Kryon: Vragen en Antwoorden 651 t/m675

Kryon: Vragen en Antwoorden
651 t/m675

Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

==================================

651: Bezig zijn met het uiterlijk.
652: Profetieën over wat er nu gebeurt.
653: Het doel van het leven op Aarde.
654: Het QRS-systeem. 1.
655: Het QRS-systeem. 2.
656: Her-ontwerpen van het leven?
657: Reiki?
658: Relatieve Tijd.
659: Jouw Eenheid herinneren.
660: Wraak – hoe kan ik die kwijtraken?
661: Ongedaan maken van vasectomie.(Sterilisatie van de man)
662: Herschrijven van Oude Tekstboeken?
663: Links- of rechtshandig?
664: Geluiden in de oren.
665: De rol van Science Fiction bij het verhogen van het bewustzijn.
666: Steeds vonken zien.
667: Zelfwaarde. 1.
668: Zelfwaarde. 2.
669: Overgevoeligheid voor alles.
670. Geheiligde vormen.
671.Verandering van de Aardas?
672: Zou ik kinderen moeten hebben?
673. Siliconen-implantaten.
674: Slaaptekort.
675: Maatschappelijke ontwikkelingen.

===================================

VRAAG 651: Bezig zijn met het uiterlijk.

Kryon, mijn vraag is: Waarom zijn wij, als Westerse samenleving zo druk met onze uiterlijke, lichamelijke verschijning? Waarom kan de manier waarop wij eruit zien onze eigenwaarde en ons zelfvertrouwen verhogen of verlagen? Waarom kan ik naar de natuur en naar dieren kijken die in allerlei verschijningen en vormen voorkomen en hen perfect en prachtig vinden? Waarom worden wij allemaal dikker en veroordelen wij onszelf, als maatschappij, daarvoor?

Is dit een Westerse structuur? En als dit zo is wil ik de Vuurtoren zijn die ook een andere manier kan laten zien. Ik wil het rolmodel zijn dat tegen jonge vrouwen kan zeggen dat zij perfect zijn zoals zij zijn –EN DAT ZIJN ZIJ OOK!!!

Ik wil graag weten waarom het zo’n structuur is die mij de laatste dertig jaar verstrikt heeft gehouden.

ANTWOORD: Het ware antwoord is voor jou niet het beschrijven van de menselijke psyche maar eerder waar het werkelijk om gaat. Het is wat het is en het heeft te maken met zowel een structuur als met het intellect. De overconcentratie op het uiterlijk gaat allemaal over voortplanting en de angst om het ras niet te kunnen voortzetten. Dieren doen het in het wild, maar op andere manieren. Het is dus een overblijfsel van het verleden.

Weet dit: als een mens hoger gaat vibreren verschijnt zelfwaarde op natuurlijke wijze. In dat proces is het ook natuurlijk om het hele scenario dat jij hebt beschreven te gaan begrijpen. Zonder hulp van buitenaf ontstaat er dus een heel leuke balans – helemaal vanzelf. Het beste advies voor jou is dus: hoger vibreren en licht sturen naar anderen.

Vervang de frustraties over wat er om je heen is, en dit is lagere energie, door de vreugde dat jij er niet aan mee hoeft te doen. Breng daarna jouw mening in balans over wat er om je heen gebeurt, want het is goed voor jou om je te ontspannen ten opzichte van de dingen die jij niet kunt veranderen en wordt vervolgens opgewonden over de dingen die jij wel kunt veranderen.

Gezegend zijn de mensen die dit begrijpen want zij zullen niet langer op een plaats van stress zijn door de manier waarop de wereld om hen heen eruit ziet.In plaats daarvan schilderen zij een prachtig portret van hoe zij dagelijks in deze wereld kunnen zijn.

Kryon

VRAAG 652: Profetieën over wat er nu gebeurt.

Kryon stelt dat de profetieën over oorlog zijn afgewend. Maar waarom worden de huidige gebeurtenissen steeds verbonden met de profetieën uit de bijbel? (leidend naar de antichrist en de derde wereldoorlog etc.) Zijn de profetieën uit de bijbel iets dat kan worden veranderd door de wil van de mens?

ANTWOORD: Wij hebben gezegd dat Armageddon was afgewend en dit is ook zo. De belangrijkste profetieën die in jullie geschriften zijn gegeven, schilderen een beeld dat nu onmogelijk vervuld kan worden zowel door de gegeven tijdlijn als door de spelers die waren aangegeven.

Degenen die jullie nog steeds vertellen dat er nog steeds een verband is, willen dat jullie doorgaan om te reageren en vast te zitten in angst. De val van de Sovjet Unie in de late tachtiger jaren en de huidige positie van China hebben beide het belangrijkste scenario nietig verklaard. De klok stond al lang geleden stil voor het plaatsvinden van de profetieën die toendertijd werden voorspeld.

Er zullen altijd mensen zijn die de metaforen van de geschriften ten eigen voordele willen gebruiken. Jullie hebben de optie om te blijven trillen van angst voor zolang jullie dit willen…. of om voorwaarts in actie te komen om een vredige Aarde te scheppen.

Degenen die hun deuren sluiten en wachten op een afschuwelijk einde zullen op een dag ontwikkelen en zich realiseren dat zij jaren vol zorgen hebben verspild terwijl zij vreugdevol en productief hadden kunnen zijn. Visualiseer oplossingen. Visualiseer een planeet die naar wijsheid beweegt.

Er is hier nog zoveel te doen!

Kryon

VRAAG 653: Het doel van het leven op Aarde.

Lieve Kryon: Gezien het feit dat wij mensen eeuwig zijn, wil dit dan ook zeggen dat wij dit ook al in andere universums hebben gedaan? Zullen wij het nogmaals doen? Zal dit altijd ons doel zijn? En wat is het doel van dit alles? Waarom doen wij dit eigenlijk?

