Kryon: Menselijke evolutie.

Kryon: Menselijke evolutie.

Doorgegeven via Lee Carroll / 26 september 2008
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Gezegend is de mens die kiest uit vrije keuze om van zijn bronnen te geven, van zijn tijd, van zijn energie, om te ontdekken wie hij is. Gezegend is die mens want hij zit nu in de stoel. Jullie moeten weten dat op dit moment vanuit de andere kant van de sluier een energie in deze zaal is geplaatst. Dit is geen mysterie van God. Jullie aanwezigheid in de stoel is geen mysterie voor God. Het hier naartoe komen is geen toeval. De vragen die jullie hebben – ik weet al wat jullie gaan vragen. Ik weet waarom jullie hier zijn.

Lieve mensen als jullie wisten hoe het werkt zouden jullie de speciale kristallijnen structuren zien van de zielenessentie van die expressie die op dit moment vibreert in de Grot van Creatie. Jullie hebben ervoor gekozen om te geloven dat dit echt is. Dat is de staat van toestaan die jullie op lijn brengt…..naar een afstemming, als jullie willen, van jullie hele cellulaire structuur en wat jullie je hart noemen, zodat het kan worden gepresenteerd en geaccepteerd in integriteit.

Het is een tijd om te leren. Sommigen van jullie zullen doen alsof jullie slapen, maar dat doen jullie niet echt. Jullie kunnen je afvragen waarom deze channelings niet echt lang duren. De reden is dat jullie dan echt slaap gaan krijgen. Spirit kent het uithoudingsvermogen van de mensen in deze staat en dus is de channeling kort.

In deze speciale staat, terwijl de zaal opwarmt, zullen jullie je bewust worden dat er hier meer aan de hand is dan alleen maar een stem vanuit een stoel met een microfoon – veel meer aan de hand.

Er zijn veel luisteraars en lezers. Laat mij het nogmaals zeggen: ik weet ook wie jullie zijn, lezers. Jullie voelen dat deze speciale gebeurtenis voor jullie plaatsvindt in een ander tijdraam, maar dat geldt niet voor mij. Ik zie de potentiëlen van degenen die het boek oppakken, die op de knoppen drukken en de intentie hebben om via hun oren te horen wat er gebeurt in wat jullie de ‘echte’ tijd noemen. Dus in een 3D-aspect is het de eerste keer dat jullie het horen. Maar als er later naar wordt geluisterd of het later wordt gelezen zou je kunnen zeggen dat het ook voor hen de eerste keer is en dat het op dezelfde tijd gebeurt. Jullie voelen dat het wordt verdeeld in 3D-tijd. Jullie kunnen naar jullie horloges kijken en zeggen: “”Om zo laat werd er gechanneld.” Maar dat is niet juist. Het vindt plaats als het wordt gehoord, gelezen en begrepen door een mens. Dat is de manier waarop energie zich verspreidt. Het is een inter-dimensionaal niet-lineair proces. Daar willen wij het over hebben.

Dit is de tweede keer dat deze informatie wordt verstrekt. De eerste keer was de repetitie voor mijn partner zodat hij in staat zou zijn om te begrijpen wat er zou gaan komen. Deze keer zal de energie worden verhoogd: de informatie zal compleet zijn want jullie hebben het nodig om te horen.

Wij hebben gekozen voor deze speciale omgeving voor degenen die drie dagen aan zichzelf willen werken, om een concept te presenteren dat nodig is om gepresenteerd te worden. (sprekend over de Kryon Ontdekkingsbijeenkomst in Loveland, Colorado) Het zal controversieel zijn. Dat zijn deze boodschappen altijd want de zienswijze die jullie hebben is een ding maar de realiteit kan een ander ding zijn. Wij willen het hebben over menselijke evolutie. Wij willen het hebben over de ontwikkelende menselijke geest. Wij willen jullie vertellen wat er op de planeet gebeurt en dan zullen wij jullie uitnodigen om het te zien en eraan mee te doen!

