Kryon: Vragen en Antwoorden 576 t/m 600

Kryon: Vragen en Antwoorden
576 t/m 600

Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

==================================

576: Edelgassen en magnetisme.
577: Inter-dimensionaal leven in lucht en water. 1
578: Inter-dimensionaal leven in lucht en water.2.
579: Inter-dimensionaal Gereedschap
580: Internationale taal in de toekomst?
581: Speciale Missie?
582: Islamitische Jihad. Wat moet een lichtwerker doen?
583: Israël. Wat gebeurt er?
584: Jehova’s getuigen.
585: Jezus Christus.
586: Kussen.
587: Lange boodschappen van Kryon?
588: Uitspraak van het woord Kryon.
589: Kryon. Kryon, Wat doe jij als je niet werkt?
590: Kryon heeft het gebouw verlaten
591: Betekenis van de naam Kryon
592: Is taal beperkend?
593: Leiders die denken dat hun waarheid de enige waarheid is.
594: Lemurische energie
595: Lemuriers. Definitie.
596: Licht en geluid.
597: Lichtwerker. Wat is dit?
598: Plannen?
599: Verloren Zon?
600: Liefde, wat gebeurt ermee als het is gebruikt?

==================================

VRAAG 576: Edelgassen en magnetisme.

Lieve Kryon: Kan jij als “Magnetische Meester” nieuwe informatie geven over de effecten van elektromagnetische velden als edelgassen daarop worden toegepast en hoe die zijn verbonden met het Kosmisch Raster?

ANTWOORD: Onthoud dat er een groot verschil is tussen het feitelijk magnetiseren van een gas en een gas dat reageert op een magnetisch veld. Edelgassen als helium en krypton en andere zijn waardevol in magnetische apparaten, omdat zij “rond geduwd” kunnen worden. Dit is echter geen directe link met het Kosmisch Raster. De echte link met het Kosmisch Raster ligt in een nog te bouwen (op deze planeet) apparaat dat magnetische velden schept in zeer specifieke relaties ten opzicht van elkaar en die fijn afgestemd worden.

Dit vereist bijna dat jullie een gas gebruiken dat feitelijk gemagnetiseerd kan worden (een lading kan bezitten zoals een magneet – een overgebleven magnetisch veld). Op dit moment is dit cesiumgas. Voor hints hierover vragen wij jullie weer om te kijken naar verstrengeling en verwarring en geen enkel oordeel te hebben over welke temperatuur dit gas wel of niet dient te hebben. Als het goed wordt gedaan zullen deze fijn afgestemde magnetische velden een inter-dimensionaal attribuut scheppen dat het Kosmisch Raster dan dwingt om mee te doen.

Denk je eens in……. stuwkracht zonder invloed van zwaartekracht!!!

Kryon

VRAAG 577: Inter-dimensionaal leven in lucht en water. 1

Lieve Kryon, geef mij alsjeblieft wat meer informatie over het inter-dimensionaal leven in de lucht. Hoe beïnvloedt dit ons? Hoe beïnvloedt dit onze ademhaling? Is ademhalen op zichzelf een inter-dimensionale handeling?

ANTWOORD: Lieve mensen, er is hier veel dat jullie nog niet begrijpen. Wij hebben vaak gesproken over inter-dimensionaal leven in zowel lucht als water. Het zit ook in het stof der Aarde. Dit is niets nieuws en het is ook niet ongebruikelijk. Het is iets dat de manier vertegenwoordigt waarop dingen werken.

Dit leven maakt deel uit van de natuur en het is een hulpattribuut voor vele processen. Een van de grootste attributen is dat het reageert op het menselijk bewustzijn. Het heeft geen keuze of intelligentie, zoals jullie misschien zouden zeggen, maar eerder is het even natuurlijk als jullie bossen en zeeën die allemaal bijdragen aan de balans van de planeet en reageren op invloeden. Heeft het effect op jullie ademhaling? Laat mij jullie dit vragen: Heeft jullie ademhaling effect op hen? Het antwoord is in beide gevallen: JA! Ademhaling is jullie reddingslijn, nietwaar? Hebben jullie je ooit afgevraagd of jullie de lucht die jullie inademen kunnen veranderen? Kunnen jullie de lucht schoner maken? Kunnen jullie “reinigend” ademhalen? Kunnen jullie lucht inademen die genezend kan zijn?

Hier is een spiksplinternieuwe lering en een waar wij flink bij betrokken zullen worden als de tijd verstrijkt. Het inter-dimensionale leven in water en lucht (met name lucht) is er klaar voor om te “luisteren” naar wat een krachtige macht op Aarde zal gaan zeggen. Die krachtige macht zijn de gefocuste menselijke gedachten. Degenen die dit lezen en het niet geloven, of het gek vinden, hoeven alleen maar te wachten. Zelfs jullie eigen wetenschap zal uiteindelijk de “schaduwen” van dit leven ontdekken en zich afvragen wat zij zijn.
Als dit gebeurt, herinner je dan dat je dit hier al hebt gezien of gelezen.

Kryon

VRAAG 578. Inter-dimensionaal leven in lucht en water.2.

Lieve Kryon: Wat kan jij ons vertellen over Rods?

Het zijn volgens mij half doorzichtige, slangachtige creaturen met golvende vleugels aan de zijkant. Zij werden ontdekt in slow motion videotapes en worden overal op de planeet Aarde gevonden. Zijn dit inter-dimensionale schepselen waar wij deze planeet mee delen? En wat is hun doel in het hier en nu? Kan jij mij hier alsjeblieft duidelijkheid over verschaffen?

Ik ben hier namelijk heel nieuwsgierig naar.

Alvast hartelijk dank!

ANTWOORD: Ja! Zij zijn de “schaduwen waarover wij hebben gesproken en die de hints zijn van inter-dimensionaal leven in alle dingen.

Hun doel? Om te beantwoorden op het menselijk bewustzijn. Dit is de manier waarop wonderen  worden verricht door materie.

Dit leven is hier om balans te brengen en dienstbaar te zijn aan de menselijke test.

Kryon

Vraag 579: Inter-dimensionaal Gereedschap

Lieve Kryon: jij hebt in jouw boek (boek 9) gezegd dat wij een “zeven-dimensionale speler” nodig zouden hebben om onszelf te genezen met muzikale geluiden. Er zijn verschillende soorten beschikbaar die kleur en geluid combineren.

