Bath, Engeland / Het komend, menselijk instinct!

Live Kryon Channeling:
Bath, Engeland

Het komend, menselijk instinct!

26 mei 2018 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Gegroet, lieve mensen, IK BEN Kryon van de magnetische dienst.

Wat jullie zojuist hebben gehoord, lieve mensen, is een toevoeging (eerdere channeling) een ware, over wie jullie zijn. De schoonheid van wie jullie zijn als mens in deze nieuwe energie, gaat veranderen, en dat is de pracht van deze boodschap. Wij hebben het over iets dat op de planeet gebeurt en dat jullie kunnen observeren. Wij spreken over iets dat de mensheid betreft en het menselijk bewustzijn dat jullie kunnen observeren. Wij spreken over veranderingen die jullie in je nieuws kunnen zien, in relaties tussen twee leiders. Veranderingen die niet de status quo betreffen. De dingen zijn niet noodzakelijk meer dezelfde als in het verleden. Maar de grootste verandering vindt plaats in het bewustzijn van de mens.

Een tijdje geleden begonnen wij te spreken over evolutie….de Nieuwe Evolutie. Een soort evolutie die jullie nooit eerder hebben gezien. Wij vragen jullie ook om daarnaar te kijken want het komt eraan. Wij begonnen ermee om jullie hierover te vertellen en over het feit dat mensen het instinct missen dat zoogdieren hebben. Wij hebben jullie verteld dat als jullie werkelijk willen aantonen dat mensen heel anders zijn dan de zoogdieren van de planeet, een te kijken naar wat instinct is, overleving is bij alle zoogdieren die onder jullie staan. Wij hebben het gehad over het overlevingsinstinct van jullie zoogdieren, een reekalf bijvoorbeeld, die na een paar uur al lopen omdat zij weten hoe hun vijanden ruiken. Dit is overleven! Dit zit ingebakken in elk zoogdier van de planeet, behalve bij jullie. Als bewijs hiervoor heb ik jullie dit in het verleden gegeven: Een van de echte basis dingen die een mens leert, als heel vroeg, gaat over hitte. Jullie branden als kind je hand en dat staat in de neuronen van je hersenen gegrift. Zo’n groot gevolg. Jullie branden je eenmaal aan een kachel en je hele leven lang gebeurt dit jullie niet nog eens. Met alles waarvan jullie denken dat het heet is. Er was maar een keer voor nodig en dit bleef het hele leven zo.

Als jullie kinderen hebben denken jullie dat het instinct als moeder of vader, een overlevingsinstinct, precies hetzelfde is als bij de dieren, als je kijkt naar wat een dier nodig heeft om te kunnen overleven heeft de menselijke baby heeft niets van dat alles. De menselijke baby moet zich eerst branden aan de kachel, en dan weer iets en weer iets. Er is geen herinnering, er is helemaal geen instinct. Elk mens dat is geboren moet alles weer van voren af leren, en het echte bewijs is dat jullie ermee doorgaan….grotere wapens, grotere oorlogen en het is nog steeds niet in jullie hersenen opgekomen dat oorlog niet werkt. Elke generatie probeert het weer en elke groep generaties probeert het weer. Dit is disfunctioneren en wij hebben jullie verteld dat dit komt omdat mensen vrije keuze hebben over waar zij hun bewustzijn naartoe brengen en bewustzijn is een deel van hetgeen innerlijk aangeboren is, intuïtief is, Akasha en instinct.