Waarom doen wij in alle eeuwigheid niet gewoon wat wij “zijn?”

ANTWOORD: Ja, jij bent hier heel goed inHet doel? Het doel is het scheppen van nieuwe universums. De manier waarop het werkt? Wij hebben jullie eerder verteld dat het grootse dingen zijn die jullie doen en jullie doen het met passie en jullie doen het altijd.

Het is moeilijk om te beschrijven wat jullie in het verleden hebben gedaan als er geen verleden bestaat. Alles past in een “NU”- puzzel die jullie constant scheppen door de eonen heen van wat jullie tijd noemen.

Gezegend zijn de mensen die toegeven dat er iets meer bestaat dan hun eigen realiteit en vertrouwen op hetgeen er binnenin hen is.

Kryon

VRAAG 654: Het QRS-systeem. 1.

 Lieve Kryon: Ik ben zeer geraakt door de Kryon-boeken die ik heb gelezen. Dank je wel voor alle informatie. Ik heb een vraag over magnetische therapie. Ik heb onlangs te maken gekregen met QRS (Kwantum Resonantie Systeem) dat een actief magnetisch veld schept dat pulserende elektromagnetische signalen van lage intensiteit gebruikt om de balans in de cellen te herstellen.

Is dit een van de therapieën die veilig gebruikt kunnen worden? In een van jouw boeken vertel jij dat deze therapieën werden ontwikkeld in Duitsland en dat dit daar een van is, denk ik. Ik zou dankbaar zijn voor jouw begeleiding bij het gebruik van deze therapie.

ANTWOORD: Deze vergemakkelijking is een voorloper van wat wij “ontwerp-magnetisme” noemen. Het is veilig omdat het pulseert en ook omdat het is ontworpen om balans te brengen. Het pulserende stuurt geen constant magnetisch bericht naar de cellen maar eerder geeft het de cellen een kans om te herstellen en “wakker” te zijn bij de volgende puls. Het is bijna als een wekker met magnetische resonantie die de cellen een “keus” geeft. Een deel van het geheim van zijn levensvatbaarheid is de frequentie en de getimede symmetrie van de puls.

Het geeft ook geloofwaardigheid aan de basisstelling dat het lichaam zichzelf zal helen en perfect wil werken maar het daarvoor vaak nodig heeft om in balans te komen en te zijn. Een systeem voor balans is er dus vaak een dat leidt naar heling, maar de heling zal van de mens komen.

En ja, de wortels hiervan werden in Duitsland gelegd. Elke cultuur heeft iets te bieden. De Duitse cultuur heeft zich opgeworpen als de “toestellen”-cultuur en het heeft een geschiedenis van enkele van de beste genezingsapparaten op de planeet.

Kryon

VRAAG 655: Het QRS-systeem. 2.

Lieve Kryon: Ik vond het heel interessant om in de vraag-en antwoorden te lezen over het Kwantum Resonantie Systeem (QRS). Toen ik daarna op het internet zocht vond ik de technologie die jij had aangegeven. Ik vond ook een site die Kwantum Resonantie Gebeden gebruikt en waarvan ik begrijp dat het “balans op afstand” brengt. (Iemand anders op afstand helpen) en ik wil ontzettend graag weten hoe mijn energetische balans gemeten kan worden en in balans gebracht kan worden. Ik kan daarbij gebruik maken van een fysiek apparaat maar dit andere systeem zou op een bepaalde manier ook gedachten gebruiken. Is dit correct en zou dit evenveel waarde kunnen hebben als de mechanische methode?

ANTWOORD: Ja, dat zou het. Nogmaals, jouw intuïtie dient jou heel goed. Het Kwantum Resonantie Systeem is gewoonweg een naam die is gegeven aan een proces dat in-tapt en aansluit bij het feit dat “alles is verbonden met alles.” Dit is het begin van inter-dimensionale wetenschap. Een andere methode die een mechanisch apparaat gebruikt is radio-elektronica.

Kryon

VRAAG 656: Her-ontwerpen van het leven?

Lieve Kryon: In November 2002, in de channeling die werd gehouden in New Hampshire, was het eerste dat mijn aandacht trok de zin: ”Ieder van jullie is oneindig en dit is niet van toepassing op al het leven in het Universum.”

Wat bedoelde jij precies toen jij vertelde dat “dit niet geldt voor al het leven in het Universum?”

Ik had de indruk dat alles in het Universum leven in zich heeft, zoals God leven is, en alles is/werd geschapen vanuit God.

Kan jij mij dit alsjeblieft uitleggen?

ANTWOORD: Zoals wij al eerder hebben gezegd is er leven in het Universum dat geen “stukjes van God” in zich heeft zoals dit bij jullie het geval is.

Er is een ongelooflijke hoeveelheid leven in het Universum dat er alleen maar is om de goddelijke deeltjes te ondersteunen bij het uitvoeren van hun werk.

Jullie concept van het leven is beperkt tot 4D!!!

Er is ook leven in water, lucht, en zelfs in de rotsen van de planeet. Dit is niet oneindig zoals dit bij jullie het geval is en het heeft ook geen engelachtige proporties. Het is inter-dimensionaal, het leeft en het is er om jullie werk op deze planeet te ondersteunen.

Kryon

VRAAG 657: Reiki?

 Lieve Kryon: Ik ben een Reiki-meester en ik heb een vraag over deze energie en ook over andere oude energieën, bijvoorbeeld de Keltische Rune. Zijn deze energieën in deze tijd aan het veranderen? Worden zij vervangen door EMF?

Als ik Reiki gebruik als een levende en heilige energie (in het Duits:  “Schöpferkraft” ) is dit dan niet allemaal hetzelfde? 

ANTWOORD: Wij hebben deze informatie al vele malen gechanneld: Veel van de oude gebruiken komen nu naar voren als hoofdspelers voor genezing op deze planeet Aarde. Reiki is daar een van. Hoe kunnen wij weten of het een proces is van de oude energie of van de nieuwe energie? Dit is heel makkelijk. Werkt het nog steeds? Voegt het iets toe aan het werk dat jij doet?

