Kryon: Vragen en Antwoorden 451 t/m 475

Kryon: Vragen en Antwoorden
451 t/m 475

Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Alfabetische lijst van vragen en antwoorden.

====================================

451.Overdracht bij overlijden.
452. Relatie met het mineralenrijk.
453. Sexuele energie.
454. Spirit bevatten.
455. Terugkijken op dit leven.
456. The Passion of the Christ.
457. Vasectomie. (sterilisatie van de man)
458. Verlichting en macht.
459. Verschil tussen creaties.
460. Verschil tussen Ziel en Hoger Zelf.
461. Vormen en modellen in het leven.
462. Vrije keuze en universum.
463. Waar waren al die zielen?
464. Waar zijn de vragen?
465. Waarom loopt mijn leven niet?
466. Waarom pijn lijden?
467. Wanneer verandert mijn leven?
468. Wat nu?
469. Wij en andere universa.
470. Wijsheid der Ouden.
471.Wingmakers.
472. Ziekten van de nieuwe mens.
473: Een Cursus in Wonderen
474. Wat is de functie van de huidige (2005) paus?
475: Het lichaam chirurgisch veranderen

===================================

Vraag 451. Overdracht bij overlijden.
In een channeling die op de website staat heb jij gezegd dat als een familielid overlijdt hij/zij een deel van hun kinderen wordt.Als dat kind overlijdt wordt hij/zij een deel van zijn/haar kinderen…..etc. etc. Mijn vraag is tweedelig: Allereerst: wat gebeurt er als een broer of zus overlijden als zij geen kinderen hebben? Wordt die broer of zus dan een deel van zijn/haar broers en/of zuster(s) of gaat die ergens anders heen? Ten tweede: wat is de dynamiek als een ouder sterft en een deel van zijn/haar kind wordt, maar als de ouder en het kind altijd lijnrecht tegenover elkaar hebben gestaan, het kind misbruikte enz? Zal het kind nu een deel voor zichzelf krijgen dat steeds in oorlog zal zijn met zijn/haar andere delen? 

Antwoord: 
Geliefde, stop met het proberen om deze interdimensionale concepten in 4D-dozen te stoppen. Het zal nooit volledig naar tevredenheid voor jou zijn. De gehele channeling onthulde een concept over dat jullie een groep zijn. Deze groep beweegt om jullie directe karmische groep heen en als jullie vertrekken, is een deel van jullie actief. Dat is zo met kinderen en ouders, broers, zuzters, en zelfs met goede vrienden.

Onthoud dat, karmisch gezien, jullie ouders en kinderen allemaal door elkaar heen in jullie groep zitten en dat het veel verder gaat dan waar jullie als jullie ouders en kinderen aan denken.Probeer ook verder te gaan dan de manier waarop mensen denken aan andere mensen als zij zijn overleden of zelfs als zij hier zijn. Begrijp jij niet dat als jij overgaat en een engel wordt, jij de geest van God hebt?

Misbruikende vaders zullen samen met de dochters zijn die zij misbruikt hebben…..net zoals zij overeengekoemen waren voordat zij kwamen. Als zij beiden naar de andere kant gaan, kunnen zij zelfs beslissen om de rollen om te draaien als zij weer terugkomen! Aan de andere kant van de sluier is het niets anders dan een spel. Als het spel over is, gaan jullie naar het feestje voor de toneelspelers en kiezen een andere rol.

“Voel” dus degenen die zijn overgegaan, degenen waarvan je hebt gehouden. Voel de vriend, de ouder, de broer of de zus, en ja…..het kind. Zij zijn voor altijd bij jullie en maken deel uit van de samenstelling van een interdimensionaal systeem dat familie is.

Hen in een fysieke vorm plaatsen en hen zien als wie zij zijn en wat zij over alles moeten denken is zeer 4D.

Vraag 452. Relatie met het mineralenrijk.Lieve Kryon, wat is de exacte natuur en het potentieel van onze relatie met het mineralenrijk? Hoe kan ik mijn relatie met kristallen en healing ontwikkelen? 

Met hoogachting,

Simon,

Melbourne, Australië.

Antwoord: 

Dus, geliefde, jij houdt van stenen, nietwaar? Wij beginnen pas een fysiek feit te onthullen dat in het verleden rollende ogen en hoongelach opgeroepen zou hebben! De Aarde leeft! Water heeft leven in zich en dat geldt ook voor de rotsen en stenen. Er is veel leven – een feitelijk bewustzijn – in materie. Het zit echter niet in jullie onmiddellijke dimensie en daarom is het ook nooit gezien.

Opeens echter, begint jullie wetenschap interdimensionale dingen aan te breken. Zij hebben het ondenkbare aanvaard: dat er in het hart van alle materie interdimensionale krachten zijn die het allemaal bijeen houden! Welkom bij de “echte” natuurkunde! Sommige van jullie wetenschappers beginnen zelfs te kijken naar het feitelijk bewustzijn van water…..iets dat jullie zal leiden naar prachtige definities van het leven zelf.

Jullie relatie met al dit leven is er dus een van partnerschap. Maar dat wisten jullie al, nietwaar? Jullie voelen het. Jullie “spreken” met de mineralen en velen “spreken” met de canyons en de bergen, de meren en de lucht.

Als jullie jezelf verbinden met deze levende energieën zullen zij vaak de “smaak en de geur” onthullen van waarom zij er zijn en hoe zij met ons in partnerschap gebruikt kunnen worden.

Luister: Er is een diepgaande energie in deze verborgen levensenergieën. Er is healing voor de omgeving. Er is healing voor individuele mensen en er zijn zelfs lessen in wijsheid. Dit is geen “leven” zoals dat van jullie, maar het is leven. Er is geen “test” gaande met deze energie. In plaats daarvan is het een uitnodigingom een compleet samengaan te krijgen tussen mens en materie…..en de energie om die te ontsluiten. De energie om dat te ontdekken? Het is de energie van liefde. Klinkt dit jullie bekend in de oren?

Gezegend is de mens die zoekt naar onzichtbare dingen die intuïtief zijn maar nog niet zijn geaccepteerd in de realiteit van het leven. Zij zullen beloond worden met kennis en wijsheid en zij zullen de voorlopers zijn van de nieuwste wetenschappen op de planeet.

Vraag 453. Sexuele energie.
Lieve Kryon: Deze vraag gaat over sexuele energie. Ik begrijp dat deze energie heilig is maar toch heeft het gebruik ervan op een geheiligde manier bewezen een grote uitdaging te zijn. In een omgeving die deze energie manipuleert op gevarieerde en conflicterende manieren, adverteren, pornografie, klassieke religieuze doctrines, alternatieve medische praktijken, onthouding, celibaat, monogamie, polygamie etc. Wat zijn de richtlijnen/praktijken voor deze nieuwe tijd voor deze geheiligde energie als er een partner beschikbaar is en als dat niet zo is? Hoe geldt dit voor een alleenstaande, een getrouwd paar, man en vrouw? 