De mensheid heeft een laag bewustzijn, wisten jullie dit…en dit is al een tijd zo, hebben jullie dit gemerkt? Maar opeens, zes jaar geleden, werd het merkteken gepasseerd waardoor een hoger bewustzijn kon gaan starten. Wij hebben jullie instructies gegeven over de toekomst. Er zijn instructies omdat jullie dienen te weten wat eraan komt. Ik heb jullie verteld over delen van het bewustzijn die vertegenwoordigd zullen zijn in wetenschap, politiek enz. Maar dit is een evolutie van dingen, lieve mensen, die niet een evolutie van jullie is. En daar wil ik het nu juist over hebben. Een nieuw soort evolutie gaat beginnen. Jullie zullen het in je leven zien en sneller dan jullie denken. Dit is ontwikkeling. Transparantie gaat zich tonen in het hele leven, in de hele beschaving. Jullie hebben dit al gezien, maar hier komt de grootste: Jullie psychologen, jullie wetenschappers, psychotherapeuten, als jullie mensen bestudeerden weten jullie wat ik jullie ga vertellen. De belofte is deze: De menselijke natuur verandert nooit. Dat stelt jullie in staat om te analyseren en te profileren en ermee te werken. Het stelt jullie in staat om ermee te werken en anderen te helpen. De menselijke natuur….verandert niet. Welkom in een nieuwe evolutie. Het gaat veranderen. En het woord “menselijke natuur” zal ook een bewegend doel gaan worden. Jullie zullen je onderwijl moeten gaan her-lijnen: wetenschappers, psychologen, jullie zullen een evolutie moeten toestaan die heel anders is dan jullie dachten en dit geldt ook voor de menselijke natuur.

Wat is de menselijke natuur? Het is de manier waarop mensen reageren, waarop mensen denken, zich gedragen, wat zij verwachten in bepaalde situaties…..dit gaat allemaal veranderen. Ik zal jullie vier voorbeelden geven van veranderen van evolutie.

Nummer 1: Een deel van de menselijke natuur is de manier waarop jullie werken en omgaan met intuïtie. Intuïtie is voor de meesten van jullie een kort moment. Een gedachte die maar een seconde blijft. Normaal gesproken genegeerd. Niet altijd herkend en soms, als het al niet te laat is, houden jullie je er niet aan, laten wij maar zeggen. Als iemand iets tegen jullie zegt is dit tastbaar. De woorden hangen in de lucht, zij komen jullie oren in en blijven hangen in de hersenen. Een deel ervan zit in de neuronen, het is fysiek, maar bij intuïtie…..nee! Het komt en het gaat. Sommigen van jullie zijn er beter in dan anderen. Sommigen verwachten het feitelijk, maar het is toch moeilijk te pakken te krijgen, nietwaar? Het vervluchtigt zo gauw dat velen van jullie zeggen: “Doe dit nog eens, het ging mij te snel!” Laat mij jullie iets vertellen. Dit is een van de dingen die zich zullen gaan ontwikkelen. Kunnen jullie dit geloven? Omdat jullie het merkteken zijn gepasseerd en toestemming hebben gegeven, hebben jullie het hoogste bewustzijn dat de mensheid ooit heeft gezien en jullie moeten wel accepteren dat de menselijke natuur zelf gaat veranderen. Intuïtie zal langzamer aan doen en zichzelf laten zien. Dit is evolutie, want intuïtie is niet tastbaar. Het is zelfs niet lineair en het komt en gaat snel.

Er zullen mensen zijn – en jullie zullen hen herkennen – die zo intuïtief zijn dat de dingen die zij intuïtief voelen, ook gebeuren, steeds weer. Intuïtie zit vast aan het bewustzijn van alles. Intuïtie komt door de pijnappelklier en intuïtie is zelfs een onderdeel van het proces van het Hoger Zelf. Dit betekent dat als je intuïtief bent, je op de een of andere manier verbonden bent met een andere realiteit dan jezelf, en je voelt het…het staat op het punt om te veranderen.

“Kryon, hoe gaat het veranderen en hoe zal ik het weten?” Hier is het antwoord: Het hoeft niet te zijn als bij een nieuw kind, het hoeft niets met generatie te maken te hebben, het kan gebeuren bij JOU! Willen jullie dit ook? Intentie is het antwoord. Acceptatie is het antwoord. Jullie kunnen contact hebben met Spirit en zeggen: “Ik verwacht het om intuïtiever te zijn. Help mij om te weten hoe het voelt en te reageren als ik het zie. Help mij om te begrijpen dat het een spier is die getraind moet worden zodat ik het vast kan pakken als het verschijnt en dat ik het vast kan houden, begrijpen zodat het de volgende keer sterker en sterker kan zijn.