(kleurfrequenties omgezet naar muziektonen) waarvan gezegd wordt dat zij behulpzaam zijn. Helpen zij echt of moeten wij wachten tot er een zeven-dimensionale muzikant komt? (menselijke grap) Welk advies kan jij ons hieromtrent geven?

 Antwoord: De informatie over een “zeven-dimensionale speler” kan een kosmische grap lijken te zijn, of zelfs een metafoor. In werkelijkheid is het echt zo bedoeld. Er zal een dag komen waarop jullie kunnen “luisteren” naar en in andere dimensies en het koor kunnen horen. (niet echt een metafoor) Het heeft te maken met inter-dimensionale natuurkunde……wat wij uiteindelijk “de nieuwe natuurkunde” zullen noemen.

In de komende jaren is er een potentieel van herkenning van de “ontbrekende energie” om jullie heen en de implicaties van wat er werkelijk gebeurt. Als die deur is geopend zal er een briljante ontwikkeling van instrumenten zijn om dit te ontwikkelen. Je zou kunnen zeggen dat dit het begin is van de “inter-dimensionale machinerie”die in staat zal zijn om te proeven van het ongelooflijke, ongeziene Universum dat altijd een deel is geweest van de machinerie van het leven om jullie heen.

Kryon

VRAAG 580: Internationale taal in de toekomst?

Lieve Kryon, omdat ik al meer dan 20 jaar Esperantist ben wil ik graag weten of het idee van een neutrale, internationale taal zich in de 21e eeuw zal ontwikkelen.

ANTWOORD: Het potentieel is nee en er zijn vele redenen waarom. Ten eerste heeft de Aarde al een internationale taal, maar die is niet neutraal. Die zal misschien een tijdje de voorkeur krijgen als de taal van de handel en voor reizigers.

Er is geen reden om de Aarde te “ont-culturaliseren.” De verschillende aanwezige culturen zijn rijk aan geschiedenis en taal. Als jullie communicatiemogelijkheden beter worden zal de barrière langzaam verdwijnen. Met zakapparaatjes die vertalen terwijl zij “luisteren” zal bijna elke taal vertaald kunnen worden. Wereldreizigers zullen hiervan veel voordeel hebben, het zal een win-win-scenario zijn – de vreugde en de mogelijkheid om een oorspronkelijke taal te horen en dit zelf direct te kunnen laten vertalen.

Daarna kan en, als men dit wil, zelf die taal gaan leren. Velen zullen deze technologie afwijzen omdat het mensen in de ene cultuur zou afhouden van het persoonlijk leren van de taal van een andere cultuur. Toch zal het echte effect hiervan zitten in het gemak voor heel veel mensen om te kunnen reizen en “de rest van jullie” te zien en daardoor te begrijpen wat “de familie” werkelijk betekent.

Kryon

VRAAG 581: Speciale Missie?

Lieve Kryon, ik heb voor het jaar 2000 de eerste drie boeken in het Turks gelezen. Het duurde niet lang voordat ik een beslissing nam en verzocht om het reinigen van mijn karma. Maar toen ging mijn leven steeds dieper in het dagelijks leven en voel ik dat ik er steeds meer karma bij kreeg. Deze last begint zwaar te worden! Is het slechter geworden? Werd het oorspronkelijke karma gereinigd? Ik voel nog steeds dat ik een speciale missie in dit leven heb.

ANTWOORD: Lieverd, jij hebt inderdaad een speciale missie. Voor jou en vele anderen die zich zo kunnen voelen, luister: Verwar karma niet met de moeilijkheden van het leven. Karma is een imprint die helpt om lessen en passie in het leven te sturen. Als jullie dit ophelderen geven jullie jezelf toestemming om te veranderen. Verandering betekent vaak een weder opbouwen van de funderingen van jullie leven en dit is een reconstructie. Dacht jij echt dat dit makkelijk zou zijn? Wij hebben jullie vaak verteld dat het werk nu begint en dat jullie het zijn die het “echte” werk doen.

Jullie “beladen” jezelf nergens mee. In plaats daarvan reinigen en completeren jullie en dit zal potentieel ten einde komen. Dit betekent dat wat jullie doen geen vergeefse zwemtocht stroomopwaarts is die jullie “leven” noemen. In plaats daarvan is het een gestadige heropbouw van iets dat JIJ wordt genoemd!!! Zegeningen voor de mens die dit begrijpt en dit belangrijke werk benadert met begrip en vrede. Dit is inderdaad waarom er zo diep van jullie wordt gehouden……. voor alles dat jullie doorstaan en waar jullie doorheen gaan.

Het helpt de structuur van de planeet!!!

Kryon

VRAAG 582: Islamitische Jihad. Wat moet een lichtwerker doen?

Lieve Kryon, Hoe kan een lichtwerker in de Verenigde Staten en in andere landen met de escalatie van de vijandigheden tussen de Islamitische Jihad en de Westerse Machten antwoorden op vragen van vrienden, familie en medewerkers die mee willen doen aan de patriottische golf en daardoor het oorlogsvuur aanwakkeren?

ANTWOORD: Dit is de test, nietwaar? Wij hebben jullie vaak verteld dat de oorlog zou gaan tussen het “oude” en het “nieuwe!” Jullie kunnen nu zien dat dit een veldslag is tussen het oude en het nieuwe bewustzijn. Het gebeurt binnen het bewustzijn van de terrorist en het oude bewustzijn van de mensen in de westerse huizen die er thuis naar kijken.

Het is een wereldwijd conflict maar het gaat over enkelingen…… niet over groepen van personen. Vinden jullie het niet vreemd dat jullie in oorlog kunnen zijn met iets dat geen grenzen of gedefinieerde structuur heeft? Dit komt omdat het een oorlog is die gewonnen of verloren zal worden door de individuele keuze van de mensheid…… een voor een! Hoe kan een lichtwerker in de VS en in andere landen hierop antwoorden?

Het antwoord zit in het activeren van de toepassing van de “Derde Taal.” Wij vertellen jullie nogmaals dat dit een verbinding met Spirit is die elk mens gebalanceerde wijsheid geeft om te zien “in deze veldslag.”

