Kryon: De timing van de grote verandering. 

Kryon: De timing van de grote verandering. 

Doorgegeven via Lee Carroll / 21 maart 2009
Vertaald uit het Engels door  Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Er zijn mensen die hier komen en denken dat zij hier iets ongewoons zullen zien. Zij begrijpen niet dat wat zij zien henzelf is. Als jullie je hart openen voor deze boodschap beginnen jullie de familie te zien. Misschien beginnen jullie een beetje meer te begrijpen over het proces? Misschien voelen jullie dat jullie alleen zijn en begrijpen niet dat Spirit jullie namen kent? Spirit verwacht jullie hier. Sommige mensen benaderen God op een zeer ongebruikelijke manier. Zij geloven dat zij apart staan en alleen zijn. Zij zijn naar een plaats zoals deze gekomen en dat is waarom zij uitkijken naar God omdat zij zich opeens realiseren dat zij dat kunnen. Nu, in deze sessie, terwijl de deur geopend is, zijn er mensen die zeggen: “De deur staat open. Nu kan ik bidden. Kryon, hoor mij alsjeblieft.” Zij weten niet – zij weten niet dat de deur altijd openstaat!

Dit is geen plaats waar jullie komen en je voorbereiden op iets speciaals. In plaats daarvan is het een plaats waar wij weten wie jullie zijn. (dit geldt voor de toehoorders in de zaal) De speciale energie hier zijn wij met jullie. Hebben jullie je ooit afgevraagd wie wie hier kwam zien? Hebben jullie een moment gedacht dat er een familie klaarstond om door jullie gekend te zijn? Ik heb nieuws voor jullie: Het is nieuws dat voor Kryon en jullie al 20 jaar algemeen is. Jullie zijn nooit alleen. Nooit alleen! Het is een ander model dan jullie is verteld, nietwaar? Er is hier een groep en die is er al de hele dag. Die is er al sinds vanmorgen. Kunnen jullie het voelen? Ik nam die niet mee, weet je? Dat deed ieder van jullie. Door jullie vooruitdenken kwamen zij hier. Door de vreugde en het gelach dat hier zou komen hebben jullie hen hier gebracht. Door de viering van het leven en de muziek hebben jullie hen hier gebracht.

Wisten jullie dat engelenenergie antwoordt op vreugde? Wisten jullie dat God jullie niet naar deze planeet bracht om te lijden? Integendeel, er is de verwachting van dat magische moment waarop jullie de goddelijke openbaring hebben, de realisatie van waarom jullie hier zijn. Jullie zijn een deel van het plan, weet je? Jullie zijn een stuk van God, weet je? Wisten jullie dat jullie oneindig zijn? Jullie zijn niet gewoon maar een mens. Jullie zijn een deel van het universum en als jullie klaar zijn met dit deel van de mensheid zullen jullie verdergaan naar het volgende en het volgende. Jullie en ik keken toe hoe deze planeet werd gebouwd. Moeilijk te geloven voor jullie, oude zielen, maar jullie keken toe toen de Aarde werd gevormd en op een bepaald niveau wisten jullie dat jullie hier zouden zijn – misschien zelfs vandaag, misschien zelfs in deze stoel!

De boodschap begint.

Ik ga jullie vanavond iets geven. Ik ga jullie een academische lijst geven maar het zal een speciale zijn. Ik wil vanavond de energieën beschrijven van de timing van de grote opwaardering. Ik onthul dit in alle liefde, als deel van het systeem van de opwaardering die nu plaatsvindt.

Misschien dachten jullie dat er geen organisatie in deze opwaardering was? Er is altijd een plan, een plan dat jullie hebben geschapen en in gang gezet. Het is geen lineair plan zoals jullie voor jezelf maken maar een kwantumplan dat geplaatst is op een lineair oppervlak. Dat zorgt ervoor dat jullie het beter begrijpen, maar de waarheid is dat alles of een deel ervan direct kan worden geïmplanteerd. Vanavond geven wij jullie de lineariteit ervan zodat jullie beter kunnen begrijpen wat er is gebeurd en wat er nu gebeurt..

Twintig jaar geleden begon ik met onderwerpen over dingen die werden verwacht bij de opwaardering. Je kunt geen verwachtingen hebben zonder plan en dit plan is dynamisch. Dat wil zeggen, het is in staat om te bewegen met de lineariteit van jullie energie. Het is een plan met wat kwantumschap erin – dat is te zeggen, een stukje van dit plan gebeurt altijd en de lijst kan steeds veranderen van volgorde. Moeilijk uit te leggen, maar er is een energieplan, en het gehele plan wordt de grote opwaardering genoemd. Jullie hebben hier ook van anderen over gehoord, en het begon eigenlijk al voordat Kryon in 1989 naar de Aarde kwam. Maar vergis je niet, het is wel de reden waarom ik hier ben.

