Kryon: Vragen en Antwoorden 726 t/m750

Kryon: Vragen en Antwoorden
726 t/m750

Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Alfabetische lijst van vragen en antwoorden.

====================================

726: Wanneer kracht gebruiken of op God wachten?
727: Waar komen wij vandaan?
728: Waar komt iedereen vandaan?
729: Wie is God?
730: Wie is “Met Ons?”
731: Waarom niet meer zwarte mensen bij het bovennatuurlijke?
732: Waarom helpt Kryon niemand?
733: Waarom onthult Spirit niet alles?
734: Waarom Kryon of Lee nooit in de Art Bell Show?
735: Maakt leeftijd verschil?
736: Ascensie en Dualiteit.
737: Is astrale projectie gepast?
738: Handhaven van Balans en Harmonie.
739: Hier geweest, Dat gedaan!
740: Bio-elektrische apparatuur.
741: Is leven op andere werelden ook Goddelijk?
742: Kan ik gewicht verliezen?
743: Verandering van gidsen.
744: Een levenslange ziekte veranderen.
745: Tegenstrijdige geschiedenis
746: Geweten versus Ziel.
747: Levenscontracten.
748: Contracten (nogmaals).
749: Als wij de donkere kant zijn, hoe kunnen wij die dan vermijden?
750: Depressief.

====================================

VRAAG 726: Wanneer kracht gebruiken of op God wachten?  

Lieve Kryon, ik ben bezig met het lezen van boek zeven, hoofdstuk drie. Ik ben juist klaar met het verhaal van het “Gouden dienblad”. Ik was jarenlang een beetje verward over dit onderwerp en dit is nu nog zo. Het lijkt erop dat er een denkbeeldige lijn is tussen wat wij doen en wat wij toelaten.

Een andere manier om dit te zeggen is: “Waar geloven wij in en laten Spirit voor de details zorgen en waarvoor nemen wij de verantwoordelijkheid en gaan wij verder met onze eigen pure intentie?

Wanneer gebruiken wij onze kracht en wanneer laten wij Spirit ons helpen?

ANTWOORD: Begint dit te klinken als een thema, een lied, dat doorklinkt in alle vorige antwoorden? Het antwoord is: beide! Waarom sta jij jezelf niet toe om de kracht te worden naar wie jij bidt? Waarom heb jij niet het vertrouwen dat JIJ op een dusdanige manier een stukje goddelijkheid bent dat jij mee kunt doen aan de oplossingen?

Zolang jij jezelf als afgescheiden ziet van God, zal jij op de grond zitten en steeds maar weer om hulp vragen. Als jij opstaat en je “GodsLicht” aansteekt zal de kracht die jij hebt de kracht van God zijn.

VRAAG 727: Waar komen wij vandaan?

Lieve Kryon, mijn hart is op een grootse manier veranderd door jouw channelings en boeken. Ik had niet zoveel op met georganiseerde religie hoewel ik altijd in God heb geloofd. Regelmatig was ik verward door wat mij over God werd geleerd, maar ik geloofde altijd in een Goddelijke Schepper.

Ik heb gelezen dat wat wij hier op deze planeet doen de energie beïnvloedt van een Universum dat wordt geschapen. Dit roept de volgende vragen op: Hebben wij – omdat wij eeuwig zijn – dit eerder gedaan in andere Universums? Zullen wij dit weer doen? Zal dit altijd ons doel zijn? Zijn er anderen, ergens anders, die andere taken hebben? En wat is het doel van dit alles? Waarom doen wij dit eigenlijk? Waarom zijn wij niet in alle eeuwigheid gewoon wat wij zijn?

ANTWOORD: Oh, jeetje….. de wijsheid en de intuïtie van de mens begint de sluier af te breken. Ja, jullie hebben dit eerder gedaan. Ja, jullie zullen dit weer gaan doen. Er zijn velen van jullie die hier blijven binnenkomen nu jullie bevolking toeneemt tot een kritiek punt….. en zij hebben dit allemaal eerder gedaan.

Misschien kan jij dit uiteindelijk gaan begrijpen? Dit is wat jullie doen! Dit is jullie specialiteit. Dit is ook het zware werk dat jullie doen en waarover wij hebben gesproken en jullie kleuren laten dit ook zien.

Het doel ervan gaat verder dan het menselijk begripsvermogen maar het is een van de meest grootse dingen die bestaan binnen de bandbreedte van wat jullie God noemen. Het gaat over de integriteit van het scheppen, over leven in het algemeen en over de Liefde van God.

Dus….. ”wees” dit gewoon en ga door met jullie zoektocht naar je goddelijkheid. Wees er bij elke stap zeker van dat jullie in integriteit blijven. Laat alles wat jullie doen “passen” bij je ziel” wat betekent dat jullie je volkomen comfortabel voelen met het vertrouwen van jullie intentie.

De kern van elke religieuze lering van de planeet vraagt jullie om er vertrouwen in te hebben dat er een groter plaatje is. Zij vertellen jullie dat jullie eeuwig zijn…… verder dan de menselijke dood….. en dat er gewoon sommige dingen zijn die jullie niet weten zolang jullie hier zijn. En zij vertellen jullie je ogen op God gericht te houden. En dat is ook mijn boodschap.

VRAAG 728: Waar komt iedereen vandaan?

Lieve Kryon, Ik vond de vragen en antwoorden op jouw website zeer behulpzaam. Maar ik heb een vraag die al een behoorlijk tijdje aan mij knaagt en ik kan het antwoord hierop niet vinden: Gezien het feit dat de wereldbevolking zich op het hoogste aantal ooit bevindt (meer dan 7 miljard mensen) – waar zijn al die zielen in het verleden geweest toen de Aarde nog niet zo dicht bevolkt was?

ANTWOORD: Op een plaats die jullie “de andere kant van de sluier” noemen. Er zijn meer entiteiten in de “vijver van God” dan jullie kunnen bevatten. Elke ster die jullie kunnen zien – en niet kunnen zien – vertegenwoordigt een haar op het hoofd van een engel. Wij zijn ontelbaar, en toch oneindig.

De Aarde is bevolkt met deze engelachtige schepselen die jullie “God” noemen en jullie zijn Een.

Velen hebben er eonen op gewacht op deel uit te maken van de test die Aarde wordt genoemd. Jullie bevolkingstoename stelt hen in staat met jullie mee te doen op jullie planeet van vrije keuze.

Op een bepaald punt zullen jullie “vol” zijn en als de menselijke wijsheid dan daar is waar wij verwachten dat hij zal zijn, zullen jullie daarmee omgaan op een manier die blijk geeft van gezond verstand en van eer.

VRAAG 729: Wie is God?

Lieve Kryon, ik ben net begonnen met het lezen van boek negen. Heel veel dingen komen overeen met wat ik heb gevoeld of gedacht. Toch, hoewel ik Joods ben opgevoed, breng ik dit niet in praktijk en heb ik mij altijd afgevraagd of God wel of niet echt bestaat. Ik voel mij altijd ongemakkelijk als mensen gaan praten over “hun” God. Ik geloof niet in het gaan naar een tempel of een kerk. Ik weet niet goed wat ik daarvan moet denken ook al zijn er heel veel dingen waarover jij spreekt waarvan ik geloof dat zij waar zijn. Help mij alsjeblieft te begrijpen wat jij bedoelt met “God.”

ANTWOORD: Weet allereerst dit: Jij wordt geëerd door wat jij verkiest te geloven. Er is geen oordeel over jouw wens om je van God te distantiëren. Maar waarom weerklinkt de Kryon-informatie in jou? Ben jij er klaar voor om toe te geven dat er misschien meer is dan gezien kan worden? Het antwoord is JA (zoals jij weet). Wat is nu dit onzichtbare? Zou het kunnen zijn dat jij hier eerder bent geweest? Als dit zo is, was er dan een plan? Als dat er was, wie heeft dit dan ontworpen?

