Kryon: Vragen en Antwoorden 701 t/m 725

Kryon: Vragen en Antwoorden
701 t/m 725

Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

===================================

701: De Betekenis van het Leven. 2.
702: Het Nieuwe Jeruzalem.
703: De Bevolkingsbom.
704: De Puzzels van Kryon.
705: De Her-verbinding.
706: De Illusie van Enkelvoud.
707: De Sfinx.
708: De Staat van Liefde.
709: De Test van de Aarde. 2.
710: Ontwikkeling van de Derde Taal.
711: Theologische discussie.
712: De Duivel.
713: De Tsunami en Dieren.
714: Jullie invloed op het Universum. 1.
715: De Vorm van het Universum.
716: Universum. Wat is er nog meer?
717: Verenigde Staten. Frustratie.
718: Vermijden van het duister van dualiteit.
719: Is geweld ooit gepast?
720: Dragen van verkeerde kleuren?
721: Hulp bij gewichtsverlies.
Welke vragen stel ik?
723: Hoe omgaan met uitdagingen?
724: Waar gaat het leven over?
725: Wanneer begint het leven?

==================================

VRAAG 701: De Betekenis van het Leven. 2. 

Lieve Kryon, ik heb gelezen dat als wij het voor elkaar krijgen om op een hoger niveau te vibreren, dit miljoenen wezens in de hele kosmos zal beïnvloeden en hetzelfde geldt voor onze tegenhangers op Aarde en voor Moeder Aarde zelf.

Komt dit door het feit dat wij een deel van God of Spirit zijn?

Wij zijn ook een deel van alle anderen in de kosmos en op de Aarde zelf. Ik begrijp dat onze energie is verbonden maar dat wij ook allemaal deel van elkaar uitmaken?

ANTWOORD: Het gaat niet over het feit dat jij deel uitmaakt van de familie. Het gaat over vrije, onbevooroordeelde keuze van degenen die niet weten dat zij een deel van God zijn. Ja, jullie zijn allemaal onderling verbonden en daar zijn er meer bij betrokken dan er zandkorrels op de planeet zijn. Deze zandkorrels vormen een “strand” dat Een is…. Een strand dat als Een wordt gezien.

Jullie zijn een pot vol zand op dit oneindige strand dat heeft uitgekozen om door een diepgaande energietest te gaan, een waarover geen oordeel is over wat jullie doen maar eerder is er eer omdat jullie op kwamen dagen om mee te doen.

Waar onbevooroordeelde balans van donker en licht zal zijn in gezichtspunten door degenen die niet weten dat zij engelen zijn die geplaatst zijn op een neutraal speelveld waar ongelimiteerde keuze van energie is. Naar welke kant zal de balans doorslaan?

Misschien krijgen jullie nu een kleine inter-dimensionale glimp te zien van waarom wij zo van jullie houden? Of waarom wij wachten op een dag waarop wij jullie namen voor iedereen kunnen zingen? Jullie hebben de Aarde veranderd, jullie veranderen het Universum voor ons allemaal. Het is moeilijk om iets uit te leggen dat verborgen moet blijven. Maar in de kern weten jullie exact waar dit allemaal over gaat.

Kryon 

VRAAG 702: Het Nieuwe Jeruzalem.

Lieve Kryon, het lijkt mij dat sinds onheuglijke tijden de grond in Jeruzalem is bedekt met het bloed van duizenden die daar werden gedood.

Een van de channelings bevestigde dat het Nieuwe Jeruzalem in feite het fysieke Jeruzalem is. Als dit het geval is ben ik nieuwsgierig om te weten waarom er door de eeuwen heen zoveel bloed verspild is op dit land, deze grond? Waarom lijkt Jeruzalem betaald te moeten worden met bloed – soms zelfs van de reizigers die op doorreis waren en gedood werden. Dit lijkt een zeer eigenaardig iets te zijn – het is alsof deze grond menselijk bloed vereist voor zijn bestaan. Waarom is dit?

ANTWOORD: Jouw vraag is werkelijk diepgaand. Het gaat tegen alles in dat dit gebeurt, nietwaar? Het gaat tegen het gevoel in van de manier waarop dingen werken in een goddelijke plaats, nietwaar?

Alleen dit zou al moeten vertellen dat daar iets bijzonders is. De reden?  Jeruzalem is in het hart van de grootste religies op de planeet. (inclusief de Islam)

Het is het centrum van de EEN-God-openbaring. Het is ook de plaats waar de moeilijkheden zouden beginnen die het einde van de beschaving zou brengen en de rampspoed en het einde van de Aarde zou voortbrengen.

Zo’n plaats is vol van het bloed van allen, zelfs het bloed van wat jullie de Christus noemen. Het is allemaal deel van een portaal dat zo sterk is dat het menselijke passie schept en daarom leidt tot dood (de keuze van de mensheid is wat zij zullen doen met hun passie……. Vrije keuze).

God heeft dit bloed niet geschapen; dat deden de mensen.
Het “Nieuwe Jeruzalem” zal in zo’n groot contrast zijn met het oude dat geschiedkundigen zullen zeggen: “Hoe kan een portaal met zo’n gewelddadige geschiedenis het portaal van Vrede op Aarde zijn?” Dit is het potentieel in Jeruzalem. Het bestaat als een portaal voor de manier waarop de Aarde zich zal ontwikkelen.
Tot nu toe is dit dood en nog meer dood geweest. Het potentieel is dat het een model kan worden van “vrede en nog meer vrede.”
Kan dit echt zo zijn? Ja. Het zal tijd kosten, maar de energie die aan de planeet wordt geleverd zal een verschil maken.

Kijk naar de manier waarop de spelers veranderen. Kijk naar wat de kinderen zullen doen!!!

Kryon

VRAAG 703: De Bevolkingsbom.

Lieve Kryon, zal de toename van de wereldbevolking de ecologische balans van de planeet verstoren? Meer mensen betekent meer behoefte aan huizen en bedrijven en dit resulteert in het vernietigen van natuurlijke bronnen en de Aarde kaal achterlaten en een steeds moeilijker plaats maken om te leven.

Hebben wij hier door “vrije keuze” om gevraagd? Hoe houden wij dit onder controle? Wij groeien als virussen en vernietigen alles om ons heen zonder veel aandacht te hebben voor het milieu.

ANTWOORD: Ja. Jullie vrije wil kan jullie naar het over-bevolken van de Aarde en vernietiging leiden. Dit is allemaal onderdeel van een ontwaken dat de nieuwe kinderen van deze planeet zullen tackelen. Het is zeer goed oplosbaar maar het vereist verantwoordelijkheid en samenwerking van het grootste deel van de mensheid.

Echter, zoals bij vele zaken, kan het een kritische massa bereiken en daar moet serieus naar gekeken worden. Kijk in de toekomst dus naar hongerdood want dit zal een veel grotere zaak worden dan het nu is. Als hongersnood het Westen zal bereiken, zal er iets gaan gebeuren.

Nogmaals, het gaat over verantwoordelijkheid, en dit is de dispensatie van verantwoordelijkheid voor de Aarde. De meeste virussen vernietigen de gastheer niet (AIDS is de uitzondering). Dus zelfs in de natuur is er een punt waarop er een bewustzijn is van ontwikkelende systemen, op micro- en macroniveaus.

Kryon

VRAAG 704: De Puzzels van Kryon.

Lieve Kryon, waarom spreek jij zo vaak over dingen in “metaforische” woorden of door middel van een parabel? Als jij dit doet zeg jij zelfs dat er lagen zijn in de betekenis en dat er “verhalen binnen de verhalen” zijn. Waarom geef jij ons niet het directe verhaal?

Verberg jij iets? Ik heb bijvoorbeeld gelezen in de channeling: “Mede-scheppen verklaard – Zingen in het Koor” dat ik een intelligent en intuïtief persoon ben en de informatie was voor mij zo helder als modder. Er moet een reden zijn waarom jij de informatie niet helder en direct geeft, zonder metaforen of parabels die ons laten raden naar wat jij werkelijk bedoelt. Wat is de reden hiervan?

