Kryon: Vragen en Antwoorden 676 t/m700

Kryon: Vragen en Antwoorden
676 t/m700

Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

===================================

676: Zonnevlammen.
679: Ziel.
680: Ziel-splitsing.
681: Soulmate en TweelingVlam.
682: Over Zuid Amerika.
683: Ruimte en Tijd.
684: Geheimen van de Ruimte.
685: Speciaal water.
687: Het verschil tussen snelheid en vibratie.
688: Snelheid van het Licht.
689: Spirit onthult niet alles.
690: Spirituele groei brengt uitdagingen.
691: Het Woord verspreiden.
692: In het NU blijven.
693: Kaart van het Nieuwe Rastersysteem.
694: Zelfmoord. 2.
695: Het Web. Is dit het Raster?
696: Het Grote Plaatje.
697: De nieuwe oorlog.
698: De Cirkel van Realiteit.
699: Het Hoger Zelf.
700: De Betekenis van het Leven.

===================================

VRAAG 676: Zonnevlammen.
Lieve Kryon,op 28 oktober 2003 was er een grote kroon-massa-injectie vanuit de zon die regelrecht op de Aarde was gericht, en ook een kleinere op donderdag 30 oktober. Ik begrijp ook dat er daarvoor al verschillende significante vlammen waren. Toen ik dit hoorde voelde ik meteen dat er iets belangrijks aan de hand wasen dat er een ongelooflijk geschenk was gegeven aan ons allemaal op deze Aarde. Zoveel vreugde, geluk en dankbaarheid gingen er door mij heen!

Kan jij mij alsjeblieft meer vertellen over dit fenomeen en zijn effecten op zowel de Aarde als op ons – geestelijk en fysiek gezien?

ANTWOORD: Lieverd, gefeliciteerd. Jij hebt ogenblikkelijk de situatie opgesomd. Er zijn er velen die angst zouden opwekken over iets dat zo diepgaand en spectaculair is en dat van jullie eigen zon komt. In plaats daarvan nam jij terecht aan dat er feitelijk meer aan de hand was. Laat mij jou een hint geven over wat er gebeurt. Volgens jullie eigen wetenschappers was er een vergelijkbare zonneactiviteit in jullie jaar 1987. Herinner jij je wat er toen gebeurde? Het was de Harmonische Convergentie of wat jullie nu 11:11 noemen.

Jullie huidige situatie is dat jullie de her-lijning ervaren van wat nu de Harmonische Concordantie* wordt genoemd. De activiteit van de zon is nogmaals op een piek (een 11-jarige stralingscyclus) en levert energie aan jullie. Dit is geen toeval en het is niet toevallig dat dit samen gaat met een sterke spirituele gebeurtenis.

Wij hebben eerder gesproken over het magnetisme van jullie zonnestelsel. Jullie zon is het centrum en straalt informatie naar de planeten. In jullie geval beïnvloedt dit direct jullie magnetisch raster en jullie raster doordrenkt jullie bestaan, inclusief de instructiesets voor jullie DNA.

Dit is de manier waarop de energie van de planeet wordt geplaatst en veranderd terwijl het menselijk bewustzijn dit stuurt. Als dingen hetzelfde blijven in het scenario dat jullie hebben opgezet, verwacht dan meer van dit soort dingen.

Kryon

VRAAG 678: Ziel. Is geen ziel mogelijk?
Lieve Kryon, ik volg jouw leringen nu al een flinke tijd  en ik dank jou voor alle informatie die jij ons hebt gegeven. Ik ben heel nieuwsgierig naar iets: 

Onlangs heb ik gehoord over mensen die op Aarde rondlopen en die “geen ziel” hebben. Is dit mogelijk? Ik heb begrepen dat wij allemaal deeltjes van God zijn – de hybriden waar jij constant over spreekt. Als er nu mensen op de planeet zijn die anders zijn dan mensen, wie zijn zij dan en wat komen zij hier doen?

Ik denk dat alles en iedereen een energie van God is of van God vandaan komt, dus hoe kan dit?

ANTWOORD: Alle mensen op de planeet maken deel uit van het Goddelijke Plan en hebben zielen.

Hoed je voor valse informatie die jullie wordt gegeven en zeer dramatisch en beangstigend is. Want samen met deze “geen zielenattributen” komen waarschuwingen voor overnamen door buitenaardsen en angstwekkende gebeurtenissen. Sommigen hebben zelfs gewaarschuwd dat Kryon deel uitmaakt van een overnameplan.  In hun geest ben ik daardoor iemand die jullie in de maling neemt met mijn antwoord.

Dus zeg ik nogmaals: gebruik je eigen onderscheidingsvermogen!

Kijk naar op angst gebaseerde informatie of agenda’s als een teken van informatie die niet puur is. Al vijftien jaar lang breng ik jullie – door mijn partner heen – alleen maar op liefde gebaseerde informatie die het uitschreeuwt over jullie eigen bekrachtiging!

Ieder mens op Aarde is hier met een reden in een Goddelijk Plan, met vrije keuze.

Jullie maken allemaal deel uit van de familie van God!!!

Kryon

VRAAG 679: Ziel.

Lieve Kryon. Mijn vraag is de volgende: Is het mogelijk dat het menselijk lichaam kan bestaan of een productief leven kan hebben zonder de aanwezigheid van een spirit of een ziel?

ANTWOORD: Nee. Zelfs de meest schijnbaar on-zorgzame of kwaadaardige mens of iemand die hersendood is of krankzinnig is heeft een ziel en een essentie van goddelijkheid in zich.  Het maakt allemaal deel uit van een combinatie van vrije keuze en die van vervullende specifieke energieën met als bedoelde uitkomst het scheppen van balans (of het ontbreken daarvan) die de rest van jullie helpt om belangrijke beslissingen te nemen met betrekking tot jullie eigen goddelijkheid.

Zoals jullie weten is het leven ook een zoektocht naar balans en daarbij hebben al jullie beslissingen een grote invloed en leren jullie door al je “mislukkingen en successen” in jullie levens en komen steeds meer in balans op deze weg naar ascensie.

Kryon

VRAAG 680: Ziel-splitsing 

Lieve Kryon, Mij is verteld dat de ziel van Grote Meesters zich in delen splitsten en dat elk deel incarneert als aparte mensen. Kan jij mij hier meer over vertellen?

ANTWOORD: Elke ziel op de planeet is in vele delen gesplitst en toch zien jullie jezelf als enkelvoudige, lineaire individuen. Daarom is hetgeen jou is verteld metafysisch en inter-dimensionaal gezien helemaal accuraat. Weet dit: Jij bent ook vele delen waarvan sommigen zich op Aarde bevinden, anderen aan de andere kant van de sluier en weer anderen zich feitelijk bezighouden met andere mensen als gidsen.