Antwoord:

Dit antwoord is nooit veranderd. Jullie hebben vrije keuze om hiermee te doen wat jullie willen. Omdat het ook kan worden gebruikt door op angst gebaseerde religieuze controle over heilige levenschenkende liefde, begrijpen jullie dan dat het iets is dat altijd een maatstaf is over de energie van de planeet?

Wat zijn de nieuwe regels? Dezelfde als de oude: Behandel het als geheiligd, verander jezelf, en daarnaast de energie om jullie heen op de planeet. (hierbij is de parabel over de teermijn van kracht)

Als andere mensen de “opwaardering” zien die zich voordoet door deze heilige attributen toe te voegen aan iets dat alleen als biologisch wordt gezien, zullen zij de mogelijkheid hebben om dit voorbeeld te volgen.Het eindresultaat zal een verandering zijn van het bewustzijn op de planeet.

Deze balans zal er altijd zijn omdat sexuele energie ook is gerelateerd aan vele ander dingen die drama scheppen en opschudding. Maar hoe meer het wordt ontdekt binnen een spiritueel raamwerk in plaats van alleen maar een biologisch iets, hoe meer de mensen eromheen hun manier van kijken en doen hieromtrent zullen veranderen.

Elke krachtige energie op die planeet van jullie kan gebruikt worden om te scheppen of om te vernietigen. Dit is de dualiteit van jullie bestaan en het is het speelveld van vrije keuze.

Vraag 454. Spirit bevatten.
Lieve Kryon, uit wat ik lees en begrijp heb jij verteld dat wij niet in staat zijn om Spirit volledig te bevatten. Spirit is aan de andere kant van de sluier en onze drie meester gidsen zijn de brug voor onze geheiligde biologie naar Spirit toe.

Wat ik niet kan begrijpen is het concept van afgescheiden zijn van Spirit. Zelfs Jezus Christus zei: ”Ik en mijn Vader zijn een!” Hij zei ook: “Weten jullie niet dat jullie goden zijn?” (Johannes) Hij zei ook: “Het Koninkrijk van God is binnenin jullie.” Er staat ook in de Bijbel: “Weten jullie niet dat het lichaam de Tempel van God is en dat God binnenin jullie is?”

Op welk punt kunnen wij duiden dat goddelijkheid “hier begint en daar eindigt” of dat “goddelijkheid “hier eindigt en daar begint?” Is dit allemaal scheidend denken? Wordt Spirit geacht onzichtbaar te zijn? HEEL en COMPLEET?

Ik zou het zeer waarderen als jij hierover wat licht zou kunnen laten schijnen omdat mijn intuïtie niet in staat is om te accepteren dat Spirit van mij gescheiden is en zich aan de andere kant van de sluier bevindt en dat ik tussenpersonen nodig heb zoals mijn drie meester gidsen om mij te verbinden met Spirit. Ik houd van mijn meester gidsen maar kan ik zelf met Spirit in verbinding treden?

Antwoord:

Geliefde, laat mij allereerst beginnen met de waardering voor alles wat jij hebt gezegd: Inderdaad ZIJN jij en jouw familie een. Inderdaad is alles van God binnenin jullie en ja, jullie lichaam is de hele en complete tempel voor de goddelijkheid die jullie dragen.

Jij vraagt waarom wij dit scheiden? Dat doen wij niet. Juist de instructies van Jezus waren om jullie te informeren over jullie dualiteit en om verder te gaan met het huwelijk tussen lichaam en ziel. Jullie komen hier met de scheiding en jullie levenswerk is om dat te ontdekken en uit te schakelen. Als dit niet zo zou zijn zou er geen dualiteit zijn en als die er niet zou zijn zouden jullie allemaal wegdrijven, net zoals Elias dat deed.

Juist de vraag die jij stelt laat zien dat jij de zoektocht nog steeds niet begrijpt. Hier zijn de basiszaken: Jullie zijn hier geplaatst als stukjes van God die dat vaak niet eens weten. In de kern van jullie zelven is alles aanwezig dat hierboven is beschreven…..een goddelijkheid die ontzagwekkend is. Jullie uitnodiging van Kryon en de opgestegen meesters van de Aarde is: pel die ui van dualiteit en ontdek de kern van het goddelijke…..ontdek de verbinding! Dit zal integratie en een hoger niveau brengen. Het gaat allemaal om vrije keuze en dat is de reden voor deze test.

Alle entiteiten om jullie heen, inclusief degenen die aan jullie zijn toegewezen, zijn er om jullie te helpen bij het vinden van deze connectie. En met die zoektocht zullen zij jullie leren om het zelf te doen, zoals het jullie is beloofd.

Als jullie verbonden zijn met het goddelijke op de manier waarop jullie denken dat jullie dat zijn, zouden wij deze discussie nooit hebben gehad. Jullie zouden in plaats daarvan bij mij zijn. Want een VOLLEDIGE verbinding is: GEEN mens te zijn.

Vraag 455. Terugkijken op dit leven.
Lieve Kryon, ik begrijp dat wij geen herinneringen hebben aan onze oorsprong. Ik begrijp zelfs waarom dit nodig is. Mijn vraag: Hebben wij na de dood ook geen herinnering over het dit leven? Als dat zo is, zelfs gedeeltelijk, zou dat deze menselijke worsteling om te overleven niet nog frustrerender maken? Waarom zouden wij teruggaan als wij ons alle pijn, worsteling en frustratie herinneren die wij als mens hebben meegemaakt?

Antwoord:

Nee. Na een periode van bijkomen hebben jullie de geest van God. Jullie herinneren je alles en zien het hele plaatje zeer helder. Jullie wijsheid is sterk en jullie kunnen vaak niet wachten om terug te gaan. Dit mag tegen intuïtief klinken ten opzichte van wat jullie nu ervaren – de pijn, de worsteling, maar jullie zien dat niet zo als jullie compleet zijn.

De dualiteit verstopt zich alleen waar jullie zijn en in het grote plan, als jullie op de planeet zijn. Als jullie in een natuurlijke, eeuwige staat zijn, zijn jullie een deel van de planning van het universum zelf…….een schepper van de energie van een grote meester van liefde.

Jullie beslissing om terug te gaan is gebaseerd op liefde voor het universum. Al Wat Is, en de weinige momenten in de tijd die “nog een menselijk leven” heten, zijn ervoor nodig om terug te komen en de enige planeet van vrije keuze verder te veranderen. De planeet genaamd “Aarde.”