Begrijp allereerst dat wat er ook verschijnt aan de buitenkant, de veldslag niet gaat tussen culturen of religies. Het gaat tussen een oud en een nieuw paradigma van beschaving. Onthoud ook dat de VS werd gesticht op het idee dat “iedereen gelijk is geschapen” en dat “ieder het recht heeft op vrije keuze.”

Daarom is het antwoord op de vraag: Respecteer degene die reageert met boosheid want jullie zien een basisantwoord van de mens. Geef energie en wijsheid aan degenen in jullie leiderschap en het leiderschap van de wereld door jullie kracht als lichtwerker. Jullie bewustzijn kan verandering scheppen. Het kan licht laten schijnen in donkere gebieden. Jullie kunnen een verschil maken, zelfs zonder een woord te spreken.

Kunnen jullie GEEN kant kiezen? Kunnen jullie het recht op vrije keuze respecteren?

Kunnen jullie licht sturen naar waar dit nodig is ondanks de overweldigende menselijke roep om wraak en actie?

Kunnen jullie van degenen houden die minder wijsheid bezitten, maar veel compassie tonen? Daarom noemen wij het “werk!”

Kryon

VRAAG 583: Israël. Wat gebeurt er?

Lieve Kryon, ik ben er zeker van dat er wezens zijn die heel goed naar Israël kijken en naar de gebeurtenissen in deze gebieden en ik geloof dat zij ook deelnemen en soms assisteren. Ik heb het gevoel dat er al vele wonderen zijn gebeurd en vele levens zijn gered. Toch voel ik dat wij Israëli’s meer begrip en empathie nodig hebben van de rest van de wereld. De verschrikkelijke gebeurtenissen van 11 september in de Verenigde Staten hebben ons en het grootste deel van de wereld geschokt en toch moeten wij al heel lang met dit kwaad, de haat en de terreur leren omgaan. Het wordt elke dag erger.

Zoveel onschuldige mensen zijn er vermoord. Onze vijanden sturen duizend gehersenspoelde jongeren om zoveel mogelijk van onze mensen te vermoorden. De propaganda liegt de wereld keihard tegemoet – aan de ene kant vieren zij moorden en voortgaande oorlog terwijl zij aan de andere kant klagen dat zij slachtoffers zijn. Er worden kinderen gestuurd om tegen ons te vechten en als er een paar van hen omkomen geven zij ons de schuld. Hoe moeten wij op dit moment reageren?

Totdat het licht dat mensen sturen deze situatie kan veranderen en de overgang succesvol kan maken – hoe moeten wij reageren op het steeds maar doorgaande moorden – in de naam van God, door Heilige “Shaheeds” die voor hun moorden regelrecht naar het Paradijs gaan?” Het zou op zijn minst prettig zijn als wij begrepen zouden worden. Onze vijanden verspreiden hun valse propaganda en iedereen luistert alleen maar naar hen terwijl de voortgaande terreur waar wij dagelijks mee moeten omgaan wordt genegeerd door de meeste mensen die alleen maar een vaag idee hebben van de feiten.

Waarom heb ik het gevoel dat wat er echt met ons gebeurt de andere mensen op de wereld maar weinig interesseert maar dat heel veel mensen zich haasten om ons de schuld te geven als bron van alle onrust en terreur in andere landen?

Ik hoor graag wat jouw antwoord hierop is.
Een vrouw en moeder uit Jeruzalem.

ANTWOORD: Mijn lieve Israëlische, Jij hebt de magische snaren van het nieuwe bewustzijn beroerd. Jouw beschrijving past helemaal in de eeuwenlange frustratie. Het was de bedoeling dat dit “onoplosbare probleem” de zaden voor Armageddon zou vormen…. een energie die voor het einde van de wereld zou gaan zorgen! Wat er al die tijd in plaats daarvan nodig was, was dat de andere delen van de wereld enkele “waarheden” achter de echte veldslag zou gaan zien, zoals wij al eerder hebben gezegd. Dit proces is begonnen. Het gaat langzaam maar het is begonnen!

Het is niet het proces van een politieke coalitie, maar eerder een van ontwikkeling en bewustzijn. Hoe dienen jullie in Israël te reageren? Net zoals jullie dit de afgelopen duizend jaar hebben gedaan….. met geduld en volharding. Maar in plaats van geduld zonder oplossing hebben jullie nu iets op het vuur staan dat jullie nooit eerder hadden: De rest van de Aarde heeft een diepgaand inzicht over hoe het voelt om deze energie op hun drempel te hebben. Voorbij zijn de dagen waarin jullie en jullie schijnbare vijanden het samen uitvochten terwijl de wereld jullie de rug toe draaide of de omstandigheden niet helemaal goed kende. Nu moeten de grootmachten van de planeet er goed naar kijken en de ware wortels van deze toestand bestuderen, en niet de valse!

Wij hebben het steeds weer gezegd…… “zoals het met de Joden gaat, gaat het met de Aarde.” Begrijp jij dit nu? Begrijpen degenen die dit lezen en NIET in het Midden Oosten wonen, dit nu ook? Jullie problemen zijn nu de problemen van de Aarde. Jullie delen hen ook met degenen aan de andere kant van de stad (hij bedoelt de Palestijnen). Zij wringen ook hun handen van frustratie en vragen zich af wat zij moeten doen. Denk jij dat de andere moeders in die gebieden willen dat hun kinderen volgestopt worden met haat en dood? Nee. Nogmaals, het is geen groepsbewustzijn dat zich vormt maar vele individuen samen. Dit betekent dat er velen zijn in wat jullie het “vijandelijke kamp” noemen die anders beginnen te denken over alles dat in het verleden onmogelijk op te lossen was.

Wat er in de toekomst gebeurt in het gebied waar jij leeft zal de gehele planeet leiden.

Heb vrede met het feit dat vanwege de nieuwe energie de leiders en de structuur zullen veranderen. Je kunt de zaden voor de oplossing al in jouw eigen leven zien als regeringen, scholen en zelfs fundamentalistische religies langzaamaan gaan begrijpen dat haat niet langer de energie-hoed is die zal brengen wat jullie wensen. Geweld zal niet langer vrede brengen….. een zeer oud bewustzijn. Het is makkelijk om te sterven. Het is veel moeilijker om lange tijd in vrede te leven.

