Kryon: Vragen en Antwoorden 626 t/m 650

Kryon: Vragen en Antwoorden
626 t/m 650

Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

==================================

626: Oude Ziel. Verdere discussie.
627: Profeten van het Oude Testament.
628: Eenheid. Heeft God die voor ogen?
629: Eenheid bewaren in een verdeelde politiek.
630: Enige planeet van vrije keuze. 1.
631: Enige planeet van vrije keuze. 2.
632: Organisatie van Spirit?
633: Georganiseerde religie in de komende jaren
634: Ademhalingstechniek
635: Waarom staat God pijn toe?
636: Parallelle levens
637: Ouderschap
638: Helen van je kinderen.
639: Schulden afbetalen.
640: Gods schepping of die van mij?
641: Persoonlijke afscherming.
642: Natuurkunde – Tijd
643: Weren planten magnetisme af?
644: Wordt de Duistere kant sterker?
645: Pleiadische interventie?
646: Portaalveranderingen?
647: Positief Karma?
648: Kracht versus Verlichting
649: Neemt het aantal vroeggeboorten toe?
650: Vroeggeboorten in het algemeen.

=================================

VRAAG 626: Oude Ziel. Verdere discussie.

Lieve Kryon: Ik heb een vraag betreffende de natuur van de term “oude ziel.” Jij hebt in een van de conferenties verteld dat alle tijd NU is. Dat verleden, heden en toekomst allemaal op dit moment gebeuren

Ik ben het eens met dit idee maar als dit het geval is, hoe kan er dan zoiets als een oude ziel zijn waarbij al onze levens, inclusief dit leven, op hetzelfde moment plaatsvinden?

Zou dit ons allemaal geen oude en nieuwe zielen maken ongeacht dit leven en ons ontdoen van elke noodzaak om onszelf in een bepaalde zielencategorie te plaatsen?

Als iemand een “oude ziel” is en een andere ziel een “nieuwe ziel” is, is er gewoon een scheiding hier tussen en een soort zielen-kastensysteem in plaats van gelijkheid en eenheid? Als jij mij hier iets meer over zou kunnen vertellen zou ik dit zeer waarderen. 

ANTWOORD: Jij weet het antwoord al en het is semantisch. (volgens de leer van de betekenis der woorden) Aan de andere kant van de sluier, waar alles als inter-dimensionaal wordt gezien, is er geen lineaire tijd. Daarom ben jij gewoon een eeuwige ziel. Aan jouw zijde van de sluier ben jij een oude ziel omdat lineariteit de manier is waarop jouw leven werkt.

Terwijl jij dit leest begrijp jij dat jij absoluut alles na elkaar moet zien werken om de boodschap te begrijpen. Hoe beperkend! Waarom neem jij dit papier niet gewoon en eet het op zodat je de hele boodschap ineens binnen krijgt? Het antwoord is duidelijk. Jullie zijn beperkt in je zienswijze en het moet voor jullie beperkte brein op een langzame, beperkte, lineaire manier komen wat gedaan moet worden met jullie ogen en het brein.

Daarom moeten wij lineaire termen gebruiken om jullie te helpen begrijpen hoe dit in jullie realiteit werkt. Verder: ben jij je ervan bewust dat er in jouw taal geen woord is om een object aan te geven dat geen begin en geen einde heeft? Als dit er zou zijn geweest zouden wij dit hebben gebruikt. Dus zeggen wij OUDE om wijsheid en ervaring aan te geven.

Degenen van jullie die over deze dingen willen praten zouden beter de intellectuele drang kunnen onderdrukken om “kip en ei”- discussies en scenario’s te voeren en in plaats daarvan direct voor “goud” gaan: inter-dimensionaal worden zodat de ware antwoorden hout voor jullie snijden zonder dat jullie hen ooit eerst op 2D-papier zouden willen zetten.

Kryon

VRAAG 627: Profeten van het Oude Testament.

Lieve Kryon: Ik ben een orthodoxe Jood en ik woon in Jeruzalem. Ik heb jouw channelings nu al enkele jaren gevolgd, heb veel van de boeken gelezen en de Vragen en Antwoorden via de website. Ik heb een diepe drijfveer om de basis waarheden van de realiteit te ontdekken, zowel fysiek als spiritueel. Dit is een van de redenen waarom ik ook Joodse filosofie en de Kabalah heb bestudeerd.

Ik kan zeggen dat het gevoel van wat mij in het begin aantrok bij jouw channelings er vandaag ook nog is, en dit is het gevoel van Waarheid, zowel in fysieke (wetenschappelijke) zin als in spirituele en ethische zin.

Dit gezegd hebbende heb ik enkele punten waar ik het helemaal niet mee eens ben, op zijn minst ogenschijnlijk, en ik zou hieromtrent heel graag verlicht willen worden. Daarmee wil ik niets afdoen aan de overige 99% waar ik het wel mee eens ben, maar zij zitten mij nogal dwars en er zijn er een paar waarvan ik niet weet of ik nu in actie moet komen of niet.

Een steeds terugkomend onderwerp in jouw channelings en ook in Vraag en Antwoord zijn de niet meer van belang zijnde bestaande profetieën.

In een V&A vraag jij (retorisch) of WELKE PROFETIE DAN OOK beschrijft wat wij vandaag de dag zien (er daarbij van uitgaand dat geen een is die dit doet) en jij gaat verder door te zeggen dat alle bestaande profetieën nu onbelangrijk zijn omdat de energie is verhoogd etc.

Mijn vraag is: hoe zit het met de profeten van het Oude Testament zoals Jesaja en Ezechiël die in vele hoofdstukken naast profetieën over de ondergang van de Kwade Krachten (Edom, Gog, etc.) ook profeteerden over “wolven die grazen met lammeren”, “kennis over God die allen bedekt als water van de oceaan”, “Doodstranen die tot het verleden behoren”, “Zwaarden die gesmeed worden tot ploegen” etc. (dit is allemaal opgeschreven vanuit mijn geheugen over het Hebreeuws)

Een andere vraag rijst in de context van de eerste vraag (Ik heb deze vraag een paar jaar geleden via email toegestuurd aan Lee maar het antwoord dat ik kreeg was niet erg bevredigend. Misschien kan jij mij deze keer wel tevreden stellen…..)

De vraag is: “Wat is de rol van de Joden in de verlichting van de wereld? Hoewel jij in jouw leringen vaak refereert aan het feit dat de Joden speciaal zijn en intrinsiek anders, heb jij, zover ik weet, nooit aangegeven welke rol zij spelen als groep of als verzameling individuen.

Aan de andere kant geven de profetieën van Jesaja en Ezechiël en ook compilaties als RAMHAL een grote rol aan de Joden als geheel en aan hun leider (de Messias, Koning David, Scion van Yishay) of leiders (de Zeven Schaapherders) als de factor van goddelijk geïnspireerd leiderschap, doorgaande verlichting, priesters en dergelijke.

ANTWOORD: Van LEE: Dank je wel voor deze heerlijke vraag.

Allereerst, Kryon heeft gezegd dat alle profetieën uit het verleden ten opzichte van het specifieke pad van de mensheid betwistbaar zijn. Of het nu in de vorm van kwatrijnen van Nostradamus is of in de specifieke tijdlijn van het Boek Openbaringen van het Nieuwe Testament. Er is geen bestaande profetie over de gebeurtenis van 9/11 of het verdwijnen van bepaalde dictators, etc. Er is echter een overall-profetie over het doel van de Aarde. Deze overall-profetie bestaat in de Joodse als de Christelijke geschriften en ook in vele van de oosterse filosofieën. Er is dus een verschil tussen een “tijdlijn-profetie” en het soort profetie dat bestaat uit “wijze woorden over wat er op Aarde mogelijk is.”

Je zou zelfs kunnen zeggen dat de Toespraak op de Berg (De Zaligheden) ook valt in dezelfde categorie van bemoedigende energie die wordt gevonden in bij Jesaja en Ezechiël. Het komt allemaal van God en de boodschappen zijn hetzelfde.

Het antwoord op de vraag waarom de Joden hier zijn? Welke rol zij spelen? Dit werd beantwoord in de drie channelings die werden gehouden op 27, 28 en 29 oktober 2005. Op dit moment staan zij nog niet allemaal op de website maar het plan is om dit wel te doen. Het antwoord? De Joden hebben de taak om het onmogelijke te brengen: Vrede in hun land. Kan jij nu begrijpen waarom Kryon heeft gezegd: “Zoals het met de Joden gaat, gaat het met de Aarde?”

De uitdaging die zij voor zich hebben is het scheppen van een nieuw paradigma van bestaan binnen een zeer complexe situatie. Als dit bereikt kan worden zal de kernreden voor de haat ten opzichte van het Westen ongedaan gemaakt zijn. Haat blijft makkelijk bestaan als er steeds brandstof aan wordt gegeven maar het stagneert als de redenen ervoor zijn verwijderd.