Er is hierover veel discussie gewest in onze channelings van de laatste tien jaar. Zoek het op. Jullie zullen verrast zijn om te zien hoeveel daar voor jullie klaarligt.

(Zie de channeling van Philadelphia van 27 juli 2003)

Vraag 456. The Passion of the Christ.
(over de film van Mel Gibson): 

Lieve Kryon, als Jood ben ik mij bewust van het gevaar dat Passiespelen en -films in zich hebben doordat zij het bewustzijn kunnen binnendringen van degenen die willen geloven dat de Joden verantwoordelijk waren voor de dood van Jezus Christus. Ik word ook misselijk van het geloof van sommigen dat, tenzij wij Jezus accepteren als onze verlosser en redder, wij eeuwig verdoemd zullen zijn.

Kun jij jouw licht over dit onderwerp laten schijnen en uitleggen waarom de wereld wordt blootgesteld aan The Passion of the Christ in deze tijd van onze geschiedenis?

Antwoord:

Blijf in jouw eigen integriteit en kijk niet naar anderen om jouw geloof te omschrijven; de mensheid had deze verdelingen altijd. Er was meer dan 300 jaar geleden een tijd in Europa waarin steden regelmatig werden veroverd , vernietigd en geplunderd door christenen die eisten dat men op een bepaalde manier ging geloven. Vandaag zien wij hetzelfde soort gedrag binnen een segment van mensen die net zo onvermurwbaar en keihard zijn met betrekking tot hun eigen geloofssysteem.

De waarheid is dat jouw goddelijkheid in jou zit en geen enkele doctrine op de planeet is hoger dan deze waarheid. Als je die waarheid claimt zul jij “boven de strijd” zijn van degenen die wensen om jou te bekeren, te verdoemen of jouw familie willen vermoorden omdat jij geen gelovige bent. Dit, mijn vriend, is de veldslag tussen de oude en het nieuwe energie.

Deze film is een dramatische poging om de mensen weer terug te trekken in het model van lijden en slachtofferschap. Hoewel het met integriteit is gedaan; vertegenwoordigt dit wat de meester heeft geleerd? Vertoont deze film, die gedeeltelijk is gebaseerd op mythe in plaats van geschiedenis, de vreugde van het leven van Jezus?

Wij vertelden jullie dat er een veldslag tussen het oude en het nieuwe zou zijn. Jullie zitten er middenin en het is nog maar het begin van een gevecht dat jullie tot de volgende vragen zal brengen, die jullie uit de luie stoel zullen halen en over je eigen spiritualiteit zal laten afvragen:

“Zijn jullie echt in zonde geboren? Zou een liefhebbende God een Aarde op deze manier klaarstomen? Als God de Aarde in liefde schiep, waarom wordt lijden dan vaak gezien als een deugdzaamheid voor heiligheid? Hoeveel van wat jullie in de Schrift hebben is er veranderd? Hoeveel ontbreekt er? Hoeveel ervan is politiek? Hebben jullie het gehele historische verhaal? Als God familie is, en goddelijkheid voor zichzelf spreekt, waarom zijn er dan honderden geloofsgroeperingen op de planeet? Hoe kunnen moord en verkrachtingen begaan worden in naam van een liefhebbende God?

Kan het zijn dat er iets veel groters en grootsers is over wie God werkelijk is? Is het tijd om dit uit te zoeken? “

Dit zijn in werkelijkheid de vragen die de veldslagen op Aarde op dit moment scheppen.

Vraag 457. Vasectomie. (sterilisatie van de man)
Lieve Kryon, mijn man had 15 jaar geleden een vasectomie. Wij hebben de volle intentie voor een volledig herstel hiervan door met onze cellen en ons DNA te spreken en de volle intentie om vertrouwen te hebben om toch een baby te kunnen krijgen. Kun jij ons advies geven?

Antwoord: (van Lee):

Mijn vader had een vasectomie – een jaar voordat ik ben geboren – en ik lijk helemaal niet op de melkboer. (glimlach) Met andere woorden, alles is mogelijk. Kryon heeft gelijkluidige vragen beantwoord met betrekking tot ditzelfde scenario. Als jullie een kind willen, probeer dan de benadering die het best bij jullie intentie past. Als jullie voelen dat jullie er echt goed in zijn om dingen in je lichaam te veranderen, doe het dan op die manier. Maar als dat niet werkt en jullie willen nog steeds een kind, laat de wetenschap dan helpen om die vasectomie terug te draaien. Het gaat er niet om hoe je iets doet maar meer om de intentie om een kind naar de Aarde te laten komen! Laat het ook niet te lang wachten. Het kind is het onderwerp, niet de methode om een vasectomie terug te draaien.

Vraag 458. Verlichting en macht.
Kryon, mijn zoektocht is er eerder een van kracht dan van verlichting. Ik heb alle soorten psychologen of magische mensen geraadpleegd. Ik heb nagedacht over de natuur van zienswijze en bestaan. Ik heb contact gezocht met wezens van deze dimensie en anderen, om verder te kunnen met mijn zoektocht. Heb jij suggesties over hoe ik kan slagen zonder te hoeven reïncarneren in een of andere vorm die deze mogelijkheden vanaf de geboorte heeft? Als voorbeeld: ik heb dromen gehad (al tientallen jaren) waarin ik psychokinetische talenten had (vliegen, van afstand objecten bewegen, genezen, levend vlees veranderen, elementen transmuteren, energie opwekken, etc. ) en er is niets in mij dat eraan twijfelt dat iemand deze gaven kan hebben.

De wetenschap ontdekt steeds meer “magie” in het universum. Voor mij is de vraag niet: “Waarom?“ maar “Hoe?”

Antwoord: 

De dagen zijn voorbij waarin je die twee kunt scheiden. Verlichting is kracht en de een zonder de ander is iets dat je alleen vond in de oude energie. De mensheid heeft zijn koers veranderd en tussen de dingen die op een grootse manier zijn veranderd zitten juist deze twee attributen ook. Daarom is integriteit zo’n belangrijk onderwerp geworden. Daarom hebben wij jullie aangemoedigd om jullie waarheid te vinden…..omdat biologie er ook bij betrokken is.

Weet dat de magie die jij zoekt daar waarlijk is…..alles wat jij hebt opgenoemd. Het is nu echter verbonden met meesterschap en niet met een bron van buitenaf.

Vraag 459. Verschil tussen creaties.Lieve Kryon, hoe kan ik onderscheid maken tussen een schepping van mijn geest en als tegengestelde van mijn intuïtie of buitenzintuiglijke waarneming?

Antwoord: 
(van Lee):

Omdat deze dingen qua zienswijze zo op elkaar lijken moedig ik jou aan om er een “realiteitstest” op toe te passen. Begin iets dat je ervaart te coördineren in jouw geest met wat er vervolgens gaat gebeuren. Voelde je echt een energie die later werd bevestigd door de onthulling van de waarheid? Als dat zo is, onthoud dan hoe dat voelde.

