Kryon: Vragen en Antwoorden 76 t/m 100

Kryon: Vragen en Antwoorden
76 t/m 100

Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Alfabetische lijst van vragen en antwoorden.

       ====================================

  1. De Koran.
  2. De kus.
  3. De menopauze.
  4. De Paus.
  5. De pijnappelklier. 1.
  6. De pijnappelklier. 2.
  7. De tempel van verjonging.
  8. De test van de Aarde.
  9. De vijfde dimensie. 1.
  10. De vijfde dimensie. 2.
  11. De volgende stap. 1.
  12. De volgende stap. 2.
  13. Deja vu.
  14. Diabetes.
  15. Dieet en oefening.
  16. Dieet.
  17. Dieren. 1.
  18. Dieren. 2.
  19. Dinosaurus.
  20. Discipline bij kinderen.
  21. DNA.
  22. DNA. Pleiadiers.
  23. DNA-verandering.
  24. Dode Zeerollen. 1.
  25. Dode Zeerollen. 2.

       ====================================

Vraag 76:  De Koran.

Hallo, ik ben een gebruiker van jouw site uit Iran. Ik wil Kryon vragen over de heilige geschriften en met name over de Koran. Staat alles wat wij nodig hebben om te weten daarin?

Antwoord: 

Nee, maar dat staat in geen enkel geschrift op Aarde. Jullie Koran is een prachtig spiritueel boek en vele lezers weten dat. Het zit in jullie geloof en een gevoel van de liefde van God wat in jullie cultuur past. Iedereen die het echt onderzoekt zal het doel van de profeet zien dat hem door God werd gegeven. Het was om degenen in dit gebied te verenigen en hen dezelfde God als de Joden te geven. Deze verenigende geest is de kern van jullie heilige boek. De engel die de profeet bezocht is de dezelfde die Abraham meermalen bezocht.

In alle spirituele doctrines op Aarde ontbreekt dat mensen zelfbekrachtigd zijn om deel van God te zijn en niet gescheiden van God. Vele van deze historische doctrines zijn niet compleet en zijn veranderd. Wees omzichtig met al deze historische spirituele boeken want er is meer dan jullie werd gegeven. Gebruik dus je intuïtie als je hen leest en vul het ontbrekende in met de gereedschappen die jullie hebben vanuit je eigen goddelijkheid.

Kijk om je heen. Lijkt het op vereniging of op afscheiding? Beslis zelf wat van God komt en wat van de mens kwam. De instructies van Spirit gaan altijd over eenheid en de kern van de Koran ging juist daarover!

Vraag 77:  De kus.

Lieve Kryon, kun jij mij alsjeblieft de diepere betekenis van de kus uitleggen?

Antwoord: 

Het is in de basis een zoogdiereninstinct en zelfs jullie huisdieren begrijpen dit. Voor een mens gaat dit via de mond…..waar alle voedsel op is gefocust en waar de communicatie vandaan komt. (spraak). Het is ook een sensueel centrum. (gevoel) Het is dus logisch dat de mond is ontwikkeld tot een focus van jullie emotie of een vriendschappelijk symbool voor uitwisseling.

Daarnaast, zou het hetzelfde zijn als jullie elkaars ellebogen zouden aanraken? (glimlach)

Vraag 78: De menopauze.

Lieve Kryon, In mijn praktijk voor psychotherapie specialiseer ik mij in menopauze en andere zaken bij de overgang in het leven van de vrouw. Ik probeer de menopauze te zien als een stap binnen het spirituele evolutieproces, misschien zelfs wel van het vrouwelijk antwoord op ascensie. Kun jij mij helpen met de uitleg van wat het proces van overgang voor mijn cliënten betekent? En hoe komt het dat vrouwen deze ‘herhaalde puberteit’ veel dramatischer zien dan mannen?

Antwoord:

Nogmaals zeggen wij dat jullie het biologische moeten verwijderen van het spirituele. Kijk naar wat het lichaam doet. Het is gemaakt om de machine voor schepping te stoppen zodat de vrouw niet beschadigd zal worden. Daarom is het er. Het is een gepaste machinerie die gerelateerd is aan leven. Het is echter ook een oud paradigma sinds wij jullie leren dat jullie je leven kunnen verlengen en dat houdt ook in dat er langer kinderen gebaard kunnen worden als dat in je levensplan past.

Voor de man is het evolutieproces er een dat niet te maken heeft met geboorte. Daarom is leeftijd onbelangrijk voor zijn gezondheid als wij het hebben over de productie van zaad, wat hij bijna tot aan zijn dood toe kan doen.

Het lichaam beschermt de vrouw dus tegen voortdurende stress en zelfs tegen vroegtijdige dood – door geboorte als de chemie van het lichaam daar niet aan toe is. Dit zou als een zegening gezien moeten worden die geëerd wordt.

Nu komen wij meer bij de bedoeling van jouw vraag aan. Bij vrouwen wordt het proces soms helemaal niet gestopt om biologische redenen maar om spirituele redenen! Bij mannen lijken de hormonen van verlangen soms ook voortijdig gestopt. Hebben jullie je wel eens afgevraagd waarom?

De reden? Soms hebben sjamanen enkele van de algemene ontspanningen van de Aarde nodig zodat zij hun concentratie beter kunnen focussen op spirituele zaken. Het is voor elk mens anders dus is er geen algemeenheid hierover. Toch moeten jullie weten dat het meer is dan alleen maar een opheffen van dingen die niet langer nodig zijn en dat gegeven wordt voor spirituele verlichting. Niet voor allemaal maar wel voor velen.

Dit is waarom jullie ouders vaak als wijzer zien. Zij hebben die set van complexe en veeleisende chemicaliën niet die door hun lichaam gieren en ook niet de pijn bij elke cyclus of de pijn van onvervuld verlangen die zijn eigen attributen heeft van psychologische frustraties en ontspanning.