Je zou kunnen zeggen dat hele lot van de Aarde in de handen van de Joden ligt.

Begint de beschrijving van het Oude Testament over waarom de Joden hier zijn al duidelijker te worden? Zij zijn niet alleen, maar zij moeten de kracht en de wijsheid verzamelen om uit de rol te stappen die zij al eeuwenlang hebben gespeeld en gaan beginnen om hun “helden-hoeden” op te zetten. Kryon gaf hen zelfs een politieke profetie. Maar ik durf erom te wedden dat jij daarbij was om die te horen, nietwaar?

Zegeningen voor jullie allemaal in Israël!

LEE CARROLL

VRAAG 628: Eenheid. Heeft God die voor ogen?

Lieve Kryon: Als jij het hebt over “Eenheid” is er dan nog iets buiten dat? Als ik zit en denk over wat het betekent om alles te omvatten wil een deel van mij denken dat zelfs “eenheid” een perspectief van “ zichzelf” nodig heeft. Als iets in de 4D-realiteit bestaat, bestaat er ook een tegendeel van. Is er een niveau van bestaan waar de totaliteit van God zelf onderwerp is van dualiteit, waar God wissel-werkt met andere “goden” in een dualistische uitwisseling?

ANTWOORD: Dualiteit en de hele lineariteit ervan is een logisch paradigma voor jullie terwijl jullie mens zijn. Het bestaat niet in de inter-dimensionale “eenheid” waar wij over spreken.

Als jullie geen mens zijn vraagt jullie intellect zich niets af over een anti-God of een Spiegel om zichzelf uit te drukken.

De balans van God is perfect en compleet, zonder een enkele kreukel.

Kryon

VRAAG 629: Eenheid bewaren in een verdeelde politiek.

Lieve Kryon: Dit jaar zijn er verkiezingen voor de president van de Verenigde Staten. Er is zoveel verdeeldheid in ons land over dit onderwerp. Is er iets dat jij ons kunt vertellen dat ons weer zal herinneren aan onze eenheid?

ANTWOORD: Ja. Ga boven de politiek staan en concentreer je op de eenheid van de echte onderwerpen. Vrede op Aarde gaat pas bereikt worden door Licht te sturen naar Israël en Palestina. Stuur hier dagelijks licht naartoe.

Ten tweede: als dit begint te gebeuren verwacht dan dat er opeens voor de belangrijkste ziekten op de planeet geneeswijzen ontdekt zullen worden. Wat jullie niet begrijpen is dat hier een relatie tussen is. Het heeft te maken met het “ziektebewustzijn” van de planeet en hoe de natuur antwoordt op het gezamenlijk bewustzijn van de mens op Aarde.

Geloof mij, als deze dingen opgelost gaan worden zal jullie politieke polarisatie gaan afnemen naar een plaats waar jullie je veel prettiger bij voelen.

Ik weet dat jij het niet wilt geloven, maar hoe helderder en vrediger jullie zijn bij het overzien van dingen, hoe meer licht jullie kunnen scheppen om juist dat te bereiken wat jullie proberen te doen met jullie politieke uitdagingen en inspanningen.

Kryon

VRAAG 630: Enige planeet van vrije keuze. 1.

 Lieve Kryon: Ik woon in Amsterdam. Kan jij iets zeggen over de zaak van vrije wil en over andere planeten? Ik ben heel nieuwsgierig om dit te begrijpen.

ANTWOORD: Lieve mensen, zo vaak heb ik jullie verteld, en blijf ik dit doen, over het unieke van de Aarde en toch begrijpen jullie het vaak niet echt. Het Universum wemelt van het leven. Jullie zijn slechts een van de vele werelden met intelligentie, cultuur en levenskracht.

Toch werd jullie planeet ontworpen om een plaats te zijn waar iets diepgaands besloten moest gaan worden. Deze puzzel is zo overheersend dat als jullie hier niet zouden zijn dit de “grote vraag” is. Verborgen aan de andere kant van de sluier zijn de antwoorden op waarom jullie hier zijn en waar dit allemaal over gaat, en toch zal jullie dualiteit jullie dit niet laten zien.

Dit is gedaan zodat de eerlijkheid en de rechtvaardiging van wat jullie aan het doen zijn nooit in gevaar komen. Deze “grote vraag” is bij jullie allemaal op cellulair niveau bekend en elke keer als jullie weer overgaan is de eerste vraag die jullie stellen: “Hoe staat het er nu voor?”

Dit scenario vereist dat de Aarde een unieke energie heeft en wordt bevolkt door mensen die allemaal hetzelfde zijn (zie Kryon-boek 8 voor meer hierover…. dat de mensheid contra-evolutionair is in dat er alleen maar een soort mens is). Daaraan toegevoegd: Wat jullie “de ziel” noemen moet van een goddelijke familie zijn die jullie God noemen….. en dat is hij ook.

Pogingen van buitenstaanders om dit scenario te verstoren zijn niet toegestaan en toch proberen velen dit te doen. Jullie zijn goed verstopt in jullie eigen melkwegstelsel. Op een dag zullen jullie feitelijk andere intelligente werelden ontdekken. Als jullie dit doen zullen jullie zien dat de meerderheid daarvan twee zonnen moest hebben om leven te ontwikkelen zoals dit over het algemeen in zijn werk gaat. Jullie ontwikkeling werd “geduwd en getrokken” op veranderende manieren om de benodigde evolutionaire opzet te bereiken  en door ontwerp hebben jullie maar een zon (zie Kryon-boek 9 over de fysieke en de spirituele evolutie van de Aarde)

Dit betekent dat weinig wezens ooit naar jullie zullen zoeken in dit kleine zonnestelsel in de hoek van een melkwegstelsel dat heel algemeen is in zijn plaatsing. Jullie planeet is totaal uniek. Hoewel velen in het Universum “keuze’ hebben is jullie planeet de enige met vrije keuze om spiritueel te ontwikkelen tot een plaats waar het feitelijk het Goddelijke aanraakt…. vrije keuze om een hele wereld met wezens naar een ascensie status te brengen…. of naar vernietiging. Geen enkele andere wereld heeft deze speelruimte, of dit contract, of het doel van deze Aarde.

Die van jullie is de enige planeet die vrije keuze heeft over hoogte en laagte om tussen te vibreren!

De beschrijving: “Enige planeet van vrije keuze” betekent dus veel meer dan jullie denken. Op een dag zullen jullie begrijpen dat de Aarde uniek is…… de enige plaats waar God aanwezig is in de biologie die mens wordt genoemd.

Kryon

VRAAG 631: Enige planeet van vrije keuze. 2.

Lieve Kryon: Ik heb nogmaals jouw boodschap over de spirituele winter gelezen. En jij hebt weer gezegd dat de Aarde de enige planeet met vrije keuze is en die zijn eigen dimensionaliteit kan veranderen. Als mensen het concept van vrijheid kunnen pakken weet ik dat dit goddelijke informatie is en dat het God ook helpt.

Als mensen echter, wensen wij dat alle volkeren der Aarde vrijheid zullen hebben. Waarom is deze vrijheid om te veranderen niet uitgebreid tot andere planeten?

ANTWOORD: Op bepaalde manieren is dit wel zo. Zie je, wat jullie hier doen zal ook andere planeten beïnvloeden…. en de planeten die nog geschapen moeten worden. Zij zullen niet jullie goddelijke toevoeging hebben, maar wat jullie zullen doen zal hun bewustzijn veranderen.

Daardoor zijn jullie de katalysator voor iets dat zo groot(s) is dat jullie het niet kunnen bevatten. Het is een test die al eonen-lang in de pijplijn zat en die zal uiteindelijk de potentiëlen voor andere planeten die leven hebben, veranderen.

Maar jullie zijn de enigen die de mogelijkheid hebben om dit te doen….. gedeeltelijk engelen… gedeeltelijk mensen, jullie bestaan hiervoor!

Andere planeten zijn vrij om hun realiteit te veranderen als resultaat van wat zij beslissen. Maar alleen jullie zijn vrij om meesters te worden terwijl jullie op Aarde je vibratieniveau feitelijk veranderen en daardoor de werking van de tijd voor alle anderen veranderen.

Zoek niet naar bewijs hiervan want jullie zullen het nooit vinden. Dit is een deel van de uitdaging, maar als jullie niet op Aarde zijn is dit het belangrijkste deel van jullie energetische zoektocht.

Kryon

VRAAG 632: Organisatie van Spirit?

Lieve Kryon: Ik heb moeite om te weten naar “wie” ik moet bidden. Langzaam, door de jaren heen, kwam ik tot het geloof dat wij allemaal een “deeltje” van God zijn en dat de mens op Aarde alleen maar een van een “groep” is.

Jij hebt ons verteld dat jij zelf een deel van een “groep” bent. Er zijn engelen als Michael en Gabriel en meesters als Jezus en Boeddha en ik neem aan dat ook zij “groepen” zijn. Ik weet dat wij kunnen “spreken” met ons Hoger Zelf en onze gidsen maar heeft een of andere groep ergens de leiding over?

