kijken, heeft mij nogmaals gevraagd om terug te keren en Kryon in september 2004 te channelen.

Dus zeg ik tegen jullie allen: Jullie hebben 15 jaar aan informatie om naar te kijken als maatstaf voor de Kryon-energie. Jullie weten ook dat ik die zelf niet kan scheppen. Wees daarom als je het nieuwe materiaal hoort of in een Kryon-channeling zit, jouw eigen rechter. Kijk zelf of de liefde van God daar nog steeds op een sterke manier is. Velen hebben gerapporteerd dat niet alleen Kryon nog steeds hier is, maar dat de kracht van zijn boodschappen zelfs groter is en nu het raster op zijn plaats is, nog meer gedetailleerd is. Ik ga door met het channelen van Kryon voor duizenden over de hele wereld. Zij zien hem en voelen de liefde van God tijdens elke sessie. Dit zal moeilijk zijn om de doen alsof voor een technicus. (mijn vorige beroep)

Over het geldverdienen: ik zou graag willen dat de bedenker van de vraag enige tijd in mijn schoenen zou staan omdat ik denk dat hem veel dingen duidelijk zouden gaan worden. Het is algemeen bekend dat wij van de 12 Kryonboeken er acht zelf publiceren. Dit betekent dat wij onze eigen bank moeten zijn. Steeds als er een herdruk of een nieuwe uitgave is bekostigen wij dit zelf. Wij hebben een uitgever die ons ondersteunt, een kantoor, medewerkers, verkopers en maandelijkse advertenties. Toch, ondanks dat wij spiritueel werk doen, vragen wij nooit geld en is er op onze website geen plaats waar men wat dan ook kan doneren.

Wij proberen ook het commerciële van het spirituele te scheiden en voor degenen die het hebben opgemerkt, wij schreeuwen het op onze website ook niet uit over nieuwe produkten en je kunt daar ook niets kopen. Onze website is zo opgezet dat als jullie wat dan ook willen kopen, je speciaal het winkelgedeelte moet opzoeken en dan een andere knop moet aantikken om er te komen.

Ik kan ervan leven, net zoals de meeste mensen dat doen. Als mijn werk niet aanslaat, zal ik falen. Als de energie van de boeken en de seminars niet goed is, zal mijn huishoudboekje dit laten zien. Dat is de manier waarop ik dit doe! Het houdt mij in integriteit en het maakt mijn reis net zoveel een dagelijkse financiële ervaring als velen van jullie die hebben.

Vraag 432. Kryon wel-niet in talkshow?
Lieve Kryon/Lee, hoe komt het dat Kryon/Lee nooit is verschenen in de Art Bell show? Zijn boodschap zou er een van licht en waarheid zijn voor zijn enorm groot publiek. Het zou de kritieke massa op de planeet op een positieve manier zeer verhogen. Vele lichtwerkers gebruiken deze werkwijze om de boodschap van vrede voor de wereld te verspreiden.


Antwoord:
 Van Lee:

Dank je voor deze vraag. Art Bell houdt niet zo van channelers en daarom ben ik dus buitengesloten. Hij gedijt ook bij het dramatische, het sensationele, en vaak hel –en –verdoemenis-onderwerpen. Hij heeft Mark Hazelwood bij zich gehad, de auteur van “Blindsided” (informatie over Planeet X over hoe wij in mei 2003 allemaal overheerst zullen worden) in zijn show en dat minstens driemaal. Maar een boodschap van hoop en vrede, in welke mate dan ook, lijkt gewoon de sponsors of degenen die drama willen, niet tevreden te stellen.

Ik vind het ook jammer. Het lijkt mij dat als de Verenigde Naties mij hebben gevraagd (drie keer) dat Art dat ook wel zou hebben kunnen doen.

Vraag 433. Kryonboek De Reis naar Huis.
Lieve Kryon, ongeveer twee maanden geleden stelde een vriend mij voor dat ik De Reis naar Huis (Kryonboek 5) zou gaan lezen. Dat was mijn introductie naar jou en ik heb sindsdien zoveel mogelijk van jouw informatie gelezen. Ik denk echt niet dat ik ooit zoveel tranen van opluchting heb gelaten als toen ik dit boek las.

Ik heb twee vragen. De eerste gaat over De Reis naar Huis. Toen ik dit boek las voelde ik dat mijn chakra’s zich weer openden. Door elk huis was er weer een ander deel van mijn lichaam dat zijn chakra opende. Kort nadat ik het boek uit had had ik de grootste emotionele vrijlating die ik ooit het gevoeld. Sinds dat moment is de strekking van mijn healings veranderd. Ik doe dingen nu heel anders dan ik deed en mijn bekwaamheden zijn zeer toegenomen.

Is het mogelijk dat het boek helpt om je te reinigen van de oude energie en hoe weet ik of ik van alle oude energie ben gereinigd?

Antwoord:

Geliefde, ja. Dit is de reden voor de parabel van Michael Thomas. Als je die leest en openstaat voor de metaforen binnen de metaforen, wordt jouw DNA-bewustzijn geactiveerd. Het is voor ieder mens anders, maar degenen die er klaar voor zijn, reageren erop!

Vraag 434. Lemuriers of engelen?
Lieve Kryon, ik heb een vraag: Zijn wij Lemuriers of engelen?

Antwoord: 

Dat is niet zo moeilijk. Jullie zijn allemaal engelen omdat jullie goddelijk en ook eeuwig zijn. Jullie waren altijd – en zullen altijd stukjes van God zijn.

Maar in het begin waren velen van jullie die nu lichtwerkers genoemd worden, een deel van de Lemurische ervaring van de Aarde, een leven in een tijd en op een plaats waarvan het bestaan door jullie geschiedkundigen wordt ontkend. Het was een andere soort gemeenschap en het was de “warming up” voor wat jullie nu hebben. Jullie lichamen zijn niet geheel hetzelfde als zij toen waren en veel dingen zijn nu anders. Dit is ook de reden waarom wij jullie vertellen niet te ver naar het verleden te gaan als jullie iets willen weten over je “huidige “ geschiedenis.

Lemurie bestond in een tijd waarin de dualiteit niet zo sterk was, of de energie even laag was als nu. De planeet was “schoongeveegd” door deze samenleving en er kwam een herstart. Dit is oud nieuws en dat hebben wij eerder verteld. Jullie gaven hiervoor toestemming maar, op een een zeer diepgaand niveau, als Lemurier, bereidden jullie je voor op deze tijd op de planeet.

Jullie engeleigenschappen zijn een eigenschap van God. Jullie Lemurische eigenschappen (als je die hebt) zijn eigenschappen van een eerdereAarde-ervaring die was gevuld met hoge wetenschap en DNA-verschillen. Een groep die naar een channeling van Kryon zou kunnen komen is vaak gevuld met Lemuriers uit het verleden omdat velen van jullie die nu ontwaken voor spirituele waarheden deze Lemurische achtergronden als oude ziel hebben.