Dit is het meest complexe ding dat wij jullie ooit hebben verteld en wij hebben dit onderwerp al vele malen aangekaart. Wees dus niet verrast als deze informatie op zijn weg is ver(ge)vormd naar een of andere simpele verklaring.

Het is niet gemakkelijk en het is onbegrijpelijk zolang jullie jezelf zien als “enkeling”.

Kryon

Noot van de uitgever: Kijk ook naar het onderwerp “Groepsenergie” in de lijst van vragen en antwoorden.

VRAAG 681: Soulmate en TweelingVlam.

Lieve Kryon, kan jij mij het verschil uitleggen tussen de woorden Soul Mate en TweelingVlam?

ANTWOORD: Deze woorden vertegenwoordigen verschillende energieën maar gelijke attributen. Zij geven beide een partnerschap aan. Een soul mate is een partner voor het leven. Dat hoeft GEEN romantisch partnerschap te zijn. Het kan moeder en dochter zijn of twee mensen die geen relatie hebben maar samen opstomen voor welke reden dan ook. En ja, het kan ook romantisch zijn. Daarom is het een energie van partnerschap.

De energie van een TweelingVlam is de energie van je spiegelbeeld. Een TweelingVlam is iemand die de “andere helft” vindt. TweelingVlam-energie is niet noodzakelijk een partnerschap zoals dit bij de soul mate het geval is. Het gaat eerder over het samenkomen om een heelheid te vervullen die wordt gemist in potentieel of doel.

Een soul mate kan een partnerschap zijn dat goed is voor een leven lang, maar het kan ook resulteren in iets anders. Een TweelingVlam heeft een doel voor ogen dat hem/haar naar een ander doel drijft. Laat mij jullie een voorbeeld geven uit het dagelijks leven. Jullie overleden leider Ronald Reagan had een soul mate genaamd Nancy.

Maar de ontdekkers van de DNA-structuur, Watson and Crick, waren TweelingVlammen. Soms zijn TweelingVlammen ook samen in de Liefde, maar zelfs als dit zo is, past dit in het grotere plaatje…… iets dat zij samen willen en dienen te bereiken. Soul mates zijn samen voor vreugde en levenstoevoeging. TweelingVlammen zijn samen om iets te bereiken dat zij allebei niet alleen zouden kunnen doen.

Zij kunnen het ook allebei zijn!  Als dit het geval is, is dit overduidelijk!!!

Kryon

(Van Lee: Kijk hier voor ook naar Kryon-boek Zes, pagina 333. Kryon verwijst ook naar het werk van St Germain aangaande TweelingVlam-energie.)

VRAAG 682: Over Zuid Amerika.

Lieve Kryon, het is een feit dat het grootste deel van de wereld zich focust op de nasleep van de 9/11-gebeurtenissen. Ondanks dat beleeft Zuid Amerika ook een van zijn donkerste uren en het lijkt erop dat wij helemaal op onszelf zijn aangewezen. Geweld, corruptie, drugshandel, politieke verwarring en economische tegenspoed werden steeds sterker en hebben hun schrikaanjagende invloed met een ritme dat wij niet eerder hebben gezien.

Waar staan wij in de “oud naar nieuw”-realiteitsopwaardering (in de wereld na 9/11) en hoe kunnen wij gebruik maken van het verhoogd spiritueel bewustzijn dat zich vertoont bij onze Noord Amerikaanse Lichtwerkersfamilie? Uiteindelijk heeft bewustzijn behoorlijk post gevat in landen als de Verenigde Staten; hoe spiritueel bewust zijn wij in het Zuiden? Zijn hier genoeg Lichtwerkers?

ANTWOORD: Lieverd, laten wij jouw vragen apart behandelen. Jullie gebied op Aarde is wat “dichter.” Vanuit menselijk perspectief eerlijk of niet, de plaatsen rond de evenaar hebben een diepere dualiteit en meer moeilijke uitdagingen.

Wat jullie de sluier noemen is daar dikker. Dit kan gestaafd worden door het in kaart brengen van het bewustzijn. Het meeste bewustzijn is onder en boven het neurale middelpunt. (de evenaar) De landen die de meeste opschudding hebben en ……… waar de meeste ziekten zijn, zijn over het algemeen degene die het dichtst bij dit middelpunt zijn. Als jij dus vraagt hoe jullie in de realiteit van “oud naar nieuw” staan vertellen wij jou dat jullie vrijwillig overeen zijn gekomen om in een van de moeilijkste delen te zijn …… maar dat wist jij al, nietwaar? Alles wat jij hebt gezegd is inderdaad waar.

Een deel van de opwaardering op deze planeet en ook van de aankomst van de meester-energie (eraan refererend dat de energie van de Aarde-Meesters is teruggekeerd op Aarde), vormt zich nu om jullie nieuwe gereedschappen te geven, alsof jullie NIET in dit leegte-gebied zijn. Maar weinig mensen hebben deze vraag gesteld en toch is de realiteit van de opwaardering zeer echt en vooral als het JOU aangaat! Er zal binnenkort een grote ontwaking zijn …. en daarmee zullen ook de angst en de twijfel komen. Zoals je zou kunnen verwachten, steeds als er een uitdaging is voor de bestaande spirituele geschiedenis, kan je kijken naar degenen die ertegen zijn. Nogmaals, er kan zelfs spirituele woede zijn tegen deze veranderingen.

Er zijn genoeg Lichtwerkers …… meer dan jij denkt. Er zijn er ook veel die zullen ontwaken en zich afvragen: “Is er meer?” Deze vraag zal hen voeren naar zelfonderzoek en hij zal een prachtige vijver vormen van degenen die zullen gaan beginnen om jouw gebied te helpen. Wees geduldig en houdt je licht vast. Vier jouw cultuur want die is rijk in zijn afstamming en is zeer spiritueel georiënteerd. Wees niet verrast als enkele van de grootste twijfelaars degenen worden die ontwaken met de grootste intensiteit!
Er is tijd want jij zult deze potentiële veranderingen pas na 2004 beginnen te zien.

Kryon

VRAAG 683: Ruimte en Tijd.

Lieve Kryon, wat zijn de verschillen tussen Ruimte en Tijd? Jij sprak over onze 3D ruimte-tijd en zei dat voor een inter-dimensionale visie 12 dimensies nodig zijn. Onze wetenschap vindt een 11-dimensionale ruimte-tijd en jouw aanwijzing gaat over nul voor de 12e dimensie. Wat is nu de connectie tussen nul en ruimte en tijd?

ANTWOORD: Zwaartekracht en magnetisme zijn onafhankelijke delen van een systeem dat met zekerheid is verenigd. Deze twee werken samen met jullie 4D-tijd en 4D-afstand en hebben deze formule zelfs een naam gegeven – fase verplaatsing.