Dit is wat ik met betrekking tot channeling voelde omdat mijn begingevoel er een was van “doen alsof.” Later echter, toen de informatie die in de channeling werd gegeven de voorpagina’s van het nieuws haalde, wist ik dat ik niet deed alsof. Toen begon ik het verschil te voelen tussen verbeelding en channeling. Ik denk dat het met intuïtie hetzelfde is. Als het een bepaalde waarheid uitdroeg, voelde je de energie. Ga terug en probeer te achterhalen hoe het voelde en zoek nogmaals naar dat gevoel. Al snel zul jij in staat zijn om het verschil tussen intuïtie, spirituele kennis, en jouw creatieve geest te kennen.

Ik denk dat wij allemaal starten met deze dingen in ons, maar zij zitten in de “grote doos” en daarom kunnen wij geen verschillen zien. Later zijn wij in staat om kleinere dozen in de grote doos te stoppen en uit te zoeken wat wel of niet spiritueel of intuïtief is. Het is een leerproces en het kost tijd. Maar velen hebben gerapporteerd over juist dit proces van uitsorteren van energie.

Vraag 460. Verschil tussen Ziel en Hoger Zelf.
Liefste Kryon, wat is het verschil tussen de ziel en het Hoger Zelf?

Antwoord:

Er zijn veel goddelijke ideeën en concepten op jullie planeet die vele namen hebben voor hetzelfde ding. Dit kan er een van zijn, maar vanuit ons standpunt zijn zij verschillend. Voordat wij hen benoemen willen wij even kort iets vertellen over de namen in het algemeen.

Als jullie omgaan met interdimensionale attributen of intuïtieve energieën die worden onthuld, is er geen kosmisch woordenboek dat je kunt raadplegen. Daarom moeten degenen die channelen of dit soort informatie regelmatig brengen, omgaan met concepten die geen vaststaande namen hebben maar die nog steeds heel reëel zijn.

Het resultaat hiervan is dat jullie vele namen gebruiken voor hetzelfde ding, daarbij vertrouwend op de bron. Dit is geen conflict maar eerder semantiek (leer van de betekenis der woorden) en het resultaat van het zijn in een nieuwe energie waarin vele dingen worden gepresenteerd die uniek en ongebruikelijk zijn.

De ziel wordt vaak gezien als overkoepelend over alles dat jullie zijn. Inclusief de “zelven” die jullie hebben en inclusief degenen die jullie zijn en die niet in 4D zijn. Daarom is het een naam die “goddelijke heelheid” aangeeft en hij wordt vaak bedoeld om het “gehele systeem” van jullie aan te duiden.

Dat behelst ook de “Ik Ben” tegenwoordigheid die jullie in het universum hebben. Het Hoger Zelf is een naam die is gegeven aan het deel van jullie dat direct betrokken is bij de communicatie met God, en het is het deel van jullie dat constant “verbonden” is met de familie. Daarom zou je kunnen zeggen dat het een deel beschrijft, een sectie, van jullie.

Het verschil tussen hen is dat de een het geheel beschrijft en de ander een deel beschrijft.

Vraag 461. Vormen en modellen in het leven.
Lieve Kryon, is de expressie en beweging van energie gebaseerd op de inherente eigenschap/bezit van een cirkel/sfeer? Leggen de veelhoeken die wij geometrisch gezien momenteel niet kunnen construeren een link of connectie met degene waarmee wij dat wel kunnen? Als dat zo is, hoe gaat dat dan in zijn werk?

Antwoord: 

De beweging van energie heeft inderdaad heilige geometrie in zijn kern.Dat is echter alleen maar de schelp van wat daar werkelijk is. Denk aan de vormen als containers voor de energie, en de schepen als hun potentieel. Zij structureren iets dat geen structuur heeft. Jij zult dit antwoord niet leuk vinden omdat het je geen houvast geeft en ik kan de prachtige waarheden die daar feitelijk zijn, niet beschrijven.

Zo is dat ook bij energie. Het komt niet met veel vorm, maar bepaalde vormen hebben een anwijzing naar de kern ervan. Dit is zeer moeilijk uit te leggen. Denk eraan als aan iemand die zonlicht heeft gevonden en denkt dat dit het einde van de lijn is, niet wetend dat er ergens een zon is die het voortbrengt.

Vormen en ontwerpen spelen een ongelooflijk rol in jullie heiligheid maar het zijn alleen de schaduwen van wat er in hen zit. Als jullie hen echter gebruiken, proberen jullie feitelijk de kern te overtreffen van het DNA, het merg en de relaties van 12(veel drieën en vieren).

Er zijn generieke, algemene vormen, kenmerkend voor de soort, waarvan bekend is dat zij energie hebben, maar de “magie” zit in de interdimensionale aspecten en die moeten transparant in jouw geest zijn en elkaar snijden op complexe manieren die ze door elkaar heen laten snijden en 4D-lijnen geweld aandoen. Deze dingen kunnen niet worden uitgetekend of gewoon door mij aan jou gegeven worden.

Ik weet dat jullie vormen willen construeren die dingen zullen doen en energie scheppen, maar er is een limiet aan wat jullie binnen 4D kunnen doen en die hebben jullie eigenlijk al bereikt. De volgende stap moet zijn wat je geest verteld kan worden te visualiseren, en dat kan nooit op tape worden opgenomen, getekend of worden overgedragen aan een ander. Toch kan het gestuurd worden!

Vraag 462. Vrije keuze en universum.
Hoe kan de vrije keuze van ons op deze kleine planeet een universum beïnvloeden waarin geen vrije keuze is? Onze natuurkundigen zeggen dat het universum een naadloos geheel is dat is samengesteld uit enkelvoudig materiaal. Hoe kan de natuur van dit materiaal in het ene gedeelte vrije wil hebben en in de rest niet? Wat voor soort bestaan zou de rest van het universum zelfs zonder vrije wil hebben?

Antwoord: 

Er is vrije wil door het hele universum heen maar jullie hebben de enige planeet die wordt bewoond door stukjes van God die niet weten wie zij zijn en die vrije wil hebben over het veranderen van hun realiteit en hun spiritueel quotiënt. Het enkelvoudige is accuraat, het is de energie van God. Het is de reden dat dit werkt, niet de reden waarom het niet zou werken.

Vraag 463. Waar waren al die zielen?
Lieve Kryon: Ik vond de vragen en antwoorden op jouw website enorm veel helpen. Maar ik heb een vraag die allang aan mij knaagt en waar ik geen antwoord op kan vinden: Gegeven het aantal van 7 miljard mensen op deze planeet, waar zijn al deze zielen in het verleden al die tijd geweest toen de Aarde nog niet zo bevolkt was?