Als het antwoord op deze vragen ja is, is het zeer rendabel en zou je ermee door moeten/kunnen gaan. Als het gewoonweg niet meer werkt past het niet langer meer bij de energie die jullie op de planeet hebben geschapen. EMF is een nieuw en prachtig stuk gereedschap. Het vervangt helemaal niets maar het geeft jullie alweer een krachtig stuk gereedschap voor de gereedschapskist van de lichtwerker.

Kryon

VRAAG 658: Relatieve Tijd.

 Lieve Kryon: In Boek 9 heb jij het erover dat de collectieve bewustzijn-trein langzamer gaat op het spoor (ook al merkten wij de tijdsverschillen niet). Waarom gingen wij langzamer als wij daarvoor sneller gingen? Proberen wij soms iets anders op het spoor?

ANTWOORD: Wij hebben alweer met metaforen te maken, nietwaar? Zij zijn vaak moeilijk uit te leggen omdat wij inter-dimensionale attributen voor jullie proberen te beschrijven. Omdat tijd relatief is ten opzichte van wat jullie zien en wat er om jullie heen is – laat mij een voorbeeld geven dat jullie wel of niet kunnen begrijpen: Laten wij zeggen dat jullie je van de Aarde verwijderen (een oude realiteit) met een ongelooflijke snelheid, bijna tegen jullie 4D-snelheidslimiet….. een die het tijdraam van JULLIE verandert.

Als jullie nu een videocamera zouden hebben en terugkijken naar de Aarde en zouden kunnen kijken naar wat dit laat zien (wat jullie niet kunnen, maar wij doen alsof…) zou het scherm dat jullie hebben laten zien dat de Aarde langzamer gaat. In jullie ruimteschip zouden jullie de tijd echter als onveranderd zien omdat die relatief is aan jullie eigen snelheid. Alles in de oude realiteit (het oude spoor) op Aarde zou gezien worden met afnemende snelheid als jullie je met bijna lichtsnelheid verwijderen.

Toen wij vertelden dat jullie langzamer gingen was dit de zienswijze van de oude realiteit, terugkijkend, terwijl jullie in snelheid toenamen! Dit is moeilijk uit te leggen en te begrijpen; dus in plaats van jezelf dingen af te vragen, vraag jezelf: Hebben jullie in de laatste drie of vier jaar gemerkt dat de tijd sneller is gegaan? Als dit zo is, vier dit dan en gebruik deze gevoelens als bevestiging dat jullie inderdaad het spoor van jullie realiteit hebben veranderd.

De Aarde is nu een andere Aarde….. een die jullie hebben opgewaardeerd!

Kryon

VRAAG 659: Jouw Eenheid herinneren.

Lieve Kryon: Dit jaar worden er bij ons in de Verenigde Staten verkiezingen gehouden voor een nieuwe president. Er is in ons land zoveel verdeeldheid over deze kwestie. Is er iets dat jij ons kunt vertellen dat ons onze Eenheid weer laat herinneren?

ANTWOORD: Ja. Ga boven de politiek staan en concentreer je op de eenheid van de werkelijke onderwerpen. Vrede op Aarde gaat allereerst bereikt worden door Licht naar de Israëlisch/Palestijnse zaak te sturen. Stuur hier dagelijks Licht naartoe!

Ten tweede: als dit begint te gebeuren, verwacht dan ook dat er voor de belangrijkste ziekten op de planeet een oplossing gaat komen. Wat jullie niet begrijpen is dat deze beide zaken een relatie hebben. Het heeft te maken met het “ziekte-bewustzijn” van de planeet en hoe de natuur reageert op het algemeen menselijk bewustzijn op Aarde.

Geloof mij, als deze dingen opgelost gaan worden zal ook jullie politieke polarisatie afnemen tot op een niveau waarop jij je prettiger zal voelen.

Ik weet dat jullie dit niet geloven, maar hoe helderder en vredelievender jullie zijn met het overzicht van de dingen, hoe meer Licht jullie kunnen scheppen om te helpen juist dit te doen wat jullie willen met jullie politieke inspanningen.

Kryon

VRAAG 660: Wraak – hoe kan ik die kwijtraken?

Lieve Kryon: Wraak houdt mij al meer dan tien jaar bezig. Ik voel dat als ik dit zou kunnen laten gaan, ik zou kunnen ascenderen. Hoe kan ik deze duisternis die wraak heet laten gaan?

ANTWOORD: Lieverd, jij bent gezegend voor deze vraag. Allereerst heb jij helemaal gelijk. Als jij dit attribuut in je leven zou kunnen laten gaan zal alles veranderen! Het houdt jou inderdaad tegen. Het moeilijkste ervan is om het kwijt te raken. Wij hebben al vijftien jaar lang onderwezen over meesterschap, DNA-activering, pure intentie en meditatie met het Hoger Zelf. Dit alles is betekenisvol voor het scheppen van een “gebalanceerd Zelf.”

Toch adviseren wij in jouw geval om bronnen van buitenaf aan te boren om jou te helpen om in balans te komen zodat jij sneller vooruit kunt gaan. Wraak en haat zijn enkele van de moeilijkste emoties om kwijt te raken omdat zij ook een gewoonte van energie vormen waar jullie feitelijk op vertrouwen voor kracht om dingen op te lossen. Daarom wordt het een “drama-drug” dat jullie op een niveau voedt dat jullie niet kunnen zien maar waarvan jullie wel weten dat het er is.

Zoals bij elke verslaving kunnen anderen jou helpen om te beginnen met het proces van het loslaten en beter dan jij het zelf zou kunnen doen. Kijk naar in balans brengende technieken (EMF is een zeer goed begin). Niet alle technieken werken hetzelfde voor elk pad en dus zeg ik dat er vele zullen zijn die jou passen en ook vele die dit niet zullen doen.