Jij vraagt dus naar het verschil tussen twee van de hoofdprincipes van het Universum en wij vertellen jou dat het “ervan afhangt.” (een antwoord dat jij niet wilde horen)

Wat is het verschil tussen het concept van drie of vier? Dat is kwantitatief, nietwaar?

Wat is dan het verschil tussen nul en nul als zij beide het potentieel in balans houden van iets dat onzichtbaar is en in het “nu” is? Het antwoord: het hangt “ervan af.”

Als je tijd als een constante neemt en ernaar kijkt als variabel, “hangt alles ervan af.”
Jij houdt niet van een realiteit die geen constante heeft, nietwaar? Maar het is waar!

Denk er op deze manier aan: De enige constanten zijn de formules zelf. Het gaat achterwaarts vanuit jouw bestaande logica gezien. Er zijn geen absoluten om in te pluggen bij de formules. In plaats daarvan zijn er formules die absoluut zijn en wachten om de waarden te genereren.

Hier is een 4D-antwoord dat jij nog steeds niet leuk zal vinden. Zowel magnetisme als zwaartekracht zijn krachten die antwoorden op iets anders in een inter-dimensionaal, universeel systeem dat het voor jullie kwantificeert binnen de realiteit waarin jij leeft.

Daarom kunnen jullie het meten en gebruiken en erop vertrouwen dat het een constante is. Dit komt omdat de “regels” stabiel zijn binnen de puzzel van jullie 3D-Aarde. Maar jullie kunnen niet zien wat ervoor zorgt dat het werkt en dat definieert wat het is dat deze stabiliteit schept.

Kijk nu eens iets nauwkeuriger naar het echte magnetisme en de zwaartekracht in het centrum van elk melkwegstelsel. (zoals wij jullie dit al jaren vertellen) Het zwarte gat zal dit werkelijk voor jullie omschrijven en het is de ordelijke uitweg voor jullie concepten in 4D en zelfs 12D! De inter-dimensionale kracht van een zwart gat reikt veel verder dan de afstand die jullie je erbij voorstellen waarop het 4D-materie beïnvloedt.

Het heeft zelfs een effect op de zwaartekracht en het magnetisme van jouw eigen planeet.

Er zijn overal ontelbare zwarte gaten, van microscopisch tot immens. Degene die in het midden van jullie melkwegstelsel is helpt om jullie tijdraam te bepalen en zelfs jullie zienswijze over hoe ver dingen van elkaar af staan. Als dit zou veranderen, verander jij ook.

Voorbeeld: Jullie meten de afstand naar andere objecten in het Universum door het gebruik van lichtjaren. Toch, als de snelheid van het licht geen constante zou zijn (en dat is het ook niet), en het veranderde en daardoor veel sneller zou worden, zou de afstand daardoor veranderen, of zouden jullie gewoon zeggen dat de afstand nu “minder lichtjaren groot is?”

Het antwoord is dat de afstand ook zou veranderen. Waarom? Omdat alles gerelateerd is aan de meester-gebeurtenis in het centrum van jullie melkwegstelsel.

Jullie dienen je idee te her-evalueren over wat er gerelateerd is aan wat. Wat als jullie – door magie – de snelheid van het licht zouden kunnen veranderen naar oneindigheid, of nul…… stel je gewoon eens voor. Wat zou dan de afstand tot de verste ster zijn? Het antwoord? Nul lichtjaren. Het is naast de deur.

Dit is de ware realiteit van inter-dimensionaliteit.

Denk ook aan wat wij jullie jaren geleden hebben verteld: Er is een duw/trek-beweging in het centrum van elk melkwegstelsel, zoals jullie uiteindelijk uit zullen vinden. Er is inter-dimensionaal gezien in elk melkwegstelsel veel meer aan de hand dan welke astronoom of natuurkundige in hun ver-denkende voorstellingen kunnen projecteren.

Kryon

Vraag 684: Geheimen van de Ruimte.

Lieve Kryon, wat is precies het Licht, de Ruimte, de Tijd, het Magnetisme en de Zwaartekracht? Wat zijn precies de verschillende attributen van het Licht?

VRAAG: Lieve Kryon, wat is er zo uniek aan het deel van het lichtspectrum waarvoor mensen zijn ontworpen om het te kunnen zien?

In welk deel van het lichtspectrum kunnen inter-dimensionale energie, wezens en delen aan de andere kant van de sluier geobserveerd/gemeten worden? Hebben mensen de mogelijkheid om op natuurlijke wijze de andere delen van het lichtspectrum te zien en hoe kan deze vaardigheid worden ontwikkeld?

ANTWOORD: Lieve mensen, het is niet onze intentie om ontwijkend te zijn met deze antwoorden. Binnen al deze vragen zijn er geheimen over inter-dimensionale ruimte en tijd en de bron van het leven zelf.

Wij zullen alleen afleveren wat gepast is als het benodigd is en ook waaraan “al is gedacht” door andere mensen op de planeet.

Dit is de planeet van vrije keuze en dit geldt ook voor de ontwikkeling van de wetenschap.

Kryon

Vraag 685: Speciaal water.

Lieve Kryon, mijn eerste vragen betreffen gestabiliseerd zuurstofwater. Heeft het werkelijk enige waarde anders dan dat mensen het verkopen? Is het een goed idee om ons water in PH-balans te brengen voordat wij het drinken?  Wat is over het algemeen het beste water voor ons?

Mijn tweede vraag: Ik ben extreem verward aangaande welk voedsel ik moet eten en ook in verband met PH-balans. Kan jij hier iets over vertellen? Ik denk dat mijn meest diepgaande vraag (voor mij althans) is: is dit door de kracht van intentie en het samensmelten met ons totale zelf eigenlijk wel nodig?

ANTWOORD: De antwoorden op deze vragen zijn heel logisch maar niet zo makkelijk te beantwoorden.

Drie jaar geleden vertelden wij jullie dat meer waterproducten zouden komen dan ooit tevoren. De reden? Omdat jullie gezondheidswerkers zouden beginnen met begrijpen hoe belangrijk deze basisbehoefte voor jullie is, en het begin van de “geheimen” van echte biologische balans beginnen te ontdekken. Wij vertelden dat jullie zouden gaan ontdekken wat jullie voelden nodig te hebben en wat gezond is en terug zouden gaan kijken op de “donkere kennistijden.”

Met andere woorden zouden jullie gaan zeggen: “Hoe hebben wij ooit kunnen geloven dat dit goed voor ons zou zijn?” Nu, dit ligt voor jullie allemaal voor de deur. Er zijn vele watertjes beschikbaar en het eerste wat jullie je afvragen is: “Welke is goed?” Wat als de meeste waters goed zijn? Waarom zou je jouw limiet maar tot een beperken? Ja, de PH-balans zal nieuwe informatie zijn die controversieel is en na verloop van tijd op waarde geschat zal worden omdat jullie gezondheidsindustrie nog steeds helemaal geen geloof hecht aan de intelligente structuur van het lichaam.