Ik ga jullie de drie delen van de opwaardering geven. De drie zijn (1) wat er al is bereikt., (2) wat jullie nu doen en (3) wat er voor jullie ligt. Terwijl ik jullie dit geef wil ik dat jullie je opgewonden voelen want er is al zoveel gebeurd! Dit geeft geloofwaardigheid aan de boodschap omdat jullie kunnen zien dat wat ik jullie heb verteld, is gebeurd. Dan kunnen jullie zien dat wat ik vertel potentiëlen zijn en er uiteindelijk vrede mee hebben en opgewonden zijn over de toekomst. Velen denken dat deze dingen geheel willekeurig zijn in deze wereld van een freewheelende manier van chaos. “Wij zitten in de problemen.” zeggen jullie. Toch, als jullie zorgvuldig naar het Kryonwerk kijken zullen jullie zien dat wij jullie hebben verteld wat er zou gaan gebeuren, en dat is ook gebeurd. De opwaardering is geen plan van God. Het is een plan van jullie eigen makelij en iets waarvan jullie deel uit maken. Ik ga het nu wat intiemer voor jullie maken. Voel je ontspannen omdat jullie midden in iets zitten dat de toekomst van de mensheid zal veranderen. Het heeft een doel, zie je?

Er zijn heel veel mensen die lijsten willen en dit is een van de weinige keren dat ik er een zal geven! Het is tijd dat jullie deze informatie in zijn geheel horen. Hij is al twee keer eerder in een channeling gegeven.

Dit is nieuw voor mijn partner omdat de complexiteit van de informatie zo groot is dat het drie keer nodig had om compleet te zijn. De eerste keer zei ik hem het niet op tape op te nemen. Ik zei hem dat hij zou weten wanneer hij het moest opnemen omdat dat in een land zou zijn waar men zijn taal niet spreekt. Hij interpreteerde dat als ‘niet in zijn land’ en toen hij op het continent Australië was werd deze informatie weer gegeven maar was nog steeds niet compleet.

Zijn fijngevoelige apparatuur stopte voor de channeling maar nam alles eromheen op. Sommigen noemen het synchroniciteit. Sommigen noemen het toeval. Hij noemt het een geschenk omdat het hem helpt zijn werk verder te sturen dan hij verwacht. Nu, in Spanje, vroegen wij hem om het op te nemen en dat is de bron van deze boodschap.

Ik ga niet elke keer pauzeren bij elk punt en hen uitleggen omdat sommigen van jullie al veel van de details kennen zoals die al vaak in de laatste jaren zijn uitgelegd. Toch zal ik jullie de hoogtepunten geven.

Er zijn drie fasen bij de opwaardering. Drie is een van de krachtigste cijfers. Het wordt gebruikt in spiritualiteit bij de meeste geloofssystemen op jullie planeet. Het vertegenwoordigt de energie van de ‘katalysator’. Katalysator wordt omschreven als een energie die verandering bevordert bij andere dingen eromheen zonder er zelf door beïnvloed te worden. De niet-beïnvloede energie is is de onveranderde liefde van God. De dingen eromheen die worden veranderd zijn menselijk bewustzijn en een opwaardering Aarde. FASE EEN.

De grote opwaardering begon in 1987 met de Harmonische Convergentie. Het eerste deel van doe opwaardering eindigde in 1999. Het is belangrijk dat jullie weten dat de opwaardering ook de galactische uitlijning omvatte want de echte energie van galactische uitlijning begon met de eerste fase van de opwaardering. Zoals mijn partner al aangaf komt deze astronomische uitlijning niet in 2012 maar is die al aan de gang. Dit is geen esoterische informatie maar iets wat jullie astronomen zullen bevestigen door hun telescopen en computers. De Ouden deden hun best en het was een schatting. Maar de datum 2012 voor de galactische uitlijning is niet correct.

Er zijn er hier in de stoelen die weten wat ik bedoel. Deze laatste 20 jaar zijn opmerkelijk geweest voor jullie, nietwaar? Kijk wat er is gebeurd en naar het ontwaken en de veranderingen die zich hebben voorgedaan…..allemaal zonder profetieën die het voorspelden. Degenen die hier nu zijn waren 20 jaar geleden niet geïnteresseerd in spirituele dingen. Oh, zij waren zoekende, maar zij hadden geen doel. Dit geldt ook voor degene die voor jullie channelt (Lee Carroll) en degene die eerder op dit toneel heeft gechanneld (Geoff Hoppe met Tobias) Twintig jaar geleden waren zij allen gescheiden en kenden zij elkaar niet en zij hadden geen enkel spiritueel doel. Zij hadden geen idee wie Kryon en Tobias waren. Helemaal geen idee 1 Hun levens bestonden uit hun carrières en zij waren op een leeftijd waarop het beginnen aan een andere carrière niet bij hen opkwam. Maar dat gebeurde toch en dat viel toevalligerwijze samen met de grote opwaardering.