Maar jullie zijn in mijn ogen ook engelen. Mijn buiging naar jullie toe binnen deze ontmoeting is een groet en een eerbetoon waarbij ik jullie vraag je te herinneren wie jullie zijn. Er zijn vele Lemuriers uit het verleden en alleen een fractie daarvan zal ooit over Kryon weten. Jullie zijn verspreid over de hele Aarde, maar jullie ontwaken allemaal tot op een bepaald niveau.

Vraag 435. Leven de 144.00 nu?
Lieve Kryon, zijn alle 144.00 nu in leven, en wat is hun taak?

Antwoord: 

Ja, dat zijn zij. Zij zijn hier al een tijdje. Zij zijn niet allemaal samen en zij zijn over de hele Aarde verspreid. Hun taak is het helpen bij het Kristallijnen Raster van de planeet. Zij herschrijven het verleden. Er zijn er ook meer dan 144.000! Dit getal is een metafoor!

Vraag 436. Leven zonder Ziel of Spirit?
Kan het menselijk lichaam productief bestaan of leven zonder de aanwezigheid van een spirit of een ziel?

Antwoord:

Nee. Zelfs de schijnbaar meest onbekommerende of kwaadaardige mens, of degene die hersendood is of gek, heeft een ziel en een essentie van goddelijkheid. Het is allemaal onderdeel van een vrije keuze en van het vervullen van specifieke energieën om balans te scheppen. (of het ontbreken daarvan) en dat helpt de rest van jullie om belangrijke beslissingen te nemen over jullie eigen goddelijkheid.

Vraag 437. Licht en dimensionaliteit.
Lieve Kryon, Ik heb mij bepaalde dingen afgevraagd over jouw verklaringen over licht en multidimensionaliteit, en sommige daarvan houden mij nog steeds bezig. Ik weet niet zeker of dit een flits van binnenuit is, of gewoon gek. Ik zou het op prijs stellen als jij mij kunt vertellen of ik op het juiste spoor zit. Hebben wij iets gemist over het licht dat heel duidelijk is? Wij leven in 4D-ruimte/tijd. Ervaart licht tijd? Licht is een massaloos partikel, volgens de natuurkundigen. Mijn “inzicht” of “gekke idee” is dat licht in een andere dimensie is dan in 4D-ruimte/tijd. Als dit klopt, is het dan alleen maar onze zienswijze die veranderd dient te worden?

Antwoord:

Ja, de zienswijzen moeten worden veranderd. In plaats van het licht te zien

Buiten de tijd moeten jullie gaan beginnen om licht te zien als gecontroleerd door de tijd. Het kan tijd dan wel niet ervaren maar zijn attributen (snelheid met name) worden erdoor gecontroleerd. Waarom reist licht sowieso? Wat is de machinerie daarachter? Als je kijkt naar de kernnergie van realiteit, vereist dit dat licht gerelateerd is aan tijd. Maar omdat tijd verschillend is voor vele delen van het universum is licht niet die constante die jullie denken.

Jouw inzichten zijn goed maar je moet hen nog steeds verder brengen. Licht is inderdaad gedeeltelijk interdimensionaal, maar het is voor altijd gevangen binnen formules met betrekking tot de realiteit van waar dat licht is. Elk tijdraam zal een andere “snelheid van licht” scheppen. Dit is misschien het moeilijkste gedeelte van wat wij leren over astronomie en natuurkunde.

Als jullie naar de Ruimte kijken wordt het licht gezien als van heel ver weg komend en heel lang reizend met een constante snelheid…….dezelfde snelheid als het licht dat kwam van het lampje boven jouw hoofd. In feite is dit niet zo. Denk in plaats daarvan dat dit licht van ver weg een lange reis heeft gemaakt door “lichtwegen” waar er constructievertragingen zijn, stops en zelfs snelwegen! Het kwam hier niet op een simpele lineaire manier zoals jullie denken dat het dat deed.

Overal onderweg reageerde het op de tijdramen waardoorheen het passeerde. Dit geeft jullie de gelegenheid je af te vragen of jullie meetmethoden voor afstand wel accuraat zijn.

Als jullie meer beginnen te ontdekken over de donkere energie (geen negatieve, maar ongeziene) in jullie universum zullen jullie moeten concluderen dat het interdimensionaal is en daarom is een deel ervan zelfs in een kwantumstaat. (alles samen, zonder afstand) Zogauw jullie dit attribuut toevoegen aan de realiteit van ruimte, moeten jullie je afvragen of wat jullie zien en meten als licht misschien veel complexer kan zijn dan jullie dachten.

Wat wetenschappers het “restant van de Oerknal” noemen is een energie die is overgebleven van een interdimensionale opwaardering, niet van een explosie! Het schept een realiteit waar jullie in 4D alleen maar een deel van kunnen zien en waar de energie zich niet vertoont aan jullie maar aan het geheel waarvan jullie weten dat het er is. Dit zal jullie leiden naar interdimensionele meetkunde en tevens uiteindelijk naar het ontdekken van de openingen waarover wij hebben gesproken. In de toekomst zal er meer over dit onderwerp komen.

Vraag 438. Lijdt het universum onder onze vrije wil?
Is de rest van het universum veroordeeld om te lijden door onze fouten? Wat voor soort Al-Wat-Is schept een universum zonder vrije wil en vestigt dan een breekbaar stipje van vrije wil in een onbeduidend, obscuur zonnestelsel in een onbeduidend, obscuur melkwegstelsel? Is vrije wil zo gevaarlijk? 


Antwoord:

Niemand in het universum zal lijden onder hetgeen de mensen hier doen. Jullie maken geen fouten maar eerder beslissen jullie op een balans van energie en waar donker en licht zichzelf kunnen balanceren. Jullie krachtsinspanningen zullen toewerken naar een nieuwe creatie. Het universum zal vieren wat jullie hier doen en het licht dat jullie scheppen tot zich nemen. Denk eraan als oplossende problemen waar alleen de uitkomsten worden gezien, niet het werk rondom hun schepping.

Het is de menselijke dualiteit die aan bezwaar onderhevige logica vindt in een goddelijk systeem. Als je een gelimiteerd paradigma over een complex paradigma legt, krijg je alleen maar gedeeltelijke antwoorden. Maar degenen in het gelimiteerde paradigma weten dit niet. Zij denken dat zij compleet zijn en hun denken is helder. Alles wat jullie kunnen doen is eraan toevoegen en eruit putten en jullie proberen complexe fysieke problemen te berekenen en zullen dan ook alleen maar zeer eenvoudige en inaccurate antwoorden krijgen. Maar als alles wat jullie kunnen doen eraan toevoegen en eruit putten is, zullen jullie nooit weten dat zij onnauwkeurig zijn, nietwaar?