Voor de vrouwen: Denk eraan dat al deze dingen in relatie met elkaar staan. Wat heb jij nodig? Geef jij er toestemming voor? Is het gepast in jouw contract? Als het dan komt praat dan tegen jouw cellulaire structuur en vervang de chemie die nodig is voor jouw energie en zeg gedag tegen alles wat weggaat. Maak er een ceremonie van. Jullie kunnen alles op een natuurlijke manier doen, dat spreken tegen je cellen. Zij zullen antwoorden en scheppen wat er ontbreekt.

Dit is de nieuwe mens die de controle over zijn lichaam neemt en direct tegen zijn cellen spreekt. Op een natuurlijke manier weefsel en chemie scheppen omdat de cellulaire structuur van jullie lichaam ‘luistert’ naar wat jullie nodig hebben en veel capabeler is dan welke wetenschapper jullie ooit heeft verteld.

En dit is de waarheid.

Vraag 79: De Paus.

Lieve Kryon, Ik weet zeker dat jij veel vragen krijgt aangaande de nieuwe paus. Benedictus) Hij lijkt voor mij ‘oude energie.’ Hij is niet de kardinaal die mijn gidsen hebben aangemerkt als de nieuwe paus. Jouw commentaar alsjeblieft! 

Antwoord: Van Lee: 

Lees http://www.kryon.com/k_chanelDC05.html op de website. Dit is een channelings die gehouden is in Washington DC voordat de nieuwe paus werd gekozen. Kryon beschreef een van de twee scenario’s die wij zouden hebben door vrije keuze in termen van wie de nieuwe paus zou worden. De man die wij kregen is precies een van de scenario’s die Kryon beschreef: Een korte-termijn interim-paus. Timing is alles.

Vraag 80: De pijnappelklier. 1. 

Geliefde Kryon: Ik heb een uitbreiding van energie in de pijnappelklier gevoeld. Ik herinner mij dat ik iets heb gelezen over de zwezerik maar ik ben vergeten wat. Wil jij mij alsjeblieft iets vertellen over de uitgebreide rol van de zwezerik en wat ik nog meer nodig heb om erover te weten?

Antwoord: (van het Kryon-kantoor)

Kijk alsjeblieft in Kryonboek 9, de bladzijden 45, 83 en 332 voor een discussie over deze prachtige vraag.

Een uittreksel: Kryonboek 9, blz. 83: “Er is een sterke metafoor voor wat er gebeurt met jullie lichaam en bewustzijn. Jullie bewegen je van een tijdgeest die jullie immuunsysteem betreft naar een paradigma dat nu jullie pijnappelklier betreft. Wat heb ik net gezegd? Ik zal het jullie zeggen: Het immuunsysteem herkent de vijand en bestrijdt die. De pijnappelklier herkent de vijand en harmoniseert zich daarmee. Van vechten naar harmonie, dat is het thema voor de komende periode van 12 jaar. Het betreft bewustzijn, biologie, politiek en zelfs natuurkunde. Kijk naar de harmonie in al die velden…..dingen die logisch beginnen te worden en in elkaar gaan grijpen.

Kryonboek 9, blz. 332: Lieve Kryon, Als wij beginnen met het ervaren van inter-dimensionale energieën, welke veranderingen doen zich dan voor in het lichaam, met name rond de zwezerik en de pijnappelklier? Hoe zullen deze veranderingen zich manifesteren in onze dagelijkse realiteit (als dat al gebeurt)? Welke symptomen kunnen wij verwachten als wij meer licht vasthouden? Uiteindelijk zullen jullie een ontwaakte zwezerik vinden. Dat kan over ongeveer een jaar of tien gezien worden, als het al gebeurt.

Welke symptomen jullie kunnen verwachten? Zij zijn niet allemaal positief maar dat zijn zij ook niet als jullie opgroeien. Jullie zouden af en toe hoofdpijn kunnen hebben, geluid in de oren, ongebruikelijke slaappatronen, soms oververmoeid zijn, een toenemend bewustzijn van de gevoelens van anderen, toegenomen gevoeligheid in bepaalde situatie bij menigten, een verandering in muziek- en andere voorkeuren en de realisering dat vele vrienden jou niet meer zien zitten.

Vraag 81:  De pijnappelklier. 2.

Lieve Kryon, Jij hebt het vaak gehad over de zwezerik en de verandering van vechten naar harmonie. Zal een volledig ontwaakte zwezerik ook voortplanting inhouden? 

Antwoord: 

Dit hele ‘zwezerikonderwerp gaat heel langzaam gebeuren en het meeste daarvan zal zich voordoen bij de nieuwe generaties die naar de planeet komen. Deze langzame groei van de ‘zwezerikactivering’ zal ook vergezeld worden door gepaste volwassenheid aangaande voortplanting.

Op alles wat is gezegd is het antwoord: Ja! Maar dit is het resultaat van volwassenheid en spirituele evolutie, niet van chemie. Er is iets verborgen waar ik het verder niet over kan hebben omdat het daar de tijd niet voor is, maar laat mij jullie dit vragen: Hebben jullie je ooit afgevraagd wat het antwoord zou kunnen zijn op de steeds toenemende wereldbevolking?

Vraag 82: De tempel van verjonging. 

Lieve Kryon, ik ben nieuwsgierig naar de Tempel van Verjonging in de wereld van vandaag. Bestaat Hij?

Antwoord:

Geliefde, het antwoord kan jou verrassen. Ja! Maar het is geen gebouw en dat zal het ook nooit zijn! De Tempel van Verjonging zoals beschreven in boodschappen in het verleden is de blauwdruk voor de mogelijkheid van de mens om het DNA te veranderen met de nieuwe mogelijkheden die zijn geschonken door het nieuwe rastersysteem en een nieuwe spirituele realiteit op Aarde.