Menselijke ontwikkeling vindt meestal gradueel plaats over een langere periode tussen de geboorte en het doodproces. Dat is niet anders dan bij andere schepselen. Jullie verwachten niet dat er evolutie plaatsvindt in maar een leven. Zo moet het ook zijn want de kinderen kunnen niet de enigen zijn die een ontvankelijk bewustzijn ontvangen en dat is wat er gebeurt. Degenen die nu leven beginnen met een opwaardering naar wat normaal gesproken vele generaties zou duren om het te scheppen. Menselijk bewustzijn verheft zich en dat hebben wij jullie in 1989 verteld.

Laat mij jullie nogmaals meenemen naar de Wind der Geboorte. Mensen komen hier met een lineaire geest. Jullie zouden kunnen zeggen: “Zo gaat dat nu eenmaal en dat is wie wij zijn.” Nee, dat is niet zo. Dat is de manier die jullie verkozen. Het is moeilijk te geloven, maar in jullie DNA verscholen zijn er miljarden deeltjes van spirituele en biologische energie in jullie lichamen en veel energieën zijn kwantum. Het zijn inter-dimensionale attributen van biologie die jullie zijn gegeven door de Pleiadiers, meer dan 50.000 jaar geleden.

Sommigen die dit lezen zouden het boek nu kunnen dichtslaan. Het klinkt vreemd maar toch is het de waarheid. Wat als ik jullie vertelde dat deze planeet van vrije keuze er een is in een serie. Zij gebeuren met een tegelijk en zijn zeer lineair. Maar de laatste die voorkwam was in de Zeven Zusters (sterrenhoop in de Pleiaden) De laatste zaaide in voor deze zodat jullie een stukje God van binnen zouden hebben. Het schiep een ‘spirituele mens’ die anders was dan ieder ander op dat moment op de planeet.

Het tijdraam was meer dan 50.000 jaar geleden toen er minstens 17 soorten mensen gelijktijdig ontwikkelden. Het bezoek van de Pleiadiers stopte dat alles en maar een soort mens overleefde……iets dat tegenintuitief is met het evolutionaire proces van alle andere dieren op de planeet. Het was met een doel, gezegend en gepast. Jullie zijn van de soort op de planeet die maar een soort heeft.

“O, jee, Kryon heeft het over buitenaardsen!” Is dat zo? Of heeft hij het over familie? Laat mij jullie iets vertellen dat ik vaker heb gezegd: Er zal een tijd komen waarop de Pleiadiers jullie weer komen bezoeken en als zij uit hun voertuigen komen zullen zij er net als jullie uitzien. Oh, zij mogen iets groter zijn maar zij lijken heel veel op jullie…..standaard humanoide. Als dat gebeurt zullen jullie weten wie zij zijn. Het zal alles overtreffen.

Ik zal jullie nog iets anders vertellen. Zij komen voorlopig nog niet. Zij zouden helemaal niet zijn gekomen als er geen 1989 was toen jullie ervoor kozen om verder te gaan met de spirituele ontwikkeling van het menselijk ras. Het heeft al die tijd nodig gehad. Het gaat langzaam, weet je? Laat mij jullie erover vertellen.

De Lemuriers hadden kwantumbewustzijn door het spirituele zaad dat hen werd gegeven binnen de lagen van het DNA waar ik het eerder over heb gehad. Het werd overgedragen, zelfs naar de Atlantiers. De Lemuriers wisten over het zonnestelsel, over DNA en over hoe fysica werkte. Deze informatie is wetenschappelijk gezien grappig want de wetenschappers van jullie planeet zullen naar deze stelling kijken en zeggen: “Dat is absurd; absoluut absurd. Er is nooit een overblijfsel gevonden dat ertoe leidde dat ook maar iemand gelooft dat de Ouden de mogelijkheid hadden om het glas te maken dat zij nodig hadden voor hun microscopen en telescopen. Zij hadden zelfs geen elektriciteit, geen computers. Zij hadden niets dat hen in staat zou stellen om te weten wat wij vandaag de dag weten.

Zij waren geen vergevorderd ras. Zij hadden geen wetenschap zoals wij of de ontdekkingen van de laatste eeuw. Zij kunnen deze dingen niet geweten hebben.”