Dit wil zeggen dat het lichaam niet alleen maar een chemische machine is die reageert. Het is een creatieve machine die feitelijk een beroep doet op processen die verder gaan dan chemie en die delen van jullie DNA verandert die spreken tegen jullie cellulaire structuur en die nieuwe paradigma’s van realiteit voor jullie scheppen……. immune instellingen en lange-termijn schema’s die jullie nog niet hebben ontdekt. Zijn er mensen die hier alleen maar een slaatje uit willen slaan? Ja. Wat kan je dus het beste doen? Het antwoord is duidelijk: probeer proefflesjes van wat er wordt aangeboden en beslis zelf. Weeg niet mee wat anderen zeggen of ervaren omdat vele van deze nieuwe producten niet voor elk lichaam even goed zijn.

Dit betekent dat zij de een meer beïnvloeden dan de ander. Dit is kennis die wij jullie jaren geleden brachten. Gooi het idee weg dat elk lichaam hetzelfde is en dat een kuur een kuur is. Dit is niet zo en jullie zullen veel meer individualiteit gaan zien bij geneeskrachtige en gezondheidssubstanties. Hetzelfde geldt voor voedsel en ook daar zullen vele ontdekkingen komen. Maar door dit alles heen hebben wij jullie ook informatie gegeven die vertelt dat bovenal de kracht van jullie bewustzijn zowel voedsel als water kan veranderen. Jullie kunnen beide in balans brengen en daardoor zorgen voor alles wat jullie nodig hebben.

Jullie kunnen zelfs materie veranderen en een situatie scheppen waarin het innemen van voedsel of water dat een ander ziek zou maken, jullie feitelijk zal voeden. Dit is de belofte aan degenen die dit onderwerp willen onderzoeken en gebruiken. Groet het voedsel dus en maak je er geen zorgen over. Verander het zo dat het past bij jouw eigen biologische structuur. Dit is feitelijk zeer oude spirituele informatie die op de lange weg naar de moderne beschaving verloren is gegaan.

Kryon

Vraag 687: Het verschil tussen snelheid en vibratie.
Lieve Kryon, Wat is het verschil tussen snelheid en de hoogte van vibratie (bijvoorbeeld bij het elektron)? Aan de ene kant vertelde de theorie van Einstein dat door de snelheid van het licht, tijd variabel wordt, maar aan de andere kant heb jij ons vaak gezegd dat wij hoger moeten vibreren om het tijdraam te veranderen.

In verband met de vorige vraag: wat is nu het punt omdat de een het heeft over snelheid en de ander over de hoogte van de vibratie spreekt?

ANTWOORD: Lieverd, waarom zou jij deze twee willen scheiden? Stel je voor dat jij een elektron bent. Opeens wordt jou gevraagd om te vibreren. De definitie van vibreren is: “oscilleren.” Oscilleren vereist iets (in dit geval, het elektron) om snel voor- en achteruit te gaan.

Opeens wordt jou (als elektron) gevraagd om naar punt A te rennen, dan naar punt B en daarna weer terug naar A om te oscilleren en een hogere vibratie te scheppen. Hieraan toegevoegd: de mens (die jij vertegenwoordigt) begint verlicht te worden en dit vereist dat jullie dit elke dag op een hoger niveau doen!

Terwijl jij, als elektron, dit doet wil een “elektron-verslaggever” jou interviewen. Terwijl de verslaggever probeert om jou bij te houden terwijl jij rent en weer terugkeert en stopt en weer terugkeert, vraagt hij: “Hoe snel ga jij, Mr. Elektron?” Zou jij dan sarcastisch antwoorden: “Wat bedoel je. Er is hier geen snelheid. Ik vibreer gewoon!” Begrijp jij? Snelheid is absoluut een onderdeel van een hoge vibratie en veel van de dingen die Einstein jullie over snelheid vertelde zijn direct gerelateerd aan een hoger vibrerende mens, inclusief tijd.

Nu, als einde van deze boodschap, laat mij nu even een knuppel in het hoenderhok gooien. Stel je voor dat de mens – in dit scenario – gaat vibreren op het niveau van een goddelijk meester. Ik geef jou een hint wat er dan met het elektron gebeurt dat al het werk doet. Fysiek wordt het niet gevraagd om sneller tussen twee bestaande punten te rennen. In plaats daarvan wordt de afstand tussen punt A en B groter! Hij moet een tijdrelatie handhaven tussen de punten A en B, maar de afstand wordt groter door het bewustzijn van de goddelijkheid in de mens.

Daarom rent hij sneller en alleen maar om de timing te handhaven.Voor het Universum wordt de mens hierdoor ook “groter!” (Kryon-glimlach)

Kryon

Vraag 688: Snelheid van het Licht.
Lieve Kryon, ik heb zitten denken over wat jij vertelde over Lichten Multi-dimensionaliteit en er kwam vandaag een vraag bij mij op.

Ik weet niet zeker of dit maar een flits van inzicht is of dat het helemaal crazy is. Ik zou het waarderen als jij mij kan vertellen of ik op het juiste spoor zit. Wij leven in 4D-ruimte/tijd. Ervaart het Licht tijd? Licht is volgens de natuurkundigen een massaloos iets. Mijn “inzicht” of mijn “gekke idee” is dat licht in een andere dimensie dan 4D-ruimte/tijd is. Als dit klopt is het dan gewoon zo dat wij onze zienswijze moeten veranderen?

ANTWOORD: Ja, de zienswijzen dienen veranderd te worden. In plaats van het licht buiten de tijd te zien moeten jullie het licht als gecontroleerd door de tijd gaan zien.

Het kan tijd misschien niet ervaren maar zijn attributen (met name snelheid) worden erdoor gecontroleerd. Waarom reist licht eigenlijk? Wat is de drijfveer daarachter? Als je kijkt naar de kernenergie van de realiteit vereist dit dat licht is gerelateerd aan tijd. Maar omdat tijd verschillend is voor vele delen van het Universum is licht niet de constante die jullie denken dat het is.mJouw inzichten zijn goed, maar jij moet hen nog verder uitwerken. Licht is inderdaad gedeeltelijk inter-dimensionaal maar het is voor altijd opgesloten binnen de formules van de realiteit waarin het zich bevindt. Elk tijdraam zal een verschillende “lichtsnelheid” scheppen. Dit is misschien het moeilijkste deel van wat wij leren over astronomie en natuurkunde.

