Kryon: Vragen en Antwoorden 501 t/m 525

Kryon: Vragen en Antwoorden
501 t/m 525

Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

==================================

501: Meer dan 7 chakra’s?
502: Het verleden veranderen door wat je Nu doet?
503: OnsZelf channelen?
504: Circulaire tijd?
505: Veranderende rol voor Lichtwerkers?
506: Naar zijn beeld geschapen?
507: Crematie?
508: Misdaad
509: Kristalkinderen
510: Duistere kant – Als wij dit zijn, hoe kunnen wij die dan vermijden?
511: Duister van de mensheid
512: Dood
513: Moedeloos
514: Verdwijnende gaven.
515: Ziekte in Afrika.
516: Scheiding.
517: DNA 1
518: DNA 2
519: DNA 3
520: Herinneren wij?
521: Wichelroede/pendel.
522: Tekenen van andere informatie.
523: Medicijngebruik na transplantatie.
524: Toekomstig onderwijs.
525: Ouderenzorg in tehuizen.

==================================

VRAAG: 501: Meer dan 7 chakra’s?

Lieve Kryon, ik heb onlangs gelezen dat de blauwdruk die wij hebben over waar de chakra’s in ons lichaam voorkomen, verandert als de nieuwe energieën binnenkomen en dat de nieuwe blauwdruk 12 chakra’s bevat en niet de conventionele 7. Kan jij hier enige informatie over geven?

ANTWOORD: Het is waar. Wij hebben zelfs de klassieke acupuncturisten verteld dat het lichaam “inter-dimensionale meridianen” heeft die boven de 12 basischakra’s liggen.

Hetzelfde geldt voor aura werk. Het uitgangspunt is dat jullie dimensionaal gezien omhoog gaan. Daarvoor worden jullie chakra’s versterkt. Degenen die zijn toegevoegd aan de 7 basischakra’s (degenen in 3D) zitten boven jullie.

Ermee werken zoals jullie met de basischakra’s deden zal moeilijker zijn (natuurlijk) Er zal jullie hierover dus informatie gegeven worden door degenen die hiervoor de mantel dragen om dit te doen. Het is al begonnen.

Kryon

VRAAG: 502: Het verleden veranderen door wat je Nu doet?

Lieve Kryon, Ik kom uit Nederland en ik begrijp een van de leringen van Lee niet helemaal. Als in feite alles in het NU gebeurt – het verleden, het heden en de toekomst – is het dan zelfs mogelijk om in een andere dimensie (als dit het juiste woord is) het verleden te veranderen?

Misschien zelfs niet alleen voor onszelf (in dit leven) maar bijvoorbeeld voor de Aarde?

ANTWOORD:
 Lieverd, Jij stelt de: “vraag der vragen.” Het korte antwoord is JA….. voor jou en voor de Aarde. Al meer dan een jaar brengen wij deze niet-lineaire, inter-dimensionale informatie.

Het is voor jullie niet mogelijk om het geheel te begrijpen omdat jullie alleen maar denken dat jullie tijd en realiteit begrijpen. Jullie denken dat het verleden het verleden is en de toekomst onbekend is. Jullie begrijpen niet dat zij als Een samen zijn en toch variabel zijn…… allemaal!

Opeens stellen jullie wetenschappers de vraag: “Als een mens er niet is om iets te observeren, gebeurt het dan wel?” Dit is het soort esoterische vragen die gesteld wordt op een feestje….. geen echte vraag. Maar de realiteit van de natuurkunde kruipt langzaam omhoog bij de beste denkers die jullie op de planeet hebben en de vragen worden reëel en belangrijk. Zou jullie menselijke realiteit variabel kunnen zijn en alles beïnvloeden dat jullie zien en doen? Het antwoord is altijd JA geweest. Het begrijpen hiervan is bijna onmogelijk zolang jullie rondlopen in een lineaire 4D-wereld.

Denk eens aan de cirkel van de realiteit. Jullie belopen die cirkel. Het verleden is waar jullie hebben gelopen, maar de toekomst hebben jullie ook belopen (van de cirkel). Hoewel de toekomst voor jullie onbekend is, staan de potentiëlen ervan voor jullie op de rails omdat jullie daar eerder overheen liepen en jullie energie daar nog steeds is en moduleert en beïnvloedt wat “zou kunnen zijn.”  Als jullie stoppen en beslissen om de andere kant op te lopen (wat heel goed mogelijk is in de NU-tijd) veranderen de potentiëlen waar jullie zojuist hebben gewandeld (een schijnbare omkering van wat wij zojuist vertelden). Er zijn dichotomieën en raadsels die jullie tegenkomen als jullie hiernaar kijken in lineaire tijd. In de NU-tijd echter is er gewoon een andere realiteit die ervaren kan worden.

Weet dit: Wat jullie vandaag doen en de beslissingen die jullie in het verleden hebben genomen, hebben de toekomst van de Aarde al gevormd. Door dit te doen is het verleden ook veranderd. Niet in de geschiedenisboeken maar in de energie van wat er schijnbaar werd gepresenteerd en werd gedaan. Wat betekent dit voor jullie en waar leidt dit toe? In de ene realiteit leidde het tot Armageddon. In jullie huidige realiteit leidt het naar oplossing! Vertel mij nu eens…… wat veranderde er? Het antwoord? Zowel heden, verleden en toekomst!

Denk hier eens aan als je jezelf weer vertelt dat “het verleden het verleden” is.

Kryon

VRAAG: 503: OnsZelf channelen?

Lieve Kryon, mijn vraag is deze: Omdat wij Lichtwezens vanuit de hoogste gebieden kunnen channelen, betekent dit dan ook dat wij God, de Schepper, kunnen “channelen?” Als wij “God” zijn, zoals jij zegt, channelen wij dan onszelf? Onze eigen Gouden Engelen binnenin ons?

Het lijkt er inderdaad op dat wij met onszelf channelen, maar hoe kan het antwoord dat wij krijgen dan onbevooroordeeld zijn? Klinkt dit logisch?

ANTWOORD: Dit is allemaal logisch als jij je realiseert wat jij probeert te doen. Eerst het antwoord: Ja. De beste channeling op de planeet is als jullie Goddelijke antwoorden krijgen van de dichtstbijzijnde God-Bron om je heen – je Hoger Zelf. Velen channelen hun eigen Hoger Zelf en vinden daar diepgaande informatie. Tenslotte, zoals jij al zei, is dit God!

De vraag over onbevooroordeeld zijn is inderdaad de uitdaging. Dit is wat wij al heel lang onderwijzen. Het is met de nieuwe gereedschapsset  in de nieuwe energie dat jullie een brug bouwen tussen de dualiteit en het Goddelijke. Het is een brug die jullie in staat stelt om uit de dualiteit en in de wijsheid van God te stappen die in jullie allen zit. Het is de basis voor de “neutrale implant” die wij jullie jaren geleden brachten….. het inbrengen van jullie intentie om het vooroordeel van de dualiteit te elimineren!