ANTWOORD: Laat mij beginnen jou dit te vragen: Waarom zijn zoveel geschriften hetzelfde? Door de hele geschiedenis heen heeft God tegen de mensen gesproken door verhalen en parabels. Als je dit dus aan Kryon vraagt dien je ook de gehele vraag te stellen over alle channelings en over de meeste geschreven geschriften.

Vervolgens is de vraag dat wij misschien iets verbergen heel grappig. In plaats daarvan proberen wij de geheimen van het leven aan jullie te onthullen binnen een structuur van jullie dualiteit.

Het “directe” verhaal zou onbegrijpelijk zijn! In plaats van jullie iets te geven dat zeker op de grond van jullie logica en intellect zou vallen, geven wij jullie een rijke tekst van verhalen binnen jullie eigen begripsvermogen en dimensionaliteit.

Dit stelt degenen die beslissen om verder te gaan dan hun begrip, in staat zich te “verbinden” met het gebruiken van hun eigen goddelijkheid. Dit is een zeer oud concept en het is vele malen uitgelegd. Wij gaven jullie zelfs een channeling met de naam: “Het Onverklaarbare verklaard.”

“Zingen in het koor” is een concept dat jullie is gegeven van buiten jullie tijd en ruimte. Het lijkt veel op de parabel van de verloren zoon, die werd gegeven in een spirituele dispensatie en alleen maar om elkaar beter te kunnen begrijpen.
Zelfs jullie profeten van 400 jaar geleden gebruikten metaforen en puzzels en zij probeerden jullie toekomstige concepten te geven zodat – als die toekomst er zou zijn – jullie hen zouden kunnen gebruiken.

Nostradamus sprak in genummerde raadsels en kwatrijnen!

Wat betekent “Zingen in het koor?” Het betekent dat er een realiteit is die veel verder gaat dan wat jullie zien of maar kunnen beginnen te begrijpen.Het is multi-gelaagd en het antwoordt op energieën waaraan jullie nog niet zijn begonnen om hen te bestuderen of waarvan jullie voelen dat zij niet eens bestaan. Het is de “manier van God.” Maar het is ook een realiteit die JIJ bent en die alleen maar gedeeltelijk wordt gezien vanwege jullie dualiteit (goddelijke mensen). Als jullie je gaan verbinden met je Hoger Zelf dat in JULLIE is verborgen maar dat alles weet, kunnen jullie het onverklaarbare gebruiken.

Het “Koor” spreekt gewoon van een concept dat onverklaarbaar is…… een concept dat vertelt dat alles met alles is verbonden en dat antwoordt op harmonie van vibratie. Jullie kunnen niet alleen scheppen. Jullie moeten het concept proberen te vinden van “aansluiten” en passen  bij al het andere en je eigen “harmonische toon” te vinden om een beter leven te scheppen. Jullie moeten de melodie onderscheiden!

Intussen, als jullie het concept zonder de onbegrijpelijke dingen begrijpen, kunnen jullie jezelf visualiseren binnen iets dat nog niet is onthuld. Jullie kunnen deel van iets zijn dat nog jaren verwijderd is van feitelijke spirituele ontdekking …….. en dit intuïtief gebruiken.

Wat hebben wij jullie nu echt te vertellen als wij channelen? Wij proberen onze informatie in de menselijke ervaring te plaatsen zodat jullie de concepten kunnen begrijpen. Toch, als wij jullie het “directe verhaal” zouden geven, zoals jij vroeg, zou dit zijn alsof wij de werking van de inter-dimensionale verbrandingsmotor zouden willen uitleggen aan een miereneter…. Met woorden, taal en concepten die zelfs nog niet bekend zijn….. en nog niet ontvangen en begrepen kunnen worden.

Helder genoeg?

Intelligent en intuïtief zijn staat in relatie tot jullie eigen menselijke ervaring in jullie eigen realiteit en spirituele ontwikkeling.
Door de geregistreerde tijd heen was de geschiedenis vol van intuïtieve, intelligente mensen die van niveau naar niveau van begrip gingen. Als wij een elektronische wetenschappelijke calculator zouden geven aan een mens uit jullie nabije geschiedenis die de wiskunde nog niet had ontdekt, wat zou hij daarmee dan doen?

Als wij de formule voor echte inter-dimensionale natuurkunde zouden geven aan echt intuïtieve en slimme mensen van 600 jaar geleden, wat zouden zij daarmee dan doen? Wat zou een samenleving met een gloeilamp doen zonder de kennis van een transistor of van elektriciteit?

Waarschijnlijk zouden zij al deze dingen in de modder gooien! Dit heeft te maken met spirituele en bewuste evolutie. Deze dingen komen door de tijd heen in ontdekkingslagen. Jullie houden ervan te geloven dat jullie bewust genoeg zijn om alles te begrijpen. Jullie houden ervan om te denken dat jullie aan de top van de kennisketen staan. Dit is gewoon niet het geval. Jullie gaven jezelf deze beperkingen om deze test te kunnen samenstellen. Weten jullie nog?

Daarom is het onze taak om jullie verhalen te geven op een niveau dat jullie kunnen begrijpen en wij eren het feit dat jullie genoeg spiritueel vertrouwen in het onbekende kunnen hebben om hen zelfs vandaag te kunnen gebruiken. De parabels zijn jullie “vehikel” om naar plaatsen te gaan die jullie niet kunnen begrijpen.

Jullie kunnen de metaforen gebruiken om de motor te starten en te gaan rijden, net zoals de persoon die een auto gebruikt zonder te weten hoe hij werkt. Zonder enig begrip van de natuurkunde van de innerlijke werking van het complexe voertuig, gaan zij comfortabel en snel van plaats naar plaats. Maar sommige mensen willen dit niet doen. In plaats daarvan willen zij volledige schema’s van de motor hebben voordat zij waar dan ook naar toe gaan. Daarom is wat jullie “modder” is, de spirituele onthulling en levensverandering van een ander. Iets dat helpt om de vibratie van de planeet zelf te veranderen.

Kryon

VRAAG 705: De Her-verbinding.

Lieve Kryon, ik heb een vraag aangaande de EMF Balanstechniek en de Energie van Her-verbinding. Zijn die twee hetzelfde?

ANTWOORD: Nee. Het zijn twee diepgaand verschillende benaderingen van de discussie en ontwikkeling van procedures rondom een ding….. de kracht van het menselijk wezen.

Beide disciplines zijn nieuw op de planeet (in de laatste twintig jaar). Beide zijn discussies die feitelijk beginnen met jullie te vragen om de energie binnenin te “voelen.” Zij zijn beide goddelijk geïnspireerd en zij worden beide beheerd door een mens die ervoor is geboren om juist dit te doen. En…… beide kunnen zij met elkaar samenwerken als jullie dit willen.

Mensen zijn verschillend. Jullie hersenen zijn ontworpen om verschillend van elkaar te zijn. De benadering van de een voor opwinding in zijn leven is vaak de verveling van een ander! Jullie weten dit, want jullie zien dit elke dag. Daarom zijn er ook zoveel religies op de planeet. Hebben jullie daar ooit aan gedacht? Als God, God is en jullie deeltjes van God zijn, waarom zijn er dan zoveel verschillende ideeën over dit alles en over hoe te handelen?

Daarom zullen jullie doorgaan met het zien van verschillende wegen naar de realisatie van hetzelfde ding. Sommigen bereizen de ene weg en anderen de andere. Sommigen zullen hen zelfs allemaal willen bereizen!!! Bepaal dus zelf welk proces betekenisvol voor jou kan zijn en bestudeer dit. Als je daarmee klaar bent, kijk dan of je de andere weg ook wilt bestuderen. Zij zijn niet met elkaar in conflict door wat zij leren….. dat de mens capabel is door de goddelijke kracht binnenin en dat hij kan scheppen op manieren waarvan men in de oude energie dacht dat die onmogelijk waren.
De basisgedachte is dat jullie de meesters op de planeet zijn.

Kryon.

VRAAG 706: De Illusie van Enkelvoud.

