Vraag & Antwoord 801: Medescheppen – Hebzucht?

801: Medescheppen – Hebzucht?

8 november 2018 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: De mystieke leringen hebben ons aangezet tot het afzien van het verlangen naar meteriële (en spirituele) dingen omdat verlangen de geest nooit zal toestaan om te rusten en het echte zelf daar doorheen te laten schijnen. Nu leer jij ons om mede te scheppen wat wij maar willen. Zal dit niet het vuur aanwakkeren van de altijd-dorstige geest en ons verder wegbrengen van het centrum binnenin?

Als iemand uit hebzucht een prachtige auto schiep zou hij alleen toegegeven hebben aan zijn hebzucht en nog meer willen. Hoe zal hij spiritueel gezien profijt trekken van zijn handeling. En verder…. hoe staat overvloed in relatie tot geluk?

Volgens mij gaat het om de hoeveelheid die wij willen hebben dat ons gelukkig maakt of ongelukkig.

ANTWOORD: Dit zijn jouw eigen gedachten die “scheppen wat je maar wilt” hebben geïnterpreteerd om er een grote auto of het verlangen naar materiële dingen aan toe te voegen. Dit was nooit de lering van Kryon! Het geascendeerde bewustzijn van de meesters (wij wij zeggen; de lichtwerker!) mede-schept spirituele balans. Zij mede-scheppen constant de liefde van God in hun levens. De doelen van mede-scheppen zijn vele malen duidelijk gemaakt en die behelsten nooit materiële zaken. Dit waren vrede, gezondheid, wijsheid, geluk, een lang leven in een bepaalde cultuur en voorziening in levensonderhoud om comfortabel te kunnen leven. De macht van mede-scheppen is iets dat is gegeven aan degenen op een spiritueel pad die de wijsheid hebben om te weten waar zij om vragen. Het is geen uitnodiging om auto’s te gaan verzamelen.

Als je moet werken om je kinderen te voeden is een baan binnen de spirituele puurheid van mede-scheppen. Dit is geen begeerte. Als jullie binnen een familie moeilijkheiden hebben of binnen een relatie, is het geen hebzucht om daar vrede en harmonie te willen mede-scheppen. Het is tijd om je gezond verstand te gebruiken. God wil niet dat jullie arm zijn of in moeilijkheden zitten, want dat doet geen recht aan jullie pracht als schepsel van God op deze planeet. En het dient ook niet het werk dat jullie hier komen doen. Om altijd honger te hebben, geen onderdak en in de “overlevings-stand” te staan, helpt nergens iemand. Dit is ook niet hetgeen alle meesters voor jullie willen.

De definitie van overvloed wordt gezien als “levensonderhoud.” Jullie kunnen zelfs lezen hoe dit werkte in de geschiedenis van de Israëlieten in de woestijn. Zij werden jarenlang elke dag gevoed door God. Als je kijkt naar het pakhuis waar dit vandaan kwam zou je kunnen zeggen dat elk van hen zomaal levensonderhoud had! Dit geldt voor jullie allen omdat wij jullie in het NU zien. Overvloed is dus het pakhuis van God, en dat is jullie familie. Het was nooit de bedoeling om te begeren en materiële ding mede te scheppen!

Ga de boodschappen van Kryon met onderscheidingsvermogen en spirituele wijsheid. Dit zal jullie beter van dienst zijn….. en ook degenen om jullie heen!

Kryon