Is er een “Vader”? Is het Universum een grote democratie? 

ANTWOORD: Jouw vraag toont niet alleen intuïtie en wijsheid maar ook de beperking van wat jij jezelf hebt opgelegd, namelijk: dualiteit.

Wat er ook is uitgelegd, mensen willen in hokjes verdelen en overal organisaties omheen bouwen. Dit is een totaal lineair proces en het vertegenwoordigt niet de realiteit van hoe het is aan de andere kant van de sluier.

Neem een grote pan soep. Hij heeft organisatie, smaak, materie, voeding en vorm. Toch heeft er niemand de leiding in de soep. Nu zou jij kunnen zeggen: “Zeker, maar er is geen bewustzijn in de soep. Hij hoeft niet te denken of beslissingen te nemen en is zich niet van zichzelf bewust!”

Jij denkt van niet? Denk jij dat al deze moleculen gewoon zichzelf hebben geschapen en zichzelf organiseerden naar ingewikkelde structuren die op complexe manieren samenwerken en die zo betrokken zijn dat de wetenschap hen zelfs niet kan begrijpen?

Was jij je ervan bewust dat zelfs in zoiets eenvoudigs als soep er een plan is, een systeem, en coördinatie? Als dit zo is, wie heeft dan de leiding? Waar is de democratie? Wie geeft de orders?

Wat als er in plaats van een lineaire orde of leiding alle deeltjes de volledige kennis hebben van wat het plan was, en zonder wat voor terugkoppeling dan ook, gewoon passen bij wat zij allemaal weten? Niet alleen soep doet dit, maar ook het hele Universum en dat wat jullie God noemen.

Ja, jullie zijn allemaal deeltjes van het geheel. Maar alle engelen en andere entiteiten die zichzelf door de eeuwen heen bekend hebben gemaakt, hebben dit gemeen en dus lezen zij allemaal van hetzelfde script….. een van consensus en dat zichzelf steeds allemaal samen update!

Dit is met niets te vergelijken dat jullie ooit hebben ervaren en dus kunnen jullie je het niet echt voorstellen. Jullie bouwden zelfs mythologie rond “oorlogen in de hemel” zodat jullie op de een of andere manier de manier waarop de dingen gaan konden rechtvaardigen, denkend dat alleen een veroverende energie een bepaalde weg zou kunnen zijn.

Deze menselijke handeling gaan allemaal over het pogen om God te lineariseren.
Jullie DNA bevat een goddelijke code die dit allemaal vertelt. Jullie zijn goddelijk en zijn ingesloten bij de “kennis” van deze landkaart. Hoe dichter jullie bij je eigen goddelijkheid komen hoe duidelijker dit wordt en hoe groter jullie wijsheid is.

Wij hebben jullie aangemoedigd om de profeet binnenin te ontdekken, het boek met regels binnenin en het kompas van wie jullie zijn en waarom jullie hier zijn.

Critici zeggen dat dit hetgeen is dat seriemoordenaars hebben gedaan, spotten met het proces als iets dat niet in balans en zelfs kwaadaardig is. “Denk eens na! Zij zeggen: “Als iedereen zijn eigen regelboek zou hebben, zou het een chaos zijn!”

Dan geven zij je hun eigen regelboek, vaak in volle integriteit, en leggen uit wat zij zeggen dat God van jou wil.

De waarheid is dat dit regelboek individueel is, maar net zoals de soep is het ook iets dat algemeen is voor elke molecule. Het is dus hetzelfde script voor iedereen! Dit moet ook zo zijn want anders zou wat jullie de natuur noemen helemaal niet werken. Het is het boek dat zegt dat de “groep” allemaal EEN FAMILIEis.

Het organisatiedeel (uitgelegd ten voordele van jullie lineaire realiteit) is er een dat spreekt over specialisten. Enkelen van jullie familie zijn toegewijd aan het werken met de 4D-interface (waar twee systemen elkaar ontmoeten) tussen jullie en ons (gidsen).

Sommigen van de familie zijn toegewijd aan engelachtig zijn voor jullie en anderen, zoals ik, zijn betrokken bij jullie natuurkunde. Maar wij zijn allemaal betrokken bij de liefde van God, het steunen van de mensheid, en wij zijn allemaal een groep…… jullie groep…… de familiegroep genaamd GOD.

Tot wie jullie zouden moeten bidden? Ga naar binnen. In plaats van bidden “tot” iemand, begin de wijsheid te begrijpen van waar de kracht feitelijk is. Schep dan wat jullie nodig hebben, apart van elke gedachte over ergens zitten en hopen dat God jullie iets zou kunnen geven – als een hond die geduldig op de vloer onder de eettafel wacht en hoopt dat hem iets wordt toegestopt.

Zo gaat dit niet, dit is niet de manier. Het is de gratie van jullie eigen bestaan en dat is de essentie van God op Aarde die alle schepping voortdrijft. Jij bent je eigen meester, een feit dat compleet is verborgen binnen het aangezicht van jouw dualiteit. SLUIT JE AAN BIJ DE GROEP DIE GOD HEET.

Bid niet tot een hoger superieur wezen maar als een familielid dat naar huis schrijft vanaf de frontlijn van een veldslag. Jij bent een deel van God en ook een familielid. Jij bent ook een mens, een van de weinige entiteiten die leven en werken op een plaats waar jullie de waarheid niet kunnen kennen omdat dit de eerlijkheid van de test zou bederven.

. . .  En jij vraagt je af waarom wij zoveel van jou houden?

Kryon

VRAAG 633: Georganiseerde religie in de komende jaren

Lieve Kryon: Met alle opschudding die er in de Katholieke Kerk aan de hand is, samen met andere religies in het verleden….. hoe zie jij de plaats voor georganiseerde religies in de komende jaren?

ANTWOORD: Onthoud: de opschudding waarover jij spreekt werd voorspeld in onze boodschappen van twee jaar geleden:

“Geloofssystemen op jullie hele planeet zullen verscheurd worden door veranderingen, maar zij kunnen niet langer op hun handen blijven zitten aangaande de oude manieren die niet langer meer werken.

Degenen die spreken over de Liefde van God maar die deze Liefde niet in praktijk brengen, zitten op hun handen, nietwaar? De wereld gaat hen aanspreken op wat zij onderwijzen”

(Kryon Book 8 – (Passing the Marker – Het Markeringspunt voorbij. 2000 – pagina 225)
Wat jullie zien is dus precies een schot in de roos. Deze systemen lopen niet op hun laatste benen maar eerder zijn zij in een proces van heropbouwen van het vertrouwen van degenen die hen volgen.

Er zal altijd een behoefte zijn aan georganiseerde religie maar het is echter wel zo dat de georganiseerde religie moet en zal veranderen om te passen bij een meer spirituele en onderscheidende mensheid.

Zegen deze organisatie zodat die zal bloeien en dienen en de mensheid zal helpen op de manier waarvoor zij is opgericht.

Zie het met een nieuwe integriteit.

De nieuwe leider….. een die jullie binnenkort zullen kennen….. zal een interessante taak hebben en hij zal niet in staat zijn om nog langer op zijn handen te gaan zitten.

Kryon

VRAAG 634: Ademhalingstechniek

 Lieve Kryon: Over het Merkabah: Is de ademhalingstechniek de enige manier om mij te verbinden met mijn Merkabah, of kan ik hetzelfde bereiken door andere methoden te gebruiken? Als dit zo is, wil jij mij dan alsjeblieft over deze methoden vertellen?

Ook: is roken, buiten dat het een aanslag op de gezondheid is, ook schadelijk voor de spirituele vooruitgang?

ANTWOORD: Er zijn vele Merkabah-verhogende technieken en de ademhaling is daarvan een hele goede. Dit gaat over zuurstof en het effect van intentie gecombineerd met levende zuurstofvoorziening. Een andere is de verbinding met het Raster, dat ook wetenschappelijk is (waar al heel lang discussie over is).

Nog een andere is de verbinding met het cellulair geheugen, wat men nu juist begint te leren en wat moeilijk is te specificeren op de manier waarop jij dit zou willen. Er komen nog vele andere manieren en als de Rasters jullie voorzien van nieuwe natuurlijke gaven, zullen zij onthuld worden.

Jullie gewoonte om te roken is op zichzelf niet schadelijk voor spirituele vooruitgang. Echter, alles wat jullie vrijwillig doen om je leven te bekorten stuurt een bericht naar alle cellen in je lichaam, en ook naar jullie spirituele helpers, dat jullie niet verwachten een volledig leven te zullen leven. Dit vertelt jullie cellen dat jullie hier niet zijn om naar beste vermogen gebruik te maken van de geschenken die jullie zijn gegeven.