Lieve Kryon, mijn twee zusters en ik zijn drielingen. Er is ons verteld dat wij een ziel in drie lichamen zijn. Ik geloofde dat er in elk lichaam een aparte ziel huisde. Ik denk dat mijn ego verontwaardigd is omdat ik dan geen “individu” ben als dit waar is. Kan jij mij hierover iets vertellen?

ANTWOORD: Het moeilijkste ding om aan een mens uit te leggen is het concept van hoe iets dat in zijn verschijning enkelvoudig is toch in realiteit vele dingen tegelijk kan zijn. Jullie lijken een ziel te zijn omdat jullie een lichaam hebben. Als jullie engelen tekenen of schilderen in jullie boeken, geven jullie hen zelfs een huid en vleugels en geven hen een naam, terwijl het inter-dimensionale wezens zijn.

Jullie gaan dus door met het geloven in: “een lichaam, een ziel.” De realiteit is dat ieder in leven zijnde mens multidimensionaal is en op vele plaatsen tegelijk. Zelfs terwijl jullie hier zitten en dit lezen zijn stukjes en delen van jullie op andere plaatsen en doen andere dingen.

Is dit dan een ziel op vele plaatsen of zijn het vele zielen? Het antwoord is beide. Jullie enkelvoudige dimensionaliteit beperkt jullie concept van hoe dit is omdat alles in jullie realiteit enkelvoudig is.

Hetgeen jij dus vooropstelt kan dus niet beantwoord worden omdat niemand op het aardoppervlak maar een ziel heeft. Een betere vraag zou zijn: “Delen mijn zussen en ik een enkelvoudig doel?” Het antwoord, zoals jouw intuïtie jou al heeft verteld, is nee.

Zij kunnen dezelfde astrologische aspecten hebben maar ieder mens is een apart deel van God, multidimensionaal en daarom niet enkelvoudig. Elk is een verschillend deeltje van God dat op Aarde is om te leren onafhankelijk te zijn.
Het verwarrende deel in dit alles is wat jij wel deelt met jouw zusters. Jullie delen een gezamenlijke draad van goddelijkheid die feitelijk “een ziel” kan lijken voor een lezer in 4D. Deze draad is jullie karmische band en de reden waarom jullie hier samen kwamen op de manier waarop jullie dit hebben gedaan.
Dit heeft te maken met potentiëlen, energieën uit het verleden en jullie huidige expressies van lessen. Maar het gaat niet over “dezelfde ziel.”

Nogmaals, wij zien dit graag als een schaal soep. Die is enkelvoudig in verschijning en toch zit er vloeistof in. Je kunt niet vragen hoeveel soepen er de schaal in zitten. Het is voor iedereen verschillend maar toch is elke schaal enkelvoudig. De soep is de goddelijkheid. Laat het omhulsel jullie nooit bedotten. Het kan dezelfde grootte hebben en dezelfde kleur maar de soep in elke schaal is anders en smaakt anders.
Hij is samengesteld uit vele delen die het maken tot wat het is. Het kan voedend zijn of giftig. Alleen de soep kan beslissen welke vibratie hij zal hebben.

Vier dit met mij! Is het geen prachtige situatie waarin jullie verkeren? De verbinding met jouw zusters is uniek voor de mensheid. Alleen tweelingen of andere meerlingen hebben dit. Dit is de reden waarom jullie altijd “verbonden” zijn zolang jullie leven. Als een van jullie vertrekt, kijk dan eens wat er uiteindelijk gebeurt: jullie zullen nog steeds verbonden zijn.

Zo gaat dit met multidimensionale dingen!!!

Kryon

VRAAG 707: De Sfinx.

Lieve Kryon, in jouw boeken en vragen en antwoorden heb ik niet veel informatie gevonden over het Oude Egypte of de piramiden. Er zijn onlangs een paar claims geweest die vertellen dat de beroemde Hal van Gegevens onder de Sfinx is gevonden.

Is er ook maar iets dat gepast is dat jij ons zou kunnen vertellen over het Oude Egypte, de piramiden of de Hal van Gegevens?

ANTWOORD: Verwar de Hal van Gegevens niet met de “Grot van Creatie” waar de Akasha-gegevens worden bewaard. Hoewel die fysiek is zal hij nooit worden gevonden en hij is ook nergens in de buurt van Egypte.

De Sfinx is niets meer dan wat hij lijkt. Wat eronder is kan ontdekt worden maar dit zal alleen belangrijk zijn voor Egyptologen. De piramiden kunnen jullie ook interesseren, met name de relaties met wiskunde en zonne-uitlijning, maar het meeste hiervan is het resultaat van bijgeloof, culturele religies uit die tijd en de vooringenomenheid van het aanbidden van het zonnestelsel.

Voeg daarbij dat het zeer mystiek is en er enkele belangrijke ontbrekende stukjes van jullie geschiedenis zijn waardoor deze puzzel erom smeekt om opgelost te worden.

Toch zijn er vele competente mensen die in het proces zitten van het onthullen van enkele van deze dingen. Onze leringen focussen zich in plaats daarvan op een heel andere mens in deze tijd op jullie planeet…… jullie. Daarom besteden wij heel weinig tijd aan jullie Oude geschiedenis.

Sommige dingen die wij jullie hebben verteld aangaande jullie geschiedenis hebben zelfs verdeling gebracht binnen jullie eigen geloofssystemen! Sommigen hebben Kryon zelfs in diskrediet gebracht omdat zij afwogen wat hen over het verleden werd verteld  en wat ik heb onthuld. Mijn informatie was niet hetzelfde en daarom “won” de oude informatie.

Dit is – met respect – de manier waarop velen van jullie “vastzitten” aan wat jullie denken dat er gebeurde. Jullie waaien mee met de wind van wat jullie is verteld dat er gebeurde en dat jullie uit het paradigma van het “nu” haalt en jullie ook afhoudt van het ervaren van nieuwe informatie over wat er werkelijk gebeurd zou kunnen zijn.

Deze geneigdheid van velen van jullie om jezelf te ankeren aan iets waarvan jullie voelen dat het gebeurde is de reden waarom wij jullie niet vaak informatie geven over wat er in het verleden werkelijk is gebeurd.

In plaats daarvan willen wij graag dat jullie om je heen kijken en ervaren wat er vandaag de dag gebeurt. Wij moedigen jullie aan om de oude angsten te laten vallen.

Laat het bewijs van wat wij jullie vertellen jullie geloof nu ankeren. Kijk of wat wij in de laatste tien jaren hebben gezegd logisch klinkt in verband met de aarde-energie van de laatste tien jaren.

Gebruik intellect, logica en intuïtie om deze beslissing te nemen, niet wat iemand jullie in een eerdere discussie heeft verteld.
Jullie zitten in een totaal nieuw paradigma van bestaan. Geen van jullie profeten heeft jullie iets verteld over wat er nu gebeurt. Hebben jullie dit in de gaten gehad?

Is het daarom niet mogelijk dat zelfs jullie eigen spiritualiteit is veranderd? Zitten sommigen van jullie zo vast in een oude realiteit dat andere informatie een “valstrik” moet zijn? Denk daar eens over na. Sommigen van jullie zullen geschokt zijn als jullie weten hoe jullie geschiedenis werkelijk is. Als jullie dit uiteindelijk uitvinden, wat zullen jullie dan doen – alle bewijs ontkennen als dit uit de aarde opborrelt?

Wat er in oude tijden gebeurde is niet meer van belang. Dat zullen wij aan anderen overlaten. Het enige dat op dit moment belangrijk is, is het werk dat jullie als lichtwerkers nu hebben.

Kryon  

VRAAG 708: De Staat van Liefde.

Lieve Kryon. Ben jij altijd in een staat van “liefde?” Ik bedoel: heb jij altijd een overzicht, een compassievolle, diepe liefde voor alles wat er is, voor ons en voor jezelf? En is dit altijd zo?

ANTWOORD: Ja! En de kosmische grap is dat jullie dit zelf ook doen!Het zit verborgen in jullie dualiteit en het is de basisnatuur van jullie allemaal.

Dit kan voor jullie moeilijk te geloven zijn als jullie naar de zeer verschillende mensen om je heen kijken en met name naar degenen die alleen hardheid in zich lijken te hebben en geen enkele compassie in zich schijnen te bezitten.mDe realiteit is dat dit hetgeen is dat zij zelf uit vrije wil hebben geschapen. Alle mensen hebben vrije keuze en dit uit zich naar buiten toe op vele manieren.