En ik zeg tegen deze wetenschappers: hoe hoogmoedig van jullie om het af te meten naar jullie eigen kennis. Laat mij jullie zeggen: Zij wisten het! Maar zij hadden het door kwantum DNA. Met andere woorden: het was intuïtief. In een kwantumstaat met iets zijn schept eenheid daarmee. Kwantumfysici weten dat. Als een mens een bewustzijn heeft dat een is met alles, weet het alles over cellulaire structuren want het is er deel van en kan erin zien. Het weet hoe het werkt. Het kan ‘onbalans’ zien. Het jan het zonnestelsel ‘zien’ en de energieën van de planeten zoals die rond en om de zon draaien en de zon bezielen met een gravitationeel patroon van dat moment. Zij wisten alles over wetenschap want het was een deel van hen. Zij kwamen uit het slijk der Aarde. Zij waren in een kwantumstaat met alles. Het is intuïtieve kennis en zij hadden geen telescoop nodig. Zij hadden geen microscoop nodig en zij hadden geen computer nodig! Jullie wel, omdat jullie lineair zijn en strompelen. Jullie moesten instrumenten maken om te doen wat de Lemuriers op natuurlijke wijze deden.

De wetenschap die zij hadden was anders. Zij hoefden er niet voor te studeren en daarom had het niet dezelfde vorm als die van jullie. Het was algemene kennis en het werd gewoon gebruikt. Als jullie willen dat je arm beweegt doet hij dat gewoon. Analyseren jullie de myriaden signalen die van het brein naar de spieren gaan? Nee, maar wat als de mensen die mogelijkheid in de loop der tijd zijn kwijtgeraakt? Op een dag zouden zij machines maken om hun arm te bewegen door gedachten. En als jullie dat deden zou men in de verre toekomst misschien totaal ontkennen dat jullie dat ooit konden…..omdat zij nooit een overblijfsel van een ‘armmachine’ hadden gevonden.

De Aarde heeft eonenlang vastgezeten in lineariteit. Dat hadden jullie energie en vibratie geschapen. Het kwantumbewustzijn van het verleden werd minder en werd niet gebruikt. Jullie raakten het kwijt. Wij hebben jullie dat eerder verteld. Daarom konden jullie profeten tot nu toe zo nauwkeurig zijn. Omdat de Aarde vastzat in een energie die profetie toestaat. Dat wil zeggen dat als de energie statisch is en er nooit iets verandert het makkelijk te voorspellen is wat er gaat gebeuren. Nu niet meer, zoals jullie hebben gezien. Geen van de kwatrijnen (gedichten) van Nostradamus zijn bewaarheid geworden. Het is bijna alsof jullie op een nieuwe Aarde zijn die niemand had voorzien. Op een bepaalde manier deden jullie dat wel.

Opeens, in 1987, ging het bewustzijn in een versnelling ten opzichte van waar het eeuwen in is geweest.

Toen jullie werden geboren was het model van vibratie lineair. Dat is het bewustzijn van jullie geboorte – muren die jullie tegenhouden om conceptueel te denken. Jullie zijn zo lineair, jullie kunnen niet eens twee conversaties tegelijk horen. Oh, jullie zijn ertoe in staat maar de muren zijn dik en jullie weten niet dat jullie het kunnen. Jullie moeten de scheiding van communicatie lineair houden omdat de lineariteit van jullie begrip ook maar een kant opgaat.

Zelfs de boodschap die ik vandaag door mijn partner heen breng wordt op een lineaire manier gebracht, woord voor woord. Hoe beperkend! Lezers, jullie lezen een lijn met woorden! Hoe beperkend! Zou het niet beter zijn om gewoon het boek aan te raken en de boodschap te krijgen? Maar daar denken jullie nooit aan, nietwaar? De muren houden jullie tegen om het zo te ontvangen.

Dit begint nu te verheffen. Want wat er nu begint te gebeuren is het begin van niet-lineair denken. Dit gaat uiteindelijk een conceptueel denkende samenleving scheppen. Heel langzaam, verder dan 2012, zal het menselijk ras beginnen iets van de DNA-mogelijkheden te gebruiken die nog steeds in jullie lichamen aanwezig zijn, maar al duizenden jaren niet zijn gebruikt. Laat mij jullie wat attributen geven waar jullie misschien niet aan gedacht hebben…..een geheim, een bewustzijn waar jullie het misschien niet mee eens zijn, zo vreemd is het.