Onthoud, er bestaat niet zoiets als voorbestemde profetie. God kan jullie niet vertellen wat er gaat gebeuren want op deze planeet zijn de mensen de baas. “Als dat het geval is, Kryon, hoe kun jij ons dan over een plan vertellen?” Dat komt omdat de dingen waarover ik spreek potentiëlen zijn die zijn gegenereerd door het bewustzijn van de mensen.

Daarom is wat ik jullie heb gegeven iets wat wij lazen in het bewustzijn van potentiëlen. Het zijn geen voorspellingen maar potentiële energieën van wat jullie gaan bereiken als jullie handelen met het bewustzijn wat jullie nu hebben.

Er is veel gebeurd in de laatste 20 jaar en het is een deel van de opwaardering. Dit was het plan voor 1987 tot 1999 – wij vertelden jullie dat de volgende dingen zouden gaan gebeuren:

Onthoud, als ik dit tegen jullie zeg, dat dit geschiedenis is. Toen wij het jullie in 1989 gaven was het jullie toekomst. Het eerste wat eraan kwam was het bewegen van het magnetische raster. Daarom kwam ik hier. De rastergroep kwam in 1989 en vertrok in 2002 en het raster werd verplaatst om redenen die ik jullie heb gegeven en 20 jaar lang heb verteld. Het was om een matrix te bouwen voor verandering in jullie DNA. Dit is inderdaad wat er gebeurde want het magnetische veld verplaatste zich flink in die tijden en is doorsneden door het magnetische veld van jullie DNA-elementen.

Deze overlapping heeft informatie en energie gezonden en een nieuwe kwanumisatie naar jullie DNA dat er op kwantumwijze altijd al op voorbereid was.

Het tweede onderwerp in deze eerste fase was het verwijderen van de energie van Armageddon. Voor degenen die denken dat er niets gebeurde, er gebeurde heel veel: Deze planeet bewoog in die tijd naar een andere energie. Een van de grootste politieke systemen op de planeet viel omver en kwam niet meer terug. Het stond bekend als de Sovjet Unie. Nogmaals zeggen wij jullie dat geen kwatrijn van Nostradamus dit voorspelde en dat zou jullie iets moeten zeggen. Het veranderde de toekomst op een grootse manier en toch is er geen profeet die het voorspelde. Er gebeurde iets dat uit de toon liep van alles wat er verteld was. Deze ene gebeurtenis veranderde de toekomst van een potentiële oorlog die nooit zou plaatsvinden. Het Armageddonscenario gebeurde gewoon niet. Kijk terug naar jullie profetieën die duidelijk zeiden dat het zou gaan gebeuren.

Jullie begonnen met de constructie van wat wij het Kristallijnen Raster hebben genoemd. Het is een inter-dimensionaal ‘echte tijds’ veranderingsraster voor de planeet geworden. Wij hebben dit al eerder uitgelegd dus niet is niet de tijd om hier dieper op in te gaan. Dit esoterische kwantumraster zorgt ervoor dat de bewustzijnsopwaardering die jullie nu hebben in de ‘echte tijd’ met de Aarde verbonden kan worden. In het oude systeem stierven jullie en gingen naar de Grot van Creatie voordat er iets kon worden toegevoegd aan het Kristal. Nu doen jullie dat terwijl jullie hier zijn en wel op een kwantumniveau.

Een van de grootste en meest diepgaande esoterische energieën is karma. De Ouden wisten ervan, spraken erover en onderwezen het. De Boeddhisten wisten het, de Hindoes wisten het. Het systeem werkte en is er vandaag nog steeds. Maar jullie hebben dat niet nodig in deze nieuwe energie en wij hebben jullie 20 jaar geleden al gezegd dat jullie alle karma waarmee jullie zijn gekomen, konden kwijtraken. Horen jullie mij? Dit is een oude boodschap van Kryon maar sommigen van jullie moeten dit nogmaals horen. Er is geen plan dat zegt dat jullie hier komen om te lijden. Geen enkel! Nogmaals vraag ik jullie: Hebben jullie dat gehoord? Sommigen van jullie zitten nog steeds vast in die groef als jullie denken dat het drama dat jullie omringt iets is waarvoor jullie hier kwamen om dat te ervaren. Dat is niet zo! Jullie kwamen hier om dat kwijt te raken en een vuurtoren te worden voor een nieuwe energie!!!!