Jullie zijn inderdaad uitgenodigd om het Goddelijke binnenin te vinden en jezelf te channelen. In dit proces kan het zelfs lijken alsof jullie een geweldige engel hebben gevonden, zelfs met een andere naam.  Dit is de zienswijze als jullie uit een dimensie stappen die enkelvoudig vooroordeel en lineair denken kenmerkt. In plaats daarvan ben JIJ de entiteit en die is er klaar voor om jou de antwoorden te geven.

Gezegend zijn de mensen die wijsheid voor zichzelf vinden door zichZelf te channelen!

Kryon

VRAAG: 504: Circulaire tijd?

Lieve Kryon, ik wil een bevestiging krijgen van mijn begrip over wat NU-tijd werkelijk is. Ik begrijp dat Spirit op een plaats (bij gebrek aan een beter woord) is waar jullie de potentiëlen kunnen zien van alle mogelijke dingen die kunnen komen. Ik kan dit begrijpen omdat ik het vergelijk met een boom en de takken zie die zich uitstrekken in een steeds groter wordend patroon. Mijn vragen zijn:

Wat gebeurt erals gebeurtenissen geschieden? Vormen zij een enkelvoudig pad van realiteit, vergelijkbaar met de onderkant van de boom waar er alleen een pad is dat teruggaat in de grond? Of is Spirit in staat om alle mogelijke paden te zien die niet gebeurden?

Dit is een soort van lineaire vraag, maar is Spirit in staat om alle mogelijke dingen te zien die tot in de oneindigheid reiken, of wordt het te lastig om het vanaf een bepaald punt te zien? (zoals je zou hebben met een zich steeds tot in de oneindigheid uitbreidende boom)  Jij zegt dat de Nu-tijd een cirkel is, maar wij zitten in lineaire tijd. Hoe moeten die twee nu met elkaar in verband staan? Hoe lang (dagen, maanden of jaren) heeft onze lineaire tijd ervoor nodig om een circulair pad van het NU te completeren? Of is dit voor ieder persoon verschillend, gebaseerd op waar hij zich op het pad bevindt?

Is er een collectief verband betreffende reeds afgelegde lineaire tijd om een circulair NU-pad voor de Aarde te completeren?

ANTWOORD: Lieverd, gooi allereerst de boom weg. Dit is veel teveel 4D om het hiermee in relatie te brengen. Het kan jullie dienen om te helpen als metafoor maar het is zeer beperkt binnen deze complexe analogie. Er is niet zoiets als voorbestemming, maar alleen aanleg, wilsbeschikking. Als gebeurtenissen gaan gebeuren hebben jullie de neiging om in een vooraf bepaalde groef te blijven. Dit lijkt veel op de oude langspeelplaat die alleen maar een liedje weergeeft zolang hij op een specifieke groef blijft.

Naar een mens kijken die een bepaald lied begon toen hij werd geboren is dus heel voorspelbaar en niet zo heel complex. Het wordt pas moeilijker om het jullie uit te leggen als jullie besluiten om “een ander lied te gaan spelen.” Stel je dit voor: Spirit staat in het midden van een grote ballon. In deze ballon zitten jullie potentiëlen. Alle “als jij deze weg gaat, is dit het potentieel”-soort van energie wordt daar getoond.

Bijvoorbeeld: als jullie een hele realiteit ongeldig verklaren (zoals jullie je kunnen laten steriliseren) zouden alle potentiëlen over het krijgen van kinderen, verdwijnen. Dit betekent dat als jullie in je leven bewegen, deze NU-landkaart verandert, afhankelijk van wat jullie doen. Het laat ook zien waar jullie nu zijn  en wat de potentiëlen zijn voor de volgende stap. Hoewel er vele potentiëlen zijn worden alleen de meest dichtbijzijnde potentiëlen getoond omdat zij de meeste energie bezitten. Begrijp dat deze landkaart er niet alleen voor God is. Hij is er ook voor jullie.

Dit is de “jullie zijn hier”-landkaart die wij probeerden uit te leggen in de parabel van Michael Thomas (Kryon-boek 5). Inter-dimensionaal worden geeft jullie inzicht waar jullie een andere richting in moeten slaan om te bereiken wat jullie willen. Het is ook een energie-landkaart die jullie de intuïtie geeft om je dienovereenkomstig te gaan bewegen.

Jij hebt gelijk als je denkt dat tijd niet lineair is endit maakt het voor jullie echt moeilijk om te begrijpen.Wij moedigen jullie aan om in het “NU” te denken en te begrijpen dat jullie pad niet is wat jullie denken. Het is geen rechte lijn van de ene plaats naar de andere. In plaats daarvan is neemt deze cirkel in overweging dat jullie hem schiepen en aldus hebben jullie de mogelijkheid en toestemming om het te veranderen wanneer jullie dit maar willen.

Willen jullie een tijdje “van de weg af?” Het kan onveilig voelen, maar dit komt omdat de realiteit niet is zoals gebruikelijk. De twee soorten tijd bestaan gezamenlijk, maar een daarvan is een illusie. Zij zijn altijd verbonden, maar dit is voor jullie moeilijk te zien. Stel je eens voor dat jullie je op een weg bevinden die tot aan de horizon loopt. Hij lijkt in de afstand te verdwijnen, alsmaar rechtdoor. Hij gaat schijnbaar altijd in een richting. Maar je geest weet dat er een potentieel is dat de weg rondom de Aarde kan cirkelen en uiteindelijk dezelfde weg zal zijn, helemaal in een cirkel. (natuurlijk nemen wij aan dat hij ook over de oceaan gaat). Dus in plaats van wat jullie ogen je vertellen (een rechte weg die altijd maar rechtdoor gaat) is het feitelijk een cirkel en daarom is de weg die achter jullie ligt dezelfde als de weg die voor jullie ligt.

Hoe lang ervoor nodig is om op dezelfde plek te komen (dat wil zeggen: de cirkel voltooien) hangt helemaal van jullie af. Als jullie ernaar neigen om hetzelfde ding steeds weer te bezoeken is de cirkel behoorlijk klein.Toch is de cirkel voor sommigen een leven. Het hangt gewoon af van je eigen pad. Zelfs de Aarde heeft een pad en de attributen van dezelfde cirkel. Een van de meest interessante dingen is dat als jullie hetzelfde pad weer belopen (over de grond gaan lopen die jullie al belopen hebben) de energieën die jullie daar hebben laten liggen, nu verhoogd zijn en meer geneigd om zich te manifesteren dan toen jullie de weg eerder beliepen. Metaforisch gezien is dit waarom een eerder leven vaak leidt naar een huidig leven dat meer heeft op te lossen, of meer te manifesteren heeft dan het voorgaande leven.

Dit is ook de reden waarom Lemuriers weten dat zij Lemuriers zijn!

Kryon

 

VRAAG: 505: Veranderende rol voor Lichtwerkers?

Lieve Kryon, ik heb nooit geschreven naar een spirituele organisatie en ben in mijn leven nooit in contact geweest met een spirituele organisatie en toch is dit mijn tweede vraag in evenzo veel weken.

Mijn vraag is deze: ook al weet ik dat er voor vele mensen veel begeleiding nodig is in de komende tien jaren en dat het werk nog niet gedaan is – Als het raster eenmaal klaar is, zullen wij dan in staat zijn om onze “post te verlaten” en met mensen zoals wij “cellen” te scheppen van harmonie, geluk en kalmte. (met synchroniciteit natuurlijk! Is dit het makkelijke deel ten opzichte van al het voorgaande?)