Vraag 439. Linker- en rechterdelen van ons lichaam.
Lieve Kryon, bijna elke mens lijkt de linker- of de rechterhand beter te kunnen gebruiken. Als ik bijvoorbeeld iets met mijn linkerhand opschrijf, ben ik daar niet zo goed in, om het maar zachtjes uit te drukken. Waarom zijn mensen doorgaans beter in het gebruik van een van hun handen (en meestal de rechterhand)? Is het een goed idee om ook de andere hand te gaan gebruiken? (misschien zal dit ons meer openen naar meer bewustzijn voor de hele mens)


Antwoord:

Een deel van de menselijke conditie is dat jullie gepolariseerd zijn. Jullie linker- en rechterdelen zijn feitelijk gescheiden delen van je lichaamssysteem dat compleet is. Jullie hebben zeker wel in de gaten dat er aan de buitenkant van jullie lichaam ook geen symmetrie is waarbij de ene kant van het lichaam gewoon een kopie van het andere deel zou zijn. Dit is de efficiency van jullie evolutionaire proces.

Het onderwerp dat jij naar voren brengt is wel een goede vraag. Het is inderdaad zo dat als je veel tijd doorbrengt met het gebruik van jouw andere hand om te schrijven (of zelfs met een balletje te gooien) zul je de balans van de brug tussen de polariteit van jouw lichaam laten toenemen. Jouw brein is bij deze diepgaandheid ook betrokken, evenals jouw DNA. Alles wat je kunt doen om een betere balans in jouw lichaam te krijgen is goed. Hier is een oefening: Probeer een brief aan jezelf te schrijven met gebruikmaking van jouw niet-dominante hand. In feite zou je misschien jezelf kunnen vinden!

Vraag 440. Maria Magdalena. (incl. Wikipedia)
Liefste Kryon, tijdens de laatste paar maanden zijn er vele tekenen dat Maria Magdalena bij mij is gekomen. Mijn intuïtie zegt mij dat zij, in feite, de partner van Jezus was en dat de kerk dat onderdrukte en haar status opzij schoof uit angst dat het vrouwelijke zou worden verbonden met partnerschap en huwelijk van Jezus. Dit geloof zou dan de mythe vernietigen dat Jezus maagd was. Het wordt gezegd dat Maria Magdalena de gezegende apostel was en haar de echte doctrine (leer) van Jezus was gegeven. Kun jij deze theorie uitleggen en mij vertellen of het een onderdeel zal zijn van het nieuwe Jeruzalem? 

Antwoord:

Lieverd, kijk naar jullie eigen geschiedenis: De Rollen (o.a.de Dode Zee-rollen?) –zij allemaal – zullen vele antwoorden onthullen. Kijk ook naar degene die in Egypte zijn ontdekt, inclusief het Boek van Maria. Er is hier veel dat verborgen werd gehouden maar dat zeer goed gedocumenteerd is door jullie eigen Aarde-bronnen. Het is bij jullie vandaan gehouden, maar nu is het openbaar.

=========================

Uit: Wikipedia:

Evangelie van Maria Magdalena

Het Evangelie van Maria Magdalena, één van de apocriefe evangeliën werd in 1896 in Caïro gevonden maar pas in 1955 gepubliceerd. Het bestaan ervan was reeds bekend rond 300, toen bisschoppen het beschouwden als een vervalsing.

Inhoud [verbergen]

1 Beschrijving

2 De vondst van de tekst

3 De tekst

3.1 Pagina’s 7–10

3.2 Pagina’s 15–19

4 Externe links

Beschrijving

Het evangelie van Maria Magdalena is een apocriefe tekst uit de begintijd van het christendom. Het teruggevonden manuscript dateert uit de vijfde eeuw, behoudens twee fragmentjes van rond 300. Over de datering van de oertekst bestaat verschil van mening; Karen King [1] plaatst die in de eerste eeuw, de meeste andere wetenschappers halverwege de tweede eeuw.

Maria Magdalena komt in deze tekst voor als een van de volgelingen van Jezus. Zij vertelt dat zij Jezus heeft ontmoet in een visioen en dat hij haar geheime leringen heeft onthuld. Er brandt onder de discipelen een ruzie los over haar autoriteit als vrouw en leerling. Met name Petrus valt haar fel aan, vooral omdat wordt gezegd dat Jezus haar meer liefhad dan de andere leerlingen.

Voor de studie van de gnostiek is deze tekst van groot belang, omdat ze een beschrijving bevat van de reis van de ziel na de dood langs de Archonten. Helaas is slechts een deel daarvan overgeleverd, maar niettemin geeft wat rest een goede indruk van de opvattingen in de gnostiek over de hemelvaart van de menselijke ziel na de dood. Het Evangelie van Maria Magdalena vertelt enkele twistgesprekken tussen de ziel en een Archont. Het is wel geopperd dat er een parallel bestaat tussen de reis langs de Archonten en de vertelling van Lucas 8:2, waarin Maria Magdalena door Jezus werd bevrijd van zeven duivelse geesten. Deze opvatting is omstreden (zie verder gnostiek).

Dit evangelie, en de rol van leerling van Jezus die Maria Magdalena daarin speelt, kwam onder de aandacht van het grote publiek door de roman De Da Vinci Code van Dan Brown. De stellingen in het boek, waaronder dat Maria Magdalena de echtgenote van Jezus was, zijn als onwetenschappelijke speculatie bestempeld.

De vondst van de tekst.

In 1896 kreeg de Duitse geleerde C. Reinhardt door een antiekhandelaar enkele papyrus-bladen te koop aangeboden, geschreven in de Koptische taal. Het waren fragmenten uit het Evangelie van Maria Magdalena. De antiekhandelaar wist weinig te vertellen over de herkomst van deze geschriften. De bladen werden overgebracht naar een museum te Berlijn. Het bevindt zich nu in het Ägyptisches Museum aldaar, Papyrussammlung SMB Inv.-Nr. P8502. In 1912 wilde men de tekst uitgeven, maar door een overstroming in de drukkerij gebeurde dat niet. Daarna ontstond een oponthoud door de Tweede Wereldoorlog. Pas in 1955 werd deze zogenaamde Berlijnse Codex gepubliceerd.

In 1938 ontdekte men enkele verzen van dit evangelie in een collectie papyrusrollen, geschreven in het Grieks. In 1945 werden in Egypte de Nag Hammadi-geschriften gevonden. Daarbij was ook een deel van het evangelie naar Maria Magdalena. Dit werd in 1977 uitgegeven. Opvallend is dat alle fragmenten hun herkomst hebben in Egypte.

Waarschijnlijk zijn twee gevonden fragmenten in de derde eeuw en een (het grootste deel) in de vijfde eeuw op schrift gesteld. Het oorspronkelijke evangelie moet dus van vroegere datum zijn. Geleerden gaan er nu van uit dat het oorspronkelijke evangelie dateert uit de tweede of derde eeuw, na de tijd van het Evangelie volgens Johannes. De oorspronkelijke tekst was waarschijnlijk in het Grieks gesteld; hiervan zijn de twee fragmenten uit de 3e eeuw bewaard gebleven. De inhoud van het oorspronkelijke evangelie wijkt af van de vijfde-eeuwse Koptische versie. Aangenomen wordt dat het evangelie het auteurschap aan Maria Magdalena wil toeschrijven, ook al spreekt de tekst zelf steeds over Maria en nooit over Maria Magdalena.

De tekst.

De pagina’s 1–6 ontbreken.

Pagina’s 7–10.