Kijk dus naar een deel van energie-balancerings-werk totdat je een techniek vindt die voor jou het beste werkt en wijd je dan aan het behalen van hogere niveaus door die speciale studie. Als jij dit doet zal jij een heerlijke vrijheid vinden die jou in staat stelt om deze gevoelens los te laten.Het kan gedaan worden!

Kryon

VRAAG 661: Ongedaan maken van vasectomie.(Sterilisatie van de man)

Lieve Kryon: mijn man had vijftien jaar geleden een vasectomie. Wij hebben de volledige intentie voor een niet-chirurgisch ongedaan maken hiervan door tegen onze cellen en tegen ons DNA te spreken en de volle intentie te hebben om volledig vertrouwen te hebben in het samen krijgen van een baby.

Kan jij ons hieromtrent advies geven?

ANTWOORD: (van Lee): Bij mijn vader is vasectomie toegepast en wel ongeveer een jaar voordat ik werd geboren en ik lijk op geen enkele manier op onze melkboer (glimlach) Met andere woorden: alles is mogelijk. Kryon heeft gelijksoortige vragen met hetzelfde scenario beantwoord. Als jullie een kind willen, probeer dan de benadering die het best beantwoordt aan jullie intentie. Als jullie voelen dat jullie echt goed zijn in het veranderen van dingen in je lichaam, doe het dan op die manier. Maar als dit niet werkt en jullie nog steeds een kind willen laat dan de wetenschap helpen om de vasectomie ongedaan te maken.

Het gaat er niet om hoe jullie dit doen maar meer om de intentie die jullie hebben om dit kind naar de Aarde te laten komen! Laat het daarom niet te lang wachten. Het draait tenslotte om het kind en niet om de methode om de vasectomie terug te draaien.

Lee

VRAAG 662: Herschrijven van Oude Tekstboeken?

 Lieve Kryon: Synchroniseert Een Cursus in Wonderen met de leringen van Kryon? Of is dit onderwijzen uit de oude energie? Heeft het een doel?

ANTWOORD: Wij hebben aangegeven dat als jullie naar een nieuwe realiteit gaan enkele van de Oudste Tekstboeken herschreven dienen te worden. De onderwerpen en de leringen van deze boeken passen in een oud paradigma dat niet langer meer hier is. Niet alle leringen passen echter in dit scenario. Bijvoorbeeld: als een oude tekst een verhaal vertelde over dingen die zouden gaan leiden naar een oude profetie is dit niet langer geldig en is het tijd om dit oude boek te gaan her-evalueren.

Toch is het ook zo dat sommige van de leringen die jullie heel lang hadden gaan over de bekrachtiging van de mens en leringen hebben aangaande jullie vermogen om je cellulaire structuur te controleren door jullie bewustzijn. In plaats van oude, uit de tijd zijnde leringen waarover jij spreekt en ook vele anderen die dezelfde onderwerpen op verschillende manieren behandelen, is het zo dat zij niet alleen geldig zijn maar nu ook steeds relevanter beginnen te worden dan ooit tevoren.

Hier is de enige waarschuwing:

Gebruik wijsheid en onderscheidingsvermogen als jullie kijken naar de culturele aspecten rondom deze oude en diepgaande leringen. Er kunnen sommige elementen zijn die herzien moeten worden vanwege jullie verandering in cultuur. Als een lering jullie bijvoorbeeld vertelt om per paard te gaan naar een plaats waar jullie je kunnen verhogen door een nieuwe herijking met kosmische energie, wat zullen jullie dan doen? Zullen jullie proberen een paard te vinden binnen de kosmopolitische samenleving waarin jullie wonen om deze instructies exact op te volgen of zullen jullie de context begrijpen waarin deze leringen werden gegeven en in plaats daarvan je huidige transportmogelijkheden gebruiken om sneller op die bepaalde plaats te komen?

Begrijpen jullie dit? De kern van de leringen kan heel toepasselijk zijn maar hang het niet op aan de details die jullie daarin misschien worden gegeven door mensen uit jullie voorbije culturele verleden, mensen die een juiste intentie hadden. Pas de details aan gebruik de prachtige gereedschappen!

Kryon

VRAAG 663: Links- of rechtshandig?

Lieve Kryon: bijna elk mens lijkt zijn linker- of rechterhand beter te gebruiken. Als ik bijvoorbeeld iets schrijf en ik mijn linkerhand gebruik heb ik in de gaten dat ik hier niet goed in ben, om het maar zachtjes uit te drukken. Waarom zijn mensen over het algemeen beter in het gebruiken van een van hun beide handen en meestal dan de rechterhand? Is het een goed idee om feitelijk te gaan oefenen in het gebruiken van ook de andere hand? (Misschien zal dit ons openen voor meer bewustzijn over de gehele mens)

ANTWOORD: Een deel van de menselijke conditie is dat jullie gepolariseerd zijn. Jullie linker- en rechterkanten zijn feitelijk aparte delen van jullie lichaamssysteem die wedijveren. Natuurlijk hebben jullie de uiterlijke symmetrie van je lichaam ontdekt waarbij de ene zijde een kopie is van de andere. Dit is de efficiency van jullie evolutionaire proces.

Het onderwerp waar jij mee komt is een goed onderwerp. Want inderdaad, als jullie een beetje de tijd nemen om je andere hand te gebruiken om te schrijven (of zelfs om een bal te gooien) laten jullie de balans van de brug tussen de polariteit van je lichaam toenemen.

Jullie hersenen zijn hier diepgaand bij betrokken en dit geldt ook voor jullie DNA. Alles dat jullie kunnen doen om een betere balans in jezelf te scheppen is goed. Hier is een oefening: Probeer eens een brief aan jezelf te schrijven met je niet-dominante hand.

Jullie zouden feitelijk jezelf kunnen vinden!

