Vraag & Antwoord 792: Wat gaat er met religies gebeuren?

792: Wat gaat er met religies gebeuren?

13 oktober 2017 / Lee Carroll

Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Lieve Kryon, wat gaat er met religie gebeuren? Wat gaan wij doen met diverse spirituele doctrines op de planeet, die zo verschillend zijn? Hoe krijgen wij daar ooit overeenstemming in? Verschillende groepen claimen dat zij het enig echte antwoord hebben over het leven en zij zeggen allen dat zij exclusief zijn ten opzichte van de andere religies. Hoe moeten wij daarmee omgaan als wij ooit Vrede op Aarde willen hebben?   

ANTWOORD: Het antwoord op dit probleem is al begonnen. Er is een spiritueel leider in jullie land (VS) die behoorlijk kritiek heeft geleverd op degenen die naar deze planeet zijn gekomen met het zware karmische attribuut van een geslachtsverandering – een geplande uitdaging – en sommigen van jullie weten wat ik bedoel.

In het verleden noemde deze leider deze groep: “Sodomieten!” De leider wierp zich op als tegenstander van iedereen die hier kwam met een “geslachtsprobleem” en hij vertelde zijn volgelingen in het verleden dat deze familieleden door God werden gehaat!

Niet lang geleden ontmoette deze bepaalde religieuze leider een aantal van degenen die hij had veroordeeld en hij noemde hen: “geliefde menselijke familie!” O, hij was het nog steeds niet eens met hetgeen zij vertegenwoordigden of wat zij deden, maar iets binnenin hem gaf hen aan dat HIJ VAN HEN HIELD! En hij sprak publiekelijk tegen zijn volgelingen en zei dat God ook van hen hield!

Lieve mensen, wat was het dat de geest van deze man verhoogde? Waarom nu? Jazeker, het was de Liefde van Spirit! Het had te maken met het realiseren op celniveau dat hij tolerantie moest gaan preken en uitoefenen ook al was hij het niet met hen eens.

Hij zou deze “vijand” persoonlijk moeten gaan ontmoeten, degenen die hij zondaars had genoemd en over wie hij zijn kudde had verteld dat zij het zelfs niet verdienden om hier te zijn. Zelfs al was hij het niet met hen eens, iedereen kon zien dat zij van elkaar hielden. Hij herkende ook hun recht om dezelfde God als hij te eren. Vinden jullie de timing hiervan niet interessant? Vinden jullie het niet diepgaand?

Wij hebben het hier over omdat dit voor jullie een model is als voorbeeld van de mogelijkheden voor degenen die voorheen elkaar niet konden tolereren. Let op wereldwijde veranderingen van deze aard. Let op degenen die veranderen terwijl jullie dit nooit gedacht zouden hebben. Wacht tot de grote Islamitische massa van houding gaat veranderen en degenen gaat tolereren die niet hetzelfde geloven als zij. Wees niet verrast, maar hun doctrine leert ook moraliteit en liefde.

Zal er ooit een tijd komen waarin er maar een religie is op Aarde? Nee. Het was niet op deze manier ontworpen en het is zeer onpraktisch om te denken dat het ooit zo zou kunnen zijn.

Het potentieel is dit, lieve mensen: Er kan een tijd komen waarin er, in plaats daarvan, religieuze tolerantie en doctrine-wijsheid zijn.

In liefde gegeven,

KRYON