Ditzelfde geldt voor degenen die zich overeten, of die uit vrije wil hun fysieke lichaam een uitdaging geven op andere gebieden met een ander ongezond misbruik van middelen. Wij vertellen jullie al een tijdje dat jullie in staat zijn om de meest schadelijke gewoonten los te laten zonder het trauma dat daar normaal gesproken mee gepaard gaat.

Het hangt van jullie af en dit is altijd al zo geweest. Laat de leraren dit zien……. dat zij een voorbeeld zouden moeten zijn voor de anderen voor wat er kan worden bereikt.

Kryon

VRAAG 635: Waarom staat God pijn toe? 

Lieve Kryon: Onze wereld ondergaat ondraaglijke pijn en lijden, en zelfs “lessen” die wij uitkiezen en waarbij wij anderen schade toebrengen. Hoe is dit gerechtvaardigd? Hoe denkt/voelt God/De Bron hierover? Waarom wordt dit toegestaan?

ANTWOORD: Allereerst, God heeft niet de leiding over jullie wereld, lieverd. Die hebben jullie. Hoe eerder jullie je dit realiseren, hoe beter. Daarom is er geen sprake van “toestaan” van wat dan ook. De energie van de Aarde is wat jullie door vrije keuze hebben geschapen.

Nu…. al mijn werk tot nu toe was er om dit uit te leggen. Jullie leven in een dualiteit waarin jullie vrij zijn om welke energie dan ook te claimen, zonder inmenging van buitenaf. Daarom noemen wij het een test.

Dit is jullie al vaak verteld:

De reden voor het lijden en schade toebrengend gedrag is omdat jullie, tot nu toe, gekozen hebben voor een lagere energie van bestaan. Dit is wat er verandert door de grote opwaardering. Jullie voorspelde toekomstige Armageddon vond niet plaats en veel van wat er daarna werd verwacht te komen, gebeurde ook niet!

Jullie hebben de toekomst veranderd en gaan omhoog naar een hogere energie en een verheven doel van vrede op Aarde. Al onze leringen hebben gezegd: aanschouw de veranderingen! Wees niet bang om Licht hiervoor vast te houden en blijf met beide benen op de grond staan.

Wij vertelden jullie dat het weer zou gaan veranderen, en dit gebeurde ook. Wij waarschuwden jullie voor grote stormen, magnetische variaties en aardbevingen. Die zijn allemaal gebeurd. Het waren geen straffen van God, maar eerder bewegingen van Gaia als gevolg van jullie eigen vibratieveranderingen.

Daarom vragen wij jullie nogmaals om de verantwoordelijkheid op je te nemen voor wat jullie hebben geschapen en door te gaan om die in balans te brengen en te verwijderen wat duidelijk ongepast is en je mouwen op te rollen!

Zoals wij dit zien laat jullie recente geschiedenis zien dat dit al aardig onderweg is. Er is veel goed nieuws, maar jullie media zullen jullie dit niet laten zien.

Wanhoop niet. Jullie zijn dingen op een grootse manier aan het veranderen. Weet dat het misschien generaties zal duren om dit te bereiken, maar jullie zijn de voorlopers en jullie hebben al een verschil gemaakt.

Kryon

Vraag 636: Parallelle levens

Lieve Kryon, kan jij mij uitleggen wat een parallel leven is? Ik denk dat het iemand op de planeet is die precies zoals jij is, maar ik weet dit niet zeker.

ANTWOORD: Elke ziel is uniek en er is niemand zoals jij die jouw leven leeft. Wat jij noemt kan vele dingen zijn. Voor sommigen is dit het opmerken dat jullie ergens een soul mate hebben die precies doet wat jullie doen. Dit is in feite heel intuïtief want het leidt jullie rechtstreeks naar jullie Hoger Zelf dat precies past binnen deze omschrijving!

Voor anderen is dit het idee dat er anderen zijn die doen wat jullie doen, misschien in een ander Universum. Dit is inter-dimensionale intuïtie, maar jullie brein, dat enkelvoudig en lineair is, begrijpt niet wat dit werkelijk is. Het is geen ander mens die leeft in een parallelle wereld maar eerder ben jij het die je er niet van bewust bent dat jij wordt omgeven door een levenskracht met jouw naam daarop, die enkelvoudig is maar die een deel van jou is, precies waar jij nu staat.

Daardoor is er feitelijk een energie die een parallel leven leidt met jou, maar die “de rest van jou” is.

Heb ik gezegd dat dit makkelijk zou zijn?  (Kryon-glimlach)

Kryon

VRAAG 637: Ouderschap

Lieve Lee/Kryon, het is door liefde dat de Kryon-boeken op dit moment van mijn spirituele pad in mijn schoot zijn beland. Ik was niet in staat om ermee op te houden. De liefde die ik voelde toen ik las was overweldigend. Ik heb een vraag: in Boek 6 spreek jij over afstand nemen van je kinderen. Als moeder van twee jongens van 17 en 19 jaar oud maak ik mij steeds zorgen om hen. Zullen zij een baan krijgen? Zullen zij een gelukkig leven hebben, enzovoorts.

Kan jij mij alsjeblieft uitleggen wat jij bedoelt met afstand van hen nemen? Veel liefs van een familielid.

ANTWOORD: Deze aanmoediging gaat over zorg dragen voor jezelf. Elke zorgzame, in leven zijnde ouder zal liefhebben en bezorgd zijn voor zijn/haar kinderen, zolang zij leven.

Maar vele ouders leven hun eigen leven door wat er met hun kinderen gebeurt. De instructie gaat dus over jezelf in balans brengen. Wees liefhebbend en hulpvaardig, maar laat niet jouw hele focus bestaan uit wat er met hen gebeurt. Als dit zo is neem jij de verantwoordelijkheid voor de vrije keuze van een ander. Jij negeert jezelf en jouw eigen spiritualiteit en geeft jij jouw kracht weg.

Het beste wat jij kunt doen voor jouw kinderen is van hen houden en hen alle dagen van hun leven licht te sturen. Wees er steeds voor hen, maar leef hun levens niet voor hen.

Kryon

Vraag 638: Helen van je kinderen.

Lieve Kryon, Ik heb een zoon die onlangs de diagnose diabetes heeft gekregen. Ik wil de beslissing van zijn spirit eren om deze ziekte in dit leven te hebben, maar tegelijkertijd ben ik heel wanhopig want ik wil graag dat het goed met hem gaat. Hij is pas vier jaar oud en de gedachte dat hij voor de rest van zijn leven injecties moet hebben is moeilijk voor mij.

Als dit niet zorgvuldig wordt gedaan kan dit blindheid, nierfalen, hartziekten en zelfs amputaties veroorzaken. Ik wil hem zo graag gezond zien en dat het goed met hem gaat, en toch voel ik mij ongelooflijk onmachtig. Mijn vraag is deze: hoe moet ik mijn kind benaderen met betrekking tot deze ziekte? Moet ik dit gewoon accepteren of hem proberen te helpen zichzelf te genezen?
Ik begrijp de redenen die hierachter zitten en welk doel deze ziekte in zijn leven heeft.

Dank je wel voor jouw tijd.

Bryan

ANTWOORD: Op bepaalde manieren heb jij jouw eigen vraag al beantwoord. Jij begrijpt het principe van wat er gaande is: Het kind heeft gekozen om dit in jullie gezamenlijk leven te brengen. Jij weet ook dat jij machteloos bent om zijn biologie te veranderen…… dat hij alleen kan veranderen wat hij heeft besloten mee te brengen in dit leven. Toch zou jij als liefhebbende ouder alles willen doen om te helpen. Daarom ben jij gefrustreerd door de perceptie waar jij naar moet kijken en machteloos bent.

Lieverd, niets zou verder van de realiteit kunnen zijn. Onthoud dat de spirituele beslissing van jouw zoon om deze ziekte in zijn leven te hebben voor jullie BEIDEN geldt. Ga het dus veranderen: Allereerst: moet jij je ontspannen met wat IS. Jij begrijpt het principe van jouw taak al, doe dit dan ook! Stuur hem elke dag licht. Leef op een manier die deze jongen laat zien dat mensen zichzelf kunnen veranderen!

Wees een wijs voorbeeld voor hem, en leef in vreugde! Spreek vaak tegen hem over hoe de mens in staat is om zijn eigen biologie te veranderen en dat hij dit op een dag ook kan doen, als hij dit wil. Prent hem de zaden van bekrachtiging in….. de wijze woorden van de ouder die hem eert en diepgaand van hem houdt. Toon hem geen angst of zorgen of wat dan ook, maar alleen maar bemoediging.

Dan, lieve Bryan, wanneer jij dit het minst verwacht…. of zelfs als jij er niet meer bent….. zal dit kind zich de vreugde herinneren van zijn vader, en ook zijn wijze woorden. Misschien gaat hij verder om zich heen kijken en goddelijke vragen stellen als: ”Kan ik werkelijk mijn DNA veranderen?” Dit zal het genezingsproces doen beginnen dat kan en zal deze biologische onbalans van zijn cellulaire structuur elimineren.