Kryon

VRAAG 664: Geluiden in de oren.

Lieve Kryon: Ik heb al een aantal jaren last van een dof gevoel aan de linker- en de rechterkant van mijn hoofd. Onlangs had ik een koude plek op mijn rechter slaap. Het voelt alsof iemand een ijsklontje tegen mijn slaap houdt. Ik hoor ook een kloppend geluid in mijn rechter oor.

Ik voel dat dit de aanpassingen zijn die wij konden verwachten. Heb ik hier gelijk in? Kan jij mij dit uitleggen?

ANTWOORD: Er zijn hier twee dingen aan de hand. De hoofdoorzaak is de bloedsomloop. Je zou er verstandig aan doen om hierover meer medische informatie in te winnen. Het tweede, aangaande de oren, is zeer typisch voor lichtwerkers en wij hebben deze informatie eerder gebracht. Het is een symptoom van spirituele groei.

Er zijn vele manieren om bloed in je hoofd te onderzoeken. Wees niet bang voor deze situatie. Hij werd jou gegeven zodat je ernaar zou gaan kijken. Daarna zal jij handelen. Het zal jou lang laten leven!

Gezegend ben jij voor jouw werk op deze planeet.

Kryon 

VRAAG 665: De rol van Science Fiction bij het verhogen van het bewustzijn.
Lieve Kryon: Welke rol heeft science fiction in het verleden en ook nu nog gespeeld bij het verhogen van het bewustzijn? Ik las hierover in een Kryon-boek dat vertelde dat ongeveer vijftig jaar geleden een groep mensen is begonnen om het bewustzijn van de planeet te verhogen……. dit klinkt mij als je reinste science fiction in de oren.

ANTWOORDWij hebben jullie al vele malen verteld dat het vreemde en ongelooflijke van vandaag de realiteit van morgen is. (denk aan de verhalen van Jules Verne. Raket naar de Maan, Reis naar het binnenste van de Aarde, etc. Henk)

Hierdoor zouden jullie moeten weten dat veel science fiction werd gechanneld!

Maar dat wisten jullie al, nietwaar?

Kryon

VRAAG 666: Steeds vonken zien.

Lieve Kryon: In het afgelopen half jaar, of zoiets, heb ik vreemde en ongebruikelijke gebeurtenissen ervaren in mijn lichaam. Ik heb gemerkt dat ik als ik spiritueel materiaal lees, vonken zie, en ik heb ook sensaties in mijn oren gevoeld.

Kan jij mij alsjeblieft enkele van de lichamelijke dingen uitleggen die mensen tijdens deze fascinerende tijden zouden kunnen meemaken en ervaren?

ANTWOORD: Lieverd, jij bent niet alleen. Hoewel de uiterlijke en innerlijke symptomen van mens tot mens verschillen is het een goede zaak je ervan bewust te zijn dat jullie mensen door het plaatsvinden van spirituele gebeurtenissen jullie DNA activeren! Mede ook door de nieuwe energieën die de Aarde nu vanuit de Grote Centrale Zon, via jullie eigen Zon, in grote golven overspoelen.

Dit zal zich op velerlei manieren manifesteren, maar zij zullen bijna allemaal tevoorschijn komen als ongebruikelijke zaken en op vele ongebruikelijke manieren, of jullie je hiervan nu bewust zijn of niet.

Welkom bij het begin en de voortgang van de ascensie!

Kryon

VRAAG 667: Zelfwaarde. 1.

Lieve Kryon: Wat gebeurt er met iemand die oud is maar wel wil veranderen? Is de oude persoon nog steeds binnenin? Of gaat hij/zij gewoon verder naar een ander, een nieuw niveau? Ik heb heel veel fouten gemaakt in mijn leven maar ik heb ook veel bereikt. Ik wil graag de goede dingen die ik heb gedaan of bereikt, bewaren maar ik wil ook mijn vergissingen uit het verleden reinigen en iemand worden die zich gevraagd en gewaardeerd voelt. Als ik verander, wat zal er dan gebeuren met de goede dingen die ik wil bewaren?

VRAAG: Lieve Kryon, wat is de betekenis als ik van alles heb gedaan om een baan te vinden en ik niets heb gevonden? Ik had de focus in mijn hart om behulpzaam te zijn in deze wereld en ik wil mijn leven voor mijn kinderen veranderen, maar soms ben ik niet zeker van mijzelf. Heb ik wel een plaats in deze wereld?

VRAAG: Liefste Kryon, ik heb problemen met mijn recente verleden (die direct gerelateerd zijn aan mijn zelfwaarde) en die zover doorwerken in mijn huidige leven dat ik mij voel alsof ik te pakken ben genomen door een tornado en niet in staat ben om te zien waar ik ben of waar ik naar toe ga. Ik ben zo verward dat ik geen vooruitgang meer zie. In feite heb jij eens gezegd dat niet iedereen die voor ascensie koos ook succes zou hebben en ik voel mij inderdaad alsof ik het verkeerd doe.

ANTWOORD: Er zijn velen, zo niet de meesten van jullie,die belast zijn met een basisthema. Jullie zijn geboren in een energie op deze planeet die niet in balans was bij de afdeling “zelfwaarde”. Voeg daaraan toe dat jullie religieuze leiders jullie hebben verteld dat jullie waardeloos zijn!

Dit is een berg om te beklimmen en het beïnvloedt jullie grotelijks.Ik heb dit op een stap-voor-stap-manier verteld en ik bied jullie deze boodschap aan zodat jullie misschien uit de kuil van onderdrukte zelfwaarde kunnen klimmen. Het is tijd en ik denk dat jullie dit weten. Kijk alsjeblieft eens terug naar de boodschap die ik hieromtrent heb gebracht.

Noot van de uitgever: Zie Kryon’s boodschap over zelfwaarde in zijn geheel.

Kryon

VRAAG 668: Zelfwaarde. 2.