Waar jij op reageert (dit is voor jou persoonlijk) is dat jij zoveel levens hebt doorgebracht met het weten van de “waarheid” van alle organisaties om jou heen dat jij hen verafschuwt. Jij bent er niet klaar voor om “ergens aan mee te doen.” Dit, lieverd, is wat er gebeurt met degenen die oude zielen zijn en die terugkomen naar deze planeet met volledige spirituele herinnering. Jij loopt weg van alles wat religieus is. Jij gooit je armen in de lucht en bent gefrustreerd omdat niemand het lijkt te begrijpen. De reden? Jij weet wie God werkelijk is.

Tijd om te gaan kijken naar wat “God” zou kunnen betekenen. Wat als het JOU betekent? Wat als er een grote, collectieve familie zou zijn van engelwezens, waar jij deel van uitmaakt? Wat als het woord “God” zou betekenen: “Het collectief van engelwezens waarvan sommigen op Aarde zijn, die het geheel van geheiligde energie van het Universum bevatten?” Engelen die voor een tijdje vermomd zijn als mensen? Mensen zien “God” vaak als de weldoener in de hemel….. vol van oordeel. Hemel en hel zijn woorden die gebruikt worden om gedrag te controleren en om al snel controle te hebben zeggen vele religies dat jullie “in zonde zijn geboren” zonder enige kans op redding. Voor een oude ziel is dit verwerpelijk. God is zoveel groter dan dit soort dingen.

De waarheid? JULLIE zijn God. Wil je nog meer weten? Lees onze communicatie die de “Weg naar Huis” werd. Het geeft jullie een volledige parabel over de ontdekking van waar wij hiervoor over spraken. (Kryon-boek vijf)

Weet dit: jullie zijn geheiligd. De Liefde van God is de liefde die jullie hebben voor alle natuurlijke dingen, inclusief de natuur, de dieren en de andere mensen. Het is de energie van het Universum en JULLIE hebben daar de leiding over. Terwijl jullie op Aarde zijn is dit alles voor jullie verborgen.

Gezegend is de mens die weet dat hij een deel is van de grootsheid, van alles dat GOD is.

VRAAG 730: Wie is “Met Ons?”

Lieve Kryon, In een eerdere channeling op de website vertelde jij  dat als een familielid overlijdt hij of zij een deel wordt van hun kinderen. Als dit kind overlijdt wordt hij of zij weer een deel van zijn of haar kinderen…… enzovoorts, enzovoorts. Mijn vraag is tweedelig: Eerst: wat gebeurt er als iemands kind overlijdt zonder kinderen te hebben? Wordt die persoon een onderdeel van zijn of haar broers en zusters, of gaat hij ergen anders heen? Ten tweede: wat is de dynamiek als een ouder overlijdt en een deel wordt van zijn of haar kind, maar als de ouder in dit leven heel anders was dan het kind, het misbruikte etc.?  Gaat het kind zelf nu ook een deel krijgen dat oorlog gaat voeren met zijn/haar andere delen?

ANTWOORD: Lieverd, stop ermee om deze inter-dimensionale concepten is 4D-doosjes te willen stoppen. Het zal nooit bevredigend zijn. Deze hele channeling ging over het concept dat jullie een groep vormen. Deze groep houdt zich op rondom jouw directe karmische groepen en als jij vertrekt blijft een deel van jou actief.

Hetzelfde geldt bij kinderen en ouders, broers, zussen en zelfs goede vrienden en vriendinnen. Onthoud dat – karmisch gezien – jullie ouders en kinderen allemaal vermengd zijn binnen jullie groep en dit gaat veel verder dan wat jullie denken over wat ouders en kinderen zijn.

Probeer ook verder te reiken dan wat mensen denken over andere mensen terwijl zij hier zijn of wanneer zij zijn overleden.

Begrijp jij niet dat jij – als jij over gaat en een engel wordt – de geest van God hebt?

Misbruikende vaders zullen met de dochters zijn die zij hebben misbruikt….. net zoals zij overeen kwamen voordat zij hier kwamen. Als zij beiden naar de andere kant gaan kunnen zij zelfs beslissen om de rollen om te draaien en weer mens te worden! Aan de andere kant van de sluier is het niets anders dan een toneelspel. Als het spel voorbij is gaan jullie naar de party voor de acteurs en kiezen een andere rol.

“Voel” dus degenen die zijn overgegaan waarvan je hield en dieje bent kwijtgeraakt. Voel de vriend, de ouder, de broer en de zus, en ja….. het kind.

Zij zijn voor altijd bij jou en zijn deel van de opmaak van een inter-dimensionaal systeem dat familie heet.

Hen in een fysieke vorm plaatsen en in tabellen en kaarten willen brengen over wie wie is en hoe zij over alles moeten denken is een echte 4D-handeling!

VRAAG 731: Waarom niet meer zwarte mensen bij het bovennatuurlijke?

Lieve Kryon, ik ben een zwarte vrouw die heel erg geniet van jouw leringen. Het lijkt erop dat er niet veel zwarte mensen zijn betrokken  bij deze discussies. Is dit waar en is daar een reden voor? Zit het in de cultuur? Of zit ik ernaast door dit te denken?

ANTWOORD: Lieverd, ja. Als jij het hebt over de zwarte Amerikanen heb jij gelijk. Het is cultureel. Er zijn twee basisredenen waarom je niet veel zwarten tegen zal komen bij de metafysica in jullie cultuur: de eerste is dat jullie ras een minderheid vormt met een verleden van onderdrukking. Dit heeft een zeer sterke spirituele  “onderliggende basis” geschapen. Bijna vanaf de geboorte zijn de meesten van jullie blootgesteld aan zeer sterke kerkelijke en spirituele steun en aan een gevoel van bij elkaar horen en bij elkaar blijven. Spiritueel gezien kijken jullie dus niet zoveel naar antwoorden die anders zijn dat wat jullie al hebben geleerd over de liefde van God. Dit werkt voor jullie en dit wordt geëerd.

De tweede reden is misschien politiek incorrect in jullie cultuur, maar Kryon is niet van jullie cultuur. Velen van jullie proberen te overleven door het voortdurend tweederangs burgerschap dat jullie vanaf je geboorte ervaren. Dit zorgt voor wanhoop, armoede en verhoogde criminaliteit onder velen en moedeloosheid en een behoefte om in een systeem te overleven dat jullie niet eert. Als een mens geheel bezig is met overleven in een moeilijke omgeving, heeft hij geen tijd of verlangen naar introspectie of een zoektocht om zichzelf spiritueel te verbeteren. Alle tijd wordt gebruikt voor de dagelijkse uitdagingen en velen denken daarmee hun plicht te doen en veel van deze plichten hebben zij vaak zelf geschapen.

Het tragische hierbij is dat als zij als zij naar binnen zouden kijken de gereedschappen zouden vinden om een leven mede te scheppen dat uit de overleving vandaan gaat en een proces begint dat hun inspanningen en hun leven eert. Gezegend zijn degenen met levensuitdagingen zoals zovelen van de minderheden hebben, maar die hebben besloten om als oplossing hun spirituele kennis uit te breiden in plaats van te proberen de realiteit van de culturele situatie te forceren of te manipuleren.

VRAAG 732: Waarom helpt Kryon niemand?

Lieve Kryon, ik heb een boek van Kryon gelezen en nadat ik het heb gelezen heb ik twijfels over wat jij hebt gezegd. Jij vertelde dat je een liefhebbende entiteit bent, maar waarom help jij niemand? Er zijn zoveel mensen op de planeet Aarde die lijden en niemand steekt hen de hand toe. Vele mensen sterven door ziekten en honger en wij gooien elke dag ons voedsel in de vuilnisbak; niemand maakt zich zorgen over anderen.

Ik denk dat er helemaal geen “liefhebbende” ziel in het hele Universum is. Misschien is er een maar die is machteloos want anders zou hij van de wereld wel een beter oord gemaakt hebben. Als Kryon “liefhebbend” is, zal hij mij dan helpen? Ik heb 6.000 dollar nodig voor een medische operatie. Zal de liefhebbende Kryon mij helpen? Nee, omdat hij machteloos is. Hij heeft zelfs geen cent en misschien is hij zelfs helemaal niet liefhebbend. Gebruik alsjeblieft het woord Liefde niet zomaar.