Er is een mogelijkheid hiervoor! Het is mogelijk en vele mensen doen dit al.

Door voor jezelf en jouw eigen bewustzijn te zorgen zal jij voor hem een licht laten schijnen dat hij kan bewaren voor later. Dit is het wonder van een verlicht leven. Het licht dat jij vandaag laat zien gaat nooit weg. Het wordt opgeslagen in een oneindig warenhuis en het is beschikbaar voor jouw kinderen – hun hele leven lang!

Begin ermee om dit licht op te slaan!

Kryon

Vraag 639: Schulden afbetalen.

Lieve Kryon, Ik heb een behoorlijk prettig leven – compleet in het NU – en ik weet dat alle dingen precies op tijd komen als zij nodig zijn. Mijn vraag is deze: Hoewel er in alle momentele behoeften wordt voorzien blijven de schulden uit de oude energie nog steeds bestaan. Ik heb nu net genoeg geld om te leven, maar niet genoeg om mijn oude rekeningen te betalen.

Wat worden wij geacht te doen met oude creditcard- medische- en andere rekeningen? Zij zijn zeker van de “oude energie” en in de nieuwe energie lijkt er geen plaats voor hen te zijn. Toch zou ik graag mijn oude verplichtingen willen betalen en er vanaf zijn. Hoe past dit bij elkaar?

Ik dank jou bij voorbaat voor jouw antwoord.

Antwoord: Jouw verlangen om jouw schulden te betalen toont de integriteit van jouw zoektocht. Een “genoeg hebben” is wat er is beloofd en als jij daarbij een deeltje van jouw behoeften wilt betrekken om je schuld af te betalen is dat wat er dan bij jouw dagelijkse behoeften kan worden gerekend. Maar, waarom breid jij dit niet uit tot de mogelijkheid van wonderen om deze schuld te betalen?

Kijk naar synchronische gebeurtenissen die zich kunnen voordoen – plannen of ideeën die er voorheen niet waren – om deze schulden flink te laten verminderen in plaats van hen jarenlang met je mee te zeulen. Jouw intentie is de sleutel en jouw geloof is de manifestatie. Spirit ziet al jouw situaties als opgelost en tijdelijk. Hoe zie jij hen zelf? Als onmogelijk en voor altijd? Ga het verminderen van jouw schulden vieren. Geef langzaam wat je kunt missen, maar “zie” hen als opgelost door dingen die jij zelf niet kunt plannen maar die naar je toe zullen komen door synchroniciteit.

Kryon

Vraag 640: Gods schepping of die van mij?

Lieve Kryon, Hoe kan ik onderscheid maken tussen een creatie van mijn eigen geest en die van intuïtie of buitenzintuiglijke perceptie?

ANTWOORD (van Lee): Omdat deze dingen in perceptie zoveel op elkaar lijken moedig ik jou aan om hen te onderwerpen aan de “realiteits-test. Begin iets dat jij in je geest ervaart te coördineren met wat er vervolgens gebeurt. Voelde je echt een energie die later werd bevestigd door de onthulling van waarheid? Als dit zo is, probeer je dan te herinneren hoe dit voelde.Dit is wat ik voelde met betrekking tot channeling: sinds het begin voelde ik dat ik het “verzon.” Later echter, toen de gegeven informatie groot in het nieuws was te zien, wist ik dat ik het niet verzon. Toen begon ik het verschil te voelen tussen beeldvorming en channeling. Ik denk dat het werkt via dezelfde intuïtie. Als het een of andere waarheid in zich draagt voelde jij energie. Ga terug en probeer te herleiden hoe dit voelde  en ga dan naar ditzelfde gevoel op zoek.

Weldra zal jij in staat zijn om het verschil te voelen tussen intuïtie, spirituele kennis en jouw creatieve geest.Ik denk dat wij allemaal met al deze dingen beginnen, maar dat zij in een grote “doos” zitten en wij het onderscheid niet kunnen maken. Later zijn wij in staat om in deze grote doos kleinere doosjes te stoppen en eruit te sorteren wat wel of niet spiritueel of intuïtief is.

Het is een leerproces en daar is tijd voor nodig, maar velen hebben gerapporteerd over precies hetzelfde proces van het uitsorteren van energie.

Kryon

VRAAG 641: Persoonlijke afscherming.

Lieve Kryon, mijn vraag gaat over afscherming en psychische bescherming. Tijdens mijn reis is mij verteld dat afscherming noodzakelijk is. Ik vond het nooit leuk om dit te doen omdat ik het normaal gesproken steeds vergeet. Nu vraag ik mij af of het beschermen van mijzelf mij niet in een staat van dualiteit houdt. Ik heb vrienden die zeggen de afscherming noodzakelijk is, met name als men heler is.

Wat zijn jouw gedachten hierover?

ANTWOORD: Zoals wij al vaak hebben verteld houdt jezelf afschermen jullie niet alleen in een staat van dualiteit, maar ook in een oude energie van angst. Als jullie het licht dragen – en jullie weten dit – kan geen andere energie jullie schade toebrengen. Wij begrijpen wat jou als heler is verteld, en ook de redenen die zijn ontwikkeld in een oudere energie die zou vereisen dat jij jezelf beschermt.Laat mij jou dit vragen: denk jij dat de meesters die op Aarde rondliepen zichzelf beschermden? Dit is bijna lachwekkend, nietwaar? Wel, glimlach en lach, omdat dit de energie is waar wij jullie over onderwijzen. Als jullie dit licht scheppen, weet dan dat jullie Heel zijn. Weet dat het Licht jullie bescherming is en dat niets daarin kan bestaan als er geen integriteit in is. Jij claimt exact de energie van de meesters.

Er zijn mensen die dit een “Kryon-truc” noemen. Zij zeggen dat als jullie je bescherming verminderen “schepselen van het licht” jullie kunnen binnengaan en je intelligentie, je kracht, je logica, je goddelijkheid en zelfs jullie mogelijkheid om te weten dat er iets is gebeurd, weg kunnen halen! Ons antwoord hierop is: ga onderzoeken wat alle meesters jullie vertelden. Zij brachten jullie steeds weer dezelfde boodschap. Zij moedigden jullie aan om precies te zijn zoals zij.
Wat een Truc!  Het is geen boodschap van Kryon maar een universele boodschap die vandaag voor jullie even krachtig is als toen hij zeer lang geleden voor het eerst werd gegeven.

Kryon

VRAAG 642: Natuurkunde – Tijd.  

Lieve Kryon. Tesla spreekt van een “tijdslot” dat zich voor doet bij de conceptie. Hij zegt dat dit tijdslot verwijderd kan worden zonder iets van de kennis of de ervaring in het huidige leven te verliezen. Wij kunnen het tijdslot vooruit bewegen en aldus onze lichamen verjongen. Dit is een fysiek teruggaan in de tijd. Schijnbaar was een van de redenen voor de ongelukken die zich voordeden in de vroeg 40er jaren bij de experimenten van de marine met tijd en onzichtbaarheid, een gebrek aan kennis over het tijdslot.

Kan jij ons alsjeblieft jouw zienswijze hierover geven? Ook: kan alleen gedachte – zonder technische back-up – een beweging voorwaarts van het tijdslot bewerkstelligen? Als dit zo is, welk gedachteproces kan dit dan veroorzaken?

ANTWOORD: Nogmaals zeggen wij dat dit in de bulk van de Kryon-leringen zit. Het is zowel fysieke en spirituele informatie die algemeen is. Je kunt God niet scheiden van de wetenschap!

Fase-verplaatsing hebben wij het genoemd en het is een formule die nog niet wordt begrepen en waartoe wij jullie hebben uitgenodigd om hem te ontdekken. (Kryon-boek 8, bladzijde 150) Het werkt in 4D en dus is het iets dat jullie kunnen testen met magnetisme en zwaartekracht.

Tesla had gelijk over vele dingen, maar hij begreep echt niet wat hij had gevonden. Er was een sterke natuurkundige relatie tussen de dichtheid van massa, tijdraam van jullie realiteit, en locatie van de massa. Dit is wat wij ATOMISCHE FASE-VERPLAATSING noemen.

Nu, een deel van wat wij jullie leren is dat jullie de tijd kunnen vertragen. Wij hebben jullie nooit verteld dat jullie de klok terug zouden kunnen zetten. Ik weet dat dit verwarrend is, maar beide concepten zijn dezelfde natuurkunde. Als jullie door verlichting de dichtheid van jullie cellulaire structuur verminderen “blokkeren” jullie een tijdgebied waarin jullie cellen reageren op de verouderingsklok.

Het is zeer gelijkwaardig aan waar Tesla mee werkte in zijn wetenschappelijk laboratorium. Zij zijn zeer gerelateerd, weet je! Ja, jullie kunnen dit dus zelf doen, maar ook de wetenschap zal uiteindelijk het principe voor het reizen in een ogenblik, van de ene plaats naar de andere, gebruiken.