Hopend op jouw antwoord……

ANTWOORD: Nooit in contact geweest met een spirituele organisatie, zeg jij?

Hoe kom jij dan aan het inzicht dat jij hebt? Het is cellulaire informatie en jouw vraag beantwoordt iets dat nog niet is gechanneld.  Het antwoord: JA!

Kryon

VRAAG: 506: Naar zijn beeld geschapen?

Probeert Kryon uit te leggen “en God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis” uit de Bijbel waarbij hij mensen optilt als “god-achtige” entiteiten die gescheiden zijn van al het andere leven? Misschien doe ik aan haarkloverij, maar dit houdt mij bezig.

Vanaf mijn jongste jaren heb ik al het leven gezien als een deel van God.

ANTWOORD: Wees niet in verwarring. Nogmaals, God kan iets scheppen en het een schepping van God laten zijn zonder dat dit een onderdeel is van de Goddelijkheid van God. Mensen werden geschapen naar het “evenbeeld van God.”

Dit beeld zit in hun DNA en het zegt dat zij oneindige wezens zijn en een deel zijn van God zelf als de eeuwige Schepper. Ja, zij zijn afgescheiden van de rest van het “leven.”  Een mens en een ui zijn beide delen van Gods Schepping, maar de ene is een engel en kan materie veranderen met zijn gedachten en de andere is voedsel als voeding voor de mens-engel.

Beide zijn zij een deel van Gods Schepping, maar de ene is feitelijk een deel van de Schepper zelf. Uien reïncarneren niet maar zij zijn nog steeds “van God” in die zin dat zij een deel vormen van de schepping van balans.

Kryon

VRAAG: 507: Crematie?

Lieve Kryon: Ik heb zo’n dertig jaar geleden een boek gelezen waarin stond dat als het lichaam sterft, het zilveren koord wordt doorgesneden. Dat als het lichaam wordt gecremeerd voordat het zilveren koord wordt doorgesneden, het spirituele lichaam lijdt. Wat is de waarheid in de huidige energie? Hebben wij nog steeds enige dagen nodig zodat het zilveren koord doorgesneden kan worden?

ANTWOORD: Lieverd, het “zilveren koord” is een metafoor voor de inter-dimensionale verbinding tussen mensen en het Hoger Zelf. In de nieuwe energie is het nu een DEEL van de mens en de verbinding is niet langer meer zoals hij was. Denk erop deze manier aan: In de oudere energie hadden jullie een extensiekoord nodig om je te verbinden met het krachtstopcontact van God. Nu, in de nieuwe energie ZIJN jullie de krachtbron. Daarom is het hele zilveren koord opgewaardeerd naar iets dat veel grootser is en vol van beloften.

En, tussen twee haakjes, er was nooit een “doorsnij-proces.”  Als jullie overgaan hebben jullie een herenigingsproces. Het lichaam is alleen maar een karkas….. niets meer dan dat. Jullie essentie is her-verbonden met het Kosmisch Raster van God en is weer HEEL. Geloof mij, jullie missen het menselijk lichaam niet en jullie denken er zelfs niet meer aan. Het gaat van jullie wezen vandaan, net zoals het baarmoedervlies – jullie thuis voor negen maanden – nadat jullie zijn geboren. Het is niet belangrijker dan dat.

Kryon

VRAAG: 508: Misdaad

Wat is de uitleg van Kryon over al deze jonge meisjes die onlangs werden gekidnapt en gedood?

Antwoord: Het is intuïtief dat jij dit vraagt. Velen zouden aannemen dat omdat er zoveel mensen op Aarde zijn geplaatst, er een grotere kans is dat er niet in balans zijnde mensen worden geplaatst. Dit is feitelijk waar, maar de echte reden is wat wij jullie eerder hebben verteld: Dit is het begin van een veldslag tussen licht en donker…… van het oude tegen het nieuwe. Het zal zich vaak presenteren als afschuwelijk en gewelddadig gedrag, misdaden tegen onschuldigen, zelfmoord, en misbruik van dieren.

Het is een manier om te zeggen dat het “zitten op de bank” is afgelopen. Degenen die deze tendensen in zich hebben zullen hen vinden en volgen….. en geven hun kracht aan hun innerlijke gedachten. Dit gaat ook zo bij de Lichtwerkers. Zij scheppen spiritueel licht voor de planeet en dit is iets dat voorheen alleen door de meesters kon worden gedaan.

Wat jullie zien is dus een bewijs dat de slinger is gaan bewegen en het licht en het duister in de menselijke ziel doet stollen. Wees hier niet bang voor want jullie hebben de controle! Licht transformeert en transcendeert het duister.

Sta in het Licht!

Kryon

VRAAG: 509: Kristalkinderen

Lieve Kryon, wil jij mij alsjeblieft vertellen of Indigokinderen en Sterrenkinderen hetzelfde zijn? Kan iemand die in de 60-er jaren is geboren een Indigo zijn?

ANTWOORD: Lief mens, blijf niet vastzitten in de lineariteit van deze dingen. Jij wilt alles in hokjes verdelen en je daarom veel comfortabeler voelen in jouw begrip. Weet dit: Alle kinderen die op de planeet worden geboren hebben een sterk potentieel om van het Indigo-bewustzijn te zijn. Binnen deze groep zijn er vele soorten en attributen. Wat jij een “Sterrenkind” hebt genoemd is een type Indigo. Hetzelfde geldt voor de “Kristalkinderen.”

Jaren geleden zagen wij een nieuw “broedsel” van mensen dat langzaamaan op Aarde werd geïntroduceerd. Nu zijn er zoveel dat velen hen beginnen te zien en willen catalogiseren. Onze insteek is om dit NIET te doen maar wij weten dat jullie je soms beter voelen om dit wel te doen. Een andere naam voor deze “Sterrenkinderen” is “de inter-dimensionale kinderen” of zelfs de “inter-planetaire kinderen!” als jij wilt.

Over het potentieel van degenen die voor of in de 60-er jaren zijn geboren is het antwoord: JA, maar met een kwalificatie. De “pure” Indigokinderen zijn hier pas echt langzaamaan in de laatste 25 of 30 jaar gekomen, maar er zijn er velen die wat wij noemen een “indigo-inslag” hebben. Het is menselijk om te willen generaliseren, maar zonder de absolute dingen die zijn begraven in wat jullie het DNA noemen en die werkelijk deze nieuwe menselijke ervaringen in beeld brengen.

Kryon

VRAAG: 510: Duistere kant – Als wij dit zijn, hoe kunnen wij die dan vermijden?

Lieve Kryon: Vele culturen en religies hebben een mythe die de duistere kant van het Universum uitlegt. Jij vertelde ons dat er geen kwade kant is, maar dat er in plaats daarvan creaties van de mensen zijn. Zijn deze mythen een deel van ons DNA (het collectieve DNA?) dat door ons, als goddelijke wezens, is geschapen om de ervaringen in de dualiteit mogelijk te maken? Hoe kunnen wij deze opzet veranderen of doorstaan?