Antwoord: 

Op een plaats die jullie “de andere kant van de sluier noemen.” Er zijn meer entiteiten in de “vijver” van God dan jullie kunnen bevatten. Elke ster die jullie kunnen zien – en niet kunnen zien, vertegenwoordigt een haar op het hoofd van een engel. Wij zijn ontelbaar en toch eindig.

De Aarde is bevolkt met deze engelschepselsdie jullie “God” noemen en jij bent er een van. Velen hebben eonenlang gewacht om deel te kunnen worden van deze prachtige test die jullie Aarde noemen. Jullie bevolkingstoename stelt hen in staat om met jullie mee te doen, en met jullie planeet van vrije keuze.

Op een bepaald punt zullen jullie vol zijn en als de menselijke wijsheid daar is waar wij verwachten dat hij zal zijn, zullen jullie ermee omgaan op een manier die gezond verstand en eer in zich heeft.

Vraag 464. Waar zijn de vragen?
Lieve Kryon, binnenin mij zijn er antwoorden en vragen die veel verder gaan dan mijn bevattingsvermogen, mijn vertrouwen en mijn liefde voor mijzelf en de liefde voor de mensheid en alles dat bestaat binnen de grenzen van mijn bewuste/onbewuste kennis maakt mij een persoon zonder beperkingen om alle noodzakelijke veranderingen te laten plaatsvinden. Mijn bekende macht is net zo machtig als hij binnenin iedereen is.

Met al mijn kennis en zelf-bewustzijn vraag ik mij af waarom de vragen zo moeilijk te vinden zijn? En waarom is dat voor mij zo belangrijk?

Antwoord:

Geliefde, gefeliciteerd met jouw volle begrip. Zelfs jouw vraag over de vragen zegt heel veel over de plaats waarop jij je bevindt.

Hier is een metafoor: Laten wij zeggen dat een blinde een schilderij wil gaan schilderen met behulp van mensen die wel kunnen zien. Als het zover is dat hij de lucht of de bomen wil gaan schilderen, vraagt hij dan aan de anderen welke kleur hij moet gebruiken? Het antwoord is nee. Hij heeft nooit kleuren gezien. Daarom zit hij met de kwast in zijn hand en weet zelfs niet wat hij moet vragen.

Gezegend is de mens die begrijpt dat de beste vraag voor elk mens op de planeet is: “Lieve Spirit, vertel mij wat het is dat ik zou moeten weten.” Stop een tijdje met vragen en luister naar aanwijzingen.

Vraag 465. Waarom loopt mijn leven niet?
Lieve Kryon, ik ben gegaan naar waar Spirit mij stuurde. Ik heb de laatste paar jaren veel veranderd en ik weet dat ik spiritueel gezien snel ben gegroeid. (misschien wel te snel) Mijn man en kinderen zijn weg, mijn carrière is naar de maan en mijn beste vriendin is er ook niet meer. (naar de andere kant van de sluier)

Ik heb alle geloften laten vallen en heb de visie van de hemel op Aarde die ik sinds mijn geboorte had, verloren. Ik wil niet (meer) dood en ik heb mijn interesse voor een metgezel verloren. Ik ben redelijk vredig en weet dat de derde taal hier is. Medescheppen werkt nog steeds, ik heb overvloed (volgens jouw definitie daarvan).Ik voel mij geestelijk anders en veel van deze dingen begonnen in 2002 en daarom voel ik de “spirituele zwaarte” niet meer.

Ik vraag mij af of het licht in mijn vuurtoren is gedoofd (en als dat zo is, waarom werken de geschenken dan beter dan voor die tijd?) Ik voel mij als een lege en ongemotiveerde ui die van al zijn lagen is ontpeld. Ik voel niet langer liefde en compassie zoals ik dat altijd heb gedaan. Ik wil alleen maar voor mijzelf zorgen. Wat is er aan de hand?

Antwoord: 

Jij zou jouw vraag nog eens moeten herlezen als je niet moe bent. Bijna alles waar jij om hebt gevraagd is gebeurd. Zelfs de schijnbaar negatieve aspecten van jouw leven hadden hun doel in hun verwijdering met jouw toestemming. Zelfs de geschenken werken nog steeds! De uitdaging die jij momenteel voor je hebt is dat jij tussen de attributen van ascensie zit en niet weet waar zij naartoe gaan.

Dit jaar zullen wij enkele van deze attributen brengen in een serie channelings genaamd: “Door de ogen van Ascensie.”

Hoe kan het intussen zijn dat jij in training bent voor meesterschap en dat niet in de gaten hebt? Het antwoord is bijna helemaal dat jij alles beoordeelt volgens een oude 3D-realiteit. Daar zit jij dan, kijkt naar alles, terwijl er zoveel aan de hand is, in het midden van het proces waarvan jij denkt dat het is afgelopen? Stoppen de reizigers die over de oceaan reizen het schip op het midden van de oceaan om er dan over te klagen dat zij verdwaald zijn en geen land kunnen zien? Of begrijpen zij dat zij aan het navigeren zijn naar iets toe en zij daar nu in het midden van zijn?

Jullie worden geëerd in waar jullie doorheen zijn gegaan. Laat nu de rest gebeuren.

Vraag 466. Waarom pijn lijden?
Lieve Kryon: Onze wereld bestaat mede uit ondraaglijke pijn en lijden, en zelfs “lessen” die wij kiezen waarbij wij elkaar beschadigen. Hoe kan dit gerechtvaardigd worden? Hoe voelt de God/Bron zich daarbij? Waarom wordt dit toegestaan?

Antwoord: 

Allereerst: God heeft niet de leiding over jullie wereld, geliefde. Dat hebben jullie! Hoe eerder jullie je dit realiseren hoe beter. Daarom is er geen “toestemming” over wat dan ook.

De energie van de Aarde is wat jullie hebben geschapen door vrije keuze.

Al mijn werk heeft tot nu toe bestaan uit het uitleggen hiervan. Jullie leven in een dualiteit die vrij is om een energie te claimen die je wilt, zonder ingrijpen van buitenaf. Daarom heet het ook een test. Dit hebben wij jullie vaak gegeven:

De reden voor het lijden en beschadigend gedrag is omdat jullie, tot nu toe, hebben gekozen voor een lagere energie van bestaan.

Dit is wat er verandert met betrekking tot de grote opwaardering. Jullie profeteerden Armageddon voor de toekomst en het gebeurde niet en veel van wat er daarna werd voorspeld is ook niet uitgekomen! Jullie hebben de toekomst veranderd en gaan hogerop naar een hogere energie en een verheven doel van vrede op Aarde. Al onze leringen hebben daarom gezegd: Aanschouw de veranderingen! Wees niet bang om hiervoor licht vast te houden en houd je beide benen op de grond.