ANTWOORD: Er is een oud wereldbewustzijn dat zegt dat God alles is en de mensen niets. In dat verhaal wordt God geacht om de arme mensen uit hun lijden te verlossen als zij maar luid genoeg smeken of voldoende traptreden beklimmen in de hete zon.

Dit is een sprookje. Mensen zijn in staat om zichzelf te helpen en nu – in een nieuwe energie – wordt het tijd dat zij het gaan leren. Dit is de boodschap van Kryon. De laatste vijftien jaar hebben wij jullie verteld hoe jullie aan deze reis kunnen beginnen. Het gaat niet om smeken en hopen dat God zal helpen. Het gaat over begrijpen dat jullie een deel van God zijn en daarom de wonderen kunnen scheppen. En met deze realisatie komt de macht! Dit is kracht die heelt, fondsen mede-schept voor operaties en uiteindelijk duizenden mensen om jou heen aanraakt. Het is het antwoord op alle ziekten van de planeet en het kan vrede op Aarde scheppen en het kan het bewustzijn veranderen van degenen die oorlog scheppen…. Allemaal zonder smeken of hopen dat God op de een of andere manier iets “voor jullie zal doen” terwijl jullie zo hulpeloos en gefrustreerd zijn.

Dit antwoord is de waarheid en ik eerde jou door het “L”-woord niet te gebruiken. Maar er is een plaats waar jouw naam bekend is en er zijn er velen die erop wachten om jou te helpen om jezelf te helpen. Er zijn engelen die niets liever willen dan dat jij heling en vreugde in je leven hebt.

Misschien zou je er eens over kunnen denken om het “L”-woord voor jezelf te gebruiken? (Kryon-knipoog) Jij HEBT de mogelijkheid om te ontvangen wat God te bieden heeft, ongeacht jouw levenssituatie, jouw condities en/of jouw frustraties.
Jij wordt heel innig aardig gevonden. (Glimlach)

VRAAG 733: Waarom onthult Spirit niet alles?

Lieve Kryon: Als wij vrije wil hebben en dat het werk dat wij doen vereist dat wij veilig “achter de sluier” zitten ten opzichte van jou en ons thuis, waarom heb jij dan toestemming om met ons te spreken om ons delen van de waarheid te vertellen? Niet dat ik klaag! Ik vind het heerlijk om dingen van jou te horen! Ik zegen jou voor het werk dat jij doet en voor de ongelooflijke hoop en gemak die jij brengt in jouw boodschappen en voor de liefde die jij ons brengt.

ANTWOORD: Jij hebt misschien opgemerkt dat ik nooit antwoorden geef die geheimen onthullen die jullie zelf dienen te ontdekken. Ik ben een gids en ik doe niet meer dan mij van het begin af aan is toegestaan…. informatie brengen die jullie aanzet om het volgende antwoord te vinden. Dit is niet anders dan bij elke andere engel-entiteit die jullie hebben bestudeerd. Wij hebben betreffende de mensheid allemaal hetzelfde boek met regels.

Het enige dat is veranderd is dat mijn boodschappen in staat waren om naar een prominentere plaats te gaan binnen de versnelling van de energie van de planeet. Dit kwam door jullie en je zou kunnen zeggen dat de gebeurtenis van 11:11 het omslagpunt was.

Dit opende een poort die zelfs nog meer “aanzetpunten” toestond voor meer geavanceerd leerwerk. Het is alsof ik help om een nieuw hoofdstuk te schrijven in jullie goddelijkheid wat jullie voortduwt om meer uit te zoeken over gebieden die er altijd al waren, maar die nu belangrijker zijn dan ooit. Herinner jij je wat ik enige tijd geleden vertelde?

“Als het licht aangaat onthult het vaak dingen die jullie dan pas zien en ermee gaan handelen. Dit betekent niet dat zij niet bestonden voordat het licht werd aangedaan.”

VRAAG 734: Waarom Kryon of Lee nooit in de Art Bell Show?  

Lieve Kryon. Hoe komt het dat Lee of Kryon nooit zijn verschenen in het praatprogramma van Art Bell? Zijn boodschap zou er ook een van Licht en Liefde zijn en dat dan voor een groot publiek. Het zou kunnen helpen om de kritieke massa van de planeet op een positieve manier te verhogen. Vele lichtwerkers gebruiken deze manier om de boodschap voor wereldvrede over te brengen.

ANTWOORD: Van Lee: Dank je wel voor deze vraag. Art houdt niet zo van channelaars en dit houdt mij bij hem vandaan. Hij heeft ook een hang naar het dramatische, het sensationele, en vaak onderwerpen over kommer en kwel.

Hij had Mark Hazelwood, de auteur van “Blindsided” (Planeet X-informatie over hoe wij er in de toekomst allemaal aan toe zullen zijn) op zijn minst drie keer in zijn show. Maar een boodschap van hoop en vrede, hoeveel waarde die ook kan hebben, schijnt de adverteerders en reclamemensen en degenen die drama willen, niet te bevredigen.

Ik vind dit ook jammer. Het lijkt mij dat als de Verenigde Naties mij driekeer hebben gevraagd, Art dit ook best wel had kunnen doen.

VRAAG 735: Maakt leeftijd verschil?

Lieve Kryon. Ik heb ergens gelezen dat wij op de leeftijd van 49/50 jaar een nieuwe fase ingaan, een soort van rijpingsproces, zoals ik dit begrijp. Alle soorten van deuren gaan dan voor ons open. Toen kwam het mij voor dat Lee Carroll, Steve Rother en Ronna Herman (van wie de informatie “goed voor mij voelt” ook meer dan vijftig jaar oud zijn.

Hierdoor vroeg ik mij af of dit ook betekent dat – als dit klopt – het ook betekent dat ik “de boot niet heb gemist” zoals ik mij wel eens afvraag. Dit zou prachtig nieuws voor mij zijn! Het zou prachtig nieuws voor mij zijn! Dit zou betekenen dat er grootse en opwindende dingen aan zitten te komen!

Vertel mij alsjeblieft hoe jij aankijkt tegen de leeftijd van 49/50 als mijlpaal (of niet) in onze spirituele ontwikkeling in deze tijd.

ANTWOORD (Van Lee): Ik hoop dat jij het niet erg vindt dat ik dit beantwoord omdat ik precies dezelfde vraag aan Kryon heb gesteld. Ik ben nu boven de zestig maar ik ben ontwaakt op de leeftijd van 45 jaar.

Ik heb Kryon eerder gevraagd waarom dit zo was. Mijn vraag aan Kryon was: “Zou het niet veel zinvoller zijn geweest als ik jonger was zodat ik meer energie zou hebben. Waarom nu terwijl ik al duidelijk halfweg een normaal leven ben?”

Kryon gaf mij een antwoord dat gelijk is aan dat wat ik jou nu ga geven. Hij zei dat er iets gebeurt na het passeren van de leeftijd van vijftig jaar. De chemiehuishouding verandert en wijsheid neemt meestal toe, enzovoorts. In mijn geval stelde Kryon mij een vraag: “Waarom laat jij jouw biologische klok niet langzamer lopen zodat je niet zo snel oud wordt en als je dit hebt gedaan, waarom mede-schep jij niet meer energie dan je ooit hebt gehad?”

Okay, de teerling was door Kryon geworpen (metaforisch) die mij vertelde  dat de leeftijd belangrijk was om diverse redenen – waaronder de uitdaging om mensen mij ermee zien te werken op een manier die voor hen duidelijk was.

Dus….. ik denk dat jij, als jij nog geen vijftig bent, kijk allereerst naar de positieve kant, als God het wil, jij op een bepaalde dag WEL vijftig zult zijn. Als die tijd komt, verwacht dan enkele spirituele veranderingen als jij op een plaats bent waar die toestemming voor hen geeft.