…zal de materie vernietigd worden of niet? De Verlosser zei: “alle naturen, alle vormen en alle schepselen bestaan in en met elkaar en ze zullen weer teruggevoerd worden tot hun eigen wortel. Want de natuur van de materie kan zichzelf slechts tot haar eigen natuur terugvoeren. Wie oren heeft om te horen, die hore!” Petrus vroeg hem: “omdat u ons alles heeft uitgelegd, zeg ons nu nog dit: wat is de zonde van de wereld?” De Verlosser zei: “Zonde bestaat niet. Maar het zijn jullie die de zonde maken, namelijk wanneer jullie doen wat in wezen gelijk staan aan overspel, dat wat men de “zonde” noemt. Daarom is het goed in jullie midden gekomen, naar het wezen van iedere natuur, om deze weer in zijn wortel te herstellen.” Toen ging hij voort en zei : “daarom worden jullie ziek en sterven jullie, omdat jullie houden van wat jullie misleidt. Wie het vatten kan, vatte het! De materie gaf geboorte aan een begeerte die haar gelijke niet kent omdat zij is uitgegaan van iets tegennatuurlijks. Zo heerst er verwarring in het gehele lichaam. Daarom heb ik jullie gezegd: heb goede moed. En als jullie moedeloos zijn, vat toch moed tegenover de verschillende vormen van de natuur. Wie oren heeft om te horen, die hore !

Toen de Gezegende dit gezegd had, groette hij hen allen met de woorden: Vrede zij met jullie, Breng mijn Vrede voort. Let erop dat jullie niemand misleiden door te zeggen “zie hier”, of “zie daar” want de Zoon der Mensen verblijft in jullie binnenste. Volg hem! Die hem zoeken zullen hem vinden. Ga zo heen en verkondig het evangelie van het Koninkrijk. Leg geen andere bepaling op dan die welke ik jullie heb gesteld. En vaardig geen wet uit zoals de wetgever, opdat jullie daar geen gevangenen van worden”. Toen hij dit gezegd had, ging hij heen.

Zij echter waren bedroefd. Ze huilden heftig en zeiden: “Hoe moeten we naar de heidenen gaan en het evangelie van het Koninkrijk van de Zoon des Mensen prediken? Als hij al niet werd gespaard, hoe zal men ons dan sparen?

Toen stond Maria Magdalena op en zij kuste hen allen en zei tegen haar broeders: “Huil niet, wees niet bedroefd en twijfel niet, want zijn genade zal geheel met jullie zijn en jullie behoeden. Laten we liever zijn grootheid prijzen, want hij heeft ons voorbereid en ons tot mens gemaakt.’ Toen Maria dit zei richtten zij hun harten op het Goede. En ze begonnen de woorden van de Verlosser te bespreken.

Petrus zei tegen Maria : “Zuster, we weten dat de Verlosser meer van jou gehouden heeft dan van de andere vrouwen. Zeg ons de woorden van de Verlosser zoals jij je die herinnert, die jij kent maar wij niet kennen en die we ook nog niet hebben gehoord.”

Maria antwoordde en zei : “Wat voor jullie verborgen is zal ik jullie bekendmaken” en ze begon hun het volgende te vertellen: “Ik, zei ze, ik zag de Heer in een visioen, en ik zei tegen hem: ‘Heer, ik zie u vandaag in een visioen’. Hij antwoordde en sprak tot mij: “Gezegend ben je dat niet wankelt bij mijn aanblik. Want waar het bewustzijn is, daar is de schat.” Ik vroeg hem: “Heer, ziet hij, die een visioen heeft, nu met de ziel of met de geest?” De Verlosser antwoordde en sprak: “Hij ziet noch met de ziel noch met de geest, maar met het bewustzijn, dat tussen de twee in ligt. Zo is het dat hij een visioen waarneemt en het is……

Hier ontbreken de pagina’s 11–14 van het oorspronkelijke handschrift.

Pagina’s 15–19

…..(ontbreken woorden)….het.

En de Begeerte zei:

“Ik heb je niet omlaag zien gaan,

maar nu zie ik je omhooggaan.

Waarom lieg je?

Want je hoort bij mij!”

De Ziel antwoordde en zei:

“Ik heb jou gezien

maar jij zag mij niet,

noch herkende je mij.

Je hebt mij als kleding gediend

en je kende mij niet”

Toen ze dat gezegd had ging ze met grote vreugde weg.

Toen kwam ze bij de derde macht,

die Onwetendheid genoemd wordt.

Deze wilde de ziel uithoren:

“Waarheen ben je op weg?

In slechtheid ben je vastgehouden en

je bent onderworpen aan mijn oordeel!”

Maar de ziel zei:

“waarom oordeel je over mij

terwijl ik niet geoordeeld heb.

Ik werd vastgehouden

hoewel ik niets vastgehouden heb.

Ik werd niet herkend

Maar ik heb wel herkend dat het Al opgelost zal worden

zowel de aardse dingen als de hemelse”

Toen de ziel zo de derde macht was voorbijgekomen,

steeg ze verder omhoog en zag de vierde macht.

Deze had zeven gedaanten:

De eerste vorm is de duisternis

De tweede de begeerte

De derde de onwetendheid

De vierde de prikkel van de dood

De vijfde is het koninkrijk van het vlees

De zesde is de domme wijsheid van het vlees

De zevende is de vertoornde wijsheid.

Dat zijn de zeven heerschappijen van de Toorn.

Ze vroegen de ziel:

“Vanwaar kom je, moordenares;

en waarheen ben je op weg,

jij die de ruimte bedwong?”

En de ziel antwoordde en sprak:

“Wat mij bindt is gedood

en wat mij omringt is overwonnen

Mijn begeerte heeft opgehouden te bestaan

en de onwetendheid is gestorven

In een wereld ben ik bevrijd

uit een andere wereld

en in een beeld

door een beeld van boven,

want de boeien der vergetelheid

hebben een tijdelijke duur.

Vanaf dit ogenblik af

zal ik de rust ontvangen,

los van het tijdsverloop van de eon;

in zwijgen”

Toen Maria dit had gezegd, zweeg ze,

want tot zover had de Verlosser met haar gesproken.

Maar Andreas nam het woord en zei tegen de broeders:

“zeg eens, wat denken jullie over wat zij gezegd heeft?

Ikzelf geloof niet dat de Verlosser dit heeft gezegd,

want het is duidelijk dat het afwijkende ideeën zijn.”

Petrus nam het woord en sprak over dezelfde dingen

Hij vroeg hun over de Verlosser:

“Zou hij werkelijk buiten ons om en niet openlijk met een vrouw gesproken

hebben? Moeten wij ons soms omkeren en allemaal naar haar luisteren?

Heeft hij aan haar de voorkeur gegeven boven ons?”

Toen huilde Maria en zei tegen Petrus:

“Mijn broeder Petrus, wat denk je? Denk je dat ik het zelf in mijn hart

bedacht heb of dat ik leugens vertel over de Verlosser?”

Levi nam het woord en zei tegen Petrus:

“Petrus, jij bent altijd zo heetgebakerd!

En nu zie ik weer dat je redetwist met deze vrouw als met tegenstander.