ANTWOORD: Denk er op deze manier aan: Deze opzet kan niet veranderen. Hij zorgt voor dualiteit die nodig is voor de test. De vraag zou moeten zijn: HOE KUNNEN WIJ VERDER KIJKEN DAN DE DUALITEIT EN ERMEE OMGAAN?

Zie het als een onderdeel van jullie uitdaging en bevat en verover het in plaats van te proberen het te vermijden, deze mix – inclusief angst – want het is de broer van de dualiteit. Als jullie een storm hebben proberen jullie niet uit te vinden wat die storm veroorzaakte en proberen jullie niet de bron daarvan uit te schakelen omdat de bron het systeem van de atmosfeer is die overal om jullie heen is en die jullie ook verzorgt. Het is onmogelijk om je te ontdoen van de bron van de stormen zonder het systeem te vernietigen. In plaats daarvan bouwen jullie vuurtorens of gebouwen die de kracht van de storm kunnen weerstaan.

Dan voelen jullie je veilig, vredig en voelen jullie dat jullie het in de hand hebben…… als jullie persoonlijk leven niet meer wordt beïnvloed! De storm raast verder en dit zal de dualiteit ook doen. De Vuurtoren is echter gebouwd voor stormen en voelt zich heel rustig en vredig in de hele levenservaring.

Kryon

VRAAG: 511: Duister van de mensheid

 Lieve Kryon, ik wil graag iets ophelderen en ik ben niet boos, dus verwar dit alsjeblieft niet met boosheid. Jij zegt steeds dat er niet zoiets alseen duistere bedreiging is en dat dit allemaal in onze eigen hoofden zit. Ja, inderdaad scheppen wij negatieve golfpatronen, en ja, zij beantwoorden aan angsten, maar dit is dan ook alles – de duistere energie is geschapen door de angst van vele mensen op de planeet en verschillende delen van het Universum.

Deze energie is niet omgezet en kan dus nergens heen. Het verzamelt zich. Heb jij er ooit over nagedacht dat als er genoeg negatieve energie zou zijn, die op de een of andere manier een bepaalde vorm van bewustzijn kan gaan hebben?

Neem mij alsjeblieft niet kwalijk als ik boos klink, het is alleen dat ik dit wil ophelderen. De enige manier om deze negatieve verzameling te vernietigen is om naar de kern van deze energie te gaan en er zoveel mogelijk heling en licht naartoe te sturen. Dit is mijn missie na de grote opwaardering en het eerste contact. Als jij mensen vertelt dat er niet zoiets als duisternis en licht is, is dit even verkeerd als vertellen dat er geen Kryon bestaat.

Dit zorgt voor beperkingen in de geest. Nogmaals, sorry als ik boos klink, maar dit zit al een hele tijd in mijn hoofd.  Jouw nieuwe manieren van denken en helen hebben mij en anderen geholpen en ik dank jou daar hartelijk voor. Vertel gewoon het hele verhaal over donkere energie die zich opbouwt en hoe wij dit kunnen door pure intentie kunnen omzetten in lichtenergie. Dat is alles! Ik moet nu gaan. Zie je na de voltooiing van de grote opwaardering en het eerste contact!

Heling en liefde voor iedereen!

ANTWOORD: Lieverd, laten wij duidelijk zijn: Kryon heeft jullie nooit verteld dat er geen duisternis was. Wij vertelden jullie dat licht en duister uit dezelfde bron kwamen en dat zij daarom alleen schaduwen waren van hetzelfde ding. Wij vertelden julllie ook dat alles wat jullie duisternis noemen door de mensen is geschapen. Als genoeg mensen besluiten om jullie in het duister te houden zal de Aarde inderdaad in het duister zijn.

Onze leringen zijn dus precies zoals jij vertelde: Er is duisternis over de gehele Aarde en het is al eonenlang zo geweest vanwege het Oude, Menselijke Bewustzijn. Nu zijn er nieuwe gereedschappen voor Lichtwerkers om het te transformeren en anderen te laten zien wat er daar verborgen is zodat ook zij hun licht kunnen stralen en met de grote opwaardering beginnen. Wat wij jullie vertelden is dat er geen duistere entiteiten zijn die op jullie zielen uit zijn, en geen duivel die zo machtig is dat hij jullie licht kan wegnemen. In plaats daarvan zijn er alleen mensen die dit doen en jullie licht begint steeds sterker te worden dan alle duisternis die zij kunnen scheppen.

Dit is nieuw en voor sommigen is dit ongelooflijk. Het is ook groot nieuws omdat dit het idee opzij zet dat jullie geen kans hebben tegen een duistere, krachtige macht. In plaats daarvan gaan jullie misschien begrijpen dat JULLIE het krachtigste ding op de planeet zijn – degenen die de problemen hebben geschapen en ook degenen die de oplossingen hebben.

Stel geen beperkingen. Voor jullie is er donker en is er licht. Zij komen beide van mensen net zoals jullie en, zoals jij zei, is de keuze aan jullie. Jullie hebben je hele leven gezien wat de mensheid hiermee heeft gedaan. Zien jullie hoeveel jullie de controle over de planeet hebben? Houd je licht hoog, lieverd. Wij zitten in hetzelfde team!

Kryon

VRAAG: 512: Dood

Kryon, ik loop hier al een tijdje mee rond. Beslissen wij hoe en wanneer wij overlijden voordat wij naar deze wereld komen? Is dit de reden waarom sommige mensen een lang en gezond leven hebben terwijl anderen vroegtijdig overlijden door een ongeluk of op jonge leeftijd? Heeft dit iets te maken met onze vorige levens?

ANTWOORD: De menselijke dood wordt aan deze kant van de sluier als niets anders gezien dan een overgang van energie en een verfrissing van expressie. Dit is voor jullie moeilijk te begrijpen om dat dood voor jullie pijn betekent, lijden en verdriet. Kunnen jullie misschien een beetje begrijpen waarom dit zo is opgezet? Wij zien dit als een deel van het “Spel van de Aarde.” In elk toneelspel komt zelfs de man met een mes in zijn borst als het doek is gezakt, na afloop bij alle medespelers voor een party. Alle spelers weten dat het avontuur in het spel geen werkelijkheid is. Maar in het spel van de Aarde zegt jullie realiteit dat het leven alles is dat er is.

Daarom wordt het voor “blijvers” gespeeld. Zo moet het zijn om de uitdaging en de test……..eerlijk te maken. Ja, jullie hebben allemaal een begincontract waarin jullie opgang (dood) is gepland. Soms gaat het om het faciliteren van een ander (zoals de diepgaande energie die wordt geschapen door de dood van een kind of door zelfmoord) Het kan dus een onderdeel zijn van een overeenkomst waar grote energie omheen is, of een enkelvoudig potentieel om te gaan wanneer het tijd is. Elk geval is anders, en ja, het wordt vaak getemperd door een balans van ervaringen uit vorige levens. Het is ook helemaal tijdelijk en het wacht erop om herschreven te worden!