Jullie zijn bewust, nietwaar, van hoe lineair jullie zijn? Wij hebben jullie al verteld dat als inter-dimensionale schepsels deze planeet bezoeken (wat zij ook doen) zij jullie zien als tweedimensionale zwart/witte tekenfiguurtjes op een stuk papier. Mensen, in hun arrogantie – vooral wetenschappers – zeggen tegen hen: “Wij zijn capabel om alles te denken wat wij willen. Wij kunnen boven het stuk papier uitdenken.” Dat is grappig voor hen omdat jullie niet eens weten in welke dimensie jullie zijn. Jullie weten niet eens dat jullie geen kleur hebben. Voor hen is er hier niets en zij kunnen niet communiceren met een cartoon. Dat doet de lineariteit met jullie en jullie weten het niet eens.

Menselijke denkers van een hoog intellectueel niveau hebben een plafond waar zij tegenaan botsen. Zij kunnen gewoon niet verder denken dan hun eigen dimensionaliteit. Er is geen bewustzijn over wat zij niet weten maar deze attributen verheffen zich en alles begint te veranderen. Het is al om jullie heen en jullie kunnen het niet zien. Laat mij jullie een voorbeeld geven van het menselijk brein.

Wat denken jullie wat de menselijk brein echt kan doen? Waar denken jullie dat het voor geschapen is? Laat mij jullie een voorbeeld geven van wat jullie samenleving een ‘persoon in onbalans’ noemt. Sommigen denken dat het een ‘ziek’ persoon is. Laat mij het hebben over een autistisch iemand. Laten wij het hebben over autisme in wat jullie de ergste vorm noemen.

Gezegend is de autist die naar de Aarde is gekomen om te laten zien hoe ontwikkeling naar de toekomst eruit ziet. Gezegend is diegene waar de Aarde naar kijkt en hem uit balans noemt want de mensen die dit doen kunnen niet zien wat zij niet begrijpen. De autist is in staat om van het papier af te gaan en in kleur te zijn! Veel autisten kunnen doen wat jullie calculators op een bureau kunnen doen, wisten jullie dat? En zij hebben geen calculator nodig! Leg hen een probleem voor – twee getallen maal drie getallen en je zult verbaasd staan van de snelheid waarmee zij antwoorden. Omdat zij niet lineair zijn! Vraag hen wat voor dag de 13e augustus 2012 zal zijn en zij zullen het jullie zeggen. Jullie zouden kunnen zeggen: “Wat voor geest kan zoiets doen? “ Ik zal het zeggen: een niet-lineaire zonder de muren in het brein dat jullie hebben.

Hebben jullie daar ooit aan gedacht? De autist heeft een niet-lineaire geest. De muren zijn geslecht. Kunnen jullie je de frustratie van die mensen voorstellen? Zij zijn gekleurd in een wereld die zwart/wit is. Niet alleen dat, jullie willen dat zij rechtuit gaan terwijl zij gewend zijn om naar alle richtingen tegelijk te gaan. Dit verklaart ook waarom de enige energieën die hen kunnen kalmeren als zij opgewonden zijn, inter-dimensionaal zijn – muziek, kunst en liefde. Begint het jullie te dagen?

Wat er gebeurt, geliefden, voor allen zichtbaar en te begrijpen, is dat heel, heel langzaam de lineariteit van het menselijk brein minder wordt. Anders dan bij de autisten zal het op een andere manier gaan die steeds in balans blijft en zinvol is. Met andere woorden zullen jullie in staat zijn om in en uit een kwantumgedachte te gaan wanneer jullie dat willen om in een lineaire 3D-tegenwoordigheid te zijn maar met een kwantumbewustzijn.

Het zal een terugkeer zijn naar een vorm van bewustzijn die de Lemuriers hadden, maar met de wijsheid van de eeuwen die jullie hebben vergaard. Dit zal niet snel gebeuren maar de voorlopers ervan zijn al hier.