Als je naar de ruimte kijkt wordt het licht dat van verre plaatsen vandaan komt, gezien als dat het reist met een constante snelheid om bij jullie te komen….. dezelfde snelheid als waarmee het licht van de gloeilamp boven jouw hoofd bij jou komt. In feite is dit niet zo. Denk eraan alsof het licht van ver vandaan komt en een lange reis heeft gemaakt door “lichtwegen” waar er “weegvertragingen”, haltes en zelfs snelwegen waren! Het kwam niet hier op een eenvoudige, lineaire manier zoals jullie dit denken. Onderweg reageerde het op de tijdramen die het passeerde. Dit zal jou ook stof tot nadenken geven of jullie afstandmetingen wel nauwkeurig zijn.

Als jullie meer gaan ontdekken over de donkere energie (niet negatief, maar onzichtbaar) zullen jullie tot de conclusie moeten komen dat het inter-dimensionaal is en daarom een deel ervan ook zelfs in een kwantumstaat. (allemaal samen, zonder afstand). Zo gauw jullie dit attribuut toevoegen aan de realiteit van de ruimte moeten jullie wel overwegen dat wat jullie zien en meten als licht in feite veel complexer kan zijn dan jullie dachten.

Wat de wetenschappers de “Big Bang” noemen is een overgebleven energie van een inter-dimensionale opwaardering, niet een explosie!!! Het schept een realiteit waarin jullie in 4D alleen maar een deel kunnen zien en waarin de energie niet “toevoegt” aan het geheel waarvan jullie weten dat het er is.

Dit zal jullie naar inter-dimensionale wiskunde brengen om ook de openingen en de speelruimte te ontdekken waarover wij hebben gesproken.

Er komt meer hierover….

Kryon

VRAAG 689: Spirit onthult niet alles.

Lieve Kryon, als wij een vrije wil hebben en het werk dat wij doen vereist dat wij veilig “achter de sluier” van jouw en ons thuis zitten, waarom heb jij dan toestemming om met ons te spreken en ons delen van de waarheid te vertellen? Niet dat ik klaag! Ik houd ervan om van jou te horen. Ik zegen jou voor het werk dat jij doet, voor de ongelooflijke hoop en bemoediging die jij brengt door jouw boodschappen en voor de liefde die jij ons brengt.

ANTWOORD: Jij hebt misschien opgemerkt dat ik nooit antwoorden geef die geheimen onthullen die jullie zelf dienen te ontdekken. Ik ben een gids en ik doe niet meer dan mij vanaf het begin is toegestaan…… informatie geven die jullie aanzet om het volgende antwoord te vinden. Dit is niet anders dan bij welke engelentiteit die jullie hebben bestudeerd. Wij hebben allemaal hetzelfde boek met regels voor de mensheid.

Het enige wat is veranderd is dat mijn boodschappen in staat waren om naar een prominente plaats gebracht te worden binnen de versnelling van de energie van de planeet. Dit was jullie werk en je zou kunnen zeggen dat de 11:11 in 1987 het keerpunt was. Dit opende een deur die toegang gaf tot nog meer “aanwijzingen” voor meer ontwikkeld leren. Het is alsof ik help om een nieuw hoofdstuk te schrijven in jullie goddelijkheid en jullie voort duw om meer uit te vinden over gebieden die er altijd waren maar die nu belangrijker zijn dan ooit tevoren.

Weten jullie nog wat ik jullie enige tijd geleden vertelde? “Als het Licht wordt aangestoken onthult het vaak dingen die jullie dan kunnen zien en ermee kunnen werken! Dit betekent niet dat zij niet bestonden voordat het licht werd aangedaan!”

Kryon

Vraag 690: Spirituele groei brengt uitdagingen.

Lieve Kryon, jij hebt in het kort in enkele van jouw boodschappen aangekaart dat de koelere delen van de continenten meer bevorderlijk voor ons zijn. Kan jij alsjeblieft uitleggen waarom dit is en welke rol dit speelt bij het verhogen van ons bewustzijn?

Dank je wel. In Licht ben ik de jouwe,
— Christie

ANTWOORD: Vele mensen hebben dit nu begrepen en wat moet het een verrassing zijn om je te realiseren dat het helemaal niets te maken heeft met de temperatuur!  Onze opmerkingen van twaalf jaar geleden refereren compleet en totaal aan het magnetisme van het rastersysteem van de planeet. Naar de polen toegaan schept een energie die beter is ingericht voor manifestatie.

Het dichtste bewustzijn op de planeet is bij de evenaar. Sommige van jullie meest “verlichte” steden bevinden zich richting de top en de bodem van de landmassa’s van de Aarde. Enkele van de meest diepgaande problemen liggen rondom de evenaar. Geen mens heeft dit tot nu toe compleet bestudeerd of zich afgevraagd: “Waarom?”

Het gaat over balans, niet over eerlijkheid en iedereen die in deze gebieden leeft heeft er actief voor gekozen om daar te zijn.

Kryon

VRAAG 691: Het Woord verspreiden.

Er is zoveel heerlijke spirituele energie/informatie beschikbaar. Hoe brengen wij dit (de channelings) naar buiten (naar het publiek) zonder de niet-gelovers te beledigen of te ergeren. Ik begrijp dat wij ons niet willen opdringen waar dit niet gewenst is. Hoe kunnen wij dus degenen bereiken die wel een openstaande geest hebben betreffende deze materie?

ANTWOORD: Je kunt voelen dat de informatie opeenvolgend is, maar dat is niet zo. Ieder mens die in een situatie verkeert dat hij zoekende is kan de waarheid vinden. Er is hiervoor een spiritueel mechanisme, zelfs in het meest afgelegen dorpje op de planeet.

Een van de beloften van God is dat degenen die zoeken de waarheid zullen vinden. Soms zal dit zonder boeken gebeuren, zonder tapes, bijeenkomsten of het internet.

Wees niet bang dat zij de channelings van Kryon niet weten te vinden. Hun eigen channelings zullen even goed zijn. Wees ook niet bezorgd over het beledigen van anderen. Alleen degenen die de informatie zoeken zullen worden aangestoken.

De anderen zullen geëerd worden binnen hun stilte!

Kryon

VRAAG 692: In het NU blijven.
Lieve Kryon: Hoe kunnen wij in het heden, het NU, blijven? Door gebruik te maken van intentie?

ANTWOORD: Ja, dit is altijd en overal de sleutel. Waarlijk, reine intentie is het spirituele deel van jullie dat altijd weet wat er aan de hand is.

Als jij er naar neigt om te “stromen” breng je niet veel tijd door in het heden. Intentie om in het heden te blijven helpt je lichaam om zich een doel te stellen.

Kijk ook eens naar jouw eetgewoonten. Soms zal hetgeen jij eet je helpen om je op en meer gepaste manier te gronden. Want er is altijd en overal de mogelijkheid om te oefenen. En, zoals jij weet: oefening baart te allen tijde kunst.

Het werkt…. en het grondt je heel erg.

Kryon

VRAAG 693: Kaart van het Nieuwe Rastersysteem.