Dit vereist wijsheid die zich nu begint te formeren. Laat de kinderen de weg wijzen want als zij opgroeien zullen jullie zien opzienbarende veranderingen gaan zien….. niet zoals bij de veranderingen die jullie tot nu toe al heel vaak in je leven hebben gezien. Degenen die door volwassenen van oude energie “getraind” waren om te haten beginnen zelf vragen te stellen die jullie kunnen verrassen. Tussen twee haakjes….. toen de profeet Mohammed over martelaarschap sprak werd er wijsheid aangeboden in de context van bewustzijn van degenen die hun leven zouden opofferen op het slagveld van God…..een slagveld waar strijders vochten voor eenheid en voor de God van Abraham! Het Paradijs werd nooit aangeboden aan degenen die bewust zichzelf door eigen hand van het leven wilden beroven.

Dit laatstgenoemde concept kwam van de mensen, niet van God.

Kryon

VRAAG 584: Jehova’s getuigen.

Lieve Kryon, wat zijn precies de 144.000 uit de Bijbel? De Jehova’s getuigen gebruiken dit gezegde om ons te laten weten dat alleen maar 144.000 Jehova’s getuigen zullen worden gered etc.

ANTWOORD: Lijkt het jou logisch dat er op een Aarde met 7 miljard mensen er alleen maar een fractie van dit aantal gered zal gaan worden van de eeuwige verdoemenis? Hoe kan jij dit rijmen met de oneindige liefde van God? En toch, als dit degenen die hierin geloven dient, eer dan hun vrije keuze. Zij zoeken naar dezelfde goddelijke antwoorden als jij. Toch dient op een bepaald punt “spiritueel gezond verstand” ook geëerd te worden zodat jullie misschien een alternatief kunnen overwegen.

Het cijfer 144.000 is een metafoor voor energie van spirituele ascensie. Het is 12 maal 12.000. Dit, van alle dingen, zou jou het antwoord moeten geven. Onze discussies over de 12 zijn legendarisch en zullen hier niet herhaald worden. Jullie zullen dit getal op vele plaatsen zien. Het is geen letterlijk cijfer voor mensen of entiteiten, of dagen etc. In plaats daarvan is het een aanwijzer voor jullie over wat bepaalde energieën op de planeet zijn en over de heiligheid daarvan. Het is met name toepasbaar op de nieuwe kristallijnen Raster-energieën en op wat er in deze nieuwe energie gebeurt.

Na al die tijd is het nu belangrijker dan ooit om te begrijpen dat veel in channelings en in de Schriften wordt gegeven in de vorm van metaforen. De reden hiervan zou nu duidelijk moeten zijn omdat wij nu de dimensionaliteit van jullie essentie gaan aanraken, jullie materie en jullie spirituele structuur.

Jullie leven in 4D en het Universum om jullie heen is in 12D en verder. Alles buiten de 4e is echter een mysterie. Tijd is geen tijd en de realiteit is multi-gelaagd. Verleden, heden en toekomst zijn gecombineerd en er is geen lineariteit. Daarom wordt spirituele informatie vaak gegeven in cijfermatige energetische codes. Jullie DNA heeft hetzelfde zoals jullie op en dag zullen zien.

Kryon

VRAAG 585: Jezus Christus.

Lieve Kryon, heeft een persoon met de naam Jezus feitelijk bestaan, of was het een groep met de christusenergie die door de kerk tot een persoon is gemaakt?

VRAAG: Lieve Kryon, ik heb jarenlang naar de geboortekaarten (astrologie) van Jezus gezocht en ik heb er een gevonden waarvan ik denk dat als hij niet echt is, hij wel zeer intrigerend is. Daarom vraag ik: Kan jij alsjeblieft de exacte datum en tijd van de geboorte van Jezus Christus vertellen? En welke DNA-laag is de “astrologische laag” die jij hebt genoemd? Ik geloof echt dat dit kan helpen om de astrologie weer in lijn te krijgen met de energie waarover jij hebt gesproken.

VRAAG: Lieve Kryon, wist Jezus toen hij hier kwam van ons eeuwige werk van het bouwen van het Universum? Weet hij hoeveel wij van hem houden?

VRAAG: Lieve Kryon, ik ben geen christen maar ik ben nieuwsgierig naar welk verhaal over Jezus accuraat is. Werd hij gedood door kruisiging of werd hij gespaard om ergens anders een volledig leven te leven met zijn eigen familie?

VRAAG: Lieve Kryon, was Jezus niets meer of minder dan een kristalkind? Bezat hij iets dat in die tijd gewoon niet werd begrepen? Had hij ander of beter DNA? Deze tijd is zo opwindend en dingen zijn zo helder geworden dat ik in staat wil zijn om anderen te vertellen wat ik nu begrijp.

ANTWOORD: Lieve mensen, wij brengen dit antwoord met groot respect voor degenen die van deze menselijke meester houden. Het dient geen doel om informatie te geven die ongewenst is voor welke studie of welke zoektocht naar het Goddelijke door alle in leven zijnde mensen. Daarom geven wij jullie vaak niet de feitelijke geschiedenis van enkele meesters die op deze Aarde rondliepen.

Wij zien de zoektocht naar het Goddelijke als het belangrijkste dat een mens kan doen.

Zelfs als de feiten van de geschiedenis niet correct zijn, brengen de voordelen van de zoektocht de mens nog steeds naar het licht en naar het realiseren dat God in ons allemaal is.

Jezus was een echt persoon. Zijn geboorte en dood waren heel anders dan is gerapporteerd, maar hij beliep de Aarde als een verlichte ziel wiens wonderen en leringen het begin waren van een nieuwe dispensatie. Hij leerde eenheid en het principe dat alle mensen persoonlijk met God kunnen spreken. Hij zei: “Jullie kunnen net zo zijn als ik!” en dit is ook onze boodschap en ook dat er meesterschap is binnen ieder van jullie. Als jullie echt meer willen weten over de echte geschiedenis staat die duidelijk in de rollen, maar het staat niet in jullie Schriften!

Als jullie voelen dat Jezus een speciaal bewustzijn had zoals vele kinderen dit hebben, hebben jullie gelijk! Zijn DNA was zonder een van de restricties die jullie hebben maar hij had de gene die jullie nu aan het leren zijn. De astrologische laag van zijn DNA (de laag die andere bewegingen van planetaire energie beantwoordt) was leeg en neutraal.