Als de Verlosser haar waardig bevonden heeft,

wie ben jij dan om haar te verwerpen?

Zeer zeker kende de Verlosser haar erg goed en

daarom heeft hij van haar meer gehouden dan van ons.

We moesten ons eerder schamen en ons bekleden

met de volkomen Mens en hem in onszelf verwerven,

zoals hij ons heeft opgedragen, en het evangelie verkondigen.

En laten we daarbij geen andere bepaling of wet opleggen

dan wat de Verlosser gezegd heeft.

Toen Levi dit gezegd had,

maakten ze zich op om te verkondigen en te prediken.

Externe links:

Nederlandse vertaling

Bronnen, noten en/of referenties

J. Slavenburg & W.G. Glaudemans, Nag Hammadi geschriften 1, Ankh-Hermes, Deventer, 1994

↑ Karen L. King, The Gospel of Mary of Magdala: Jesus and the first woman apostle, p. 148. Karen King is Hollis Professor of Divinity at Harvard Divinity School

Categorieën: Apocrief evangelie

Vraag 441. Mens in de vijfde dimensie.
Lieve Kryon, als iemand de vijfde dimensie heeft bereikt, zal hij dan zijn lichaamverliezen, het transformeren of zal hij compleet verdwijnen? Heeft iemand die op dit moment in de geschiedenis in leven is, de vijfde dimensie bereikt, of is dit een doel voor de toekomst?


Antwoord: 

Er is feitelijk geen “Vijfde dimensie”. Als je verder gaat dan 4D elimineer je de lineariteit en tellen is lineair. Zeg daarom: “gaan naar multidimensionaliteit”. Dit is een veel betere term. Het is ook niet een “volgende stap”. Het is de stap die jou laat verschillen met degene die in dualiteit is. Aldus is het gaan naar multidimensionaliteit: “Ascensie”.

Wij hebben ascensie vaak gedefinieerd  Het is geen verdwijnen van de Aarde zoals Elia dat deed. In plaats daarvan is het blijven op de planeet met een hogere vibratie, in stappen het meesterschap claimen, en de planeet helpen om vrede te scheppen. Velen hebben deze status verworven en zij lopen in vrede en vreugde tussen jullie in.

Vraag 442. Mensen en magnetische velden.
Kryon, ik vraag mij dingen af over mensen en magnetische velden. Hebben sommige mensen grotere magnetische velden dan anderen? Mijn zoon lijkt magnetische energie te hebben die uit zijn vingers komt; hij kan er zelfs een Magna Doodle (een magnetische tekening) mee maken. Kun jij hier jouw licht eens over laten schijnen?

Antwoord: 

Het is echt geen magnetisme wat jouw zoon heeft. Het lijkt erop, maar het is gewoon een deel van de krachtige energie die om hem heen is. Velen kunnen batterijen leeg laten lopen of storingen in elektrische apparaten veroorzaken, of computercrashes. Dit is niet zozeer magnetisme maar het is een zeer energetisch, menselijk veld.

Dus ja, vele mensen hebben velden die verschillend zijn. Zij zijn niet groter, maar actiever. De feitelijke grootte is vastgesteld voor allen, en is hetzelfde. Het gaat erom hoe actief zij zijn en dat heeft te maken met het activeren van het DNA. Vele jongeren hebben dit natuurlijke aspect omdat hun DNA veranderd is….niet chemisch, maar interdimensionaal.

Vraag 443. Moet ik gekwetst blijven?
Lieve Kryon, Mijn vraag is deze: Als mensen om jou heen jou beschadigen en pijn doen en jij je ervan bewust bent waarom zij dat doen, is het dan gepast om in die situatie te blijven omdat het een deel kan zijn van het contract met hen?

Antwoord:

Nee! Contracten zijn alleen startpotentiëlen. Zij brengen de bal voor jullie aan het rollen zodat jullie het kunnen veranderen als jullie dat willen. Wij hebben het eerder gezegd: Als de ene tennisspeler stopt en niet op komt dagen voor het spelletje zal het niet lang duren voordat de ander zich dat realiseert. Karma en beginnende contracten zijn net zo. Als jij jezelf verwijdert van situaties zoals deze, maak je een diepgaande verklaring naar het universum toe:

(1) Ik herken wat er gebeurt.

(2) Ik wil het veranderen, en dat kan ik ook.

(3) Degenen die ik beïnvloed door deze verandering zullen uiteindelijk ook dezelfde mogelijkheid hebben.

(4) Ik zal nooit meer dezelfde zijn.

Vraag 444. Mohammed en Martelaarschap.
Lieve Kryon, ik ben er zeker van dat er wezens zijn die van heel dichtbij waken over Israël en de gebeurtenissen van dit moment in deze omgeving en ik geloof dat zij soms ook deelnemen en assisteren. Ik heb het gevoel dat er al veel wonderen zijn gebeurd en vele levens werden gespaard. Toch denk ik dat wij, Israëliërs  meer begrip en empathie nodig hebben van de rest van de wereld. De verschrikkelijke gebeurtenissen van 11 september in de Verenigde Staten hebben onsen het grootste deel van de wereld geschokt en toch moeten wij al heel lang omgaan met kwaad, haat en terreur. Het wordt van dag tot dag erger.

Er werden zoveel mensen vermoord. Onze vijanden sturen duizenden gehersenspoelde jongeren om zoveel mogelijk van ons te vermoorden. De propaganda liegt in het gezicht van de wereld – in de ene hand vieren zij de moorden en de doorgaande oorlog terwijl zij in de andere hand erover klagen dat zij slachtoffers zijn. Kinderen worden ingezet om tegen ons te vechten en sommigen van hen worden gedood of gewond en zij geven ons daarvan de schuld. Totdat het licht dat mensen naar ons toesturen de situaie kan veranderen, hoe moeten wij reageren op de doorgaande moorden – in naam van God, door de Heilige “Shaheeds” die voor hen moorden “regelrecht naar het Paradijs” gaan? Wij zouden op zijn minst wat troost kunnen vinden in begrip voor onze situatie.

Onze vijanden verspreiden hun valse propaganda en iedereen luistert naar hen terwijl de doorgaande terreur waarmee wij dagelijks te maken hebben wordt genegeerd door mensen die maar een vaag idee of maar weinig interesse hebben over wat er echt met ons gebeurt maar die wel heel snel klaarstaan om ons de schuld te geven van de onrust en terreur in andere landen.

– Een vrouw en moeder uit Jeruzalem.

Antwoord:

Mijn lieve Israëlische, jullie hebben het magische koord van de draden van het nieuwe bewustzijn aangeraakt. Jouw beschrijving past inderdaad in de frustratie van eeuwen. Het “onoplosbare” probleem was ook bedoeld om de zaden voor het Armageddon te zijn …..een energie die zou zorgen voor het einde van de hele Aarde! Wat er al die tijd nodig was, was dat de andere delen van de wereld sommige van deze waarheden konden “zien” die achter de hele veldslag liggen, zoals wij al hebben gezegd aan het begin van dit antwoord. Dit proces is begonnen. Het gaat langzaam, maar het is begonnen.