Kryon

VRAAG 709: De Test van de Aarde. 2.

Lieve Lee en Kryon. Om te beginnen wil ik jullie danken voor al het inspirerende werk dat jullie de laatste paar jaren hebben verricht. Het heeft mij diep geraakt en het heeft mijn leven veranderd. Ik ben begonnen met het lezen van Boek Tien en ik heb een vraag die de laatste paar dagen steeds aan mij blijft knagen.

Jij spreekt over de Aarde als een planeet voor lessen, een test die triljoenen wezens betreft en ook de energie van de rest van de kosmos. Als dit een waarlijk onbevooroordeelde test is om te zien of wij zelf terug kunnen gaan naar het licht (het werkt!!!), lijkt het mij dat de leringen die wij steeds van jou en ook via andere kanalen ontvangen een neiging terug brengen die de waarde van de test ondermijnt. Begrijp mij niet verkeerd, ik ben een fervent lezer van jouw boeken en krijg daaruit steeds weer nieuw begrip als ik hen weer lees en ook doordat ik spiritueel gezien volwassener word.

Het is gewoon een vraagje dat aan mij knaagt.

ANTWOORD: Ik begrijp jouw vraag helemaal en die is niet ongepast. Om jou te helpen bij jouw logische puzzel zal ik jou dit zeggen: In een klas hebben jullie vrije keuze. Op de planken van het klaslokaal staan boeken met de antwoorden. Jullie hebben de vrije keuze om daar naar te gaan zoeken of niet. Als jullie ernaar kijken hebben jullie de keuze van het boek, de wetenschappelijke antwoorden, de religieuze antwoorden, de filosofische antwoorden en vele andere.

De test van de Aarde is hetzelfde, behalve dat door een verhogende energie het aantal boeken is toegenomen.

Jullie hebben nog steeds de keuze om hen te negeren of de oudere boeken te kiezen. Er zit dus integriteit in dit alles. Er zal jullie geen enkele test gegeven worden waarvoor de antwoorden ook niet beschikbaar zijn.

De test is dus altijd gegaan over het uitzoeken en ontdekken waar de BOEKEN zijn.

Kryon

VRAAG 710: Ontwikkeling van de Derde Taal.

Lieve Kryon, is er een manier waarop een mens zijn ware zelf kan ervaren, op zijn minst emotioneel, om verfrist te worden en een plek te hebben waar wij naar toe kunnen gaan terwijl wij verder gaan met onze multidimensionale taak van het scheppen? Ik kijk er naar uit om dit te doen. Ik zou graag “naar huis” gaan en mijzelf ervaren en intiem en verbonden te zijn met het goddelijke.

VRAAG: Lieve Kryon, het is voor mij duidelijk dat een van de grootste prestaties van de mensen de ontwikkeling van de Derde Taal is. Omdat de taal van Spirit niet lineair is, is het begrip van symbolische informatie zoals archetypes, metaforen, parabels en symbolen dan een manier de Derde Taal te verbeteren?

ANTWOORD: Ja, ja en ja! Deze ervaring van de Derde Taal is wat wij onderwijzen. Het gaat over het “spreken tegen je cellen.” Kijk naar onze boodschappen van 2003 tot en met 2005 voor deze antwoorden want die gaan over het claimen van jullie meesterschap.

Dit is niet iets waarvoor jullie de pers hoeven te roepen en met je leven te stoppen om het te bereiken. Het gaat over een dagelijkse wandeling die zo liefhebbend, vreedzaam en anders is dat jullie cellen weigeren om in drama, woede of zorgen te gaan.
Jullie zijn “verbonden” met de familie” terwijl jullie op gewone plaatsen lopen en jullie weten dit.

Jullie vroegen hoe: Begin met hierom te vragen in de meest stille uurtjes die jullie hebben. Neem de tijd om te mediteren, en vraag om niets anders dan dit. Vertel je Gos/Partner (het Hoger Zelf) dat je met deze verbinding wilt beginnen en die in stand wil houden.

Neem de diepgang van het emotioneel voelen dat jullie in deze rustige momenten met God hebben en blijf dit doen! Kom uit de meditatie en bewandel deze 4D-Aarde in een inter-dimensionale bel van Liefde….. sta gewoon op en houd hem aan de gang!

Dit zijn allemaal concepten. Zij lijken niet in relatie te staan met een lineaire stap-voor-stap-methode, nietwaar? Jullie kunnen ook niet het antwoord krijgen dat jullie wensen. Zovelen van jullie willen de antwoorden op een eenvoudige manier. Het is niet eenvoudig. Jullie beginnen een proces door goddelijke co-creatie en jullie gaan daar stap voor stap doorheen als jullie eigen proces dit vereist. Maar jullie beklimmen de trap totdat jullie de deur openen.

Kunnen jullie de kleur blauw aan een kind laten zien? Ja, dit is eenvoudig. Verklaar het nu eens aan iemand die blind is. Dit is complex. Dit geldt ook voor inter-dimensionaliteit.

Jullie willen stappen, regels en procedures, maar het is veel ingewikkelder dan dat. Het is ook het doel van alles dat wij onderwijzen.

Begin met pure intentie. Laat dievolgen door vreugde. Voeg er wat wijsheid aan toe en geef het een beetje de tijd.

God kan nauwelijks wachten om jullie kopje met begrip te vullen.

Kryon

VRAAG 711: Theologische discussie.

Lieve Kryon, mijn 18 jaar oude dochter heeft een theologiecursus, wat wordt vereist op haar universiteit. Zij is ontdaan en heel erg in de war. Haar gedachten zijn volkomen tegenovergesteld aan die van de hele klas (zij zit op een Katholieke universiteit die zij zelf heeft uitgekozen). Zij gelooft niet in georganiseerde religie. Zij gelooft in engelen en zegt dat “God” alles is dat wij van hem/haar willen. Zij heeft chaos in haar klas gebracht en is daardoor in verwarring.

Zij heeft zichzelf nooit als atheïst gezien omdat zij “voelt” dat zij gelooft en haar eigen inzichten heeft. Zij voelt zich zeer ongemakkelijk en heeft zich tot mij gewend om haar te helpen dit te begrijpen. Ik weet niet of ik dit kan – of zou moeten doen. Dit is een reis waarvan ik denk dat die van haar is. Ik ben heel trots op haar besluitvorming en openheid over dit onderwerp en op haar volwassenheid bij de discussies in haar groep. (deze groep bevat grotendeels gevorderde studenten en zij hebben zich allemaal “tegen” haar gekeerd) Help mij alsjeblieft om haar te begeleiden.

ANTWOORD: Vraag haar dit: Is zij verward als anderen van voedsel houden dat zij niet lekker vindt? Raakt zij in de war als er boeken zijn waar anderen van houden en zij niet? Het antwoord is nee. Vertel haar dat haar wijsheid is “te weten wat zij weet” en ook de anderen te eren. Zij hoeft helemaal niets te bewijzen omdat zij dit ook niet kan.

Zij hoeft hun geesten niet te veranderen omdat alle mensen worden geëerd voor hun zoektocht naar het goddelijke. Vertel haar om zich te ontspannen in de wetenschap dat zij evenveel over God weet als elk mens op de planeet. Vertel haar dan te glimlachen en te luisteren naar haar studiegenoten. Eer hun zoektocht en misschien eren zij die van haar ook. Laat de goddelijkheid van wat zij gelooft doorkomen in haar houding. Zelfs als haar klasgenoten haar ontlopen, laat haar rechtop staan in de Liefde van God.

Sommigen geven er de voorkeur aan om God in een doosje te stoppen. Dit is comfortabeler voor hun begrip en hun aanbidding. Het is alleen voorkeur en niets is absoluut. God ziet dit en eert hen ook. Maar zij is aardig op weg om zich te ontdoen van de oude 4D-benadering van spiritualiteit.

Zij ziet het grote plaatje en weet dat zijzelf het doosje is waar God in woont.