Lieve Kryon: Waarom hebben wij mensen zoveel moeilijkheden bij het houden van onszelf. Is het houden van ons totale Zelf niet een van de belangrijkste gereedschappen die wij kunnen gebruiken om onze ascensie te bereiken?

ANTWOORD: Ja! Liefde voor het Zelf en het aanwezig zijn van Zelfwaarde zijn dingen waarde mensen aan dienen te werken. Het is allemaal onderdeel van de barrière die jullie tegenkomen bij het zoeken van de “God” binnenin jullie Zelf.

Het meest verbazingwekkende in deze vraag is hoe dit laatste in relatie staat vanuit een niet-gerelateerde bron. Met de langzame infiltratie van de Indigokinderen hebben jullie een geheel nieuw attribuut dat is gegeven aan het menselijk bewustzijn. Deze kinderen zijn gekomen met ongelooflijke zelfwaarde. Sommigen vinden zelfs dat zij een “sterk hoofd” hebben en begrijpen niet precies wat de echte attributen van deze persoonlijkheden zijn.

Dit type mensen zal veel minder moeite hebben om van zichzelf te houden dan jullie. Vier wat jullie hebben gedaan! Vier wat jullie gaan worden!

Kryon

VRAAG 669: Overgevoeligheid voor alles.

Lieve Kryon: Ik ben er een van een groeiend aantal mensen die de diagnose hebben gekregen van veelvoudige Chemische Gevoeligheid/Omgevingsziekte. Deze aandoening is in eerste instantie een stoornis en beïnvloedt elk orgaan in het lichaam. Sommigen van ons zijn niet alleen sterk “allergisch” voor gewone, dagelijkse substanties in onze omgeving, zoals ikzelf ook, zijn zij hoog-gevoelig voor geuren, licht, aanraking, geluid en ook smaak. Sommigen van ons zijn gevoelig voor emoties van anderen en ontwikkelen toxische symptomen in het bijzijn van vijandige mensen.

Dit zijn mijn vragen: Waarom neemt het aantal mensen die dit hebben toe, wat is de spirituele basis achter deze aandoening en hoe kunnen wij onszelf ongevoeliger maken voor onze fysieke en emotionele omgeving?

ANTWOORD: Allereerst het chemische: Dit is een resultaat van toegenomen giftigheid op de planeet. Hoe meer de planeet zich uit balans brengt hoe meer degenen die hier kwamen en vertrouwden op deze balans, beïnvloed zullen worden. De toename komt dus door de toegenomen vervuiling van de planeet – iets waarvan ik denk dat jullie dit al weten.

Dit gaat vaak hand in hand met degenen die emoties kunnen voelen  omdat degenen die chemisch fijn zijn afgestemd ook energetisch fijn afgestemd zijn. Dit gaat niet echt over spirituele dingen. Het gaat over energie. Als jij gevoelig bent zal het een gevoeligheid voor alles zijn, niet alleen binnen 3D! Zelfs degenen die zichzelf helemaal niet als spiritueel zien, zitten ook midden in dit probleem – inclusief de gevoeligheid voor de emoties van andere mensen.

Wij leren dat jullie dit kunnen verzachten en het valt in de categorie van controle nemen over je cellulaire structuur door visualisatie en meditatie. Jullie eigen wetenschap bevestigt nu dat jullie gedachten jullie immuunsysteem kunnen veranderen en dat is precies het punt waarop jullie kunnen starten.  Jullie hebben echt controle over deze dingen!

Begin met dagelijkse visualisaties van een immuunsysteem dat toleranter is ten opzichte van onbalans van de omgeving. Zie jezelf niet als gevoelig en kwetsbaar maar eerder als in staat om alles in balans te brengen als het zich voordoet en je daarbij prettig te voelen in plaats van hierdoor gefrustreerd te zijn.

Kryon

VRAAG 670: Geheiligde vormen

Lieve Kryon: Is de uitdrukking en de beweging van energie gebaseerd op de inherente eigenschappen van een cirkel/kring?

Hebben de polygonen die wij momenteel geometrisch niet kunnen construeren een link of een verbinding met degene waarmee wij dit kunnen? En zo ja, hoe dan?

ANTWOORD: De beweging van energie heeft inderdaad heilige geometrie in zijn kern. Toch is dit alleen de schelp van wat daar werkelijk is. Denk aan de vormen als containers voor de energie en de voertuigen van hun potentieel.

Zij structureren iets dat geen structuur heeft. Jij zult dit antwoord niet leuk vinden omdat ik jou geen vorm geef en ik de prachtige waarheden die hier feitelijk zijn niet volledig kan beschrijven. Zo is dit ook bij energie. Het komt niet met veel vorm, maar bepaalde vormen “wijzen” naar de kern ervan. Dit is heel moeilijk uit te leggen. Denk aan iemand die het zonlicht vindt en denkt dat dit het einde van de lijn is en zich niet realiseert dat er een zon is die dit licht “maakt.”

Vormen en ontwerpen spelen een ongelooflijk deel in jullie heiligheid, maar zij zijn alleen schaduwen van wat er binnenin hen zit. Als jullie hen echter gebruiken imiteren jullie de kern van het DNA, het merg, en de relaties van 12 (veel 4-en en 3-en). Er zijn algemene vormen waarvan bekend is dat zij energie hebben, maar de “magie” zit in inter-dimensionale aspecten en die moeten in jullie geest transparant zijn en elkaar kruisen op complexe manieren die door elkaar heen bewegen en de 4D-lijnen geweld aandoen.

Deze dingen kunnen van mij naar jou gewoon niet beschreven of gegeven worden. Ik weet dat jij graag vormen wilt scheppen die dingen doen en energie scheppen, maar er is een grens aan wat jullie binnen 4D kunnen doen en jullie hebben die in de basis al bereikt. De volgende stap moet zijn wat jullie geest geleerd kan worden te visualiseren en dit kan nooit worden opgenomen, opgeslagen, getekend of overgedragen aan een ander.
Desondanks kan het gestuurd worden!