Alles wat in die afgelopen teksten werd gepresenteerd als een mechanisch iets is nu intuïtief en mogelijk individueel voor ieder mens. Genezing en levensverlenging zijn het onderwerp en persoonlijke controle over hen beide zijn de geschenken van Spirit.

Er zit hier wat kosmische humor in. Wij spreken er zelden over maar in het proces van scheppen van deze dingen binnen jullie inter-dimensionaal DNA zullen jullie uiteindelijk de tape van menselijke geschiedenis weer opwinden en zorgen voor een levensspanne en gezondheidspatroon dat in origine voor jullie was ontworpen, maar dat in de vele jaren is veranderd om voor jullie realiteit te zorgen met een scherpere betekenis.

Er zit veel eer in wat er nu op jullie planeet gebeurt. De sluier wordt langzaam opgetild en maakt een grotere blik mogelijk op wat ‘leven’ echt betekent en zorgt ook voor toestemming voor wijsheid die recht tot de massa’s zal reiken.

Vraag 83: 
De test van de Aarde. 

Lieve Kryon, ik heb alle channelings gelezen die zeggen dat mensen de enigen in het universum zijn die eeuwig zijn, die van de familie zijn. Voor mij is het idee om dood te gaan zonder een volgend leven absoluut afschrikwekkend en eraan denkend dat al het overige intelligente leven in het universum niet kan bestaan na hun dood is werkelijk pijnlijk. Hoe gaan zij met de dood om?

Antwoord: 

Geliefde, Kryon heeft nooit gezegd dat ander leven geen leven na de dood heeft. Jij hebt enkelvoudige vooroordelen dat er maar een mens, een ziel en een leven na de dood is en maar een bewustzijn van ‘jou’. Dit komt allemaal omdat jij enkelvoudig dimensionaal bent. Deze manier van denken is helemaal incorrect als je aan de attributen van multi-dimensionaal bestaan denkt, die jullie wel hebben maar feitelijk niet kunnen zien.

Alle leven neemt op een bepaalde manier deel aan het geheel en zit in de cirkel van het NU. Dit betekent eenvoudigweg dat alle leven bijdraagt aan de goddelijke cirkel en eeuwig is. In jouw geval is jouw engeldeel zo familiair met ‘thuis’ dat jij je niet kunt voorstellen dat er iemand is die anders is dan jij! De anderen hebben geen “Hoger Zelf” maar zij zijn zeer wel deel van een cyclus van komen en gaan.

Daarom is jouw vooroordeel correct en gepast: te verwachten dat je terugkomt als je overgaat en een cirkel te verwachten die geldig wordt verklaard door jouw intuïtie. Mensen weten intuïtief dat er meer is na dat wat op dood lijkt – dat weten zij allemaal. Daarom claimen de meeste religies op de planeet dat ook en hebben zij dat aangepast in een systeem dat voor mensen acceptabel is.

Het verschil tussen jullie en ander leven is opmerkelijk. Jullie zijn dichter bij de sluier dan welk ander leven ook en hebben meesterschap binnen jullie DNA. Dat leren gebruiken is de test. Jouw hond heeft ook een cyclus en zal ook terugkomen om iets voor de planeet te doen. Het verschil is dat jouw hond daar nooit over nadenkt. Jullie wel.

Vraag 84:  De vijfde dimensie. 1.

Lieve Kryon: Wil jij mij alsjeblieft meer uitleggen over de vijfde dimensie?

Antwoord:

Het onderwerp van inter-dimensionaliteit is een van de meest gevraagde van de Kryon-boodschappen. De antwoorden zijn dus al vaak gegeven. Toch, om jou in het NU te eren zeg ik nogmaals:

Er is niet zoiets als de vijfde dimensie. Als jullie je gaan bewegen van de vierde waarin jullie zitten (hoogte, diepte, breedte en tijd) gaan jullie alle anderen tegelijkertijd binnen.

Jullie gooien de lineariteit van je af (tellen – de ene stap na de andere – de klok) zodat jullie iets niet meer ‘nummer vijf’ kunnen noemen.

Maar jullie realiteit is dat jullie je inderdaad bewegen naar de ‘volgende dimensie’ zelfs als jullie dat enkelvoudig waarnemen. Denk groter dan dat. Als jullie uit de realiteit waarin jullie nu zitten stappen, stappen jullie in iets dat veel groter is dan ‘de volgende doos, die ‘vijf’ heet” Het is inderdaad het hele pakket!

Vraag 85:  De vijfde dimensie. 2. 

Lieve Kryon, als een persoon de vijfde dimensie heeft bereikt zal hij zijn lichaam dan afwerpen, het omzetten, of zal het volledig verdwijnen? Heeft iemand die fysiek in deze tijd is de vijfde dimensie al bereikt of is dit een doel voor in de toekomst?

Antwoord: 

Er is eigenlijk geen ‘vijfde dimensie.’ Als jullie verder gaan dan 4D elimineren jullie de lineariteit en tellen is een onderdeel van de lineariteit. Zeg daarom ‘in multi-dimensionaliteit’ gaan. Dit is een veel betere term. Het is ook niet gewoon een ‘volgende stap’. Het is de stap die jullie laat verschillen van degene die in de dualiteit is. De multi-dimensionaliteit ingaan is dus ‘Ascensie‘.

Wij hebben ascensie vaak omschreven. Het is geen ‘verdwijnen van de Aarde’ zoals Elia deed. In plaats daarvan is het blijven op de planeet met een hogere vibratie, in stappen het meesterschap claimen en de planeet helpen om vrede te scheppen. Velen hebben die status verworven en zij lopen in balans en in vreugde tussen jullie.

Vraag 86:  De volgende stap. 1.