Het vereist het scheppen van een kwantumstaat van zijn, iets wat inter-dimensionaal begrip betreft.

Kryon

VRAAG 643: Weren planten magnetisme af?  

Lieve Kryon. Ik heb jouw boeken gelezen (alleen degene die in het Nederlands zijn vertaald), en ik heb een Franse vriendin die hen ook leest. Zij zegt mij dat het ongezond is om bij elektrische stroomdraden te leven. (hoogspanning etc.) Zij zegt dat de cactus (die normaal voorkomt in de woestijn en in tropische landen) helpt om de negatieve effecten van de elektriciteit ongedaan te maken.

ANTWOORD:  Inderdaad hebben wij gezegd dat jullie op zijn minst metingen zouden moeten doen (gaat heel makkelijk) om te zien of jullie in een magnetisch veld leven dat veroorzaakt wordt door de nabijheid van draden met een hoog voltage in de lucht van de omgeving waar jullie wonen. Niet alle draden zijn slecht. Sommigen geven alleen maar communicatie door en andere hebben een laag voltage. Degene die het gevaarlijkst zijn, zijn degene die heel groot zijn en de stroom van stad naar stad transporteren.

Het is ook waar dat bepaalde soorten planten energie dragen die kan beschermen tegen magnetisme of het zelfs kan tegenhouden. Dit gebeurt feitelijk bij wat jullie “radio-elektronica” noemen; dit zullen wij voor een ander moment bewaren. Dit is niet goed bekend bij de mensen die dit lezen maar jouw vriendin heeft wel gelijk.

Sommige cactussen hebben water in zich dat de situatie licht verbetert. Maar als jullie toch bij een zeer grote magnetische bron zijn bevelen wij verhuizen aan boven het laten groeien van een hoeveelheid cactussen. Ook al “weet” de cactus wat jullie proberen te doen en kan hij helpen om het risico te verminderen presenteert de technologie van vandaag ongelukkigerwijs een veel sterker veld dan er door de cactus kan worden tegengehouden.

Weet ook dat er nu wetenschappelijke bevestiging is dat het gevaar van de effecten op lange termijn  van magnetische velden bevestigt op zowel planten als dieren. Het brengt jullie niet in balans als jullie in een magnetisch veld blijven.

Jullie zouden in plaats daarvan blootgesteld moeten worden aan degene waarin jullie zijn geboren….. degene die jullie en de Aarde omgeeft en waarvan de wetenschap nu begint te begrijpen dat dit noodzakelijk is voor jullie gezondheid en welbevinden…… het magnetisch veld van de Aarde. Als jullie een ander veld om je heen hebben stopt dit de stroom van de balans die jullie nodig hebben en verdienen.

Kryon

VRAAG 644: Wordt de Duistere kant sterker?

In de laatste zes maanden hebben wij vele veranderingen gezien. Een van de meest diepgaande daarvan komt in twee delen. Ten eerste: de toename van persoonlijke moeilijkheden die erop doen lijken dat de duistere kant energie verzamelt voor een veldslag, en ten tweede: uit een zeer duidelijke houding van velen die aan boord waren en Nieuwe Tijds-ideeën hadden, maar de laatste tijd bijna aan zelfvernietiging hebben gedaan door hun eigen licht te verwijderen. Laten wij in het kort even kijken naar deze twee gebieden en hoe zij in verband staan met water nu gebeurt.

Jullie kunnen het er niet mee eens zijn maar een van de pijlers van de leringen van Kryon zegt dat er “geen duistere kant” is. Laat mij dit uitleggen: Kryon vertelt ons dat er geen groep entiteiten bestaat of een grote entiteit (horens of niet) die erop uit is om jullie onderuit te halen. Dit klinkt allemaal mooi, maar dit is zeker niet de manier waarop velen ernaar kijken. Het gaat ook tegen de Oude spirituele traditie in en ik kan er persoonlijk van getuigen dat er een hoop duisternis aan de gang is! Wat is er dus werkelijk aan de hand? Als er feitelijk geen duistere kant is, waar komen al deze uitdagingen dan vandaan  en waarom lijkt het erop of wij allemaal worden aangevallen?

Goed…… volgende stap. Laten wij eens kijken wat wij feitelijk voelen. Als het de duistere kant niet is, wat dan wel? Het voelt donker en lelijk en het zit vol met dingen die tegen ons ingaan. Het schept angst. Sommige mensen geven er de voorkeur aan om het negativisme te noemen zodat wij niet in verwarring raken als wij die gozer met horens en zijn veronderstelde groep demonen om hen heen tegenkomen. Maar voor sommigen, met name degenen die de stemmen horen en zich aangevallen voelen door negatieve gevoelens, is er niets dat ik kan zeggen dat hen kan scheiden van het gevoel dat het een leger van kwade krachten is.

Allereerst, herinneren jullie je wat Kryon over deze tijden heeft gezegd? 12 jaar geleden werd ons verteld dat dit de tijd zou zijn waarin het nieuwe raster zich zou gaan settelen en dat er veel gezien en gevoeld zou gaan worden. Het weer zou gaan veranderen en angst zou gaan toenemen. Ziekte en oorlog zouden miljoenen gaan raken (Kryon-boek1) Verandering zou alles op zijn kop gaan zetten dat als permanent in de wereld werd gezien en velen zouden zich gaan afvragen of zij hun verstand kwijtraakten. Toch zou er geen Armageddon komen. In plaats daarvan zouden wij een Apocalyps hebben (een van het Grieks afgeleid woord dat betekent: “optillen van de sluier.”) Ik persoonlijk denk dat wij precies op schema liggen.

Als ik jullie vertel wat deze duistere energie is, zullen sommigen zeggen: “Onmogelijk!” Kryon vertelt ons al tien jaar lang dat wij krachtig zijn. Wij hebben de mogelijkheid om de materie om ons heen te veranderen en zelfs onze “aura in rust” heeft invloed. Tussen twee haakjes; voor het eerst in de geschiedenis van mijn werk ben ik nu in staat geweest om wetenschappelijk bewijs te tonen dat deze ongelooflijke bewering inderdaad een feit is geworden.

Vanaf dit jaar (2002) hebben wij het werk van Masuro Emoto aanbevolen, een wetenschapper uit Japan, en zijn experimenten met water. Positief en ondervindelijk toonde dit aan dat menselijk bewustzijn niet alleen meetbaar is maar dat het ook materie verandert……. Wij hebben de beelden daarvan! Hiermee kunnen wij dus zien dat wij veel meer macht over materie en realiteit dan wij ooit gedacht hebben.

John Wheeler, een 90 jaar oude wetenschapper en collega van Albert Einstein, geeft ons de meest ongebruikelijk stelling van allemaal: Deze onderzoeker vraagt: “Bestaat materie wel als de mens er niet naar kijkt?” Hij is een van de eersten om te stellen dat menselijk bewustzijn een zeer grote energiespeler kan zijn in de natuurkunde (en dit wordt tijd ook!).

Dit alles vertelt jullie en mij dat wij meer zijn dan een toevallige zak wandelende biologie. Wij kunnen feitelijk interdimensionale kracht hebben die bepaalt wat er gebeurt in wat wij de realiteit noemen…. de Aarde, het zonnestelsel en onze eigen, persoonlijke paden. Dit alles cirkelt dan rondom het woord: intentie.

Wat heeft dit nu allemaal te maken met negatieve krachten? Er is ons ook verteld dat wij dualiteit hebben. Dualiteit is een balans tussen licht en donker binnen ons eigen bewustzijn dat ons ertoe aanzet om Spirit te zoeken, of niet, afhankelijk van onze eigen vrije wil. Zou het kunnen zijn dat onze “donkere delen” even krachtig zijn als onze lichtdelen? Kryon zegt ja, maar het licht is actief en het donker is passief en daardoor zal licht altijd het duister elimineren en als iemand het licht wil uitdoen zal het donker op de voorgrond treden – heel echt en angstaanjagend.

Ieder die dit wil kan zijn donkere energie in zijn leven laten toenemen….. en het zelfs projecteren. Terwijl de mensheid de balans van donker en licht beweegt verandert dit het “middelpunt” van waar de gemiddelde balans van alles is.

Dit verandert niet alleen ons (jullie en mij) maar ook de Aarde en onze spirituele geschiedenis. Kryon vertelde ons dat alle oude profetieën en channelings van het verleden die beschreven wat de potentiëlen waren van wie wij zijn en wat er zou gaan gebeuren, nu aan een andere mensheid toebehoren, niet aan de onze.