Kryon

VRAAG 671: Verandering van de Aardas?

Lieve Kryon, komt er een verandering van de aardas?

Ik hoopte dat wij de noodzaak voor dit type drastische veranderingen hadden verzacht, maar nu ben ik daar niet meer zo zeker van.

ANTWOORD: Wees geïnformeerd, want net zoals wij in 1989 aangaven zal er geen verandering van de aardas komen. Dit zou niet alleen maar een drastische gebeurtenis zijn – het zou een einde brengen aan het leven van het grootste deel van de mensheid. Dit is geen gebeurtenis die jullie levens zou “verhogen” of jullie een plaats zou geven om een vredevolle planeet te scheppen!

Er is ook geen uitlijning met het verleden die de planeet “op zijn kop” zou zetten.
In plaats daarvan gaan jullie naar een uiteindelijk magnetisch neutraal punt toe en naar een Noord-Zuid polariteit-ruil. Hoewel dit dramatisch zal zijn voor het leven  op de planeet is dit geen levensuitschakelende gebeurtenis. Het is ook niet iets dat in jullie potentiële leven zal voor komen maar jullie zijn hier dichterbij dan jullie denken.

Biologie navigeert voor overleving en het is daarvoor afhankelijk van magnetisme. Zoogdieren op het land en in de oceaan, vogels, amfibieën en zelfs insecten zijn afhankelijk van het aardmagnetisme voor hun richtinggevende gevoelsattributen.
Visualiseer deze verhogingen als langzaam en de generaties van dieren op Aarde zullen het hunne daaraan toevoegen, net zoals zij dit eerder hebben gedaan!

Kryon

VRAAG 672: Zou ik kinderen moeten hebben?

Lieve Kryon, ik twijfel al heel lang over de beslissing of ik wel of niet kinderen zou moeten hebben. Ik maak mij grote zorgen over de overbevolking en de broosheid en kwetsbaarheid van deze planeet. Ik zie mijzelf als een milieuactivist en dit beïnvloedt veel van mijn beslissingen over hoe ik mijn leven verkies te leven.

Toch kijk ik ernaar uit om de dingen die ik heb geleerd en nog ga leren toe te passen in de hoop dat mijn kinderen ook lichtwerkers zullen worden. Ik voel mij behoorlijk verscheurd. Wil jij alsjeblieft jouw licht over deze situatie laten schijnen?

Dank je wel!

ANTWOORD: Lieverd, jouw vraag wordt grotelijks geëerd want hij laat jouw bereidheid zien om het gehele leven boven dat van jezelf te plaatsen. Toch zou jij dit moeten weten: Jij bent bedoeld om kinderen te hebben en er staan er een paar te wachten om jouw leraren te zijn. (Kryon-glimlach)

Het antwoord is daarom het nemen van een gematigd aantal kinderen. Plan er twee.

Jij zult er geen spijt van hebben en de planeet zal hen verwelkomen en dit geldt ook voor jouw intentie om de overbevolking tegen te gaan.

Kryon

VRAAG 673: Siliconen-implantaten.

Lieve Kryon, ik geloof dat er een verandering in ons lichaam kan komen door intentie. Toch vraag ik mij dingen af over het effect van medische ingrepen in het lichaam – met name het implanteren van verschillende siliconen. Ik vraag mij af welke invloed zij hebben of misschien tussenbeide komen bij de energie en de volgende stappen van onze evolutie.

ANTWOORD: Jij wilt dus spreken over seksuele aantrekkingskracht en zelfwaarde? Dit onderwerp is bij Spirit niet taboe. Laten wij dit gewoon gaan doen. Het maakt allemaal deel uit van het doen wat jullie doen. Denk eraan als een stukje gereedschap voor de keuze van het leven dat wordt gegeven in een tijd van technologie die ondersteunt in een cultuur waar dit ongebruikelijk is.

Er is geen spiritueel oordeel rondom het verbeteren van de manier waarop jullie eruit zien. Er rust ook geen taboe op. Er kunnen echter wel biologische consequenties aan vastzitten. Het spirituele attribuut is dit: Wat brengt het jullie dat er anders niet gebeurd zou zijn?

Heb jij een keuze geschapen die je zou sturen naar een plaats waarvoor je niet klaar was?Als dit zo is, heb jij dan goede oplossingen? Hielp het je zelfwaarde? De antwoorden op deze dingen zijn gevarieerd en complex, maar zij worden allemaal geëerd omdat zij allemaal deel uitmaken van wat jullie voor jezelf met vrije wil scheppen.

Voor Spirit is er geen verschil tussen dit en het uitzoeken van een nieuwe kledinglijn of haarstijl. Het wordt niet gezien als een geweldpleging tegen je lichaam voor onheilige doelen (zoals sommigen van jullie misschien geloven). Wij hebben erover gesproken dat seks een van de meest gerespecteerde energieën op de planeet is en over hoe mensen een keuze hebben om die te eren of te misbruiken.

Maar als deze op zichzelf wordt gerespecteerd, met liefde en vreugde in zijn kern, schept het heiligheid in zijn centrum. De verhoging die jij hebt beschreven is volledig een culturele zienswijze en het wordt door Spirit niet anders gezien dan dat jullie mooier worden voor een samenleving die wenst deel te nemen aan dit ritueel van uiterlijke verschijning.

Omdat het invloed heeft op jullie biologie is hier wat advies: Alles dat in delen van jullie lichaam wordt geplaatst en vreemd is voor jullie systeem zal een tendens hebben om onbalans te scheppen. Maak daarom de verandering geheiligd! Zegen de substantie en vertel het hoeveel prettiger jullie je voelen sinds het is aangebracht. Spreek er dagelijks tegen en geef het lichaam toestemming om te voelen dat het daar thuishoort. Maak het een deel van het Geheel!!!