Tussen twee haakjes, als jij een Indigo bent die dit leest….. vergeet dan alles wat ik heb gezegd. Jouw situatie is anders, heel anders.

VRAAG 736: Ascensie en Dualiteit.

Lieve Kryon, in de channeling met de titel “mede-scheppen uitgelegd” heb jij verteld dat wij in dualiteit zijn en dit ook altijd zullen zijn. Ik ben al een tijdje nogal in verwarring over het feit dat dit altijd zo zal zijn. Als wij de ascensiestatus behalen zijn wij dan niet eindelijk verlost van de dualiteit waar wij nu al zolang in zitten?

ANTWOORD: Lieverd, wees niet verward over wat jij denkt dat “ascensie” is. Volledige ascensie zou inhouden dat jij de Aarde verlaat en terugkeert naar huis. Wat jullie hebben is toestemming voor een ascensie-vibratie die jullie naar de mogelijkheid brengt om het volgende leven te scheppen terwijl jullie in hetzelfde lichaam blijven.

Jullie zijn dan nog steeds in de dualiteit maar dan wel in een lichtere dualiteit, een soort dualiteit die gepaard gaat met een groter bewustzijn. Ga eens terug en lees het verhaal van Michael Thomas in het parabelboek: De Reis naar Huis.

Dit is het echte verhaal van de ascensie zoals wij jullie dit vandaag de dag leren.
Er wordt heel innig van jullie gehouden.

VRAAG 737: Is astrale projectie gepast?

Lieve Kryon. Ongeveer een jaar geleden gebeurden er twee dingen waarbij ik ’s nachts buiten mijn lichaam werd geprojecteerd. Het waren de meest enerverende ervaringen die ik ooit heb gehad en ik heb geprobeerd om hen later nogmaals te scheppen.

Ik heb echter in een boek van Eckhart Tolle en in een channeling van Tobias of Kryon gelezen dat wij niet zouden moeten proberen ons astraal te bewegen, maar om in plaats daarvan te proberen de dingen naar ons toe te brengen. Ik kon de channeling waarin ik dit hoorde of las niet meer vinden. Kan jij alsjeblieft wat intens Licht van Familie over dit onderwerp laten schijnen? Hoe kan ik hetzelfde gevoel krijgen terwijl ik in wakkere toestand ben? Elke oefening hiervoor zou behulpzaam zijn.

ANTWOORD: Het antwoord is eenvoudig als jij het “nu” kunt begrijpen. Als jij vastzit in 3D heb je een verleden, een heden en een toekomst. Maar als jij inter-dimensionaal gaat worden (zoals jullie overigens allemaal zijn ontworpen) begin jij te begrijpen dat het verleden, het heden en de toekomst allemaal tegelijkertijd gebeuren.

Zelfs jullie wetenschap begint te werken met deze nieuwe inter-dimensionale theorieën over wat realiteit werkelijk is. Wetenschappers zeggen nu dat jullie oude realiteit was beperkt tot 4 dimensies, maar dat er in werkelijkheid elf dimensies zijn. (De theorie van de supersnaren) Daarom is het antwoord op jouw vraag gebaseerd op de stelling: In plaats van astraal projecteren: breng het astrale naar jou toe!

Je kunt precies hetzelfde gevoel van “buiten je lichaam zijn” hebben maar dit van buitenaf naar jouw lichaam brengen! Schep “nu” waar alles vlak voor jou ligt en je hoeft nergens anders meer heen te gaan.

Ga dus niet reizen maar breid jezelf uit! Breng de meest goddelijke principes waarvan jij voelde dat zij “ergens anders” waren naar jezelf toe door jezelf uit te breiden naar waar jij denkt dat zij zijn! Dit is wat Eckhart Tolle leert en hij heeft gelijk. Laat de uitdagingen in jouw leven opgelost worden door degene die hen in het NU heeft ontworpen – JIJ!!!!

VRAAG 738: Handhaven van Balans en Harmonie.

Lieve Kryon, met 4D dat op dit moment in elkaar valt en met een dooreenvlechten van meervoudige Dimensies; hoe kunnen wij in die omstandigheden harmonie en balans bewaren in onszelf en in onze huizen en omgeving. (om de chaos bij ons vandaan te houden)?

ANTWOORD: Wat een heerlijke vraag! Dit, lieverd, vertegenwoordigt het gehele werk van Kryon en van de hele Kryon-groep. Wij zullen doorgaan met channelen en wij zullen boeken vullen met antwoorden, leringen en instructies die juist over dit onderwerp zullen handelen.

De eerste stap? Claim jouw partnerschap met het Goddelijke. Als jij begint om dit attribuut te “bezitten” gaan ook de antwoorden beginnen om zich veelvuldig en op allerlei manieren te vertonen. Jullie DNA verandert en jullie geduldfactor is in de loop der tijd omhoog gegaan.

In feite stort 4D niet ineen, het doet mee met de rest van de “dimensies” als de sluier langzaamaan omhoog wordt getild. Het resultaat zou zeker uit chaos kunnen bestaan als jullie in een oud paradigma zouden blijven zitten.

Het antwoord is dus: zorg ervoor dat jullie “hogerop” gaan
Er wordt heel innig van jullie gehouden.

VRAAG 739: Hier geweest, Dat gedaan!

Gezien het feit dat wij eeuwig zijn, hebben wij wat wij hier in dit Universum doen ook al eerder in andere universums gedaan? Zullen wij dit nogmaals gaan doen? Zal dit dan altijd ons doel zijn? Zijn er op andere plaatsen andere mensen en/of wezens die andere taken te doen hebben? En wat is het doel van dit alles? Waarom “zijn” wij in eeuwigheid niet gewoon wat wij van nature al zijn?

ANTWOORD:  Ja. Jij bent hier erg goed in. Het doel van dit alles wil jij kennen? Het scheppen van nieuwe universums! De manier waarop dit werkt wil jij kennen? Wij hebben jullie al eerder verteld dat het een groots iets is dat jullie doen, en jullie doen dit met passie en jullie doen het altijd. Het is moeilijk te beschrijven wat jullie in het verleden hebben gedaan als er geen verleden is.

Alles past in een “nu-puzzel” die jullie constant scheppen door de eonen heen van wat jullie tijd noemen. Gezegend zijn de mensen die toegeven dat er iets meer bestaat dan hun eigen realiteit en vertrouwen op hetgeen er binnenin hen is. Er wordt zeer innig van jullie gehouden.

VRAAG 740: Bio-elektrische apparatuur.

 Lieve Kryon, onlangs kocht ik een BEFE (bio-elektrisch veld apparaat) genaamd “Q-De Ervaring”. Mijn ooglid was over-strekt tijdens een oogoperatie en dit veroorzaakte een constante spiertrekking rondom mijn oog. De Q-behandelingen hebben dit jarenlange probleem gecorrigeerd!

Toen las ik in Kryon, Boek 1, pagina 19-20 vandaan te blijven van alles dat te maken heeft met elektromagnetische velden. Nu ben ik in verwarring en weet niet of deze behandelingen goed zijn of niet, zelfs nu de machine mij heeft geholpen om een eerder gezondheidsprobleem op te lossen! Kan jij mij hiermee uit de brand helpen?

ANTWOORD: Wat jij hebt gedaan is geweldig! Jij hebt de kracht van jouw intentie gecombineerd met een apparaat dat is ontworpen om jouw visualisaties te verhogen. Herinner je dat wij leren dat het magnetisch veld van de planeet een comfortzone is voor jullie biologie (lichaam).

Het advies was weg te blijven van “losse” of “verdwaalde” magnetische velden die tussenbeide zouden kunnen komen bij de normale processen van je leven, of bij degene die jullie gebruiken om je te helpen. Magnetisme kan helend zijn en het kan ook schade aanrichten, afhankelijk van de omstandigheden!

Wij willen gewoon dat jullie je van de omstandigheden bewust zijn!

VRAAG 741: Is leven op andere werelden ook Goddelijk? 