Goedendag, Kryon, kan jij mij ook vertellen waar ik een kaart kan vinden van het nieuwe rastersysteem dat zich om onze planeet Aarde bevindt?

ANTWOORD: Die is te vinden op dezelfde plaats als waar jij de oude map zou kunnen vinden. Als jij het hebt over het nieuwe magnetisme is dit te vinden in jouw geofysica.

De veranderingen zijn heel goed in kaart gebracht. Als jij het hebt over de spirituele kaart, die bevindt zich in jouw DNA……. en is nog veel moeilijker te pakken te krijgen dan de eerste kaart waarover jij sprak. (glimlach)

Kryon

VRAAG 694: Zelfmoord. 2.
Lieve Kryon, kan jij mij alsjeblieft vertellen wat jij te zeggen hebt over zelfmoord?

Wat als de persoon waarlijk klaar was met dit fysieke leven en waarlijk uit dit leven wilde stappen met een gevoel van vreugde in het vooruitzicht van het verlaten van dit aardse ruimteschip en terug te gaan naar huis? Eindigen zij in de hel?

ANTWOORD: Wij hebben hier al heel vaak over gesproken. Het antwoord is nee. De prachtige ziel die overeen kwam om het potentieel van deze energie aan de familie te geven wordt begroet aan de andere kant van de sluier, net zoals dit gebeurt bij degene die de hele weg heeft belopen tot aan de dood toe.

Lees in jullie Heilige Schrift de parabel van de Verloren Zoon. Die gaat exact over hetzelfde onderwerp! Het thuiskomen van de zoon en de Vader ontvangt hem met open armen!

En dan is er feest!

Kryon

VRAAG 695: Het Web. Is dit het Raster?

Lieve Kryon, ik heb iets gelezen over het bewustzijns-web in de boodschappen van Thomas van James Twyman. Hij zei dat dit web is gecompleteerd en dat dit voor de hele mensheid een zeer cruciale tijd is om te beslissen welk pad men zal gaan belopen om ervoor te kiezen vooruit te gaan.

Hij spreekt ook – en heeft ook vele geschriften – over de zielen die hij de “Spirit-kinderen” noemt en ik heb zelfs gehoord dat men hen “Violette kinderen” noemt. 

Ik neem aan dat dit inderdaad de indigokinderen zijn waarover jij al zo vaak hebt gesproken. Deze “Spiritkinderen” sturen dezelfde boodschap steeds weer over de hele wereld.

Jij vertelde dat het raster klaar zou zijn tegen het einde van 2002. Van dit bewustzijns-web wordt gezegd dat het een punt voor mogelijkheden is, maar ook dat het een waarschuwing is.

Twyman zegt dat nu het “Web” is geactiveerd, het een antwoord vereist, of zelfs afdwingt. Het completeren van het Web betekent dat van nu af aan dat onze keuzen helder zullen zijn en duidelijke tekenen van ons groepsbewustzijn zijn.

Mijn vraag is deze: Is het bewustzijns-web hetzelfde als het magnetisch raster waarvoor jij hier bent gekomen om het te plaatsen? Is dit het Kosmisch Raster? De dingen gebeuren heel snel en ik probeer echt om bij te blijven!!!

ANTWOORD: Ja, alles wat jij hebt gezegd weerklinkt in de vorige leringen. Kijk naar de hoger liggende antwoorden. Die spreken over beslissingen nemen…… van de bank afkomen en ook over het uitkiezen van energieën.

Het “Web” is het Raster en het Kosmisch Raster.

Zij kunnen niet gescheiden worden, net zoals jullie de chemie van je adem niet kunnen scheiden. Jullie ademen verschillende basiselementen. Welke daarvan doet werkelijk “het werk?” Het antwoord? Het is zo onderling verbonden dat jullie het gewoon “lucht” noemen. Het is tijd om naar spirituele verandering op dezelfde manier te kijken. Stop met het stoppen in hokjes, wat is wat, en ga door met het Geheel te zien!!!

Kryon

VRAAG 696: Het Grote Plaatje.

Lieve Kryon, mijn hart is op een grootse manier veranderd door jouw channelings en boeken. Ik heb nooit veel op gehad met georganiseerde religies hoewel ik altijd in God heb geloofd. Ik was geregeld verward door wat mij over God is geleerd, maar ik geloofde altijd in Goddelijke Schepper. 

Ik heb gelezen dat wat wij hier op deze planeet doen het energiepunt vaststelt van een Universum dat wordt geschapen. Dit roept de volgende vragen op: omdat wij eeuwig zijn, hebben wij dit dan ook in andere Universums gedaan? Zullen wij het weer doen? Zal dit altijd ons doel zijn? Zijn er anderen, ergens, die andere taken hebben? En wat is het doel van dit alles? Waarom doen wij dit eigenlijk? Waarom “zijn” wij niet gewoon wat wij natuurlijk zijn en dat in alle eeuwigheid?

ANTWOORD: Oh jeetje . . . de wijsheid en de intuïtie van de mens begint door de sluier heen te breken! Ja, jullie hebben dit eerder gedaan. Ja, jullie zullen het weer gaan doen. Er zijn velen van jullie die nog achter de coulissen staan en blijven komen terwijl jullie wereldbevolking toeneemt tot een kritiek niveau….. en zij hebben het allemaal al eerder gedaan.

Misschien begin je het uiteindelijk te begrijpen? Dit is wat jullie doen! Dit is jullie specialiteit. Dit is ook het zware werk waarover wij hebben gesproken, en jullie kleuren laten dit zien.
Het doel gaat verder dan het menselijk begrip, maar het is een van de grootste dingen die bestaan binnen de reikwijdte van wat jullie God noemen. Het gaat over de integriteit van schepping, over het leven in het algemeen en over de Liefde van God.

Dus…… “wees daar gewoon mee” en ga door met je zoektocht naar je goddelijkheid. Wees er bij elke stap van overtuigd dat je in integriteit blijft. Laat alles wat je doet in overeenstemming zijn met je ziel en dit betekent dat jij je totaal comfortabel voelt met het vertrouwen in jouw intentie.
De kern van elke religieuze leer op de planeet vraagt jullie om vertrouwen te hebben dat er een groter plaatje is. Zij zeggen dat jullie eeuwig zijn…… verder gaan dan de menselijke dood…… en dat sommige dingen gewoonweg niet bekend zijn terwijl jullie hier zijn. En dan vertellen zij jullie je ogen op God gericht te houden.

Dat is ook mijn boodschap.

Kryon

VRAAG 697: De nieuwe oorlog.

Lieve Kryon, hoe kan een lichtwerker met de toenemende vijandelijkheden tussen de Islamitische Jihad en de Westerse Machten die op het wereldtoneel worden uitgevochten, reageren op familie, vrienden en medewerkers die op de patriottische golf mee willen surfen en daardoor nog meer oorlog zullen scheppen?