Dit alles verandert grotelijks. Met de nieuwe energie komt er een verandering in het systeem van leven en dood op Aarde. Er komen Indigokinderen naar de planeet zonder attributen van vorige levens. Zij zijn “schoon” van dit karma en hebben ook een andere opzet. Zij hebben nog steeds een potentiële levenslijn en dragen informatie met zich mee uit vorige levenservaringen en hebben de wijsheid van wat zij hebben geleerd, maar zij zijn zich er ook van bewust dat zij een verandering kunnen maken in dit begincontract. Dit is het grootste verschil tussen de mens van de oude en de nieuwe energie. De mens van de oude energie voelt op de een of andere manier dat het nergens door veranderd kan worden. Hij probeert dit tijdelijke begincontract te volgen tot zijn bestemming. Dit is informatie die de meesten van jullie moeten afleren. Het kind? Het weet beter. Het kan alles doen!

Hebben jullie zijn gedrag bestudeerd? Het komt en is er klaar voor om te scheppen en te manifesteren. Het is gefrustreerd omdat jullie de potentiëlen niet zien of dat jullie rondwentelen in een of ander lineair systeem of dat jullie een oude opzet proberen te volgen. Hebben jullie dit gemerkt? Dit is allemaal onderdeel van het nieuwe scenario van het menselijk leven. Waar het plan van oud geschapen leven de cirkel van leven en dood in een karmisch vehikel van lessen is – scheppen om de Aarde te helpen – is dit nu nietig verklaard.  Het nieuwe systeem is er een dat aanmoedigt om een contract te wijzigen, inclusief de datum van overlijden, leeftijd en zelfs levenslessen. Het is een verrassende verandering en het brengt een nieuwe betekenis over de dood in de nieuwe energie.

Dit feit is er ook: Wij vertelden jullie in 1989 dat er een groot aantal mensen snel zou moeten gaan vertrekken in deze tijden om de nieuwe energie zich te kunnen laten manifesteren. Jullie zien dit nu gebeuren. Door oorlog en ziekte worden deze aantallen snel gehaald. Wat betekent dit? Het betekent dat velen de overeenkomst hadden om in deze tijd over te gaan als de Aarde een vibratie-opwaardering had gehad. Dit gebeurde en het proces begon.

Wat is de reden hiervoor? Hoewel jullie kunnen denken dat het te droevig is om erover te praten, geven wij jullie de waarheid: De nieuwe indigokleur van de mens zal het op de planeet veel beter doen dan die van een veel oudere energie.

Dit zal veel sneller dan wat dan ook zorgen voor vrede op Aarde.

Kryon

VRAAG: 513: Moedeloos

Lieve Kryon, ik voel dat er over mijn hele leven een donkere wolk hangt. Wat ik ook doe of hoeveel ik ook probeer om een verandering mede te scheppen, het lijkt alsof ik in cirkels rondloop en ik er niet uit kan komen.

Ik wil van spoor verwisselen in mijn realiteit maar blijkbaar is er iets dat ik verkeerd doe. Kan jij mij alsjeblieft vertellen wat ik het beste kan doen?

VRAAG: Lieve Kryon, ik ben lichtwerker en mijn voornaamste ideaal is  vrijheid voor mijzelf en voor iedereen. Ik claim mijn kracht om elke dag te manifesteren, maar er lijkt niets te werken in mijn leven. Wat doe ik verkeerd, lieve vriend?

ANTWOORD: Het is tijd om met proberen te stoppen en gewoon te gaan “doen.” Velen van jullie zijn op de planeet geboren met een hoge energie maar in de lage vibratie van de Aarde. In dit scenario is er niets dat werkt. Velen van jullie zijn in deze situatie zodat jullie, als deze nieuwe energie gaat werken, die zullen herkennen en een zucht van verlichting slaken. Jullie zullen het als “van jullie” zien en ermee beginnen te werken. Als jullie echter voelen dat er geen hoop is zullen jullie nooit manifesteren binnen de energie waar jullie op hebben gewacht.

Jullie kunnen geen vredig mens scheppen in het lichaam van iemand die ervan overtuigd is dat hij waardeloos is. Begin dus met het scheppen van een houding van iemand die dit niet denkt. Verklaar jezelf openlijk vrij van de vloek van dit leven. Wat er ook om jullie heen gebeurt of wat jullie voelen dat er niet gebeurt, begin je nieuwe realiteit te scheppen door aan te kondigen bij Spirit en de energie van de Aarde dat jullie zijn “aangekomen” en nu compleet zijn.

Het kan jullie komisch lijken als de oude realiteit om jullie heen vast lijkt te zitten, maar dit is de zaad-planning die jullie in staat stelt om langzaam te gaan bewegen. Het gigantische schip heeft jaren vastgezeten in de modder en het zal nu een moeilijke tijd hebben om zichzelf te bevrijden, hoe groot de machines ook zullen worden. Maar eenmaal bevrijd, dan gaat het als de brandweer!

Kryon 

VRAAG: 514: Verdwijnende gaven

Lieve Kryon, ik ben altijd in staat geweest om de emoties van mensen te voelen en hen te relateren aan een emotioneel niveau. Afgelopen jaar begon ik andere energieën en entiteiten te zien, maar langzaamaan is dit allemaal verdwenen. Ik weet dat ik als persoon enorm ben gegroeid – spiritueel, emotioneel en mentaal. Kan jij mij helpen om uit te zoeken waarom deze gaven zijn verdwenen?

ANTWOORD: Ja! Jij ervaart wat vele lichtwerkers al weten. Jouw “gaven” werden gelinkt aan de metafoor van een ouder radiostation. Toen dit radiostation werd vernieuwd veranderde het zijn uitzendfrequentie naar een nieuwe en hogere frequentie.

Degenen die zich blijven “afstemmen” op het oude station zullen daar weinig meer vinden. Degenen die het nieuwe station en de nieuwe frequentie zoeken zullen vernieuwde en toegenomen kracht vinden! Ga dus zoeken naar het nieuwe station. Hoe? Begin met het zoeken naar nieuwe spirituele wegen. Verander jouw meditatietechnieken. Ga Spirit vragen om begeleiding bij het zoeken naar de nieuwe energie. Jij ben hierbij niet in het donker. Als jij met dit proces begint zal er antwoord komen.

Er komt altijd antwoord voor degenen die vragen: “Lieve God,  vertel mij wat ik moet weten.” Zoek naar antwoorden die je niet zou verwachten. Gooi je vooroordelen weg over wat jij “denkt” dat Gods antwoord zal zijn of wat jij “denkt” dat gezien zou moeten worden als het antwoord in jouw realiteit. Laat de energie naar jou toe stromen op manieren waarvan je nooit hebt gedacht dat zij dit konden.

Kryon

VRAAG: 515: Ziekte in Afrika

Lieve Kryon, waar ik ook op internet kijk of in boeken, bladen of televisie zie, wordt Afrika gezien als het meest duistere continent – bijna onoplosbaar. Ik woon in Afrika, (Kaapstad, Zuid Afrika om precies te zijn) en vanuit waar ik sta zie ik Afrika als de toekomst van de wereld! Wij hebben in Zuid Afrika ideeën die ver vooruit liggen op het denken in de rest van de wereld – wij zijn een voorbeeld voor de rest van de wereld – een voorbeeld voor degenen die omgaan met racisme, consensus, discussie en achting.