Ik zal jullie enkele attributen geven van menselijke evolutie maar laten wij eerst even teruggaan naar de autisten. Velen die dit lezen zijn erg betrokken bij autisme. Jullie willen graag weten waarom er zoveel autisten zijn geboren. Jullie zeggen dat het meer dan toevallig is dat er opeens zoveel zijn! Er zijn heden ten dage meer autistische kinderen geboren dan ooit op deze planeet. Mensen willen weten wat er mis is. Is het de chemie of het voedsel? Misschien komt het door de inentingen? Sommigen zeggen, zonder enig bewijs: “Ja, dat is het! Het moeten de inentingen zijn.” Jullie vergaren bijna alles om de puzzel op te lossen over het hoe en waarom er zoveel autisten op Aarde aankomen.

Toch hebben er maar weinig mensen, als die er al zijn, naar de puzzel gekeken en gezegd: “Misschien zijn wij in ontwikkeling en is dit de eerste golf van wat wij gaan zien?” Niet mentale onbalans maar niet-lineair denken! Dit is inderdaad het geval. Jullie zien een vorm van ontwikkeling en jullie noemen het vreemd en ongebruikelijk. Het zijn gewoon degenen die vroeg op Aarde komen met geactiveerd kwantum-DNA. Deze vroege voorlopers hebben kwantum-DNA dat geactiveerd is op een ongecontroleerde manier en leren op die manier wat er nodig is om te weten om het zinvol te maken. Dat is wat zij doen en elke generatie van hen zal steeds beter in staat zijn om te ervaren wat lineair is en wat niet.

Kijk naar een autistisch kind als het doorstaat wat het moet doorstaan (autisme in de ergste vorm) Zij zijn zo non-lineair dat er een ongelooflijke frustratie bij het proberen te linearisering van de menselijke stem die tegen hen spreekt. Zij zullen steeds weer dezelfde handelingen uitvoeren om te proberen het niet-lineaire te lineariseren. De lineaire muren zijn uit hun brein verdwenen en zij moeten leren de muren op te bouwen die zij nodig hebben. Mensen zien hen dan als een probleem en dat zijn zij niet.

Het is een vorm van begaafde kinderen die de planeet helpen om te groeien. Gezegend zijn degenen die naar de Aarde komen als een nieuwe golf van bewustzijn om te laten zien waar het naartoe gaat. Zij zetten de toon voor een nieuw soort mensheid want dit kwantumschap zal zich ontwikkelen op een gebalanceerde manier waarbij velen de autistisch talenten zullen hebben als zij dat willen. Daartoe is de menselijke geest in staat – kwantum zijn als de mens dat wil! Dat is een terugkeer naar de manier waarop het jullie is gegeven.

Laat mij jullie iets vertellen dat in jullie leven niet-lineair is. Wij hebben dit zelden gezegd. Er zijn jullie twee kwantumdingen gegeven, twee dingen die tussen de andere kant van de sluier en deze kant heen en weer gaan en die absoluut kwantum zijn. Zij hebben een structuur maar zij zijn niet lineair.

Misschien hebben jullie daar nooit aan gedacht? Ik zal het jullie zeggen: Kunst en muziek. Er is geen limiet aan het aantal noten dat jullie tegelijkertijd kunnen horen, waarnaar jullie brein kan luisteren en het kan samenvoegen. Hoe meer jullie eraan toevoegen hoe beter het wordt. Er is geen limiet aan het aantal orkestleden die in harmonie kunnen samenkomen op het podium. Hoe meer hoe beter het wordt. Probeer dat eens met sprekers! Hebben jullie daar ooit aan gedacht? Er is geen limiet aan het aantal kleuren dat jullie kunnen samenstellen en ontwikkelen in bepaalde patronen. Zij zijn prachtig en hebben communicatie tussen hen onderling. Muziek raakt jullie harten. Nu weten jullie waarom. Het is inter-dimensionaal. Het is kwantum. Het is ontworpen om dat te doen. Stel je nu eens datzelfde scenario voor bij communicatie en jullie zullen weten waar het naartoe gaat. Dat is menselijke ontwikkeling. Het begint op deze planeet. Het zal langzaam gaan maar dat is wat er aan de hand is.

Wat kunnen jullie verwachten? – Applicaties van Kwantumdenken.