Het is geen proces van een politieke coalitie maar eerder een van ontwikkeling en bewustzijn.

Hoe moeten jullie in Israël reageren? Net zoals jullie dat de laatste duizenden jaren hebben gedaan……met geduld en verdraagzaamheid. Maar in plaats van geduld en verdraagzaamheid zonder oplossing, hebben jullie nu iets op het vuur staan dat jullie nooit eerder hadden: De rest van de Aarde heeft een diepgaand inzicht over hoe het voelt om deze energie te hebben, dichtbij zich te hebben. Verdwenen zijn de dagen waarin jullie en je vermeende vijanden het uitvochten terwijl de wereld jullie de rug toekeerde of de oorzaken en omstandigheden niet volledig begreep. Nu moeten de grootmachten van de wereld ook van dichtbij toekijken en studeren op de echte wortelen van deze zaak, niet de valse wortelen.

Wij hebben het steeds weer gezegd…..”Zoals het met de Joden gaat, gaat het met de Aarde.” Begrijp jij het nu? Begrijpen degenen die dit lezen en en NIET in het Midden Oosten zijn het nu? Jullie problemen zijn nu wereldproblemen. Jullie delen hen ook met degenen aan de andere kant van de stad (de Palestijnen). Zij wringen ook de handen uit frustratie en vragen zich af wat zij moeten doen. Denk jij dat de moeders in die gebieden willen dat hun kinderen worden gevuld met haat en dood? Nee. Zoals wij al eerder zeiden is het niet zozeer een groepsbewustzijn dat wordt gevormd, maar vele individuen samen. Dit betekent dat er velen zijn in wat jullie het “vijandelijke kamp” noemen die anders beginnen te denken over alles wat in het verleden onmogelijk op te lossen was. Wat er in de toekomst zal gebeuren in het gebied waar jij leeft, zal de gids zijn voor de hele planeet.

Heb vrede met het feit dat door de nieuwe energie de leiders en de structuur zullen veranderen.Jullie kunnen de zaden van oplossing al binnen jullie eigen leven zien als regeringen, scholen, en zelfs fundamentalistische religies langzaamaan gaan inzien en begrijpen dat haat niet langer de energie is en dat brengt hen naar de betekenis van waarnaar zij verlangen. Macht zal niet langer gelijk staan aan vrede……een zeer oud bewustzijn sinds het begin van de mensheid. Het is makkelijk om te sterven. Het is veel moeilijker om lange tijd in vrede te leven. Dit vereist een wijsheid die zich pas begint te vormen. Laat de kinderen de weg wijzen want als zij opgroeien zullen jullie verbazingwekkende veranderingen zien…..niet zoals degene die jullie je hele leven steeds weer gezien hebben. Degenen die “getraind zijn om te haten” door volwassenen van oude energie beginnen zelf vragen te stellen waarvan er vele jullie zullen verbazen.

Tussen haakjes……als de profeet Mohammed sprak over Martelaarschap, was dat wijsheid die ging over bewustzijn van degenen die hun leven zouden willen opofferen op het slagveld van God……een slagveld waar de strijders vochten voor eenheid en voor de God van Abraham! Het paradijs werd nooit beloofd aan degenen die uit eigen wil zichzelf het leven zouden benemen door eigen hand. Dit concept kwam van de mens, niet van God.

Vraag 445. Naar wie richt ik mijn gebeden?

Ik heb moeite met weten naar wie ik moet bidden. In de loop de jaren ben ik langzaam tot het geloof gekomen dat wij allen een “stukje van God” zijn en dat de mens op Aarde is alleen maar “een van een groep” is. Jij hebt ons verteld dat jij een deel van een “groep” bent. Er zijn engelen zoals Michael en Gabriel en meesters als Boeddha en Jezus, en ik neem aan dat zij ook “groepen” zijn. Ik weet dat wij in contact kunnen komen met onze Hogere Zelven en onze gidsen, maar is er een of andere groep of entiteit in het geding? Is er een “Vader”? Is het universum een grote democratie?

Antwoord:

Jouw vraag laat niet alleen intuïtie en wijsheid zien, maar ook de beperking van wat jullie op jezelf geplaatst hebben, genaamd dualiteit. Wat er ook uitgelegd wordt, mensen willen het altijd verdelen en een overal een organisatie opbouwen. Dit is een totaal lineair proces en het vertegenwoordigt niet de realiteit van hoe het is aan de andere kant van de sluier.

Neem een schaal met soep. Hij heeft organisatie, smaak, materie, voeding en vorm. Toch heeft niets de leiding over de soep. Nu zouden jullie kunnen zeggen: “Natuurlijk, maar er is geen bewustzijn in de soep. Hij hoeft niet te denken of beslissingen te nemen en is zich niet van zichzelf bewust.” Denk je niet? Denk jij dat al die moleculen gewoon zichzelf schiepen en organiseren naar moeilijk te begrijpen structuren die op complexe manieren samengaan waarvan zelfs de wetenschap niet begrijpt hoe dat in zijn werk gaat?

Was jij je ervan bewust dat zelfs in zoiets simpels als soep, er een plan is, een systeem en coördinatie? Als dat zo is, wie heeft er dan de leiding? Waar is de democratie? Wie geeft de orders?

Wat als, in plaats van een lineaire orde of commando, alle deeltjes volledige kennis hebben van wat het plan was, en zonder enige tussenkomst, precies passen in alles wat zij weten? Niet alleen de soep doet dat, maar ook het universum en wat jullie God noemen doen dat.

Ja, jullie zijn allemaal deeltjes van het geheel. Maar alle engelen en andere entiteiten die zichzelf door de eeuwen heen hebben geïdentificeerd, hebben dit gemeen, ook: Zij lezen allen van dezelfde bladzijde…..een bladzijde die bewustzijn is en die zichzelf steeds samen verhoogt.

Dit is niets van wat jullie ooit hebben ervaren en dus kunnen jullie het je ook niet voorstellen. Jullie schiepen zelfs mythologie rondom “oorlogen in de hemel” zodat jullie op de een of andere manier konden rechtvaardigen waarom dingen zijn zoals zij zijn, denkend dat alleen een veroverende energie op een bepaalde manier kan bestaan. Deze menselijke acties gaan allemaal over het pogen om God te lineariseren.

Jullie DNA bevat een goddelijke code die dit allemaal vertelt. Jullie zijn goddelijk en ook bevat in het “weten” van deze “landkaart.” Hoe dichterbij jullie bij je eigen goddelijkheid komen, hoe duidelijker dit zal worden en hoe groter jullie wijsheid zal zijn.

Wij hebben jullie aangemoedigd om de profeet binnenin te vinden, het boek met regels binnenin, en het kompas van wie jullie zijn en waarom jullie hier zijn. Critici zeggen dat dit hetgeen is wat seriemoordenaars hebben gedaan, daarmee het proces belachelijk makend als iets dat in onbalans is en zelfs slecht is. “Denk maar na,” zeggen zij, “als iedereen zijn eigen boek met regels zou hebben, zou het chaos zijn!” Dan geven zij jullie hun eigen boek met regels, vaak in volle integriteit, en leggen jullie uit wat zij zeggen wat God wil dat jullie doen.