De grote opwaardering is een deel van het ontwaken dat de karmische attributen verwijdert. Ik vertelde jullie in het eerste Kryonboek dat jullie compleet uit de karmische energie konden gaan. “Waar kwamen wij dan voor?” Nogmaals, jullie kwamen om de planeet te veranderen en dat hebben jullie gedaan! Jullie kwamen om licht uit te spreiden en dat hebben jullie gedaan. Ik blijf even bij dit attribuut omdat het belangrijk voor jullie is om het weer te horen. Er staat geen stempel op je voorhoofd dat zegt dat jullie dit of dat moeten bereiken. Wij vertelden jullie zelfs dat er een astrologische opwaardering plaatsvindt. Die moest er komen want degenen van jullie die denken dat astrologie statisch is en voor altijd, vergeten wat het systeem creëert.

Astrologie is de oudste wetenschap op de planeet op basis van magnetisme en zwaartekracht. Want dat zijn de dingen die de positie van de Aarde rondom de zon opwaarderen en energie geven aan een magnetisch en zwaartekrachtsysteem wat daarna naar jullie persoonlijk wordt gebracht via de hemisfeer van de zon. (het zwaartekrachtdraaipunt van het zonnestelsel) Dit overlapt het magnetische raster van de Aarde en dat overlapt weer de magnetische attributen van jullie DNA. Als jullie ook maar een van deze attributen wijzigen veranderen opeens de berekeningen en de componenten van de astrologie die ook mee gaan in de opwaardering.

Toen jullie in de eerste fase het magnetische raster van de Aarde verplaatsten, veranderden de astrologische kaarten van de mensheid ook een beetje. Er is een wijziging van totaal 3 graden op de kaart. Dit is geen opwaardering van 3 graden van de kaart maar het betekent eerder dat het betekent dat de huizen zichzelf opnieuw gevormd hebben tot een totaal van drie graden…..misschien een halve graad per huis en een halve in het andere enz. Bij sommigen wat meer dan bij andere. Als jullie astroloog zijn en dit willen weten is er wat werk voor jullie aan de winkel. Werk met patronen om te zien wat er nu echt in levens gebeurt in tegenstelling tot wat de oude kaarten zouden vertellen. Dit kan het onderwerp over tijd en veranderen zodat jullie feitelijk in echte tijd kunnen zien wat de energieën zijn in verhouding met wat zij zouden zijn. Het resultaat zou de huizen opnieuw vormen. Let speciaal op de huizen die beïnvloed worden door Jupiter. Dat is een van de hoofdspelers in deze nieuwe energie.

De laatst in de eerste fase: Een verandering in het weer. Wij vertelden jullie dat 20 jaar geleden. Wij zeiden dat er plaatsen op Aarde zouden zijn waar men gewend was aan het groeien van gewassen waar dat niet meer zou gebeuren. Wij zeiden dat er gewassen zouden gaan groeien op plaatsen waar dat nooit zo was. Dat gebeurt nu en wat zegt dat jullie? Het is een grote verandering in de watercyclus van de planeet en die is begonnen. “Kryon, waarom verandert het weer? Wat voor spiritueel aspect is dat?” Jullie geven jezelf niet de eer die jullie toekomt; dat komt door de enorme energie die jullie als mensheid hebben. Jullie hebben de vibratie van de planeet zelfs verder versneld dan de Maya’s vertelden dat jullie zouden doen.

Tegen de geologen: de tijd beweegt sneller maar voor jullie is dat relatief en blijft dat hetzelfde. Moet ik jullie vragen hoeveel van jullie intuïtief voelen dat de tijd sneller gaat? Jullie weten het en de Aarde weet het. Jullie ervaren nu weersgesteldheden die jullie een paar honderd jaar geleden of meer niet gehad zouden hebben en de eeuwige klok van de Aarde is sneller gegaan. Wij hebben dit eerder uitgelegd en ook wat het betekent. Wij hebben het ook gehad over de term die jullie eraan gaven (globale opwarming) en hoe dat momenteel plaatsvindt maar het is niet bekend dat het een voorloper is van een afkoelingscyclus. Dat waren de attributen van fase 1.

Fase 2.

Fase 2 loopt van het jaar 2000 tot 2012. Fase 1 was de constructie van het energiebed om te scheppen wat fase 2 en 3 kunnen bereiken. Fase 2 is degene waar jullie nu in zitten. Willen jullie weten wat jullie doen. (Kryon glimlach) Het eerste is het moeilijkst. Jullie moeten dat begrijpen. Mijn partner, ga langzaam want dit is moeilijk. (sprekend tegen Lee)

Als jullie al meer dan duizend jaar een menselijk bewustzijn hebben dat iets verwacht, bouwt dat een energie op de planeet op. Het is niet alleen maar een bewuste verwachting maar het betreft ook Gaia.

Bewustzijn kan realiteit manifesteren en tot 1987 verwachtten jullie aardeveranderingen rond deze tijd. Jullie keken naar de werken van de Maya’s en zagen niet de onthullingen die daarin zaten maar wel de verkeerd geïnterpreteerde gruwelen ervan.