Lieve Kryon, Vaak heb ik gevraagd om de volgende stap maar gebeurde er niets. Ik denk aan het sturen van licht naar plaatsen waar dat nodig is en vraag mij af of er iets gebeurt. Hoe kan ik mijn bewustzijn verhogen?

Antwoord: 

Laat mij jou een vraag stellen? Als jij vitamine in je opneemt, is er dan een of andere reactie van je lichaam die jou zegt dat het werkt? Als je eet, geeft jouw lichaam jou dan een teken dat je het goed deed? In beide gevalleen is het antwoord; Nee. Je doet het intuïtief omdat het gepast is en correct omdat jullie realiteit erop is gebaseerd.

De huidige spirituele realiteit van wat jullie doen maakt een verschil. Maak geen beslissing over wat jullie denken hoe het moet voelen of gemeten moet worden. Kom daar zelfs niet bij in de buurt. Wat jullie doen is jezelf en de planeet helpen op manieren die jullie in 4D niet kunnen weten en wensen.

Wees tevreden met het feit dat het werkt, net als bij het feit dat de spijsvertering werkt als je eet of bij de manier waarop de vitaminen je gezondheid laten toenemen. Het is meer dan vertrouwen. Jullie moeten het je eigen realiteit maken. Laat je bewustzijn dus toenemen vanuit de kennis dat wat jullie doen inderdaad een verschil maakt. Geloof het.

Vraag 87:  De volgende stap. 2. 

Lieve Kryon, Wat volgt er nu? Het gaat zeker veel leuker worden dan het was! Is de volgende stap gewoon de manifestatie van de verlangens van het hart? Of moet ik nog steeds dieper zoeken?

Antwoord: 

Er zijn mensen die het leuke ter discussie willen stellen. Het is duidelijk dat jullie leren om de verandering te vieren! Gezegend is de mens die zijn geest en hart opent om een verhoging van dimensie mogelijk te maken. Dat zullen jullie nodig hebben.

Vraag 88: Deja vu.

Lieve Kryon, Wat gebeurt er echt tijdens de ervaring die wij “déjà vu‘ noemen?

Antwoord: 

Jullie tappen in het NU op een heel interessante manier. Dit forum is niet de plaats om jullie uitgebreide esoterische antwoorden te brengen over puzzels die buiten jullie zienswijze liggen. Zelfs de antwoorden die ik geef worden vaak als te lang gezien.

Een metafoor: Zie jullie realiteit als een leven dat vele sporen en potentiëlen heeft die jullie de ‘toekomst’ noemen. Alles wat jullie hebben gedaan en alle potentiëlen samen vormen het ‘geheel’ van de NU-ervaring. Zie in jullie geest die ‘NU-ervaring’ in een ballonachtige ruimte waarbij zij in die ballon zitten. Zet jezelf nu in het midden van de ballon en kijk om je heen. Je bent nu op een plaats waar alles wat je hebt gedaan aanwezig is, samen met de potentiëlen van alles wat je zou kunnen doen. Er is geen voorbestemming maar genoeg wegen met potentiëlen. Maar omdat jullie (esoterisch) naar alles kijken, voelen jullie het ook en hebben jullie in feite een soort inter-dimensionale voorkennis van wat er kan gebeuren dat afhankelijk is van de weg die jullie nemen.

Ga nu eens terug naar 4D. Zelfs als jullie hier gewoon zitten en deze woorden lezen in de normale realiteit is dat altijd in die ballon maar zijn jullie je daarvan niet bewust. Dus als enkele van die potentiëlen uiteindelijk plaatsvinden is er een deel van jullie dat zegt: “Ik ben hier geweest en heb dat gedaan! Wow. Déjà vu!”  Alles wat er echt is gebeurd is dat jullie gewoon de potentiëlen herkennen die jullie voor jezelf hebben opgebouwd en vroegtijdig voelden en die nu worden gemanifesteerd in jullie lineaire realiteit.

Vraag 89:  Diabetes

Lieve Kryon, ik heb een zoon die de diagnose diabetes heeft gekregen. Ik wil de beslissing van zijn spirit eren om deze ziekte in zijn leven te hebben maar tegelijkertijd ben ik wanhopig want ik wil dat het goed met hem gaat. Hij is pas vier jaar oud en de gedachte dat zich zijn hele leven moet inspuiten en onder controle blijven is moeilijk voor mij. Als er niet goed mee wordt omgegaan kan het blindheid veroorzaken, nierfalen, hartklachten en zelfs amputaties.

Ik wil zo graag dat hij gezond is en zich goed voelt en toch voel ik mij heel onmachtig. Mijn vraag is deze: hoe moet ik mijn kind met deze ziekte benaderen? Moet ik het gewoon accepteren of hem helpen zichzelf te genezen? Ik weet niet wat ik hierover moet denken en welk doel deze ziekte in zijn leven heeft.

Dank je voor jouw tijd. Bryan.

Antwoord: 

Op een bepaalde manier heb jij jouw vraag zelf al beantwoord. Jij begrijpt het principe over wat er aan de hand is, volledig. Het kind heeft ervoor gekozen om dit in jullie collectieve levens te brengen. Jij weet ook dat jullie machteloos zijn om zijn lichaam te veranderen…..dat alleen hij kan veranderen wat hij heeft besloten om in zijn leven te brengen. Toch zou je als liefhebbende ouder alles willen doen om hem te helpen. Jij bent daardoor gefrustreerd met de zienswijze dat je alleen maar kunt toekijken en hulpeloos bent.