Laat mij jullie een paar van de attributen geven die verwacht kunnen worden binnen de komende generaties. Een kwantumgeest gaat begrijpen wat wij de timing van synchroniciteit noemen. Jullie noemen dat geduld. Geduld is een resultaat van een lineair verstand dat niet kreeg wat het verwachtte binnen het tijdraam waarin het dat verwachtte. Het wordt vertegenwoordigd door degene die handenwrijvend wacht omdat het tijdraam voor hem niet snel genoeg gaat. De ongeduldige persoon is totaal en compleet lineair. Het nieuwe bewustzijn zal een ontspanning van geduld geven omdat er een begrip zal zijn over gesynchroniseerde timing.

Boodschappen met actie zullen door Spirit worden gegeven en de niet-lineaire denker zal begrijpen dat hij niet hoeft te hollen om hen ‘direct’ te manifesteren. Er zal iets aan de boodschap worden toegevoegd, iets wat jullie nu niet kunnen begrijpen omdat jullie niet kwantum zijn. De boodschap zal een kwantumportie bevatten en helpt bij synchroniciteit en de kwantumdenker zal het ‘snappen’. Dit is heel moeilijk te beschrijven voor een 3D publiek. Denk aan vrijheid van tijd. Het is vrijheid van gedachte zodat jullie niet altijd aan die klok vastzitten. Jullie stellen je altijd een doel en zijn dan teleurgesteld als de tijd voorbij is en er niets is gebeurd. Jullie zijn blij om te ‘zijn.’

In plaats van frustratie weten jullie dat de dingen die gaan komen zullen gebeuren op hun gepaste tijd en dat synchroniciteit hen naar jullie toe zal brengen. Dat betekent dat jullie je er geen zorgen over maken. (wat een concept!) Jullie zullen er niet nieuwsgierig naar zijn of ervoor in drama gaan. Uiteindelijk zal er geen mens zijn die de vraag stelt: “God, wanneer gaat dat gebeuren?” Omdat jullie allemaal deel zijn van het grotere beeld zullen jullie dat begrijpen en er tevreden mee zijn en je goed voelen. Kunnen jullie je zo’n staat voorstellen? Het is uiterst moeilijk om een attribuut van toekomstig denken te beschrijven als het er nog niet is……omdat jullie er niet aan kunnen denken!

Zie het zo voor je: Jullie bouwen een houten paard voor een draaimolen.. God zegt jullie dat jullie het paard moeten bouwen. Jullie zijn ermee klaar maar er is geen ruimte voor, alle plaatsen zijn met paarden bezet en de draaimolen draait altijd maar door. Op dit moment in de tijd geven de mensen het op en zeggen: “Wel. Ik denk dat ik het mis heb. Ik heb een mogelijkheid gemist. De lege plek voor het paard is mij alweer gepasseerd.” Dan gooien zij het paard weg! De kwantummens zal zeggen: “De draaimolen is groot en ik sta ervoor. Het is alleen maar een kwestie van tijd voordat er plaats is voor het paard omdat ik weet dat de draaimolen rond is.”

Met andere woorden, er is absoluut geen twijfel dat er een plaats gaat komen….net zo zeker als jullie weten dat je kind ook weer tevoorschijn komt als het op zo’n paard zit. Vroegen jullie je ooit af of het kind wel tevoorschijn zou komen nadat het was verdwenen op de draaimolen? Dat zou raar zijn. Beginnen jullie het te begrijpen? Jullie kunnen de hele rit zien! Een lineair persoon kan alleen maar een deel ervan zien en ziet zelfs niet eens dat de draaimolen rond is.

De Nieuwe Bewustzijnskinderen.

Er is veel gezegd over het bewustzijn van de kinderen die naar deze planeet komen en wij hebben dit bijna tot het laatst bewaard. Het is een waar bewijs dat waarover wij spreken echt gebeurt. Wij noemen dit attribuut meer in contact komen met de Akasha. Mijn partner gaf eerder vandaag een scenario in zijn lezing dat de luisteraar en de lezer niet doorhadden. Ik zal er niet op doorgaan behalve zeggen dat het spreekt over kennis van wat er binnenin jullie zit en van wat jullie in voorbije levens hebben gedaan op deze planeet. Het is een deel van de inter-dimensionale energie van jullie DNA.