De waarheid is dat dit “boek met regels” individueel is, maar net als bij de soep iets het iets is dat algemeen is voor elke molecule van de soep. Het is dus hetzelfde script voor iedereen! Dat moet ook wel want anders zou wat jullie de “natuur” noemen, helemaal niet werken. Het is het boek dat zegt dat de groep een familie is. Het organisatie-deel (verklaard vanwege jullie dualiteit) is er een dat spreekt over specialisten.

Sommigen van jullie familie zijn toegewijd om te werken met het 4D-raakvlak tussen jullie en ons (gidsen).Een deel van de familie is toegewijd om voor jullie engelen te zijn en anderen, zoals ik, zijn betrokken bij jullie natuurkunde. Maar wij zijn allemaal betrokken bij de liefde van God, het steunen van de mensheid en wij zijn allemaal een groep…..jullie groep……de familiegroep die God heet.

Naar wie moet je bidden? Ga naar binnen toe. In plaats van “naar” iemand te bidden, begin de wijsheid te begrijpen van waar de kracht feitelijk is. Schep dan wat je nodig hebt, weg van elke gedachte over gewoon te zitten en te hopen dat God je iets zou kunnen geven – zoals een hond die geduldig op de grond onder de eettafel wacht of er iets wordt toegeworpen. Dat is niet de manier!

Het is de gratie van jullie eigen bestaan dat de essentie van God op Aarde is en dat alle schepping bestuurt. Jullie zijn je eigen meester, een feit dat compleet verborgen is binnen het aangezicht van jullie dualiteit. Welkom bij de groep die God heet. Bid – niet naar een hoger superieur wezen – maar als een familielid dat naar huis schrijft terwijl hij in de frontlinie van een veldslag is. Jullie zijn een deel van God en een familielid. Jullie zijn ook Mens omdat het anders de eerlijkheid van de test zou aantasten.

……..en jullie vragen je af waarom wij jullie steunen en zoveel van jullie houden?

Vraag 446. Niet naar het volgende niveau kunnen gaan.
Kryon, ik lees jouw antwoord op . Ik heb al jaren geweten dat ik een hoog-ontwikkelde geest ben, maar ik kan niet naar het volgende niveau gaan. Angst heeft mij verlamd. Hoe kan ik naar het volgende niveau gaan?

Antwoord:

Angst zal verlammen, paralyseren en je afhouden van het begrijpen van dit antwoord. Zo sterk is dat! Jullie zijn voorbestemd voor een onthulling. Maar voordat je hier iets van kunt begrijpen moet je zelfwaarde in jezelf scheppen en ook tegen het kind binnenin spreken (dat was jij voordat je de uitbreiding van de dingen had waar je nu bang voor bent). Wij hebben hier methoden voor gegeven.*

En ja, jij bent niet alleen hoog-ontwikkeld maar helemaal klaar om je van dit attribuut te ontdoen. Wij staan naast jou en zullen je steunen als je daarmee begint.

· Zie de Kryon-channeling over Zelfwaarde.

Vraag 447. Nieuw Jeruzalem.
Lieve Kryon, het lijkt mij dat sinds onheuglijke tijden de grond in Jeruzalem is doordrenkt met bloed van duizenden die daar de dood vonden. Een van de channelings bevestigde dat het Nieuwe Jeruzalem in feite het fysieke Jeruzalem is. Als dit het geval is ben ik nieuwsgierig waarom er door de eeuwen heen zoveel bloed is verspild op dit land/grond/aarde? Waarom moet het juist Jeruzalem zijn dat de tol betaald – soms zelfs van reizigers die op doortocht waren en vermoord werden? Dit lijkt naar een heel apart iets te leiden: als deze grond/aarde zoveel bloed vereist: Waarom?

Antwoord: 

Jouw vraag is waarlijk diepgaand. Het is tegen alles in dat dit zich voordoet, nietwaar? Het is tegen-instinctief ten opzichte van de manier waarop dingen werken in een heilige plaats, niet? Alleen dit zou al moeten aangeven dat er hier IETS anders is. De reden? Jeruzalem is het hart van de grootste religies op de planeet (inclusief de Islam). Het is het centrum van de “een God”openbaring. Het is ook de plaats waar de problemen zouden beginnen die het einde van de beschaving zouden inleiden en van de beproeving en het einde van de Aarde.

Zo’n plaats is gevuld met het bloed van allen, zelfs het bloed van degene die jullie Christus noemen. Het is allemaal onderdeel van een portaal dat zo sterk is dat het menselijke passie schept en daardoor naar dood leidt (de keuze van de mensheid is wat zij met die passie zullen doen…..vrije keuze). God schiep het bloed niet. Dat deden de mensen.

Het “Nieuwe Jeruzalem” zal zo’n contrast zijn dat de geschiedkundigen zullen zeggen: : Hoe kan een plaats met zoveel geweld het portaal zijn voor vrede op Aarde?” Dit is het potentieel van Jeruzalem. Het bestaat als een “portaal naar de weg die de Aarde zal ontwikkelen.” Tot nu toe is het dood en nog meer dood geweest. Het potentieel is dat het een model kan worden voor vrede en nog meer vrede. Kan dit echt gebeuren? Ja. Het zal tijd kosten, maar de energie die wordt geleverd op de planeet vanaf nu tot het jaar 2008 zal een verschil maken. Kijk hoe het spel zich ontwikkelt. Kijk naar wat de kinderen zullen gaan doen.

Vraag 448. NU-tijd.
Lieve Kryon, Ik wil bevestiging krijgen over mijn begrip over wat Nu-tijd werkelijk is. Ik begrijp dat Spirit op een plaats is (bij gebrek aan een beter woord) waar je de potentiëlen kunt zien van alle mogelijk komende dingen. Ik kan dit concept begrijpen omdat ik het vergelijk met het kijken naar een boom en de takken zie die alle kanten uitgaan in een altijd-uitbreidend patroon. Mijn vragen zijn:

Wat gebeurt er als gebeurtenissen voorbijkomen? Vormen zij een enkelvoudig pad of realiteit, gelijk aan de voet van een boom van waaraf er maar een pad de grond in gaat? Of is Spirit in staat om alle mogelijke paden te zien die niet tot werkelijkheid kwamen?

Dit is een soort vraag die over lineariteit gaat, maar is Spirit in staat om alle mogelijke dingen te zien die naar de eeuwigheid reiken, of wordt het na een bepaald punt te onhanteerbaar(zoiets als je zoudt hebben als een boom zijn takken in een oneindig aantal zou uitstrekken?)

Jij zegt dat Nu-tijd circulair is maar dat wij in lineaire tijd zitten. Op de een of andere manier moeten de twee dus verband hebben met elkaar. Hoelang (dagen, maanden, jaren) is er in onze lineaire tijd voor nodig een circulair pad van Nu-tijd te voltooien? Of is dat voor iedereen verschillend, gebaseerd op het punt waar zij zich op hun pad bevinden? Is er een collectief verband van doortrekkende lineaire tijd om een circulair Nu-pad voor de Aarde te voltooien?