Lieve Kryon: Jij zegt dat wij biologisch zijn met een goddelijk complement terwijl wij hier zijn en dat andere werelden deze combinatie niet hebben. Dan denk ik…. Mijn vraag aan jou is: Wat zijn wij WERKELIJK? Als er werelden zijn waar alleen maar biologie bestaat en er zoiets als goddelijkheid bestaat maar deze twee niet altijd hand in hand gaan op de manier waarop dit hier zo is, waarom is dit dan zo, en wat zijn wij als wij hier niet zijn?

Waar is ons thuis? Jij zegt dat wij gekend zullen zijn door onze kleuren als degenen die meededen in deze ervaring, maar waar zal dit zijn? En door wie zullen wij herkend worden? Ik heb in de Pearl of Great Price gelezen dat God tegen Mozes zei: ”Want voorwaar, dit is mijn werk en mijn glorie, om onsterfelijkheid en eeuwig leven naar de mens te brengen.” Ik vraag mij af of dit betekent dat ons werk hier bestaat uit het brengen van de realisatie dat wij eeuwig zijn en dat wij God zijn. En ik vraag mij af waarom er werelden zijn waar geen goddelijkheid aanwezig is, alleen biologie en dat dit dan betekent dat er ergens levensvormen zijn die primitiever zijn dan mensen?

Waarom zou er ooit een wereld zijn waar mensen niet intuïtief leven en een deel zijn van hun schepper? Ik stel veel vragen, ik weet het, en ik doe dit al vele jaren!

VRAAG: Ik ben er nog steeds niet uit met jouw verklaring dat mensen een deel van God zijn maar dat er andere dingen/wezens in het Universum zijn die dit niet zijn. Ik voel dat God alles schept en dat daarom alles deel uitmaakt van God.

ANTWOORD: Kijk allereerst nog eens naar “de reden waarom wij hier zijn en wat dit betekent voor het Universum. [Kryon Q&A reference 1] [Kryon Q&A reference 2]. Want dit is hier al vaak beantwoord en ik zal dit niet weer herhalen. Jullie leven intuïtief en jullie ZIJN een deel van jullie Schepper. Als jullie uiteindelijk het idee laten vallen dat God ergens in de hemel is, maar in plaats daarvan begrijpen dat jullie hier zijn als een levensvatbaar deel van God die hun eigen gang gaan hoeven jullie niet te worstelen met de “waaroms” die jullie hebben.

Jullie hebben zeker geen probleem op Aarde met het feit dater biologie is zonder spiritueel doel.

Jullie zijn biologische wezens met goddelijkheid in jullie DNA. Jullie worden gesteund door andere biologie die gewoon bestaat als balans van Gaia. Zijn jullie gestrest omdat bijen en knaagdieren niet dezelfde attributen hebben? Zij zijn hier als deel van het “systeem van de planeet”, en zij “zijn van God.” Zij zijn leven en zij zijn belangrijk in het systeem. Maar zij zijn geen goddelijke deeltjes die reïncarneren met het doel om het Universum te helpen. Zij vormen gewoon een steun-stelsel voor jullie.

Het Universum zelf is niet anders. Er zijn planeten met intelligente wezens die bestaan als balans binnen het systeem van het Universum, maar die GEEN deel uitmaken van een goddelijk ervaring zoals die van jullie. Zij hebben geen goddelijke blauwdruk en zij reïncarneren niet. Maar zij zijn leven en zij worden gerespecteerd….. maar zij zijn niet zoals jullie.

De Aarde is de enige planeet die wezens zoals jullie heeft. Jullie vertegenwoordigen de enige plaats die keuze heeft over jullie eigen vibratie als planeet en jullie kunnen je eigen tijdframe veranderen als jullie dit willen.

Jullie zijn de enige wezens die spiritueel meesterschap kunnen kiezen als jullie dit willen. Jullie zijn de enige wezens die de mogelijkheid hebben om gedachten te denken die materie kunnen veranderen of ziekte kunnen elimineren binnen jullie cellen door jullie eigen interne DNA-processen.

Jullie vertegenwoordigen de enige planeet met vrije keuze en toch gaan de keuzen die jullie maken andere planeten beïnvloeden! Jullie zijn de enigen met een mensheid die wordt geboren met het geloof dat er een leven na de dood is en wier genen de code in zich dragen die zoekt naar God. Denk er eens aan alsof alle planeten samen een voertuig vormen maar dat jullie het stuurwiel zijn.

Zouden jullie klagen omdat de anderen ook niet het stuurwiel zijn? Nee. Elk deel heeft zijn doel binnen de reikwijdte van het systeem.

De anderen zijn meestal zo ver bij jullie vandaan dat zij jullie nooit zullen kennen. Jullie zijn goed verborgen omdat jullie maar een zon hebben (de meeste hebben twee zonnen, omdat dit de voorwaarden biedt voor vroegtijdige ontwikkeling van leven in een systeem). Jullie tweede zon raakte lang geleden verloren. Degenen die in staat waren om jullie te bezoeken namen een groot risico omdat zij jullie gedachten kennen en angst hen kan bakken!

De grap is dat jullie bang voor hen zijn en jullie eigen macht niet kennen.

Zij nemen sommigen van jullie mee en proberen uit te zoeken “waarom jullie tikken” maar na meer dan 100 jaar geven zij het op. Jullie zijn inter-dimensionaal gezien zo anders en toch kunnen zij dit deel niet zien. Maar zij zijn geïmponeerd door jullie kracht….. juist die kracht waar wij jullie vaak over vertellen, maar wat jullie ontkennen, zelfs binnen de reikwijdte van jullie vragen.

God zei tegen Mozes: “Want voorwaar, dit is mijn werk en mijn glorie, om onsterfelijkheid en eeuwig leven naar de mens te brengen.” Wie is God? Jullie zijn het!!!

Daarom is het jullie taak om meesterschap in jezelf te ontdekken tot op de graad waarop jullie versmelten met jullie goddelijkheid. Daarom noemen wij het Ascensie.

Waar is thuis? Het is niet wat jullie denken. Jullie denken dat dit werk is en jullie op een dag een beloning krijgen? Jullie begrijpen het niet. Jullie staan in de rij om hier te komen! Als jullie hier niet zijn, zijn jullie helemaal niet “op een plaats, maar in een conditie!” Dit is inter-dimensionaal en moeilijk uit te leggen aan iemand die dit leest. Waar gaat liefde heen als die niet wordt gebruikt? Naar de liefdeskast?  Er is geen buitenhuis in de lucht, of 72 maagden, of een “plaats van vrede.” Jullie ZIJN vrede! Jullie ZIJN liefde! Jullie zijn een stukje van God dat rondwandelt in lessen op de planeet Aarde, die ernaar verlangden om hier te zijn en die werken aan de grootste uitdagingen van het Universum!

De kleuren zijn “ervaringsbadges” die jullie dragen. Binnen een inter-dimensionale staat kunnen alle entiteiten alles zien wat jullie zijn, waar jullie zijn geweest, de Universums die jullie hebben opgestart, de groep die jullie vertegenwoordigen…. het is allemaal als een boek en het is direct “zichtbaar.”

Dit bedoelen wij met het feit dat allen jullie aan je kleuren zullen kennen. En als jullie niet op de planeet Aarde werken zijn jullie druk bezig met het begeleiden van degenen die daar wel zijn.

Dit is niet de eerste keer dat jullie dit hebben gedaan, want dit is een gespecialiseerde groep die dit steeds weer doet voor universums in het verleden en voor universums die nog geschapen moeten worden. (lineair gezien).

Wees stil en weet dat jullie God zijn. Dan zullen al deze vragen wegsmelten en zullen er nieuwe bij jullie opkomen:

(1)    Wat kan ik doen om mijn goddelijkheid binnenin te ontdekken?

(2)    Hoe kan ik vrede op Aarde scheppen met gebruik van mijn goddelijke attributen.

(3)    Hoe kan ik langer leven zodat ik in mijn huidige staat kan blijven en in deze kritieke tijd meer kan doen voor de planeet?