Natuurlijk is het zo dat wij een hoog misdaadpercentage hebben en natuurlijk hebben wij AIDS, maar waarom zou dit moeten betekenen dat wij dit niet kunnen omdraaien? Waarom houd jij vast aan “veilige” gebieden? Verhelder dit alsjeblieft voor mij….. en vergeef mij alsjeblieft mijn agressie die hier misschien doorheen komt – dit is niet mijn bedoeling, het is gewoon een gepassioneerde vraag.

ANTWOORD:  Vergeef mij alsjeblieft dit vredige antwoord. Jij hebt gelijk. Afrika zal uiteindelijk de weg leiden naar een vredig paradigma voor de planeet. Er is iets opmerkelijks aan de gang en de volgende generatie zal dit zien. Het heeft ermee te maken dat grote multinationals op de planeet zullen uitvinden dat “gezondheid winstgevend is.” Wij hebben hier eerder over gesproken. Er gaat iets gebeuren dat gebruik zal maken van juist het bewustzijn dat jij hebt beschreven – en dat IS in Zuid Afrika.

Over jouw laatste vraag: ik neem aan dat jij het hebt over het feit dat mijn partner, Lee Carroll, niet naar Afrika komt? Het is hem verteld dit niet te doen. Er zijn Zuid Afrikanen die deze boodschap zullen steunen en uitdragen. Velen doen dit al. Op bepaalde plaatsen op Aarde is het beter om spirituele waarheid te horen van degenen die de cultuur kennen en die daar hun hele leven hebben geleefd in plaats van het te horen van een Amerikaan die hier gewoon naartoe is gereisd.

Ik Ben Kryon en ik Ben ook in Zuid Afrika!

VRAAG: 516: Scheiding

Lieve Kryon, hoe weten wij wanneer een scheiding gepast is en wanneer niet?

ANTWOORD: Het is gepast als de energie en het bewustzijn van de een, een andere realiteit is dan dat van de ander en het duidelijk is dat dit nooit zal veranderen. Dit gaat ook niet over verlichting. Het gaat over jullie eigen individuele pad. Hoewel het in tegenstelling is met jullie maatschappij, de regels van de kerk, en wat jullie familie voor jullie wil, gaan jullie soms door “partnerschap-stadia” die gepast zijn, maar ook tijdelijk. Het kan ook iets zijn tussen twee verlichte zielen die het gewoon nodig hebben om een bepaalde tijd samen te zijn.

Als jullie dus willen stoppen met een partnerschap doe dit dan met integriteit. Doe het op een manier waarin je vriendschap aanbiedt. Doe het met wijsheid en volwassenheid. Sla nooit met de deur. Bied de andere persoon je hele leven lang je volwassenheid aan en geef hem/haar de mogelijkheid voor vergeving en discussie. Als jullie ouder worden zullen jullie uiteindelijk de dynamiek van groei zien en waarom een tijdelijk partnerschap nodig kan zijn geweest op jullie eigen pad of op dat van hen. Soms gaat het alleen over een tijdje pas op de plaats maken en elkaar op een plaats te houden zodat er iets anders kon gebeuren.

Elk pad is verschillend en er zijn er velen die samen zullen blijven totdat zij samen hand in hand aan de andere kant van de sluier zullen staan.  Dan zullen zij het de volgende keer weer doen! Heb geen oordeel over al deze wegen. Er is gepastheid in vele dingen die resulteren in groei en volwassenheid voor beiden en voor degenen die erbij betrokken zijn. Zoals ik al eerder heb gezegd zijn jullie culturele regels vaak ontworpen alsof zij “regels van God” zijn maar vaak zijn het gewoon regels van mensen die hun best doen, zonder volledig begrip van hoe groot God werkelijk is.

Kryon

VRAAG: 517: DNA1

Lieve Kryon, in mijn werk kijk ik veel naar het DNA van mensen – de chromosomen die het zichtbare deel zijn van ons DNA.

Jij hebt gezegd dat er veranderingen in het DNA zullen komen als het is geactiveerd voor hogere vibraties. Zal ik in staat zijn om deze veranderingen te “zien?” Ik zou het prachtig vinden om de veranderingen te ontdekken en te weten dat het activeringen zijn en niet de een of andere abnormaliteit.

ANTWOORD: Lichamelijk: Degenen van jullie die de stukjes en delen van het DNA bestuderen zullen geen fysieke veranderingen zien. De veranderingen waar wij over spreken zijn inter-dimensionaal. Toch, voor de ongelovigen die zeggen: “Hoe makkelijk!” zeggen wij dit: Ook al zien jullie geen fysieke structuurveranderingen, zal de chemie zelf wel veranderen. Immuunsystemen zullen sterker worden, de levensverwachting stijgt, genen kunnen zich herstructureren en andere systemen zullen op een nieuw spoor lijken te zijn.

Jullie zullen dus wel in staat zijn om de gevolgen van dingen te zien die schijnbaar de 4e laag van het DNA beïnvloeden (Het menselijk genoom). Als jullie uiteindelijk de instrumenten krijgen die inter-dimensionaliteit kunnen detecteren (de schaduwen van andere realiteiten) zullen jullie het heel duidelijk rondom het DNA zien. Dit roept natuurlijk de vraag op: “Is er meer aan de hand met het DNA dan wij onder de microscoop kunnen zien?”

Kryon

VRAAG: 518: DNA 2

Lieve Kryon, ik heb een boek genaamd DE KRACHT VAN DE TWAALF dat geschreven is door Anne Brewer en dit zette mijn voorstellingsvermogen aan het werk.

Hoeveel van deze DNA-hercodering is werkelijk waar? Zij spreekt over verschillende niveaus, over genetische ingenieurs, over Galactische Raden en over hun werk aan onze astrale lichamen. Stel ik overbodige vragen als ik graag wat meer informatie wil hebben over DNA?

ANTWOORD: Spiritueel gezien: Wij hebben jullie vele jaren geleden verteld dat jullie DNA is veranderd door buitenaardse energieën. Het zat op schema en wij vertelden jullie zelfs wanneer dit in jullie menselijke geschiedenis gebeurde. Jullie antropologen weten van de anomalieën van de menselijke ontwikkeling en……. vragen zich af waarom de evolutie zo’n grote variëteit aan soorten ontwikkelde, behalve bij de mens! Zij kunnen zelfs aangeven wanneer het gebeurde (het einde van de variatie)*

Deze historische feiten duiden allemaal op een waarheid die wij jullie eerder hebben gegeven: Jullie hadden hulp en die kwam uit het deel van de hemel dat jullie de “Zeven Zusters” noemen.

Kryon

*Scientific American, Januari 2000, Volume 282, Nummer 1
*Kryon Boek Acht, Het merkteken voorbij gaan, Bladzijden 367–69

VRAAG: 519: DNA 3

Lieve Kryon, ik heb pas onlangs jouw leringen gevonden maar ik vind hen fascinerend en hartverwarmend – dank je wel. Ik heb een ietwat bizarre vraag en ik hoop dat jij jouw licht hierop wil laten schijnen.

Sjamanen van de inheemse culturen over de hele wereld (Afrika, Zuid Amerika en Mexico) spreken over een ras van inter-dimensionale Reptilianen die lang geleden naar de Aarde kwamen om te ontsnappen aan een ander ras dat hen vervolgde.