Antwoord:

Geliefde, allereerst, gooi de boom weg. Die is veel te 4D voor jou om een relatie te leggen.Het mag jou helpen bij jouw metafoor maar het is zeer beperkend binnen zijn eigen complexe analogie.

Er is niet zoiets als voorbestemming maar alleen aard, aanleg. Als er gebeurtenissen plaatsvinden neigen jullie ernaar om hen in een voorbestemmende groef te leggen, net zoals bij een oude grammofoonplaat die alleen maar een liedje kan spelen als je in die bepaalde groef blijft. Als wij kijken naar de mens die een bepaald lied ging zingen bij zijn geboorte dat zeer voorspelbaar en helemaal niet zo complex was. Pas op het moment dat jullie besluiten om een “ander lied te zingen” wordt het moeilijk om het jullie uit te leggen.

Kijk: Spirit staat in het midden van een enorme ballon. Binnenin die ballon bestaan jullie potentiëlen. Alle “als je die weg neemt is dit het potentieel” soorten van energie worden getoond. Bijvoorbeeld, als je een hele realiteit uitsluit (op dezelfde manier als waarop je jezelf zou steriliseren  gaan alle potentiëlen voor het krijgen van kinderen weg. Dit betekent dat als je in je leven dingen doet, deze “NU-landkaart” verandert op een manier die afhankelijk is van wat jij doet.

Hij laat ook zien waar jij nu bent en de potentiëlen van wat er mogelijk is bij de volgende stap. Hoewel er vele mogelijkheden zijn, worden alleen de dichtstbijzijnde getoond, omdat die de meeste energie bevatten.

Begrijp dat deze landkaart er niet alleen voor God is. Hij is ook voor jullie! Dit is de “Jij bent hier”-landkaart die wij hebben gepoogd uit te leggen in de parabel van Michael Thomas (Kryonboek 5).

Interdimensionaal worden geeft jullie inzicht in welke weg je moet nemen om te bereiken wat je wilt. Het is ook een energiekaart die jullie de intuïtie geeft om je vervolgens in die richting te bewegen.

Jij hebt gelijk als je denkt dat tijd niet lineair is en dat maakt het voor jullie echt moeilijk te begrijpen. Wij moedigen jullie aan om in het Nu te denken en te begrijpen dat je pad niet is wat jullie denken. Het gaat niet in een rechte lijn van de ene plaats naar de andere. In plaats daarvan neemt deze cirkel van het Nu in overweging dat jullie hem hebben geschapen en dus de mogelijkheid en toestemming hebben om hem weer te veranderen wanneer jullie dat maar willen.Wil je voor een tijdje van de weg afgaan? Het kan onveilig aanvoelen, maar dat komt omdat de realiteit niet meer zo is als hij altijd geweest is.

De twee soorten tijd bestaan samen, maar de ene is een illusie. Zij zijn altijd verbonden, maar dat is voor jullie moeilijk in te zien. Stel je bijvoorbeeld eens voor dat je op een weg bent die naar de horizon gaat. Hij lijkt te verdwijnen in de afstand, recht vooruit. Hij gaat schijnbaar in een richting maar jullie geest weet dat er een potentieel is dat de weg de Aarde kan omcirkelen en feitelijk dezelfde weg zal zijn, helemaal, en steeds in een cirkel. (natuurlijk nemen wij aan dat hij ook over de oceaan gaat) Dus in plaats van wat jullie ogen je vertellen (een rechte weg die altijd recht bij jullie vandaan gaat) is het feitelijk een cirkel en daarom is de weg in jullie rug dezelfde als degene die jullie voor je hebben liggen.

Hoelang het duurt om te reizen over dezelfde plek op de weg (dat wil zeggen: de cirkel compleet te maken) hangt helemaal van jullie af. Als jullie ernaar neigen om hetzelfde ding steeds weer te bezoeken, is de cirkel tamelijk klein. Voor sommigen is de cirkel echter een leven. Het hangt helemaal van jullie eigen pad af. Zelfs de Aarde heeft een pad en heeft attributen van dezelfde cirkel. Een van de meest interessante dingen is dat als jullie hetzelfde pad weer bereizen (over de grond gaan lopen die jullie al belopen hebben) de energieën die jullie daar al eerder hebben neergelegd, inmiddels zijn veranderd/verhoogd, en meer geschikt om zichzelf te manifesteren dan de eerste keer dat jullie de weg bewandelden.

Metaforisch gezien is dit waarom een vorig leven vaak leidt naar een huidig leven dat meer oplossend vermogen heeft of meer manifestatie heeft dan het vorige Dat is ook waarom Lemuriers weten dat zij Lemuriers zijn!

Vraag 449. Opschudding in de katholieke kerk.
Met alle opschudding die zich op dit moment in de katholieke kerk voordoet, samen met andere religies in het verleden; hoe zie jij de plaats van georganiseerde religie in de komende jaren?

Antwoord:

Onthoud dit: de opschudding waarover jij spreekt was voorspeld in onze channelings van twee jaar geleden: “Geloofssystemen over jullie hele planeet zullen afbreken/verscheurd worden door verandering. Oh, zij zullen er blijven, maar men kan niet meer op zijn achterwerk blijven zitten door de oude manieren te gebruiken die niet meer werken. Degenen die spreken over de liefde van God maar die dit niet in praktijk brengen, zitten op hun achterwerk, nietwaar? …..de wereld begint hen te houden aan hetgeen zij leren.” (Kryonboek 8 – het markeerpunt voorbijgaan – 2000 – blz. 225)

Wat jullie nu zien ligt precies op schema. Deze systemen zijn niet alleen terug aan het lopen, zij zijn ook in een proces van heropbouw van het vertrouwen van degenen die hen volgen. Er zal altijd een behoefte zijn aan georganiseerde religie. Wat er echter gebeurt is dat de georganiseerde religie moet (en zal) veranderen naar een meer spirituele en onderscheidende mensheid.

Zegen deze organisatie zodat hij zal onderzoeken en doorgaan om de mensheid te helpen en te dienen op de manier zoals die bedoeld was. De nieuwe leider…..een die jullie maar korte tijd zullen kennen…..zal een interessante taak hebben en hij zal niet in staat zijn om lang in zijn leunstoel te blijven zitten.

Vraag 450. Oude ziel.
Lieve Kryon, wat wordt er bedoeld met een Oude Ziel? Betekent het feit dat je vele levens hebt geleefd dat je een langzame leerling bent of niet in staat bent om te ascenderen of jouw vibratie te laten toenemen?

Antwoord: 

Als wij het woord Oude Ziel gebruiken refereert dat aan een mens die zo vaak op Aarde is geweest dat hij binnenkomt met spirituele kennis die hem omvat als een mantel. Zij “zijn hier al geweest en hebben dit en dat al gedaan.” Dit maakt hen helemaal niet dom. Integendeel, het maakt hen zeer geschikt voor de volgende stap in de spirituele groei van de Aarde. Zij zijn degenen die het eerst ontwaken.