Jullie zagen het einde van de wereld en die verwachting ligt op de planeet als een deken. Er was veel verdoemenisprofetie over het jaar 2000 en een energie van verwachting die zelfs ook Gaia betrof. Het eerste wat jullie doen is de bewegingen (uitbarstingen) van de Aarde afzwakken. De profeten zullen jullie nog steeds zeggen dat de Aarde zal uitbarsten. Vele wetenschappers zeggen dat ook. Alle oude programmeringen van duizend jaren zeggen jullie dat er een uitbarsting komt. Maar ik zal jullie dit zeggen: Het geconcentreerde licht van een groep van het formaat van dit publiek hier zal het uitbarsten tegenhouden! Want zelfs zo weinig licht in de duisternis van dat potentieel zal dat potentieel van verdoemenis verheffen. Dat is nummer 1.…en tussen twee haakjes, jullie doen dat. Wat gebeurde er in 2000? Denk eens? Niets. Nu hebben de doemdenkers hun focus gericht op 2012 en weer kunnen jullie in angst leven als jullie dat willen…..of het veranderen!

Volgende: Het herschrijven van wat jullie denken dat een contract is. Dit is zeer esoterisch want het refereert aan wat mensen denken over het hier komen met een spiritueel contract. Meestal is dit geschapen door Karma maar vaak is het ook iets uit het DNA dat jullie toeschreeuwt waarom jullie hier zijn. Laat mij het concept van een contract nu herschrijven. Ik doe dit in de nieuwe energie en ik zal de vraag- en antwoordmethode daarbij gebruiken.

“Kryon, hebben wij een contract om iets te doen? ? Ja. “Is dat voor het leven?” Dat was zo, in een oudere energie, maar dat is nu niet meer. “Hoelang duurt het nu?” Een dag! Een uur! Elke dag of moment kunnen jullie het herschrijven of niet. Het loopt ‘s nachts af en als jullie weer opstaan kunnen jullie het veranderen als jullie dat willen. Begrijpen jullie wat ik zeg? Geen van jullie kwam ook maar iets op deze planeet doen behalve een ding: Op de planeet bestaan in de liefde van God en jezelf te sturen naar de plaats waar jullie met meeste licht aan anderen laten schijnen. Dat is het.

Oude energieën plaatsen lineaire grenzen op jullie spirituele denken. Jullie komen en gaan en klimmen op die of die ladder en bereiken dit of dat voor God. Het is een in hokjes verdeeld systeem dat met een dikke laag oude energie over jullie spirituele geschiedenis ligt. De grote opwaardering is een deel van de kwantumisering van het DNA. Het zorgt voor de huidige spirituele opwaardering van doelen terwijl jullie hier zijn. Dit schept verwarring voor velen die wakker worden met hun dromen die in flarden zijn en voelen dat zij hebben gefaald.

In plaats daarvan worden zij voorbereid op nieuwe horizonten, misschien wel degene die in het verleden alleen maar konden worden bereikt door hun dood en hun wedergeboorte. Maar nu zijn zij verdergegaan met nieuwe wijsheid en doelen en schijnen een licht dat de planeet zal helpen op manieren die zij zich nooit konden voorstellen.

Dus als jullie dit boek kwamen schrijven, genezer worden, klaag dan niet over het feit dat deze dingen niet gebeuren. Misschien is jullie meesterschap geactiveerd en gaan jullie in plaats daarvan overal waar jullie lopen je licht brengen. Het boek en het genezingswerk…… zijn veel minder dan de pracht die jullie nu meedragen. Denk daar eens over na. Het is een dynamiek die niet gevonden kan worden in de statische religieuze doctrine totdat de doctrine verandert, en dat zou wel kunnen!

Dan is er het onderwerp van de opwaardering binnen jullie DNA. Wij hebben dit al vijf jaar onderwezen. Ik ga dit nu niet verder uitdiepen want het is een onderdeel van doorlopende serie leringen. Een week geleden begonnen wij met de identificatie van de huidige lagen waarmee jullie nu werken in deze fase. Het zijn kwantumlagen; het zijn inter-dimensionale lagen. Het is moeilijk uit te leggen omdat het lineair denken aansnijdt. Het is nog nooit op deze planeet uitgelegd. Het begint de kern van jullie programmering op te waarderen en te veranderen voor de verhoging van het leven.