Zij ontdekten dat zij zich in mensen konden verbergen en ontdekking konden voorkomen terwijl de meerderheid van de mensen daarvan niets wist. Dit concept jaagt mij geen angst aan omdat wij allemaal Een zijn en uiteindelijk deel uitmaken van het Goddelijke.

Ik ben nieuwsgierig om te weten of deze Sjamanen-verhalen op waarheid zijn gebaseerd en zo ja, zijn deze Reptilianen werkelijk onze angsten, ons ego, dat wij moeten overwinnen om verlichting te bereiken?

ANTWOORD: Reptiliaan: Door de bovenstaande waarheid die nooit bewezen kan worden, maar die intuïtief is en door jullie DNA stroomt, zijn er vele verhalen naar de oppervlakte gekomen binnen vele culturen over oorlogen, veldslagen, goed en kwaad, oorsprong van Reptilianen, en hoe dit allemaal zo kon zijn. Ik wil jou vragen om in jezelf te gaan en jezelf te vragen: Hoeveel van deze informatie past in een liefhebbend scenario over de schepping van de mens die goddelijk is en een liefhebbende rol heeft te spelen in dit Universum?

Heb jij je ooit afgevraagd wie jij op een andere planeet in vorige universums kan zijn geweest? Wij hebben jullie eerder verteld dat degenen die hier komen dit eerder hebben gedaan (leven in de dualiteit) op andere plaatsen. Wij hebben jullie ook verteld dat jullie hele spirituele verslag in jullie DNA is opgenomen. Dit betekent ook dater een subtiele herinnering is van jullie toen jullie andere schepselen waren als jullie goed genoeg zoeken. Maar dit is zonder betekenis voor jullie huidige leven op Aarde en het heeft een “overblijfsel-rest-energie” die obsessief is geweest voor velen  en het heeft zelfs op angst gebaseerde leringen geschapen.

Denk erover na, familie: Hebben jullie je ontwikkeld als gevolg van een vergissing…….of een veldslag tussen goede en kwade goden…….of als overblijvende rommel van een kosmische oorlog……of verborgen Reptilianen? Ik denk dat jullie eigen goddelijkheid jullie een beter verhaal zal vertellen – een verhaal over eer, logica, en een goddelijk doel.

Kryon

VRAAG: 520: Herinneren wij?

 Lieve Kryon, ik begrijp dat wij vergetelheid hebben over onze oorsprong. Ik begrijp zelfs waarom dit nodig is. Mijn vraag: Zijn wij na de dood dit leven ook vergeten?

Als dit zo is, zelfs gedeeltelijk, zou dit de menselijke worsteling dan niet nog frustrerender maken? Waarom zouden wij teruggaan als wij alle ons pijn en frustratie die wij als mens doormaakten zouden herinneren?

ANTWOORD: Nee. Na een periode van aanpassing hebben jullie de geest van God. Jullie herinneren je alles en zien het gehele plaatje zeer duidelijk. Jullie wijsheid is groot en jullie kunnen nauwelijks wachten om terug te gaan. Dit kan tegen je gevoel ingaan als je denkt aan pijn en worsteling, maar jullie zien dit niet op die manier als jullie compleet zijn.

De dualiteit verbergt alleen wie jullie werkelijk zijn, en ook het grote plan, als jullie op de planeet zijn. Als jullie in je natuurlijke, eeuwige staat zijn, zijn jullie een deel van de planning van het Universum zelf….. scheppers van energie en meesters van Liefde. Jullie beslissing om terug te gaan is gebaseerd op liefde voor het Universum, voor alles wat daarin is en op de paar momenten in de tijd die “weer een mensenleven” worden genoemd die ervoor nodig zijn om terug te komen en de enige planeet van vrije keuze verder te veranderen, die “Aarde” wordt genoemd.

Er is hierover de laatste tien jaren in onze channelings veel gesproken. Zoek het op. Je zult verrast zijn als je ziet hoeveel daar voor jou te vinden is. (Zie de channeling uit Philadelphia, 27 juli 2003.)

Kryon

VRAAG: 521: Wichelroede/pendel.

Lieve Kryon, enkele jaren geleden kocht ik een wichelroede-pendel in een new-age-winkel.Hij is gemaakt van twee stukjes mineraalsteen die verbonden zijn door een ketting.Ik heb hem verschillende keren gebruikt en dacht dat hij niet nauwkeurig was en dus heb ik hem weggelegd.

Onlangs zocht ik hem weer op en gebruikte hem opnieuw. Op de een of andere manier lijkt de tijd hiervoor nu gepaster te zijn. Zijn de antwoorden die wij van de wichelroede-pendel krijgen betrouwbaar? Waar komen de antwoorden vandaan?

ANTWOORD: De mogelijkheid om een antwoord te krijgen van een pendel zijn volledig afhankelijk van de mens die hem gebruikt. Deze instrumenten zijn een toevoeging aan wat wij “Intelligente Menselijke Cellulaire Structuur” hebben genoemd zoals wij jullie al eerder hebben verteld. Laat mij jou dit vragen: Wat is het principe van de bewegingswetenschappen? Heb jij je ooit af gevraagd hoe het lichaam kan “weten” wat jij in je hand houdt om daarna te communiceren over die substantie door de kracht van jullie spieren?

Wat denk jij van homeopathie? Heb jij je ooit afgevraagd hoe een substantie die zo klein is dat het door jullie moderne chemische analyse niet kan worden opgespoord, genezing kan brengen aan het lichaam? Het  antwoord is dat jullie lichaam een proces heeft dat veel verder gaat dan chemie of biologie. Sommigen hebben de gave om dit “lichaamsbewustzijn” uit te breiden en water te kunnen zoeken. Het is gewoon dat het lichaam op een inter-dimensionaal niveau verbonden is met alles om zich heen. Het weet van de Aarde en meer…..

Wist je dat je ook naar olie kan zoeken? Ja. Dat is niet alles. Dit zijn gaven die nu pas worden ontdekt en waar nu serieus naar wordt gekeken in plaats van hen te betitelen als “vreemde en ongebruikelijke krachten.” Het antwoord is dus dat de kracht om zo te zoeken van jouw interne verbinding met de Aarde komt. Het is alleen betrouwbaar als de mens die dit gebruikt ook betrouwbaar is en dit geldt niet voor iedereen. Maar wij moedigen jullie aan om het te proberen. Jullie zouden verrast kunnen worden!

Kryon

VRAAG: 522: Tekenen van andere informatie.

Lieve Kryon, er is ons verteld dat alle kennis (zelfs meer dan wij bewust in dit leven weten) voor ons beschikbaar is op elk moment en kan worden opgeroepen door intentie. Ik heb geprobeerd om dit toe te passen bij mijn begeleiding voor maximum gebruik voor mijn patiënten, maar ik heb helemaal niets opmerkelijks ondervonden op dit gebied.

Ik heb onlangs een verlangen gevoeld om terug te gaan naar het lezen van professionele informatie op mijn gebied en ik vraag mij af of dit mijn oproep naar multidimensionale kennis van binnenin kan blokkeren. Is het beter om naar binnen te gaan of is het okay om evengoed open te staan voor informatie van anderen op de planeet, maar dan wel met onderscheidingsvermogen?