Wij zijn van spoor veranderd. Kan het verleden veranderen als wij actie ondernemen in het heden? Ja. Hé, is dit een van die griezelige bovennatuurlijke concepten? Dit was wel zo, maar dit is niet meer zo. Vraag het maar aan John Wheeler. Zijn hele natuurkunde is gebaseerd rondom het verhogen van realiteit en de mogelijkheid van de mens om het verleden te veranderen door het heden te veranderen! (Discover Magazine, Juni 2002)

Kryon vertelt ons dit: Als jullie de balans van donker en licht op de planeet veranderen door jullie intentie voor ascensie en inter-dimensionaal bewustzijn laten jullie een deel van de oude “jullie” achter. Door de richting van de opwaardering is er een feitelijk deel van de “donkere jij” voor zijn leven aan het vechten! Het zijn JULLIE die JULLIE bevechten, maar persoonlijk kan het erop lijken dat alle demonen uit de hel in de rij staan.

Wat voor bewijs is hiervoor? Laat mij jullie dit vragen: Wie kent JULLIE beter dan jullie zelf?

De aanvallen lijken heel persoonlijk, nietwaar? De “stemmen” weten exact waar jullie bang voor zijn, nietwaar? En er is een zeer diepgaande poging van dit deel dat een deel van jullie is geweest, leven na leven, om weerstand te bieden en te vechten voor overleving. Denk aan Kryon-boek 5: “De reis naar huis! Jaren geleden channelde Kryon over dit gevecht dat de persoon in het boek, Michael Thomas, had met “het!” Velen vroegen: “Wat was “het” in het boek?”

Nu weten wij het. HET is de donkere kant van die ieder van ons op gepaste tijden heeft, die ons laat raden en de test van verlichting veel uitdagender maakt, en, in alle eerlijkheid, waardevoller maakt. Zelfs nadat jullie dit donkere deel hebben “afgeslacht” is er nog steeds een balans van dualiteit om mee om te gaan.

Deze duale balans blijft bij ons en vraagt ons elke dag of wij wel het juiste ding doen. Maar het vechtende deel dat bij JULLIE wil blijven is het deel dat jullie zo goed kent dat het alles kan verpersoonlijken. Het is het monster onder het bed, de duivel, degenen die naar de Aarde kwamen om jullie te pakken te nemen….. en, natuurlijk, de slechte ET’s en hun helpers. Het zijn alle samenzweringen verenigd in EEN, met jullie naam als doel. Maar dit is NIET zo. Het is nep. In plaats daarvan is het een deel van jullie dat gestuurd wordt naar het obscure – een deel dat niet zal opgeven totdat jullie “genoeg” zeggen.

Willen jullie bewijs? Goed. Als het een grote samenzwering is van miljoenen van de duistere zijde, hoe komt het dan dat zij zo snel zijn vertrokken als jullie hen dit opdragen? Waarom zou zo’n krachtige vijand zo bang zijn voor de kleine/oude jullie? Het is tijd om de “puntjes te gaan verbinden” zoals wij nu zeggen. Denk eens na! Soms is het intellect zeer waardevol in een tijd zoals deze, als dit volledig samenwerkt met jullie emoties.

Wat te doen? Lach deze energie in het gezicht uit en heb er dan een ceremonie omheen. Eer dat het zo lang een deel van je leven is geweest en laat het dan in liefde gaan. Omhels het feit dat jullie het zijn en stuur het dan op weg. Wat zijn de stappen? Het zijn degene die jullie samenstellen. Heb je eigen ceremonie, oh krachtige mens. Hebben jullie werkelijk een of andere goeroe nodig om jullie een procedure te geven? Maak er een goede procedure van. Verbrand iets ouds….. gebruik symbolen, als jullie willen, en ga dan verder!

Kryon vertelt ons steeds weer dat er een einde aan het “bank zitten” zou gaan komen. Misschien dachten jullie dat dit zou betekenen dat duizenden over de hele wereld het “licht zouden zien” en meedoen aan een doel om de balans van de Aarde te veranderen en die naar meer licht te brengen? Denk nog eens. Het was een statement dat betekende dat jullie in deze dagen zouden weten waar de mensen stonden.

Er zou een veldslag zijn, geen aardse veldslag, maar een veldslag. Kijk nu eens naar de huidige wereld. Het gaat over het kiezen van het bewustzijn van de beschaving, nietwaar? Alles in de naam van God (gewoon zoals altijd) wordt het bewustzijn getest. Licht of donker? De mensen nemen beide zijden.

Het gaat ook niet over vreemde culturen. Velen in jullie eigen kamp hebben besloten dat jullie en ik “de mensheid verblinden met licht.” Zij hebben zich teruggetrokken in de oude boeken over beschaving die gepolariseerd is met ET’s en samenzweringen tegen de mensheid. Zij jagen jullie angst aan door jullie je af te laten vragen of degene die naast jullie loopt wel een mens is. Doe dit eens een tijdje en kijk eens hoe je uit balans raakt en hoe angstig en paranoïde je wordt. Iemand op het oog? Zij hebben besloten een donkere plaats te omarmen die voor hen heel comfortabel is en was, totdat het licht in 1987 arriveerde. Ik heb vrienden verloren die Kryon nu als de “grote leugenaar” zien. Jullie willen denken dat het een grote samenzwering is die jullie wil onderwerpen met liefde zodat de slechterikken jullie kunnen wegkapen. Ook zij hebben hun boeken en hun channelings om dit binnen hun eigen cirkels te “bewijzen.”

De duisternis in elk van hen heeft gewonnen. Er is geen oordeel hierover, het is gewoon een feit. Zij volgen hun waarheid net zoals jullie dit doen, oordeel dus niet over hen en vind het zelfs niet eens jammer voor hen.

Het zit allemaal in de balans van vrije keuze. Ik ben het er duidelijk niet mee eens maar ik heb wel respect voor degenen die een standpunt innemen. Het voelt gepast voor ons allen om dit te doen en wij moeten dit ook doen om deze planeet te kunnen veranderen.

Wat zouden jullie moeten geloven? Wat is juist? Waarom onderzoeken jullie beide kanten niet? Luister naar iedereen. Voel de energie van beide kanten en besluit voor jezelf wat voor jullie de waarheid is. Ga naar een spirituele plaats die je in jezelf vertrouwt en zeg: “God, vertel mij alsjeblieft wat ik moet weten.” Kijk dan om je heen en beslis.

ik geloof dat de mensheid de oude profetieën heeft weggegooid. Ik geloof dat historici op een dag naar deze tijd zullen kijken en het een renaissance van vorm zullen noemen. Ik denk dat degenen die willen doorgaan met het omhelzen van het duister op een dag langzaam zullen worden getrokken naar een plaats waar zij uiteindelijk zullen rondwentelen in teleurstelling en angst en waar zij zich vrijwillig hebben afgescheiden van de liefde van God.

Ik voor mij, ik baad in de liefde van Spirit en de kennis dat wij hier allemaal aankwamen op een tijd die Kryon een “nieuwe dispensatie” noemt. Het staat ons toe te beslissen over ons eigen spirituele lot en het geeft ons gereedschappen om te beslissen, als wij ervoor kiezen om hen te zoeken.

Ik vier deze tijd!

Lee Carroll

VRAAG 645: Pleiadische interventie?

Lieve Kryon: Ik begrijp dat de Pleiadiërs iets te maken hadden met ons DNA en er sterrenzaad aan toevoegden. Ik verbind hen ook met de “reuzen” van Bijbelse oorsprong die paarden met mannen/vrouwen. Jij zegt dat wij hen nodig hadden voor onze ontwikkeling en ik vraag mij af waarom. Welk type voorouderlijke bron vertegenwoordigen zij? Werken zij nog steeds met ons?

ANTWOORD: Ja, in alle opzichten. De Pleiadiërs, een groep van het sterrensysteem Zeven Zusters, waren nodig om jullie DNA te veranderen, en dit gebeurde redelijk kort geleden (100.000 jaar geleden). Jullie waren op een punt waarop jullie vele soorten mensen begonnen te ontwikkelen, net zoals de meeste zoogdieren van de Aarde dit hebben gedaan.

Het eerste wat zij deden was het stoppen van de ontwikkeling van alle mensen-takken….. op een na…… die van jullie. Het tweede wat zij deden was het veranderen van de genetische code van de mensen die het kern-ras zouden vormen. Deze verandering zou een genetische “imprint van God” scheppen in elk van jullie, omdat zij die ook droegen.

Hun systeem is niet “aan het leren” zoals jullie Aarde dit doet en zij leven het leven heel anders dan jullie dit doen. Jullie aardse bestaan gaat over vrije keuze en waar jullie de energie van Gaia zullen nemen. Jullie hebben een missie hier in dit deel van het melkwegstelsel en die is heel anders dan die van hen.

Zij wisten wat zij voor jullie moesten doen omdat zij van goddelijke oorsprong zijn en dit is een onderdeel van hun bestaan en hun doel. Dit is moeilijk aan jullie uit te leggen omdat jullie alles met een menselijke zienswijze zien. De Pleiadiërs zijn niet zoals jullie want jullie leven in omstandigheden van oude en nieuwe energie op een zeer jong toneel. Zij zijn feitelijk door hun eigen tests heen gegaan en zij dienen het Universum nu op andere manieren……. Inclusief het zaaien van andere toekomstige “Aardes.”