Hoe zouden jullie het vinden om te weten of dit waar is of niet….door jullie intuïtie die al zo oud is. Als iemand voor jullie staat en iets zegt en je intuïtie vertelt of zij echt en integer zijn of niet. Dit komt eraan. Hoe zouden jullie het vinden om zo afgestemd te zijn op je intuïtie dat de puzzels van het leven minder ingewikkeld zijn? Als jullie oplossingen zien komen omdat jullie het voelen of zij werken of niet. Dit is macht. Dit alleen verandert de menselijke natuur. De menselijke natuur van vandaag rekent niet op intuïtie en het duister komt meer in de menselijk geest dan het licht. Dit verandert.

Nummer 2: Innerlijk aangeboren

(Ha ha. Kryon lacht) Ik heb het jullie al eerder verteld. Wat zouden jullie denken van een systeem in je lichaam waar jullie graag meer over zouden willen weten en dat meer weet dan jullie? Dus gebruiken jullie de spierentest, en noemen dit kinesiologie. Jullie hebben een systeem binnenin jullie dat alles weet. Het weet eerder dan jullie dat jullie een ziekte hebben. Het weet wat het beste voor jullie is en het weet wat het beste voedsel is. Jullie hebben er geen idee van. Hoe voelt het buiten gesteld te zijn van iets dat binnenin jullie is en dat jullie ZIJN? Dit is het innerlijk aangeborene! Waar ben je allergisch voor? “Ik weet het niet, ik zal de spierentest doen!” Ha, ha. Wat gaat is er momenteel met je bloed aan de hand? Heb jij iets gemerkt? “Ik heb geen idee!” Maar het innerlijk aangeborene weet van de dingen die er binnenin gebeuren en een zich ontwikkelende mens zal in staat zijn om zich te verbinden met het innerlijk aangeborene. Samengesmolten tot op een punt waarop kinesiologie niet langer meer nodig zal zijn en jullie zullen alle antwoorden kennen, lieve mensen, omdat dit een deel van jullie zal zijn! Jullie hebben een ongelooflijk toegenomen iets in je geërfd dat WEET!

Laat mij jullie vertellen waar dit naartoe gaat. Als er iets in jullie bloedstroom komt, een bacterie, een virus – en dit zal algemeen worden voor de mensheid – en er ziekte en pijn in het vooruitzicht komen, weten jullie dit binnen een uur omdat de bellen en de fluitjes die afgaan, de witte verdedigers in je bloedbaan direct het virus te lijf gaan en precies weten wat zij moeten doen. Dit is het innerlijk aangeborene. Het innerlijk aangeborene is verbonden met de pijnappelklier en het innerlijk aangeborene is verbonden met je Hoger Zelf…..begrijpen jullie het nu? De menselijke natuur gaat opwaarderen naar een slimmere mens. In dezelfde categorie moeten jullie ook – wat ik noem: automatische homeopathie – inschalen. Dit betekent dat jullie innerlijk aangeborene jullie zal vertellen welke tinctuur je lichaam verlangt en het zal het lichaam vertellen hoe het zich moet helen. En deze tincturen kunnen ook bepaalde “gedachtegroepen” zijn zodat jullie weten hoe jullie moeten denken. Als het een bepaald iets nodig heeft, zal het jullie dit vertellen, jullie hoeven het niet eens te consulteren omdat jullie voor het eerst verbonden zijn met je eigen innerlijk aangeborene.