Stel je een kind voor dat naar de planeet komt met het concept van kennis dat zij hier eerder zijn geweest. Geen details, maar een innerlijk voelen van ‘ben hier geweest, heb dat gedaan’. Wat voor soort kind zou dat scheppen? Allereerst zou het een kind zijn dat niet op een lineaire manier wil leren want zij zien het eindresultaat terwijl jullie, die in lineariteit zijn, proberen hen de delen te leren. Dat is er vandaag aan de hand, als jullie dat nog niet weten. Jullie eindigen dus met kinderen die niet stil willen zitten als de leraar hen de onderdelen van lineariteit geeft want zij hebben een beeld van het gehele kwantumonderwerp.

Als de kinderen zich verveeld voelen en anders doen, noemen jullie dat een ziekte (ADHD) Jullie zetten hen in groepen en geven hen zelfs medicijnen! Mensen doen dat. Jullie willen gewoon de nieuwe golf van evolutie niet zien, nietwaar? Het hedendaags onderwijs op deze planeet is ervan overtuigd dat de menselijke natuur statisch is en nooit zal veranderen. Dus voelen zij zich goed bij het ontwikkelen van leersystemen die al meer dan 100 jaar oud zijn. Zij blijven deze procedures aanscherpen zodat zij steeds beter zijn voor degenen waarvan zij vinden dat zij het nodig hebben……een 100 jaar oud bewustzijn. Zij denken dat de kinderen tegenwoordig met hetzelfde bewustzijn worden geboren als waar zij zelf meen waren geboren en hun ouders en hun grootouders.

Dat is een shock, nietwaar? Het lijkt erop dat de kinderen uit balans zijn als zij gewoonweg geen deel willen zijn van oude lineaire leermethoden. Jullie zien dit over de hele Aarde. De nieuwe kinderen groeien op. Zij worden jonge volwassenen en zij krijgen een baan en de werkgever verwacht een lineaire houding van hen. Deze jonge mensen kijken echter naar het hele concept van deze lineaire benadering en wijzen het af. Zij willen niet de ladder van ervaring beklimmen omdat hun DNA het uitschreeuwt dat zij daar al zijn geweest.

De nieuwe mensen hebben een overweldigend gevoel van de Akasha in zich. Zij weten dat zij oude zielen zijn. Zij kennen zelfs de woorden niet om dat te verduidelijken. Het zit in hun breinen het is hun concept dat zij evenveel weten als degenen aan de top van de ladder. Hebben jullie dat gezien? Ja, jullie hebben het gezien. Natuurlijk is het niet waar want zij moeten inderdaad vanaf de bodem beginnen en zich opwerken. Maar de baas zal met heel wat creatieve, niet-lineaire prikkelingen moeten komen om hen aan het werk te houden anders nemen zij ontslag en gaan het elders proberen.

Dit alles heet menselijke evolutie. De mensheid ontwikkelt voor jullie ogen en toch zijn er velen die goed opgeleid zijn en beter zouden moeten weten dan deze jongeren eronder houden en hen nog meer frustraties geven dan zij al hebben. Jullie kunnen hen in jullie lineaire doos dwingen als jullie dat willen, maar jullie zullen hun respect en aandacht verliezen. Het is evolutie, geen onbalans. Het is evolutie, geen ziekte! Het is een toename aan wijsheid.

Ga even naar binnen, oude ziel. Hebben jullie hiernaar gekeken? Ik heb jullie een overweldigend overzicht gegeven van een groter plaatje dat verder gaat dan jullie ooit is verteld. Dit plan is groter dan jullie is verteld en mooier dan jullie is verteld. Jullie zijn een persoonlijk deel van het plan op een manier die jullie nooit is verteld. Het is ontzagwekkend. Het is prachtig. Mensen ontwikkelen zich…..zowel degenen die nu worden geboren als degenen die zichzelf toestaan om naar die nieuwe energie te reiken.

Er is iets wat jullie behoren te weten als jullie naar God reiken: Jullie gaan een zeer liefhebbende energie vinden die ook naar jullie terug reikt. Wisten jullie dat? Jullie hoeven geen muur af te breken. Wij zijn aan de andere kant van de sluier en proberen jullie instaat te stellen om ons te zien. Als jullie er alleen maar toestemming voor geven en de intentie hebben, zal het resultaat wijsheid en genezing zijn.