Kryon

VRAAG 712: De Duivel.

Lieve Kryon, wie is Lucifer en wat was het doel van de “Luciferiaanse” opstand?

ANTWOORD: Wij weten dat dit vele mensen zal teleurstellen en nog veel meer mensen woedend zal maken, maar er bestaat niet zoiets als de duivel en er was nooit een echte Lucifer.

Dit waren allemaal metaforische verhalen om jullie te helpen jezelf te begrijpen. De donkerste energie op de planeet komt van de mens als resultaat van vrije keuze.

Zelfs het toegevoegde metaforische verhaal van Adam en Eva zou jullie deze informatie moeten geven. Vrije keuze zodat een mens zelfs in de Tuin van het Licht voor het donker zou kunnen kiezen.

Daar is dualiteit toe in staat.

Voor degenen die dit niet geloven en liever willen denken dat er wezens zijn die op jullie ziel uit zijn: jullie hebben nog steeds vrije keuze om te denken zoals jullie willen. Maar het zal jullie ook afhouden van het zien van je eigen pracht binnen de Liefde van God als jullie je realiteit baseren op angst voor duistere entiteiten.
Wij hebben jullie verschillende keren een volledige discussie gegeven over Licht en Donker.

Kryon

Editor’s note: Please see Kryon’s most recent discussion of dark and light: [http://www.kryon.com/k_chaneldelmar03.

VRAAG 713: De Tsunami en Dieren.

Lieve Kryon, op het nieuws werd er gesproken over het feit dat er maar heel weinig dieren dood gevonden zijn na de vernietigende tsunami in de Indische Oceaan. Ook vertelden zij dat er olifanten waren gezien die slachtoffers hielpen door hen met hun slurf uit het water te trekken. Wil jij alsjeblieft uitleggen wat de verbinding van de dieren met de Aarde is die hen in staat stelt om het dreigende gevaar van de tsunami aan te voelen? En als de informatie over de olifanten correct is, verklaar dan alsjeblieft hun gedrag waarbij zij de mensen die in gevaar verkeerden, hielpen. Dank je wel.

ANTWOORD: Jij hebt het in jouw vraag al verklaard. Zonder intellect als dat van jullie zijn de dieren verbonden met de energie van de planeet. Zij hebben ook ontwikkelde zintuigen, met name die van het gehoor. De meeste van hen gingen volgens hun intuïtie weg – wat jullie instinct noemen – en wisten wat zij moesten doen toen zij de zee “hoorden” komen.

Onthoud dat horen trillingen in de lucht zijn. De naderbij komende golf, hoewel die onzichtbaar was en niet bereikbaar voor jullie gehoor, schiep een vibratie binnen de Aarde. De golven kwamen met een snelheid van 780 kilometer per uur en verstoorden de korst van de Aarde terwijl zij daarover heen gingen met hun ongelooflijk gewicht. Dit is wat de dieren hoorden en tienduizenden jaren instinct vertelden hen automatisch: “Ga naar de heuvels.”

Olifanten hebben een zeer ontwikkeld gevoel van “aan het leven toebehoren.” Zij rouwen om hun eigen doden, zij zijn maatjes voor het leven, herinneren vrienden jarenlang en ja, zij herkennen zelfs mensen in nood. In vele religies worden zij daarom ook geëerd voor dit bewustzijn.

Mensen hebben deze ontwikkelde en veranderde zintuigen niet. Die hebben zij ook nooit gehad. Hun evolutie-pad was uniek en anders dan dat van de dieren van de Aarde. De eerste grote menselijke beschaving (de Lemuriers) had– in plaats daarvan – een inter-dimensionale zienswijze, maar zelfs die is verloren gegaan. Nu staan jullie op jezelf om je intelligentie en intellect te gebruiken om je eigen veiligheid te scheppen. Het is een afweging, zoals jullie kunnen zien, tussen de dieren en jullie.

Ons advies voor de volgende keer? Jullie kunnen je bronnen gebruiken om technische waarschuwingssystemen te maken als jullie willen, maar denk hier eens aan: Waarom verbinden jullie je niet met de dieren? Zij zullen het jullie laten weten als er wat dan ook komt, vulkaanuitbarstingen, aardbevingen, tsunami’s, vloedgolven en zelfs mensen die in nood zijn.

Kryon

VRAAG 714: Jullie invloed op het Universum. 1.

Lieve Kryon, hoe kan de vrije keuze van de mensen op deze kleine planeet Aarde een universum beïnvloeden waar geen vrije keuze is?

Onze natuurkundigen zeggen dat het Universum een naadloos geheel is dat werd gecomponeerd vanuit enkelvoudig “een-spul!”

Hoe kan de natuur van dat spul in het ene deel vrije wil hebben terwijl dit in alle andere gebieden niet het geval is? Wat voor soort van bestaan zou de rest van het Universum hebben zonder vrije wil?

ANTWOORD: Er is door het hele Universum heen vrije wil, maar de planeet van jullie is de enige planeet die wordt bewoond door stukjes en deeltjes van God die niet weten wie zij zijn en die de vrije wil hebben om hun eigen realiteit en hun eigen spirituele quotiënt te veranderen.

Het “een-spul” is accuraat omdat het de energie van God is. Dit is de reden waarom het werkt en het is niet een bezwaar tegen het gegeven waarom het niet zou werken.

Kryon.

VRAAG 715: De Vorm van het Universum.

Lieve Kryon, ik heb zojuist een stukje gelezen in Kryon-boek tien dat de vorm van het Universum beschrijft. Als het Universum de vorm heeft van een donut en het aan de binnen- en de buitenkant van die “donut-tube” is “beplakt” met sterren, wat bestaat er dan in het centrum van de donut en wat bestaat er buiten deze vorm zelf? Kan dat een ander Universum zijn in een andere dimensie die voor ons in ons 4D niet zichtbaar is?

ANTWOORD: Het is jullie dimensionaliteit en het vooroordeel ervan dat ervoor zorgt dat jullie op de een of andere manier voelen dat “ruimte” met het een of ander gevuld moet zijn.

Onze beschrijving van de “donut-buis” was het beste dat wij hadden in jullie 3D-zienswijze dat een inter-dimensionale vorm zou kunnen uitleggen. Jullie zouden best kunnen vragen: “Wat bestaat er in de ruimte tussen de nucleus van het atoom en elektronen-nevel?” Wat er bestaat in het centrum van de donut is precies dezelfde vraag.

Het antwoord is dat hoewel jullie in 3D een leegte kunnen zien, er in werkelijkheid niet zoiets is. Het is gevuld met een kwantumstaat van zijn die onderdeel is van een “verstrengelde” energie. Er is werkelijk nergens een lege ruimte. Het is gevuld met de energie die de lijm van het Universum is.

Kryon

VRAAG 716: Universum. Wat is er nog meer?
Lieve Kryon, wat bestaat er buiten ons Universum nog meer?

ANTWOORD: Om jouw vraag te kunnen beantwoorden moet ik hem uitbreiden. Jouw vraag is lineair en dit geldt niet voor het Universum.

Jij neemt aan dat (a) jullie Universum enkelvoudig is, en (b) dat er op een enkelvoudige manier “nog iets anders“ moet zijn. Jullie Universum is een deel van een Multiversum van geschapen gebeurtenissen dat simultaan bestaat in verschillende tijdramen.

Zij overlappen elkaar op zeer interessante manieren en soms trekken zij samen en brengen een “big bang”-gebeurtenis voort die feitelijk een ander 4D-Universum schept. De vraag wordt dus allereerst op deze manier beantwoord: Wat er verder dan het Universum bestaat is wat er SAMEN mee bestaat, inter-dimensionaal, in dezelfde ruimte.

Het is veel complexer dan jullie denken omdat er veel meer is dan jullie in 4D kunnen zien. Toch stel jij een goede 4D-vraag over wat er verder bestaat dan de grenzen van jullie bekende 4D-Universum. Het tweede antwoord is iets dat jullie niet kunnen bevatten: Wat is ER NOG MEER? Het is een oneindige ruimte die schijnbaar op niets lijkt en die klaar lijkt voor zelfs nog meer Universums. Die van jullie vouwt en vouwt zich en het is dus echt niet zo groot als jullie denken, maar de ruimte eromheen gaat altijd maar door…… geen beperking……. geen einde…… net zoals jullie eigen goddelijkheid.