ANTWOORD: Lieverd, op een bepaalde manier is jouw puzzel al beantwoord in jouw vraag. Eerst krijg jij een antwoord “van binnenuit” en dan stel jij het ter discussie! Het antwoord dat jij hebt is correct omdat de professionele informatie waartoe jij wordt gebracht om het te zoeken ook iets opmerkelijks kan zijn, regelrecht vanuit de intuïtie van iemand anders of van studies die zijn ontwikkeld vanuit kanalen die jou zouden kunnen verrassen. Met andere woorden: Oordeel niet van tevoren over wat goddelijk is en wat niet.

Ga dus door en gebruik je intuïtie en bestudeer het professionele materiaal. In jouw geval gaat het een vliegende start worden door de intuïtieve dingen die je eraan kunt toevoegen. Begrepen? Er is geen muur tussen goddelijk en gewoon, of goddelijk en professioneel. Het is allemaal goddelijk en het is jouw werk om de pareltjes eruit te verzamelen.

Kryon

VRAAG: 523: Medicijngebruik na transplantatie.

Lieve Kryon, wat is de positie van mensen die een orgaantransplantatie hebben gehad en hun hele verdere leven anti- afstotingsmedicijnen moeten slikken? Ik heb gelezen dat om de ascensie-status te bereiken, de cellen niet vergiftigd moeten worden door medicijnen. Betekent dit dat een getransplanteerde in dit leven niet kan ascenderen en dat zij er ook niet op kunnen vertrouwen dat het lichaam het nieuwe orgaan niet zal afstoten als zij stoppen met het innemen van medicijnen? Ik zou het heel erg waarderen als jij deze vraag zou willen beantwoorden.

ANTWOORD: Laten wij even duidelijke taal spreken en direct spreken tegen degenen die een orgaantransplantatie hebben gehad (inclusief die van het hart) en bestaan door/op medicijnen. Orgaanafstoting is een chemisch attribuut van jullie biologie. Het heeft niets te maken met spiritualiteit. Medicijnen die jullie in leven houden zijn gezegend en gegeven door God. Zij zijn geen gifstoffen voor jullie systeem. Zij zouden eerder geëerd en gevierd moeten worden als wetenschap die jullie helpt om in leven te blijven en die goddelijk was geïnspireerd.

De ascensie-status wordt gegeven aan elk mens op de planeet die de intentie heeft en aan het pad begint. God is niet ergens achter een gordijn! Jullie goddelijke spirituele familie weet precies wat er in jullie lichaam aan de hand is en zal jullie niet straffen omdat jullie jezelf in leven houden! Het is tijd om spiritueel gezond verstand te gebruiken bij deze dingen. Zie God naast je staan die alles weet en jullie leven viert. Neem dan welke spirituele beslissing die je ook wilt nemen en weet dat alles perfect is binnen je eigen pure intentie.

Kryon

VRAAG: 524: Toekomstig onderwijs.

Kryon, heb jij enig idee over wat de dichtbije (en niet zo dichtbije) toekomst van het onderwijs zal zijn?

ANTWOORD: Geen entiteit kan jullie de toekomst voorspellen maar wij kunnen jullie allemaal vertellen over de energie die gebaseerd is op wat jullie nu doen. De potentiële toekomst van het onderwijs zal bij de volgende generatie beginnen. Het zal een dynamisch systeem zijn waarin de kinderen de lessen kunnen wijzigen terwijl het schooljaar loopt. Dit zal les voor les kunnen gebeuren. De leraar zal maar een doel hebben……. dat de kinderen bepaalde concepten leren voor het einde van het schooljaar en hij kan aantonen dat zij alles hebben geleerd dat van hen wordt verwacht.

Elke klas zal in staat zijn om te regelen hoelang dit gaat duren en hoeveel tijd elk concept of elke stap gaat duren, gebaseerd op wat de collectieve groep leerlingen beslist. Dit zal uiteindelijk zorgen voor een ontwikkelde klas waarin de studenten, gebaseerd op hun prestatievermogen uiteindelijk het leerjaar bepalen. De klassen die hun leerjaar sneller hebben beëindigd zullen ook een langere vakantie hebben. Hieraan toegevoegd: de klassen zullen in staat zijn om andere studenten weg te sturen als die afbreuk doen aan hun leren en /of individueel degenen helpen die bijlessen nodig hebben. Dus in plaats van dat het systeem beslist wie er geschikt is voor een bepaald leerjaar, zullen de studenten dit doen.

Het zal een veel meer bekrachtigd systeem zijn dan het systeem dat jullie vandaag de dag hebben waarin het systeem alles voor de leerling bepaalt. In de toekomst zal de leerling het systeem bepalen. Er zal geen chaos zijn zoals zovele opvoeders zouden kunnen voorspellen. Er gebeurt iets grappigs als jullie leiderschapsconcepten geven aan degenen die kunnen leiden: Zij gaan dit ook doen!!!

Kryon

VRAAG: 525: Ouderenzorg in tehuizen.

Lieve Kryon, ik ben verpleegster die met mensen werkt die dement zijn. Een van mijn taken is om uit te zoeken welke medicijnen ervoor zorgen dat zij zich comfortabel voelen in hun lichaam en hen veilig en rustig houden zodat anderen voor hen kunnen zorgen. Deze medicijnen zijn giftig en hebben neveneffecten. Ik heb de intentie dat de medicijnen die ik voorschrijf voor het hoogste goed van de ontvanger zijn, maar op de een of andere manier lijkt dit niet genoeg te zijn.

Dit doet het personeel dat voor deze mensen zorgt vaak pijn en de persoon met deze ziekte lijkt hier ook onder te lijden. Help mij alsjeblieft te begrijpen hoe ik hen op een betere manier kan helpen.

ANTWOORD: Jouw intentie strekt jou tot eer, maar jij kunt dit niet voor een ander doen. Met andere woorden, jouw intentie om de substantie hen niet te laten beschadigen is niet genoeg. Het dient HUN intentie te zijn, maar ongelukkigerwijs zijn zij door hun mentale omstandigheden niet in staat om met dit probleem te werken. Het lijkt oneerlijk maar het grotere plaatje laat spirituele redenen zien: hun ziel werkt een leven van uitdagingen uit en dit is gepast op niveaus die verder gaan dan jouw begrip.

Er zijn substanties die hen kunnen helpen en die geen neveneffecten hebben. Er zijn ook energiesystemen die kunnen helpen maar die kunnen jullie hen in jullie instituut niet geven. En dit is nog een frustratie voor jou erbij! Maar jij bent erbij om hen te helpen de energie van dit alles vast te houden en licht te brengen in een anders onhoudbare situatie. Geloof mij, jij bent waardevol waar jij bent en degenen die niet lijken te weten waar zij zijn kunnen nog steeds jouw verzorgende en in balans brengende energie voelen. Dit helpt hen.

Op een dag zijn jullie misschien in staat om hen de krachtige kruiden te geven die de Ouden hiervoor gebruikten en hen ook helpen door energie te balanceren. De substanties werden gebruikt door de Amerikaanse Indianen en het is heel goed mogelijk dat zij niet wettelijk zijn in jullie cultuur door een verkeerd inzicht in hun werking.

Kryon