Toch zijn zij op vele manieren net zoals jullie. Als jullie hen uiteindelijk ontmoeten, en dat zullen jullie, wees dan niet verrast als zij heel veel op jullie lijken. En ja….. zij zijn nog steeds geïnteresseerd in wat er hier op jullie planeet gebeurt; maar zij hebben geen interesse om tussenbeide te komen op jullie pad.

Zij benaderen jullie met een waarlijk liefhebbende geest.

Kryon

VRAAG 646: Portaalveranderingen?

Lieve Kryon: Zijn de leylijnen veranderd vanwege de verhoging van het raster? Als dit zo is, hoe zullen wij hun nieuwe locatie kennen? Ik wil graag weten of Stonehenge, Avebury, Glastonbury (het vroegere Avalon) etc. nog steeds op dezelfde leylijnen liggen of is dit veranderd? Of is dit “oude energie?”

ANTWOORD: Het antwoord is een grote JA. Als jij de channelings van 2003 hebt gelezen zal jij weten dat wij juist over deze dingen spreken en spraken. Zelfs de natuur antwoordt hierop. Sommige gebieden worden verwijderd van de rol als “poorten” zoals Sedona in Arizona  en sommige worden verhoogd, zoals Mount Shasta.

Dit geldt ook voor Engeland. Glastonbury wordt verhoogd en dit geldt niet voor Stonehenge. Ga het zelf zien en voelen.

Er is veel leerwerk hieraan verbonden.

Kryon

VRAAG 647: Positief Karma? 

Lieve Kryon: Ik heb verzocht om de neutrale imprint en ik geloof dat dit een paar jaar geleden is gebeurd. Er wordt mij nu herhaaldelijk door een regressietherapeut verteld dat ik positief karma op mijn “rekening” heb staan. Ik nam altijd aan dat karma negatief was en ik dacht nooit aan een beloning in een volgend leven. Hoe staat deze claim van positief/negatief karma ten opzichte van de gebeurtenis waarbij iemand alle karma door de implant heeft opgelost?

ANTWOORD: Lieverd, jouw regressietherapeut ziet het goed, maar laten wij het etiket veranderen. Het is geen positief karma want het hele systeem van karma is verdwenen (een oud paradigma in deze nieuwe energie). Jij hebt dit systeem gereinigd en opgelost en wat daarvoor in de plaats aan de hand is, is het RESULTAAT van de toestemming voor de implant die jij hebt gegeven.

Ik weet dat dit een beetje als een cirkel klinkt, maar probeer het te begrijpen.

Jij bent nu in het NU en dus worden alle potentiëlen “gezien” alsof zij al plaatsvonden.

Op een bepaald niveau ZIET jouw helper dus wat jij hebt gedaan en wat er daardoor “bij jou hoort.” Wat er gezien wordt is jouw potentieel om te bloeien naar een vredig mens zonder de lasten die jij in een oude energie mee moest dragen. Gefeliciteerd omdat jij hebt geverifieerd wat jij voor jezelf hebt gedaan!

Kryon

VRAAG 648: Kracht versus Verlichting

Kryon, mijn zoektocht is er eerder een van kracht dan van “verlichting!” Ik heb alle manieren van psychische of magische hoogstandjes beproefd. Ik heb nagedacht over de natuur van perceptie en het bestaan.

Ik heb contact gezocht met wezens uit deze en andere dimensies om mijn zoektocht te kunnen uitbreiden. Heb jij enige suggesties voor mij over hoe ik succes kan hebben zonder te moeten reïncarneren naar een of andere vorm die deze mogelijkheden al vanaf de geboorte heeft.

Om een voorbeeld te geven: ik had dromen (al tientallen jaren) waarin ik psycho kinetische vaardigheden had (vliegen, objecten van afstand bewegen, helen en het veranderen van levend vlees, elementen transmuteren, energie genereren etc.), en er is niets in mij dat er aan twijfelt dat iemand deze vaardigheden kan bezitten. De wetenschap ontdekt steeds weer meer “magie” in het Universum. Voor mij is de vraag dus niet “Waarom?” maar “Hoe?”

ANTWOORD: De dagen zijn voorbij waarin jullie deze twee kunnen scheiden. Verlichting IS kracht en de een zonder de ander is alleen te vinden in een oude energie. De mensheid heeft zijn koers veranderd en tussen de dingen die op een grootse manier zijn veranderd horen juist deze twee attributen thuis. Daarom wordt integriteit zo’n belangrijk onderwerp.

Daarom hebben wij jullie aangemoedigd om waarheid te vinden…… omdat biologie daar ook bij betrokken is. Weet dus dat de magie die jij zoekt er werkelijk is…… alles wat jij opnoemde. Het is nu gelinkt aan meesterschap en niet aan de een of andere bron van buitenaf.

Kryon

VRAAG 649: Neemt het aantal vroeggeboorten toe?

Lieve Kryon, wat kan jij ons vertellen over de toename van het aantal te vroeg geboren kinderen die wij in dit land zien? Heeft dit te maken met de verandering van het magnetisme in het raster? Mijn kinderen werden op 28 februari 2003 geboren na maar 24 weken zwangerschap.

ANTWOORD: Jij hebt de trend dus in de gaten gehad, nietwaar? Dit gebeurt niet alleen in jullie land. Het gebeurt feitelijk overal. Het heeft niet specifiek met het raster te maken maar het heeft alles te maken met het nieuwe paradigma waar jullie in zijn.

De zielen komen naar de Aarde op het moment dat zij er veel meer “klaar” voor zijn dan jullie ooit waren. Zij komen naar jullie planeet als oude zielen en jullie kunnen dit in hun ogen zien als zij geboren worden. De toename van vroeggeboorten komt hoofdzakelijk door het nieuwe bewustzijn van de kinderen die vandaag geboren worden. Zij zijn in het leven ongeduldig, en ook bij/voor de geboorte. Om geheel volledig binnen te komen is voor hen niet noodzakelijk omdat zij aan de slag willen!’

Als bewijs hiervoor vraag ik jou op te letten hoe zij in hun latere ontwikkeling handelen. Zij weten al zoveel! Zij zijn op school niet geduldig als zij weten dat zij de concepten al hebben (zo niet de feiten!) en zij zijn zeer ongeduldig met een ouder die hen als een jonge ziel behandelt in plaats van als een oude ziel die gewoonweg terug kijkt!

Het maakt allemaal deel uit van een nieuw soort mens dat op de planeet geboren wordt. Als je dit allemaal van dichtbij kunt zien denk je niet langer dat dit soort boodschappen onzin is. Kijk naar de kinderen als bewijs voor wat ik zeg.

Kryon

VRAAG 650: Vroeggeboorten in het algemeen.

Kryon, in een van de laatste vraag-en-antwoord sessies werd er gesproken over kinderen die te vroeg worden geboren. Een deel van het antwoord waarom zij vaker voorkomen is dat het komt door het nieuwe bewustzijn van de kinderen die vandaag de dag worden geboren. Zij zijn ongeduldig in het leven en ook voor/tijdens de geboorte. Velen van hen hoeven niet “volgroeid” te zijn omdat zij aan het leven willen beginnen en aan de slag willen!

Toch hebben de meeste kinderen die te vroeg zijn geboren een veelheid aan gezondheidsproblemen, inclusief ademhalingsproblemen, cognitieve- en ontwikkelingsachterstand. Vele baby’s die voor 28 weken zijn geboren hebben ademhalingsapparaten nodig omdat hun longen niet voldoende volgroeid zijn. Mijn eigen zoon stierf vanwege zijn longen nadat hij na 25 weken zwangerschap werd geboren. Kinderen die aanvankelijk niet overlijden hebben over het algemeen als volwassenen vele handicaps. De vraag is: Als er een nieuw bewustzijn van de kinderen is, waarom zijn hun lichaampjes er dan niet na 24 of 25 weken klaar voor om hier te komen?

ANTWOORD: Dit is veel eenvoudiger dan jij denkt. Jij neemt aan dat deze nieuwe kinderen weten wat zij biologisch gezien doen. Hun ongeduld is spiritueel en dit geeft hen niet de mogelijkheid om de termijn van de zwangerschap te bekorten.

Wat wij dus zeggen is dat jullie een leerproces zien. Degenen die het niet halen zullen terugkomen en begrijpen dat een volledige zwangerschap noodzakelijk is. Degenen die moeilijkheden hebben zullen zich dit de volgende keer ook herinneren. Jullie zien feitelijk een nieuwe soort inter-dimensionale spirituele groei die probeert een huwelijk aan te gaan met 4D-biologie.

Het is niet altijd wat jullie denken dat het zou moeten zijn.

Kryon