En ja, hij weet van jullie liefde en alle dingen die jullie goddelijkheid weet. Zoals ieder van jullie is hij Multidimensionaal en is hij op vele plaatsen tegelijk. Wisten jullie dat dit met jullie ook het geval is? Spirituele verlichting gaat niet over het volgen van een mens of entiteit in het Universum. Het gaat over het weten dat God in jullie verblijft en dat jullie een oneindig deel uitmaken van Zijn Universele Plan.

Deze informatie is jullie door vele meesters gebracht en zit in vele culturen door de hele aardse geschiedenis heen. Jezus, en ook andere meesters die de Aarde beliepen, gaven jullie niet alleen boodschappen van bekrachtiging, maar liepen ook rond om aan te tonen dat een mens feitelijk zou kunnen doen wat zij zeiden en toonden.

Velen van jullie staan op hetpunt om hetzelfde te realiseren!

Kryon

VRAAG 586: Kussen.

Lieve Kryon, kan jij mij alsjeblieft de diepere betekenis en het belang van het kussen voor de mens uitleggen? Ik ben hier heel nieuwsgierig naar.

ANTWOORD: Het is in de oorspronkelijke basis een instinctgedrag van jullie aardse zoogdieren en zelfs jullie eigen huisdieren begrijpen dit. Voor een mens echter komt het van de mond…… waar alle voeding op is gefocust en waar ook jullie communicatie doorheen gaat. (spraak) Het is ook een tastcentrum door de smaakpapillen die op de tong gelegen zijn (smaak).

Gezien het vorenstaande is het dus heel begrijpelijk dat de mond zich in de loop van de eeuwen heeft ontwikkeld als de focus van jullie emotie of als uitwisselingssymbool van vriendschap en liefde voor elkaar….  Daarbij zou het zeker niet hetzelfde zijn als jullie elkaars ellenbogen zouden aanraken, nietwaar? (Kryon-glimlach)

Kryon

VRAAG 587: Lange boodschappen van Kryon?

Lieve Kryon: Waarom zijn de door jou gebrachte boodschappen zo lang, bijna zoals een boek?

Waarom zijn zij niet objectiever en kort en bondig? Waarom zouden wij zo’n lange reis nodig hebben om te leren en te ontwikkelen als de mensheid deze informatie zo wanhopig hard nodig heeft?

Jouw lange boodschappen lijken mensen te ontmoedigen die enthousiasme nodig hebben bij hun zoektocht naar evolutie. Waarom maak jij jouw boodschappen niet eenvoudiger?

Denk jij niet dat jouw licht en energie op deze manier niet veel meer mensen zouden aanraken? En is dat niet jouw doel?

ANTWOORD: De mensheid zal als totale mensheid nooit meesterschap bereiken door “even naar een fastfood-gelegenheid te gaan en dit op te halen!”

Je zou zelfs kunnen overwegen om een van de boeken te lezen als jij daar tijd voor hebt.

Kryon

VRAAG 588: Uitspraak van het woord Kryon.

Lieve Kryon, hi, ik kom uit Argentinië en ik weet niet hoe ik het woord “Kryon” in het Spaans moet uitspreken. Ik zeg: Kreeon en ik weet niet of ik dit juist uitspreek. Dank je heel hartelijk.

ANTWOORD (van Lee): Monica, dank je wel voor deze vraag. Jij bent niet de enige die “Kreeon” zegt omdat ook alle Fransen dit doen. In Amerika wordt het uitgesproken als “Kraai-on” maar ik denk echt niet dat het veel verschil uitmaakt. Kryon vertelt ons dat het een “geluid in de lucht” is en dat het iets betekent voor de energie om jullie heen.

Wij hebben echter ontdekt dat beide manieren om het uit te spreken een zeer goede energie lijken te hebben. Al jarenlang hebben onze Franse vrienden “Kreeon” gezegd en de naam zelfs anders gespeld: (Kryeon). Spreek het dus uit zoals je wilt en weet dat het je intentie is die wordt geëerd en dat het niet gaat om de manier waarop deze naam wordt uitgesproken.

Kryon

VRAAG 589: Kryon. Kryon, Wat doe jij als je niet werkt?

Lieve Kryon: Toen ik hier niet was, heb ik Kryon toen ooit al eens eerder ontmoet?

Wat doe jij als jij niet bezig bent met assisteren bij het scheppen zoals dit van energie wordt voorzien door het huidige proces zoals zich dit nu op Aarde voordoet?

ANTWOORD:

(a) Heb jij mij ooit eerder ontmoet? Ja. Jij kent mij goed en jij ziet mij steeds als je komt en weer weggaat van de planeet. Jullie zijn de voorlopers van liefde en omhelzingen vanuit de energieën van Gaia en degenen zoals ik die deel uitmaken van de familie die jou ondersteunt. Dit is waarom ik velen van jullie ook zo bekend kan voorkomen.

(b) Wat doe ik als ik jullie niet help? Dit zal nooit voorkomen want de soort dingen die wij samen doen zijn een doorgaand bouwproces van het bewustzijn van multiversums die nog moeten gaan bestaan, en toch bestaan nu wij erover spreken.

Denk eraan als een cirkel van liefde die nooit eindigt…… een feest waar wij allemaal graag deel van willen uitmaken.

Kryon

VRAAG 590: Kryon heeft het gebouw verlaten

Kryon kwam als een oproep voor het Licht en niet om jou geld te bezorgen. Kryon is weg, hij is vertrokken en hij is er verscheidene jaren geweest. Wat jij doet, Lee, is niet prettig!

ANTWOORD: (van Lee): Ik sta open voor een discussie over deze kritiek en ik oordeel niet over jou en jouw commentaar. Maar omdat jij er om vraagt heb ik nu een mogelijkheid om volledig te antwoorden.

Ik vraag iedereen om mij heen om de energie te meten die zij voelen als ik channel. Als Kryon verdwenen zo zijn zou er niets gebeuren. Als Kryon weg is dan zouden degenen die de energie voelen en zien dit weten. In plaats daarvan is de energie toegenomen en in sommige van onze bijeenkomsten hebben wij feitelijk wonderen van genezing meegemaakt. De groep van de Verenigde Naties die dit jaar kwam om juist hierover te oordelen, heeft mij alweer gevraagd om terug te komen en Kryon weer te channelen.