Wij vertelden jullie dat het weer zou gaan veranderen, en dat deed het. Wij waarschuwden jullie voor zware stormen, magnetische variaties en aardbevingen. Dat is nu allemaal gebeurd. Het waren geen straffen van God maar eerder bewegingen van Gaia door haar eigen vibratieveranderingen.

Daarom vertellen wij jullie nogmaals om verantwoordelijkheid te nemen voor wat jullie hebben geschapen en nu verder te gaan om het in balans te brengen, te elimineren wat duidelijk ongepast is en de mouwen op te rollen! Zoals wij het zien toont jullie recente geschiedenis aan dit dit heel goed onderweg is. Er is veel goed nieuws, maar jullie zullen het niet op jullie media zien!

Wanhoop niet. Jullie veranderen de dingen op een grootse manier. Weet dat dit generaties kan kosten om het te bereiken, maar jullie zijn de voorlopers en hebben al een verschil gemaakt!

Vraag 467. Wanneer verandert mijn leven?
Lieve Kryon, Ik leerde Kryon in 1995 kennen en las de boeken 1, 2 en 3. Ik begon hen te lezen op 1 november om 11.00 uur in de morgen. Ik had voorafgaand een relatie verbroken en verloor mijn favoriete arbeidsplaats door een afvloeiing. Het is nu zes jaar later en ik heb gedaan wat ik nodig achtte om, na de intentie daarvoor te hebben gegeven, twee dingen te scheppen: een behoorlijk inkomen en een liefhebbende partner in mijn leven. Mijn inkomen is nauwelijks genoeg om rond te komen en de kwestie van een liefhebbende partner bleek elke keer een misser te zijn als er een nieuwe in mijn leven verschijnt. Help mij alsjeblieft. Wat kan ik doen? 

Jean E.

Antwoord: 

Elk menselijk pad is anders en heeft zijn eigen timing voor medescheppen, maar jij geeft de juiste energie. Wij hebben jullie informatie gebracht over wat er in het algemeen op de planeet gebeurt: Het raster werd in 2002 gecompleteerd. Met deze voltooiing komt er een stabielere manier om te communiceren met Spirit en ook een duidelijkheid die er voorheen niet was.

Vier je leven elke dag en visualiseer dat je tevreden bent. Geef Spirit geen agenda van wat jij denkt dat je nodig hebt. Laat de pracht van jouw Hoger Zelf iets scheppen dat zelfs veel beter is! Er wordt veel van jullie gehouden.

Vraag 468. Wat nu?
Lieve Kryon: Wel, wat gaat er nu gebeuren? Het gaat zeker leuker worden dan wij gewend waren! Bestaat het volgende deel gewoon uit doorgaan tot de manifestatie van wat het hart verlangt? (zoals altijd) Of moet ik nog dieper zoeken? 


Antwoord:

Er zijn mensen om jou heen die het “leuke” ter discussie zullen stellen. Duidelijk is dat jij leert om de verandering te vieren! Gezegend is de mens die zijn geest en zijn hart opent om een dimensieverhoging te bewerkstelligen. Kijk dieper. Dat zul jij nodig hebben.

Vraag 469. Wij en andere universa.
Lieve Kryon, mijn hart is op een grootse manier veranderd door jouw channelings en boeken. Ik heb nooit veel empathie gehad voor georganiseerde religies hoewel ik altijd in God heb geloofd. Ik was regelmatig in verwarring over wat mij met betrekking tot God werd geleerd, maar ik heb altijd geloofd in een goddelijke schepper.

Ik heb gelezen dat wat wij hier op de planeet doen het schakelpunt bepaalt van een universum dat geschapen wordt. Dat roept de volgende vragen op: Omdat wij eeuwig zijn; hebben wij dit ook al in andere universa gedaan? Zullen wij dit nogmaals doen? Zal dit altijd ons doel zijn? Zijn er ergens anderen die een andere taak hebben? En wat is het doel van dit alles? Waarom doen wij dit sowieso? Waarom zijn wij niet in alle eeuwigheid gewoon wat wij natuurlijk “zijn?”

Antwoord: 

Tsjonge jonge……de wijsheid en intuïtie van de mensen laten de sluier afbrokkelen! Ja, jullie hebben dit eerder gedaan. Ja, jullie zullen het vaker doen. Er zijn er velen van jullie aan het werk die zullen doorgaan met hier te komen als jullie bevolking toeneemt tot een kritiek niveau……en zij hebben het allemaal al vaker gedaan.

Misschien beginnen jullie het nu uiteindelijk te begrijpen. Dit is wat jullie doen! Dit is jullie specialiteit. Dit is ook het “zware werk” waarover wij met jullie hebben gesproken. Jullie voeren dit uit en dat is ook aan jullie kleuren te zien.

Het doel gaat verder dan menselijk begrip, maar het is een van de grootste dingen die bestaan binnen de schaal van wat jullie God noemen. Het gaat over de integriteit van schepping, over leven in het algemeen en over de liefde van God.

Dus……”doe” het gewoon, en ga door met de zoektocht naar je goddelijkheid. Wees er bij elke stap zeker van dat je in integriteit blijft. Laat alles wat je doet “in je ziel goed voelen” wat betekent dat jij je totaal comfortabel voelt met het vertrouwen/geloof van jouw intentie.

De kern van elke religieuze leer op de planeet vraagt jou vertrouwen te hebben dat er een groter beeld is. Zij vertellen je dat jullie eeuwig zijn……..dat het verder gaat dan de menselijke dood…..en dat sommige dingen gewoon niet bedoeld zijn om te weten terwijl jullie hier zijn. Dan vertellen zij je jouw ogen op God gericht te houden.

Dat is ook mijn boodschap.

Vraag 470. Wijsheid der Ouden.Ik ben een inheemse vrouw die wil weten wat jouw gedachten zijn over de traditionele inheemse geneeswijzen die worden toegepast in zweethutten die worden beheerd door een genezer? 

Wat moeten wij doen om de man in de straat te laten geloven dat wij de mensen echt (willen) helpen?

Antwoord: 

Wij hebben al vaak verteld dat de inheemsen “aarde-wijsheid” hebben. Dit betekende dat zij waren/zijn verbonden met de planeet op manieren die diepgaand zijn, maar manieren die in de loop der tijden verloren zijn gegaan. Daarom applaudisseren wij voor degenen die dit willen herontdekken en het met anderen willen delen.