Geliefde, niets kan verder van de realiteit zijn. Onthoud dat de spirituele beslissing van jouw zoon om deze ziekte in zijn leven toe te staan voor jullie BEIDEN is. Begin het dus te veranderen: Eerst moet je dat wat Is aanvaarden. Jij begrijpt het principe van je taak al, dus pak aan! Stuur hem elke dag licht. Leef op een manier die laat zien dat mensen zichzelf kunnen veranderen! Wees een wijs voorbeeld voor hem  en leef in vreugde! Spreek vaak met hem over het feit dat een mens in staat is om zijn eigen biologie te veranderen en op een dag kan hij dat ook doen als hij dat wil. Installeer bij hem de zaden van bekrachtiging……de wijze woorden van de ouder die hem eert en heel veel van hem houdt. Laat hem de angst en de zorgen niet zien, alleen maar bemoediging.

Dan, lieve Bryan, als je het het minst verwacht…..of zelfs als jij er niet meer bent….zal dit kind zich de vreugde van zijn vader herinneren en ook jouw wijze woorden. Misschien zal hij om zich heen kijken en de goddelijke vragen stellen: “Kan ik echt mijn DNA veranderen?” Dat zal het begin zijn van het genezingsproces dat deze biologische onbalans kan en zal verwijderen uit zijn cellulaire structuur. Er is hiervoor een traditie. Het is mogelijk en velen doen het al.

Door voor jezelf en jouw eigen bewustzijn te zorgen zul jij een licht aan hem laten zien waar hij later naar kan streven. Dit is het wonder van een verlicht leven. Het licht wat jij vandaag laat zien gaat nooit meer weg. Het wordt opgeslagen in een oneindig pakhuis en is voor jouw kinderen hun hele leven beschikbaar. Begin het licht op te slaan!

Vraag 90: Dieet en oefening.

Gegroet, Kryon, ik heb zojuist jouw boek gelezen over de Weg terug naar Huis (boek 5) en zou willen weten waar Michaels training over gaat in het Huis van Biologie aangaande dieet en oefening. Wat maakte hem zo gezond en sterk?

Antwoord:

Dieet en oefening.

Vraag 91:  Dieet.

Ik ben onlangs begonnen met het lezen van het Kryonmateriaal en ik vind het een van de meest bemoedigende channelings die ik heb gelezen. Ik dank je hiervoor zeer.

Hier zijn mijn vragen: Met respect voor dieet heb ik daar onlangs veel (privé) onderzoek naar gedaan. Eerst op Ayurveda gebaseerd vegetarisme, toen vegetarisme op macrobiotische basis en toen vegetarisch rauw voedsel en daarna weer meer op paleo gebaseerd rauw voedsel (dat is rauw voedsel inclusief rauw vlees) enzovoorts.

Ik heb het nooit voor elkaar gekregen om welk dieet dan ook vol te houden het was meer licht verzamelen en perspectief toevoegen aan wat ik eet. Maar bij al die diëten eindigde ik nog meer verward omdat het erop lijkt dat ons spijsverteringssysteem lijkt op dat van een kat, onze tanden net als die van omnivoren zijn en het er toch op lijkt dat onze magen niet zijn ontworpen om granen en rauwe groenten te verteren.

Ik heb sympathie voor de langgedachte ideeën over de morele consequenties van het eten van vlees en ik accepteer persoonlijk de positie van niets te eten dat mij (psychologisch gezien) kan doden. Daarom eet ik af en toe vis. Ik weet niet of ik het goed zie.

Mijn vraag is; kun jij jouw licht laten schijnen over dieet, met name over alles rauw eten? En is vegetarisme een goede weg om te gaan, want na zoveel jaren onderzoek lijkt het dat sommige voedingsstoffen, of op zijn minst hun bioverkrijgbaarheid, veel makkelijker verkrijgbaar zijn door het eten van vleeshoudende producten. Of moet ik eten wat mijn voorouders aten in het nabije verleden? (ik ben Joods met Duitse of Poolse – Joodse en niet-Joodse voorouders)?

Vraag: 

Lieve Kryon, ik wil eerst zeggen hoe ik onder de indruk ben door de intelligentie en de gedachten die iedereen in de vragen heeft gelegd. De antwoorden zijn ook bevredigend. Mijn vraag heeft te maken met gezondheid. Wat is het beste dieet voor optimale gezondheid? Moeten wij teruggaan naar het Oude Testament en koosjere lijnen kiezen? Of is veganisme de weg? Gaat het eten van ongezond voedsel en het dragen van excessief gewicht samen met het activeren van DNA-componenten en het spiritueel vooruitgaan? Is er een bepaald dieet dat wij allemaal zouden moeten volgen? Is er een specifieke oefening die wij zouden moeten doen?

Antwoord: 

Alles wat jullie allen hebben gezegd is intelligent, correct tot op bepaalde hoogte, en geëerd. Het menselijk lichaam heeft vele elementen van de andere dieren waaruit jullie lichaam voortkwam dat de basis kernevolutie echt is. Jullie zijn een combinatie van veel uit het verleden van de Aarde. Dat betekent dat jullie diversiteit aan de top van de ladder staat – zeer hoog.

Het echte onderwerp hier is dat velen proberen om diëten algemeen te maken voor de hele mensheid. Toch zijn jullie allemaal zeer verschillend, niet alleen chemisch, maar ook energetisch. Daarom zijn de diëten die zijn gebaseerd op bloedgroepen, geboortemaand en zelfs energievelden waardevol. De waarheid is dit: Vind het dieet dat samengaat met deze unieke dingen en gebruik dat. Maak niet de vergissing dat wat jij ontdekt ook geschikt is voor alle anderen. Dit geldt ook voor het eten van vlees. Als alle mensen zouden besluiten om geen vlees te eten zou de hele mensheid erg lijden omdat er niet genoeg land is om jullie allen te voeden.