Jullie menselijk brein verafschuwt dingen die niets bevatten en die niet in een box passen. Deze ruimte bevat in jullie zienswijze helemaal niets, maar er is altijd iets in aanwezig, zelfs als het voor “altijd” doorgaat.

Kryon

VRAAG 717: Verenigde Staten. Frustratie.

Lieve Kryon, jij hebt ons verteld dat de huidige president van de Verenigde Staten een “opschudder” van energieën is, een aangewezen persoon voor veranderingen. Hoe kan ik dit rijmen in verband met het feit dat de geschiedenis en de huidige politiek van onze regering pleiten voor vrijheid terwijl zij tegelijkertijd mensen en de bronnen van de Aarde uitbuiten?

Wij hebben allemaal ons aandeel omdat wij allemaal zo afhankelijk zijn van energie van buitenaf en het is voor mij moeilijk om deze ene waarheid te accepteren (de rol van onze president) terwijl meer diepgaande handelingen precies de andere kant op wijzen?

ANTWOORD: Dit is geen spirituele vraag, maar eerder een uiting van frustratie van iemand die van de Aarde houdt.

Heb geduld, lieverd, want deze situatie zal niet eeuwigdurend zijn.

Kryon 

VRAAG 718: Vermijden van het duister van dualiteit.

Lieve Kryon, vele culturen en religies hebben een mythe die de duistere kant van het Universum verklaart. Jij hebt ons verteld dat er geen duistere kant is maar dat er in plaats daarvan scheppingen van de mens zijn. Zijn deze collectieve mythen een deel van ons DNA (het collectieve DNA) dat door ons is geschapen om ervoor te zorgen dat wij de dualiteit kunnen ervaren?  

Hoe kunnen wij deze scheppingen en veranderingen doorstaan?

ANTWOORD: Denk er op deze manier aan: De opzet hiervan kan niet veranderen. Het zorgt voor dualiteit die nodig is voor de test. De vraag zou moeten zijn: “Hoe kunnen wij verder kijken dan de dualiteit en ermee omgaan?”

Zie het als een onderdeel van jullie uitdagingen en probeer in plaats van die te vermijden, het in je op te nemen en te veroveren. In deze mengeling, want die is de broer van de dualiteit.

Als jullie een storm hebben proberen jullie niet uit te zoeken wat daarvan de oorzaak is en proberen de oorzaak ongedaan te maken omdat de oorzaak het systeem is van de atmosfeer van alles om jullie heen en jullie ook voedt. Het is onmogelijk om de bron van de storm ongedaan te maken zonder het systeem te vernietigen. In plaats daarvan bouwen jullie vuurtorens en schepen die de kracht kunnen weerstaan.

Dat is de tijd waarop jullie je veilig voelen, vredig en voelen dat jullie het hebben opgenomen…… als jullie persoonlijk leven niet langer wordt beïnvloed. De storm raast door en zo zal dit ook met de dualiteit zijn. Maar de vuurtoren werd gebouwd voor de storm en voelt zich heel kalm over de gehele levenservaring.

Kryon

VRAAG 719: Is geweld ooit gepast?
Lieve Kryon, is het voor een mens ooit gepast om toevlucht te zoeken in geweld?

ANTWOORD: Ja, als je wordt aangevallen met levensbedreigende kracht is het gepast om met geweld te antwoorden indien dit noodzakelijk is. Daaraan toegevoegd is het aanvaardbaar om geweld met geweld te beantwoorden als jij je kinderen of familie beschermt.

Er zijn tijden waarin je geweld met geweld moet beantwoorden omdat dit het enige antwoord is dat geweld en kracht kan begrijpen.

Laat mij jou een voorbeeld geven: Als je midden in de nacht wakker bent geworden en ziet dat er een aanrander over het bed van jouw kind staat gebogen, die op het punt staat om het leven van jouw kind te nemen, garandeer ik jou dat jij geweld zult gebruiken om hem tegen te houden. Dit is instinct en het betekent niet dat jij spirituele regels geweld aan doet.

Het gezegde “keer de andere wang toe” verwijst naar een situatie waarbij je uiterst geduld vertoont in een uitwisseling waarbij woede anders de menselijke reactie zou zijn.

Het heeft nooit de betekenis gehad van: “blijf staan en laat je beschadigen!”

Kryon

VRAAG 720: Dragen van verkeerde kleuren?

Lieve Kryon, ik heb een vraag die mij een beetje raar voorkomt, maar ik ben nieuwsgierig. Ik heb in hoofdstuk zeven van Boek zes gelezen over levenskleuren. Ik ben zeer geïnteresseerd in het helen met kleuren, geluid en aanraking. In hoeverre worden wij beïnvloed door de kleuren die wij uitzoeken om te dragen of om ons heen te hebben?

Ik draag bijvoorbeeld een kleur die niet harmoniseert met mijn huid of ogen, of ik kleur mijn haar rood als het bedoeld is om bruin te zijn. Schep ik hierdoor disharmonie en onbalans? Ik denk niet dat dit is verbonden met levenskleuren…. of wel? Hoe dan ook wil ik nog steeds weten hoe belangrijk het voor ons is om kleren te dragen of kleuren om ons heen te hebben die harmoniserend zijn.

ANTWOORD: Lieverd, het gebruik van kleuren en het attribuut van levens(lievelings)kleuren zijn beide gerelateerd aan helen en het werk van jouw intentie. Je kunt je lichaamsenergie niet beschadigen door het gebruiken van niet-passende kleuren of door het cosmetisch veranderen van je haarkleur. Je zal jezelf ook niet uit balans brengen als je dit doet. Je zou echter wel een reactie van anderen kunnen krijgen! (kryon-grap)

Begrijp dat de informatie van kleuren is gegeven om de energie om je heen te  verhogen. Daardoor is het een mooi stuk gereedschap. Door het dragen van specifieke, intuïtieve kleren die je op de dag wilt dragen kan jij je balans voor die dag verhogen. Het verandert altijd omdat jij altijd verandert en het “schudt de hand” van de astrologische opzet die jou toebehoort.

Je kunt dus voordeel hebben van het dragen van een kleur die in harmonie is met jouw lievelingskleur en ook met de astrologische aspecten.

Soms is dit heel diepgaand en kan het helpen jou in balans te brengen op een dag die moeilijk zou kunnen zijn. Op andere keren “voelt het alleen maar goed.” Gebruik jouw intuïtie als je jouw kleuren uitzoekt.

Dit is geen complex onderwerp. Het is makkelijk te leren en er is al veel door anderen over geschreven. De studie betreffende kleuren om balans te krijgen is een van jullie grootste geschenken.

Kryon

VRAAG 721: Hulp bij gewichtsverlies

Lieve Kryon,  ik maak mij zeer veel zorgen over de excessieve gewichtstoename die zich de laatste drie jaren bij mij heeft voorgedaan. Ik denk dat het magnetisch raster dat nu op zijn plaats staat het potentieel heeft om dit gewicht te laten toenemen omdat ik niet langer zoveel energie moet “vasthouden” in dit lichamelijk voertuig dat ik nu bezit. Heb jij enig commentaar of bemoediging over dit “gewichtige” onderwerp? Is er een manier om deze meer dan 40 pond kwijt te raken?

Antwoord: Lieverd, jij hebt gelijk in alles wat jij zegt. Het is inderdaad tijd om deze onbalans te corrigeren, maar wel op een manier die jou werd meegegeven toen jij hier kwam. Ga over dit gewicht tegen je eigen cellen spreken. Visualiseer jezelf dan in het lichaam dat jij wenst en dat jij verdient.

Deze dingen zullen jouw metabolisme feitelijk gaan veranderen en ook zullen zij jouw genetisch bezit in je DNA veranderen dat trek en honger controleert. Het soort voedsel dat jij verlangt zal ook gaan veranderen.

Eer het proces en de veranderingen die zich zullen voordoen.