Als jullie antwoorden krijgen komen die in een kwantumstaat, niet lineair. Jullie zullen geen stemmen horen of geluiden van klapwiekende engelenvleugels. In plaats daarvan zullen jullie synchroniciteit ontvangen…..wat jullie geluk of toeval zouden kunnen noemen.

Ik wil het hebben tegen degenen in de zaal op dit moment in jullie tijdraam. Jullie gaan straks dit gebouw verlaten en de deur uitlopen. Als jullie dat doen, gaan wij met jullie mee. Veel plezier met slapen! Deze boodschap is veel belangrijker dan slapen . De engelen die met jullie meegaan willen dansen in jullie harten. Zij willen gaan werken aan jullie cellulaire structuren. Zij willen jullie Akasha wekken. Omdat dat de reden is waarom jullie hier kwamen.

Laat vanavond de zaden geplant worden voor de genezing waar jullie voor kwamen. Ik bedoel niet alleen lichamelijk; ik bedoel mentaal, voor degenen hier in de zaal, ongeacht leeftijd, kan een conceptuele opwaardering beginnen. Dat wil zeggen, jullie zouden kunnen beginnen met langzaamaan activeren van de kwantumlagen van het DNA dat de Lemuriers activeerden, waarvan de Pleiadiers alles afwisten. Dit is de hogere vibratie van de planeet. Dat is waarom de hemisfeer van de zon 20 procent minder is geworden in de laatste jaren. Het heeft allemaal te maken met magnetisme. Kijk maar na!

Ik ben de magnetische meester. Ik heb jullie deze dingen 20 jaar geleden verteld. Het spreekt tegen jullie DNA. Het is allemaal deel van een inter-dimensionaal kwantumschema dat jullie hebben gepland en mogelijk hebben gemaakt en hebben uitgenodigd in de vorm van opwaardering.

Luister: Wees niet verontrust over wat er op de Aarde gebeurt in de komende maanden. Luister naar mij: Heb geen angst in oktober want de potentiëlen die jullie voelen kunnen wel of niet gemanifesteerd worden. Meer ga ik niet zeggen.

Jullie zijn lichtwerkers en zijn hier om wat er ook gebeurt licht in de Aarde te sturen. Zullen jullie dat doen? Zijn jullie daar klaar voor? De liefde van God is niet in 3D en toch zal het elke cel doordringen. Dat is waarom jullie hier zijn. Degenen die luisteren, degenen die lezen zijn degenen die deze planeet zullen veranderen. Zelfs nu terwijl jullie hier zitten begint het kristallijnen raster hoger te vibreren. Hoe voelt het voor jullie om te weten dat jullie dit allemaal lieten gebeuren? Jullie zijn gekomen en gegaan en gekomen en gegaan op deze planeet en gaan dit leven niet missen. Jullie zullen opnieuw komen totdat het over is omdat het allemaal deel is van wat jullie deden en van wat jullie doen. Ik weet dat het cryptisch klinkt maar het zou moeten weerklinken in jullie harten. Jullie zijn een deel van de oplossing, lieve mensen, lieve familie van mij. Daarom houden wij zo van jullie en dat gaat ook niet veranderen. Laat ons binnen. Laat angst iets van het verleden zijn. Laat het drama vertrekken. Laat de top van jullie bewustzijn gewoon opstijgen en de muziek horen. Oh, dat kunnen jullie doen! Zit en en ga terug naar de basis van de liefde van Spirit. Het is tijd.!

Wij gaan nergens naartoe. Tegen degenen in de zaal: wij blijven hier nog drie dagen bij jullie. Als jullie morgen in deze zaal komen zullen jullie weten dat wij niet weggegaan zijn. Wij zijn geduldig, weet je? Als jullie terugkomen in 3D zijn wij nog steeds hier. Voor ons is dat een ogenblik. Wij zijn nog steeds hier. Velen van ons zullen jullie handen vasthouden als jullie de zaal verlaten. Jullie zullen het voelen en weten. Daarvoor zijn jullie hier gekomen, nietwaar?

En zo is het.

Kryon