Deze tweede fase is waar jullie beginnen de DNA-kwantumenergieën te verplaatsen. Dit is de fase waarin jullie beginnen te werken met het kwantumschap dat jullie als mens hebben en altijd hebben gehad, maar het sliep nog. Dat kan voor jullie niets betekenen. Het is het sterkste, meest verbazende geschenk in deze fase en ik heb daar heel vaak over gesproken. Daarom ga ik daar hier dieper op in maar zeg ik jullie dat het jullie de mogelijkheid geeft om te graven in de Akashakroniek. Dat wil zeggen: een mens kan daar feitelijk naartoe gaan en de attributen meenemen die hij nodig heeft om het huidige leven te verbeteren. Deze attributen zijn jullie eigendom en zij hebben geleerd door ervaringen in voorgaande levens. Jullie kunnen hen naar voren halen en ze weer gebruiken. Het geeft een totaal ander patroon voor genezing en manifestatie. Oude zielen, voel de levens die jullie hebben geleefd.

Als jullie een pakhuis hadden voor energie die jullie in containers zouden kunnen stoppen, zouden jullie ieder honderden containers hebben. Maar in jullie driedimensionale tijdgeest stoppen jullie hen in een kast en noemen hen voorbije levens. Jullie sluiten de deur alsof jullie die nooit meer kunnen openen. Jullie doen dit omdat het verleden in 3D niet bereikbaar is. Maar in een kwantumstaat kan dat wel. Dit is de kwantumisering van het DNA. Wij hebben jullie eens verteld dat jullie ontwaken nu, het verleden kan veranderen. Beginnen jullie nu te begrijpen hoe? In jullie bewustzijn is hetgeen verleden is, weg. Maar in een kwantumstaat is alles wat jullie hebben ervaren er nog steeds.

Daardoor komen al deze attributen van vorige levens weer omhoog als het DNA meer kwantum wordt en zijn zij er voor jullie om te gebruiken.

Laten wij persoonlijk worden voordat wij doorgaan. Laat mij jullie nog een model voor genezing geven: Laten wij zeggen dat er hier iemand is die iets in zijn lichaam heeft rondwaren dat hij liever verwijderd zou zien. Misschien denken jullie dat ik niet weet wie hier zijn? Ik spreek duidelijk genoeg tegen jou, nietwaar, geliefde?

In een driedimensionale tijdgeest willen jullie zoiets graag genezen, nietwaar? Jullie willen het uit je lichaam halen en er iets anders instoppen.

Laat mij jullie een heel ander idee geven. Waarom zetten jullie dat gewoon niet om? In de rust van jullie meditatie, waarom spreken jullie dan niet tegen de kwantumniveaus van jullie DNA? “Hoe doe ik dat, Kryon?” Doe het via je Hoger Zelf dat er in elk leven bij was! Hebben jullie je dat gerealiseerd? Een hoger Zelf , vele levens. Jullie hebben een vriend die er steeds bij was. Zeg tegen het Hoger Zelf: “Zoek een leven voor mij waarin ik die ziekte niet had en stop dat in mijn bestaande DNA! “ Want het zit in je DNA, in de inter-dimensionale niveaus. Jullie persoonlijke Akashakroniek is jullie DNA! Breng dat leven langzaam naar voren en verander de delen van jullie huidige DNA door de attributen van een ander leven dat ook JOU was……een leven dat jullie al hebben geleefd en verdiend. Het is er nog steeds. 

“Kunnen wij dat echt doen, Kryon? “Inderdaad, dit is de fase waarin wij jullie dit leren. Dit is de fase waarin jullie kunnen beginnen met het leerproces – misschien meer dan waarop jullie ooit hebben gedacht.

“Nu wordt het vreemd” zeggen jullie. Inderdaad! Als jullie naar de kwantumgeschenken kijken lijken zij nergens op te slaan. Maar in het schema van de liefde van God doen zij dat wel.

Jullie moeten het begrijpen, geliefden, om het te doen. “Kryon, dit is te ingewikkeld. Ik heb een lijstje nodig. Wat moet ik eerst doen? Wat moet ik daarna doen?” Waarom doen mensen dat? Wie vertelde jullie dat jullie moeten weten hoe het werkt? “Wel, Kryon, dan slaat het ergens op. Wij moeten ergens iets over weten voordat wij ons hele leven overleveren aan een proces.” Echt waar? Dus als jullie deze zaal verlaten en in de auto stappen pakken jullie eerst de handleiding van de auto en bestuderen de lijst van alle onderdelen? Ja? Want natuurlijk vertrouwen jullie je leven niet toe aan een systeem dat jullie niet begrijpen, nietwaar?

Ik denk dat jullie mij begrijpen. Jullie doen dat steeds. Waarom vertrouwen jullie de werken van God dan niet? De God die van jullie houdt als jullie dat wel doen bij een automobiel die zelfs jullie naam niet kent? Zien jullie wat ik bedoel? Dat was fase twee.

Fase drie.