ANTWOORD: Dit is de test, nietwaar? Wij hebben jullie vaak verteld dat dit de veldslag is tussen het oude en het nieuwe bewustzijn. Het gebeurt binnen het oude bewustzijn van de terrorist en het oude bewustzijn van degenen die er in de westerse wereld thuis naar kijken. Het is een wereldwijd conflict, maar het gaat ook over ieder persoonlijk….. niet over groepen personen.

Vind jij het niet vreemd dat jullie in oorlog kunnen zijn met iets dat geen grenzen of vastgestelde structuur heeft? Dit komt omdat het een oorlog is die gewonnen of verloren zal worden door de individuele keuze van ieder mens op zich.

Hoe kan een Lichtwerker antwoorden? Het antwoord zit in de activering van de “Derde Taal.”

Nogmaals vertellen wij jullie dat dit een verbinding is met Spirit die ieder mens een in balans zijn de wijsheid geeft om “in” deze veldslag te kunnen kijken.
Begrijp allereerst dat ondanks wat er aan de buitenkant gebeurt, de veldslag niet tussen religies en of culturen gaat. Hij gaat tussen een oud en een nieuw paradigma van beschaving. Onthoud ook dat de Verenigde Staten werden gegrondvest op het idee dat “iedereen gelijk is geschapen” en dat “iedereen recht heeft op vrije keuze.”

Daarom is het antwoord op jouw vraag dit: Respecteer degenen die met boosheid reageren, want jullie zien de basis-menselijke respons. Maar geef toch energie en wijsheid aan degenen die jullie leiders zijn en aan de wereldleiders door jullie kracht als lichtwerkers. Jullie bewustzijn kan verandering scheppen.

Het kan schijnen op donkere plaatsen! jullie kunnen het verschil maken zonder zelfs maar een woord te spreken.

Kunnen jullie GEEN partij kiezen? Kunnen jullie het recht op vrije keuze respecteren? Kunnen jullie licht sturen naar waar dit nodig is ondanks de overweldigende roep om wraak en actie?
Kunnen jullie houden van degenen die minder wijsheid zouden kunnen hebben en veel compassie voor hen hebben? Daarom noemen wij het “werk”.

Kryon

VRAAG 698: De Cirkel van Realiteit.

Lieve Kryon, ik kom uit Nederland en begreep enkele van Lee’s boodschappen niet helemaal. Als alles in feite in het NU is – het verleden, het heden, en de toekomst – is het in een andere dimensie (als dit het juiste woord is) dan misschien wel mogelijk om het verleden te veranderen? Misschien niet alleen voor onszelf (in deze tijd van leven) maar bijvoorbeeld voor de Aarde?

ANTWOORD: Lieverd, jij stelt de “vraag der vragen.” Het korte antwoord is JA….. zowel voor jezelf als voor de Aarde. Al meer dan een jaar hebben wij deze niet-lineaire, inter-dimensionale informatie gebracht. Het is voor jullie niet mogelijk om dit volledig te begrijpen omdat jullie denken dat jullie begrijpen hoe tijd en realiteit werkelijk werken. Jullie denken dat het verleden het verleden is en dat de toekomst onbekend is. Jullie begrijpen niet dat zij allemaal samen zijn als Een, en variabel zijn…… allemaal.

Opeens stellen jullie wetenschappers zich de vraag: “Als een mens er niet is om iets waar te nemen, zou het dan wel gebeuren?” Dit is de soort vragen die gewoonlijk een onderwerp zijn op een esoterisch feestje….. geen echte vraag. Maar de realiteit van de natuurkunde komt omhoog gekropen bij de beste denkers op jullie planeet en de vragen worden echt en belangrijk.

Zou jullie menselijke realiteit variabel kunnen zijn en alles beïnvloeden wat jullie zien en doen? Zou jullie tijd variabel kunnen zijn, beïnvloed door wat jullie doen en zien? Het antwoord is altijd ja geweest. Het begrijpen hiervan is bijna onmogelijk zolang jullie rondlopen in een 4D-lineaire wereld.Denk eens aan de Cirkel van Realiteit. Jullie belopen de cirkel. Het verleden is waar jullie liepen, maar de toekomst is ook waar jullie al eerder hebben gelopen. (de cirkel) Hoewel de toekomst die voor jullie ligt niet bekend is zijn de potentiëlen van wat jullie zullen gaan doen op het spoor dat voor jullie ligt en jullie energie is daar nog steeds en modelleert en beïnvloedt wat “zou kunnen zijn.”

Daaraan toegevoegd, als jullie stoppen en beslissen om een ander pad te nemen (wat heel goed mogelijk is in de NU-tijd) veranderen de potentiëlen van waar jullie zojuist liepen (het schijnbaar omgekeerde van wat wij zojuist vertelden). Er worden dichotomieën (schijnbare tegenstellingen) en raadselen gepresenteerd als jullie hiernaar in lineaire tijd kijken.

In de NU-tijd is er echter alleen maar een andere realiteit om ervaren te worden: Wat jullie vandaag doen, en de beslissingen die jullie in het nabije verleden hebben genomen, hebben de toekomst van de Aarde al gevormd. Niet in de geschiedenisboeken, maar in de energie van wat er schijnbaar werd gepresenteerd en gedaan. Wat betekent dit voor jullie en waar leidt het toe? In de ene realiteit leidde het tot Armageddon.In jullie huidige realiteit leidt het tot oplossingen!!!

Vertel mij nu eens….. wat is er veranderd? Het antwoord: Zowel het heden, het verleden en de toekomst. Denk hier eens aan als jij jezelf vertelt dat het verleden het verleden is!!!Kryon

VRAAG 699: Het Hoger Zelf.
Lieve Kryon, mijn vraag is de volgende: Wat gebeurt erals wij ons Hoger Zelf kennen, wat gebeurt er daarna?

ANTWOORD: Dan zijn jullie compleet, lieve mensen……. Net zoals wanneer jullie alles weten wat er te weten is.

Bereid je er maar vast op voor: het kan een tijdje duren…..

(glimlach)

Kryon

VRAAG 700: De Betekenis van het Leven.

Lieve Kryon, er is een vraag die nog niemand voor mij heeft kunnen beantwoorden. Het is een vraag die mij perplex deed staan en mij al heel lang in verwarring heeft gebracht. Het zou mij zeer aangenaam zijn als jij mij een antwoord zou kunnen geven dat ik kan begrijpen.

Waarvoor zijn wij hier eigenlijk? Ik begrijp het doel van de menselijke uitdaging niet. Waarom is dit nodig? Waarom de sluier van vergetelheid dragen terwijl wij een menselijke vorm hebben? Waarom gebeurt dit eigenlijk allemaal?

