Vraag & Antwoord 791: Blijven of weggaan?

791: Blijven of weggaan?

4 oktober 2017 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Lieve Kryon: Als de mensen om jou heen je pijn doen en jij je ervan bewust bent dat zij dit doen, is het dan gepast om in deze situatie te blijven omdat dit een deel kan zijn van een contract dat samen met hen is afgesloten?  

ANTWOORD:  Nee! Contracten zijn allen beginpotentiëlen. Zij brengen voor jou de bal aan het rollen waarna jij zou kunnen beslissen om dit contract te veranderen of aan te passen.

Wij hebben dit eerder gezegd. Als de ene tennisspeler niet komt opdagen voor een spelletje duurt het niet lang voordat de tegenspeler zich dit realiseert. Met karma en beginnende contracten is dit net zo.

Als jullie jezelf verwijderen uit dit soort situaties geven jullie een diepgaande verklaring uit aan het Universum die als volgt kan worden omschreven:

(1)  Ik herken wat er gebeurt.

(2)  Ik wil dit veranderen en dat kan ik ook doen.

(3)  Degenen die ik met deze verandering beïnvloed zullen uiteindelijk de  mogelijkheid hebben om hetzelfde te doen.

(4) Ik zal nooit meer dezelfde zijn.

Er wordt onmetelijk van jullie gehouden,

In Liefde gegeven,

KRYON

Doorgegeven door Lee Carroll