(4)    Wat zou ik moeten weten dat mijn goddelijkheid verhoogt en licht schijnt naar de duistere plaatsen die dit zo hard nodig hebben?

(5)    Hoe kan ik vrede hebben in mijn intellectuele geest over het feit

dat ik lineair ben maar toch niet-lineaire antwoorden op mijn vragen kan ontvangen?

Kryon

VRAAG 742: Kan ik gewicht verliezen?

Lieve Kryon, Ik ben zeer bezorgd over het excessieve gewicht dat ik in de laatste drie jaar heb gekregen. Ik zie het zo dat de magnetische rasters die nu op hun plaats zijn de potentie hebben om dit gewicht te verhogen omdat ik niet langer zoveel energie in mijn fysieke lichaam vast moet houden. Heb jij enig commentaar of aanmoediging met betrekking tot dit gewichtsonderwerp? Is er een manier om deze 40 pond overgewicht kwijt te raken?

ANTWOORD: Lieverd, jij hebt gelijk met alles wat jij zegt. Het is inderdaad tijd om deze onbalans te corrigeren maar het is er wel een die in jouw oorspronkelijk opzet was meegenomen. Begin met het spreken tegen jouw cellen over dit gewicht. Visualiseer jezelf dan met het lichaam dat jij verlangt en verdient. Deze dingen zullen feitelijk beginnen om jouw metabolisme te veranderen en dit geldt ook voor de genetische delen binnen jouw DNA die honger en trek controleren. De soorten voedsel die jij verlangt zullen ook veranderen.

Eer het proces en de veranderingen die zullen voordoen.

Vier jezelf en geef dit proces op zijn minst een jaar. Het zal het waard zijn en het zal een gezonde manier zijn om het overgewicht kwijt te raken.

VRAAG 743: Verandering van gidsen.

Lieve Kryon: Ik weet dat jij het belangrijk vond dat wij op dit moment weten dat wij geen 2 of 3 spiritgidsen hebben maar eerder een oneindige (metafoor) energiesoep van hen die als een handelt en van tijd tot tijd van samenstelling verandert. Mijn eerste vraag is: “Waarom is het voor ons belangrijk om te weten dat de oude “2-of 3-metafoor” onnauwkeurig was en de nieuwe metafoor nauwkeuriger is?

 1. Mijn tweede vraag is: “Zien” helderzienden twee of drie gidsen ……. en wat zien zij als het geen gidsen zijn?”
 2. Als gidsen, beter gezegd, eerder “energieën” zijn dan “entiteiten” zijn er dan nog steeds op niet-biologie gebaseerde levensvormen die wel “entiteiten” zijn?
 3. Zijn engelen zulke entiteiten en als dit niet zo is, hoe zou jij engelen willen beschrijven ten opzichte van gidsen?
 4. Wat zijn aartsengelen ten aanzien van engelen? 
 5. Onlangs heb jij gezegd dat een deel van onze gidsenenergie bij ons is voor de duur van onze aardse levenscyclus en dat andere delen daarvan van samenstelling veranderen.
 6. Maar, langer geleden, heb jij gezegd dat er in langere perioden van vibratietoename een verandering van gidsen is die 90 dagen lang duurt, en dat de anderen zich dan “rustig” houden. Mijn vraag is nu: “Waarom is het nodig dat zij zich rustig houden? En waarom 90 dagen? En ikneem aan dat zij “nog steeds hier zijn” in plaats vanecht niet meer met ons verbonden te zijn, nietwaar? En wat veroorzaakt deze periode van “rustig zijn?”

ANTWOORD: Lieverd,

 1. Het is voor jullie belangrijk om te weten dat jullie de gidsen niet kunnen tellen zodat jullie je oren niet naar hen laten hangen, namen geven en vertrouwen op wat jullie denken dat twee of drie entiteiten zijn. Als een mens dit doet weerhoudt dit hem van het ervaren dat er een veel grotere realiteit is dan zij denken. Het houdt de mens beperkt in zijn inzichten.
 2. Helderzienden zien de top-laag…. degene die op dat moment de meeste hulp bieden en degene die de mensen op dat moment het meest nodig hebben. Dit is ook de reden waarom aurafotografie (energiefotografie) van dag tot dag verschilt. Het is de “gidsensoep” aan het werk die verandert wat jullie nodig hebben.
 3. Onze definitie van “entiteiten” is elke energie die een bewustzijn heeft dat gelijk of meer is dan die van wat je een mens zou kunnen noemen. Ja, er zijn vele niet-biologische vormen die entiteiten worden genoemd als toevoeging aan de energieën die entiteiten worden genoemd. Nogmaals, ook hier hebben wij het probleem van jullie 4D-neiging om bijna alles in hokjes te stoppen en er een enkelvoudige bron van maken. Dit is zeer begrijpelijk en het wordt geëerd. Maar een waar inter-dimensionaal wezen weet dat er geen hoge “muren” in welk bewustzijn dan ook bestaan en dat daarom het idee van namen verbinden of zelfs persoonlijkheden toekennen aan inter-dimensionale wezens, beperkend en misleidend is.
 4. Engelen zijn inter-dimensionale wezens, net zoals jullie, maar die hun hele “groep” bevatten in hun bewustzijn en bevattingsvermogen. Zij hebben geen dualiteit en zij hebben geen biologische uitdrukking.
 5. Aartsengelen zijn engelen die de energie hebben van vele engelen. Zij zijn niet “hoger” of “lager” ondanks hun naam. Zij hebben ook niet de “leiding” over wat dan ook. In plaats daarvan zijn zij gevuld met de energie van vele delen van de andere engelentiteiten. Dit zorgt ervoor dat het erop lijkt dat zij belangrijker zijn. Dit is niet zo. Denk aan hen als communicatiestations of spillen van energiedoorgave die makkelijker toegankelijk zijn voor het geheel. Zij bestaan om energiegroepen samen te brengen voor degenen die niet buiten 4D kunnen denken. Zij helpen ook bij het organiseren van de energie die nodig is in het Universum.
 6. Met de implantatie van de toestemming om te ascenderen (de implant) is er een eenmalige verhoging van de gidsenenergie. Dit is gerelateerd aan het activeren van de derde laag van wat jullie DNA noemen. Wat jij ”rustig zijn” noemt is een proces dat je alleen metaforisch kunt bekijken. Het is het “wisselen van de wacht”. Het is het moment in ruimte en tijd waarop de ene tempel is neergehaald en de fundering voor een nieuwe is gelegd. Het is van mens tot mens verschillend en het is ook gerelateerd aan jullie angsten en aan wat jullie toestaan. Het is een eenmalige verandering en die is diepgaand.
 7. En nee….. jouw aanname dat zij nog steeds hier zijn is maar gedeeltelijk juist. De gidsen vertrekken feitelijk. Jullie zijn echter NOOIT alleen, maar wat er overblijft na deze wisseling is veel minder dan jullie gewend waren. Toen de grote Meester van Liefde dacht dat hij dichtbij de dood was, riep hij de “familie” en dacht hij dat zij hem hadden verlaten. Hij ervoer echter hetzelfde. Zelfs de meester was ontdaan tijdens deze opwaardering. In zijn geval duurde dit 90 minuten. In de meeste gevallen duurt dit 90 dagen. De “9” betekent voltooiing en is een belangrijke energie.

Kryon

VRAAG 744: Een levenslange ziekte veranderen.

Lieve Kryon, Ik heb multiple sclerose (MS), en ik ben al 18 jaar lichtwerker. Ik heb mijn intentie gegeven en had EMF, maar er is nog steeds niets anders gekomen dan een klein beetje verlichting van mijn situatie. Kan jij mij vertellen wat mij compleet kan genezen? Ik heb altijd geloofd dat wij creatieve wezens zijn die onze eigen heling kunnen scheppen. Het lijkt erop dat ik de weg kwijt ben bij het werken aan mijzelf. Ik heb de woorden gedacht: “Ik Ben genezen” en “Ik houd van mijzelf” zoals ik dit ook aan anderen heb geleerd. Ik heb jouw hulp nodig. Ik ben de weg kwijt en ik heb jouw woorden nu nodig, alsjeblieft.