Antwoord: Lieverd, de vraag is door de afgelopen jaren heen al vaak gesteld en beantwoord. Jij vraagt naar de betekenis van het leven! Toch is dit een van de meest gevraagde en een van de meest geëerde vragen. Wij zullen nooit moe zijn om jullie dit antwoord te geven.

Denk je eens in. Als jullie inderdaad eeuwig zijn en stukjes van God zijn en hier vrijwillig zijn gekomen, is er iets dat verborgen is, nietwaar?

Waarom zouden jullie? Waarom vrije keuze? Waarom het lijden van de mensheid en alle strijd? Dit alles moet naar iets opmerkelijks leiden, iets dat verborgen is in een spirituele overkoepeling.

Laat mij jou dit vragen: Is er iets dat jij je kunt voorstellen dat God/Spirit niet kan verwezenlijken? In eerste aanvang zou jij nee kunnen zeggen. God kan alles! Het antwoord is feitelijk dit: God is bevooroordeeld! God is bevooroordeeld in Liefde. Daarom is er – als er een situatie in het Universum is die besloten dient te worden zonder deze bevooroordeling ….. binnen een onbevooroordeeld en neutraal speelveld buiten het Godbewustzijn, een methode: In dit geval heet die: Aarde.

Heb jij ooit de uitdrukking gehoord: “De Enige Planeet van Vrije Keuze?” Heb jij je afgevraagd wat dit betekent? Betekent dit dat alle andere planeten met leven niet kunnen kiezen? Het betekent dat dit de enige is (op dit moment) waar men zijn eigen trillingsniveau kan kiezen. Zij zijn de enigen met de macht en de mogelijkheid om (1) hun eigen spirituele bron te herkennen en (2) dit gebruiken om de realiteit van de Aarde te veranderen. Op dit moment is de Aarde de enige planeet die bevolkt is met goddelijke schepselen.

Wij hebben jullie hierover in het verleden veel informatie gegeven. Zoek het maar op. Het verklaart waarom ET’s komen en gaan, maar verder niet veel doen (zoals landen en zich vertonen, bijvoorbeeld). Het verklaart waarom ET’s met jullie willen paren (dat kunnen zij biologisch gezien, maar niet spiritueel). Zij proberen jullie Hoger Zelf te “klonen.” (dat kunnen zij niet)

Zij voelen jullie ongelooflijke kracht en jullie kunnen dit niet! (kosmische humor omtrent jullie dualiteit) Het verklaart waarom jullie maar een zon hebben. De meeste planeten met leven hebben zonnestelsels met twee zonnen. De uitdagingen voor het leven om zich te ontwikkelen zijn veel groter als er twee zonnen zijn en er zijn veel meer planeet-potentiëlen binnen de “levens-zones. Jullie hebben er maar een en dit maakt jullie veel onzichtbaarder en moeilijker te vinden voor ander leven. Noem het een test, als je wilt, maar het is geen test die over jullie gaat. Het is alleen een test van energie en vibratie. Als je het dus een naam zou willen geven, zitten jullie in een ervaring en niet in een test. Dit is nauwkeuriger. Jullie zijn de vrijwillige proefpersonen die de Aarde ervaren, maar dit is volledig voor jullie verborgen als jullie komen en gaan, en komen en gaan.

Dit is ook de kernbetekenis van “gelijk geschapen.” Het betekent dat jullie allemaal goddelijke schepselen zijn wier mogelijkheden hetzelfde zijn. Het hangt ervan af wat jullie hiermee doen en dit verandert jullie realiteit en die van de planeet.  Hier is iets anders om over na te denken: Waarom zou een mens na een leven vol proeven, lijden en zorgen, ooit terug willen komen? Toch doen jullie dit. Kan jij dit verklaren? Ik wel. Als jullie niet hier zijn, zien jullie het grotere plaatje. Als jullie niet hier zijn kunnen jullie bijna niet wachten om de ervaring te vervolgen en te helpen met deze energietest.

Antwoord mij eens: Waarom kwam jij in dit leven terug? Met Armageddon en de meeste aardse profetieën in het verschiet die jullie vertelden dat dit het “einde” zou zijn; waarom koos jij deze speciale tijd om terug te komen? Denk jij dat dit toevallig was? (of nog erger: een of andere straf?) NEE. Sommigen van jullie hebben feitelijk gewacht op deze speciale tijd. Waarom? Denk jij dat jij deze tijd uitkoos om terug te komen en te sterven op een vreselijke manier? Het antwoord is nee. In plaats daarvan kon jij nauwelijks wachten om terug te komen en het allemaal te veranderen! Aan de andere kant begrijp jij dat er geen vastgestelde toekomst is.

De dingen die zijn “geschreven”door jullie beste profeten zijn alleen potentiëlen van wat er zou kunnen gebeuren, gebaseerd op het bewustzijnsniveau. Het gaat over een nieuw Universum en de beginenergie daarvan. Het gaat over een Aarde die zorgt voor een onbevooroordeeld antwoord op een grootse universele vraag. Waar zal deze energie zich settelen?  Nu wordt het goed: De uiteindelijke afrekening zou NU zijn geweest. Al jullie profeten hebben dit jullie verteld. Zij allen noemden jullie tijd de “eindtijd.” Toch hebben jullie dingen veranderd en verlieten het spoor van de oude voorspellingen. Nu hebben jullie iets geschapen dat onverwacht was, buiten de groeven van de langspeelplaat van elke profetie die ooit werd gedaan!

Bewijs het voor jezelf! Ga de profetie vinden die jullie huidige situatie beschrijft. Dat kunnen jullie niet. Zijn de profetieën der eeuwen uitgekomen? Nee, dat deden zij niet. Dit is waarom het Raster werd veranderd en waarom jullie nu op een plaats zijn die de test heeft uitgebreid. Wat er op Aarde gebeurt zal uiteindelijk het leven in een geheel nieuw Universum beïnvloeden. Wat jullie doen is bij allen aan de andere kant van wat jullie de “sluier” noemen, bekend. Dit is de reden geweest voor alle leringen en waarom zovelen nu dezelfde boodschap ontvangen, een verheffende boodschap die jullie uitdaagt om door te gaan en oplossingen te zoeken voor hetgeen voorheen onoplosbaar was….. en uiteindelijk jullie eigen goddelijkheid te ontdekken..

Dit is ook de reden waarom wij over jullie “big bang” spreken. Die was er niet. Het was een universele dimensionale opwaardering, alles werd schijnbaar vanuit het niets ineens geschapen. Maar er is een rijke en oneindige spirituele geschiedenis die vertelt hoe dit gebeurde en wat de beginenergie was. Daarvoor waren jullie ook hier, en toen…… dat is een ander verhaal. De”eigenschap” van God is Liefde. Als jullie naar een hogere vibratie gaan wordt dit vooringenomen gebied ook hoorbaar voor jullie eigen cellen. Dit is de reden waarom wij zoveel van jullie houden.

Kryon