Hebben jullie ooit zoogdieren op deze planeet bestudeerd, die zich afscheiden van de kudden om alleen te zijn en te sterven? Zij zijn zo verbonden met hun innerlijk aangeborene dat zij weten wat er fout is, wat zij moeten eten, wanneer zij stoppen om gras te eten, wat dan ook, zij weten het; zij zijn verbonden. Dit is hun instinct en zij hebben dit altijd gehad. Zij weten dat het met henzelf is afgelopen zodat zij de kudde zullen redden. Met andere woorden: Ga niet langzamer voor mij, want morgen is het met mij afgelopen! Zo zijn zij verbonden terwijl jullie daar geen idee van hebben. Maar dit zal wel gaan gebeuren! Er komt een nieuwe menselijke natuur, lieve mensen.

Nummer drie: De Grote: De Akasha.

Op dit moment is het enige, lieve mensen, waarmee jullie verbonden zijn, is een Akasha dat slechte herinneringen van slechte zaken lijkt te herinneren. Jullie gaan naar een helderziende en vragen hem/haar om jullie te vertellen hoe jullie hier in je huidige leven chocola van moeten maken. Wij hebben jullie dit al heel vaak verteld en toch zijn er nog velen die het niet te pakken hebben, het nog niet begrijpen. Jullie Akasha bevat geweldige dingen: overwinningen, overwinningen en oplossingen, glorie, geluk, grootse tijden….hoe komt het dat dit jullie alleen maar problemen geeft? Hebben jullie gemerkt dat de zich ontwikkelende mensheid, de ontwikkelende mens, een Akasha zal hebben die jullie de goede dingen zal geven en jullie zal helpen om de problemen op te lossen over wie jullie zijn en het werkt en het werkt; en de grootste: Als jullie hier terugkomen – en dit zullen jullie ook – wat denken jullie dan van een Akasha die jullie zal vertellen wat jullie moeten doe en jullie nooit meer dezelfde fouten hoeven te maken? Dit gaat over een menselijke natuur die zeer, zeer ontwikkeld is en heel slim is. Het verandert de beslissingen die jullie gaan nemen in plaats van blind te vertrouwen op het leven en die fout en deze fout te maken….er is een leven dat voor jullie ligt, met de naam: Akasha! En dit licht schijnt op de dingen die niet en die wel werken en jullie intuïtie zal de weg wijzen. Dit is de wijsheid van het verleden waar JOUW naam op staat. En het geleidt jullie vandaag. Is dit te ongeloofwaardig? Het klinkt een beetje als meesterschap, nietwaar? Dit ligt in de toekomst van de mensheid.

Jullie worden nu omringd door Pleiadiers, lieve mensen, die juichen en jullie overwinning bezingen, en die komt van deze dingen: het begin van een ontwikkeling van de mensheid dat nooit eerder werd gezien…nooit! Dit is waarom het zo ongelooflijk is: omdat experts in humanisme altijd naar het verleden zullen gaan om de toekomst te voorspellen. Dit is wat er gaat gebeuren….gebaseerd op….gebaseerd op… (vul maar in). Dit is wat jullie gaan zien en het zal schokkend zijn en jullie zullen niet geloven wat er gebeurt. Sommige kinderen hebben dit al! Het wordt niet begrepen, het wordt verkeerd gediagnosticeerd en niemand denkt aan de menselijke natuur die echt verandert.

Ik zal jullie nummer vier geven: de laatste voor dit moment.

Lieve mensen, het werd tijd dat mensen begonnen te (h)erkennen dat er spiritualiteit is. Dit hoeft niet noodzakelijk welk geloofssysteem dan ook te veranderen. In plaats daarvan gaat het de systemen daarin veranderen. Bij je geboorte geloven en weten jullie dat er een groter plaatje is. Dingen over de kerk en God hoeven jullie niet door je ouders verteld te worden want jullie zullen je eigen zoektocht hebben en wat jullie vinden zullen jullie uiteindelijk veranderen. Mensen zullen de systemen veranderen die zij georganiseerde religies noemen, zij gaan niet weg, denk hier eens over na, het is logisch, zij gaan niet weg. In plaats daarvan gaan zij veranderen in compassievolle systemen die begrijpen dat anderen ook bestaansrecht hebben. Er is een Eenheid en jullie kunnen vrije keuze hebben over je eigen cultuur en jullie kunnen geweldig gezegend zijn en anderen verwelkomen die hun eigen profeet hebben en zeggen: “Kom naast mij zitten, laten wij bidden. Als ik bid, en jij niet of anders, maakt dit niet uit. Het gaat allemaal om dezelfde God. Jij hebt daar recht op, en dit geldt ook voor mij! Toch kunnen wij op deze manier hetzelfde voelen!” DAT IS EVOLUTIE!!!