VRAAG: Ik heb een 23 jaar oude dochter met hersenverlamming. Ik heb gelezen en ben tot het geloof gekomen dat er geen toeval is maar dat wij onze basisomstandigheden kiezen voordat wij hier komen. Mijn dochter gelooft dit niet. Zij zegt dat zij nooit zou hebben uitgekozen om niet te kunnen lopen. Wie heeft er gelijk?

ANTWOORD: Jullie hebben allebei gelijk. Zij heeft haar omstandigheden uitgekozen, maar zij heeft er ook voor gekozen om naar de Aarde te komen in een tijd waarin dit veranderd kan worden. Het is geen toeval dat zij hier nu is terwijl deze mogelijkheden er nu voor haar aanwezig zijn.

Moedig haar aan om haar lichaam te veranderen. Er worden energieën op deze planeet ontwikkeld die zullen overeenkomen met haar intentie. Elk pad is verschillend, maar geen schepsel van God werd hier naar toe gestuurd om te lijden. In plaats daarvan werden zij gestuurd om te ontdekken wat zij hier kunnen doen.

ANTWOORD: Lieverd, er zijn sommige dingen die jullie in dit leven zijn gegeven die zoveel deel van jullie uitmaken dat alleen een complete levensverhoging hen zal veranderen. Het is uiteindelijk aan jullie om veel meer over jezelf te leren dan alleen maar het helen van jezelf. Heb jij het verleden gereinigd? Heb jij God verteld dat wat er ook gebeurt, jij dit goed vindt? Heb jij echt gezorgd voor jouw spiritualiteit? Het is tijd om aan de gehele mens te werken.

Jij bent gefrustreerd omdat jij alleen maar “symptoomverbetering” hebt gezien, maar deze verbetering is voor jou ook een teken dat jouw cellen beantwoordden en jij verder kunt gaan. Jouw cellulaire structuur zit niet vastgeroest in de MS-mode! Maar het is nu tijd om je van het fysieke naar de andere delen van jezelf te richten die nog niet volledig werken.

Deze boodschap werd in liefde gebracht.

VRAAG 745: Tegenstrijdige geschiedenis

Lieve Kryon, in jouw boeken en Vragen & antwoorden heb ik nog geen informatie kunnen ontdekken over het oude Egypte of de piramiden. Er zijn onlangs claims gelegd dat de beroemd Hall of Records onder de Sfinx is gevonden. Is er iets gepasts dat jij kunt zeggen over het oude Egypte of de Hall of Records?

ANTWOORD: Verwar de “Hall of Records” niet met de Grot van Creatie, waar de Akasha kronieken worden bewaard. Hoewel die fysiek is zal hij nooit worden gevonden en hij is nergens in de buurt van Egypte.

De Sfinx is niets meer dan hij lijkt. Wat eronder is kan misschien ontdekt worden maar dit zal alleen belangrijk zijn voor Egyptologen. De piramiden kunnen jou ook interesseren, met name de relaties van meetkunde en zone-uitlijning, maar het meeste hiervan is een resultaat van bijgeloof, culturele religies van de tijd en vooringenomenheid ten aanzien van verering van het zonnestelsel.

Voeg daaraan toe dat het heel mystiek is en er enkele belangrijke delen van jullie geschiedenis ontbreken en deze puzzel smeekt erom om ontdekt te worden. Toch zijn er enkele zeer competente mensen die in het proces van onthulling van enkele dingen hierover zitten. Onze lering is echter: focus je deze keer op een heel andere soort mens op de planeet: JULLIE!!! Daarom spenderen wij weinig tijd aan jullie oude geschiedenis.

Sommige dingen die wij jullie hebben verteld over jullie geschiedenis brachten zelfs verdeling in jullie eigen geloofssysteem! Sommigen hebben Kryon zelfs in diskrediet gebracht toen zij wat hen is verteld vergeleken met wat ik heb onthuld. Mijn informatie was niet hetzelfde; daarom “won” de oude informatie.

Zo zitten jullie eraan vast, met respect voor wat jullie denken dat er gebeurde. Jullie laten je “spirituele oren hangen” naar wat sommigen jullie vertellen dat er gebeurd is en wat jullie uit het paradigma van het “nu” haalt en jullie ook afhoudt van het ervaren van nieuwe informatie over wat er werkelijk gebeurd zou kunnen zijn.

Deze neiging van een groot deel van jullie om jezelf te ankeren aan iets waarvan jullie voelen dat het is gebeurd, is waarom wij jullie niet vaak informatie geven over wat er werkelijk is gebeurd.

In plaats daarvan wensen wij dat jullie nu om je heen kijken en ervaren wat er vandaag de dag gebeurt. Wij moedigen jullie aan om de oude angsten te laten vallen.

Laat het bewijs over wat wij jullie vertellen jullie geloof nu ankeren. Bekijk of hetgeen wij tien jaar geleden vertelden klopt in verband met de energie van de Aarde in de laatste jaren.

Gebruik intellect, logica en intuïtie samen om deze beslissing te nemen en niet aan te nemen wat iemand jullie vertelde in een voorgaande discussie. Jullie zitten in en totaal nieuw paradigma van bestaan.

Geen van jullie profeten vertelde jullie iets over wat er nu aan de gang is, hebben jullie dit opgemerkt? Zou het daarom mogelijk kunnen zijn dat zelfs jullie spirituele realiteit is veranderd?

Zitten sommigen van jullie zo vast aan een oude realiteit dat elke andere informatie een “valkuil” moet zijn? Denk daar eens over na! Sommigen van jullie zouden ondersteboven zijn als zij zouden weten hoe hun geschiedenis werkelijk is. Als jullie dit uiteindelijk uitvinden, wat zullen jullie dan doen – al het bewijs ontkennen als dit uit de Aarde omhoog komt borrelen?

Wat er in jullie oudheid gebeurde is niet langer van belang. Wij laten dit aan anderen. Het enige dat op dit moment van belang is, is het werk dat jullie nu als Lichtwerker verrichten.

VRAAG 746: Geweten versus Ziel.

Lieve Kryon, er is nogal een aantal sociopaten in mijn leven geweest. Psychiaters vertellen ons dat zij geen geweten hebben, in tegenstelling tot een goed en slecht geweten. Doktoren kunnen hen niet helpen omdat er niets te verhapstukken valt. Hoe kan men een spiritziel zijn, een leven hebben, als men geen bewustzijn heeft? Is dit de essentie van een ziel?

ANTWOORD: Nee. Geweten is niet de essentie van een ziel. Veel van degenen die jij noemde zijn feitelijk geboren zonder de benodigde biologie, maar zij hebben nog steeds een ziel. Vanaf een veel hogere plaats dan jullie denken is hun ziel actief en kijkt neer op een leven dat zij voor zichzelf hebben gepland waarin zij naar de planeet komen en helpen iets in balans te brengen of in onbalans te brengen dat uiteindelijk leidt naar iets dat veel hoger en/of beter is.

Dit is voor jullie een van de moeilijkste dingen om te zien of te begrijpen. Hoe kan misbruik of zelfs moord de planeet verder helpen? Het antwoord is er een dat alleen de tijd kan onthullen. Het dwingt mensen vaak naar begrip, spirituele ontwikkeling of naar wetten die een land kunnen veranderen.

Een mens kan een glorieuze ziel hebben maar er nooit mee spreken, hem zien, of er contact mee hebben. Zelfs de laagste van de laagste van de mensheid hebben een ziel.

Het maakt allemaal deel uit van een plan waar jullie aan meedoen, zelfs als jullie niet geloven dat jullie ooit deel uit zouden maken van zoiets als dit.

VRAAG 747: Levenscontracten.

Lieve Kryon, hoeveel in het leven is gewoon gewoonte? Gewoonte betekent dingen doen buiten het bewustzijn en de kennis van de “vrije wil” om. Heb jij misschien een tip voor snelle transformatie? Dank je wel.