Kryon.

VRAAG 674: Slaaptekort.

Lieve Kryon, pas in de afgelopen herfst ontdekte ik de serie Kryonboeken en ik heb hen sinds die tijd gretig gelezen. Ik heb gelezen dat slaappatronen veranderd kunnen worden in de nieuwe energie. Als tiener had ik problemen met slapeloosheid die pas weggingen toen ik lichamelijk volwassen werd. Nu ik 48 ben lijkt dit weer terug te zijn.

Ik lijk echter wel een subtiele vibratie in mijn lichaam op te merken die mij tegenhoudt om te ontspannen, zelfs als mijn ogen en mijn geest moe genoeg zijn om te slapen. Ik maak mij zorgen omdat ik mij alleen kan ontspannen met een glas wijn, zelfs nadat een ik mij voorgeschreven slaappil heb ingenomen.

Dit is nu al een aantal maanden aan de gang en ik gaf de schuld aan hormonale veranderingen.

ANTWOORD: Lieverd, jij en vele anderen hebben te maken met hetzelfde. Het is moeilijk om te slapen als de slaapkamer wordt gerenoveerd! Hier is het antwoord: Wees niet kwaad als je niet kunt slapen. Denken jullie dat jullie een bepaalde hoeveelheid slaap nodig hebben om te kunnen bestaan? Het antwoord is ja, maar Spirit kan jullie het equivalent ervan geven zonder dat jullie veel slapen. Het is alleen energie, weet je?

Probeer dit:

(1) Als je niet kunt slapen, dank God ervoor dat je zoveel vibreert dat je niet kunt slapen – dat de energie van de DNA-verandering zo groot is dat je niet kunt slapen.

(2) Vraag Spirit om jou de benodigde energie te geven alsof je hebt geslapen. Als jij zeven uur slaap nodig hebt, maak dan een deal met God. Je krijgt het equivalent van zeven uur slaap (van Spirit) ook al sliep je niet (in 4D) en ik beloof jou dat je gewoon in je bed kunt liggen en glimlacht en niet boos of gefrustreerd wordt terwijl er aan jou wordt gewerkt!

Zorg zelf voor de rest.Ga niet uit bed en ga niet schoonmaken of iets anders doen. Ga niet lezen of jezelf op een andere manier bezighouden. Rust uit en vier! Kijk dan hoe het proces zich ontwikkelt. De volgende dag zal je meer energie hebben dan je verwachtte.

Herhaal dit vaak totdat het je niet meer stoort dat je niet genoeg slaap schijnt te krijgen als waaraan je gewend was.

En dan, als je net gewend bent aan dat hele scenario?

ZZZZZZZZZZZZZ

Kryon

VRAAG 675: Maatschappelijke ontwikkelingen.

Lieve Kryon, volgens jouw antwoord over de moraal van een liefdesaffaire tussen twee getrouwde mensen…. brengt dit – net als bij alle andere boodschappen over zelfbekrachtiging – de vraag naar voren over de smalle lijn tussen zelfverantwoordelijkheid (het zijn van een deel van God) en de maatschappelijke orde. Morele codes hebben (en doen dit nog steeds) hun schade aangericht. Daar bestaat geen twijfel over. Toch hebben zij ook goede dingen in zich. Het lijkt erop dat de laatste vierhonderd eeuwen werden geplaagd door steeds groeiende aantallen oorlogen als gevolg van mensen die steeds meer zelf besluiten wat hun ethische codes zijn.

Dit is natuurlijk een deel van het proces van het vinden van balans. Wat heeft dit voor gevolgen voor samenlevingen? Zijn de steeds meer gevallen als kinderen die naar school gaan en hun schoolgenootjes vermoorden uitingen van dit soort relativistische ethiek die zich aan het ontwikkelen is (en ook voor het in balans brengen)?

ANTWOORD: Dit is een mooie vraag, maar de meeste mensen zullen deze vraag en ook het antwoord, niet begrijpen. Laat mij gewoon zeggen dat de maatschappij spiritueel gezien zal ontwikkelen. Dit zal een morele basis scheppen die veel meer in balans is in het menselijk streven dan bij degene die is ontworpen om de massa te controleren. Op dit moment is het vaak moeilijk om te vertellen of jullie “morele kompas” er een is die jullie door mensen is gegeven of dat hij van God komt.

In de toekomst zal de maatschappij eerder vertrouwen op een code die van binnenuit komt dan op een eeuwenoud boek. Het gebeurt al en jullie kunnen dit duidelijk zien, zelfs binnen jullie eigen maatschappij in de laatste 200 jaar. Weten jullie nog dat jullie vrouwen niet mochten kiezen? Dat was een religieuze zaak. Wisten jullie dit? Ga het maar bestuderen. Velen stierven omdat zij vrouwen van het kiezen wilden afhouden en voelden dat het hun “morele taak” van God was om mannen aan de leiding te houden. Wiens regels denken jullie dat zij opvolgden?

Toen in jullie wereld de eerste harttransplantatie plaats vond waren velen buiten zinnen over de spirituele implicaties van wat er werd gedaan omdat zij geloofden dat de spirituele ziel van iemand beschadigd zou worden door het ontvangen van een hart van een ander. Zij waren er tegen en voelden dat deze oppositie van God kwam.

Nu glimlachen jullie in verwondering als jullie kijken naar hoe jullie cultuur toen was. Jullie vragen je af: “Wat dachten wij toen?” Geloof mij, over 25 jaar zullen jullie dit weer doen! Wat er vandaag gebeurt, behoort tot vandaag. Het vertegenwoordigt jullie interne goddelijkheid niet. Het wordt nog steeds ontwikkeld door degenen die vragen om hoger te kunnen vibreren en die daarop de wijsheid van God ontvangen. De wijsheid van Salomon is van jullie en zetelt binnenin.  Alles wat Salomon had was een helder begrip van zijn goddelijkheid.

Kryon