Zoals bij vele dingen zal de snelheid waarmee deze dingen algemeen zullen worden geaccepteerd, afhankelijk zijn van de mate waarin de Grootvaders en Ouders hun oude samenlevingen geïsoleerd willen houden. Er zijn nog steeds angst en terughoudendheid over de veroverende culturen….dat die ook de laatste protocollen en ceremonies zouden willen vernietigen als zij daarvoor de kans zouden krijgen. Daarom zijn nieuwkomers die niet van de stam zijn, niet altijd welkom binnen de cirkel. Er moet een tijd komen waarop de inheemsen hun kennis zonder angst prijs zullen geven en begrijpen dat er velen op de planeet zijn die er klaar voor zijn omdit te accepteren en te beheren met integriteit.

Laat de wijsheid van de Ouden hoop doorgeven aan de jongeren van pure afstamming……dat er ook wijze jongeren zijn in de nieuwe cultuur, die de oude manieren met wijsheid zullen begrijpen en omarmen, maar die de kernkennis zullen bewaren en vertrouwen zullen geven aan degenen die de genoeg van de mensheid houden om uiteindelijk te delen wat hun voorouders wisten.

Vraag 471. Wingmakers.Wie zijn de “wingmakers?” Wat is hun rol in het ascensieproces? Werken zij samen met jouw groep?

Antwoord:

Dit is een tijd op Aarde waarin er vele nieuwe systemen zullen zijn, wetten, en organisaties die de intentie hebben om te reflecteren aan het nieuwe bewustzijn dat wordt opgebouwd. Als jij naar hen kijkt moet jij zelf onderscheiden of het goed voor jou is. Hier zijn enkele richtlijnen:

(1) Wat is de grootste intentie of het doel van het systeem? Bevordert het het individu of een groep?

(2) Is het politiek of verbonden met een vooroordeel? Als dat zo is, is het een mengeling van het oude en het nieuwe en niet gepast.

(3) Vraagt het om jouw lidmaatschap? Dit is een methode uit de oude energie. De familie van God heeft een ingebouwd lidmaatschap dat spiritueel is, wordt begrepen, en eeuwig is.

(4) Is er een onderliggende geldelijke of marketingstructuur  Onderzoek dit. Lichtwerkers moeten ook de kost verdienen, maar als het verder gaat dan dat en als het investering(en) van jou vraagt blijf dan weg van wat voor organisatie dan ook die jou vraagt om een ander mens te volgen, dood of levend.

Vraag jezelf af…..heb jij werkelijk een organisatie in je leven nodig om jouw lichtwerk uit te kunnen voeren?

Vraag 472. Ziekten van de nieuwe mens.Lieve Kryon, ik vraag mij af wat jij hebt te zeggen over ziekten/syndromen zoals narcolepsie (overal zomaar in slaap kunnen vallen) en fibromyalgie (niet-gewrichtsverbonden (spier)pijnen).Zou jij zeggen dat dit soort ziekten een deel van de nieuwe mens is (doordat de hersenen en de narcoleptica de chemische middelen ontbreken die ons op de planeet gegrond houden?)…..of zou het kunnen zijn dat het meer te maken heeft met contracten van vorige levens/uit te werken zaken, etc.?

Dank je,

Stephanie.

Antwoord:

Jij hebt zojuist twee attributen genoemd van de menselijke biologie die deel uitmaken van de persoonlijke “opzet” bij de geboorte. Zij zijn ook onderdeel van een grote set attributen die makkelijk veranderbaar zijn binnen de nieuwe energie. Dus nee, zij zijn helemaal geen deel van de nieuwe mens maar eerder een overblijfsel van de oude mens. Jullie kunnen je van hen beide ontdoen.

Vraag 473: Een Cursus in Wonderen

Lieve Kryon: Ik heb alle Kryon-boeken gelezen en heb spiritualiteit al Jaren bestudeerd. Onlangs vond ik ”Een Cursus in Wonderen” en tegelijkertijd las ik het boek: “De verdwijning van het Universum”. Nu ben ik in verwarring. Het komt mij voor dat er vele dingen in lijn zijn met jouw materiaal maar dat er ook veel is dat niet in lijn is met het Kryon-materiaal.

“Een Cursus in Wonderen” (ECIW) zegt dat het ego verantwoordelijk is voor onze problemen – dat deze wereld een illusie is en dat alles daardoor ook een illusie is. ECIW zegt dat God dit Universum niet schiep maar dat wij dit met onze geest/ego deden door ons van God te scheiden. Het ego houdt de beweging van dit Universum aan de gang. Mijn vraag is: moet ik dit volgen en een studie maken van ECIW? Is dit: Als een student eraan toe is zal de leraar verschijnen? Of is dit iets om mij af te leiden van mijn pad naar verlichting?

ANTWOORD: Waarom ben jij verbaasd dat andere bronnen net zo klinken als Kryon? Ik vertegenwoordig de Bron en daarom zouden deze dingen overal moeten zijn.

Wij hebben jullie in onze geschriften heel veel gegeven waar jullie over na kunnen denken. Als jullie verschillen tegenkomen moedigen wij jullie aan om alles te bestuderen wat jullie tegenkomen en dan je eigen onderscheidingsvermogen te gebruiken om te beslissen wat jullie ermee willen doen. 

Maar tegelijkertijd proberen wij jullie te begeleiden met jullie onderscheid met dingen waar jullie misschien niet aan gedacht hebben. Als jullie worden geconfronteerd met ander materiaal dat heel anders is, neem dan je beslissingen op basis van deze dingen:

  1.   Maakt het de mens groter of haalt het hem naar beneden? Menselijke zwakte is een deel van de test. De vraag is dus: laat de studie zien hoe de mens boven de details kan uitstijgen en een goddelijk doel scheppen? Als dit niet zo zou zijn, wat zou wat is dan het doel hiervan?
  2. Hoed je voor elke studie of proces die jullie kracht wil beknotten, of de potentiële kracht van de mensheid om vrede op Aarde te scheppen, wil ondermijnen. Als de studie jullie onderdrukt of jullie leert dat “alleen anderen die sterker dan jullie zijn, het kunnen doen” ren dan de andere kant op!
  3. Verklaart de studie het emotionele Zelf en spreekt hij over de kracht van de Liefde? Hoed je voor elke studie die zo intellectueel is dat het proces zelf als zwakte wordt gezien, want dit is niet zo. Onthoud: God is LIEFDE. En VREUGDE is een product van deze liefde. Daarom zijn jullie emotionele schepselen en ook intellectueel en de balans van deze twee is de sleutel tot een verlicht Zelf.
  4. Vraagt de studie jullie om iets weg te geven waarvan je nerveus wordt? Onthoud: God zal jullie nooit vragen om uit je eigen integriteit te gaan.