Dus zeg ik tegen jullie allen: Jullie hebben 25 jaar informatie om te kijken en de Kryon-energie te meten. Jullie weten ook dat ik dit niet zelf kan scheppen. Wees daarom, als jullie het nieuwe materiaal lezen of bij een channeling aanwezig zijn, je eigen rechter. Kijk zelf of de liefde van God er nog steeds op een krachtige manier is. Velen hebben gemeld dat Kryon niet alleen nog hier is maar dat de kracht van zijn boodschappen zelfs groter is en meer gedetailleerd nu het raster op zijn plaats is.

Ik ga door met het channelen van Kryon voor duizenden mensen over de hele wereld. Zij zien hem en voelen de liefde van God tijdens elke sessie. Dit zou voor een voormalig mechanicus moeilijk zijn om te doen alsof. (mijn vorige beroep). En over het verdienen van geld, ik zou het heerlijk vinden als de auteur van deze vraag een tijdje in mijn schoenen zou staan omdat ik denk dat hem over vele dingen de ogen open zouden gaan

Het is algemeen bekend dat wij van de twaalf Kryon-boeken er acht zelf produceren. Dit betekent dat wij onze eigen bank moeten zijn. Steeds als er een herdruk of een nieuwe uitgave is, bekostigen wij die zelf. Wij hebben een publicatiebedrijf dat ons steunt, met een kantoor, medewerkers, verkopers en maandelijkse advertenties. Ondanks dat wij spiritueel werk doen vragen wij nooit om geld en er is op onze website geen ruimte om wat dan ook te doneren.

Wij proberen ook het commerciële te scheiden van het spirituele en voor degenen die het hebben opgemerkt, wij schreeuwen het op onze website ook niet uit over nieuwe producten en je kunt daar ook niets kopen. Onze website is zo opgezet dat als jij iets bij ons wilt kopen je het winkelgedeelte moet opzoeken en dan op een andere knop moet klikken om daar te komen.

Ik verdien mijn brood hiermee, zoals vele andere mensen dit moeten doen. Als mijn werk niet aanslaat, heb ik het niet goed gedaan. Als de energie van de boeken en de seminars niet goed is, zal mijn agenda dit duidelijk maken. Dit is de manier waarop ik het leuk vind. Het houdt mij in integriteit en het maakt mijn reis net zoveel een dagelijkse financiële ervaring als velen van jullie hebben.

Lee Carroll

Vraag 591: Betekenis van de naam Kryon
Lieve Kryon, wat is de betekenis of het belang van jouw naam, Kryon?

Antwoord: Lieverd: Dit is heel moeilijk uit te leggen. Het is een geluid binnen jullie energie en dit heeft boodschappen in zich.

Het geluid is hetzelfde voor elk menselijk gehoor en het heeft dus betekenis voor de cellulaire structuur van alle mensen op deze Aarde en dus voor iedereen. Het is ook niet echt mijn naam, maar alleen degene die bruikbaar is in jullie 4D. Wij hebben ook aangegeven dat er een familie mee verbonden is die ook gelijke zaken laat doorklinken binnen dit geluid en ik heb daar vaak over gesproken.

De betekenis? Het is een naam van een aardse supportersgroep die over natuurkunde gaat en ook een verborgen geluid/betekenis heeft die is verbonden met het feitelijk doel van deze groep. Het is een Liefdesgroep. Binnen de naam is er dus communicatie over wat hij doet, maar met enkele van de dichotomieën (schijnbare tegenstellingen) van 4D!

Kryon

VRAAG 592: Is taal beperkend?

Lieve Kryon: Zullen wij mensen in staat zijn om een op zintuigen gebaseerde taal te gebruiken om gevoelens aan elkaar over te kunnen dragen zonder woorden te gebruiken? (zielen-spraak) Ik kan zeggen “Ik houd van jou,” maar ik wil een GEVOEL aan jou geven. Ik bedoel niet wat wij in een gebed of meditatie geven: Ik bedoel het als iets fysieks.

In plaats van een essay van vijf bladzijden proberen wij iemand ergens begrip over te brengen; kunnen wij hen het “gevoel” geven van het “gevoel” dat wij verbaal zo moeilijk proberen uit te leggen? Mijn punt is dit: Als ik nu een essentie van iets nu aan jou zou kunnen overbrengen, zou er geen behoefte zijn aan al deze woorden. Jij zou door het gevoel weten wat ik allemaal bedoel.

ANTWOORD:  Als jij en je partner elkaar in de ogen kijken, is er geen essay nodig. Er is een energietransmissie aanwezig en die is verschillend bij vele soorten van liefde. Het is hetzelfde als bij jou en jouw ouders, jouw nakomelingen, jouw dieren, en ja, ook jouw goddelijke familie. Maar het is een overbrengen zonder woorden en dit is absoluut echt en wordt ook absoluut echt begrepen.

Vergeet de woorden en “wees” gewoon. Liefde gaat op die manier. Hij kan gevoeld worden zonder dat er iets wordt gezegd en mensen hebben de mogelijkheid om het te “voelen” als het wordt gegeven, van welke afstand ook. Probeer het niet langer te analyseren als een ander jou vertelt dat hij/zij van je houdt. Realiseer je gewoon dat het zo is en vier de kracht van dit geschenk door het licht te kunnen onderscheiden. Het hoeft niet onderzocht of ontwikkeld te worden. Het is een van de basis waarheden van de mensheid en wel van het begin af aan.

Dit is bovenal het bewijs van jullie goddelijkheid.

Kryon

VRAAG 593: Leiders die denken dat hun waarheid de enige waarheid is.

Lieve Kryon: Wat denk jij over sommige leiders die over mensen oordelen omdat zij geloven dat hun “waarheid” de enige “Waarheid is? 