Er is een gepastheid in alles dat jullie hebben aangegeven, inclusief de rauwe elementen en zelfs de koosjere (origineel en intuïtief ontwikkeld zodat je wegblijft van ziek voedsel). Maar het geldt niet voor iedereen. De oplossing zal uiteindelijk een test zijn die zal helpen te weten wat het beste dieet voor een mens is en daarbij geen oordeel te hebben over de verschillende oplossingen die andere mensen hebben. Deze tests zijn er al maar zij zijn nog niet gecombineerd. Het is een andere verschijningsvorm van jullie constante lineariteit en hokjesgeest die binnen jullie wetenschap stukjes en delen van de oplossing zijn en die jullie belangrijke namen hebben gegeven alsof zij ieder de uiteindelijke oplossing waren van een uiteindelijk systeem. De waarheid is dat zij gecombineerd moeten worden.

Vind daarom het dieet dat werkt voor de individuele mens en plak geen algemeen etiket op studies waarvan jullie denken dat die goed voor jullie werken. Zij zullen voor mensen zoals jullie werken, maar niet voor allemaal. Begin met de bloedtypen en ga dan naar de andere unieke elementen die jullie allemaal zo verschillend maken. Oh….en vergeet niet jullie karmische groep. (Kryon-glimlach)

Vraag 92: Dieren. 1

Lieve Kryon, kun jij alsjeblieft uitleggen waarom sommige dieren angstig op mij reageren of op afstand blijven? Ik heb altijd gedacht dat als wij zaken loslaten en in balans raken, dieren ons minder bedreigend zullen vinden en ik vraag mij af wat zij voelen. Ik heb geprobeerd om deze reactie te rationaliseren maar ik voel mij er steeds slecht bij en mij dingen afvragen over mijn energie. Anders dan bij de dieren lijken de verschillen in mijn leven te bevestigen dat ik op het goede pad ben.

Antwoord: 

Dank je, geliefde, voor deze vraag! Dit attribuut van hoger vibreren gaat bij dieren twee kanten op. Het hangt er echt vanaf hoe jij op het moment vibreert. Soms schijnt jouw licht zo helder dat iedereen het merkt, de dieren, de veiligheidsmensen op het vliegveld enzovoorts. Echt waar, jullie kunnen meters uitzetten en gloeilampen uitdoven in bepaalde gevallen. In die staat zien dieren jullie alleen maar als krachtig en ongewoon tussen de mensen.

Als jij jouw kracht aanpast en jezelf als neutraal aan een dier presenteert ben je daardoor veilig voor hen. Een dier zal jou dan alleen zien als verbonden met de natuur en helemaal niet als een bedreiging. Wat jij moet leren is de staat waarin jij bent en hoe je deze dingen onder controle moet krijgen. Probeer het ‘regenboogfilter’ dat is beschreven door partner Jan Tober: (blz. 339 – Kryonboek 9 – Het nieuwe begin)

Vraag 93:  Dieren. 2.

Lieve Kryon, wat gebeurt er met dieren zoals honden en katten, als zij doodgaan? Leven zij door als zij overlijden? Reïncarneren zij ook? Gaan zij door?

Antwoord: 

Jij vraagt speciaal naar huisdieren. Dat zijn dieren wier doel is om de mensheid te helpen. Vanuit dat oogpunt bezien zijn het huishoudelijke hulpen en zij reïncarneren binnen dezelfde groep. Het zijn entiteiten die niet meer bij mensen betrokken hoeven te zijn dan Kryon in een andere vorm betrokken kan zijn. Sommigen van ons zijn goddelijke universele helpers en wij zien er in jullie realiteit allemaal zeer verschillend uit maar worden allemaal als gepast gezien aan deze kant van de sluier. Wij hebben het al eerder gezegd: Wij hebben allemaal aparte taken maar wij zijn daarbij niet in hokjes geplaatst. De “soep’ der goddelijkheid heeft vele smaken maar het is nog steeds de ‘soep’. Zie het onderwerp over de dieren dus als een deel van de smaak van God.

Voor de mensen die dieren hebben verloren (omdat zij niet zolang meegaan) is hier een advies: Als jullie een geliefde vriend kwijtraken, een dier dat onvoorwaardelijk zijn bestaan heeft gegeven om jullie zijn hele leven te helpen, zijn jullie natuurlijk treurig en rouwen. Hier is het goede nieuws: Zij reïncarneren! Niet alleen dat, zij doen dat in de omgeving waar zij overgingen met alleen maar het doel dat jullie hen terug kunnen vinden!

De regels om dezelfde “ziel’ energie weer te vinden.

– Wacht niet langer dan 90 dagen.

– Denk er niet aan dat het dier dezelfde afmeting zal hebben. Denk er zelfs niet aan dat het hetzelfde soort dier zal zijn! Het is algemeen dat honden en katten wisselen met het doel om de balans correct te houden.

– Kijk hen in de ogen……niets anders. Zij zullen zich aan je tonen.

– Geef hen elke naam die je wenst. Zij zijn nergens anders mee verbonden dan met jullie energie.

– Als je hen niet terug kunt vinden is daar geen negatieve energie mee verbonden. Het is alleen een mogelijkheid. Zij zullen evengoed doorgaan en evenveel van de mensheid houden en anderen helpen zoals zij dat bij jou hebben gedaan.

Niet alle dieren die jullie vinden zijn hier al eerder geweest. Velen komen voor het eerst als vrijwilliger om eraan bij te dragen dat jullie je vrediger en meer geliefd voelen zodat jullie een sterkere vuurtoren kunnen zijn.

Het doel van de dieren op de planeet is om de mensheid te steunen bij het ontwikkelen van vrede op Aarde. Zij zijn ook goddelijk. Maar dat wisten jullie al, nietwaar?

Vraag 94:  Dinosaurus.

Lieve Kryon, zijn wij dinosaurussen en/of wat gebeurde er met de dinosaurussen?