Lieve mensen, er zijn vele wegen die leiden naar een Verlicht Mens. Als jullie, onderweg, verschillen tegenkomen (wat gebeurde er toen, of hoe, of wie deed wat of als…..) maakt dit voor God geen verschil, Het is belangrijk dat jullie uiteindelijk de pracht van het menselijk potentieel ontdekken en in balans geraken, langer leven en Licht scheppen voor jullie Aarde. Het doel is een hoger vibrerende Aarde en een mensheid die niet hoeft te lijden om daarop te zijn. Het doel is het bereiken van meesterschap zodat jullie leven duidelijk de Liefde van Spirit laat zien in alles dat jullie doen.

Vraag 474: Wat is de functie van de huidige (2005) paus?

 Lieve Kryon, wat is de functie van de huidige paus? Welke rol speelde hij bij het einde van het communisme, en waarom leeft hij nog steeds? Voor mij lijkt hij een deel van de oude energie te zijn: een reactionaire en chauvinistische man.

Antwoord: Lieverd, deze paus is de laatste in de lijn van spirituele leiders van de oude energie. Hoewel hij inderdaad een oude mantel draagt, die ook de duidelijk chauvinistische houding van zijn leeftijd en zijn cultuur inhoudt, is hij ook een brug naar wat er gaat komen, die duidelijk begon te worden na het einde van het communisme. Allereerst is hij de enige paus die tot een begrip kwam over dat wat hij vertegenwoordigt (zijn kerk) drastisch verandert. Dit bracht hem naar een plaats waar hij zich niet alleen verontschuldigde ten opzichte van de volkeren op Aarde voor de Spaanse Inquisitie, maar hij vroeg ook om vergeving voor wat er gebeurde aangaande het Vaticaan en zijn positie tijdens de Holocaust. Geen enkele paus heeft deze dingen ooit gedaan. Het opent de deur naar het feit dat de kerk feilbaar is en dit is een grote stap voor elke paus.

Hij is zich er ook van bewust dat hij de laatste van zijn soort is en hij probeert dit zo lang mogelijk vast te houden.

Hij zal niet lang meer bij jullie blijven, maar de dingen zijn nog niet helemaal klaar voor de nieuwkomer. De timing zal binnen de komende vier jaar zijn (of sneller, als de dingen snel voortgaan) en het waarom ervan zal duidelijk zijn. De nieuwe paus zal uiteindelijk een grote verandering in de Katholieke Kerk vertegenwoordigen en hij zal veel omwentelingen in de gelederen brengen. De kerk moet komen tot een werkelijke verandering van het bewustzijn op de planeet en verder bloeien dan de praktijken van de oude energie, die een toenemend beeld vormt waar de nieuwe generatie niet in is geïnteresseerd.

Eer deze man. Hij heeft spitsroeden gelopen tussen traditie ten opzichte van nieuw denken.
Hij heeft jullie verteld dat er geen hemel en hel zijn en toch deed hij dit op een manier die niet in strijd was met honderden jaren van kerkelijke doctrine die het tegenovergestelde vertelde.

Hij heeft 300 jaar na de gebeurtenis om vergeving gevraagd aan de familie van Galileo en toch deed hij dit op een manier waardoor het leek dat zijn voorgangers het niet bij het verkeerde eind hadden.

Dit is waarlijk een man die “Wist” dat hij de laatste van de oude pausen was en hij heeft geprobeerd om de energie van de kerk naar een plaats te brengen waar die meer voorbereid zou zijn op de dingen die gaan komen. Hij tackelde niet de grootste problemen, die nu op zijn drempel liggen. Hij weet wel beter.

Dat zal worden gedaan door de volgende Paus, een jongere waar de geschiedenis over spreekt als zijnde de “slechte paus”. Niet “slecht” in de zin van ongoddelijk, maar slecht in de zin dat hij tegen alle tradities en geschiedenis in zal gaan. Hij zal zorgen voor golvingen, precies zoals de profeet die zij vereren deed. Jezus de jood stond bij de Essenen bekend als de “vreemde priester”. Dat was omdat Hij tegen alle Joodse tradities in ging, en degene rondom hem bekrachtigde.

Denk daar eens over na.

Vraag 475: Het lichaam chirurgisch veranderen

Lieve Kryon: Ik denk dat wij ons fysieke lichaam kunnen veranderen door intentie. Toch vroeg ik mij iets af over de effecten van chirurgische ingrepen bij een mens – met name het inplanten van siliconen. Ik vraag mij af wat voor invloed zij hebben en misschien tussenbeide komen bij de energieën en de volgende stap van onze evolutie.

Antwoord: Jij wilt dus spreken over seksuele aantrekkelijkheid en zelfwaarde? Laten wij dit doen. Het onderwerp is bij Spirit geen taboe. Het is allemaal onderwerp van wat ervoor zorgt wat jullie doen. Denk eraan als aan een andere keuze voor levensgereedschap, gegeven in een tijd van technologie die het leven steunt en een cultuur waarin dit niet ongebruikelijk is.

Er is geen spiritueel oordeel rondom het verbeteren van de manier waarop men eruit ziet om een betere eigenwaarde te krijgen. Er is ook geen taboe omheen. Er zouden wel biologische consequenties kunnen zijn. Het spirituele attribuut echter is dit: Wat brengt het jullie wat het anders niet zou hebben gedaan? Schiepen jullie een keuze die jullie naar een plaats zou brengen waarop jullie niet zijn voorbereid?

Als dit zo is, hebben jullie dan goede oplossingen? Hielp het echt bij je zelfwaarde? De antwoorden op deze vragen zijn gevarieerd en complex, maar zij worden allemaal geëerd omdat zij allemaal deel uitmaken van wat jullie met vrije keuze voor jezelf scheppen.

Voor Spirit is er geen verschil tussen dit en het kiezen van een nieuwe kleur, kleding of een andere haardracht.

Het wordt niet gezien als een aanslag op het lichaam (zoals sommigen van jullie geloven). Wij hebben er over gesproken dat seks een van de meest gerespecteerde energieën op de planeet is en hoe mensen de keuze hebben om dit te gebruiken en te eren of te misbruiken. Maar als dit wordt geëerd schept het heiligheid in zichzelf, met liefde en vreugde in zijn centrum. De aanpassing die jij hebt beschreven is helemaal een culturele zienswijze en wordt door Spirit als niets anders gezien dan mooier te worden in een samenleving die wenst mee te doen aan dit ritueel van uiterlijkheden.

Omdat het echter jouw lichaam betreft heb ik een advies: Alles dat in je lichaam wordt geplaatst dat vreemd is voor je systeem zal een tendens scheppen van een energie van onbalans. Maak een verandering daarom heilig. Zegen de substantie en vertel het hoeveel beter jij je voelt als die is toegevoegd. Spreek er dagelijks tegen en geef het lichaam toestemming om te voelen dat het daar thuishoort. Maak het een deel van het geheel!

Kryon