ANTWOORD: Wat een grootse vraag! Het antwoord is dit: Behalve als jij actief zoekt om meer hieromtrent te weten zal jouw leven deze “gewoonte” tot aan het einde volgen!

Het gaat als volgt: Jullie zijn geboren met een imprint die velen een contract noemen. Het is zo sterk dat zelfs lichtwerkers voelen dat het iets is dat zo sterk wordt geëerd dat zij het compleet zouden moeten volgen.

Zij zakken op de knieën en smeken om hulp om dit te kunnen uitvoeren en realiseren zich helemaal niet dat het werk van een Lichtwerker er juist uit bestaat om dit te veranderen!

Het is daarom alleen maar een begincontract, als je wilt. Het is wat jullie bij aankomst uitkiezen. Jullie kozen je ouders, je ras, je land en zelfs jullie biologische attributen en jullie talenten. Het karma uit je verleden maakt er allemaal deel van uit en wat jullie je “ervaringen uit het verleden” noemen, hoort daar ook bij.

Het is complex, maar jullie voelen het vaak op cellulair niveau. Het is wat mensen voortstuwt naar een passie om artiest, musicus, vader of moeder, of zelf crimineel te zijn. Het is een machtige kracht.

En…… het is alleen maar een gewoonte!

Als jullie niets doen zal het zichzelf vervullen tot op een graad die jullie nastreven. Jullie hebben vrije keuze om ermee te doen wat jullie willen, maar velen begrijpen niet dat jullie ook altijd vrije keuze hadden om dit ongedaan te maken!

Er lopen vandaag de dag vele mensen rond die hun naam hebben veranderd. Waarom? Toen zij met deze beginenergie begonnen….. een groef die hen niet meer paste (gewoonte), voelden zij dat zij een nieuw leven hadden! Velen hadden hierdoor diepgaande veranderingen in hun passie. Zij bestudeerden al hun levens als waren zij maar Een ding en hebben nu een nieuw leven. Zij hebben zichzelf toestemming gegeven om de controle over te nemen over het inter-dimensionale “roer” van hun eigen schip!

Verander je DNA. Herschrijf het verleden. Elimineer de biologische attributen van jullie menselijke familie.
Dit alles is niet alleen mogelijk, het is wat wij jullie leren te doen.

VRAAG 748: Contracten (nogmaals).

Lieve Kryon, Ik begrijp iets niet: Als wij volledige spirits waren toen wij uit vrije wil onze contacten tekenden voor het menselijk leven, als mensen dus, waarom zouden wij dan proberen om deze contracten ongedaan te maken om een nieuw pad te scheppen?

Zouden wij niet moeten eren wat wij allemaal als “wetende spirits” overeenkwamen en waar wij aan mee wilden doen?

ANTWOORD: Zoals wij al heel vaak eerder hebben gezegd zijn jullie contracten alleen maar “begincontracten” die veranderd kunnen worden als jullie groeien. Hoe zouden jullie op spirituele groei kunnen antwoorden als jullie geen keuze hadden om te veranderen?

Contracten zijn een beginnende weergave van jullie doelen die vaak gepresenteerd worden als ouder karma of incomplete energie-oplossingen (werkend vanuit attributen van vorige levens). Zoals wij jullie hebben verteld is dit precies de macht die jullie in deze tijd hebben om met je meesterschap dit contract te veranderen.

Wat “wetende spirits” dus overeen kwamen en waar zij aan mee wilden doen is het komen uit het bestaande contract en dit te herschrijven! Het doel van het menselijk wezen op Aarde is het nietig verklaren van het karmisch verleden dat de oude energie van de Aarde vertegenwoordigt en om het inter-dimensionale DNA te activeren om het proces van meesterschap aan te vangen.

Dit wordt door het gehele Universum gevierd en het ververst het contract van het leven zelf. De meesters van de Aarde deden dit en jullie kunnen dit ook!!!

VRAAG 749: Als wij de donkere kant zijn, hoe kunnen wij die dan vermijden?

 Lieve Kryon: Vele culturen en religies hebben een mythe die de donkere kant van het Universum uitlegt. Jij hebt ons verteld dat er geen “kwade kant” is maar dat er in plaats daarvan scheppingen van de mens zijn. Zijn deze collectieve mythen dan een deel van ons DNA (collectief DNA) dat door ons, als goddelijke wezens, is geschapen om voor de ervaring van de dualiteit te zorgen? Hoe kunnen wij deze opzet doorstaan of veranderen?

ANTWOORD: Denk er op deze manier aan: De opzet kan niet veranderd worden. Hij zorgt voor dualiteit die nodig is voor de test. De vraag zou moeten zijn: “Hoe kunnen wij verder kijken dan de dualiteit en daarmee omgaan?” Zie het als een hoofdproduct van jullie uitdagingen en in plaats van het te ontwijken: neem het in je op en verover het – in deze mengeling, inclusief angst, want het is de broer van de dualiteit.

Als het bij jullie stormt gaan jullie niet uitzoeken wat deze storm veroorzaakte en de bron ervan ongedaan maken omdat de bron het systeem van de atmosfeer is die helemaal om jullie heen is en die jullie ook voedt.

Het is onmogelijk om je van de bron van stormen te ontdoen zonder het systeem te vernietigen. In plaats daarvan bouwen jullie vuurtorens en lichtschepen en gebouwen die deze kracht kunnen weerstaan. Dan voelen jullie je veilig, vredig en voelen jullie dat jullie het in de hand hebben….. en jullie persoonlijk leven niet wordt beïnvloed.

Maar de vuurtoren is gebouwd om stormen te weerstaan en voelt zich zeer kalm betreffende het geheel van levenservaringen.

VRAAG 750: Depressief.

Lieve Kryon, het voelt alsof er mijn hele leven een donkere deken over mij heen ligt. Wat ik ook doe, of hoezeer ik probeer om een verandering in mijn leven te medescheppen, het lijkt erop dat ik in kringetjes rondloop en ik daar niet uit kan breken. Ik wil van spoor veranderen in mijn realiteit maar er is blijkbaar iets dat ik verkeerd doe. Kan jij mij alsjeblieft vertellen wat het juiste ding is wat ik moet doen?

VRAAG: Lieve Kryon, Ik ben Lichtwerker en mijn belangrijkste ideaal is vrijheid voor anderen en mijzelf. Ik claim elke dag mijn kracht om te manifesteren, maar er lijkt niets in mijn leven te werken. Wat doe ik verkeerd, beste vriend?

ANTWOORD: Het is tijd om te stoppen met proberen en gewoon te gaan “doen”. Velen van jullie zijn op deze planeet geboren met een hoge energie, maar binnen de lage vibratie van de Aarde. In dit scenario werkt er niets. Velen van jullie zitten in deze situatie zodat jullie, als de nieuwe energie zich laat zien, die zullen herkennen en een zucht van verlichting zullen slaken. Jullie zullen die zien als “van jullie” en ermee gaan werken. Als jullie echter voelen dat er geen hoop is zullen jullie nooit manifesteren binnen de energie waarop jullie hebben gewacht.

Jullie kunnen geen vredig mens scheppen in het lichaam van iemand die ervan overtuigd is dat hij waardeloos is. Begin dus een houding te scheppen die het tegendeel hiervan inhoudt. Verklaar jezelf openlijk vrij van deze levenslange vloek. Wat er ook om jullie heen gebeurt of wat jullie ook voelen, gebeurt niet. Begin je eigen nieuwe realiteit te scheppen door Spirit en de energie van de Aarde aan te kondigen dat jullie zijn “aangekomen” en nu compleet zijn.

Dit kan jullie misschien komisch voorkomen als de oude realiteit om jullie heen vast lijkt te zitten. Maar dit is het plannen van het zaad dat jullie in staat stelt om je langzaam te gaan bewegen. Het gigantische schip dat jarenlang heeft vastgezeten in de modder zal het moeilijk hebben om zichzelf te bevrijden, hoe groot de motoren ook zullen worden.

Maar als het eenmaal vrij is….. let dan maar eens op!

Kryon