Antwoord: 

Nee, jullie zijn mensen en hebben geen relatie met de dinosaurus, anders dan dar jullie allebei behoren tot de biologie van de planeet. De dinosaurus is een product van de evolutie van de Aarde. Jullie menselijk DNA is een combinatie van menselijke evolutie en een mix van een ander sterrenstelsel (Pleiaden) De dinosaurussen verlieten jullie door gebrek aan voedsel door geologische en astronomische omstandigheden – zeer gepast voor de groei van de planeet.

Vraag 95:  Discipline bij kinderen.

Lieve Kryon, zoals velen van mijn generatie (in de 50-er jaren geboren) zijn wij opgevoed om gehoorzaam te zijn en eerder uit angst dan uit respect voor de oudere generaties. Ik heb besloten dat ik niet wil dat mijn kinderen bang voor mij zijn en dus heb ik op hen niet dezelfde discipline toegepast. Bij twee van mijn kinderen heeft dat goed gewerkt maar met mijn middelste kind, dat 12 jaar is, is geen goed garen te spinnen. Hij kan ruw zijn, gewelddadig en ontwricht zijn als de dingen niet op zijn manier gaan.

Hij is ook zeer ongelukkig.

Als ik naar andere kinderen kijk realiseer ik mij dat hij bij lange na niet de enige is die zo handelt en veel kinderen zijn er wat dat betreft nog slechter aan toe. Het is in mijn ogen onze generatie die de traditie van angst voor de ouders moet doorbreken, maar doen wij daarbij meer kwaad dan goed? Hebben kinderen de strakke regels en discipline nodig die onze jeugd karakteriseerde? Kun jij alsjeblieft advies geven over wat wij moeten doen om onze kinderen te helpen om geluk te vinden in wat voor hen onzekere tijden zullen zijn? Hoe moeten wij hen opvoeden? Kun jij mij misschien ook adviseren hoe ik mijn middelste kind kan helpen? Ik zou je zeer dankbaar zijn.

Antwoord: 

Geliefde, alle kinderen hebben discipline nodig. Het helpt hen in de toekomst om zelfdiscipline te hebben en het geduld om het model te gebruiken dat jullie hen hebben gegeven. Maar jij hebt gelijk: Angst is niet het antwoord. Het beste wat je kunt doen is het volgende:

Ga zitten met jouw kinderen en praat als gelijken.Praat niet op een aparte manier met hen. Gebruik gewone woorden en laat hen weten wat er aan de hand is, van volwassene tot volwassene. Dit zal hun aandacht trekken. Zij willen niet horen dat jullie de baas zijn over hun levens omdat jullie volwassen zijn en zij niet. Begrijp dat zij, ondanks hun afmeting en omstandigheden (nog niet volgroeid) hun geest niet begrijpt dat zij nog niet denken alsof zij volwassen zijn en dat kunnen jullie er niet instampen.

Maar zij zullen wel begrijpen dat jullie de teugels vasthouden over het huishouden en hun gemak of ongemak. Dat is vanzelfsprekend en ook een deel van het conflict dat zij hebben.

Denk er op voorhand over na wat onze kinderen echt van jullie willen. Bijvoorbeeld, vrije tijd, telefoontijd of computertijd. Schep dan een beloningsysteem dat gebaseerd is op hun handelen in overeenstemming met jullie eisen voor redelijk gedrag. Zorg dat het eerlijk is! En houd je daar ook aan. Verbind consequenties niet met kwaadheid maar met oplossingen. Laat jouw kinderen weten dat zij de baas zijn over hun eigen realiteit – dat wil zeggen, dat zij kunnen krijgen wat zij willen maar alleen als zij zich met hun eigen vrije keuze aansluiten bij de gemeenschap van jullie huishouden.

Als laatste, bouw verassingen in als beloning. Juist als zij denken dat zij iets hebben verdiend, geef hen dan meer omdat zij de regels hebben gevolgd. Dit is het tegenovergestelde van straf en het draagt een positieve levenservaring met zich mee en de mogelijkheid voor jullie om je kinderen te laten zien dat je van hen houdt.

Vraag 96:  DNA. 

Lieve Kryon, jij hebt veel informatie over DNA verstrekt en over de veranderingen waar wij doorheen gaan. Welke rol speelt mitochondriaal DNA in de mens, onze ontwikkeling en in ons verleden en onze toekomst? Wat doet het echt? Waarom is het er? Dit DNA gaat terug tot onze origine in West Afrika en volgens de wetenschap tot 250.000 jaar terug. Het lijkt erop dat wij allemaal gerelateerd zijn aan een virtuele Adam en Eva. Is die een ijkpunt van ons erfdeel als mensen?

Antwoord: 

Het is het mitochondriaal DNA dat het sterrenzaad in zich heeft en onthoudt. Dat kwam in jullie voorbeeld alleen van Eva. De energie ervan is vrouwelijk. Daar vinden jullie de attributen van de Pleiadiers. Dit is de actualiteit van jullie echte biologische erfdeel. Het is in het universum geen ongewone zaak dat de ene levensvorm een andere helpt. In jullie geval was het nodig voor jullie ontwikkeling.

Als jullie denken dat dit raar en science fiction is, vraag dan aan jullie antropologen waarom er bij jullie vroegste menselijke ontwikkeling zoveel soorten mensen waren op de planeet. Net als alle levensvormen op Aarde werden er vele soorten gevormd. Jullie kunnen de vele verschillende soorten dieren om je heen zien……vele soorten van elk dier. In het geval van de mens echter, ontwikkelde zich er maar een.

Wat een toeval! (Kryonhumor)

Vraag 97:  DNA. Pleiadiers 

Lieve Kryon, Ik begrijp dat de Pleiadiers iets met ons DNA hebben te maken en er sterrenzaad aan toevoegden. Ik verbind hen ook met de reuzen uit de van oudsher overgeleverde bijbel die met mannen/vrouwen paarden. Jij zegt dat wij hen nodig hadden voor onze ontwikkeling en ik vraag jou waarom. Wat voor soort voorouderlijke bron zijn zij? Werken zij nog steeds met ons?