ANTWOORD: Wij hebben dit eerder verteld….. laat hen hun eigen doctrines en laat hen daarnaar leven als zij dit willen. Jullie zijn alleen verantwoordelijk voor jezelf en voor wat jullie onafhankelijk geloven en niet voor hen. Wat vertelt jullie Hoger Zelf JULLIE? Denken jullie echt dat God is beperkt tot maar een groep? Kijkt de creatieve Bron die in jullie leeft en die het hele Universum heeft geschapen op de mensheid neer en wacht hij erop tot de mensheid een bepaalde afslag neemt, of een bocht omgaat naar een bepaalde richting? Denken jullie echt dat jullie spiritualiteit afhankelijk is van een of andere lijst die mensen voor jullie hebben geschapen?

De God die in jullie leeft is universeel en is in ieder mens tot op dezelfde graad aanwezig. Het is de mens die Spirit in hokjes verdeelt en de liefde van God dwingt om in dozen van protocol  te zitten om controle te hebben. Wees wijs en geef de priesters hun eigen ruimte om hun eigen paden te vinden. Steek dan je eigen licht op en vind je eigen pad!

Kryon

VRAAG 594: Lemurische energie.
Lieve Kryon: Hoe weten wij of wij een Lemurier zijn? Is dit belangrijk?

ANTWOORD: Nee, het is werkelijk niet belangrijk om te weten wat jullie denken wat jullie geschiedenis is geweest. De spirituele realiteit is dat als jullie Lemuriers waren, het jullie heden is waar jullie naar zouden moeten kijken. Het allerbelangrijkste ding over jullie is dat jullie weten wie jullie nu zijn. Als jullie in het verre verleden feitelijk Lemuriers waren is dit geen attribuut uit het “verleden” meer. De energie van de planeet opent zich voor de Lemurische energie en de spirituele zaden die toen werden geplant krijgen nu water. Dit betekent dat de “Lemurier” in jullie begint te bloeien.

Het is helemaal geen attribuut uit het verleden.

Het is hier! Nu!! Concentreer je niet op deze dingen en denk er ook niet over na. Zij zijn niet belangrijk voor jullie studie. Jullie hebben genoeg te doen als jullie omgaan met de “zware omhoog-gang” die alle Lemuriers in deze tijd voelen.

Kryon

VRAAG 595: Lemuriers. Definitie.
Lieve Kryon: Kryon spreekt tegen de luisteraars in zijn publiek als Lemuriers en soms als engelen. Leg mij dit alsjeblieft eens uit. En betekent dit dat alleen de mensen die naar die specifieke bijeenkomst zijn geweest Lemuriers zijn?

ANTWOORD: Dit is niet zo moeilijk. Jullie zijn allemaal engelen omdat jullie allemaal Goddelijk zijn en ook eeuwig. Jullie waren, en zullen altijd stukjes van God zijn. Maar in het begin maakten velen van jullie die nu lichtwerkers worden genoemd, deel uit van de Lemurische ervaring, een leven in een tijd en op een plaats die jullie wetenschappers nog steeds ontkennen dat die ooit zijn gebeurd.

Het was een andere soort van samenleving en het was een “opwarmertje” voor wat jullie nu hebben. Jullie lichamen zijn niet exact hetzelfde als toen en er zijn nu veel dingen anders. Daarom vertellen wij jullie niet zover terug te kijken als jullie dingen willen weten over je “huidige geschiedenis.” Lemurie was in een tijd waarin de dualiteit niet zo hoog was als nu of de energie zo laag was als nu. De planeet werd “schoongeveegd” van deze samenleving en er was een herstart. Dit is oud nieuws en wij hebben dit al eerder verteld. Jullie gaven hiervoor allemaal toestemming, maar op een zeer diepgaand niveau, als Lemuriers, hebben jullie je voorbereid voor deze tijd op de planeet.

Jullie engel-bezittingen zijn dus bezittingen van God. Jullie Lemurische bezittingen (als jullie die hadden) zijn bezittingen van een vroege Aarde-ervaring die was gevuld met hoge wetenschap en DNA-verschillen. Een groep die naar een Kryon-channeling komt is er een die vaak is gevuld met gewezen Lemuriers omdat velen van jullie “ontwaken” voor nieuwe spirituele waarheden die deze oude-ziel-Lemurische achtergronden hebben. Maar jullie zijn in mijn ogen ook engelen.

Mijn verwijzing naar jullie in deze ontmoetingen is een groet en een eerbetoon en het vraagt jullie je te herinneren wie jullie zijn. Er zijn vele gewezen Lemuriers en alleen maar een fractie van hen zal ooit over Kryon weten.

Jullie zijn verspreid over de hele Aarde maar jullie worden tot op bepaalde hoogte allemaal wakker!

Kryon

VRAAG 596: Licht en geluid.

Lieve Kryon: Ik heb met grote interesse veel van jouw boodschappen gelezen en ik merkte dat zij mijn hart soms raakten tot huilen toe. Kan jij mij de relatie tussen Licht en Geluid uitleggen? Ik begrijp dat zichtbaar licht maar een klein deel is van een zich altijd uitbreidend spectrum en kan geluid dus worden gezien als de avenue van expansie die verder gaat dan licht, naar andere dimensies?

Kunnen lichtwerkers in alternatieve realiteiten ook “geluidwerkers” genoemd worden?

ANTWOORD: Dit kan moeilijk voor jou zijn omdat jij vibratie-attributen gescheiden wilt zien. Hier is iets waar wij nooit eerder over hebben gesproken: Wij zien licht in onze discussies nooit zonder dat er geluid en kleur mee zijn verbonden. In onze zienswijze zijn zij altijd samen!

Generiek licht is in 3D wit (een combinatie van alle kleuren) en heeft het geluid van een open G op jullie westerse muziek toonladder. De feitelijke muzieknoten kunnen er vele zijn maar zij zijn muzikaal gezien altijd vijf hele stappen van elkaar verwijderd. Inter-dimensionaal gezien dit schept helemaal zelf een energie die binnen een kwantumstaat harmoniseert en “zingt” naar de kernkracht van het Universum.

Wij verwachten niet dat jij dit zult begrijpen, maar laten wij zeggen dat dit licht een heel spectrum van “actie” om zich heen heeft en dit verklaart ook de grote kracht van het gebed. En verder dan dit zijn er oneindige combinaties van vibraties zowel in 3D en verder die ook weer andere energieën scheppen, inclusief die van vrede, heling, instructiesets voor het lichaam en in balans brengende invloeden op Gaia, en meer.

Zijn lichtwerkers dus “geluidwerkers?” Ja, dat zijn zij gewoon allemaal!