Het is een spirituele evolutie die de Eenheid begrijpt van God en van wie jullie zijn en het toestaan aan anderen om zichzelf te zijn en op hun manier het stukje God te zijn, niet op jouw manier! De planeet dit nooit eerder gezien!

“Kryon, dit is te mooi om waar te zijn!” Kijk ernaar en zie hoe het al is begonnen. Lieve mensen, het begint met schoonmaken van het duister dat er altijd is geweest. Daar begint het! Jullie zijn al betrokken bij wat jullie wel en niet zullen toestaan in jullie cultuur. Hebben jullie het niet gemerkt? Het is er al! Pas zes jaar na 2012 en het is al hier! De wereld gaat langzaam naar een consensus dat iedereen MEER is. Dit zal niet noodzakelijk het leiderschap veranderen maar de consensus van de meerderheid zal uiteindelijk degenen die zijn gekozen veranderen, en zij zullen het ook weten!

Dit is wat er momenteel aan de hand is, een planeet die nooit meer terug wil gaan naar de manier waarop het was. Wij hebben jullie verteld waarom. Wij hebben jullie ook wetenschappelijk verteld waarom! Esoterisch waarom, en wij hebben jullie dit verteld toen wij voor de eerste keer in Europa kwamen, bijna veertien lentes geleden.

De herhaling van tijd, de cirkel van tijd, lieve mensen, die is ingebed in de kosmische structuur, de cirkel van tijd waar jullie mee doorgingen en doorgingen, is in het jaar 2012 veranderd. Jullie gingen van het oude spoor van herhalingen en repetities af en gingen naar een nieuw spoor, zeer “bovennatuurlijk” en toch wetenschappelijk en kwantum. Vraag het welke wetenschapper dan ook en verras hem met wat ik zojuist vertelde: de tijd gaat in een cirkel. Het is nooit bedoeld als een rechte lijn die zichzelf steeds herhaalt, er zijn fractals, de beweging van de fractals, er zit wetenschap achter en er zit natuurkunde achter en nu gaan jullie gewoon naar een nieuwe tijd. De geschiedenis zal zich niet herhalen nu jullie op een nieuw spoor zitten en een geheel nieuwe beschaving gaan opbouwen. Het is allemaal moeilijk te geloven en jullie kunnen hier de deur uitlopen en zeggen dat het altijd goed is gegaan en dat het altijd zo zal zijn. Maar dit is niet zo! Dit is jullie geboorterecht, het is jullie erfenis. Kryon zegt: “Het is jullie geboorterecht, jullie erfenis.” En als deze dingen gebeuren vragen wij jullie om je geboorterecht op te pakken. De pracht waarmee jullie zijn geboren, herken die en gebruik het. Ga naar een leven dat niet bang is voor deze veranderingen. Kijk ernaar uit en omhels hen als jullie hen zien, in plaats van je af te vragen wie die vreemdeling is, (Kryon lacht) doe het gewoon!

Oude zielen, jullie ontwaken, en dit is de boodschap van Kryon, en die is het altijd al geweest. Het is de boodschap van ons allemaal. Het is dezelfde boodschap die op hun eigen manier wordt gebracht, in jullie eigen taal, maar zij maken jullie altijd groter!

Als jullie een channeling horen die jullie niet vergroot, lieve zielen, sluit dan de deur omdat de waarheid dit is: Geweldig, ontwikkelend, prachtig, innig geliefd, zijn jullie! Claim dit!!!

En zo is het.

Kryon