De jaren 2013 tot 2025 zijn de laatste fase. Ik zeg jullie dat deze dingen te groots voor jullie klinken. Wat ik jullie nu geef zijn alleen maar potentiëlen en jullie kunnen ze horen en zeggen: “Wel, dat zijn de potentiëlen. Zij zijn te groots. Die dingen kunnen niet gebeuren.” Ga even 20 jaar met mij terug. Alle potentiëlen die ik jullie in 1989 gaf zijn gebeurd. Zij gebeurden omdat dat in die potentiëlen zat. Het was het lezen van de mensheid binnen jullie bewustzijn. Dus doe ik dat nu weer. Dit zijn de potentiëlen voor de laatste fase van de grote opwaardering.

Het eerste is een toevoeging op het huidige sociale denken van de mensen. Het vertegenwoordigt de energieën in de manier waarop jullie werken en denken. Dit zijn de dingen die een socioloog zou bestuderen. Laat mij het een andere naam geven: Het is een huidige opwaardering naar een hogere vibratie van de menselijke natuur. “Kryon, dat is onmogelijk. De menselijke natuur is de menselijke natuur. . Die kunnen wij niet veranderen.” Wel, jullie zijn daar al mee begonnen. Jullie zijn al begonnen met het opschonen van jullie wereldwijde financiële instituten. Hebben jullie dat gemerkt? Geliefden, als iemand jullie 30 jaar geleden had verteld dat jullie je financiële instituten zouden gaan opschonen zouden jullie hebben gelachen. Weet je niet hoe onze samenleving werkt? Degenen die het geld hebben, winnen. Banken hebben alle troeven in handen en zij worden geleid door mensen op hoge posities. Zij zijn onaantastbaar omdat de regering vaak uit dezelfde soort personen bestaat.

Wel, waarom vertellen jullie hen dat niet vandaag? Kijk om je heen omdat er iets is gebeurd. Zo werkt het niet, nietwaar?

Wat zou het verschil maken? Bewustzijn? Een nieuw model? Jullie kunnen het in het nieuws zien.

Hier is er nog een. Een verandering in wat de menselijke natuur zal betekenen voor de regering. “Voorzichtig, Kryon, praat niet over politiek. Zo kom je in moeilijkheden.” Ik kom niet in de problemen. Ik vertel jullie te letten op leiders die er voor jullie zijn. “Bedoel jij dat de politiek gaat veranderen?” Dat is al gebeurd. Het begint. Let maar op. Jullie gaan uiteindelijk een totale langzame opheffing zien van dictatorschap van de oude energie. Het potentieel is dat jullie dat gaan zien voor 2013. Zij worden verdreven, weet je, omdat de energie van de bevolkingen niet overeenkomt met die van een leider uit de oude energie. Onthoud waar jullie dit hebben gehoord…..in een vreemde, esoterische ontmoeting met een gozer in een stoel die de pretentie had dat hij channelde. (Kryonhumor)

Als jullie dat horen zullen jullie beter weten, nietwaar? “Misschien was er daar echt iets aan de hand?” zullen jullie zeggen. “Misschien was het echt? Misschien kunnen jullie alle drama van de komende jaren vergaren en het hier bespreken? (alweer Kryonhumor)

Deze leiders gaan allemaal omvallen. Jullie hebben een langzaam wereldwijd ontwikkelend leiderschap op Aarde met een nieuwe energie met zorg voor het publiek. “Dat is echt teveel gevraagd voor de politiek, Kryon.” Wacht maar af. Dat is nog maar het begin van de laatste fase. Er komen heel veel dingen aan. Het volgende heeft hiermee te maken want een land dat worstelt met ziekte kan geen leiderschap hebben met een hoog bewustzijn. Er zijn gewoon teveel mogelijkheden voor macht en hebzucht. Maar als een continent is genezen zal alles veranderen.

De volgende: jullie gaan een continent genezen. Let maar op. Het begint al. Wacht maar op een grote opwaardering in Afrika. Wij hebben het eerder gezegd, zelfs tijdens ontmoetingen sprak ik bij wat jullie de Verenigde Naties noemen. Afrika is nooit een potentiële speler geweest in het economische veld omdat men daar ziek was. Wat gebeurt er als jullie een continent genezen? Ik zal het jullie zeggen. Opeens willen de mensen daar ook een regering hebben die werkt, vrede, hun eigen huizen, scholen, ziekenhuizen en zelfs banken waar zij kunnen lenen. Zij hebben daar nu niets van, niet echt.

Alles met substantie komt ergens anders vandaan. Dat betekent dat jullie een continent gaan hebben dat een hoofdspeler gaat worden op het toneel van de financiële en politieke invloeden der Aarde – een heel continent met alle bronnen en met zelfs het potentieel voor eenheid door een gemeenschappelijk doel, zoiets als jullie nu in de Europese Unie hebben. Ik geef jullie deze informatie en als het gebeurt nogmaals. Ik zeg dat jullie je zullen herinneren waar jullie het hebben gehoord.