Antwoord: 

Ja, op alle gebieden. De Pleiaden, een groep van het Zeven Zusters-sterrensysteem, waren nodig om jullie DNA te veranderen en dat werd redelijk recent gedaan, zo’n 100.000 jaar geleden. Jullie bevonden je op een punt waarop jullie vele soorten mensen gingen ontwikkelen, net zoals de meeste zoogdieren op Aarde hebben gedaan.

Het eerste wat zij deden was het stoppen van de ontwikkeling van alle takken van de mensen, met uitzondering van een…..degene die jullie nu zijn. Het tweede wat zij deden was het veranderen van de genetische code van de mensen die het kernras zouden gaan worden. Deze verandering zou een “genetische imprint” scheppen in ieder van jullie omdat zij die ook droegen.

Hun systeem ‘leert’ niet zoals jullie Aarde en zij leven heel anders dan jullie doen. Jullie aardse bestaan gaat om vrije keuze waarbij jullie de energie van Gaia gebruiken. Jullie hebben een missie in dit deel van het melkwegstelsel en die is heel anders dan die van hen. Zij wisten wat zij voor jullie moesten doen omdat zij van goddelijke oorsprong zijn en dit een deel is van hun bestaan en hun doel.

Dit is moeilijk uit te leggen omdat jullie alles in een menselijke zienswijze bekijken. De Pleiadiers zijn niet zoals jullie want jullie leven in een conditie van oude en nieuwe energie op een zeer jong toneel. Zij zijn in feite door hun eigen test gegaan en dienen het universum nu op een andere manier…..inclusief het zaaien op andere “Aardes” in de toekomst.

Toch zijn zij op vele manieren net als jullie! Als jullie hen uiteindelijk ontmoeten, en dat zullen jullie, wees dan niet verrast als zij heel erg op jullie lijken. En ja….zij zijn zeer geïnteresseerd in wat er hier op jullie planeet gebeurt maar zij zijn niet geïnteresseerd in het bemoeien met jullie pad. Zij benaderen jullie met een waarlijk liefhebbende spirit.

Vraag 98: DNA-verandering. 

Lief team, ik heb onlangs de DNA-veranderingsproces toegepast zoals vermeld op de homepage van Jan Tober. Hoe kan ik weten of het wel of niet werkt omdat al wat ik heb ervaren een paar nachten zonder slaap zijn geweest?

Antwoord: 

Hier is een spirituele stelling: – een absolute – Steeds als jullie beginnen met pure intentie is het proces voltooid. Het moeilijke is dat jullie geen inter-dimensionale gidslijnen hebben om te ‘zien’ wat er is gebeurd. Jullie zijn gewend aan terugkoppeling in 3D en daar is weinig bewijs over dit soort spirituele dingen. De slapeloze nachten zouden een goede indicator kunnen zijn voor het feit dat er iets gebeurde.

Doe nu de rest. Deze activering is een balancering die jullie in staat stelt om makkelijker verder te gaan. Wachten jullie ergens op? Of wachten jullie gidsen ergens op? Jullie hebben op de deur geklopt en wachten tot er aan de andere kant wordt geklopt als bewijs. Waarom openen jullie in plaats daarvan die deur niet en lopen er doorheen?

Vraag 99: Dode Zeerollen. 1. 

Lieve Kryon, ik ben gefascineerd door de Dode Zeerollen. Zijn die van toepassing in deze tijd?

Antwoord: 

Nee, maar genoeg van toepassing zodat jullie de geschiedenis kunnen reconstrueren en zien wat er echt is gebeurd. Soms gebruiken mensen de term Dode Zeerollen om alle rollen aan te geven, maar het waren er in feite meer. Zij zijn geschreven door mensen die feitelijk bij het leven en de dood van Christus waren en andere door andere discipelen. Die werden gevonden binnen een paar jaar nadat de rollen in Qumran zijn gevonden en zij zijn net zo belangrijk. Kijk naar degene die gevonden zijn in Egypte. Zij zullen meer diversiteiten onthullen dan jullie denken en zij zullen jullie naar de conclusie brengen dat er misschien veel meer achter dit verhaal zit dat jullie zo goed denken te kennen.

Vraag 100:  Dode Zeerollen. 2.

Lieve Kryon, Mijn vraag is deze: Waar kunnen wij toegang tot deze rollen krijgen? Ik heb lang gedacht dat het ‘bekende’ verhaal van Jezus is verdraaid en verschilt van de waarheid. Zijn deze rollen benaderbaar voor de gewone mens?

Antwoord: 

Nog niet, en het zou ook niet veel helpen als dat wel zo zou zijn omdat heel veel van wat zij bevatten moet worden bekeken binnen de context van de cultuur waarin zij werden geschreven. Kijk naar de onbevooroordeelde studenten die er wel toegang toe hebben voor een beter begrip van wat er gebeurde. En ja, de waarheid is anders dan wat er in jullie huidige leringen wordt verteld.

(Van Lee): Jullie snijden een onderwerp aan dat door Kryon werd gepresenteerd in Boek 1, uit 1989. Er zijn boeken die jullie meer kunnen leren die geschreven zijn door de enige vrouwelijke historische bibliothecaris die ooit toegang kreeg tot de rollen. Haar naam is Barbara Thiering en zij heeft vele boeken over Jezus geschreven die zijn gevuld met “Aha!” onthullingen die jullie altijd al vermoed hebben……maar die altijd werden gepresenteerd vanuit het standpunt van een historicus, niet vanuit iemand die gelooft in de nieuwe tijd. Ga naar www.Amazon.com en type Barbara’s naam in onder” ’Author’ en je zult haar boeken vinden.