Vier jezelf en geef het proces minstens een jaar. Het zal het uitstel waard zijn en het zal een gezonde manier zijn om het overgewicht kwijt te raken.
Kryon

VRAAG 722. Welke vragen stel ik?

Lieve Kryon, in mij zitten de antwoorden en de kennis die mijn begrip, mijn vertrouwen en de liefde voor mijzelf, de mensheid en alles dat bestaat binnen de grenzen van mijn bewustzijn/on-bewustzijn en dit maakt mij een persoon zonder beperkingen ten opzichte van de noodzakelijke veranderingen. De kracht die mij bekend is zit in ons allemaal.

Waarom zijn – met al mijn kennis en zelfbewustzijn – de vragen zo moeilijk te vinden? En waarom is dit voor mij zo belangrijk?

Antwoord: Lieverd, gefeliciteerd met jouw volle begrip. Zelfs de vraag over de vragen vertelt heel veel over de plaats waar jij je bevindt.

Hier is een metafoor: laten wij zeggen dat een blinde een kunstwerk probeert te schilderen met behulp van mensen die wel kunnen zien. Als het erop aankomt de hemel of de bomen te schilderen, zou hij dan weten welke “kleur” die moeten hebben? Het antwoord is nee. Hij heeft nooit een kleur gezien. Hij zit daar dus met het penseel in zijn hand en weet zelfs niet wat hij zou moeten vragen.

Gezegend is de mens die begrijpt dat de beste vraag voor elk mens op de planeet is: “Lieve Spirit, vertel mij wat ik zou moeten weten.”

Stop een tijdje met vragen en luister naar instructies.

Kryon

VRAAG 723: Hoe omgaan met uitdagingen?

Lieve Kryon, ik was al mijn hele leven op een spirituele zoektocht totdat ik het Kryon-materiaal ontdekte. Het heeft mijn leven veranderd en ik ben sinds die tijd een toegewijd “Kryon-aanhanger.” Vijf jaar geleden stond mijn leven op zijn kop – ineens – ik verloor mijn beide ouders; mijn moeder door een hartziekte en mijn vader door dementie. Ik kreeg ook te horen dat mijn zuster leed aan chronische lymfeleukemie (CLL).

Het is voor mij een zeer moeilijke tijd geweest. Ik ben de oudste dochter van negen kinderen en ik heb altijd gevoeld dat ik voor iedereen moest zorgen. Mijn geloofssysteem heeft mij geholpen om te gaan met de pijn en de wanhoop die ik vaak voel.

In mei 2003 (5-5-5) kreeg ik ook de diagnose CLL. Wat een klap! Dit afgelopen jaar is mijn leven op een dramatische manier veranderd en ik voel mij niet langer alsof ik ergens “thuishoor.” Ik voel mij niet verbonden met mijn familie.

Ik mediteer en spreek tegen mijn cellen maar het is lang geleden dat ik een beetje vreugde in mijn leven voelde. Wat is er mis? Ik begrijp dat het niet makkelijk is om een mens te zijn maar toch had ik een actief sociaal leven maar heb ik nu weinig plezier in mijn voormalige bezigheden. Waarom? Ik wil een bijdrage leveren maar hoe ontdek ik wat die zal zijn? Help?

Antwoord: Lieverd, er is niets met jou aan de hand of met de duizenden anderen die dit soort dingen ervaren. Onthoud: Vuurtorens zijn nooit op veilige plaatsen gebouwd. Jij hebt het antwoord op jouw vragen al eerder ontdekt….. pas hen nu toe.

Verander jouw DNA en deze ziekte zal bij jou vandaan gaan. Niet alleen dat, maar een weinig bekend effect waarover wij nog niet hebben gesproken kan zich ook voordoen….. wat jij met jouw DNA doet zal “gezien” worden door het bewustzijn van het DNA van jouw kinderen en dit kan feitelijk de link binnen jullie afstamming, jullie erf-lijn, verbreken. De hele mensheid is verbonden op een niveau dat consistent is met wat jullie natuurkundigen zien in hun kwantumstudies.

Wat jij doet beïnvloedt dus meer dan jou alleen. Dit is ook de basis van bijna alles wat wij leren over wat jullie voor anderen kunnen doen door je eigen zelfonderzoek.

Het is nu dus de tijd om een eiland van rust te scheppen binnen de storm van het leven. Dit is iets dat aan jou is gegeven omdat jij sterk bent en de mogelijkheid hebt om dit te doen. Breek de gietvorm waar anderen normaal gesproken in zitten. Schreeuw in plaats van: “Waarom ik?” “Waarom niet!” Jij bent niet vrijgesteld van de menselijke ervaring omdat jij spiritueel bent. In plaats daarvan ben jij iemand die de situatie kan veranderen…. een onderdeel van de planeet van vrije wil waarover wij zo vaak hebben gesproken.

Jij bent niet alleen en wij staan achter jou en vieren jouw overwinningen en wij dragen jou als je huilt. Het is een groepsgebeuren en dit heb jij vanaf het begin gevoeld. Steek nu jouw licht op en laat zien wat jij kunt. De storm gaat tekeer, maar jij bent kalm. Laat de Liefde van God jouw zwaard zijn en de wijsheid van jouw kennis het schild. Jouw licht kan niet alleen jou veranderen, maar ook alle anderen om jou heen.

Zegeningen voor jou en voor degenen die net zoals jij zijn en die in deze tijd lijden en bedroefd zijn.

Kryon

VRAAG 724: Waar gaat het leven over?

Lieve Kryon, er is een vraag die niemand voor mij heeft kunnen beantwoorden. Het is een vraag die mij versteld heeft laten staan en mij al heel lang dwarszit. Ik zou het zeer waarderen als jij mij een antwoord zou kunnen geven dat ik kan begrijpen.

Waarom zijn wij hier eigenlijk? Ik begrijp het doel van de menselijke uitdaging niet. Waarom is dit nodig? Dat wij de sluier van vergetelheid dragen terwijl wij in de menselijke vorm zijn? Waarom gebeuren deze dingen eigenlijk allemaal?

ANTWOORD: Lieverd, deze vraag is al vele malen gesteld en in de laatste paar jaren ook al vaak beantwoord. Jij vraagt naar de betekenis van het leven. Toch is dit een van de meest gestelde vragen en ook een van de meest geëerde. Wij zullen nooit moe zijn om jullie dit antwoord te geven.

Denk eens even na. Als jullie inderdaad eeuwig zijn en stukjes van God en hier vrijwillig kwamen, is er iets dat voor jullie verborgen is, nietwaar? Waarom zouden jullie anders? Waarom vrije wil? Waarom het lijden van de mensheid en alle strijd? Dit moet – spiritueel gezien -leiden naar iets opmerkelijks en iets dat verborgen is. Laat mij jou dit vragen: Is er iets dat jij je kunt voorstellen dat God/Spirit niet zou kunnen? In eerste instantie zou je willen zeggen: “Nee, God kan alles.”

Het antwoord is feitelijk dit: God is bevooroordeeld. God is bevooroordeeld in Liefde. Daarom is het zo dat als er een situatie in het Universum is die het nodig heeft dat dit vooroordeel er niet is….. in een onbevooroordeeld en neutraal speelveld buiten het Godsbewustzijn, is er een methode. In dit geval heet die: Aarde.

Heb jij ooit de uitdrukking “De enige planeet met vrije keuze” gehoord? Heb jij je ooit afgevraagd wat dit betekende? Betekent dit dat alle andere planeten met leven niet kunnen kiezen? Natuurlijk niet. Het betekent dat dit de enige is (op dit moment) waar men zijn vibratieniveau kan kiezen. Zij zijn de enigen met de macht en de mogelijkheid om (1) Hun eigen spirituele bron te herkennen en (2) Die te gebruiken om de realiteit van de Aarde te veranderen.

Op dit moment is de Aarde de enige planeet die bevolkt is met goddelijke schepselen. Wij hebben jullie in het verleden hierover veel informatie gegeven. Zoek het eens op. Het verklaart waarom ET’s komen en gaan, maar verder niet veel doen (zoals landen en zichzelf laten zien, bijvoorbeeld). Het verklaart waarom ET’s willen paren met jullie (biologisch gezien kunnen zij dit, maar spiritueel gezien niet).