Kryon

VRAAG 597: Lichtwerker. Wat is dit?

Lieve KryonMijn vraag is: Wat is een Lichtwerker? En ben ik er een? 

ANTWOORD: Wij definiëren een Lichtwerker als ieder mens die zijn eigen bewustzijn heeft onderzocht en heeft besloten dat er een Goddelijke Deel is en dat dit gebruikt kan worden om zowel zichzelf als de Aarde te helpen. Er is geen enkele doctrine verbonden aan dit attribuut en er is ook geen enkele organisatie erom heen.

Ben jij er een? Laat mij jou vragen: Waarom zou jij ooit een vraag opschrijven voor een entiteit zonder lichaam met de naam Kryon, waarvan maar weinigen geloven dat hij bestaat en die ook nog claimt dat hij een inter-dimensionale werker is van de Grote Centrale Zon?

Dat is het soort dingen dat Lichtwerkers doen! (Glimlach)

Kryon 

VRAAG 598: Plannen?

Lieve KryonGeef alsjeblief wat meer informatie aangaande het populaire onderwerp Overvloed. Jij hebt het gehad over “leven in het “NU”. Ik neem aan dat het maken van plannen voor mijn pensioen onnodig is? De samenleving eist vaak een uitgebreide planning voor een behoorlijk aantal dingen zoals scholing en reizen.

Moeten wij doorgaan en die cruise boeken of inschrijven voor cursussen in de toekomst ook al hebben wij het geld in het “nu” niet op de bank staan? Ik ben een beetje nieuwsgierig naar de verenigbaarheid van de behoeften van de samenleving aan organisatie, reserveringen en vooruit plannen als wij alleen maar bezig zouden zijn in het “nu.”

Antwoord: Ga door en plan! Dit moet jij wel omdat jij leeft in een samenleving en een cultuur die dit vereist. Zit daarna in het “nu.” Wat er zal gebeuren is dat de plannen alleen maar een begin zullen zijn van een richting die jou je plannen kan laten wijzigen wanneer jij dit ook maar wenst. Het probleem van het lineair zijn is dat jullie erom vragen. Jullie hebben het idee dat jullie er het een of ander voor moeten doen. Plan of geen plan!  Wat denk jij van een wandeling in een bepaalde richting totdat het “nu” jou een andere richting aanbiedt?

Beloop het pad. Maak vooruit plannen die gepast zijn in jouw cultuur. Als je een tweesprong voor je ziet ga dan door en beslis vooruit welke weg je zult nemen als dit jou je beter laat voelen. Maar laat in dit proces altijd het 4D-plan op de achterbank zitten tot het echte plan komt dat door jouw mede-scheppende energieën wordt geleid. Zit niet zo vast aan wat jij plande, zodat je het niet meer kunt veranderen. Wees niet zo verzot op wat jij plande en waarbij het lijkt dat wat jij plande op de een of andere manier jouw eigen keuze en wijsheid geweld aandoet. Het is juist het tegenovergestelde. Plannen is nu jezelf in de richting van een doel zetten…. niet meer dan dat!

Laat jouw kracht het doel herbenoemen en jou weer in de juiste richting sturen. Denk er zo aan: Een pijl zal nooit zijn doel bereiken zonder te vliegen. Als jullie gaan zitten wachten totdat God de pijl zal schieten zal er niets gebeuren. Doe in plaats daarvan je best om de pijl te schieten in de richting waarvan jij denk dat die de beste is en ga dan met die pijl mee, in die richting en corrigeer ook als je dit wilt. Voel de wind in je haar als je beslist om van richting te veranderen en maak je nooit zorgen dat je zult missen! Dit is de geavanceerde mens die dit doet in de wetenschap dat inter-dimensionaal zijn ook de eerste 4D-processen inhoudt en je hen niet hoeft te elimineren!

Kryon

VRAAG 599: Verloren Zon?

Lieve Kryon, is er ergens iets op een speciaal punt (naast de zon) dat ervoor zorgt dat de Aarde (en alle andere planeten) in een ellipsbaan bewegen in plaats van in een duidelijk ronde cirkel om onze enkele zon heen?

ANTWOORD: Nee, maar dit was ooit wel zo en het patroon daarvoor is op zijn plaats gezet.

Jullie hadden oorspronkelijk een duaal zonnestelsel. (twee zonnen, zoals de meeste zonnestelsels in het Universum) Duale zonnestelsels zijn rijp voor de ontwikkeling van leven zoals jullie dit zien.

In tegenstelling tot wat degenen die jullie angst willen aanjagen jullie willen laten geloven, zal deze verloren zon nooit terugkeren.

Kryon

VRAAG 600: Liefde, wat gebeurt ermee als het is gebruikt?

Lieve Kryon, Wat gebeurt er met de energie van liefde en heling die door het gebed is geschapen? Honderden mensen stuurden gebeden voor een zeer geliefd kind in onze gemeenschap dat tegen kanker vocht. Deze kostbare ziel koos ervoor om niet verder te gaan met dit leven. Zo hartverscheurend als dit is, weet ik dat energie, als die eenmaal is geschapen, niet vernietigd kan worden en ik vraag mij af dat als deze energie niet werd gebruikt voor onze kleine waar die dan is gebleven, waar ging die naartoe?

Naar de Aarde, naar de rasters, of misschien naar andere kinderen die behoefte hebben aan heling?

ANTWOORD: Ja! Jouw intuïtie is sterk. Liefde gaat nooit verloren en wordt nooit verspild. Het gaat met name naar degenen om het kind heen die het helpen en ook regelrecht naar het helpen van helen van relaties van degenen die bidden. Het gaat ook naar Gaia zelf en het helpt het land om jullie heen te veranderen. Het tempert de schijnbare tragedie en het heelt de dingen die daar omheen zijn….. en dat is alles en iedereen.

De kracht van liefde is sterker dan welke andere emotie ook. Als hij eenmaal is geschapen heeft het een leven van zichzelf en gaat door, door en door. Heb jij er ooit over nagedacht dat dit kind dit heeft geweten? Misschien kwam het kind en ging het weer snel weg zodat deze liefde kon worden gegenereerd als een eeuwig baken dat nooit zal uitdoven!

Nu, dat is nog eens een vuurtoren!

Kryon