Vele jaren geleden was de overheersende gedachte dat niemand China als een krachtige speler zou zien op het economische toneel. Zij keken naar het verleden en hadden een systeem dat nooit verwesterd zou worden en hadden geen wens om met het economische systeem van de rest van de wereld mee te doen. Kijk wat er is gebeurd in maar 30 jaar. Kijk nu ook op een andere manier naar Afrika!

En uiteindelijk, nog een opwaardering in jullie DNA. Ik zou jullie enkele hints kunnen geven. Oh, mijn partner weet al wat er nu gaat komen en hij zegt: ”Ik zou er graag bij zijn als dat gebeurt.” Hij praat nu tegen mij en zegt dat het nog ver weg is. En hij zegt: “Zal ik erbij zijn, Kryon, om dat te zien? Ik weet wat jij ons vertelt. Ik weet dat het komt.” En zal en public tegen hem zeggen, oh, jij zal erbij zijn. Ik ga jou alleen niet vertellen hoe oud je zult zijn, maar je zal erbij zijn.

Luister hiernaar: Er is iets in jullie DNA dat heel langzaam onthult zal worden. Het is een studie, 15 jaar ver weg. Ik zal jullie nu de naam daarvan geven zodat als zij dit gaan ontwikkelen zij zullen weten hoe het heet. De Lemurische Code. Daar, nu weten jullie het. Er gebeurt zo veel! Nu ik jullie de naam heb gegeven, let dan eens op degenen die het op voorhand misschien een beetje teveel gebruiken. Gebruik jullie eigen onderscheidingsvermogen voor de waarheid.

Gedachten ter afsluiting.

“Wel, al deze dingen klinken prachtig, Kryon. Kan dat echt gebeuren?” Het kan niet alleen gebeuren het is de reden waarom zij zeggen dat jullie bestemd zijn voor vrede op Aarde. Er zijn er die jullie willen neerhalen en zeggen dat dit nooit zal gebeuren. Ga niet mee in dat drama. Geloof degenen niet die in een oud model zitten. Het dient geen mens om te geloven dat er zoveel angst is dat zij zullen omkomen.

Dat is jullie contract, het licht hooghouden in elk land, in elke taal. Er zijn er velen die doen wat jullie doen. Er is hierbij een veel groter doel dan alleen maar je leven doorleven en hopen dat je het zult redden. Het is een doel waarbij jullie feitelijk verantwoordelijk zijn voor het veranderen van de energie van de planeet, dag voor dag, in vreugde en met gezondheid en een doel. .

Dat is de boodschap van vandaag en wij zijn bijna klaar. Nog even.

Ik ben niet Kryon de leraar. Ik ben niet onsamenhangend. Ik ben niet apart van jullie. Hoe kan ik jullie zeggen wie ik ben? Ik beweeg mij in jullie voorstellingsvermogen en intuïtie. Ik ben een deel van de muziek die speelt als jullie plezier hebben en lachen. Ik ben een deel van de kern van de familie, de lijn die jullie verbindt met het Godsdeel van jullie wezen. Ik weet wanneer jullie weggaan om naar de planeet te gaan en mij verlaten vanuit het echte thuis. Ik weet het als jullie terugkomen naar de Hal van Eer, om die vreemde overgang te vieren waar jullie al vele malen eerder doorheen zijn gegaan om mens te zijn op deze planeet in 3D.

Er zijn er hier die onlangs vrienden hebben verloren. Jullie huilen omdat zij er niet meer zijn. Ik zal jullie iets vertellen. Zij hebben het goed. Zij hebben het meer dan goed. Zij zijn vreugdevol. De overgang is niet pijnlijk. Zij kijken terug naar jullie, houden je hand vast en zij vragen jullie om je hart te genezen. Dat gaat ook met jullie gebeuren, weet je? Net als eerder en eerder.

Oh, er is dat moment als jullie je realiseren dat jullie klaar zijn en je het herinneren en herinneren.

Dan zie ik jullie in de Hal van Eer. Wat een reünie zal dat zijn. Het gebeurt nu! “Oh, Kryon, hoe kun jij op twee plaatsen tegelijk zijn? “Ik ben op meer dan twee plaatsen, geliefden. Omdat ik aan de andere kant van de sluier ben in een kwantumstaat. Jullie zijn ook zo maar herinneren je dat niet. Als er geen klok is, is er geen tijd. Verleden, heden, toekomst, allemaal samengesmolten. In een kwantumstaat is er niet zoiets als een plaats. Als jullie daar zijn is het niet moeilijk om het aangezicht van de Schepper te zien.

Weet dit, mensen. Er wordt innig van jullie gehouden. Dat is de boodschap van Kryon en dat zal het altijd zijn.

En zo is het.

Kryon