Zij proberen jullie Hoger Zelf te “klonen” (dit kunnen zij niet). Zij bespeuren jullie ongelooflijke macht, en jullie doen dit niet! (kosmische humor rondom jullie dualiteit) Het verklaart waarom jullie maar een zon hebben (de meeste planeten met leven hebben een systeem met twee zonnen) De mogelijkheden voor het ontwikkelen van leven zijn veel groter bij een zonnestelsel met twee zonnen en meer potentiële planeten binnen de “levenszone.” Jullie hebben er maar een en dit maakt jullie voor ander leven veel minder makkelijk te vinden en te lokaliseren.
Noem het een test als je wilt, maar het is geen test die over jullie gaat. Het is alleen een test over energie en vibratie. Als je het een naam zou moeten geven, laten wij dan zeggen dat jullie in een “ervaring” zitten en niet in een test. Dit is nauwkeuriger. Jullie zijn de vrijwillige testers die de Aarde ervaren, maar dit is compleet voor jullie verborgen als jullie komen en gaan en komen en gaan.

Dit is ook de kernbetekenis van “gelijk geschapen.” Het betekent dat jullie allemaal goddelijke schepselen zijn wier spirituele mogelijkheden hetzelfde zijn.

Wat jullie daarmee doen verandert jullie realiteit en die van de planeet.
Hier is nog iets om over na te denken: Waarom, na een leven vol onderzoek, lijden en zorgen, zou een mens ooit weer terugkomen? Toch doen jullie dit! Kan jij dit verklaren? Ik wel. Als jullie niet hier zijn, zien jullie het grotere plaatje. Als jullie niet hier zijn kunnen jullie nauwelijks wachten om weer terug te gaan en nog meer te doen….. om door te gaan met de ervaring en te helpen bij deze test van energie.

Geef mij hier eens een antwoord op: Waarom kwam jij terug in dit leven? Met Armageddon op de loer en de meeste profetische voorspellingen die jou vertelden dat dit het “einde” zou gaan worden pikte jij deze speciale tijd eruit om terug te komen?

Denk jij dat dit toeval was (of nog erger…. een of andere straf)? NEE! Sommigen van jullie hebben er zelfs op gewacht om juist deze tijd uit te kunnen kiezen. Waarom? Denk jij dat jij deze tijd uitkoos om terug te komen en een verschrikkelijke dood te sterven? Het antwoord is nee.

In plaats daarvan kon jij nauwelijks wachten om terug te komen en dit allemaal te veranderen!!! Aan de andere kant begreep jij dat er geen vastgestelde toekomst is. De dingen die zijn “geschreven” door jullie beste profeten zijn alleen maar potentiëlen van wat er zou kunnen gebeuren op grond van de energie van het moment.

Daarom moet jij begrijpen dat er een “groot geheim” is dat door iedereen wordt gekend, maar dat op/voor bewust niveau verborgen is. Het gaat over een nieuw Universum en de beginenergie daarvan. Het gaat over de Aarde die zorgt voor een onbevooroordeeld antwoord op een grote universele vraag.

Waar zal de energie zich vestigen? Als de laatste meting is gedaan….. wat zal dan het resultaat zijn? Nu wordt het mooi: De laatste meting zou nu zijn geweest. Al jullie profeten hebben jullie dit verteld. Zij allen noemden jullie tijd de “eindtijden!”
Toch hebben jullie dingen veranderd en gingen van het oude profetiespoor af. NU hebben jullie iets geschapen dat onverwacht was en uit de groef van de langspeelplaat van elke ooit gegeven profetie. Bewijs het jezelf maar! Ga maar eens een profetie zoeken die jullie huidige situatie beschrijft. Dat kan jij niet.

Kwamen de profetieën uit vorige tijden uit? Nee, dat deden zij niet. Daarom is het raster veranderd en zitten jullie nu op een plaats die de test heeft uitgebreid. Wat er op Aarde gebeurt zal uiteindelijk het leven in een heel nieuw Universum beïnvloeden. Wat jullie doen is bekend bij iedereen aan de andere kant van wat jullie de sluier noemen.

Dit was de reden van alle leringen en waarom zo velen momenteel dezelfde boodschappen ontvangen….. een opheffende boodschap die jullie uitdaagt om door te gaan en oplossingen te vinden voor wat voorheen onoplosbaar was….. en om uiteindelijk jullie eigen goddelijkheid te ontdekken.

Dit is ook de reden waarom wij spreken over jullie “Big Bang”.  Die was er niet. Het was een universele dimensionale opwaardering waarbij alles schijnbaar uit het niets werd geschapen, allemaal ineens. Maar er is een rijke en vergaande spirituele geschiedenis over hoe het gebeurde en wat de beginenergie ervan was. Daarvoor waren jullie ook hier, maar toen….. dat is een ander verhaal.

Het “vooroordeel” van God is Liefde. Als jullie je naar een hogere vibratie brengen is dit zeer bevooroordeelde gebied “hoorbaar” voor jullie eigen cellen….. Daarom houden wij ook zoveel van jullie.

Kryon

VRAAG 725: Wanneer begint het leven?

Lieve Kryon, dank je wel voor de vele boodschappen die jij ons hebt geschonken. Zij zijn op vele manieren verlichtend geweest. Ik hoop dat dit geen onbeleefde vraag is, maar dit gaat over een onderwerp dat ik nog niet ben tegengekomen tussen de vragen en antwoorden. Ik wil graag weten: Wat is de moraal met betrekking tot het stoppen van iemands nieuwe leven in een menselijk lichaam, door abortus. En wat is het karma voor de persoon die erbij helpt om abortus te plegen? Ik denk dat dit afhangt van het moment waarop een menselijk leven begint. Het moment waarop het leven begint is heel belangrijk voor degenen die tegen abortus zijn en voor degenen die zeggen dat dit toegestaan dient te worden.

Heb jij een beslissend antwoord om degenen te leiden die jouw woorden ontvangen?

ANTWOORD: [van Lee Carroll] Wij hebben vaak geprobeerd om Kryon hieromtrent in het nauw te drijven omdat dit een heel belangrijke zaak is in onze samenleving. Kryon zegt dit: “Het menselijk leven begint feitelijk met de intentie van de betrokken entiteiten die plannen om dit leven te scheppen.” Het is geen biologisch antwoord en het zal de beide kampen ook niet aanspreken.

Dit plaatst het ver voor elke morele biologische beslissing. Kryon heeft gezegd dat er geen oordeel is over de keuze van de mensen….. en dit geldt ook voor deze keuze. Als dit zich voordoet is er ook geen verschrikkelijke kant aan door middel van het opbouwen van karma. Maar er IS energie geschapen die iedereen rondom deze gebeurtenis beïnvloedt.

Soms komen en gaan deze levens om lessen te scheppen voor degenen die hierbij betrokken zijn, want deze beëindigde levens gaan bijna onmiddellijk weer terug, vaak al bij de volgende zwangerschap. (soms veranderen zij van geslacht). Als er geen volgende zwangerschap is gebeurt dit vaak is de zeer nabije familiekring.

God is niet in een vacuüm betreffende deze dingen en vaak wordt dit vooraf opgezet en uitgevoerd met overeenstemming van alle partijen. Dit is heel anders dan onze samenleving wenst te geloven. Zij willen een zwart/wit-antwoord hebben over wanneer leven verschijnt en een set met regels over wat jullie daar wel en niet mee kunnen doen.

In plaats daarvan eren de antwoorden van Kryon het feit dat wij hier niet toevallig zijn en dat de dingen die in het leven gebeuren ook niet lukraak gebeuren. En niet te vergeten het feit dat jullie vrije keuze de vrije keuze van God is (omdat jullie een stukje van God zijn).

Laten wij de biologische discussies dus maar laten aan degenen die hen willen voeren, maar wij hebben de spirituele antwoorden al heel vaak gehoord….. dat deze dingen veel verder gaan dan het lijkt en allemaal deel uitmaken van onze spirituele opzetjes en dat zij geëerd worden.

Lee